Byla 2A-1350-553/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės ir Dainiaus Rinkevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) J. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-13 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-13589-599/2014 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. Š. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos, K. E. Š., A. G., V. L. J., A. J. bei V. C..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti žemės sklype (kad. Nr. ( - )), esančiame adresu ( - ), pastatytą 3 m x 6 m gelžbetoninį garažą bei sutvarkyti statybvietę, teismo sprendime nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę nugriauti žemės sklype (kad. Nr. ( - )), esančiame adresu ( - ), pastatytą 3 m. x 6 m gelžbetoninį garažą bei sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo.

5Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus bei neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, adresu ( - ), žemės sklype (Nr. ( - )) pastatė 3 m x 6 m gelžbetoninį garažą. Ieškovas nurodė, jog dėl vykdytų statybos darbų ieškovo vyriausiasis specialistas 2013-03-25 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-130325-00044 ir už padarytą pažeidimą atsakovui 2013-09-19 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. ATP-00-130919-00076 ir 2013-09-19 administraciniu nurodymu Nr. (23.11) 4D-2661 atsakovui buvo pasiūlyta sumokėti baudą, lygią pusei LR ATPK numatytos minimalios baudos. Atsakovas jam paskirtą baudą sumokėjo. Ieškovas taip pat nurodė, jog 2013-04-22 reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. REI-00-130422-00053 iš atsakovo buvo pareikalauta savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2013-10-22 (imtinai) likviduoti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą garažą, esantį adresu ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, be to, tenkinant 2013-10-21 gautą atsakovo prašymą, 2013-10-22 ieškovo sprendimu Nr. RE-392 atsakovui buvo pratęstas reikalavimo vykdymo terminas iki 2014-01-21 (imtinai), tačiau savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo 2014-01-23 d. aktu Nr. NPA-00-140123-00029 buvo nustatyta, jog atsakovas ieškovo reikalavimo neįvykdė.

6Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.

7Paaiškino, kad 2011-05-15 daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), savininkai sudarė jungtinės veiklos sutartį su tikslu, jog sutarties dalyviams bendrosios dalinės nuosavybės teise pereitų bendro naudojimo objektų valdymas, priežiūra bei tvarkymas, be to, visi gyventojai gyvenamuosius būstus šildosi kietuoju kuru, o teritorijoje esantys sandėliai, kuriuose laikomas kietasis kuras, buvo kritinės būklės, t. y. ties sugriuvimo riba, todėl 2011-09-07 susirinkimo metu buvo nuspręsta, kad minėtame žemės sklype esančių apgriuvusių sandėliukų malkoms laikyti vietoje bus įrengti laikini statiniai, todėl atsakovo veiksmuose nebuvo jokios tyčios.

8Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo ieškininiais reikalavimais sutiko pilnai ir nurodė, jog iki šiol trečiajam asmeniui atsakovo prašymas dėl neprieštaravimo statybai žemės sklype, esančiame adresu ( - ), nebuvo pateiktas.

9Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškovo ieškininiais reikalavimais sutiko pilnai ir nurodė, jog trečiajam asmeniui supaprastintas statybos projektas nesudėtingam statiniui pateiktas nebuvo ir tokiam projektui trečiasis asmuo nėra pritaręs.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-08-13 sprendimu ieškinį tenkino visiškai: įpareigojo atsakovą J. Š. savo lėšomis per šešis mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti žemės sklype, esančiame adresu ( - ), pastatytą 3 m x 6 m gelžbetoninį garažą bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui J. Š. neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti žemės sklype (kad. Nr. ( - )), esančiame adresu ( - ), pastatytą 3 m x 6 m gelžbetoninį garažą bei sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo J. Š.. Priteisė iš atsakovo J. Š., valstybės naudai 144,00 Lt žyminį mokestį bei 55,62 Lt pašto išlaidų.

11Teismas ištyręs civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus bei šalių atstovų paaiškinimus, padarė išvadą, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas ir tenkinamas visiškai, kadangi iš visos civilinės bylos medžiagos matyti, jog ginčo gelžbetoninis garažas 3 m. x 6 m, esantis adresu ( - ), žemės sklype (kad. Nr. ( - )), atsakovo buvo pastatytas, pažeidžiant įstatymų nuostatų reikalavimus, t. y. neturint minėtoms statyboms suteiktų ir gautų reikiamų dokumentų (t. y. leidimų, projektų ir kt.), be to, teismo posėdžio metu atsakovas su ieškovo ieškiniais reikalavimais sutiko pilnai ir prašė teismo tik skirti ilgesnį terminą ieškovo ieškininių reikalavimų įvykdymui. Teismas atsižvelgęs teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus bei į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, o atsakovas yra fizinis asmuo, todėl ieškovo teisės šiuo atveju mažiau bus pažeistos, nei atsakovo, tenkino ieškovo ieškinį bei nustatė ne trijų, o šešių mėnesių terminą savavališkos statybos padariniams pašalinti.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti 2014-08-13 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, įpareigojant atsakovą gauti statybos leidimą arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui.

