Byla 2A-613-330/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,AUTAIRAS“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Spalvonikos fasadai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AUTAIRAS“ (šiuo metu bankrutavusi) dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovės priešieškinį ieškovei dėl darbų priėmimo ir perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, baudos ir netesybų priteisimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų švara“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Spalvonikos fasadai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „AUTAIRAS“ (šiuo metu bankrutavusi, toliau - BUAB), prašydama dokumentinio proceso tvarka iš atsakovės priteisti 60 032,35 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, taip pat ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas – 559,00 Eur žyminio mokesčio ir 500 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. šalys pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 14/06/11 (toliau – ir Rangos sutartis, sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti fasado sienų šiltinimo, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus pagal prie sutarties pridedamą Techninę specifikaciją ir komercinį pasiūlymą objektuose Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtų mieste, o atsakovė – priimti ieškovės atliktus darbus bei sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Šalys sutartimi nesusitarė dėl konkrečios darbų sąmatos, o sutarė dėl konkrečių darbų įkainių, taikomų pagal faktą (faktiškai) atliktiems darbams. Pagal Rangos sutarties 2.2 punktą darbų atlikimo terminas – 5 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos (nuo 2014 m. birželio 11 d.). 2014 m. spalio 30 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 1 ieškovė įsipareigojo atlikti fasado remonto darbus gyvenamuosiuose namuose Liepų g. 7, 8 Molėtų mieste, pagal sąmatinius skaičiavimus, pateiktus 2014 m. spalio 30 d. komerciniame pasiūlyme, darbų kaina – 36 952,60 Eur. 2015 m. gegužės 18 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 2 šalys susitarė, kad sutarties 2.2 punkte nurodytus darbus ieškovė turi atlikti iki 2015 m. birželio 22 d. Ieškovė objektuose darbus atliko ir aktus surašė iki 2014 m. lapkričio mėnesio, tačiau nuo lapkričio mėnesio atsakovė pradėjo vilkinti darbų priėmimą, motyvuodama tuo, kad pasikeitė darbų vadovas ir nėra galimybės tiksliai suskaičiuoti atliktų darbų kiekius, o vėliau – atliktų darbų trūkumus. 2015 m. sausio 21 d. atsakovės darbų vadovas H. L. sutikrino atliktų darbų kiekius ir pasirašė darbų kiekių suvestines, kuriomis patvirtino visų atliktų darbų kiekius. Sankaupinės lentelės detalizuoja kiekvieno atlikto darbų aktavimo kiekius, kurie sutampa su H. L. darbų kiekių suvestinėse patvirtintais kiekiais. Kadangi atsakovė be pagrindo vilkino darbų priėmimą, ieškovė 2015 m. birželio 8 d. informavo atsakovę, kad remiantis CK 6.207 straipsniu, iki tol, kol atsakovė nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, ieškovė stabdo tolimesnių darbų atlikimą. Šiuo raštu atsakovei buvo pareikšta apie priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymą, dar sykį paskirtas laikas darbų priėmimui, tačiau ir tuomet atsakovė darbų nepriėmė. Šis ieškovės bandymas perduoti atliktus darbus atsakovei sutartyje numatytais terminais, taip pat minėtas atsakovės darbų vadovo atliktas darbų kiekių patvirtinimas įrodo, kad ieškovė darbus objektuose atliko tinkamai ir laiku. Pakartotinai darbus perduoti ir sutikslinti darbų kiekius ieškovė siūlė ir 2015 m. liepos 30 d., tačiau ir tąkart darbų atsakovė nepriėmė. 2015 m. rugsėjo 22 d. ieškovė informavo atsakovę apie dar vieną atliktų darbų perdavimą ir, atsakovei neatvykus, darbai buvo perduoti ieškovei vienašališkai pasirašius 2015 m. rugsėjo 23 d. aktus už bendrą 60 032,35 Eur sumą (be PVM). Be to, buvo surašytas aktas, kurį pasirašė perdavimo metu dalyvavęs ieškovės atstovas bei kviestiniai nariai UAB „MNT projektai“ direktorius G. L. bei UAB „Dagret“ direktorius D. B.. Akte buvo konstatuota, jog atsakovės atstovas į kvietimą dalyvauti darbų perdavime ir defektų peržiūroje neatvyko, o defektai yra pašalinti. Ieškovės žiniomis, darbus, kurių apmokėjimo siekia ieškovė, atsakovė yra perdavusi savo tiesioginei objektų užsakovei UAB „Molėtų švara“, todėl formaliais pagrindais vilkindama darbų priėmimą atsakovė siekia išvengti tinkamo sutartimi prisiimto įsipareigojimo sumokėti už atliktus darbus vykdymo, todėl iš jos turi būti priteista 60 032,35 Eur suma.

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. preliminariu sprendimu ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinį tenkino visiškai ir priteisė jai iš atsakovės UAB „AUTAIRAS“ 60 032,35 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas, 559 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas konstatavo, kad pateikti įrodymai pagrindžia ieškinio pagrįstumą, o byloje nėra duomenų, kad ieškovė netinkamai įvykdė savo sutartines prievoles ar kad atsakovė su ieškove atsiskaitė. Ieškovei tinkamai atlikus darbus, o atsakovei už juos nesumokėjus, ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovės atlyginimo už atliktus darbus (CK 6.38, 6.691, 6.200, 6.681, 6.694 straipsniai).

124.

13Atsakovė UAB „AUTAIRAS“ pateikė teismui prieštaravimus dėl ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ pareikšto ieškinio. Prieštaravimuose teigė, kad priešingai nei nurodyta ieškinyje, ieškovė iki 2015 m. birželio 22 d. visų savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nes nebuvo pašalinti nustatyti darbų defektai. Apie tai ne kartą buvo informuota raštu ir įspėta, jog ieškovei gali būti taikomos netesybos arba atsakovė gali reikalauti atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Tik tada ieškovė 2015 m. birželio 8 d. raštu informavo atsakovę apie tai, kad darbai yra sustabdomi remiantis CK 6.207 straipsniu. Atsakovė organizavo ieškovės nebaigtų darbų atlikimą ir defektų šalinimą. 2015 m. birželio 16 d. raštu atsakovė pateikė ieškovei baigiamųjų darbų ir defektų ištaisymo aktą, tačiau ieškovė jo nepasirašė ir toliau vengė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė 2015 m. liepos 31 d. raštu informavo ieškovę, jog ji dėl esminių Rangos sutarties pažeidimų, vadovaujantis sutarties 5 punkto nuostatomis bei CK 6.217 straipsniu, sutartį nutraukia. Kadangi Rangos sutarties nutraukimas neatleidžia nuo sutartyje pasirašytų garantinių įsipareigojimų, atsakovė 2015 m. rugpjūčio 14 d. raštu nustatė protingą terminą ieškovės darbų defektams garantiniu laikotarpiu ištaisyti ir papildomai informavo apie Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos surašytą 2015 m. liepos 29 d. privalomąjį nurodymą Nr. PN-738. Tačiau ieškovė 2015 m. rugsėjo 23 d. raštu informavo atsakovę, jog vienašališkai pasirašė atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras ir tik su ieškiniu pateikė ranka surašytą 2015 m. rugsėjo 23 d. dokumentą, konstatuojantį, kad atsakovė į tariamą atliktų darbų perdavimą neatvyko. Šio dokumento teisėtumas yra abejotinas, nes apie jį atsakovė informuota nebuvo, todėl vadovaujantis CK 6.694 straipsnio 4 dalimi, ieškovės vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktai yra neteisėti ir turi būti pripažinti negaliojančiais. Taip pat atsakovė atkreipė dėmesį į tai, kad H. L. sudarytose suvestinėse nurodyti darbų kiekiai yra tik apytikriai, jie apskaičiuoti vadovaujantis techninių darbo projektų kiekių žiniaraščių duomenimis ir jokiais įrodymais nepagrindžiami. Be to, ieškovės pateiktose sankaupinėse lentelėse esantys skaičiai neatitinka H. L. lentelių, jos yra pasirašytos vienašališkai tik ieškovės, tikėtina, kad buvo sudarytos siekiant sukompromituoti atsakovę. Būtent ieškovė yra skolinga atsakovei, nes yra pateikusi sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimus ir gali pareikalauti išmokėti sumas už padarytą žalą.

145.

15Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Autairas“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartimi minėtą nutartį paliko nepakeistą.

166.

17BUAB „AUTAIRAS“ pateikė Vilniaus apygardos teismui 2017 m. sausio 13 d. prašymą tenkinti UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinio dalį, kuria prašoma priteisti 15 218,42 Eur, kitą ieškinio dalį atmesti. Prašyme nurodyta, kad buvęs vadovas R. Ž. pripažino, jog UAB „Spalvonikos fasadai“ nustatyti darbų kiekiai yra gerokai didesni, nei numatyta Techniniame darbų plane ir iš viso viršija 1 563,64 kv. m, todėl susidarė perteklinė 44 813,92 Eur suma. Kadangi bankroto administratorė iš esmės sutinka su tokiais buvusio vadovo paaiškinimais, yra pagrindas iš dalies sutikti su ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ pareikštu ieškiniu.

187.

19Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi byla pagal ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinį atsakovei UAB „AUTAIRAS“ dėl skolos priteisimo buvo sustabdyta, perduota Panevėžio apygardos teismui ir prijungta prie UAB „AUTAIRAS“ bankroto bylos.

208.

21Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas.

229.

23Atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė vengė priimti atliktus darbus. Pažymi, kad dalis darbų buvo priimta ir už juos atsiskaityta. Dalis atliktų darbų buvo su defektais ir tai patvirtino pati ieškovė, pasirašydama 2015 m. birželio 16 d. defektiniame akte. Kadangi nustatyti darbų trūkumai buvo nepašalinti, atsakovė atsisakė pasirašyti ieškovės pateiktus atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitą faktūrą, todėl ieškovė neturėjo pagrindo vienašališkai pasirašyti darbų aktus. Be to, ieškovė apie organizuojamą darbų perdavimą informavo per neprotingą terminą bei piktybiškai nebendradarbiavo su atsakove. Atkreipiamas dėmesys, kad darbų priėmimo perdavimo aktuose nėra atsakovės žymos apie atsisakymą, be to, juose nėra nurodyta, už kokį laikotarpį jie yra teikiami ir kiek darbų jau yra atlikta iki ataskaitinio laikotarpio. Yra pagrindas manyti, kad ieškovė sąmoningai nenurodė ataskaitinių laikotarpių, nes tai yra ne naujai atlikti darbai, o defektų taisymas, kuriuos ieškovė įsipareigojo šalinti savo lėšomis. Atsakovė minėjo ir tai, kad ieškovė darbų perdavimo-priėmimo aktuose nurodė darbų kiekius, kurie neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovės darbų ji nėra perdavusi užsakovei UAB „Molėtų švara“. Atsakovė apskaičiavo neatliktus darbus ir sudariusi nebaigtų atlikti darbų lokalinę sąmatą, pateikė ją UAB „Molėtų švara“. Nurodė, kad sutartis tarp atsakovės ir UAB „Molėtų švara“ buvo nutraukta dar 2015 m. rugpjūčio 25 d., o ieškovė vienašališkai darbus perdavė tik 2015 m. rugsėjo 23 d. – t. y. pažeisdama Rangos sutartimi nustatytą darbų atlikimo terminą.

2410.

25Atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus darbų perdavimo-priėmimo aktus negaliojančiais, priteisti iš ieškovės 46 469,42 Eur, iš jų: 42 750,16 Eur dydžio baudą ir 3 719,26 Eur delspinigių.

2611.

27Atsakovė nurodė, kad yra pagrindas ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus darbų perdavimo-priėmimo aktus pripažinti negaliojančiais, nes: 1) ieškovė nesudarė sąlygų atsakovei dalyvauti darbų priėmime-perdavime, kadangi apie tai atsakovę informavo mažiau nei prieš vieną dieną, o toks terminas nėra protingas; 2) ieškovė, 2015 m. rugsėjo 22 d. išsiuntusi raštą dėl planuojamo darbų priėmimo-perdavimo, darbų aktų atsakovei neišsiuntė – t. y. nesuteikė atsakovei galimybės sutikrinti / suderinti šių dokumentų atitikimo techniniams darbų projektams. Šiuos aktus atsakovė gavo tik 2015 m. rugsėjo 23 d., ieškovei juos jau pasirašius vienašališkai; 3) ieškovės pateiktuose aktuose yra klaidų nurodant darbų kiekius, todėl apskaičiuotos sumos yra klaidingos; 4) aktai buvo netinkamai įforminti, nes juose nėra padaryta žymų apie jų pasirašymą vienašališkai, be to, nėra nurodytas ataskaitinis laikotarpis, už kurį yra pateikiami atlikti darbai; 4) ieškovė darbus atsakovei perdavė praėjus jau beveik 2 mėnesiams po sutarties su ieškove nutraukimo (2015 m. liepos 28 d.) ir beveik mėnesiui, kai buvo nutraukta pagrindinė darbų sutartis (2015 m. rugpjūčio 25 d.), sudaryta tarp atsakovės ir užsakovės UAB „Molėtų švara“. Vadovaudamasi CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.217 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi bei Rangos sutarties 5.4. punktu, atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 10 procentų baudą, t. y. 42 750,16 Eur, apskaičiuotą nuo ieškovei sumokėtos už atliktus per laikotarpį nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2015 m. liepos 28 d. (sutarties nutraukimo data) sumos (427 501,15 Eur), motyvuodama tuo, kad sutartyje nebuvo numatyta darbų kaina, o buvo atsiskaitoma pagal faktiškai atliktus darbus. Atsakovė taip pat prašė priteisti iš ieškovės 3 719,26 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 29 d. (darbų atlikimo terminas pagal sutartį) iki 2015 m. liepos 27 d. (sutarties nutraukimo diena), t. y. už 29 dienas, nes Rangos sutarties 5.1 punkte šalys numatė, kad jeigu sutartyje numatyti darbai laiku neatlikti dėl rangovo kaltės, jis privalo sumokėti užsakovui 0,03 procento nuo sutarties darbų vertės (427 501, 15 Eur) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

2812.

29Ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ atsiliepime į priešieškinį prašė priešieškinį atmesti ir iš atsakovės priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, nurodant, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti padengiamos iš administravimo išlaidų, taip pat sugrąžinti ieškovei 559 Eur žyminio mokesčio, sumokėto už paduotą ieškinį.

3013.

31Ieškovės teigimu, atsakovė klaidina teismą dėl Rangos sutarties nutraukimo fakto, nes ji tarp šalių nebuvo nutraukta. Atsakovė nepateikė jokių vienašalį sutarties nutraukimą patvirtinančių įrodymų ir remiasi tik 2015 m. liepos 23 d. raštu “Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo”, nors juo atsakovė buvo įspėta apie galimą būsimą sutarties nutraukimą. Net jei sutartis ir nutraukta, atsakovės pareiga atsiskaityti už atliktus darbus vis tik išlieka. Siekiant išvengti ginčų šiuo klausimu, atsakovei pareiškė naują ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu. Anot ieškovės, atsakovės reikalavimas vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais yra nepagrįstas, nes atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad ginčijamus aktus atsakovė atsisakė pasirašyti pagrįstai. Atsakovė pažeidė sutartinę bei įstatyminę pareigą bendradarbiauti, ignoravo kvietimus priimti atliktus darbus, nesilaikė CK 6.694 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad liudytojas – atsakovės darbų vadovas H. L. parodė, jog darbai objekte buvo atlikti dar 2014 m. gruodžio mėn., kai jis darbų kiekių suvestinėmis patvirtino ieškovės atliktų darbų kiekius. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodo, kad, pateikus pranešimą apie darbų priėmimą 2015 m. rugsėjo 23 d., privalėjo pateikti atliktų darbų aktus, nes jie surašomi ir pasirašomi priėmimo metu, todėl negalėjo būti pateikiami iki darbų priėmimo. Be to, atsakovė, gavusi aktus, jų neginčijo ir nenurodė, kuo pasireiškė duomenų aktuose neteisingumas. 2015 m. rugsėjo 23 d. darbų perdavime dalyvavę UAB „MNT projektai“ ir UAB „Dagret“ atstovai patvirtino, kad visi iki tol atsakovės įvardijami defektai yra visiškai pašalinti. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad aktuose nurodyti darbai tuo metu turėjo defektų, kokie tie defektai, kokia yra tokių defektų pašalinimo kaina ar kas juos pašalino (jei jie pašalinti). Trečiasis asmuo UAB „Molėtų švara“ patvirtino, jog jokių pretenzijų ieškovei neturi. Į bylą 2016 m. sausio 6 d. pateikti darbų užbaigimo aktai patvirtina, kad gyvenamųjų namų Liepų g., Molėtų mieste, statybos darbai yra užbaigti, statiniai atitinka statinio projekto sprendinius, gyvenamieji namai, kuriuose ieškovė atliko darbus, yra eksploatuojami kaip visiškai užbaigti. Tai patvirtina ginčijamų aktų išvadas, kad perduodami darbai neturėjo defektų. Ieškovės nuomone, minėti įrodymai patvirtina, jog atsakovė negalėjo atsisakyti priimti ieškovės atliktų darbų CK 6.694 straipsnio 6 dalies pagrindu, nes darbų rezultatas yra naudojamas sutartyje numatytai paskirčiai. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad šalys nesusitarė dėl konkretaus darbų kiekio, o susitarė, jog darbai bus aktuojami pagal faktą, nes ieškovė, prieš pasirašydama sutartį, savo iniciatyva permatavo objektų, kuriuose dirbs, sienų plotus ir, nustačiusi esminį neatitikimą su Techninės specifikacijos duomenimis, sutiko pasirašyti sutartį tik tuo atveju, jei sutartyje nebus įrašyti konkretūs darbų kiekiai, o bus aktuojama pagal realiai atliktų darbų kiekius. Darbų vykdymo metu išaiškėjus Techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių neatitikimui faktiniams kiekiams, trečiasis asmuo atliko papildomą darbų pirkimą, kurį taip pat laimėjo atsakovė, ir tai patvirtina faktą, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai nebuvo tikslūs. Vadinasi, ieškovė pagrįstai galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje. Aplinkybę, kad ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai atliktų darbų kiekius, patvirtina 2015 m. sausio 21 d. H. L. pasirašytos darbų kiekių suvestinės, kurias jis surašė atlikęs realius kiekių matavimus. Šias darbų kiekių suvestines vertinant kompleksiškai su sankaupinėmis lentelėmis (sankaupinės lentelės detalizuoja kiekvieno aktavimo, įskaitant tuos, kuriuos atsakovė priėmė ir apmokėjo, kiekius), patvirtinamas ginčijamuose aktuose nurodytų darbų kiekių teisingumas. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovės bankroto administratorius yra nenuoseklus, nes iš pradžių jis sutiko su 15 218,42 Eur ieškinio reikalavimu, o vėliau, pateikdamas atsiliepimą bei priešieškinį, pakeitė nuomonę – nesutiko su visais ieškinio reikalavimais. Ieškovė nurodė, kad atsakovės teiginiai, jog ieškovės darbai nebuvo perduoti trečiajam asmeniui, prieštarauja byloje esantiems Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktams, kurie patvirtina, kad atsakovė apie 90-98 % užbaigtų darbų perdavė trečiajam asmeniui. Taip pat ieškovė paaiškino, kad iki galo darbų neužbaigė, nes 2015 m. birželio 8 d. atsakovei pranešė, jog iki tol, kol ši nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, sustabdo tolimesnių darbų atlikimą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali būti laikomas sutarties pažeidimu, nes ieškovė neįsipareigojo atlikti konkretų kiekį darbų. Ieškovė nesutiko su atsakove, kad ji praleido Rangos sutarties įvykdymo terminą. H. L. duoti paaiškinimai įrodo, kad visi ieškovės darbai buvo atlikti dar 2014 m. gruodžio mėnesį. 2015 m. rugsėjo 23 d. darbai buvo perduoti vienašališkai ne todėl, kad jie nebuvo atlikti, o todėl, kad atsakovė nebendradarbiavo ir piktybiškai atsisakinėjo darbus priimti. Be to, ieškovės 2015 m. birželio 8 d. pareiškimas apie priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymą nėra pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu, todėl sukelia teisines pasekmes atsakovei. Ieškovė nėra atsakinga už tai, kad likusius darbus objektuose turėjo atlikti kiti subrangovai. Pažymėjo, kad atsakovė neturi teisės reikalauti baudos, nes sutartis nebuvo nutraukta. Atmestinas ir reikalavimas priteisti delspinigius, nes pati atsakovė nebendradarbiavo ir vilkino darbų priėmimą. Jeigu būtų pripažinta, kad atsakovė turi teisę reikalauti baudos ir delspinigių, turi būti konstatuota, kad atsakovė yra praleidusi ieškinio senatį reikalavimui dėl baudos ir delspinigių priteisimo pareikšti. Anot ieškovės, reikalavimas dėl baudos priteisimo galėjo būti pareikštas iki 2017 m. balandžio 30 d., o jis pateiktas 2017 m. gegužės 26 d. Net jei ir būtų pripažinta, kad atsakovė įgijo teisę reikalauti priteisti baudą, tai bauda pripažintina neproporcingai didele ir, remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, turi būti sumažinta.

32II.

33Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3414.

35Panevėžio apygardos teismas 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu: paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinys patenkintas visiškai ir ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ iš atsakovės BUAB „AUTAIRAS“ priteista 60 032,35 Eur skolos, 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą (60 032,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti; panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria ieškovei „Spalvonikos fasadai“ iš atsakovės BUAB „AUTAIRAS“ buvo priteista 559,00 Eur žyminio mokesčio; atmetė atsakovės BUAB „AUTAIRAS“ priešieškinį dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, 42 750,16 Eur baudos, 3 719,26 Eur delspinigių priteisimo; grąžino ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ iš valstybės biudžeto 359 Eur žyminio mokesčio; priteisė iš atsakovės BUAB „AUTAIRAS“ administravimui skirtų lėšų ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ – 600 Eur, trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ – 1 527,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

3615.

37Teismas pripažino, kad išnagrinėjus bylą po atsakovės UAB „AUTAIRAS“ prieštaravimų, preliminaraus teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas pasitvirtino, todėl yra pagrindas priimti galutinį sprendimą – preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės priešieškinį atmesti.

3816.

39Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad tiek ieškovei sustabdant rangos darbus 2015 m. birželio 8 d., tiek atsakovei 2015 m. liepos 23 d. raštu pranešant apie sutarties nutraukimą nuo 2015 m. liepos 28 d., tiek kitu laiku statybos objektuose nebuvo užfiksuotas faktinis ieškovės atliktų darbų kiekis ir kokybė, nes atsakovės atstovas kviečiamas neatvykdavo į statybos objektą ir neorganizavo darbų priėmimo, tvirtindamas, kad neištaisyti darbų trūkumai, nors priimant darbus jie (trūkumai) abiejų šalių pasirašytais defektų nustatymo aktais nekonstatuoti (išskyrus 2015 m. balandžio 7 d. aktą Nr. 15/04/07).

4017.

41Teismo vertinimu, atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad ji atliktų darbų aktus atsisakė pasirašyti teisėtai (CK 6.652 straipsnio 4 dalies pagrindu) dėl to, jog 2015 m. rugpjūčio 25 d. užsakovei UAB „Molėtų švara“ nutraukus Pagrindinę sutartį, ieškovės darbų perdavimas atsakovei 2015 m. rugsėjo 23 d. prarado prasmę. Teismas konstatavo, kad nors Pagrindinė sutartis su UAB „AUTAIRAS“ buvo nutraukta 2015 m rugpjūčio mėn., o ieškovė darbus perdavė jau po tos sutarties nutraukimo, nepaneigia ieškovės teisės perduoti atliktus rangos darbus savo užsakovei UAB „AUTAIRAS“. Teismas sprendė, kad byloje pateikti Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktai, sudaryti tarp UAB „AUTAIRAS“ ir UAB „Molėtų švara“, patvirtina, kad visi UAB „AUTAIRAS“ subrangovų, tarp jų – ir ieškovės, atlikti darbai yra perduoti užsakovei UAB „Molėtų švara“, už juos gautas apmokėjimas, todėl darbų perdavimas negalėjo prarasti prasmės.

4218.

43Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo sutikti su atsakovės reikalavimu pripažinti atliktų darbų aktus negaliojančiais dėl to, kad ieškovė esą nesudarė sąlygų atsakovei dalyvauti darbų priėmime ir perdavime (apie 2015 m. rugsėjo 23 d. organizuojamą darbų perdavimą ir priėmimą atsakovė įspėta prieš neprotingą terminą), kad ieškovė neatsiuntė atsakovei darbų aktų, tokiu būdu nesudarydama galimybės patikrinti jų atitikimo techniniams darbų projektams, pažeidė pareigą bendradarbiauti. Teismas nurodė, kad atsakovei ieškovės atliktų darbų suderinimo aktų kopijos ir medžiagų gamintojo Caparol išvada buvo siųsti 2015 m. birželio 8 d. ir tą ji pripažino 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. 15/70 „Dėl sutarties Nr.14/06/11 netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“. Atsakovė pripažino, kad atliktų darbų aktų kopijų atsiuntimas iš esmės reiškė, kad darbai yra atlikti ir ieškovė (rangovė) yra pasiruošusi juos perduoti. Teismas sprendė, kad atsakovės argumentas, jog ginčo aktai yra neteisėti dėl nebuvimo galimybės juos patikrinti, prieštarauja nustatytoms bylos faktinėms aplinkybėms. Atkreipė dėmesį, kad atsakovė, gavusi ieškovės pranešimą, tikėtina, turėjo galimybę kitą dieną atsiųsti į objektą įgaliotą atstovą, jei tik būtų buvusi suinteresuota įvertinti ir priimti atliktus darbus. Teismas taipogi pažymėjo, kad atsakovė ir anksčiau neatvykdavo į darbų perdavimą ir priėmimą, nors ieškovė ją kviesdavo atvykti ir anksčiau kaip prieš vieną dieną iki perdavimo. Be to, atsakovė nenurodė, kokia kita forma ir / ar tvarka turėjo būti atliekamas toks pranešimas ir nesirėmė šalių susitarimu, pagal kurį pranešimas turėjo būti atliktas laikantis kitokios tvarkos ir terminų. Teismas tokius atsakovės argumentus vertino nepagrįstais ir formaliais.

4419.

45Teismas vertino, kad nėra pagrindo ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais dėl to, kad juose nėra žymos apie atsakovės atsisakymą pasirašyti tuos aktus, kad juose nėra nurodyta, už kokį ataskaitinį laikotarpį jie teikiami ir kiek darbų jau yra atlikta iki ataskaitinio laikotarpio. Atsižvelgęs į tai, kad ginčo darbai buvo atlikti, atsakovės projektų vadovo pamatuoti ir nurodyti suvestinėse, atsakovei pripažinus, kad atliktų darbų suderinimo aktai jai buvo pateikti, bet ji jų nepasirašė ir grąžino ieškovei, teismas konstatavo, jog minėtos žymos aktuose nebuvimas negali būti pagrindas minėtus atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais. Taip pat nurodė, kad Rangos sutarties 2-3-2.5 punktuose, reglamentuojančiuose darbų perdavimo ir priėmimo klausimus bei akto surašymo taisykles, nėra numatyta užsakovės (atsakovės) teisė visai nepriimti atliktų darbų aktų ir jų nepasirašyti, jeigu net ir nėra įvykdyti ar nevisai tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

4620.

