Byla 2A-507/2012
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: „Beazley Furlonge Ltd“, notarė A. K., O. P. (O. P.), J. P. (Y. P.), akcinė bendrovė „SEB bankas“ bei akcinė bendrovė „Swedbank“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų E. P. ir G. P. bei trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB bankas“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-857-265/2011 pagal nurodytų ieškovų ieškinį atsakovams „If P&C Insurance AS“ ir uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys: „Beazley Furlonge Ltd“, notarė A. K., O. P. (O. P.), J. P. (Y. P.), akcinė bendrovė „SEB bankas“ bei akcinė bendrovė „Swedbank“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai E. P. ir G. P. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų „If P&C Insurance AS“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ 245 478,33 Lt draudimo išmokos, įvykus draudiminiam įvykiui, nurodytam Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 8 punkte, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 2-7 l.).

4Nurodė, kad notarė A. K., kuri buvo sudariusi notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis su ieškovais, patvirtino 2007 m. liepos 30 d. buvo sudarytą Pirkimo – pardavimo sutartį, kuria tretieji asmenys O. P. ir J. P. pardavė, o ieškovai bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis už 390 000 Lt (iš kurių 45 000 Lt ieškovai sumokėjo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto, o likusius 345 000 Lt įsipareigojo pervesti į pardavėjo O. P. sąskaitą, esančią AB bankas „Hansabankas") nusipirko butą, esantį ( - ) (unikalus Nr. ( - ); toliau – Pirkimo pardavimo sutartis). Šis butas buvo įkeistas trečiojo asmens O. P. kreditoriui – trečiajam asmeniui AB „SEB bankas“, kuris, trečiojo asmens O. P. prašymu, 2007 m. liepos 30 d. išdavė pažymą Nr. 08.04.10-0701867, kurioje nurodė, jog sutinka, kad, nepanaikinant įkeitimo teisės, O. P. parduotų bankui įkeistą butą bei kad šis butas būtu įkeistas pakartotinai, bet su sąlyga, kad už parduotą butą dalis gautų lėšų, tačiau ne mažiau kaip 245 478,33 Lt, bus nukreipta skolinio įsipareigojimo pagal kredito sutartį visiškam padengimui į banko nurodytą sąskaitą, taip pat nurodė, jog, padengus visus O. P. skolinius įsipareigojimus, trečiajam asmeniui AB „SEB bankas“ pagal kredito sutartį, AB „SEB bankas“ atsisakys buto hipotekos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo minėtų lėšų gavimo. Ieškovai pažymėjo, kad su šia AB „SEB bankas“ pažyma buvo supažindinta notarė A. K., tačiau Pirkimo – pardavimo sutartyje buvo nurodyta tik AB „SEB bankas“ išduoto leidimo dalis, kurioje AB „SEB bankas“ sutiko, kad jam įkeistas turtas būtų parduotas, tačiau nenurodytos sąlygos, kurioms esant AB „SEB bankas“ duoda šį sutikimą, t. y. kad dalis gautų lėšų, bet ne mažiau kaip 245 478,33 Lt būtų pervesta į banko nurodytą sąskaitą O. P. skolinio įsipareigojimo pagal kredito sutartį visiškam padengimui.

5Ieškovų teigimu, notarė A. K., nesilaikydama AB „SEB bankas“ išduotos pažymos sąlygų, trečiojo asmens O. P. prašymu įrašydama į Pirkimo – pardavimo sutartį, kad pinigai už parduodamą butą turi būti pervesti į O. P. kitame banke esančią asmeninę sąskaitą, sudarė sąlygas, kad ieškovams atsirastų 245 478,33 Lt materialinė žala, nes ieškovams visiškai įvykdžius sutarties sąlygas ir pervedus į O. P. AB „Hansabankas" esančią asmeninę sąskaitą 345 000 Lt, O. P. neatsiskaitė su AB „SEB bankas“, dėl ko AB „SEB bankas“ pradėjo priverstinį O. P. skolos išieškojimą iš ieškovams nuosavybės teise priklausančio buto, įsigyto Pirkimo – pardavimo sutartimi (CK 6.245-6.248, 6.263, 6.987 str.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu atmetė ieškinį (3 b. t., 140-144 l.).