13Nurodo, kad:

 1. atsakovas yra ne lietuvis, teismo proceso metu teisininko paslaugomis nesinaudojo. Teismas atsakovui nepasiūlė vertėjo ir nepateikė rekomendacijų pasinaudoti profesionalaus teisininko paslaugomis;
 2. Civilinėje byloje Nr. 2-9027-790/2013, kurioje sprendžiamas ginčas susijęs su šios bylos ginčo objektu, atsakovas yra trečiasis asmuo. Minėtoje byloje atsakovams buvo suteiktas keturių mėnesių terminas gauti statybos leidimą. Atsakovas manydamas, kad ir jam analogiškai bus suteiktas terminas gauti statybos leidimą, sutiko su ieškovo reikalavimais. Tačiau šiuo atveju teismas priėmė analogiškose situacijose skirtingus sprendimus ir tai prieštarauja vienodos teismų praktikos formavimui.

14Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-08-13 sprendimą.

15Nurodo, kad:

 1. Bylos nagrinėjimo metu tinkamai nustatyta ir sprendime konstatuota, kad atsakovas nesudėtingą statinį – gelžbetoninį 3m x 6m garažą ( - ) pastatė, neturėdamas galiojančio statybą leidžiančio dokumento. Ginčo, kad atsakovo pastatytas statinys laikytinas savavališkai pastatytu, t.y. dėl teismo sprendimo dalies, kurioje patvirtintas savavališkos statybos faktas, byloje nėra. Atsakovas nesutinka su priimtu teismo sprendimu tuo aspektu, kad jam nebuvo suteikta galimybė gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį savavališkai pastatytą garažą;
 2. Statybos savavališkos faktas buvo konstatuotas ieškovo surašytu 2013-03-25 savavališkos statybos aktu. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas buvo priimtas 2014-08-13. Atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, jog per visą nurodytą laikotarpį jis objektyviai neturėjo galimybės parengti supaprastintą statybos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, kas sudaro pagrindą abejoti atsakovo siekiu užtikrinti operatyvų savavališkos statybos padarinių šalinimą. Teismo teisė suteikti statytojui terminą savavališkai statybai įteisinti yra siejama būtent su atsakovo pareiga įrodyti, kad nagrinėjamu atveju savavališkos statybos įteisinimo galimybė egzistuoja ir atsakovas tokia galimybe siekia pasinaudoti;
 3. Nėra pagrindo vadovautis kitoje civilinėje byloje skirtingomis bylos aplinkybėmis priimtu Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu, kadangi šioje civilinėje byloje, prašant skirti terminą savavališkoms statyboms įteisinti, buvo teikiami įrodymai, patvirtinantys, kad statytojas atlieka visus įmanomus veiksmus statybą leidžiančiam dokumentui gauti;
 4. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu laisvai dėstė mintis dėl ginčo objekto, suprato jam keliamų reikalavimų pobūdį, aiškiai nurodė savo norą įteisinti statinį, todėl atmetami atsakovo argumentai, kad bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teismo metu jam nebuvo pasiūlytos vertėjo paslaugos.

16Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo sprendžiant dėl apeliacinio skundo tenkinimo, atsižvelgti į trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį išdėstytu argumentus, kadangi apeliacinio skundo argumentai nėra susiję su trečiojo asmens kompetencija nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

18Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

19Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

20Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

21Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

22Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės grindžia tuo, kad teismas, priimdamas sprendimą, apelianto neįpareigojo gauti statybos leidimo. Papildomai apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo metu jam nebuvo pasiūlytos vertėjo paslaugos.

23Apeliantas teigia, kad jis nėra lietuvis, o pirmosios instancijos teismas jam nepasiūlė vertėjo. Atsakovo argumentai nepagrįsti, kadangi iš 2014-08-07 teismo posėdžio garso įrašo girdėti, jog teisėja atsakovo klausė, ar jis supranta lietuviškai, ir atsakovas nurodė, kad supranta. Taip pat, teisėja atsakovo teiravosi, ar jis kreipėsi į advokatą, atsakovas atsakė, kad kreipėsi. Todėl apelianto (atsakovo) argumentai, jog teismas nepasiūlė jam vertėjo paslaugų, yra atmetami.

24Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nepagrįstas, kadangi atsakovas nebuvo įpareigotas gauti statybos leidimą. Apeliantas remiasi aplinkybe, jog kitoje analogiškoje byloje šalims buvo nustatytas terminas gauti statybos leidimą. Su tokiais apelianto argumentais sutikti negalima.

