Byla 2-352/2011

1

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. M. ir Konstanto V. B. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria ieškovų A. M. ir K. V. B. ieškinys atsakovui G. N. dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Geista“) paliktas nenagrinėtas (civilinės bylos Nr. 2-2193-527/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai A. M. ir K. V. B. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo G. N. 326 000 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartimi byla buvo paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2010 m. rugsėjo 22 d., 13.30 val. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinyje nurodyta, kad ieškovai bylą ves per advokatą G. D., teismo šaukimas buvo išsiųstas atstovavimo sutartyje nurodytu adresu ir 2010 m. rugpjūčio 3 d. įteiktas teisininko padėjėjai. 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo gautas atsakovo ir trečiojo asmens atstovo advokato G. Č. prašymas atidėti teismo posėdžio datą, nes jis tuo pačiu metu dalyvauja kitoje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi ieškovų A. M. ir K. V. B. ieškinį atsakovui G. N. dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo UAB „Geista“) paliko nenagrinėtą. Nutarčiai įsiteisėjus nutarė panaikinti 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad ieškovų atstovui buvo tinkamai pranešta apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką, todėl atidėti bylos nagrinėjimo nėra pagrindo. Kadangi ieškovų atstovas, žinodamas apie parengiamojo teismo posėdžio byloje datą ir vietą nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d., iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios nepateikė įrodymais pagrįsto prašymo dėl teismo posėdžio atidėjimo, teismas ieškovų atstovo - advokato neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis pripažino nesvarbiomis ir konstatavo, jog tai yra pakankamas pagrindas ieškinį palikti nenagrinėtą. Teismas pažymėjo, kad ieškovų advokato elgesys negali būti vertinamas kaip rūpestingas naudojimasis suteiktomis procesinėmis teisėmis ir rūpinimasis greitu bylos, kurioje jis atstovauja ieškovus, išnagrinėjimu, nesiderina su proceso koncentracijos, ekonomiškumo ir kooperacijos principais. Be to, teismas nesvarbiomis pripažino ir atsakovo bei jo atstovo neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis. Nors atsakovo advokatas ir pateikė paaiškinimą, kad jis tuo pačiu metu turėjo dalyvauti baudžiamojoje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme, tačiau atsižvelgiant į tai, jog šalies atstovo užimtumas kitose bylose paprastai nelaikomas svarbia priežastimi, teismas atsakovo atstovo neatvykimo į teismą nelaikė pateisinamu, tuo labiau, kad nėra pateikti įrodymai nei apie tai, ar iš tiesų laikas dėl atstovavimo baudžiamojoje byloje buvo suderintas anksčiau nei buvo gautas šaukimas šioje byloje, o, susidarius tokiai situacijai, atsakovas galėjo į posėdį atvykti pats arba atsiųsti kitą atstovą. Atsižvelgdamas į tai, kad į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyko abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą, o šiai nutarčiai įsiteisėjus nutarė panaikinti ir teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovų A. M. ir K. V. B. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį ir paskirti naują parengiamojo teismo posėdžio laiką. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Dėl techninės klaidos šaukime nurodyta teismo posėdžio data nebuvo apskaityta advokato darbotvarkėje, o advokatas visą rugpjūčio mėnesį atostogavo. Tik dėl techninės klaidos advokatas neatvyko į teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. paskirtą posėdį, nors šalys neprarado teisinio suinteresuotumo byloje. Ieškovų atstovas į teismo posėdį neatvyko ne dėl piktnaudžiavimo teise, o dėl techninės klaidos.