47Teismas, vertindamas atsakovės teiginius, kad ginčijamuose darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekių ir nesutampa su Techninės specifikacijos, darbų projektų, dalinės ekspertizės akto duomenimis, pažymėjo, jog prieš UAB „AUTAIRAS“ faktiškai pradedant vykdyti darbus, nepriklausomas projektuotojas UAB „A-Z projektai“ atliko faktinius realius apmatavimus ir nustatė, kad faktiškai darbų plotas yra 9 000 kv. m, o ne 8 600 kv. m, kaip buvo nurodyta Techninėje specifikacijoje. Dėl to buvo organizuotas papildomas viešasis pirkimas 2014 m. spalio mėnesį. Teismas pripažino, jog yra pagrindas tikėti ieškovės teiginiais, kad Rangos sutartis buvo pasirašyta su sąlyga, jog sutarties kaina, kurią užsakovas moka rangovui, nustatoma padarius faktinių darbų kiekių pamatavimus, vadovaujantis komercinio pasiūlymo įkainiais (3.1 punktas) pagal lokalines sąmatas (3.3 punktas), kurie nekeičiami visą darbų eigą (3.2 punktas). Tai sudaro pagrindą manyti, kad ieškovė galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta techninėje dokumentacijoje, nes Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai nebuvo tikslūs. Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai atliktų darbų kiekius, patvirtina 2015 m. sausio 21 d. atsakovės tuometinio darbų vadovo H. L. pasirašytos Darbų kiekių suvestinės, kurias jis surašė atlikęs realius kiekių matavimus. Teismas vertino, kad darbų kiekių suvestinių duomenys, vertinant juos kartu su Sankaupinėse lentelėse nurodytais atliktų darbų kiekiais, įskaitant ir darbus, kurie atsakovės buvo priimti ir apmokėti, iš esmės patvirtina ginčo aktuose nurodytų darbų kiekių teisingumą.

4821.

49Teismas liudytojų H. L. ir S. V. teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų pagrindu nustatė, kad ieškovės atlikti darbai buvo fiziškai matuojami, tikrinami, aktuojami, fiksuojami suvestinėse, Statybos darbų žurnaluose, techninio prižiūrėtojo priimami. Pažymėjo, kad dėl projekto darbų vadovo H. L. sudarytų suvestinių ir darbų apmatavimo atsakovė priekaištų nereiškė ir drausminės atsakomybės šiam asmeniui netaikė. Statybos darbų žurnalus sudaryti, išsaugoti ir perduoti užsakovei UAB „Molėtų švara“ pagal Pagrindinės sutarties sąlygas buvo atsakovės pareiga. Atsakovė turėjo užtikrinti, kad, keičiantis darbuotojams, statybos proceso metu pildomi dokumentai būtų laiku perduoti atitinkamiems darbuotojams, išsaugoti ir perduoti užsakovei, tačiau ši pareiga nebuvo atlikta tinkamai, o žurnalų buvimo vieta nėra žinoma, todėl nėra galimybės patikrinti, ar techninis prižiūrėtojas patikrino ieškovės atliktų darbų kiekį ir kokybę, darbų atitikimą Rangos sutarties ir kitų norminių aktų reikalavimams bei išsamiau ir tiksliau nustatyti kitas šiai bylai svarbias aplinkybes.

5022.

51Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė reikalauja apmokėjimo už darbus, kurių ji negalėjo atlikti, dėl ko, tikėtina, ieškovei buvo permokėta. Teismas vertino, kad dalies rašytinių įrodymų turinys sudaro didesnę tikimybę daryti išvadą, jog plotai, kuriuose atliko darbus ieškovė ir galbūt kiti subrangovai, faktiškai buvo didesni, nei jie nurodyti techninėje dokumentacijoje. Atkreipė dėmesį, kad Statybos rangos sutarties priede Nr. 1 „Techninės specifikacijos“ (DSP11, DSP11.1, DSP12, DSP12.1) „Pastabos“ 1-5 punktuose nurodyta, jog specifikacijoje pateikti tiek sienų šiltinimo, tiek cokolio šiltinimo apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus projektavimo metu, gali skirtis. Iš UAB „A-Z Projektai“ paruoštų Techninio darbo projektų matyti, kad išorinių namo sienų, angokraščių ir cokolio darbų plotas penkiuose objektuose yra 9 070 kv. m. Tuo tarpu UAB „AUTAIRAS“ projektų vadovo H. L. kiekių suvestinėse ir UAB „Spalvonikos fasadai“ sankaupinėse lentelėse yra nurodytas 9 812,06 kv. m plotas. Be to, nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad UAB „Vilniaus statyba LT“ atliko darbus 711,14 kv. m. plote. Teismas pripažino, kad vien šių duomenų pagrindu galima daryti išvadą, jog darbų plotas yra 1 453,20 kv. m didesnis, nei nurodytas techniniuose darbo projektuose. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovė teisminio bylos nagrinėjimo metu laikėsi nevienodos pozicijos. Iki bankroto bylos iškėlimo direktorius R. Ž. 2016 m. birželio 6 d. teismo posėdyje nurodė, kad nežino, kokioje apimtyje ieškovės reikalavimas apmokėti už darbus yra pagrįstas, ir apskaičiavo, kad gali būti, jog skola yra apie 15 000 Eur. Su šia nuomone 2017 m. sausio 13 d. paaiškinime iš esmės sutiko ir BUAB „AUTAIRAS“ bankroto administratorė, nes nurodė, kad bendrovė už atliktus darbus ieškovei yra skolinga 15 218,42 Eur, tačiau vėlesniame atsiliepime nurodė, kad ieškinio visiškai nepripažįsta.

5223.

53Teismas pažymėjo, kad UAB „AUTAIRAS“ atliktus darbus užsakovei UAB „Molėtų švara“ perdavinėjo pagal atliktą darbų kiekį, nurodydama procentinę išraišką, o darbai iš ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ buvo priimami pagal faktinį atliktų darbų pamatavimą. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad nėra išlikusių Statybos darbų žurnalų, nėra galimybės sulyginti UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktų darbų su UAB „AUTAIRAS“ savo pasiūlyme nurodytų bei perduotų UAB „Molėtų švara“ darbų, jų tikslių apimčių, tokiu būdu nustatant kitų subrangovų atliktus darbus. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, kad 2015 m. rugsėjo 15 d. Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1 – 5 nurodyti likutiniai darbai, taip kaip jie aprašyti skiltyje „Darbų ir išlaidų aprašymai“, nesutampa su darbais, kuriuos pagal Rangos sutartį buvo įsipareigojusi atlikti ieškovė. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo ginčo aktų pripažinti negaliojančiais dėl jų turinio ydingumo nurodant darbų apimtis.

5424.

55Teismas laikėsi nuostatos, kad vien ta aplinkybė, jog defektų ištaisymo faktą patvirtino UAB „MNT projektai“, kuri buvo UAB „AUTAIRAS“ subrangovė, atstovas, ir UAB „Dagret“, kuri buvo UAB „Spalvonikos fasadai“ subrangovė, atstovas, nereiškia, kad šie patvirtinimai neatitinka tikrovės. Nenurodyta jokių aplinkybių, dėl kurių minėtų bendrovių atstovai galėjo elgtis šališkai. Teismas taip pat konstatavo, kad byloje nėra objektyvaus pagrindo manyti, jog tam tikru laikotarpiu ieškovės atlikti darbai turėjo trūkumų, dėl kurių jų nebuvo įmanoma naudoti pagal Rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovė ar užsakovė negalėtų pašalinti. Į bylą pateikti objektų 2016 m. sausio 28 d. Statybos užbaigimo aktų ir 2016 m. sausio 20 d. Statinio dalinės ekspertizės aktų duomenys patvirtina, kad modernizuotų gyvenamųjų namų Liepų gatvėje, Molėtų mieste, kuriuose ieškovė atliko darbus, statybos darbai yra užbaigti, namai yra eksploatuojami, statiniai atitinka techninio darbo projekto sprendinius, statinio projekto sprendinius, jų bendrieji rodikliai atitinka faktinius, nukrypimai neesminiai. Teismo vertinimu, statybos užbaigimo aktai patvirtina, kad atsakovė negalėjo atsisakyti priimti ieškovės atliktų darbų CK 6.694 straipsnio 6 dalies pagrindu, nes darbų rezultatas naudojamas pagal sutartyje numatytą paskirtį.

5625.

57Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai nepatvirtina atsakovės teiginių, kad atsakovei teikiami priimti darbai buvo su trūkumais, kuriuos ieškovė atsisakė ištaisyti. Atkreipė dėmesį, kad byloje pateiktas 2014 m. gruodžio 22 d. elektroninis laiškas, kuriame UAB „AUTAIRAS“ nurodo pašalinti vykdomų darbų neatitiktis dėl stogų sandarinimo, ventiliacijos kaminų uždengimo nuo kritulių, nuo namų nukelti šiukšles, neįrodo, kad neatitiktis rasta būtent dėl ieškovės atliktų darbų, nes ieškovė pagal Rangos sutartį buvo įsipareigojusi atlikti fasado sienų šiltinimo, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus.

5826.

59Teismas nustatė, kad 2015 m. balandžio 27 d. elektroniniame laiške atsakovė UAB „AUTAIRAS“ pripažino, jog dalį defektų, nustatytų 2015 m. balandžio 7 d. defektų trūkumų nustatymo akte Nr. 15/04/07, ieškovė ištaisė (prie darbų pažymėta pliusu). Pažymėjo, kad minėtas aktas buvo surašytas dviem rangovams: UAB „Spalvonikos fasadai“ ir UAB „MNT projektai“, todėl neaišku, kuriam iš rangovų (ar abiem jų) ir kuriuos konkrečiai trūkumus teko pareiga šalinti, kokie ieškovės atliktų darbų trūkumai liko neištaisyti (jeigu liko).

6027.

61Įvertinęs 2015 m. gegužės 22 d. atsakovės UAB „AUTAIRAS“ rašto „Dėl defektų neištaisymo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“ Nr. 15/94 turinį, teismas sprendė, kad UAB „Molėtų švara“ esmines pretenzijas rangovei UAB „AUTAIRAS“ reiškė dėl neatliktų stogo uždengimo, parapeto skardinimo, fasado šiltinimo, cokolio apdailos, nuogrindos įrengimo, gerbūvio atstatymo darbų, laiptų rekonstrukcijos darbų visuose namuose, o dėl fasado šiltinimo darbų – tik viename objekte Liepų g. 21, Molėtuose, o name bei dėl rūsio koridoriuje neapšiltintos sienos – objekte Liepų g. 7, Molėtuose. Teismo vertinimu, tai nebuvo tokio masto galimi trūkumai, kurie būtų sudarę pakankamą pagrindą atsisakyti priimti atliktus darbus.

6228.

63Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į UAB „AUTAIRAS“ 2015 m. birželio 5 d. rašto Nr. 15/68, kuriame ieškovei buvo pareikštas įspėjimas, turinį, galima manyti, jog atsakovė kartu su techninės priežiūros atstovais pasitarimų metu nustatė ieškovės atliktų darbų trūkumus, užfiksuotus pridedamose fotonuotraukose, tačiau kokie konkrečiai, kokios vertės ir apimties tie trūkumai bei baigiamieji defektai, kuriuos turi ištaisyti ieškovė, aptartuose dokumentuose nenurodyta. Teismas pripažino, kad 2015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomas nurodymas Nr. PN-738 patvirtina, kad esminiai trūkumai buvo nustatyti ne dėl tų darbų, kuriuos atliko ieškovė. Taip pat teismas sprendė, kad bylos duomenų pagrindu taip pat negalima daryti išvados, jog UAB „Molėtiškiai“ ir UAB „Molėtų švara“ taisė būtent ieškovės atliktų darbų defektus, o jei ir buvo taisomi defektai ar atliekami darbai, tai negalima nustatyti, kokie konkrečiai tai darbai, kokios jie apimties ir vertės. Ieškovė buvo sustabdžiusi darbų atlikimą, nes atsakovė nepriėmė jos atliktų darbų ir nutraukė atsiskaitymą už juos, be to, pagal sutartį ieškovė nebuvo įsipareigojusi atlikti konkretaus darbų kiekio, o cokolio, nuogrindos, gerbūvio tvarkymo darbus turėjo atlikti rangovė UAB „Žalias fonas“, bet ne ieškovė.

6429.

65Teismas, vadovaudamasis išvada, kad atsakovė pažeidė pagrindinę savo, kaip užsakovės, pareigą priimti ieškovės atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatytu terminu ir tvarka (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.654 straipsnis, 6.687 straipsnis), pripažino, jog ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“, vadovaudamasi CK 6.219, 6.661 straipsniais, turėjo teisinį pagrindą 2015 m. birželio 8 d. pranešimu sustabdyti statybos rangos darbus dėl atsakovės padaryto esminio sutarties pažeidimo iki tol, kol ši nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, nes defektus pagal aktą Nr. 15/04/07 ieškovė ištaisė ir šia darbų sustabdymo teise pagrįstai pasinaudojo.

6630.

