Byla 2SA-256-653/2013
Dėl antstolio V. M. neteisėtai vykdomų procesinių veiksmų ir atsisakymo profesinius veiksmus atlikti, suinteresuoti asmenys antstolis V. M., Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Kitoks sprendimas“, S. P.-F., J. J

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (pareiškėjo) A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria atmesti skundai dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje Nr. 2-9327-808/2013 pagal pareiškėjo A. P. skundus dėl antstolio V. M. neteisėtai vykdomų procesinių veiksmų ir atsisakymo profesinius veiksmus atlikti, suinteresuoti asmenys antstolis V. M., Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Kitoks sprendimas“, S. P.-F., J. J.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3pareiškėjas 2012-10-25 skunde prašė varžytinėse parduodamam turtui – 3 kambarių butui, esančiam ( - ), taikyti laikinąsias apsaugos priemones tol, kol įsigalės teismų sprendimai civilinėse bylose dėl minėto buto teisinio statuso ir esminių teisės pažeidimų, prašė atšaukti 2012-11-22 numatytas varžytines dėl vykdymo proceso esminių pažeidimų ir antstolio neteisėtų veiksmų parduodant turtą, nes dėl minėto buto teisinio statuso vyksta teismo procesai, taip pat prašo netvirtinti varžytinių akto ir nušalinti antstolį, taip pat spręsti klausimą dėl neteisėtai iškeltų vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03550, Nr. 0013/03/03549 statuso panaikinimo bei dėl vykdymo proceso pagrįstumo, proceso dalyvių, antstolio ir vykdymo proceso šalių teisinio statuso panaikinimo.

4Nurodė, kad jis yra UAB „Dieona“ akcininkas ir buto, esančio ( - ), savininkas, o VĮ Registrų centras, neturėdamas teisinio pagrindo, šį nekilnojamąjį daiktą įregistravo UAB „Dieona, kuri 2003-01-23 likviduota ir todėl šis turtas priklauso vieninteliam akcininkui – pačiam pareiškėjui A. P.. Antstolis, pažeisdamas teisės normas, paskelbė minėto buto fiktyvias varžytines. UAB „Dieona“ 2003-01-23 yra išregistruota, todėl tą dieną pasibaigė juridinio asmens prievolės, o vykdomoji byla turėjo būti nutraukta, LR Ūkinio teismo išduoti 1996-1997 m. vykdomieji raštai 2003-12-16 grąžinti išieškotojams ir vykdomosios bylos turėjo būti užbaigtos. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradėta iš naujo, todėl nuo 2003-12-22 antstolis vykdo neteisėtus vykdomuosius veiksmus, todėl antstolis V. M. turėtų būti nušalintas nuo vykdomųjų bylų.

5Pareiškėjas 2012-12-11 skunde prašė nedelsiant priimti patvarkymą dėl vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550, sustabdymo, nutraukimo ir užbaigimo, panaikinti visas priemones, kurių buvo imtasi išieškojimui vykdyti, panaikinti, jam priklausančiam aukščiau minėtam butui, neteisėtai uždėtą areštą ir spręsti dėl žalos atlyginimo.

6Nurodė, kad antstolis V. M. nuo 2012-12-22 neteisėtai priėmęs vykdyti LR Ūkinio teismo 1997-01-21 ir 1996-05-21 išduotus vykdomuosius raštus, nesiėmė priemonių vykdomąją bylą sustabdyti, nutraukti ir užbaigti. Nuo 2009 m. atsirado asmenų grupė, kuri be teisinio pagrindo gali pasinaudoti neteisėtai priimtais minėtais vykdomaisiais įrašais, išieškant Vilniaus miesto savivaldybės naudai teisiškai nepagrįstą 87.701,55 Lt skolą ir nusavinti už jo asmenines lėšas pastatytą butą.

7Pareiškėjas 2013-01-21 skunde prašė varžytinėse parduodamam aukščiau minėtam butui, taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atšaukti paskelbtas varžytines, atidėti vykdymo veiksmus, stabdyti vykdomąją bylą, vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui ir spręsti dėl materialios teisės normų taikymo tvarkos pažeidimų ir nusišalinti antstoliui.

8Nurodė, kad antstolis pranešė apie 2013-02-11 paskelbtas varžytines, kuriose numato parduoti likviduotai UAB „Dieona“ priklausantį minėtą butą, pastatytą pareiškėjo asmeninėmis lėšomis. Likviduotos UAB „Dieona“ turtas priklauso vieninteliam akcininkui A. P.. Pasibaigus prievolių teisei, vykdomoji byla įstatymiškai nutraukta, o ją nutraukus, vykdomoji byla negali būti pradėta iš naujo. Antstolis V. M., pažeisdamas teisės aktus, be teisinio pagrindo, likviduotos UAB „Dieona“ aukščiau minėtam butui uždėjo areštą ir suvaržė šio daikto disponavimo teisę. Turi būti panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0013/03/03550 antstolio 2012-07-18 sudarytas turto arešto aktas Nr. 0013/03/03550, 2012-07-18 patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo Nr. 0013/03/03550, 2012-07-18 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. 0013/03/03550, 2012-08-21 patvarkymas dėl areštuoto turto įkainavimo, 2012-11-22 ir 2013-02-11 varžytinių paskelbimai, nes prieštarauja įtvirtintoms teisės normoms.

9Antstolis V. M. 2013-01-29 patvarkymu nepatenkino 2012-10-25, 2012-12-11 ir 2013-01-21 A. P. skundų dėl antstolio veiksmų ir perdavė juos nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Nurodė, kad nepagrįsta pareiškėjo pozicija, jog išieškotojas atsisakė išieškojimo 2003-12-16 vykdomuosius dokumentus Nr. 7/588/96, Nr. 3/1291/96 antstoliui V. S. grąžinus išieškotojui pagal išieškotojo prašymą ir todėl visi antstolio V. M. atliekami procesiniai veiksmai vykdant šiuos vykdomuosius dokumentus po 2003-12-16 yra neteisėti, nes išieškotojui atsisakius nuo išieškojimo antstolis V. S. privalėjo nutraukti vykdomąją bylą. Išieškotojas nedelsdamas kreipėsi dėl šių dokumentų vykdymo į antstolį V. M., todėl buvo toliau atliekami vykdymo proceso veiksmai. Pareiškėjas visuose skunduose nurodo, kad yra buto, esančio ( - ), savininkas, tačiau šio teiginio nepagrindžia įrodymais. Be to, skundžiami ne konkretūs antstolio veiksmai, o ginčijamas visas vykdymo procesas iš esmės, nuolat reiškiant niekuo nepagrįstus argumentus (b.l. 14-18).

10Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime su pareiškėjo skundais dėl antstolio veiksmų nesutiko, prašė juos atmesti kaip nepagrįstus, nes pareiškėjo nuolat teikiamuose skunduose tiek antstoliui, tiek teismui, nurodomos analogiškos, teismų sprendimais paneigtos, nepagrįstos aplinkybės ir pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja procesu, eikvoja proceso dalyvių laiką ir materialines sąnaudas (b.l. 47-49).

11Suinteresuoti asmenys S. P.-F., J. J. (Č.), UAB „Kitoks sprendimas“ atsiliepimų nepateikė (b.l. 39-41, 42, 44-46).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė A. P. 2012-10-25, 2012-12-11 ir 2013-01-21 skundus dėl antstolio V. M. neteisėtai vykdomų procesinių veiksmų ir atsisakymo profesinius veiksmus atlikti. Paliko nenagrinėtus reikalavimus dėl vykdomųjų bylų nutraukimo, antstolio nušalinimo (b.l.52-55).

14Teismas iš vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 esančių įrodymų nustatė, kad antstolis V. M. vykdo vykdomuosius dokumentus Nr. 7/588/96, Nr. 3/1291/96, kuriuos išdavė LR Ūkinis teismas dėl 87.701,55 Lt išieškojimo vykdomosiose bylose, kuriose skolininkas UAB „Dieona“, išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės valdyba. Vykdymo metu nustatyta, kad likviduotai UAB „Dieona“ priklauso butas, unikalus Nr. ( - ), esantis( - ). 2009-01-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nutartimi Nr. 2-119-603/2009 patenkinus Vilniaus miesto savivaldybės prašymą, leista realizuoti Vilniaus miesto savivaldybės teisę išieškant skolas iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – minėto buto. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartimi Nr. 3K-3-364/2009, patenkinus Vilniaus miesto savivaldybės kasacinį skundą palikta galioti 2009-01-21 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartis Nr. 2-119-603/2009, kuria nustatytas UAB „Dieona“ priklausančio minėto buto paprastasis administravimas ir turto administratoriumi paskirta UAB „Kitoks sprendimas“ bei nustatyta pajamų paskirstymo tvarka. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 nutartimi Nr. 2-1730-819/2012 teismas išaiškino vykdomųjų raštų vykdymo tvarką, kad likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto minėto buto, realizavimas turi vykti pagal LR CPK 691 str. 2 d., 694 str. 1 d. Skolininkui UAB „Dieona“ priklausantis nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - )areštuotas 2012-07-18 ir paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti. Atsižvelgiant į 2012-08-13 UAB „Alliance valuations“ turto ekspertizės aktą, antstolis 2012-10-11 paskelbė minėto buto, varžytines, turėjusias vykti 2012-11-22, 9.00 val. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-10-30 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-18941-599/012) sustabdė vykdymo veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės joje priimtas sprendimas. Pirmosios varžytinės, atšauktos. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-12-10 neskundžiama nutartimi panaikinta 2012-10-30 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. 2013-01-08 pranešimu Vilniaus miesto savivaldybė, A. P., UAB „Kitoks sprendimas“ (UAB „Dieona“ turto administratorius), S. P.-F., J. J. informuoti apie UAB „Dieona“ priklausančio turto aukščiau minėto buto pirmąsias varžytinės, numatytas nuo 2013-02-11, 10.00 val. iki 2013-02-18, 15.00 val..

15Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas 2012-10-25, 2012-12-11 ir 2013-01-21 skunduose ginčija ne konkrečius antstolio veiksmus, bet iš esmės ginčija visą vykdymo procesą.

16Teismas vadovavosi CPK 625 str. 1 d., 629 str. 1 d. 1 ir 6 p., bei 2003 m. galiojusios

17CPK redakcijos 630 str. 1 d. ir nustatė, kad iš vykdomosiose bylose pateiktų dokumentų matyti, jog A. P. nėra pateikęs antstolio V. S. patvarkymo dėl vykdomųjų bylų nutraukimo nei teismui, nei antstoliui ir ant vykdomųjų raštų nėra žymos apie vykdomųjų bylų nutraukimą.

182003-12-16 išieškotojo prašymu antstolis V. S. grąžino vykdomuosius dokumentus išieškotojui, o pastarasis 2003-12-19 kreipėsi dėl šių dokumentų vykdymo į antstolį V. M.. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas netinkamai taiko teisės normas, reglamentuojančias vykdomosios bylos nutraukimą ir vykdomojo dokumento grąžinimą išieškotojui, todėl jo reikalavimas dėl vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 sustabdymo, nutraukimo ir užbaigimo laikytinas nepagrįstu ir yra atmestinas.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-12-21 nutartimi išsprendė nuosavybės teisės į butą, esantį I( - )klausimus, todėl pareiškėjo teiginiai apie turto priklausomybę, teisių ir pareigų perėmimą išregistravus UAB „Dieona“ iš Juridinių asmenų registro yra nepagrįsti, paneigti teismų sprendimais, kurie turi res judicata galią. Likviduojant įmonę, įstaigą, organizaciją, išieškojimas gali būti nukreipiamas į visą jos turtą. Jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. Prieš pradedant realizuoti nurodytą turtą, vykdomojoje byloje iš atitinkamos registro įstaigos turi būti gauti rašytiniai duomenys apie realizuojamo turto priklausymą skolininkui ir tam turtui uždėtus apribojimus (CPK 669 str.,

20690 str.). Nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas, o pati daikto teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu. Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

21Pareiškėjui nuolat teikiant skundus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir

22Nr. 0013/03/03550 nutraukimo išieškotojui tariamai atsisakius išieškojimo, vykdymo šalių subjektiškumo ne kartą yra pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose: (1) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-04-21 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 2-3136-863/2011, įsiteisėjusioje Vilniaus apygardos teismo 2011-11-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1546-603/2011; (2) Vilniaus apygardos teismo 2012-06-21 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-1095-431/2012, kurioje atmestas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-03 nutarties; (3) Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-05-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-13669-817/2010 pagal A. P. prevencinį ieškinį atsakovui VĮ Registrų centras ir suinteresuotiems asmenims dėl nuosavybės teisių į butą, esantį ( - ), pripažinimo ir uždraudimo atlikti veiksmus; (4) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-15374-803/2012, kurioje atmestas A. P. skundas dėl antstolio veiksmų, grindžiamas tais pačiais motyvais; (5) Vilniaus apygardos teismo 2013-01-23 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2SA-16-611/2013, kuria palikta Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-10-17 nutartis. Nurodytuose teismų sprendimuose konstatuota, kad Vilniaus miesto savivaldybės teisė nukreipti išieškojimą į likviduotos UAB „Dieona“ turtą yra pripažinta įsiteisėjusiais teismų sprendimais negali būti iš naujo ginčijama teisme. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-12-10 nutartimi buvo panaikintos 2012-10-30 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo veiksmų sustabdymas vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550.

23Kadangi daugelis pareiškėjo skundžiamų vykdymo veiksmų jau yra išnagrinėti įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, todėl teismas nutartyje pasisakė tik dėl teismų neišnagrinėtų skundų argumentų.

24Pareiškėjas 2013-01-21 skunde teigdamas, kad nuo 2012-12-20 jokie vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose negali būti atliekami, nepateikė reikšmingų duomenų ir nenurodė aplinkybių, kurios leistų laikyti UAB „Dieona“ priklausančio buto, esančio ( - ), varžytines neteisėtomis. Antstolis 2013-02-07 patvarkymu Nr. 0013/03/03550 „Dėl varžytinių atšaukimo“ atšaukė varžytines todėl, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-527-640/2013 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas iš minėto buto, iki bus išnagrinėtas A. P. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-527-640/2013. Antstolis minėtas varžytines atšaukė teisėtai, vykdydamas teismo sprendimą bei laikydamasis visų būtinų procedūrų, todėl pareiškėjo argumentai dėl varžytinių atšaukimo laikytini nepagrįstais ir yra atmestini.

25Apibendrinant nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus darytina išvada, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus Nr. 7/588/96 ir Nr. 3/1291/96 veikė vadovaudamasis priimtais teismo sprendimais, laikydamasis įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimų ir teisės normų nepažeidė, todėl A. P. skundai atmestini.

26Teismas pareiškėjui išaiškino, kad reikalavimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo ir antstolio nušalinimo yra nagrinėtini pateikiant procesinį dokumentą, atitinkantį CPK 111 str. 2 d. reikalavimus, su jame suformuluotu prašymu pagal CPK 145 str. 1 d. 10 p., o dėl procesinių teisių perėmimo – pagal CPK 48 str. reikalavimus, bet ne ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str.). Antstolio nušalinimo klausimas yra nagrinėjamas tik pagal CPK 636 str., atitinkantį prašymą.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

28Pareiškėjas A. P. pateikė atskirąjį skundą (b.l.62-65) kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; sulaikyti jam priklausantį daiktą - 3 kambarių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), kol nebus nutrauktos vykdomosios bylos ir daiktui 3 kambarių butui uždėtas areštas, taip pat priemonės, kurių buvo imtasi išieškojimui vykdyti; taikyti laikinas apsaugos priemones. Nurodo, jog CK 2.106 str. 4 p. pagrindu UAB „Dieona“ 2003-01-23 buvo likviduota ir išregistruota iš JAR, todėl mano, jog baigėsi ir skolininko prievolės pabaiga (CK 6.128 str. 3 d.). UAB „Dieona“ 2003-01-23 yra išregistruota iš JAR, todėl tą dieną pasibaigė juridinio asmens prievolės, o vykdomoji byla turėjo būti nutraukta, LR Ūkinio teismo išduoti 1996-1997 m. vykdomieji raštai 2003-12-16 grąžinti išieškotojams ir vykdomosios bylos turėjo būti užbaigtos. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradėta iš naujo, todėl nuo 2003-12-22 antstolis vykdo neteisėtus vykdomuosius veiksmus. Pažymi, jog UAB „Dieona“ nebuvo iškelta bankroto byla, taigi išieškotojas neturi teismo at kreditorių susirinkimo sprendimo, kurių pagrindu būtų atsiradęs reisinis pagrindas iš likviduojamos UAB „Dieona“ turto išieškoti 87.701,55 Lt skolą, laikantis reikalavimų tenkinimo eiliškumo. Antstolis, pažeisdamas teisės normas, paskelbė minėto buto varžytines Pažymi, jog jis yra UAB „Dieona“ akcininkas ir buto, esančio I( - ), savininkas, o VĮ Registrų centras, neturėdamas teisinio pagrindo, šį nekilnojamąjį daiktą įregistravo ir todėl šis turtas priklauso vieninteliam akcininkui – pačiam pareiškėjui A. P.. Pažymi, jog ginčo butas yra įgytas pagal sandorį, LR Vyriausybės 1992-08-20 potvarkio Nr.828, 1992-11-30 nutarimo Nr.913 pagrindu ir todėl teisėtai priklauso pareiškėjui, kuris savo lėšomis apmokėjo šio buto statybą. Pažymi, jog nuosavybės neliečiamumas yra viena svarbiausių žmogaus teisių, įtvirtintų Konstitucijoje. Pažymi, jog dėl antatolio neteisėtų veiksmų kilo su nuosavybės teisių pažeidimu susiję nuostoliai.

29Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti (b.l.88-92). Nurodo, jog visuose skunduose, kuriuos A. P. nuolat teikia antstoliui ir teismams, nurodoma, kad pareiškėjas yra buto savininkas, tačiau šių teiginių pareiškėjas nepagrindžia jokiais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais Vilniaus miesto savivaldybei buvo pripažinta teisė nukreipti išieškojimą į likviduotai UAB „Dieona“ priklausantį turtą. Visi klausimai dėl nuosavybės teisių į butą, taip pat dėl išieškojimo galimumo ir būtinumo, taip dėl to, kas šiame ginče turi išieškotojo teises yra galutinai išspręsti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartimi Nr. 3K-3-364/2009, todėl pareiškėjo teiginiai apie turto priklausomybę, teisių ir pareigių perėmimą, išregistravus UAB „Dieona“ iš juridinių asmenų registro, pamąstymai apie turėjusį įvykti UAB „Dieona“ bankroto procesą ir t.t. teisiškai nereikšmingi ir yra neįrodyti bei paneigti teismų sprendimais. Skunde pareiškėjas kvestionuoja visus priimtus teismų sprendimus, kurie yra įsitėisėję ir turi res judicata galią, todėl A. P. išdėstytų teiginių dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų plačiau nepasisako. Apeliantas nei antstoliui, nei teismui nėra pateikęs antstolio V. S. patvarkymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo. Apeliantas skundžia ne konkrečius antstolio veiksmus, o ginčija visą vykdymo procesą iš esmės, nors dėl išieškojimo nukreipimo į likviduotos UAB „Dieona“ turtą, t.y. butą, esantį adresu ( - ), yra pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, kurie turi prejudicinę ir res judicata galią: 2009-01-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartis civ. byloje Nr. 2-119-603/2009, kurios teisėtumą patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-12-21 nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-364/2009: Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-01-21 nutartimi leido Vilniaus m. savivaldybei įgyvendinti teisę, pripažintą įsiteisėjusiais LR ūkinio teismo sprendimais, išieškant skolą pagal vykdomuosius raštus iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio turto – buto. Vadovaujantis CPK 95 str. 2 d., taip pat atsižvelgiant į patvarkyme nurodytus argumentus, prašo A. P. skirti iki 20000 Lt. bauda, kurios dydį nustatytų teismas savo nuožiūra. Nurodo, jog A. P. skunduose dėl antstolio veiksmų, atskiruosiuose skunduose dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių sistemingai ir sąmoningai teikia tuos pačius argumentus, dėl kurių jau yra pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose ir nutartyse, nuolat inicijuoja vis naujas civilines bylas, siekdamas kiek įmanoma užvilkinti vykdymo procesą ir tokiu būdu trikdo tiek antstolio, tiek teismų, nagrinėjančių akivaizdžiai nepagrįstus A. P. skundus, darbą, taip pat nepagrįstai varžo išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės teises į kuo operatyvesnį vykdomųjų dokumentų įvykdymą.

30Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti (b.l.94-97). Nurodo, jog pareikštuose skunduose A. P. ginčija ne konkrečius antstolio veiksmus, bet visą vykdymo procesą iš esmės, nors dėl išieškojimo nukreipimo į UAB „Dieona“ turtą – ginčo butą– yra pasisakyta įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, kurie turi prejudicinę ir res judicata galią, be to apeliantui, kuriam nėra pripažinta nuosavybės teisė į ginčo butą, negali kilti su nuosavybės teisių pažeidimu susiję nuostoliai. Pažymi, jo 2013-02-07 antstsolio patvarkymu varžytinės buvo atšauktos atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartį, kuria pritaikytos laikinosios pasaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas iš ginčo buto iki bus išnagrinėtas apelianto atskirasis skundas dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-11-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-527-640/2013. Šiuo metu Vilniaus apygardos teismo 2013-02-1 nutartimi taikytos laikinosios pasaugos priemonės negalioja, tą patvirtino Vilniaus m. apylinkės teismas 2013-03-15 nutartimi civ.byloje Nr.2-11860-827/2013, atsisakęs tenkinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl nuostolių užtikrinimo.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

33Byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė apelianto skundus dėl antstolio veiksmų.

34Atskirasis skundas grindžiamas tais argumentais, jog vykdomosios bylos užvestos pažeidžiant CPK įtvirtintas normas, kas

35vykdomoji byla turėjo būti nutraukta likvidavus skolininką UAB „Dieona“; nutraukta vykdomoji byla negalėjo būti pradėta iš naujo, negalėjo būti skelbiamos ginčo buto varžytynės; apeliantas yra UAB „Dieona“ akcininkas ir areštuoto ginčo buto, esančio I.Kanto al. 13-107, Vilniuje, savininkas, todėl neteisėtais antstolio veiksmais pažeistos jo, kaip buto savininko teisės ir atsirado žala.

36Byloje nustatyta, jog antstolis V. M., vykdo vykdomuosius dokumentus Nr. 7/588/96, Nr. 3/1291/96, kuriuos išdavė LR Ūkinis teismas dėl 87701,55 Lt. bendroje sumoje išieškojimo vykdomosiose bylose, kuriose skolininkas UAB „Dieona“, išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybės valdyba.