112. Nutarties panaikinimas ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas užtikrintų vienus iš svarbiausių civilinio proceso principų – proceso ekonomiškumą, koncentruotumą, bendruosius principus – teisingumą ir protingumą. Egzistuoja tiek privatus šalių, tiek viešasis visuomenės suinteresuotumas, kad civilinis ginčas būtų išnagrinėtas per įmanomai trumpesnį laiką. CPK 7 straipsnio 1 dalis taip pat reikalauja, kad byla būtų išnagrinėta ir teismo sprendimas būtų įvykdytas kuo ekonomiškiau. Ieškovai savo pažeistas teises ir toliau sieks apginti reikšdami pakartotinį ieškinį atsakovui. Teismui iš naujo tektų spręsti klausimą dėl ieškinio priėmimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kitus procesinius klausimus. Tokie veiksmai šioje byloje jau yra atlikti. Tokiu atveju jau pradėtos nagrinėti bylos atnaujinimas ir naujo posėdžio paskyrimas užtikrintų proceso koncentracijos bei ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principų laikymąsi, leistų tiek teismui, tiek proceso dalyviams sumažinti laiko ir lėšų sąnaudas, lyginant su naujos civilinės bylos inicijavimu. Yra pakankamas pagrindas panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir paskirti naują parengiamojo teismo posėdžio datą. Priešingu atveju ginčo šalys bus priverstos kreiptis į teismą dėl naujos civilinės bylos iškėlimo, o ekonomiškumo, koncentruotumo ir protingumo principų laikymasis taps abejotinu.

12Atsakovo G. N. ir trečiojo asmens UAB „Geista“ atstovas atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą prašo ieškovų skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime pažymima, kad ieškovų atstovas apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai. Ieškovų atstovas, būdamas rūpestingas, privalėjo pasitikslinti dėl teismo posėdžio datos, o skunde nurodyta aplinkybė, kuria grindžiamas jų atstovo neatvykimas į teismo posėdį, negali pateisinti neatvykimo ir nesudaro pagrindo neatvykimo priežastį pripažinti svarbia, tačiau įrodo, kad atstovas pažeidė CPK 7 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Teismas pagrįstai ieškovų ieškinį paliko nenagrinėtą. Pagrindų, dėl ko turėtų būti naikinama skundžiama teismo nutartis, nėra.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą. Kai į teismo posėdį neatvyksta atsakovas, kuriam tinkamai nebuvo pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai atsakovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta atsakovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta atsakovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas atsakovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Kitais atvejais teismas ieškovo prašymu ir šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Jeigu ieškovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas turi teisę arba atidėti bylos nagrinėjimą, arba bylą išnagrinėti iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 246 str. 2 d.). Jeigu duomenų apie šalių neatvykimo priežastis nėra arba jeigu jos į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą (CPK 246 str. 4 d.).

15Įstatymas numato, jog tais atvejais, kai šalis ar tretysis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. Atstovas, gavęs atitinkamus dokumentus, privalo nedelsdamas apie tai informuoti atstovaujamąjį ir sudaryti jam galimybę susipažinti su gautais procesiniais dokumentais (CPK 118 str.).

16Iš bylos medžiagos matyti, o dėl to nekyla ir ginčas byloje, jog ieškovų atstovui advokatui G. D. buvo tinkamai pranešta apie parengiamąjį teismo posėdį, kuris turėjo įvykti Kauno apygardos teisme 2010 m. rugsėjo 22 d., 13.30 val. Iš teismo šaukimo įteikimo pažymos matyti, kad teismo šaukimas apie parengiamąjį teismo posėdį buvo įteiktas teisininko padėjėjai S. B. dar 2010 m. rugpjūčio 3 d. (t. 2, b. l. 73). Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovų atstovas neatvyko, teisme buvo gautas atsakovo ir trečiojo asmens atstovo prašymas atidėti teismo posėdžio datą, nes jis tuo pačiu metu dalyvauja kitoje byloje Lietuvos apeliaciniame teisme, o teismas skundžiama nutartimi ieškovų A. M. ir K. V. B. ieškinį atsakovui G. N. dėl skolos priteisimo (trečiasis asmuo byloje UAB „Geista“) paliko nenagrinėtą (t. 2, b. l. 75-77).