67Teismas nenustatė, kad ieškovė padarė esminį Rangos sutarties pažeidimą, kuris būtų sudaręs pagrindą atsakovei nutraukti sutartį ir reikalauti priteisti baudą ir delspinigius iš ieškovės. Atkreipė dėmesį, kad 2015 m. liepos 23 d. akte pati atsakovė pripažįsta, jog ne tik dėl ieškovės, bet ir dėl kitų subrangovų vėlavimo vykdyti sutartį ir taisyti defektus, sulaukia UAB „Molėtų švara“ grasinimo nutraukti sutartį ir taikyti netesybas, kurias numato išskaičiuoti iš subrangovų solidariai. Byloje nėra įrodymų apie tai, jog ieškovė pagal grafiką nepradėjo vykdyti sutarties ar kad darbus atliko ne pagal projektą. Teismas nurodė, kad pagal Rangos sutarties 2.2 punktą ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus iki 2015 m. birželio 22 d., o byloje esantys įrodymai patvirtina, jog iki šio termino darbus ieškovė buvo atlikusi (atliko iki 2015 metų pradžios). Teismas konstatavo, kad bylos duomenys patvirtina, jog ne (vien) dėl ieškovės atliktų su trūkumais, visai neatliktų ar atliktų pažeidžiant Rangos sutartyje numatytus terminus statybos rangos darbų UAB „Molėtų švara“ iš karto nepriėmė iš atsakovės UAB „AUTAIRAS“ statybos rangos darbų rezultato ir nutraukė su ja sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Esminis Rangos sutarties pažeidimas, kaip jis apibrėžtas Rangos sutarties 5.4 punkte, iš ieškovės pusės nenustatytas, todėl atsakovės priešieškinio reikalavimą dėl baudos ir delspinigių priteisimo teismas laikė nepagrįstu. Teismo vertinimu, byloje negalima konstatuoti esminio sutarties pažeidimo ir dėl to, kad ieškovės atlikti darbai sudarė didžiąją dalį šiuo metu eksploatuojamų pagal rangos sutartyje numatytą paskirtį darbų, už kuriuos gautas virš 400 tūkstančių Eur apmokėjimas, visų gyvenamųjų namų statybos užbaigimo aktai yra pasirašyti. Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, kad atsakovė ieškovės sutartinės prievolės neįvykdymo ar netinkamo vykdymo neįrodė.

6831.

69Teismas pripažino, kad atsakovė reikalavimams dėl baudos ir netesybų priteisimo nepraleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyto 6 mėnesių ieškinio senaties termino. Ieškinio senaties termino pradžią teismas skaičiavo ne nuo nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, bet nuo tada, kai bankroto administratorė, susipažinusi su bylos medžiaga ir jai perduotais įmonės dokumentais, suprato apie galimą BUAB „AUTAIRAS“ teisių pažeidimą. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartyje yra konstatuota, kad BUAB „AUTAIRAS“ per 36 mėnesius buvo sudariusi 231 sutartį, todėl bankroto administratorei perduotų dokumentų kiekis yra didelis, o paskutiniai reikšmingi sandorių patikrinimui dokumentai perduoti 2017 m. vasario 8 d., todėl ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nurodytas terminas buvo pratęstas iki 2017 m. gruodžio 1 d.

7032.

71Atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra pagrindo vienašališkai ieškovės pasirašytų atliktų darbų aktų pripažinti negaliojančiais, teismas pripažino, jog ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovės įvykdyti priešpriešinę prievolę pagal sutartį – apmokėti už tinkamai atliktus darbus. Byloje nustatyta, kad, nors atsakovė atsisakė priimti ieškovės atliktus darbus, jų rezultatu naudojosi ir juos perdavė užsakovei, priėmė už juos atlyginimą, tačiau nesumokėjo už darbus ieškovei. Byloje nenustatyti ieškovės darbų trūkumai, statybos objekto defektų, kuriuos atsakovei yra nurodžiusi UAB „Molėtų švara“, priežastys neįrodytos kaip ieškovės netinkamo darbų atlikimo rezultatas.

72III.

73Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7433.

75Apeliaciniame skunde atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti ir tenkinti atsakovės priešieškinį . Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

7633.1.

77Atsakovė pagrįstai atsisakė priimti ieškovės darbus. Nepagrįsta teismo išvada, kad didžioji dalis atsakovės rašte, parengtame UAB „Molėtų švara“ 2015 m. gegužės 22 d. rašto pagrindu, nurodytų darbų nebuvo priskirti ieškovei. Iš Techninės specifikacijos matyti, kad ieškovės atliktini darbai nesusidėjo tik iš konkrečios darbų eilutės – fasadų šiltinimo. Ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti cokolio šiltinimo, apdailos darbus, apšiltinti įėjimų stogelius, atlikti jų apdailą, sutvarkyti butų ir laiptinių balkonų lubas, taip pat atlikti jų apdailą, apskardinti lauko palanges, atlikti termoizoliacinių plokščių tvirtinimo darbus, išlyginamojo sluoksnio įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo, kampų armavimo darbus. Minėtame rašte yra nurodyta dėl ieškovei priskirtinų darbų taisytinų defektų. Nepagrįsta teismo išvada, kad visi defektai pagal 2015 m. balandžio 27 d. defektinį aktą yra ištaisyti. Teismas tokią išvadą padarė netinkamai įvertinęs ieškovei teiktus įspėjimus bei Statybos inspekcijos surašytą nurodymą, nes: iš dokumentų, teiktų ieškovei po 2015 m. balandžio 27 d., turinio matyti, kad juose kalbama apie tuos pačius defektus, kurie buvo nurodyti dar 2015 m. balandžio 7 d.; Statybos inspekcijos nurodyme išvardinti būtent ieškovei priskirtų darbų nustatyti defektai. Teismas nepagrįstai nevertino 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. defektinių aktų, nurodydamas, kad jie nebuvo pasirašyti ieškovės, nors pati ieškovė vengė atvykti į darbų apžiūrą, be to, jie buvo surašyti komisijos ir persiųsti ieškovei. Teismas neturėjo vadovautis 2015 m. rugsėjo 23 d. aktu (kaip tinkamu įrodymu), nes jį pasirašė suinteresuoti asmenys – UAB „Dagret“ ir UAB „MNT projektai“, kurie objektuose dirbo subrangovais. Atsakovė nėra perdavusi ieškovės darbų užsakovei UAB „Molėtų švara“. UAB „Molėtų švara“ 2016 m. spalio 3 d. rašte nurodyta bendra informacija, kad iš viso yra užaktuota darbų už 494 tūkst. Eur, o sumokėta – 491 tūkst. Eur. Tačiau pagal Techninę specifikaciją į fasado šiltinimo darbus įeina ir tokie darbai, kuriuos atliko kiti subrangovai (pvz., už statybos aikštelės paruošimą buvo atsakinga pati atsakovė, už projektavimo darbus – UAB „A-Z projektai“, be to, ieškovei neištaisius savo darbų defektų, fasadų šiltinimo darbus objekte, esančiame Liepų g. 1, Molėtuose, atliko UAB „Vilniaus statyba LT“). Iš nurodyto rašto turinio negalima spręsti apie tai, kad buvo užaktuoti būtent ieškovės atlikti darbai. Nepagrįstai teismas sprendė, jog byloje pateikti statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktai, pasirašyti tarp atsakovės ir UAB „Molėtų švara“, esą įrodo, kad buvo perduoti būtent ieškovės atlikti darbai. Už visus 2014 metais ieškovės atliktus darbus atsakovė atsiskaitė. Tuo tarpu, 2015 m. birželio ir liepos mėnesio perdavimo–priėmimo aktai yra išimtinai susiję su subrangovo UAB „Vilniaus statyba LT“ darbais, o rugsėjo 20 d. aktų iš viso nėra, nes pagrindinė sutartis tarp užsakovės ir atsakovės buvo nutraukta dar 2015 m. rugpjūčio 25 d. Dėl paskutiniųjų aktų (2015 m. rugpjūčio 25 d.) nepriėmimo ir neatsiskaitymo šiuo metu atsakovė bylinėjasi su UAB „Molėtų švara“. H. L. teismo posėdžio metu nepasakė, kad apmatavo ieškovės atliktus darbus, o nurodė, kad apmatavo pačių pastatų bendrą fasadų plotą. Be to, O. H. L. pamatuoti plotai sutampa su Techninėje specifikacijoje nurodytu plotu (9 tūkst. kv. m), o ieškovė prašo apmokėti už didesnį plotą atliktų darbų – t. y. 10 tūkst. kv. m. Nepagrįstai teismas sprendė, jog ieškovė galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje, ir, kad apie tai esą leidžia spręsti tokios aplinkybės: šalys pasirašė sutartį, kurioje už darbus apmokama pagal faktą ir techninėje specifikacijoje yra darbų kiekių skaičiavimų klaidų, o tai įrodo organizuotas papildomas viešas pirkimas. CK 6.644 straipsnio 1 dalies, 6.645 straipsnio 1 dalies teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad rangos sutartis yra sutartis dėl konkrečių darbų pagal konkrečią kainą. Ieškovė įsipareigojo atlikti darbus pagal prie Rangos sutarties pridedamą Techninę specifikaciją, kurioje aiškiai nurodyti darbai bei jų kiekiai. Teismas neturėjo pagrindo (įvertinęs, kad sutarties kaina nurodyta pagal faktą) konstatuoti, jog darbų kiekiai galėjo skirtis ir atsakovė turėjo priimti ieškovės nurodytus darbus, nors jie viršijo Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų kiekius. UAB „Molėtiškiai“ atliko visus likutinius darbus. Į likutinius darbus buvo įtraukti ir ieškovės neatlikti darbai.

7833.2.

79Nepagrįstai teismas nusprendė, kad terminas, įspėjantis apie vienašališkai priimamus darbus, yra protingas ir ieškovė turėjo teisę darbus perduoti vienašališkai dėl to, jog atsakovė kelis kartus atsisakė juos priimti. Byloje esantys duomenys įrodo, kad visus kartus, kai buvo bandoma perduoti darbus, ieškovė buvo nesąžininga, nes mėgino darbus perduoti su defektais, tačiau teismas to nevertino. Atkreiptinas dėmesys, kad ir po 2015 m. rugsėjo 23 d., kai darbai buvo priimti vienašališkai, vis dar buvo likę neištaisytų defektų, o tai įrodo UAB „Molėtų švara“ 2017 m. rugsėjo 14 d. raštas, kuriame užsakovė nurodė, jog dalį likutinių darbų defektų ji taisė savo jėgomis.

8033.3.

81Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima konstatuoti ieškovės padaryto esminio Rangos sutarties pažeidimo. Nepagrįstai nurodyta, kad ne (vien) dėl ieškovės atliktų darbų trūkumų UAB „Molėtų švara“ iš karto nepriėmė iš atsakovės statybos rangos darbų rezultato ir vėliau tarp UAB „Molėtų švara“ ir atsakovės sutartis buvo nutraukta. Rangos sutarties, sudarytos tarp UAB „Molėtų švara“ ir atsakovės, esminiu pažeidimu buvo laikomas galutinio darbų termino pažeidimo faktas. Akivaizdu, kad rangovas (atsakovė) negali užsakovui (UAB „Molėtų švara“) perduoti darbų, kurių jos subrangovai (įskaitant ieškovę) laiku arba visai neatlieka. Be to, teismas išvadas apie statybos žurnalo neperdavimą padarė atsižvelgęs į UAB „Molėtų švara“ nuomonę, nors atsakovė nurodė, kad statybos darbų žurnalas buvo atiduotas techniniam prižiūrėtojui. Ieškovės padaryti pažeidimai yra esminiai, nes ji laiku ir tinkamai neatliko darbų.

8233.4.

83UAB „Molėtų švara“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos iki atsakovės bankroto bylos iškėlimo, todėl vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, negali būti traktuojamos kaip einamosios įmokos ar reikalavimai, susidarę po bankroto bylos iškėlimo, taigi ir negali būti priteisiamos iš bankroto administravimui skirtų lėšų. Skundžiamo sprendimo dalis, kuria nuspręsta priteisti trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ 1 527,63 Eur bylinėjimosi išlaidų, turi būti panaikinta, kaip neteisėta.

8434.

85Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ prašo atsakovės BUAB „AUTAIRAS“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi tokie pagrindiniai argumentai:

8634.1.

87Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad ginčijamus vienašalius priėmimo-perdavimo aktus ji atsisakė pasirašyti pagrįstai. Neįrodė, kad 2015 m. rugsėjo 23 d. ar dėl vėliau ieškovės atliktų darbų buvo defektų. 2015 m. rugsėjo 23 d. atliktų darbų perdavime dalyvavusios UAB „MNT projektai“ ir UAB „Dagret“ nėra šališkos ar turinčios suinteresuotumą. Be to, apeliantė turėjo pateikti aiškius paskaičiavimus, kokioje apimtyje buvo darbų defektų, tačiau jų byloje nepateikė.

8834.2.

89Apeliantės minimuose defektiniuose aktuose nurodyti defektai buvo mažareikšmiai ir jie pašalinti iki 2015 m. rugsėjo 23 d. Pati apeliantė 2015 m. balandžio 27 d. elektroniniame laiške pripažino, kad dalis defektų yra pašalinti. 2015 m. birželio 8 d. pranešimu apeliantei buvo išsiųstas pranešimas apie darbų vykdymo sustabdymą iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos. Ieškovė pagrįstai toliau darbų neatliko ir tai negali būti vertinama kaip darbų defektas. Vien tai, kad gyvenamieji namai, kuriuose ieškovė atliko darbus, yra eksploatuojami kaip užbaigti, paneigia apeliantės tvirtinimus, jog darbai turi defektų. Be to, Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyti atliktų darbų procentai leidžia spręsti apie tai, kad ieškovė darbus atliko tinkamai.

9034.3.

91Apeliantė neįrodė, kad ieškovės darbų defektus neva šalino kitos bendrovės. UAB „Vilniaus statyba LT“ ir UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų aktuose nėra užfiksuota, kad buvo šalinami defektai. Be to, jei ir pasitvirtintų, kad UAB „Molėtiškiai“ šalino defektus, neaišku, kurio subrangovo (ieškovės ar UAB „Vilniaus statyba LT“) darbų defektai buvo šalinami. Apeliantė nepateikė UAB „Molėtiškiai“ darbų grupių detalizuotų lokalinių sąmatų pagal darbų kiekių žiniaraščius.

