Byla 2S-1546-603/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės prašymą skirti likviduotos UAB „Dieona“ turto administratorių vykdymo procese, suinteresuoti asmenys A. P., S. P.-F., J. J. (buvusi Č.), VĮ Registrų centras, antstolis V. M. ir UAB „Kitoks sprendimas“.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė teismui pateikė prašymą skirti likviduotos UAB „Dieona“ turto administratorių vykdymo procese bei prašė likviduotos UAB „Dieona“ turto administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“ ir nustatyti turto administravimo ir gautų pajamų paskirstymo tvarką. Suinteresuotas asmuo A. P. prašė atmesti Vilniaus miesto savivaldybės prašymą kaip nepagrįstą. Nurodė, kad įsiteisėjus Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-119-603/2009, jo įgyto buto, esančio I. K. al. 13-107, Vilniuje, nuosavybės teisė yra likusi iki šiol neužginčyta teismuose, todėl Vilniaus miesto savivaldybės keliami reikalavimai jo atžvilgiu yra neteisėti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi pareiškėjo Vilniaus m. savivaldybės prašymą tenkinti iš dalies – nustatė skolininkui likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), paprastąjį administravimą, administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“, nustatė turto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ atlyginimo už likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), administravimą dydį – 1630 Lt plius PVM per mėnesį. Prašymo dalyje dėl kito skolininkui likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio turto administravimo nustatymo netenkino.

6Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. P. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės; vykdomąsias bylas Nr. 13-3550/03 ir Nr. 13-1549/03 nutraukti; spręsti klausimą dėl esamo teisėjo kompetencijos. Nurodo, kad pareiškėjas yra likviduotos UAB „Dieona“ pagrindinis akcininkas ir buto, iš kurio išieškoma, teisėtas savininkas, todėl remiantis CPK 633 str. 2 d. įtvirtinta suinteresuoto asmens teise dėl vykdymo veiksmų, pažymi, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą skirti likviduotos UAB „Dieona“ turto administratorių vykdymo procese, akivaizdžiai pažeidė CPK 744 str. 1 d., neteisėtai perėmęs antstolio funkcijas pats kreipėsi į teismą dėl skolininko UAB „Dieona“ administravimo tvarkos nustatymo. Atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra UAB „Dieona“ teisių ir pareigų perėmėja, todėl nesant teisių ar pareigų perėmėjo, remiantis CPK 629 str. 1 d. 6 p., įvardintos vykdomosios bylos yra nutraukiamos. Nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-3136-863/2011 yra pateikti juridiniai dokumentai, kurie patvirtina, kad likviduotai UAB „Dieona“ priklausantis turtas – 3 k. butas, esantis I. K. al. 13-107, Vilnius, priklauso savininkui A. P., pagal kurio pateiktą ieškinį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-1009-817/11, todėl esamas teismas remiantis fiktyviai suformuluotų vykdomųjų bylų Nr. 13-3550/03 ir Nr. 12-1549/03 teise civilinėje byloje Nr. 2-3136-863/2011 priimdamas 2011-04-21 nutartį, skiriant likviduotam juridiniam asmeniui UAB „Dieona“ administratorių, rėmėsi CPK 744 str. teise, dėl ko atsirado CK 4.47 str. 1 d., 4.49 str. 1-4 d., 4.93 str., 4.95 str., 4.98 str. teisės pažeidimai, kurie yra susieti su kito asmens turto administravimu, kad negali būti taikoma juridiniam asmeniui UAB „Dieona“.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo S. P.-F. prašo atskirąjį skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis V. M. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad klausimas dėl išregistruotos UAB „Dieona“ turto – buto, esančio I. K. al. 13-107, Vilniuje, realizavimo vykdant išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0013/03/03550 ir Nr. 0013/03/01549, galutinai yra išspręstas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartimi Nr. 3K-3-364/2009, todėl A. P. pamąstymai apie šio turto priklausomybę, teisių ir pareigų perėmimą išregistravus UAB „Dieona“ iš juridinių asmenų registro, nėra teisiškai reikšmingi, kadangi dabartiniu metu jau sprendžiamos šio turto realizacijos procedūros, skiriant skolininko UAB „Dieona“ turto administratorių, o ne paties turto realizacijos klausimas. Pažymi, kad apelianto prašymas teismui nutraukti vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš UAB „Dieona“ dėl tariamų proceso pažeidimų, nagrinėjant skundą dėl nutarties, kuria buvo paskirtas UAB „Dieona“ turto administratorius, yra visiškai nepagrįstas.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apelianto A. P. teiginys, kad jis yra patalpų, esančių ( - ), savininkas, laikytinas neįrodytu, kadangi apeliantas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius. Pažymi, kad teismų sprendimais Vilniaus miesto savivaldybei buvo pripažinta teisė nukreipti išieškojimą į likviduotai UAB „Dieona“ priklausantį nekilnojamąjį turtą, todėl įsiteisėjęs sprendimas yra privalomas ir turi būti vykdomas. Pažymėjo, kad teismas nepažeidė CPK 744 str., kadangi antstolis aiškiai išreiškė valią taikyti šią priverstinio vykdymo priemonę. Nurodo, kad šios bylos nagrinėjimo dalyku nėra klausimas dėl vykdomųjų bylų sustabdymo ir (arba) nutraukimo, kadangi buvo sprendžiamas prašymas dėl turto administratoriaus skyrimo konkrečiam nekilnojamajam turtui realizuoti. Pažymi, kad atskirajame skunde nurodomas argumentas, kad 2003 m. antstoliui grąžinus vykdomuosius raštus išieškotojui Vilniaus miesto savivaldybei, vykdomosios bylos Nr. 13-3550 ir Nr. 13-1549/03 turėjo būti užbaigtos, yra nepagrįstas, kadangi išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybė turėjo teisę pakartotinai teisės aktų nustatyta tvarka iš naujo teikti vykdyti vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996 m. gegužės 21 d. ir 1997 m. sausio 21 d. sprendimus.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 624 straipsnio 1 dalis nustato priverstinio sprendimo įvykdymo tvarką. Viena iš priverstinio vykdymo priemonių yra skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti (CPK 624 str. 2 d. 7 p.).

14Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas, nustatydamas skolininkui likviduotai UAB „Dieona“ paprastąjį administravimą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog būtent jis yra buto, esančio ( - ), savininkas, todėl, A. P. nuomone, teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais suinteresuoto asmens argumentais ir sprendžia, kad jie yra neįrodyti. Apeliantas teigia, jog civilinėje byloje Nr. 2-3136/2011 yra pateikti juridiniai dokumentai, kurie patvirtina, kad likviduotai UAB „Dieona“ priklausantis turtas priklauso savininkui A. P., tačiau nei pirmosios instancijos teismui, nei kartu su atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog turtas priklauso ne likviduotai UAB „Dieona“, o A. P. (CPK 178 str.). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje nustatyta, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kaip matyti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų bazės, buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkas yra likviduota UAB „Dieona“, todėl teismas, neturėdamas priešingų duomenų, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, patikrindamas, kam priklauso ginčo turtas, padarė teisingą išvadą, jog minėtas turtas priklauso ne A. P., o likviduotai UAB „Dieona“. Be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenų, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-12-21 nutartyje Nr. 3K-3-364/2009 taip pat laikosi pozicijos, kad visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

15Apeliantas taip pat teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra UAB „Dieona“ teisių ir pareigų perėmėja, todėl nesant teisių ar pareigų perėmėjo, remiantis CPK 629 str. 1 d. 6 p., įvardintos vykdomosios bylos yra nutraukiamos. Teismas su šiais argumentais nesutinka, kadangi minėta 2009-12-21 įsiteisėjusia nutartimi Nr. 3K-3-364/2009 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko galioti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 21 d. nutartį, kuria teismas leido įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės teisę, pripažintą įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ūkinio teismo sprendimais, išieškant pagal vykdomuosius raštus teismo priteistą 31 554,31 Lt skolą, 11 548,87 Lt delspinigių bei 44 598,37 Lt skolą ir delspinigių iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio nekilnojamojo turto. Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog Vilniaus miesto savivaldybė turi teisę įgyvendinti savo kaip išieškotojo teises vykdymo procese iš likviduotos įmonės likusio turto. Be to, teismas nesutinka su apelianto teiginiais, jog pagal CPK 626 str. 1 d. ir CPK 629 str. 1 d. 6 p. vykdomosios bylos turi būti nutrauktos, kadangi nurodytų vykdomųjų bylų nutraukimas nėra šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas tik dėl likviduotos įmonės konkretaus turto administravimo. Be to, kaip minėta aukščiau, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi Nr. 3K-3-364/2009 pripažino Vilniaus miesto savivaldybės teisę tęsti vykdymo procedūras pagal pirmiau nurodytus Ūkinio teismo sprendimus iš likusio likviduotos UAB „Dieona“ turto.

16Suinteresuotas asmuo A. P. pirmosios instancijos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ginčija ir tuo pagrindu, jog esamuose vykdomuosiuose raštuose yra darytos atžymos, iš kurių matyti, kad šie raštai 2003 m. yra grąžinti išieškotojų prašymu, o tai reiškia, kad tuomet įsigaliojo CPK 631 str. 1 d. 1 p. teisė, taigi remiantis CPK 632 str. 2 d. ir 3 d., vykdomosios bylos Nr. 13-3550/03 ir Nr. 13-1549/03 be išimties yra baigtos. Šie argumentai yra atmestini, kadangi, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, Lietuvos Respublikos ūkinio teismo vykdomieji raštai pirmą kartą vykdymui buvo pateikti 1998 m. 2003 m. Lietuvos Respublikos ūkinio teismo vykdomieji raštai buvo grąžinti išieškotojui išieškotojo prašymu, tačiau jie ir vėl 2003-12-22 buvo pateikti vykdyti išieškotojo Vilniaus m. savivaldybės antstoliui V. M. ir jo priimti. Skolininkui UAB „Dieona“ buvo išsiųsti 2003-12-23 raginimai, tačiau jie nei buvo jam įteikti, nei buvo jo geruoju įvykdyti, nes tuo metu skolininko UAB „Dieona“ kaip juridinio asmens jau nebuvo, kas kliudė imtis bet kokių vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 13-3549/03, 13-3550/03. Įsiteisėjus Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-01-21 nutarčiai civilinėje byloje Nr. 2-119-603/2009, kuria buvo leista realizuoti pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės teisę, pripažintą įsiteisėjusiais Lietuvos Respublikos ūkinio teismo 1996-05-21 ir 1997-01-21 sprendimais, išieškant pagal vykdomuosius raštus teismo priteistas skolas iš likviduotai UAB „Dieona“ priklausančio turto, t. y. buto, esančio I. K. al. 13-107, Vilniuje, minėta kliūtis buvo pašalinta, todėl išieškotojas Vilniaus miesto savivaldybė įgijo teisę prašyti antstolio imtis veiksmų, numatytų CPK 639 str. 1 d. 7 p., o antstolis V. M. imtis CPK 624 str. nurodytų priverstinio vykdymo priemonių (CPK 634 str. 2 d.). CPK 631 str. 3 d. nustato, kad vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. CPK 606 str. 2 d. redakcija, galiojusi nutarties priėmimo dieną, nustatė, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per dešimt metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. CPK 607 str. 2 d. nustato, kad po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo. Laikas, praėjęs iki nutraukimo, į naują terminą neįskaičiuojamas. Taigi teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybė vykdomuosius raštus iš naujo vykdyti pateikė nepažeisdama įstatymo reikalavimų, todėl taikyti apelianto nurodytų CPK 631 str., 632 str. nuostatų nėra teisinio pagrindo.

17Apeliantas taip pat pažymi, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą skirti likviduotos UAB „Dieona“ turto administratorių vykdymo procese, akivaizdžiai pažeidė CPK 744 str. 1 d., neteisėtai perėmęs antstolio funkcijas pats kreipėsi į teismą dėl skolininko UAB „Dieona“ administravimo tvarkos nustatymo. Teismas su šiais apelianto motyvais nesutinka, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus miesto savivaldybės prašymą skirti likviduotos įmonės turto administratorių vykdymo procese teismui pateikė būtent antstolis (b. l. 1-10), kuris atsiliepimu taip pat išreiškė valią skirti likviduotos UAB „Dieona“ turto administratorių, todėl vien formali aplinkybė, kad antstolis persiuntė Vilniaus miesto savivaldybės prašymą, o ne kreipėsi į teismą pateikdamas vieningą procesinį dokumentą, nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos nutarties CPK 744 str. 1 d. pagrindu.

18Apeliacinės instancijos teismas nevertina apelianto atskirojo skundo teiginių dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero siekimo užvaldyti svetimą turtą tam, kad galėtų manipuliuoti Lietuvos Respublikos įstatymais, dėl bandymo daryti įtaką Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui, kadangi apeliantas nepateikė jokių šios teiginius pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.). Be to, atskirajame skunde suformuluotas A. P. prašymas spręsti klausimą dėl esamo teisėjo kompetencijos yra ne apeliacinės instancijos teismo, o įstatymų nustatytos institucijos kompetencija, todėl teismas dėl šio prašymo pagrįstumo nepasisako.

19Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias skolininko turto administravimą, savo procesinį sprendimą tinkamai motyvavo, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Loreta Lipnickienė, apeliacine rašytinio... 2. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė teismui pateikė prašymą skirti... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 21 d. nutartimi... 6. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo A. P. prašo pirmosios instancijos... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo S. P.-F. prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis V. M. prašo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybė... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 13. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 624 straipsnio 1... 14. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos... 15. Apeliantas taip pat teigia, kad Vilniaus miesto savivaldybė nėra UAB... 16. Suinteresuotas asmuo A. P. pirmosios instancijos nutarties teisėtumą ir... 17. Apeliantas taip pat pažymi, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą skirti... 18. Apeliacinės instancijos teismas nevertina apelianto atskirojo skundo teiginių... 19. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 20. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 21 d. nutartį palikti...