8Nurodė, kad trečiojo asmens AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. raštas Nr. 08.04.10-0701867 „Dėl turto pardavimo ir pakartotinio įkeitimo“ buvo adresuotas O. P., o šiame rašte nurodyta sąlyga, kad už parduodamą turtą dalis gautų lėšų bus nukreipta O. P. 2006 m. birželio 2 d. kredito (pagal sutartį Nr. 0450618010951-37) padengimui, neidentifikuoja, kas turi pervesti šiuos pinigus AB „SEB bankas“. Juolab kad šiame rašte nurodyta, jog, kredito gavėjui (t. y. O. P.), padengus visus finansinius įsipareigojimus, esančius AB „SEB bankas“, įkeitimas nuo buto, esančio ( - ), bus nuimtas. Teismas sprendė, kad sisteminė AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašto teksto analizė sudaro prielaidą teigti, jog pirminio hipotekos kreditoriaus (AB „SEB bankas“) nurodyta leidimo parduoti turtą sąlyga buvo kredito sutarties padengimas, tačiau nėra aišku, kas turėjo padengti kreditą.

9Teismo teigimu, nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų notaro veiksmų ar neveikimo dėl to, kad į Pirkimo – pardavimo sutartį nebuvo įtraukta AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašte, adresuotame O. P., numatyta leidimo parduoti butą sąlyga, o nesąžiningi buto pardavėjo – trečiojo asmens O. P. veiksmai (vengimas pervesti už parduotą butą gautas lėšas skolinio įsipareigojimo AB „SEB bankas“ visiškam padengimui) negali būti vertinami kaip netinkamai atlikti notaro veiksmai.

10Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad AB „Swedbank“ išdavė ieškovams kreditą buto, kuris buvo įkeistas AB „SEB bankas“, įsigijimui, o AB „Swedbank“, kaip finansinių paslaugų, įskaitant paskolų teikimą, profesionalui buvo žinoma, kad AB „SEB bankas“ atsisakys parduodamo buto įkeitimo tik tuo atveju, jei bus padengtas O. P. kredito likutis. Todėl teismas sprendė, jog AB „Swedbank“, siekdamas užtikrinti savo ir savo klientų (ieškovų) interesus, privalėjo paaiškinti ieškovams sandorio schemą, kuri pačiam bankui yra įprasta, vykdant tiesioginę veiklą. Taip pat pažymėjo, kad AB „SEB bankas“, būdamas pakankamai dėmesingu ir atidžiu, privalėjo 2007 m. liepos 30 d. leidime parduoti butą aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kaip turi būti padengti finansiniai įsipareigojimai šiam bankui, kad būtų nuimtas įkeitimas nuo parduodamo buto.

11Teismo nuomone, išieškojimo procesas iš įkeisto turto nėra įvykdytas, neaišku, ar jis bus baigtas ir kokios ieškovams kils pasekmės, todėl ieškovai faktiškai nėra patyrę turtinės žalos, o jų prašoma priteisti 245 478,33 Lt dydžio žala yra galimi būsimi nuostoliai, todėl tai negali būti laikoma pagrindu notaro civilinei atsakomybei atsirasti.

12Teismas sprendė, kad ieškovai faktiškai nėra patyrę prašomos priteisti turtinės žalos, be to, jie neįrodė notarės A. K. veiksmų neteisėtumo, tvirtinant Pirkimo – pardavimo sutartį, todėl atmetė ieškinį (CPK 178, 185 str.).