9234.4.

93Nepagrįstai apeliantė nurodo, kad jai buvo suteiktos netinkamos sąlygos dalyvauti darbų priėmime-perdavime. Apeliantė į darbų perdavimą buvo kviesta keletą kartų, tačiau neatvyko, todėl yra pagrindas pripažinti, kad būtent ji nebendradarbiavo su ieškove. Be to, apeliantė, kaip juridinis asmuo, galėjo pasirūpinti savo atstovo dalyvavimu.

9434.5.

95Rangos sutartyje šalys nesusitarė dėl konkretaus darbų kiekio, nes buvo nustatyti Techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių neatitikimai faktiniams kiekiams. Šalys susitarė darbus aktuoti pagal faktą. Darbų kiekių name Liepų g. 1. Molėtuose, neatitikimas buvo pats didžiausias, tačiau neatitikimų buvo visuose namuose, nors užsakovė papildomą darbų pirkimą organizavo tik vienam namui. Pačioje Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad darbų kiekiai nurodyti apytikriai, kurie perskaičiavus projektavimo metu gali skirtis.

9634.6.

97Apeliantė bando paneigti darbų kiekius, kuriuos patvirtino ji pati (jos atstovas) 2015 m. sausio 21 d. darbų kiekių suvestinėse, kuriose H. L. surašė kiekius, atlikęs realius matavimus.

9834.7.

992017 m. sausio 13 d. prašymu apeliantės bankroto administratorė sutiko su ieškiniu iš dalies – t. y. dėl 15 218,42 Eur sumos priteisimo, tačiau vėliau savo poziciją pakeitė.

10034.8.

101Nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad ieškovė pažeidė sutarties terminą, o tai neva nulėmė jos sutarties su trečiuoju asmeniu nutraukimą. Visų pirma, ieškovė nebuvo vienintelis subrangovas objekte, be to, atsakovė pati neatliko daugumos darbų, kurie nebuvo priskirti ieškovei. Antra, ieškovė negalėjo praleisti terminų, nes kaip paliudijo buvęs apeliantės darbų vadovas H. L., darbus, dėl kurių ginčas yra kilęs šioje byloje, ieškovė atliko iki 2015 m. sausio mėnesio, o darbai vėliau perduoti buvo ne dėl ieškovės kaltės, o dėl apeliantės piktybinio nedalyvavimo darbų perdavime. Trečia, dėl pačios apeliantės daromų sutarties pažeidimų ieškovė dar iki sutarties įvykdymo termino pabaigos sustabdė priešpriešinės prievolės vykdymą.

10234.9.

103Nėra pagrindo iš ieškovės reikalauti baudos, nes byloje nenustatytas jos padarytas esminis sutarties pažeidimas. Rangos sutartis nedetalizuoja, kokie pažeidimai laikytini esminiais, todėl turi būti vadovaujamasi CK 6.217 straipsnio nuostatomis, kurios nustato, kad esminio pažeidimo atveju nukentėjusioji šalis iš esmės turi negauti to, dėl ko buvo susitarta sutartimi. Nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti, kad apeliantė negavo to, dėl ko buvo susitarta, nes darbų rezultatas šiuo metu eksploatuojamas.

10434.10.

105Byloje pripažinus, kad apeliantė turi teisę reikalauti iš ieškovės baudos ir delspinigių, turi būti taikomas ieškinio senaties terminas, kuris šiuo atveju buvo praleistas. Vadovaujantis kasacinio teismo suformuota praktika laikoma, kad bankroto administratorius apie bankrutuojančios įmonės sandorius sužino nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Šiuo atveju reikalavimas dėl netesybų galėjo būti pareikštas iki 2017 m. balandžio 30 d., tačiau priešieškinis teismui pateiktas 2017 m. gegužės 26 d. Be to, apeliantė reikalauja neproporcingai didelės baudos, todėl bauda turėtų būti sumažinta vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi.

106Teisėjų kolegija

konstatuoja:

107IV.

108Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10935.

110Nenustačius CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 straipsnis).

111Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už statybos rangos darbus pagal ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus ir dėl atsakovės priešieškinio reikalavimo šiuos aktus pripažinti negaliojančiais

11236.

113Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „Molėtų švara“ (užsakovė) ir UAB „AUTAIRAS“ (rangovė) sudarė Pagrindinę rangos sutartį Nr.CP023258 dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu, t. y. dėl fasado sienų šiltinimo (įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą) darbų pagal prie sutarties pridedamą Techninę specifikaciją ir komercinį pasiūlymą objektuose Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtų mieste (toliau – Pagrindinė sutartis). 2015 m. kovo 16 d. tarp šalių buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1 prie Pagrindinės sutarties, pagal kurį buvo nustatytas terminas sutartinių įsipareigojimų įvykdymui iki 2015 m. liepos 4 d.

11437.

1152014 m. birželio 11 d. ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ (rangovas) ir atsakovė UAB „AUTAIRAS“ (užsakovas) pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 14/06/11, pagal kurią ieškovė įsipareigojo per 5 mėnesius nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos atlikti visus sutartyje ir jos prieduose numatytus fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimo, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus pagal nurodytą sutarties Priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (DSP11.1, DSP12.1), komercinį pasiūlymą, techninius darbo projektus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais objektuose Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtų mieste (1.1, 1.2.2, 1.2.6, 2.2 punktai). Statybvietė ieškovei perduota 2014 m. birželio 11 aktu.

11638.

1172014 m. spalio 30 d. pasirašytas Rangos sutarties papildymas Nr. 1, kuriuo ieškovė įsipareigojo atlikti fasado remonto darbus gyvenamuosiuose namuose Liepų g. 7, 8, Molėtų mieste pagal sąmatinius skaičiavimus, pateiktus 2014 m. spalio 30 d. komerciniame pasiūlyme. Šalys susitarė, kad darbų kaina – 36 952,60 Eur, įskaitant PVM. 2015 m. gegužės 18 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 2 šalys susitarė, kad sutarties 2.2 punkte nurodytus darbus ieškovė turi atlikti iki 2015 m. birželio 22 d.

11839.

119Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 60 032,35 Eur vertės statybos darbų perdavimo, priėmimo ir apmokėjimo už juos pagal 2015 m. rugsėjo 23 d. ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Ieškovės teigimu, kelis kartus kviečiama atsakovė neorganizavo darbų priėmimo ir neatsiuntė įgalioto atstovo, nepagrįstai atsisakė apmokėti darbus. Atsakovė priešieškiniu įrodinėjo, jog yra pagrindas ieškovės vienašališkai pasirašytus darbų aktus pripažinti negaliojančiais.

12040.

121Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.655 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino.

12241.

123Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų perdavimą ir priėmimą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005, 2009 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009).

12442.

125CK 6.662 straipsnyje reglamentuojama, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Užsakovas, pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, bloginančių darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti rangovui. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Užsakovas, priimdamas atliktą darbą pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau (CK 6.662 straipsnio 2 dalis).

12643.

127Statybos rangos teisinius santykius reguliuojančios CK šeštos knygos XXXIII skyriaus trečiojo skirsnio normos nustato statybos rangos darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas bei tvarką. CK 6.694 straipsnyje nurodyta, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis (straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimas aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (straipsnio 4 dalis). Įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. (straipsnio 5 dalis). Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (straipsnio 6 dalis).

12844.

129Iš ginčui aktualios Rangos sutarties turinio (t. 1, b. l. 6-9) matyti, kad užsakovė (atsakovė), be kita ko, įsipareigojo: priimti ieškovės atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka (1.3.3 punktas); nedelsiant raštu pranešti rangovui apie pastebėtus trūkumus (1.3.4 punktas); sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus (1.3.6 punktas); aptikusi trūkumus, duoti rangovui vykdytinus nurodymus, atsisakyti priimti rangovo darbus esant trūkumams (1.3.8 punktas); esant motyvuotiems ir ženkliems rangovo darbo trūkumams, turi teisę sumažinti sutarties kainą ir / arba perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus (1.3.9 punktas) bei turi teisę duoti nurodymą rangovui ištaisyti anksčiau pasirašytus aktus, jeigu darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba Sutartyje numatytos darbų kainos ir kokybės (1.3.12 punktas). Rangos sutarties 2.3 punkte nustatyta, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas šalių pasirašytu(-ais) darbų priėmimo-perdavimo aktu(-ais) iki einamojo mėnesio 25 d. Jeigu šalys nustato tam tikrus darbų atlikimo etapus, turi būti pasirašomas ir kiekvieno etapo darbų priėmimo-perdavimo aktas. Priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašytas be išlygų arba su išlygomis, arba privalo būti raštu nurodytos atsisakymo pasirašyti priežastys. Šaliai atsisakius pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą, akte nurodžius, kitos šalies nuomone, nepagrįstas išlygas arba delsiant jį pasirašyti, kita šalis per tris darbo dienas nuo atsisakymo arba termino pasirašyti aktą pasibaigimo turi teisę sudaryti ekspertų komisiją iš užsakovo, rangovo ir statybininkų asociacijos paskirto atstovo, kuri surašo aktą, nurodydama faktiškai atliktus darbus, atliktų darbų trūkumus, darbus, kurie turi būti atlikti, ir jų įvykdymo terminus. Sutarties 3.5 punktu užsakovas (atsakovė) įsipareigojo nuo atitinkamų darbų priėmimo apmokėti rangovui už darbus per 5 darbo dienas po apmokėjimo gavimo iš finansuojančių institucijų, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros ir atliktų darbų pridavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

13045.

131Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009).

13246.

133Kaip jau minėta, pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

13447.

135Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog analizuojamu atveju nėra pagrindo pripažinti negaliojančiais ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Tokį procesinį sprendimą teismas grindė šiais pagrindiniais motyvais: tiek ieškovei sustabdant rangos darbų atlikimą 2015 m. birželio 8 d., tiek atsakovei 2015 m. liepos 23 d. raštu pranešant apie sutarties nutraukimą nuo 2015 m. liepos 28 d., tiek kitu laiku statybos objektuose nebuvo užfiksuotas faktinis ieškovės atliktų darbų kiekis ir jų kokybė, nes atsakovės atstovas kviečiamas neatvykdavo į statybos objektą ir neorganizavo darbų priėmimo, tvirtindamas, kad neištaisyti darbų trūkumai, nors jie (trūkumai) priimant darbus abiejų šalių pasirašytais defektų nustatymo aktais nekonstatuoti (išskyrus 2015 m. balandžio 7 d. aktą Nr. 15/04/07); nėra pagrindo sutikti su atsakove, kad ji atliktų darbų aktus teisėtai atsisakė pasirašyti, vadovaujantis CK 6.652 straipsnio 4 dalimi, nes byloje pateikti statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktai, sudaryti tarp UAB „AUTAIRAS“ ir UAB „Molėtų švara“, patvirtina, kad visi UAB „AUTAIRAS“ subrangovų, tarp jų – ir ieškovės, atlikti darbai yra priduoti užsakovei UAB „Molėtų švara“, už juos gautas apmokėjimas, todėl darbai negalėjo prarasti prasmės; negalima sutikti su atsakove, jog ieškovė nesudarė sąlygų jai dalyvauti 2015 m. rugsėjo 23 d. organizuojamame darbų priėmime ir perdavime dėl netinkamo atsakovės informavimo, nes atsakovė ir anksčiau neatvykdavo į organizuojamus darbų perdavimus ir priėmimus, be to, atsakovė turėjo galimybę atsiųsti į objektą įgaliotą atstovą; rangos sutartyje nėra numatyta užsakovės (atsakovės) teisė visai nepriimti atliktų darbų aktų ir jų nepasirašyti, jeigu net ir nėra įvykdyti ar nevisai tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai; ieškovė galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta techninėje dokumentacijoje, nes Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai nebuvo tikslūs; tai, kad ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai atliktų darbų kiekius, patvirtina 2015 m. sausio 21 d. atsakovės tuometinio darbų vadovo H. L. pasirašytos darbų kiekių suvestinės, kurias jis surašė atlikęs realius kiekių matavimus; UAB „AUTAIRAS“ darbus užsakovei UAB „Molėtų švara“ perdavinėjo pagal atliktų darbų kiekį, nurodydama procentinę išraišką, o darbai iš ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ buvo priimami pagal faktinį atliktų darbų pamatavimą, tad dėl šios priežasties ir dėl to, kad neišlikę statybos darbų žurnalai, nėra galimybės sulyginti UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktų darbų su UAB „AUTAIRAS“ savo pasiūlyme nurodytų bei perduotų UAB „Molėtų švara“ darbų tikslių apimčių, taip pat kitų subrangovų atliktų darbų; 2015 m. rugsėjo 15 d. Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1 - 5 nurodytų darbų likutiniai darbai, kaip jie aprašyti skiltyje „Darbų ir išlaidų aprašymai“, nesutampa su darbais, kuriuos pagal Rangos sutartį buvo įsipareigojusi atlikti ieškovė; byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima konstatuoti, kad ieškovės siūlomi priimti darbai buvo su trūkumais, kuriuos ieškovė atsisakė ištaisyti, o 2014 m. gruodžio 22 d. elektroninis laiškas, kuriame UAB „AUTAIRAS“ nurodo pašalinti vykdomų darbų neatitiktis, neįrodo, kad darbų neatitiktis rasta būtent dėl ieškovės atliktų darbų; 2015 m. balandžio 7 d. defektų (trūkumų) nustatymo aktas Nr. 15/04/07 buvo surašytas dviem rangovams – UAB „Spalvonikos fasadai“ ir UAB „MNT projektai“, todėl neaišku, kuriam iš rangovų (ar abiem) ir kuriuos konkrečiai trūkumus teko pareiga šalinti, kokie ieškovės atliktų darbų trūkumai liko neištaisyti (jei liko); 2015 m. gegužės 22 d. rašte „Dėl defektų neištaisymo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“ Nr. 15/94 nustatyti galimi trūkumai nebuvo tokio masto, kurie būtų sudarę pakankamą pagrindą visai atsisakyti priimti atliktus darbus; negalima nustatyti, kokie konkrečiai, kokios vertės ir apimties trūkumai bei baigiamieji defektai buvo nustatyti atsakovės kartu su techninės priežiūros atstovais pasitarimų metu, kurie neva buvo užfiksuoti pridedamose fotonuotraukose; 2015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomas nurodymas Nr. PN-738 patvirtina, kad esminiai trūkumai buvo nustatyti ne dėl tų darbų, kuriuos atliko ieškovė; bylos duomenų pagrindu negalima daryti išvados, kad UAB „Molėtiškiai“ ir UAB „Molėtų švara“ taisė būtent ieškovės atliktų darbų defektus, o jei ir buvo taisomi defektai ar atliekami darbai, tai negalima nustatyti, kokie konkrečiai tai darbai, kokios jie apimties ir vertės.