17Ieškovų atstovų pateiktame atskirajame skunde nurodyta, kad ieškovų atstovas į parengiamąjį teismo posėdį 2010 m. rugsėjo 22 d. neatvyko dėl techninės klaidos, nes šaukime nurodyta teismo posėdžio data nebuvo apskaityta jo darbotvarkėje, o jis visą rugpjūčio mėnesį atostogavo.

18Šioje byloje vertinamas ieškovų atstovo skundžiamos teismo nutarties, kuria ieškovų ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, teisėtumas ir pagrįstumas (CPK 301, 320, 338 str.). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovų atskirąjį skundą, sprendžia, jog skunde nėra nurodyta teisinių ir faktinių pagrindų, kurie sudarytų pagrindą teigti, jog skundžiama teismo nutartis yra nepagrįsta ir (ar) neteisėta. Pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė įstatymo normas priimdamas procesinį sprendimą ieškovų ieškinį palikti nenagrinėtą. Skunde išdėstyti argumentai apie tai, kad ieškovai neprarado teisinio suinteresuotumo byloje, ieškovai savo pažeistas teises ir toliau sieks apginti reikšdami pakartotinį ieškinį atsakovui, o teismui iš naujo teks spręsti klausimą dėl ieškinio priėmimo, rengtis bylos nagrinėjimui ir atlikti kitus procesinius veiksmus byloje, nesudaro pagrindo naikinti teisėtą teismo nutartį.

19Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantis byloje asmuo turi pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kadangi ieškovus ir jų atstovą – advokatą siejo atstovavimo teisiniai santykiai, minėtą pareigą byloje turėjo ir jų atstovas. Šiuo atveju iš esmės paties ieškovų atstovo pasyvumas (neveikimas) lėmė tai, kad ieškovų ieškinys pagrįstai buvo paliktas nenagrinėtas, o jie ir toliau norėdami ginti savo teises turi inicijuoti naują teisminį procesą. Atskirajame skunde pateiktas subjektyvus situacijos ir apeliantų nurodytų civilinio proceso principų (proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo) bei bendrųjų principų (teisingumo ir protingumo) aiškinimas neatitinka įstatymų leidėjo CPK nustatytų šių principų tikslų ir laikytinas nepagrįstu. Kaip jau pažymėta, nagrinėjamu atveju paties ieškovų atstovo elgesys lėmė tai, kad ieškovų ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, o tokiu sprendimu pagal susiklosčiusias aplinkybes, priešingai negu teigiama atskirajame skunde, buvo įgyvendinti ir užtikrinti jau inicijuoto teisminio proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai bei teisingai pritaikyti pareigos civilinio proceso šalims rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu nesilaikymo padariniai.

20Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, atitinkančią civilinio proceso tikslus bei principus. Apeliantų skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti arba panaikinti, paskiriant naują parengiamojo teismo posėdžio datą (CPK 337 str. 1 p.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Pažymėtina, kad palikus ieškovų ieškinį nenagrinėtą, jiems nėra užkirstas kelias kreiptis į teismą su tokiais pačiais reikalavimais iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai A. M. ir K. V. B. pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartimi ieškovų A. M. ir K.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovų A. M. ir K. V. B. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 10. 1. Dėl techninės klaidos šaukime nurodyta teismo posėdžio data nebuvo... 11. 2. Nutarties panaikinimas ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas užtikrintų... 12. Atsakovo G. N. ir trečiojo asmens UAB „Geista“ atstovas atsiliepime į... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Pagal CPK 246 straipsnio 1 dalį, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas,... 15. Įstatymas numato, jog tais atvejais, kai šalis ar tretysis asmuo veda bylą... 16. Iš bylos medžiagos matyti, o dėl to nekyla ir ginčas byloje, jog ieškovų... 17. Ieškovų atstovų pateiktame atskirajame skunde nurodyta, kad ieškovų... 18. Šioje byloje vertinamas ieškovų atstovo skundžiamos teismo nutarties, kuria... 19. Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantis byloje asmuo turi pareigą... 20. Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą....