Byla 2-2031/2013
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti Plungės rajono savivaldybės administracijos organizuojamo viešo Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo supaprastinto skelbiamų derybų būdu sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės 18.10 punktą, kuriame nurodyta, kad „tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs bent vieną mokinių ar ikimokyklinio vaikų maitinimo paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė nei 2 800 000 Lt“, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino; taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos organizuojamo viešo Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo supaprastinto skelbiamų derybų būdu procedūras, tarp jų vokų su finansiniais pasiūlymais atplėšimą, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymą, galutinės pasiūlymų eilės patvirtinimą ir konkurso nugalėtojo paskelbimą, bei uždraudė sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Jei sutartis pasirašyta, sustabdė jos vykdymą.

4Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. birželio 25 d. gautas atsakovo atskirasis skundas, kuriuo prašoma panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties tenkino iš dalies; panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria uždrausta atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai atplėšti vokus su konkursiniais pasiūlymais; kitą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria sustabdytos kitos viešojo pirkimo procedūros, paliko nepakeistą.

6Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino; pripažino neteisėtu ir panaikino Plungės rajono savivaldybės administracijos organizuojamo viešo Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo supaprastinto skelbiamų derybų būdu sąlygų III dalies „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 2 lentelės 18.10 punktą, kuriame nurodyta, kad „tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) yra įvykdęs bent vieną mokinių ar ikimokyklinio vaikų maitinimo paslaugų teikimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė nei 2 800 000 Lt“; priteisė ieškovui UAB „Dussmann Service“ iš atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos 3 541 Lt bylinėjimosi išlaidų; įsiteisėjus teismo sprendimui panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešo paslaugų pirkimo procedūrų sustabdymą.

7Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. liepos 15 d. gautu ieškovo atsiliepimu į atskirąjį skundą prašoma atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. liepos 30 d. gautas ieškovo prašymas, kuriuo prašoma apeliacinį procesą nutraukti, kadangi įsiteisėjo 2013 m. liepos 5 d. sprendimas, todėl nebeliko apeliacijos objekto bei priteisti iš atsakovo 2 359,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo. Atskiruoju skundu prašoma nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

11Minėta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu tenkino ieškinį ir sprendimui įsiteisėjus panaikino 2013 m. birželio 14 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pagal teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančius Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-1287-112/2013 proceso duomenis, 2013 m. liepos 5 d. sprendimas nebuvo skundžiamas ir atsakovo atskirojo skundo nagrinėjimo metu yra įsiteisėjęs. Tokiu atveju nebelieka teisinio pagrindo apeliacine tvarka nustatinėti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą, todėl nagrinėjamu atskiruoju skundu skundžiama nutartis, kuria ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu. Šios aplinkybės lemia apeliacinio proceso nutraukimą ir žyminio mokesčio apeliantui grąžinimą (79 b. l.) (CPK 87 str., 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.). Išaiškintina, kad žyminį mokestį pagal teismo nutartį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 3 d.).

12Ieškovas, pateikęs atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašo priteisti 1 663,50 Lt bylinėjimosi išlaidų; pateikęs prašymą dėl proceso nutraukimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo prašo priteisti 2 359,50 Lt patirtų bylinėjimosi išlaidų – už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei prašymą dėl apeliacinio proceso nutraukimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

13Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. spalio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008, yra išaiškinusi, jog ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

14Atskirojo skundo dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, padavimas lėmė ieškovo bylinėjimosi išlaidas apeliaciniame procese, nes priėmus atsakovo atskirąjį skundą ieškovui kilo pareiga pateikti atsiliepimą į jį (CPK 335 str. 2 d.). Dėl šios priežasties, vadovaujantis CPK 94 straipsnio 1 dalimi, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą priteistinos iš atsakovo. Tačiau ieškovas taip pat prašo priteisti patirtas išlaidas už prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei prašymą dėl apeliacinio proceso nutraukimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju, pagal CPK 94 straipsnio 1 dalį šios išlaidos nepriteistinos iš atsakovo, kadangi apeliacinis procesas nutrauktas dėl objektyvių priežasčių ir tam nebūtinas atskiras ieškovo prašymas; prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą suformuluotas pačiame atsiliepime, todėl atskiras dokumentas nebuvo būtinas. Atsižvelgiant į išdėstytą, spręstina, jog nagrinėjamu atveju iš atsakovo priteistinos tik ieškovo patirtos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

15Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytas rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokestis už atsiliepimą į atskirąjį skundą apskaičiuotinas nustatytą koeficientą (nagrinėjamu atveju – 0,5) dauginant iš minimalios mėnesinės algos – 1 000 Lt, kas sudaro 500 Lt. Atsakovo atskiruoju skundu apskųstas tik procesinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, todėl nėra pagrindo spręsti, kad atsiliepimo į tokį skundą surašymas pareikalavo specialių žinių ar itin daug advokato darbo bei laiko sąnaudų. Tokiu atveju yra pagrindas ieškovui priteisti už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio teisinės pagalbos išlaidas.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

17apeliacinį procesą pagal atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios priemonės, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų panaikinimo, nutraukti.

18Grąžinti apeliantui Plungės rajono savivaldybės administracijai (į. k. 188714469) 2013 m. birželio 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. M001-09912 už atskirąjį skundą sumokėtą 100 (vieną šimtą) Lt žyminį mokestį.

19Priteisti iš atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service“ 500 (penkis šimtus) Lt advokato pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtu ir panaikinti... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi ieškovo... 4. Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. birželio 25 d. gautas atsakovo atskirasis... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 27 d. nutartimi atsakovo... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino;... 7. Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. liepos 15 d. gautu ieškovo atsiliepimu į... 8. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. liepos 30 d. gautas ieškovo prašymas,... 9. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 10. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013... 11. Minėta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 5 d. sprendimu tenkino... 12. Ieškovas, pateikęs atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašo priteisti 1... 13. Kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas... 14. Atskirojo skundo dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos... 15. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro... 16. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 17. apeliacinį procesą pagal atsakovo Plungės rajono savivaldybės... 18. Grąžinti apeliantui Plungės rajono savivaldybės administracijai (į. k.... 19. Priteisti iš atsakovo Plungės rajono savivaldybės administracijos ieškovui...