13648.

137Iš apeliacinio skundo turinio galima spręsti, jog atsakovė, kaip ir pirmosios instancijos teisme, laikosi pozicijos, kad ieškovės vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktai turi būti pripažinti negaliojančiais dėl to, kad juose nurodyti darbai buvo su trūkumais, fiksuoti darbų kiekiai neatitiko Techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių.

13849.

139Kaip jau minėta (nutarties 28 p.), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

14050.

141Rangos sutartimi ieškovė įsipareigojo per 5 mėnesius nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos atlikti visus sutartyje ir jos prieduose numatytus fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimo, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus pagal sutarties Priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija (DSP11.1, DSP12.1), komercinį pasiūlymą, techninius darbo projektus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais objektuose Liepų gatvėje, Molėtų mieste. Statybvietė ieškovei perduota 2014 m. birželio 11 d. aktu. Rangos sutarties 2015 m. gegužės 18 d. papildymu Nr. 2, šalys susitarė, kad sutarties 2.2 punkte nurodytus darbus ieškovė turi atlikti iki 2015 m. birželio 22 d.

14251.

1432015 m. balandžio 7 d. buvo surašytas objektų Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtuose, defektų-trūkumų nustatymo aktas Nr. 15/04/07, kurį pasirašė ir ieškovė (t. 1, b. l. 78-79). Byloje nėra ginčo dėl to, kad šiame dokumente pliuso ženklu pažymėti darbai laikytini su ištaisytais trūkumais.

14452.

1452015 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 15/61 atsakovė informavo ieškovę, kad defektų-trūkumų nustatymo akte Nr. 15/04/07 objektuose Liepų g. 1,7,8,9,21 Molėtų mieste, nurodyti defektai iki 2015 m. balandžio 20 d. nebuvo ištaisyti. Nurodė, kad 2015 m. balandžio 27 d. atsakovė pakartotinai informavo ieškovę, kokie dar defektai ir trūkumai yra neištaisyti. Taip pat atsakovė nurodė, kokių darbų ieškovė vis dar nepradėjo ir neatliko: Liepų g. 1 – fasadų šiltinimo darbų ir cokolio apdailos; Liepų g. 7,8,9 – cokolio apdailos darbų; Liepų g. 21 – fasadų šiltinimo bei cokolio apdailos darbų (t. 1, b. l. 82-84). 2015 m. birželio 5 d. raštu Nr. 15/68 atsakovė pakartotinai informavo ieškovę apie tai, kad turi būti pašalinti darbų trūkumai (t. 1, b. l. 86).

14653.

147Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriuo, vadovaujantis CK 6.207 straipsniu, pranešė, kad iki tol, kol atsakovė nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, ieškovė stabdo tolimesnių darbų atlikimą, nes defektus pagal 2015 m. balandžio 7 d. defektų-trūkumų nustatymo aktą Nr. 15/04/07 ji ištaisė, o atsakovė darbų vis tiek nepriima. Šiuo raštu ieškovė taip pat informavo, kad 2015 m. birželio 10 d. objektuose bus organizuojamas atliktų darbų perdavimas užsakovui, kurio atstovas kviečiamas 1100 val. Šiame rašte ieškovė atsakovei taip pat nurodė, kad darbų kiekiai suderinti su projektų vadovu H. L., prie pranešimo buvo pridėta suderinimo aktų kopijos ir medžiagų gamintojo Caparol išvada (t. 1, b. l. 37). 2015 m. birželio 9 d. rašte Nr. 15/70 „Dėl sutarties Nr.14/06/11 netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“ atsakovė pripažino, kad šiuos ieškovės dokumentus gavo.

14854.

1492015 m. birželio 9 d. raštu Nr. 15/70 „Dėl sutarties Nr.14/06/11 netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“ atsakovė nurodė ieškovei, kad darbų pagal ieškovės 2015 m. birželio 8 d. pateiktus atliktų darbų aktus nepriims, tuos aktus bei PVM sąskaitą – faktūrą sugrąžina, o darbų priėmime 2015 m. birželio 10 d., 1100 val. nedalyvaus, nes: 1) neištaisyti defektai ir trūkumai, nurodyti akte Nr. 15/04/07, be to, atsiranda naujų trūkumų, nurodytų 2015 m. gegužės 5, 22, 27 d., 2016 m. birželio 1, 5 d. raštuose, išsiųstuose ieškovei elektroniniu paštu; 2) pateikdama gamintojo Caparol paaiškinimus ieškovė pripažįsta, kad darbus atliko netinkamai ir neapsaugojo konstrukcijų, statinių; 3) ne per Sutartyje numatytą 5 dienų terminą šalino defektus, dėl ko atsakovė privalėjo savo jėgomis ir kitų rangovų pagalba taisyti ieškovės atliktų darbų defektus ir užbaigti nebaigtus pagal Sutartį ieškovės įsipareigotus atlikti darbus; 4) ieškovė trūkumus turi ištaisyti iki 2015 m. birželio 12 d., nes atliekamų darbų pabaiga yra 2015 m. birželio 22 d.; 5) nors darbų kiekiai suderinti su projektų vadovu H. L., tačiau tai yra tik ieškovės pateiktų darbų suvestinė, o ne faktinį darbų kiekį nustatanti aplinkybė. Taip pat atsakovė informavo ieškovę, kad kitas pasitarimas įvyks birželio 16 d., 1100 val. prie modernizuojamų namų Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtų mieste (t. 1, b. l. 87-88).

15055.

1512015 m. birželio 16 d. komisija, susidedanti iš UAB „Molėtų švara“ techninio prižiūrėtojo D. P., UAB „AUTAIRAS“ direktoriaus R. Ž., apžiūrėjo UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktus darbus objektuose Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtų mieste ir užfiksavo, kokius baigiamuosius darbus reikia atlikti bei ištaisyti defektus. Komisijos nariu taip pat buvo nurodytas UAB „Spalvonikos fasadai“ direktorius R. D., tačiau jo parašo ties nustatytų defektų ir likusių atlikti darbų sąrašu nėra (t. 1, b. l. 92-93).

15256.

1532015 m. liepos 8 d. rašte Nr. 15/94 atsakovė ieškovei nurodė, kad 2015 m. liepos 3 d. komisija, susidedanti iš UAB „Molėtų švara“ direktoriaus L. L., techninio prižiūrėtojo D. P., UAB „Šiltas namas“ techninio prižiūrėtojo V. P., UAB „Kelvista“ techninio prižiūrėtojo T. M., UAB „AUTAIRAS“ direktoriaus R. Ž. ir Molėtų r. savivaldybės atstovo R. P. apžiūrėjo atliktus darbus objektuose Liepų g. 1,7,8,9,21, Molėtų mieste ir nustatė atliktų darbų defektus bei būtinus atlikti darbus dėl technologinio darbo visiško užbaigtumo. Vadovaudamasi pasirašytais defektiniais aktais, kurie buvo pridėti prie šio rašto, UAB „AUTAIRAS“ nurodė ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ ištaisyti defektus ir būtinus atlikti technologinio darbo užbaigimui darbus bei pateikė defektų sąrašą (t. 1, b. l. 94-105).

15457.

155Atsakovė 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. 15/108 vėl ragino ieškovę ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 28 d. ištaisyti rangovo atliktų darbų trūkumus, pristatyti reikalaujamas duomenų lenteles ir kitą techninę dokumentaciją. Įspėjo, kad to neatlikus iki nurodytos datos, vadovaujantis Rangos sutarties 5 punkto nuostatomis bei CK 6.217 straipsniu, sutartis 2015 m. liepos 28 d. bus nutraukta ir ieškovei bus paskaičiuoti delspinigiai bei atsakovės patirtos išlaidos. Rašte paminėta, kad atsakovė ne kartą ragino ieškovę ištaisyti jai priklausančių atlikti darbų defektus, tačiau jų neištaisė. Taip pat nurodyta, kad atsakovė kvietė ieškovę (2015 m. birželio 12 d. raštas Nr. 15/75) atlikti abipusį ieškovės atliktų darbų kiekių ir kokybės patikrinimą, bet ieškovė sąmoningai to vengė, be to, nereagavo ir į atsakovės 2015 m. liepos 8 d. rašto Nr. 15/94 nurodymus (t. 1, b. l. 106)

15658.

157Ieškovė 2015 m. liepos 24 d. rašte „Dėl sutarties Nr. 14/06/11 vykdymo“ nurodė, kad ji niekada neatsisako atlikti papildomai atliktų darbų perskaičiavimo, todėl kvietė UAB „AUTAIRAS“ 2015 m. birželio 10 d. atvykti ir įvertinti darbus, tačiau jos atstovai neatvyko. Ieškovė kvietė atsakovę pakartotinai 2015 m. liepos 30 d. atvykti į objektą dėl darbų kiekių perskaičiavimo, pažymėdama, kad defektiniame akte Nr. 15/94 pažymėti defektai yra nežymūs ir neproporcingi neapmokėtai už darbus sumai. Pakartotinai ragino užsakovę suderinti su ja darbų kiekius ir vykdyti apmokėjimą už atliktus darbus, tai atlikus – įsipareigojo toliau vykdyti sutartyje numatytus darbus (t. 1, b. l. 38).

15859.

1592015 m. liepos 31 d. rašte Nr. 15/114 „Atsakymas į raštą 2015-07-24 d.“ atsakovė informavo ieškovę, jog pati ieškovė nuo 2014 m. lapkričio mėnesio vengia vykdyti savo įsipareigojimus, neatvyko į 2015 m. birželio 16 d. organizuojamą ieškovės atliktų ir reikiamų užbaigti darbų apžiūrą-patikrą, tačiau sutiko su 2015 m. birželio 16 d. defektų ištaisymo aktu Nr. 15/81. Atsakovė pažymėjo, kad 2015 m. birželio 19 d. techninės priežiūros atstovai papildomai apžiūrėjo namo Liepų g. 21, Molėtų mieste, taip pat 2015 m. birželio 25 d. namo Liepų g. 1, Molėtų mieste, ieškovės atliktus darbus, nustatė papildomus defektus, liepė juos ištaisyti bei sustabdė tolimesnius atsakovės vykdomus darbus. Atsakovė informavo ieškovę el. paštu su pridėtomis fotonuotraukomis, tačiau ieškovė nereagavo ir iki šiol defektų neištaisė. Rašte nurodoma, kad 2018 m. liepos 8 d. atsakovė buvo pakviesta į pakartotinę defektų nustatymo komisiją ir apžiūrėjus visus objektus; vėl buvo nustatyti tie patys ir kiti ieškovės atliktų darbų defektai, apie kuriuos ieškovė buvo informuota, tačiau ieškovė jų nepašalino, bet reikalavo priimti nekokybiškus darbus. Atsižvelgdama į tai, kad nuo 2015 m. liepos 28 d. nutraukė su ieškove Sutartį, atsakovė nurodė, kad su ieškove yra visiškai atsiskaičiusi, o jeigu ieškovė mano, kad turi būti daromas tinkamai atliktų darbų priėmimas, tai jis gali būti svarstomas tik tada, kai bus ištaisyti visi (ir nežymūs) defektai, o darbai galutinai priduoti statytojui ir gautas apmokėjimas už juos. Atsakovė pareikalavo pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą (t. 1, b. l. 108-109).

16060.

1612015 m. rugsėjo 22 d. rašte ieškovė nurodė atsakovei, kad atsižvelgiant į tai, jog užsakovė UAB „AUTAIRAS“ nepriima atliktų darbų bei atsisako konstatuoti defektų pašalinimą pagal Statybos rangos sutartį Nr. 14/06/11, nors darbai yra visiškai atlikti ir visi defektai seniai pašalinti, 2015 m. rugsėjo 23 d. 10 val. organizuoja pakartotinį darbų objektuose Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtuose, perdavimą užsakovei UAB „AUTAIRAS“ , įskaitant ir defektų pašalinimo konstatavimą. Pažymėjo, kad užsakovės UAB „AUTAIRAS“ atstovo dalyvavimas darbų perdavime yra būtinas. Įspėjo, kad jei užsakovė neatvyks, darbai bus perduoti rangovei vienašališkai pasirašant atliktų darbų aktuose, o užsakovė neteks teisės remtis darbų trūkumų faktu (t. 1, b. l. 39). Atsakovė šį raštą gavo ir 2015 m. rugsėjo 22 d. elektroniniuose laiškuose ieškovei nurodė, kad dėl užimtumo į perdavimą neatvyks, bet susitikimas galimas 2015 m. spalio 1 d. ir paprašė informuoti prieš tris dienas (t. 1, b. l. 115-116).