25Byloje nustatyta, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus bei neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, adresu ( - ), žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - )) pastatė 3 m x 6 m gelžbetoninį garažą. 2013-03-25 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-130325-00. Nustatyta, jog 2013-04-22 ieškovas reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. REI-00-130422-00053 iš atsakovo pareikalavo savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2013-10-22 (imtinai) likviduoti savavališkos statybos padarinius, t. y. nugriauti savavališkai pastatytą garažą bei sutvarkyti statybvietę, be to tenkinant 2013-10-21 atsakovo gautą prašymą, 2013-10-22 ieškovo sprendimu Nr. RE-392 atsakovui buvo pratęstas reikalavimo vykdymo terminas iki 2014-01-21 (imtinai), tačiau savavališkos statybos padarinių įvykdymo patikrinimo 2014-01-23 aktu Nr. NPA-00-140123-00029 buvo nustatyta, kad atsakovas ieškovo reikalavimo neįvykdė. Pirmosios instancijos teismas nenustatė duomenų apie tai, jog atsakovas būtų pilnai įvykdęs ginčo statinio nugriovimo darbus arba skundęs ieškovo priimtus sprendimus.

26Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino, tačiau atsižvelgdamas į atsakovo prašymą skyrė ilgesnį terminą ieškovo ieškininiams reikalavimams įvykdyti, kadangi atsakovas išreiškė norą bandyti realizuoti teisę – įteisinti savavališkas statybas.

27Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentus, jog teismas nepagrįstai nenustatė jam termino statybos leidimui gauti, laiko nepagrįstais. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – TPSVPĮ) 14 straipsnyje 7 dalyje nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (išardytas jo dalis) arba statinį (išardytas jo dalis), dėl kurio nugriovimo (išardymo) buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Pažymėtina, kad neteisėtos statybos (rekonstrukcijos) padariniai taikomi laikantis šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra ginčo dėl ginčo objekto (Gelžbetoninio garažo) statybos pripažinimo savavališka. Su tuo sutinka ir atsakovas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog savavališkos statybos aktas surašytas 2013-03-25, terminas atsakovui pašalinti savavališkos statybos padarinius nustatytas iki 2013-10-22 ir pratęstas vieną kartą iki 2014-01-21, tačiau atsakovas per visą laiką nesiėmė jokių veiksmų bandyti įteisinti savavališką statybą. Apeliantas taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog ėmėsi kokių nors veiksmų įteisinti savavališką statybą bylos nagrinėjimo metu, t. y. nuo ieškinio padavimo dienos 2014-03-12 iki sprendimo priėmimo dienos 2014-08-13. Apelianto pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-10-24 rašytinis pritarimas statinio projektui nėra pakankamas įrodymas teigti, jog apeliantas realizavo teisę gauti statybos leidimą, kadangi ginčo objektas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje), todėl apeliantui taip pat reikalingas ir Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos sutikimas. Tokio sutikimo apeliantas į bylą nepateikė. Be to, 2015-06-25 nutartimi apeliantas buvo įpareigotas iki 2015-07-15 pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančius apie galimybę įteisinti savavališkos statybos objektą. Šią nutartį atsakovas gavo asmeniškai 2015-07-02, tačiau jokių papildomų rašytinių įrodymų teismui nepateikė. Kadangi apeliantas elgiasi nepateisinamai pasyviai ir realiai neįgyvendina savo teisės gauti leidimą savavališkai statybai įteisinti, dėl to pripažįstama pakankama ir teisiškai pagrįsta pirmosios instancijos teismo pasirinkta neteisėtų statybų padarinių šalinimo priemonė – atsakovo įpareigojimas nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti atsakovo teisės gauti statybos leidimus įteisinti savavališką statybą realizavimą, nustatė ilgesnį terminą pašalinti savavališkos statybos padarinius, nei prašė ieškovas. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta apelianto argumentus kaip nepagrįstus, kad kitoje analogiškoje byloje teismas šalims nustatė terminą gauti leidimus savavališkai statybai įteisinti. Pažymėtina, kad apelianto minimos bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos, kadangi šioje byloje atsakovas teikė įrodymus, jog įgyvendina teisę gauti leidimus įteisinti savavališką statybą.

28Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti atsakovą... 5. Nurodė, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus bei... 6. Atsakovas pateiktu atsiliepimu su pareikštu ieškiniu nesutiko.... 7. Paaiškino, kad 2011-05-15 daugiabučio namo, esančio adresu ( - ), savininkai... 8. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės... 9. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie LR Kultūros ministerijos... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-08-13 sprendimu ieškinį tenkino... 11. Teismas ištyręs civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus bei... 12. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti 2014-08-13 Vilniaus miesto... 13. Nurodo, kad:
 1. atsakovas yra ne lietuvis, teismo proceso metu... 14. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 15. Nurodo, kad:
  1. Bylos nagrinėjimo metu tinkamai nustatyta ir... 16. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 19. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, privalo... 20. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 21. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 22. Apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimą iš esmės grindžia tuo,... 23. Apeliantas teigia, kad jis nėra lietuvis, o pirmosios instancijos teismas jam... 24. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 25. Byloje nustatyta, kad atsakovas, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus bei... 26. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino, tačiau... 27. Apeliacinės instancijos teismas apelianto argumentus, jog teismas nepagrįstai... 28. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą palikti...