13III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą ir priimti naują teismo sprendimą – patenkinti ieškinį (3 b. t., 147-152 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Ieškovai ieškinyje, be kita ko, rėmėsi įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-165-613/2009 (paliktas nepakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartimi), kuriame konstatuota, kad AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. leidimas buvo sąlyginis, t. y. su imperatyvia sąlyga, kuriame AB „SEB bankas“ aiškiai nurodė, kur turi būti pervedami pinigai už ieškovų įsigytą butą. Taigi, nevykdant šios imperatyvios AB „SEB bankas“ leidimo sąlygos, buto pardavimas bei pakartotinis įkeitimas būtų buvęs negalimas.
 2. Priešingai nei konstatavo teismas, AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašte aiškiai nurodytos dvi šio banko sąskaitos, į kurias turėjo būti nukreipiamos lėšos O. P. kredito dengimui; be to, iš šio rašto turinio matyti, kad būsto pirkėjai (ieškovai), atsiskaitydami už perkamą būstą, lėšas kredito dengimui turėjo nukreipti į rašte nurodytas AB „SEB bankas“ sąskaitas, o kredito gavėjas O. P. turėjo padengti kitus šiam bankui turimus įsipareigojimus.

  15

 3. Neturi reikšmės aplinkybė, kam buvo adresuotas AB „SEB bankas“ leidimas, kadangi hipotekos kreditoriaus sąlygos dėl turto pardavimo buvo privalomos notarei, kuri privalėjo vadovautis jomis ir įtraukti šias sąlygas į Pirkimo – pardavimo sutartį, o, nesant banko išduoto leidimo, notaras neturėtų teisės tvirtinti tokios sutarties (CK 4.170 str. 3 d.).
 4. Netinkamai atliktais notarės veiksmais buvo sudarytos sąlygos trečiajam asmeniui O. P. išvengti prievolės atsiskaityti su AB „SEB bankas“ pagal 2006 m. birželio 2 d. kredito sutartį Nr. 0450618010951-37, o, Pirkimo – pardavimo sutartyje numačius banko leidimo sąlygas, tokios situacijos būtų išvengta. Dėl nurodytų notarės veiksmų ieškovai patyrė žalą (CK 6.263 str. 1 d.).
 5. O. P. neatsiskaičius su AB „SEB bankas“ pagal prisiimtus įsipareigojimus ir AB „SEB bankas“ nepanaikinus buto įkeitimo, sumažėjo ieškovams priklausančio turto vertė, t. y. buvo sudarytos sąlygos žalai atsirasti; be to, AB „SEB bankas“ jau yra kreipęsis į Klaipėdos miesto apylinkės teismo Hipotekos skyrių su prašymu pradėti priverstinį išieškojimą iš ieškovams nuosavybės teise priklausančio buto ir areštuoti įkeistą daiktą (nurodytą butą), ieškovai jau yra įspėti, kad, O. P. per mėnesį negrąžinus skolos, ieškovams priklausantis butas bus parduotas iš varžytynių, o išieškojimo vykdymo procesas buvo sustabdytas tik dėl to, kad šioje byloje buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

16Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą ir priimti naują teismo sprendimą – patenkinti ieškinį (3 b. t., 157-164 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Priešingai nei konstatavo teismas, apeliantas 2007 m. liepos 30 d. rašte įtvirtino sąlygą ieškovams į apelianto nurodytas sąskaitas sumokėti ne mažesnę kaip 245 478,33 Lt dydžio sumą už iš O. P. ir J. P. perkamą butą, o, pervedus nurodytas pinigines lėšas ir O. P. padengus visus kitus finansinius įsipareigojimus apeliantui, jis įsipareigojo nuimti nuo parduodamo buto įkeitimą. Be to, notarė be pagrindo nekvalifikavo apelianto rašto kaip teisiškai reikšmingo ir imperatyvias sąlygas įtvirtinančio dokumento.
 2. O. P. yra nemokus, jis atlieka laisvės atėmimo bausmę, todėl yra pagrindo teigti, kad jis neįvykdė ir neįvykdys prisiimtų įsipareigojimų apeliantui, dėl ko Pirkimo – pardavimo sutartimi ieškovų nuosavybėn įsigytas turtas bus priverstinai parduotas varžytynėse, o ieškovai praras jiems nuosavybės teise priklausantį butą, už kurio įsigijimą jie sumokėjo O. P. ir J. P. 390 000 Lt. Dėl to už butą sumokėta 245 478,33 Lt lėšų suma yra laikytina realiais ieškovų nuostoliais, kuriuos jie neišvengiamai patirs ateityje.
 3. Notarė elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai, neužtikrindama, kad buto pirkimas – pardavimas būtų vykdomas pagal apelianto rašte įtvirtintą schemą, dėl ko sudarė sąlygas aukščiau nurodytos ieškovų žalos kilimui, tokiu būdu pažeisdama CK 4.170 straipsnio 3 dalies nuostatas. Be to, notarė neišsiaiškino tikrosios faktinės situacijos bei šalių valios ir neįtraukė su tuo susijusių nuostatų į tvirtinamą sandorį, dėl ko notarės veiksmai yra laikomi neteisėtais (Notariato įstatymo 30 str. 1 d., 34-35, 40 str.).
 4. Notarės veiksmai vertintini kaip draudiminis įvykis, todėl atsakovai, apdraudę notarės A. K. civilinę atsakomybę, privalo atlyginti ieškovų patirtą žalą.

17Ieškovai atsiliepime į trečiojo asmens AB „SEB bankas“ apeliacinį skundą prašo jį patenkinti (3 b. t., 189-190 l.).

18Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo juos atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą (3 b. t., 198-200 l.). Nurodo, kad Pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, tiek pirkėjams, tiek ir pardavėjams buvo išaiškinta jų atliekamų veiksmų prasmė ir pasekmės, o pirkėjai neginčijo sandorio turinio bei jo sudarymo, todėl nėra pagrindo notarės deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti bei svarstyti žalos atlyginimo klausimą, dėl ko nėra pagrindo svarstyti ir draudiko atsakomybės klausimo (Notarų profesinės civilinės atsakomybės taisyklių 3 p.). Pažymi, jog banko, kaip specializuotos finansinės institucijos, pareiga profesinėje veikloje elgtis apdairiai ir rūpestingai, apima bendrąją banko pareigą garantuoti šios veiklos patikimumą, efektyvumą ir saugumą, o tai reiškia, kad turi būti vadovaujamasi nuostata, jog bankas turi veikti ypatingai atidžiai ir rūpestingai.

19Atsakovas If P&CInsurance AS atsiliepime į apeliacinius skundus prašo juos atmesti ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimą (3 b. t., 202-209 l.). Nurodo, kad iš AB „SEB bankas“ sutikimo matyti, jog hipotekos kreditoriaus nurodyta leidimo parduoti turtą sąlyga buvo kredito sutarties padengimas, tačiau nėra aišku, kas tiksliai turėjo padengti kreditą. Pažymi, kad preciziškas šio leidimo turinio aiškinimas turi įtakos notarės civilinei atsakomybei, todėl negalima vadovautis prielaidomis ar iš konteksto ištrauktomis frazėmis, vertinant šio dokumento turinį. Trečiojo asmens teigimu, notarė, tvirtindama Pirkimo – pardavimo sutartį, nepažeidė hipotekos kreditoriaus AB „SEB bankas“ leidimo imperatyvių nuostatų, todėl nėra notarės civilinės atsakomybės sąlygų. Be to, pasak trečiojo asmens, ieškovai nepatyrė žalos, nepagrindė būsimos žalos apskaičiavimo ir neįrodė jos realumo bei priežastinio ryšio su notarės veiksmais, o teismų praktika, kuria remiasi AB „SEB bankas“, šioje byloje netaikytina, kadangi skiriasi bylų faktinės aplinkybės. Nagrinėjamu atveju nenustatyta notarės kaltė, o pagal Notariato įstatymo 62 straipsnio 7 dalį, draudikui atsakomybė atsiranda tik tuo atveju, jeigu žala atsirado dėl notaro, jo atstovo ar biuro darbuotojo kaltės.

20Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į ieškovų apeliacinį skundą prašo jį patenkinti (3 b. t., 181-182 l.).

21Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo juos patenkinti (3 b. t., 184-185 l.). Nurodo, kad teismas neturėjo apsiriboti tik lingvistiniu pažodiniu AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašto teksto aiškinimu, bet turėjo sistemiškai įvertinti nurodyto trečiojo asmens ir sutarties šalių elgesį sandorio paruošimo ir sudarymo stadijose, atsižvelgiant į bankinę ir notarinę praktiką, taip pat turėjo įvertinti šalių subjektyvią nuomonę dėl rašto sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusių jos sąlygų suvokimo. Pažymi, kad teismas neteisingai nurodė, jog AB „Swedbank“ atsakingas už sutarties netinkamą išaiškinimą.

22Trečiasis asmuo notarė A. K. atsiliepimuose į apeliacinius skundus prašo juos atmesti (3 b. t., 172-175, 177-179 l.). Nurodo, kad apygardos teismui buvo pateikti duomenys, jog laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. liepos 30 d. AB „SEB bankas“ buvo išdavęs 7 sutikimus dėl įkeisto turto pardavimo, kuriuos adresavo notarų biurui; tokiu atveju šiuose sutikimuose išdėstyta informacija ir nurodytos turto pardavimo sąlygos buvo įrašomos į sutartis. Šiuo atveju paminėtas banko leidimas buvo skirtas fiziniam asmeniui, be to, pagal jo turinį, buvo numatyti du alternatyvūs O. P. kredito padengimo būdai: jam pačiam dalį gautų lėšų nukreipiant kredito padengimui arba pirkėjui nukreipiant fiksuotą sumą O. P. kreditoriui, iš kurių vieną, t. y. pinigų pervedimą į savo sąskaitą, pasirinko O. P., ir tai neprieštarauja sutarties laisvės principui. Tai, kad notarė atliko viską, kad žala neatsirastų dėl jos veiksmų, įrodo aplinkybė, jog Pirkimo – pardavimo sutartis yra galiojanti, nenuginčyta ir nepripažinta negaliojančia, todėl nepagrįstas apeliantų teiginys dėl notarės kaltės. Juolab kad iš šios sutarties nuostatų matyti, jog ieškovai suprato hipotekos prasmę.

23Trečiasis asmuo Lloyd‘s Sybdicate AFB 263/623 („Beazley Furlonge Ltd“) atsiliepime į apeliacinius skundus prašo juos atmesti (3 b. t., 192-197 l.). Nurodo analogiškus argumentus kaip ir atsakovas If P&CInsurance AS atsiliepime į apeliacinius skundus.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliaciniai skundai netenkintini.

26Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

27Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su ieškinio reikalavimų nepagrįstumu, bei tinkamai pritaikė civilinio proceso taisykles ir materialinės teisės normas.

28Notaro veiklą reglamentuoja Notariato įstatymas, kurio 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad notaras atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka už savo, savo atstovo ir notaro biuro darbuotojų kaltais veiksmais fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą. Taigi notaro civilinė atsakomybė už profesine veikla padarytus pažeidimus yra deliktinė, todėl atsakomybės taikymas notarui yra galimas tik įrodžius visas bendrąsias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas (CK 6.245 str. 4 d., 6.246-6.249 str.).

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kaltės turinys notaro atsakomybės požiūriu yra ypatingas: jis priklauso nuo notaro veiklos ypatybių ir reikšmės, nes notarui keliami didesni reikalavimai ir atsakomybė tenka dėl paties mažiausio laipsnio neapsižiūrėjimo, neatidumo ar net klaidos; kad, sprendžiant dėl notarinį veiksmą atlikusio notaro civilinės atsakomybės, būtina nustatyti, kokius kaltus veiksmus atliko notaras, taip pat įvertinti, ar šis asmuo konkrečioje situacijoje padarė viską, ko protinga iš jo reikalauti; kad notarui turtinė atsakomybė už žalą, padarytą vykdant profesinę veiklą, gali būti taikoma tada, jeigu žala padaryta jo kaltais veiksmais ar neveikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2008, 2006 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2006, 2003 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-127/2003).