16261.

1632015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei neatvykus, atlikti darbai buvo perduoti ieškovės vienašališkai pasirašytais atliktų darbų aktais dėl 1 859,31 Eur (be PVM) sumos, dėl 18 375,92 Eur (be PVM) sumos, dėl 5 177,29 Eur (be PVM) sumos, dėl 10 138,31 Eur (be PVM) sumos, dėl 21 206,33 Eur (be PVM) sumos ir dėl 3 275,19 Eur (be PVM) sumos. Bendra perduotų darbų kaina – 60 032,35 Eur (be PVM). Taip pat buvo surašytas 2015 m. rugsėjo 23 d. aktas, kurį pasirašė perdavimo metu dalyvavęs ieškovės direktorius R. D., UAB „MNT projektai“ direktorius G. L. bei UAB „Dagret“ direktorius D. B.. Šiame akte minėti asmenys patvirtino, kad atsakovės atstovas į kvietimą dalyvauti darbų perdavime ir defektų peržiūroje neatvyko, kad defektai, nurodyti 2015 m. rugpjūčio 14 d. rašte, yra pašalinti (t. 1, b. l. 40-50).

16462.

1652015 m. rugpjūčio 14 d. atsakovė išsiuntė ieškovei analogiško 2015 m. liepos 8 d. Nr. 15/94 raštui turinio raštą Nr. 15/128 „Dėl nustatytų defektų ištaisymo ir būtinų technologinių darbų atlikimo“ (t. 1, b. l. 110-111).

16663.

167Apeliantė nesutinka su teismo nuostata, kad visi ieškovės darbų trūkumai, nurodyti 2015 m. balandžio 7 d. defektiniame akte Nr. 15/04/07, buvo ištaisyti, kad daugiau defektų nebuvo konstatuota, todėl atsakovė neturėjo pagrindo nepriimti ieškovės perduodamų darbų. Pasak apeliantės, teismas tokią išvadą padarė vadovaudamasis ieškovės teiginiais, nors po 2015 m. balandžio 7 d. defektinio akto sudarymo iš atsakovės ieškovei siųstų raštų turinio matyti, kad atsakovė ieškovę informavo apie tai, jog yra neištaisyti ir 2015 m. balandžio 7 d. nustatyti defektai. Be to, teismas visiškai nevertino 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. nustatytų defektų, kurie buvo konstatuoti UAB „Molėtų švara“ ir apeliantės atstovų. Apeliantės teigimu, 2015 m. rugsėjo 23 d. aktą, kuriame nurodyta, kad visi ieškovės defektai yra ištaisyti, teismas vertino kaip pagrįstą ir patikimą įrodymą, nors jį pasirašė suinteresuoti asmenys – UAB „Dagret“, kuri yra ieškovės subrangovė ir vykdė objekte darbus, dėl kurių defektų ir vyksta ginčas, bei kita atsakovės subrangovė – UAB „MNT projektai“, taip pat vykdžiusi darbus objektuose. Apeliantė nesutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovės nurodytu laikotarpiu nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2015 m. liepos 28 d. Rangos sutartyje sulygtus darbus atsakovė esą priėmė ir už juos atsiskaitė.

16864.

169Iš šalių susirašinėjimo korespondencijos galima spręsti apie tai, kad atsakovė dar 2015 m. balandžio mėnesį pripažino, kad dalį defektų-trūkumų nustatymo akte Nr. 15/04/07 nurodytų defektų ieškovė pašalino (žr. t. 1, b. l. 86). 2015 m. liepos 24 d. rašte ieškovė nurodė, kad atsakovė nuo 2014 m. lapkričio mėnesio nevykdo Rangos sutarties 1.3.3 ir 1.3.6 punktuose prisiimtų įsipareigojimų priimti atliktus darbus ir už juos laiku atsiskaityti (žr. t. 1, b. l. 38). 2015 m. birželio 8 d. ieškovė pakartotinai informavo atsakovę, kad darbų trūkumai pagal defektų-trūkumų nustatymo aktą Nr. 15/04/07 yra ištaisyti. Šios datos raštu ieškovė, vadovaudamasi CK 6.207 straipsniu, sustabdė kitų darbų atlikimą iki tol, kol UAB „AUTAIRAS“ priims iš UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktus darbus ir suderins atsiskaitymo tvarką (t. 1, b. l. 37). Iš atsakovės ieškovei teiktų raštų galima spręsti, jog ji ieškovę kaltino tuo, kad darbai atlikti su defektais, dėl ko negali būti priimti. Tačiau po defektų-trūkumų nustatymo akto Nr. 15/04/07 surašymo atsakovės siųstų ieškovei raštų (iki 2015 m. birželio 8 d.) turinys neteikia galimybės nustatyti, kokie defektų-trūkumų nustatymo akte Nr. 15/04/07 nurodyti ieškovės atliktų darbų trūkumai nebuvo pašalinti, kokie papildomi defektai buvo nustatyti (žr. t. 1, b. l. 82-86). 2015 m. birželio 9 d. rašte atsakovė nurodė, kad ji atsisako priimti ieškovės kartu su 2015 m. birželio 8 d. el. laišku atsiųstus atliktų darbų aktus, vienu iš atsisakymo motyvų nurodydama tai, kad ieškovė ne kartą buvo informuota apie nepašalintus darbų defektus (t. 1, b. l. 87-88). Visgi, kokie konkretūs defektai buvo nustatyti dėl ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose išvardintų darbų ir kokios vertės, atsakovė tame rašte nekonkretizavo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovė į ieškovės 2015 m. birželio 10 d. organizuojamą darbų perdavimą neatvyko, nurodydama, jog ieškovės atliktų darbų priėmimas nebus atliekamas tol, kol ieškovė neištaisys visų nustatytų defektų bei įvykdys visus jai priskirtus sutartinius įsipareigojimus. Atsakovė neatvyko ir į kitas ieškovės inicijuotas atliktų darbų priėmimo-perdavimo procedūras (paskutinė organizuota 2015 m. rugsėjo 23 d.). Taigi, galima spręsti apie tai, kad atsakovė nusprendė atidėti ieškovės atliktų darbų priėmimą iki tol, kai bus pašalinti visi nustatyti ieškovės darbų defektai ir kai bus įvykdyti kiti sutartiniai įsipareigojimai, nors tiek pagal įstatymą, tiek pagal pasirašytą Rangos sutartį ji turėjo pareigą priimti tinkamai atliktus darbus. 2015 m. liepos 31 d. rašte apeliantė, atsižvelgusi į tai, jog 2015 m. liepos 28 d. nutraukė su ieškove Rangos sutartį, vėlgi nurodė, kad jeigu ieškovė mano, jog turi būti atliktas tinkamai atliktų darbų priėmimas, tai jis gali būti svarstomas tik tada, kai bus ištaisyti visi (ir nežymūs) defektai, o darbai galutinai priduoti statytojui ir gautas apmokėjimas už juos, taip pat pareikalavo pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą (t. 1, b. l. 108-109). Įvertinęs šias aplinkybes bei byloje surinktus įrodymus, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tiek ieškovei sustabdant rangos darbus 2015 m. birželio 8 d., tiek atsakovei 2015 m. liepos 23 d. raštu pranešant apie sutarties nutraukimą nuo 2015 m. liepos 28 d., tiek bei kitu laiku statybos objektuose nebuvo užfiksuotas faktinis ieškovės atliktų darbų kiekis ir kokybė.

17065.

1712015 m. birželio 8 d. rašte ieškovė atsakovei, be kita ko, nurodė, kad darbų kiekiai yra suderinti su UAB „AUTAIRAS“ projektų vadovu H. L., todėl neegzistuoja aplinkybės dėl darbų nepriėmimo. Iš byloje pateiktų namų Liepų g. Nr. 1, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 21, Molėtuose, darbų kiekių suvestinių matyti, kad išties jas sudarė ir pasirašė atsakovės UAB „AUTAIRAS“ projektų vadovas H. L., taip pat ieškovės įgalioti atstovai (t. 1, b. l. 21-25). Byloje yra pateiktos ir sankaupinės lentelės (t. 1, b. l. 26-36). Jų pagrindu buvo sudaryti ginčijami atliktų darbų aktai. Atsakovė tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose neigia jos projektų vadovo H. L. nustatytus darbų kiekius. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, įrodančių, kad šiam asmeniui dėl minėtų suvestinių sudarymo ir darbų apmatavimo buvo pareikšti kokie nors priekaištai ar taikyta drausminė atsakomybė. Pirmosios instancijos teismo posėdyje H. L. buvo apklaustas kaip liudytojas ir patvirtino, kad prieš sudarant darbų kiekių suvestines buvo atliekami matavimai. Apeliantė įrodinėja, kad šis liudytojas teismo posėdžio metu nepasakė, jog apmatavo ieškovės atliktus darbus, o nurodė, kad apmatavo pačių pastatų bendrą fasadų plotą ir traktavo, kad tai yra atlikti darbai. Su tokiais apeliantės aiškinimais nėra pagrindo sutikti, nes liudytojas, atsakydamas į ieškovės klausimus, patvirtino, jog buvo apmatuojami ieškovės atlikti darbai, tik detalizavo, kad kiekviena patalpų siena atskirai nebuvo matuojama, o eita aplink pastatą išmatuojant pastato sienas, rūsio sienas ir langus, kuriuos galima pasiekti, laikantis požiūrio, kad visi kiti langai yra tokio paties ploto.

17266.

173Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovės paminėtose 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. ieškovės atliktų darbų apžiūrose ieškovė nedalyvavo, taigi, dėl jų metu konstatuotų defektų bei baigiamųjų darbų nepasirašė. Byloje nėra duomenų, kad atsakovės nustatytus darbų defektus ieškovė pripažino. Aptariant šias aplinkybes, svarbu yra ir tai, kad ieškovė 2015 m. birželio 8 d. raštu, vadovaudamasi CK 6.207 straipsniu, sustabdė savo tolimesnius darbus, nurodydama, kad defektus pagal 2015 m. balandžio 7 d. defektų-trūkumų nustatymo aktą Nr. 15/04/07 ji ištaisė, o atsakovė darbų vis tiek nepriima. Atsakovė nepateikė į bylą įrodymų, jog būtų ginčijusi tokį ieškovės veiksmą, darbų sustabdymo pagrįstumo ji neneigė ir teisminio bylos nagrinėjimo metu. Kadangi apeliaciniame skunde atskirai neteikiami nesutikimo su teismo padaryta išvada dėl ieškovės vykdytų darbų sustabdymo pagrįstumo argumentai, ši išvada laikoma teisinga. Ieškovei pagrįstai sustabdžius tolimesnių darbų vykdymą dėl to, kad atsakovė vengė priimti atliktus darbus, šios bylos teisingam išnagrinėjimui neturi reikšmės ta aplinkybė, kad buvo fiksuoti kai kurie ieškovės nepradėti darbai.

17467.

175Apeliantė tvirtina, kad 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti ieškovės atliktų darbų trūkumai, tačiau iš defektų nustatymo aktų turinio negalima spręsti apie tai, kad tie defektai buvo nustatyti būtent dėl ieškovės siekiamų perduoti darbų pagal vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Kita vertus, ieškovė vėliau atsakovei teiktuose raštuose neneigė, jog tam tikrų darbų defektų būta, tačiau pažymėjo, kad tai nesudaro kliūčių priimti atliktus darbus (žr. t. 1, b. l. 38).

17668.

177Kaip jau minėta, 2015 m. gegužės 22 d. atsakovė UAB „AUTAIRAS“ pateikė ieškovei raštą „Dėl defektų neištaisymo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“ Nr. 15/94, kuriame nurodė, kad ieškovė name Liepų g. 1, Molėtuose, nepradėjo vykdyti fasadų šiltinimo ir cokolio apdailos darbų, Liepų g. 7, 8, 9 namuose – cokolio apdailos darbų, Liepų g. 21 name – fasadų šiltinimo darbų ir cokolio apdailos darbų, ir reikalavo likusius trūkumus ištaisyti bei atlikti nepradėtus darbus iki 2015 m. gegužės 29 d. (t. 1, b. l. 82) Šis raštas parengtas UAB „Molėtų švara“ 2015 m. gegužės 21 d. rašto Nr. S-94 pagrindu (t. 1, b. l. 83-84). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs UAB „Molėtų švara“ rašte nurodytus galimus darbų trūkumus, sprendė, jog jie nebuvo tokio masto, kad sudarytų pakankamą pagrindą atsisakyti priimti atliktus darbus. Priešingai nei nurodo apeliantė apeliaciniame skunde, teismas nepadarė išvados, kad didžioji dalis UAB „Molėtų švara“ rašte nurodytų darbų trūkumų nebuvo priskirti ieškovei, o tik sprendė, jog jie (trūkumai) nebuvo tokio masto, kad atsakovei sudarytų pakankamą pagrindą atsisakyti priimti jau atliktus ieškovės darbus. Teisėjų kolegija sutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu, atkreipdama dėmesį į tai, kad jei ir būtų nustatyti ginčo darbų aktais perduodamų darbų trūkumai (nors vienareikšmiškos išvados šiuo atveju konstatuoti negalima, nes nėra duomenų, kurių pagrindu galima būtų nustatyti, kokie defektai buvo dėl ieškovės ketintų perduoti darbų, nurodytų ginčo darbų atlikimo aktuose), visgi atsakovė neturėjo pagrindo atsisakyti priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti.

17869.

