Byla 2-2193-527/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Nomedai Sireikytei, nedalyvaujant ieškovams ir jų ieškovų A. M. ir K. V. B. atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, atsakovui G. N., trečiajam asmeniui UAB ,,Geista“ ir jų atstovui advokatui Gintarui Černiauskui, viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. M. ir K. V. B. ieškinį atsakovui G. N. dėl skolos priteisimo (tretysis asmuo –UAB „Geista“) ir

Nustatė

3ieškovai 2010-04-21 ieškiniu (t. 1, b. l. 16-17) prašė priteisti iš atsakovo 326 000 Lt skolą, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodoma, jog ieškovai, atsakovo prašomi, paskolino atsakovui pinigų, atsakovo vadovaujamos įmonės UAB „Geista“ (tretysis asmuo) veiklai plėtoti, t. y. statybų verslui plėtoti. Šalys žodžiu susitarė, kad pinigus abu ieškovai paskolins atsakovui periodiškai dalimis, pagal jo poreikius, o kiekvieną gautą sumą atsakovas patvirtins savo parašu, nurodant kokiam tikslui jo vadovaujama įmonė iš atsakovo gautus pinigus naudos. Nuo 2006-10-27 iki 2008-08-11 ieškovai bendrai atsakovui paskolino 326 000 Lt. Ieškovams pareikalavimus atsakovo pinigus jiems grąžinti, pastarasis jų negrąžino. Raštu šalys nėra susitarusios dėl skolos grąžinimo termino, tačiau pateiktuose pinigų gavimą patvirtinančiuose dokumentuose, terminas iš viso nenumatytas, todėl prievolė vykdytina pareikalavimo momentu (CK 6.53 str.).

4Atsakovas ir tretysis asmuo atsiliepimais į ieškinį (t. 1, b. l. 38-45) prašė ieškinį atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas bei skirti ieškovams 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsakovas nurodė, ieškovai ieškinyje nurodo melagingus ir išgalvotus faktus, t. y., kad jie laikotarpiu nuo 2006-10-17 iki 2008-08-11 bendrai paskolino atsakovui 326 000 Lt statybų verslui plėtoti.

5Kauno apygardos teismo 2010-07-19 nutartimi (2 t., b. l. 54) byla buvo paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2010-09-22 13:30 val.

6Atsižvelgiant į tai, jog ieškinyje buvo nurodyta, kad ieškovas bylą ves per advokatą Gintarą Dabkevičių, adresu LT-44244, Kaunas, Mickevičiaus g. 56-2 (atstovavimo sutartis b. l. 22), teismo šaukimas buvo išsiųstas šiuo adresu ir 2010-08-03 įteiktas teisink. pad. Simonai Butkutei.

7Atsižvelgiant į tai, jog atsakovo atsiliepime buvo nurodyta, jog atsakovas bylą ves per advokatą Gintarą Černiauską, šaukimas buvo išsiųstas šiam advokatui ir 2010-08-03 įteiktas teisininkei A. Rutkauskaitei.

82010-09-21 buvo gautas atsakovo ir trečiojo asmens atstovo advokato Gintaro Černiausko prašymas atidėti teismo posėdžio datą, nes jis tuo pačiu metu dalyvauja kitoje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme.

9Ieškinys paliktinas nenagrinėtinas.

10Pagal CPK nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų – arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo (jo atstovo, jei byla vedama per atstovą) prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant ir atsakovas neprašė priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 ir 4 d., 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 246 str. pirmoji dalis nustato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Kadangi ieškovų atstovui buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką, akivaizdu, jog atidėti bylos nagrinėjimo vadovaujantis šia teisės normos nuostata nėra pagrindo. CPK 246 str. pirmoji dalis taip pat nustato, jog bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis); kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Kadangi ieškovų atstovas, žinodamas apie parengiamojo teismo posėdžio šioje byloje datą ir vietą nuo 2010-08-03, iki parengiamojo teismo posėdžio Kauno apygardos teisme pradžios 2010-09-22 13.30 val. nepateikė jokio įrodymais pagrįsto prašymo dėl teismo posėdžio atidėjimo, teismas ieškovų atstovo advokato neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis pripažįsta nesvarbiomis ir konstatuoja, jog tai yra pakankamas pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas pažymi, kad toks ieškovų advokato elgesys, iš anksto neinformavus teismo apie jo negalėjimo dalyvauti byloje priežastis, negali būti vertinamas kaip rūpestingas naudojimasis suteiktomis procesinėmis teisėmis ir rūpinimasis greitu bylos, kurioje jis atstovauja ieškovus, išnagrinėjimu, o taip pat nesiderina su proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais. Civilinio proceso įstatymas orientuoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą.

11Be to, teismas nesvarbiomis pripažįsta ir atsakovo bei jo atstovo neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis. Nors atsakovo advokatas ir pateikė paaiškinimą, kad jis tuo pačiu metu turėjo dalyvauti baudžiamojoje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikoma svarbia priežastimi (CPK 246 str. 1 d., 156 str. 1 d.), teismas atsakovo atstovo neatvykimo į teismą nelaiko pateisinamu, tuo labiau, kad nėra pateikti įrodymai nei apie tai, ar iš tiesų laikas dėl atstovavimo baudžiamojoje byloje buvo suderintas anksčiau nei buvo gautas šaukimas šioje byloje, o, be to, susidarius tokiai situacijai, atsakovas galėjo į posėdį atvykti pats arba atsiųsti kitą atstovą.

12CPK 230 str. 3 d. numatyta, jog jeigu į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą.

13Atsižvelgdamas į tai, kad į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 230 str. 3 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

14Pažymėtina, jog ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su tapačiu reikalavimu (CPK 297 str. 2 d.).

15Kadangi ieškinys paliktinas nenagrinėtas, šiai nutarčiai įsiteisėjus naikintinos ir Kauno apygardos teismo 2010-05-20 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 4 d.).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 296-298 str., 150-151 str.,

Nutarė

18ieškovų A. M. ir K. V. B. ieškinį atsakovui G. N. dėl skolos priteisimo (tretysis asmuo UAB „Geista“) palikti nenagrinėtą.

19Kauno apygardos teismo 2010-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2193-527/2010 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones šiai nutarčiai įsiteisėjus panaikinti.

20Nutarties nuorašą išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusių šalių atstovams, o įsiteisėjusią nutartį – Centrinei hipotekos įstaigai.

21Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą

Ryšiai