37Iš vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 esančių duomenų nustatyta, jog UAB „Dieona“ nuo 2003-01-23 yra likviduota (vykd. b. Nr. 0013/03/03550 l. 9), tačiau nekilnojamojo turto registro duomenimis, UAB „Dieona“ priklauso turtas – butas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ). 2009-01-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismas nutartimi Nr. 2-119-603/2009 patenkinoVilniaus miesto savivaldybės prašymą ir leido realizuoti Vilniaus m. savivaldybės teisę, pripažintą aukščiau minėtaisiais LR Ūkinio Teismo sprendimais, išieškant skolas iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio

38( - ). 2009-05-05 Vilniaus apygardos teismas nutartimi Nr. 2S-480-823/2009, panaikino 2009-01-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartį Nr. 2-119-603/2009, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartimi Nr. 3K-3-364/2009 paliko galioti 2009-01-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartį civ. byloje Nr. 2-119-603/2009.

39Lietuvos teismų sitemos Liteko bei vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir

40Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2011-04-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-3136-863/2011 nustatytas UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), paprastasis administravimas, turto administratoriumi paskirta UAB „Kitoks sprendimas“ bei nustatyta pajamų, gautų administruojant skolininkui likviduotai UAB „Dieona“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, paskirstymo tvarka. 2011-11-28 Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. 2S-1546-603/2011 atmestas A. P. atskirasis skundas dėl 2011-04-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutarties Nr. 2-3136-863/2011 ir ši nutartis palikta nepakeista.

41Lietuvos teismų sitemos Liteko bei vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir

42Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2012-02-03 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi Nr. 2-1730-819/2012 išiaškinta vykdomųjų raštų vykdymo tvarka, nustatant, kad likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), realizavimas turi vykti LR CPK 691 str. 2 d., 694 str. 1 d. nustatytu būdu, ši nutartis palikta nepakeista 2012-06-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2S-1095-431/2012.

432012-07-18 buvo areštuotas skolininkui UAB „Dieona“ priklausantis nekilnojamasis turtas – trijų kambarių butas, kurio bendras plotas 70.12 kv. m., esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ) (vykd.b. Nr. 0013/03/03549 l. 564; 565-566). 2012-07-18 patvarkymu paskirta ekspertizė areštuotojo turto rinkos vertei nustatyti. Turto arešto aktas, pranešimas dėl turto arešto, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo išsiųsti Vilniaus m. savivaldybei, buvusiems UAB „Dieona“ akcininkams A. P., S. P. – F., J. J., skolininko turto administratoriui UAB „Kitoks sprendimas“. UAB „Alliance valuations“ išsiųstas tik patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo.

44Vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2012-08-21 antstolio patvarkymu, atsižvelgiant į UAB „Alliance valuations“ 2012-08-13 turto ekspertizės aktą , patikslintas turtas arešto aktas ir skolininkui UAB “Dieona” priklausantis turtas - trijų kambarių butas, esantis ( - ), įkainotas 180.000,00 Lt. 2012-10-11 paskelbtos ginčo buto, varžytynės (turėjusios įvykti 2012-11-22 9 val. 00 min.).

452013-10-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-18941-599/2012 sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549, Nr. 0013/03/03550 iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės joje priimtas sprendimas. UAB „Dieona“ priklausančio turto - trijų kambarių buto, kurio bendras plotas 70.12 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. 1099-3017-6015:0132, pirmosios varžytynės, kurių data - 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. 9 val. 00 min., atšauktos.

462012-12-10 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2-18941-599/2012 panaikinta 2012-10-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-10-30 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (vykd.b. Nr. 0013/03/03549 l. 815-816).

47Vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2013-01-08 pranešimu Vilniaus m. savivaldybė, A. P., UAB „Kitoks sprendimas“ (UAB „Dieona“ turto administratorius), S. P. – F., J. J. informuoti pie UAB „Dieona“ priklausančio turto - trijų kambarių buto, kurio bendras plotas 70.12 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirmąsias varžytynes, kurios vyks nuo 2013 m. vasario 11 d. 10.00 val. iki 2013 m. vasario 18 d. 15.00 val.

48Lietuvos teismų sitemos Liteko duomenimis, 2013-02-05 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2S-527-640/2013 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas iš buto, adresu I( - ), iki bus išnagrinėtas A. P. atskirasis skundas dėl Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2012-11-22 nutarties civ. byloje Nr. 2S-527-640/2013. Todėl, vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenimis, 2013-02-07 patvarkymu UAB „Dieona“ priklausančio turto - trijų kambarių buto, kurio bendras plotas 70.12 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirmosios varžytynės, kurių data - 2013 m. vasario mėn. 11 d. 10 val. 00 min iki 2013 m. vasario 18 d. 15.00 val. atšauktos.

49Pažymėtina, jog Lietuvos teismų sitemos Liteko duomenimis, 2013-02-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civ. byloje Nr. 2S-527-640/2013 A. P. skundas išnagrinėtas ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nustojo galioti.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, atsižvelgiant į jau aptartus Lietuvos teismų sitemos Liteko bei bei vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenis, pareiškėjo skundžiami vykdymo veiksmai iki varžytinių paskelbimo jau yra išnagrinėti įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose, todėl apeliacinės instancijos teismas nutartyje pasisako tik dėl tų atskirojo skundo argumentų, kurie teismų nebuvo išnagrinėti, t.y. apeliacinės instancijos teismas pasisako dėl skundžiama nutartimi išnagrinėtų apelianto skundo motyvų dėl, jo nuomone, netiesėtai paskelbtų varytynių.

51Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-01-23 nutartimi (vykd.b. Nr. 0013/03/03549 l. 834-836 konstatuota, jog įrodymų, patvirtinančių, kad vykdomoji byla buvo nutraukta nėra, atžymos apie vykdomųjų bylų nutraukimą ant vykdomųjų raštų taip pat nėra; antstoliui

52V. S. grąžinus vykdomuosius dokumentus, išieškotojas 2013-12-19, kreipėsi dėl šių dokumentų vykdymo į antstolį V. M., toliau bandydamas išsieškoti skolas iš skolininko UAB „Dieona“. Taigi įsiteisėjusia minėta Vilniaus apygardos teismo 2013-01-23 nutartimi konstatuota, jog CPK 629 str. 3 d. nuostatos, kad nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo, nebuvo pažeistos.

53Iš šioje nutartyje jau aptartų vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 esančių įrodymų matyti, kad UAB „Dieona“ nuo 2003 m. sausio 23 d. yra likviduota, tačiau liko neišspręstas jai nuosavybės teise priklausančio turto, t.y. buto, esančio ( - ), klausimas. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-01-23 nutartimi (vykd.b.

54Nr. 0013/03/03549 l. 834-836) taip pat yra konstatuota, jog dėl to, jog nagrinėjamu atveju yra likusio likviduotos įmonės turto, likviduotos UAB komercinės firmos „Dieona” skolos gali būti patenkintos iš šio jos turto, nes CPK 629 str. 1 d. 6 p. norma taikoma tokiais atvejais, kai reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį nebėra turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, ir negalimas reorganizuoto ar likviduoto juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas.

55Vykdomosiose bylose nėra duomenų, kad skolininkė UAB „Dieona“ būtų atsiskaičiusi su išieškotoju Vilniaus miesto savivaldybės valdyba. Taigi išieškojimas pagal LR Ūkinio teismo vykdomuosius dokumentus Nr.7/588/96 ir Nr.3/1291/96 nėra įvykdytas, dėl to šiuo atveju yra būtinas likusio skolininko turto realizavimas, parduodant turtą iš varžytinių (CPK 694 str.).

56Iš VĮ Registrų centro NTR CDB banko išrašo matyti, kad butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - )nuosavybės teise priklauso UAB „Dieona“ (b. l. 65-66). Iš teismo žinioje esančiose vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 esančių įrodymų matyti, kad apeliantas yra likviduotos UAB „Dieona“ akcininkas. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 73 str. 15 d., jeigu dėl bendrovės skolų mokėjimo kyla teisminių ginčų, bendrovės turtas negali būti dalinamas akcininkams tol, kol teismas neišspręs šių ginčų ir nebus atsiskaityta su kreditoriais. Byloje nėra duomenų, pagrindžiančių pareiškėjo nuosavybės teises į ginčo butą.

57Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nepateikė reikšmingų duomenų ir nenurodė aplinkybių, kurios leistų laikyti UAB „Dieona“ priklausančio buto, esančio ( - ), varžytines neteisėtomis. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, antstolis 2013-02-07 patvarkymu Nr. 0013/03/03550 „Dėl varžytinių atšaukimo“ atšaukė varžytines todėl, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-527-640/2013 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas išieškojimas iš minėto buto, iki bus išnagrinėtas A. P. atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-22 nutarties civilinėje byloje Nr. 2S-527-640/2013. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog antstolis minėtas varžytines atšaukė teisėtai, vykdydamas teismo sprendimą bei laikydamasis visų būtinų procedūrų.

58Atsižvelgiant į visas aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus Nr. 7/588/96 ir Nr. 3/1291/96 ir nusprendęs parduoti UAB „Dieona“ priklausantį butą, esantį ( - ), varžytynėse, veikė vadovaudamasis priimtais teismo sprendimais, laikydamasis įstatymų, reglamentuojančių vykdymo veiksmų atlikimo tvarką, reikalavimų ir teisės normų nepažeidė.

59Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

60Dėl baudos skyrimo CPK 95 str. pagrindu apeliantui

61Antstolis V. M., vadovaudamasiss CPK 95 str. 2 d., prašo A. P. skirti iki 20.000 Lt bauda, kurios dydį nustatytų teismas savo nuožiūra.

62Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 95 str. nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Įstatyme nustatytos procesinės teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį. Nagrinėjamu atveju apelianto atskirojo skundo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), todėl antstolio prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkinamas.

63Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Šiuo atveju apeliacinės instancijos sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo atskirojo skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

64Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

65Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties nutartį palikti nepakeistą.

66Netenkinti antstolio V. M. prašymo dėl baudos skyrimo apeliantui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. pareiškėjas 2012-10-25 skunde prašė varžytinėse parduodamam turtui – 3... 4. Nurodė, kad jis yra UAB „Dieona“ akcininkas ir buto, esančio ( - ),... 5. Pareiškėjas 2012-12-11 skunde prašė nedelsiant priimti patvarkymą dėl... 6. Nurodė, kad antstolis V. M. nuo 2012-12-22 neteisėtai priėmęs vykdyti LR... 7. Pareiškėjas 2013-01-21 skunde prašė varžytinėse parduodamam aukščiau... 8. Nurodė, kad antstolis pranešė apie 2013-02-11 paskelbtas varžytines,... 9. Antstolis V. M. 2013-01-29 patvarkymu nepatenkino 2012-10-25, 2012-12-11 ir... 10. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime... 11. Suinteresuoti asmenys S. P.-F., J. J. (Č.), UAB „Kitoks sprendimas“... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi atmetė... 14. Teismas iš vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550... 15. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas 2012-10-25, 2012-12-11 ir 2013-01-21... 16. Teismas vadovavosi CPK 625 str. 1 d., 629 str. 1 d. 1 ir 6 p., bei 2003 m.... 17. CPK redakcijos 630 str. 1 d. ir nustatė, kad iš vykdomosiose bylose pateiktų... 18. 2003-12-16 išieškotojo prašymu antstolis V. S. grąžino vykdomuosius... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-12-21 nutartimi išsprendė nuosavybės... 20. 690 str.). Nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra... 21. Pareiškėjui nuolat teikiant skundus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549... 22. Nr. 0013/03/03550 nutraukimo išieškotojui tariamai atsisakius išieškojimo,... 23. Kadangi daugelis pareiškėjo skundžiamų vykdymo veiksmų jau yra... 24. Pareiškėjas 2013-01-21 skunde teigdamas, kad nuo 2012-12-20 jokie vykdymo... 25. Apibendrinant nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus darytina išvada,... 26. Teismas pareiškėjui išaiškino, kad reikalavimai dėl vykdomosios bylos... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 28. Pareiškėjas A. P. pateikė atskirąjį skundą (b.l.62-65) kuriuo prašo... 29. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 30. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 33. Byloje sprendžiamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas... 34. Atskirasis skundas grindžiamas tais argumentais, jog vykdomosios bylos... 35. vykdomoji byla turėjo būti nutraukta likvidavus skolininką UAB „Dieona“;... 36. Byloje nustatyta, jog antstolis V. M., vykdo vykdomuosius dokumentus Nr.... 37. Iš vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 esančių... 38. ( - ). 2009-05-05 Vilniaus apygardos teismas nutartimi Nr. 2S-480-823/2009,... 39. Lietuvos teismų sitemos Liteko bei vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir... 40. Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2011-04-21 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 41. Lietuvos teismų sitemos Liteko bei vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir... 42. Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2012-02-03 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 43. 2012-07-18 buvo areštuotas skolininkui UAB „Dieona“ priklausantis... 44. Vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2012-08-21... 45. 2013-10-30 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr.... 46. 2012-12-10 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr.... 47. Vykdomųjų bylų Nr. 0013/03/03549 ir Nr. 0013/03/03550 duomenimis 2013-01-08... 48. Lietuvos teismų sitemos Liteko duomenimis, 2013-02-05 Vilniaus apygardos... 49. Pažymėtina, jog Lietuvos teismų sitemos Liteko duomenimis, 2013-02-14... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, atsižvelgiant į jau aptartus... 51. Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2013-01-23 nutartimi (vykd.b. Nr.... 52. V. S. grąžinus vykdomuosius dokumentus, išieškotojas 2013-12-19, kreipėsi... 53. Iš šioje nutartyje jau aptartų vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03549 ir Nr.... 54. Nr. 0013/03/03549 l. 834-836) taip pat yra konstatuota, jog dėl to, jog... 55. Vykdomosiose bylose nėra duomenų, kad skolininkė UAB „Dieona“ būtų... 56. Iš VĮ Registrų centro NTR CDB banko išrašo matyti, kad butas, unikalus Nr.... 57. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 58. Atsižvelgiant į visas aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 59. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 60. Dėl baudos skyrimo CPK 95 str. pagrindu apeliantui... 61. Antstolis V. M., vadovaudamasiss CPK 95 str. 2 d., prašo A. P. skirti iki... 62. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 95 str. nuostatos nustato... 63. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 64. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 65. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutarties nutartį... 66. Netenkinti antstolio V. M. prašymo dėl baudos skyrimo apeliantui....