30Notariato įstatymo 62 straipsnyje nustatytas privalomas notaro civilinės atsakomybės draudimas suteikia galimybę asmeniui, kuris nukentėjo dėl notaro patvirtinto neteisėtai sudaryto sandorio, išsiieškoti patirtą žalą iš draudiko, apdraudusio notaro civilinę atsakomybę. 2003 m. gegužės 8 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 580 patvirtintų Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 3 punkte nustatyta, kad, sudarius draudimo sutartį, šiose taisyklėse nustatytos draudimo sutarties sąlygos tampa draudimo sutarties sudėtine dalimi. Pagal Taisyklių 8 punktą draudiminiu įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti neteisėti notaro, jo atstovo ar notaro biuro darbuotojo veiksmai (veikimas, neveikimas), dėl kurių atsirado žala, ir reikalavimo atlyginti šią žalą pateikimas apdraustajam, t. y. notarui.

31Apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju nenustatyti trečiojo asmens – notarės A. K. veiksmų neteisėtumas ir kaltė ar imperatyvių įstatymo normų arba hipotekos kreditoriaus (AB „SEB bankas“) teisių pažeisdamas, tvirtinant šalių pasirašytą Pirkimo – pardavimo sutartį.

32Bylos duomenimis, trečiasis asmuo – notarė A. K. patvirtino 2007 m. liepos 31 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kuria ieškovai bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis iš trečiųjų asmenų O. P. ir J. P. įsigijo butą, esantį ( - ), įkeistą AB „SEB bankas“, trečiojo asmens O. P. prievolių šiam bankui įvykdymo užtikrinimui (1 b. t., 20-23 l.). Pirkimo – pardavimo sutarties 2 punkte nurodyta, kad butas parduodamas už 390 000 Lt, iš kurių 45 000 Lt tretieji asmenys O. P. ir J. P. yra gavę iš ieškovų iki šios sutarties sudarymo, o likusius 345 000 Lt ieškovai, gavę kreditą iš trečiojo asmens AB „Swedbank“ (buvęs AB bankas „Hansabankas“), įsipareigojo pervesti į trečiojo asmens O. P. sąskaitą, esančią AB „Swedbank“. Be to, Pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta, jog butas yra įkeistas AB „SEB bankas“ (buvęs AB „SEB Vilniaus bankas“) pagal hipotekos lakštą, jog AB „SEB bankas“ sutinka, kad įkeistas jam butas būtų parduotas bei nurodytas AB „SEB Vilniaus bankas“ raštas Nr. 08.04.10-0701867, išduotas 2007 m. liepos 30 d. (Sutarties 4.1 p.), o šios sutarties 11 punkte ieškovai pareiškė, kad jiems yra žinoma, jog įkeisto turto nuosavybės teisei perėjus kitam asmeniui, hipoteka seka paskui turtą (butą).

33CK 4.170 straipsnio 3 dalies (redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 1 d.) nuostatomis, hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti, atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises, o paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jeigu hipotekos sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip. Perleidžiant įkeistą daiktą nuosavybėn kitam asmeniui, hipoteka seka paskui daiktą (CK 4.171 str. 9 d.; redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 1 d.).

34Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad hipotekos kreditorius – trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašte Nr. 08.04.10-0701867, adresuotame trečiajam asmeniui O. P., sutiko, jog tretieji asmenys O. P. ir J. P. parduotų ieškovams AB „SEB bankas“ įkeistą butą (1 b. t., 19 l.; civilinė byla Nr. 2-165-613/2009, 1 t., 78-80 l.), o ieškovai, pasirašydami Pirkimo – pardavimo sutartį, kurioje buvo įrašyti ir nurodyto sutikimo rekvizitai, patvirtino, kad jiems yra žinoma, jog hipoteka seka paskui turtą, t. y. paskui ieškovų nuosavybės teise įsigytą butą (Pirkimo – pardavimo sutarties 11 p.; 1 b. t., 20-22 l.). Taigi trečiasis asmuo – notarė A. K., patvirtino įkeisto buto pirkimo – pardavimo sutartį, kurios šalys (tarp jų – ieškovai) suprato, jog įsigyto buto hipoteka išlieka ir pasikeitus savininkams buto, kurio perleidimui buvo gautas hipotekos kreditoriaus sutikimas.

35Neturi pagrindo apeliantų argumentai, kad notarės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog ji Pirkimo – pardavimo sutartyje nenurodė AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. rašto Nr. 08.04.10-0701867 sąlygų.

36Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo O. P. hipotekos lakšte įsipareigojo neperleisti ir nedisponuoti hipotekos lakštu įkeistu daiktu (butu) be kreditoriaus, t. y. AB „SEB bankas“, rašytinio sutikimo (civilinė byla Nr. 2-165-613/2009, 1 t., 78-80 l.). Šiuo atveju hipotekos kreditorius – trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ buvo raštu išreiškęs sutikimą dėl įkeisto turto (buto) perleidimo ieškovams ir notarė galėjo patvirtinti tokio įkeisto turto perleidimo sandorį. Juolab kad Pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta ne tik tai, kad hipotekos kreditorius (AB „SEB bankas“) sutiko, jog būtų perleistas jam įkeistas butas, bet ir nurodyti šio sutikimo rekvizitai, kurie yra sudėtinė Pirkimo – pardavimo sutarties dalis. Todėl apie nurodytą banko sutikimą sutarties šalys turėjo (galėjo) žinoti, sudarydamos Pirkimo – pardavimo sutartį. Be to, tai, kad ieškovams buvo žinomas AB „SEB bankas“ sutikimo turinys, patvirtino ieškovė, duodama paaiškinimus pirmosios instancijos teismo posėdyje (3 b. t., 120-139 l.).

37Kolegijos nuomone, šiuo atveju ieškovų, kaip sandorio šalies, elgesys taip pat įvertintinas, atsižvelgiant į protingo, apdairaus ir atidaus žmogaus elgesį tokiomis pačiomis aplinkybėmis. Protingumo principas reiškia, kad, esant sutarties laisvei ir asmenų lygiateisiškumui, kiekvienas asmuo privalo pats rūpintis savo teisėmis ir pareigomis, todėl prieš atlikdamas bet kokį veiksmą, asmuo turi apsvarstyti galimus tokio veiksmo teisinius padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2011, 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531/2009).

38Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai, žinodami hipotekos kreditoriaus AB „SEB bankas“ sutikimo parduoti įkeistą turtą turinį, sąlygas ir įkeisto turto pirkimo pasekmes, bei sudarydami įkeisto turto pirkimo – pardavimo sutartį, kuria įsipareigojo pinigines lėšas už įsigytą turtą pervesti tiesiogiai šio turto pardavėjui (turinčiam įsipareigojimų hipotekos kreditoriui), o ne į paminėtame sutikime nurodytas sąskaitas, nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, dėl ko jiems kilo neigiamos pasekmės – hipotekos kreditorius AB „SEB bankas“ nukreipė išieškojimą į jiems nuosavybės teise priklausantį butą, įkeistą trečiojo asmens O. P. prievolių įvykdymo užtikrinimui. Be to, pažymėtina ir tai, jog ieškovai neginčijo nurodytos sutarties CK numatytais pagrindais, tarp jų dėl to, kad, ieškovų nuomone, nenurodžius hipotekos kreditoriaus leidimo parduoti įkeistą turtą turinio, notaro patvirtinta Pirkimo – pardavimo sutartis neatitikusi tikrosios šalių valios.

39Taigi nėra pagrindo teigti, jog trečiasis asmuo – notarė A. K. neatliko Notariato įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatytų ar kitų Notariato įstatyme numatytų pareigų.

40Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs trečiojo asmens – notarės A. K. neteisėtų veiksmų ar nepagrįsto neveikimo bei kaltės, patvirtinant šalių pasirašytą Pirkimo – pardavimo sutartį, teisėtai ir pagrįstai sprendė, jog nėra pagrindo nagrinėti atsakovų (draudikų) atsakomybės klausimo (Notariato įstatymo 62 str. 7 d., Taisyklių 3, 8 p.).

41Nepagrįstas ir ieškovų apeliacinio skundo argumentas, kad teismas be pagrindo nesirėmė įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-165-613/2009. Pažymėtina, kad nurodytoje civilinėje byloje nedalyvavo atsakovai „If P&C Insurance AS“ ir UAB DK „PZU Lietuva“, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje nustatytos aplinkybės neturi prejudicinės galios, nagrinėjant šią bylą (CPK 182 str. 2 p.).

42Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinių skundų kitų argumentų (tarp jų susijusių su kitomis civilinės atsakomybės sąlygomis), kadangi nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

43Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą apygardos teismo sprendimo dalį (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

44Atmetus apeliacinius skundus, iš ieškovų valstybei priteistinas 5 910 Lt žyminis mokestis, kurio sumokėjimas ieškovams buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismo nutarties (sprendimo) priėmimo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartimi (3 b. t., 169-170 l.; CPK 93 str. 1, 3 d., 96 str. 1 d., 302 str.); be to, netenkintinas trečiojo asmens AB „SEB bankas“ prašymas dėl priteisimo atstovavimo išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 98, 302 str.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą.

47Priteisti iš ieškovų E. P., a. k. ( - ) ir G. P., a. k. ( - ) valstybei 5 910 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus dešimt litų) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai E. P. ir G. P. ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų „If... 4. Nurodė, kad notarė A. K., kuri buvo sudariusi notarų profesinės civilinės... 5. Ieškovų teigimu, notarė A. K., nesilaikydama AB „SEB bankas“ išduotos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu atmetė ieškinį (3... 8. Nurodė, kad trečiojo asmens AB „SEB bankas“ 2007 m. liepos 30 d. raštas... 9. Teismo teigimu, nėra pagrindo konstatuoti neteisėtų notaro veiksmų ar... 10. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad AB „Swedbank“ išdavė ieškovams... 11. Teismo nuomone, išieškojimo procesas iš įkeisto turto nėra įvykdytas,... 12. Teismas sprendė, kad ieškovai faktiškai nėra patyrę prašomos priteisti... 13. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011... 15.
 • Neturi reikšmės aplinkybė, kam buvo adresuotas AB „SEB bankas“... 16. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ prašo panaikinti... 17. Ieškovai atsiliepime į trečiojo asmens AB „SEB bankas“ apeliacinį... 18. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo... 19. Atsakovas If P&CInsurance AS atsiliepime į apeliacinius skundus prašo... 20. Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime į ieškovų apeliacinį... 21. Trečiasis asmuo AB „Swedbank“ atsiliepime į apeliacinius skundus prašo... 22. Trečiasis asmuo notarė A. K. atsiliepimuose į apeliacinius skundus prašo... 23. Trečiasis asmuo Lloyd‘s Sybdicate AFB 263/623 („Beazley Furlonge Ltd“)... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 26. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė... 28. Notaro veiklą reglamentuoja Notariato įstatymas, kurio 16 straipsnio 1 dalyje... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kaltės turinys notaro... 30. Notariato įstatymo 62 straipsnyje nustatytas privalomas notaro civilinės... 31. Apygardos teismas turėjo pagrindo konstatuoti, jog nagrinėjamu atveju... 32. Bylos duomenimis, trečiasis asmuo – notarė A. K. patvirtino 2007 m. liepos... 33. CK 4.170 straipsnio 3 dalies (redakcija, galiojusi iki 2012 m. liepos 1 d.)... 34. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad hipotekos kreditorius – trečiasis asmuo... 35. Neturi pagrindo apeliantų argumentai, kad notarės neteisėti veiksmai... 36. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo O. P. hipotekos lakšte... 37. Kolegijos nuomone, šiuo atveju ieškovų, kaip sandorio šalies, elgesys taip... 38. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovai, žinodami hipotekos kreditoriaus... 39. Taigi nėra pagrindo teigti, jog trečiasis asmuo – notarė A. K. neatliko... 40. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs trečiojo asmens – notarės A. K.... 41. Nepagrįstas ir ieškovų apeliacinio skundo argumentas, kad teismas be... 42. Teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinių skundų kitų argumentų (tarp... 43. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar... 44. Atmetus apeliacinius skundus, iš ieškovų valstybei priteistinas 5 910 Lt... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą.... 47. Priteisti iš ieškovų E. P., a. k. ( - ) ir G. P., a. k. ( - ) valstybei 5...