179Įvertinęs 2015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomame nurodyme Nr. PN-738 fiksuotus pažeidimus, teismas sprendė, jog esminiai trūkumai buvo nustatyti ne dėl tų darbų, kuriuos atliko ieškovė. Apeliantė vėlgi netinkamai cituoja pirmosios instancijos teismo pateiktą šio dokumento įvertinimą. Teismo sprendimo motyvuose nedetalizuota, kokie konkrečiai darbai turėjo būti atlikti ieškovės ir buvo atlikti netinkamai, neneigta, jog tam tikri trūkumai buvo nustatyti ir dėl ieškovės darbų, tačiau įvertinta, kad esminiai darbų trūkumai buvo nustatyti būtent dėl atsakovės veiksmų. Privalomame nurodyme Nr. PN-738 nurodyta, kad gyvenamųjų namų Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21, Molėtuose, atnaujinimo (modernizavimo) darbai atliekami rangovei (UAB „AUTAIRAS“) neturint privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, nukrypstant nuo statinio projekto sprendinių, kad neatitraukti dujų įvadiniai vamzdžiai, kad nesuderinti projekto pakeitimai. Nurodyme fiksuota: Liepų g. 1 name nekokybiškai atlikti skardinimo darbai, nekokybiškai įrengtos palangės; Liepų g. 7 name nekokybiškai, kreivai įrengta nuogrinda, nėra šviesduobių remonto projektinių sprendinių, ne pagal projektą įrengti kiemo laiptai; Liepų g. 9 name nekokybiškai, kreivai įrengta cokolio apdaila, nuogrinda, nėra šviesduobių remonto projektinių sprendinių, nekokybiškai atlikti skardinimo darbai; Liepų g. 21 name nėra projektinio sprendimo dėl tarpų tarp balkono g/b plokštės ir išorinės sienos užtaisymo, sienos termoizoliacija ties kondicionieriumi įrengta ne pagal techninio darbo projekto sprendinius; nėra atliekų tvarkymo žurnalų, neaišku, kuris statybos vadovas atsakingas už statybą (t. 1, b. l. 113-114). Tačiau iš šio administracinio dokumento, kaip ir iš minėto atsakovės UAB „AUTAIRAS“ 2015 m. gegužės 22 d. rašto negalima nustatyti, ar tie trūkumai buvo nustatyti būtent dėl ginčo darbų aktuose nurodytų darbų, nes pagal pažodinį ginčo darbų aktuose esančio teksto aiškinimą galima daryti išvadą, kad kai kurie darbai, įrašyti privalomame nurodyme, iš vis nefiksuojami ieškovės atliktų darbų aktuose.

18070.

181Apeliantės teigimu, ieškovė vienašališkai perdavė gerokai didesnį darbų kiekį, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje, nors ieškovė, pasirašydama Rangos sutartį, įsipareigojo darbus atlikti pagal prie sutarties pridedamus priedus – Techninę dokumentaciją, kurioje aiškiai nurodyti darbai bei jų kiekiai. Pasak apeliantės, CK 6.644 straipsnio 1 dalies ir 6.645 straipsnio 1 dalies teisinis reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad rangos sutartis yra sutartis dėl konkrečių darbų pagal konkrečią kainą. Apeliantės įsitikinimu, skirtumas, susidaręs tarp Techninėje specifikacijoje nurodytų darbo zonos plotų ir sankaupinėse lentelėse bei UAB „Vilniaus statyba LT“ faktiškai atliktų darbų plotų, negali būti laikomas protingu, o ieškovė neįrodė, kokiu pagrindu susidarė toks didžiulis plotų skirtumas.

18271.

183Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė galėjo faktiškai atlikti darbų už didesnius, nei Techninėje specifikacijoje nurodyti, darbų kiekius. Šią išvadą leido padaryti tokios byloje nustatytos ir apeliaciniame skunde nepaneigtos faktinės aplinkybės: Rangos sutarties priede Nr. 1 „Techninės specifikacijos“ (DSP11, DSP11.1, DSP12, DSP12.1) „Pastabos“ 1-5 punktuose nurodyta, kad specifikacijoje pateikti apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus projektavimo metu, gali skirtis (namo Liepų 1 – 1599 kv. m. (sienų) ir 199 kv. m. (cokolio), Liepų 7 – 1352 kv. m. (sienų) 118 kv. m. (cokolio), Liepų 8 – 970 kv. m. (sienų),115 kv. m. (cokolio), Liepų 9 – 1192 kv. m. (sienų), 90 kv. m. (cokolio), Liepų 21 – 2993 kv. m. (sienų), 185 kv. m. (cokolio)) (t. 1, b. l. 10-12); prieš UAB „AUTAIRAS“ faktiškai pradedant vykdyti darbus, nepriklausomas projektuotojas UAB „A-Z projektai“ atliko faktinius realius apmatavimus ir nustatė, kad faktinis darbų kiekis yra žymiai didesnis nei nurodytas Techninėje specifikacijoje – t. y. kad penkių objektų (namų) išorinių sienų, angokraščių ir cokolio darbų plotas sudaro 9 070 kv. m (t. 4, b. l. 13-21). Teisėjų kolegija taipogi sprendžia, kad nors H. L. parengtose darbų kiekių suvestinėse atliktų darbų kiekis nurodytas 9 005,08 kv. m, o ne 9 812,06 kv. m, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, tai nesudaro pagrindo sutikti su apeliantės teiginiais, jog H. L. apskaičiavo pagal Rangos sutartį reikalingus atlikti darbus, nes kaip jau minėta, teismo posėdžio metu šis asmuo patvirtino, kad ieškovės atlikti darbai buvo apmatuoti fiziškai. Be to, neatitikimai tarp H. L. suvestinėse nurodytų ieškovės faktiškai atliktų darbų kiekių bei ieškovės vienašališkai pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodytų kiekių galėjo atsirasti ir dėl to, kad suvestinės buvo parengtos 2015 m. sausio mėnesį, o atliktų darbų aktai sudaryti vėliau. Kita vertus, tam tikri neatitikimai galėjo atsirasti ir dėl H. L. taikyto darbų apmatavimo metodo. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė, nors ir nesutinka su H. L. atliktais paskaičiavimais bei ieškovės darbų aktuose nurodytais faktiškai atliktų darbų kiekiais, konkrečiais įrodymais bei svariais argumentais jų (atliktų darbų kiekių) fakto nepaneigė ir neįrodė, kad tokio darbų kiekio ieškovė negalėjo faktiškai atlikti pagal darbų kiekių suvestines bei atliktų darbų aktus (suvestinių bei aktų sudarymo dieną). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad būtent apeliantė, atsisakydama dalyvauti darbų priėmime (tuo pačiu prarasdama galimybę pasitikrinti atliktų darbų aktuose nurodytų darbų kiekių teisingumą), bet ginčydama ieškovės vienašališkai pasirašytus aktus, privalo paneigti tuose aktuose nurodytų darbų kiekius konkrečiais priešingais įrodymais, tačiau ji iš esmės remiasi tik Techninėje specifikacijoje nurodytais kiekiais, kurie, kaip jau minėta, buvo apytikriai. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šalys Statybos rangos sutartyje pačios susitarė, kad sutarties kaina, kurią užsakovas sumoka rangovui, nustatoma atlikus faktinių atliktų darbų kiekių apmatavimus, vadovaujantis komercinio pasiūlymo įkainiais (3.1 punktas), kurie nekeičiami visą darbų eigą (3.2 punktas). Ši aplinkybė taip pat leidžia spręsti apie tai, kad tikslus darbų kiekis Rangos sutarties sudarymo dieną ją pasirašiusioms šalims nebuvo žinomas, todėl apmokėjimo už darbą dydis priklausė nuo faktiškai atliktų darbų kiekio. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks Sutarties sąlygos aiškinimas neprieštarauja CK 6.644 straipsnio 1 dalies ir 6.645 straipsnio dalies nuostatoms, kurios, kaip nurodo apeliantė, suponuoja išvadą, jog rangos sutartis yra sutartis dėl konkrečių darbų pagal konkrečią kainą. Šiuo konkrečiu atveju sudėtinių darbų įkainiai buvo nustatyti komerciniuose pasiūlymuose, o darbo zonos plotai, nors ir preliminarūs, buvo nustatyti Techninėje specifikacijoje. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, atmestini apeliantės argumentai, kad ieškovė negalėjo atlikti faktiškai didesnio kiekio darbų, nei buvo nurodyta Techninėje specifikacijoje.

18472.

185Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti pasirašyti atliktų darbų aktus remdamasi CK 6.652 straipsnio 4 dalimi (kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę). Apeliantė skunde nurodo, kad sutartis tarp UAB „Molėtų švara“ ir UAB „AUTAIRAS“ buvo nutraukta dėl galutinio darbų pridavimo termino pažeidimo, o toks pažeidimas esą įvyko todėl, jog ieškovė laiku neperdavė savo atliktų darbų arba visai jų neatliko. Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju negalima konstatuoti, jog ieškovė Rangos sutartyje nurodytą darbų vykdymo terminą pažeidė dėl savo kaltės. Kaip jau minėta, būtent atsakovė atsisakydavo priimti ieškovės faktiškai atliktus darbus (ar jų dalį). Dėl šios priežasties ieškovė sustabdė likusių darbų vykdymą iki tol, kol atsakovė įvykdys savo priešpriešines pareigas priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti. Ieškovei pagrįstai sustabdžius likusių darbų vykdymą, negalima konstatuoti, jog ji pažeidė Rangos sutarties terminą.

18673.

187Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus statybos rangos darbų priėmimo- perdavimo aktus, konstatavo, kad visi UAB „AUTAIRAS“ subrangovų bei ieškovės atlikti darbai buvo priduoti užsakovei UAB „Molėtų švara“, už juos gautas apmokėjimas, todėl ieškovės atlikti darbai negalėjo prarasti prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalies nuostata). Teismas nurodė, kad objektuose atlikti sienų šiltinimo darbai užsakovei UAB „Molėtų švara“ perduoti 2015 m. gegužės 29 d., birželio 29 d., 30 d., liepos 20 d., rugsėjo 30 d. aktais, Liepų g. 7, 8, 9, 21 – 2014 m. birželio 19 d., liepos 31 d., rugpjūčio 29 d., rugsėjo 30 d. aktais bei vėlesniais aktais. Taip pat teismas nurodė, kad Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyta, jog UAB „Molėtų švara“ perduotų fasado darbų kiekiai procentine išraiška sudaro: namo Liepų g. 1 - 97 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), Liepų g. 7 - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), Liepų g. 8 - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), Liepų g. 9 - 98 % (2015 m. rugpjūčio31 d. aktas Nr. 11), Liepų g. 21 - 90 % (2015 m. gegužės 29 d. aktas Nr. 9). Apeliantė nurodo, kad dėl paskutinių darbų aktų nepriėmimo ir neatsiskaitymo už darbus ji bylinėjasi teisme su UAB „Molėtų švara“. Iš Lietuvos informacinės teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad civilinėje byloje Nr. e2-429-278/2017 UAB „AUTAIRAS“ reikalavo priteisti iš UAB „Molėtų švara“ skolą už atliktus darbus, tuo tarpu UAB „Molėtų švara“ priešieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais UAB „AUTAIRAS“ vienašališkai pasirašytus 2015 m. rugpjūčio 31 d. aktus (statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 9, 10, 11 už atliktus atnaujinimo (modernizavimo) darbus daugiabučiuose namuose Liepų g. 1, 7, 9, 8, 21, Molėtų mieste). Išnagrinėjęs tarp šalių ginčą, Panevėžio apygardos teismas 2017 m. gruodžio 29 d. sprendimu, be kita ko, nusprendė UAB „AUTAIRAS“ vienašališkai pasirašytus 2015 m. rugpjūčio 31 d. statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus Nr. 9, 10, 11 pripažinti negaliojančiais. Šis teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, todėl nėra įsiteisėjęs. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nepaisant šių aplinkybių, nagrinėjamu atveju negalima konstatuoti, kad apeliantė pagrįstai atsisakė pasirašyti ieškovės pateiktus ir šioje byloje ginčijamus atliktų darbų aktus (jie buvo atsakovei teikti dar 2015 m. birželio 8 d.) dėl to, kad juos priimti nebebuvo prasmės. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė siekė perduoti darbus, kurie liudytojo H. L. užfiksuoti dar 2015 m. sausio mėnesį, t. y. buvo atlikti iki tos datos. Iš byloje esančio 2015 m. birželio 29 d. darbų akto (t. 2, b. l. 75), kuris nebuvo ginčijamas kitoje minėtoje civilinėje byloje, matyti, kad apeliantė perdavė užsakovei UAB „Molėtų švara“ 50 proc. sienų šiltinimo darbų už ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. spalio 31 d. iki 2015 m. birželio 29 d. Tuo tarpu apeliantė 2015 m. birželio mėnesį atsisakė pasirašyti ieškovės pateiktus atliktų darbų aktus, motyvuodama tuo, kad kol defektai nebus pašalinti, darbų ji nepriims, nors iš nurodyto 2015 m. birželio 29 d. darbų akto matyti, kad darbai buvo priduoti, o apeliantė neįrodė, jog nebuvo pagrindo priimti bent dalies ieškovės darbų (kaip tinkamai atliktų). Ta aplinkybė, kad dalį fasado darbų 2015 metais atliko UAB „Vilniaus statyba LT“, kad likusius darbus pabaigė UAB „Molėtų švara“ bei jos pasamdyta UAB „Molėtiškiai“, nesudaro pagrindo faktinę situaciją aiškinti kitaip, nes ieškovė neneigia, jog dalies darbų ji neatliko, kadangi darbų vykdymas buvo sustabdytas apeliantei vengiant vykdyti savo priešpriešines pareigas. Be to, kaip teisingai nurodo ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą, iš byloje pateiktų įrodymų negalima spręsti, kad UAB „Vilniaus statyba LT“ šalino ieškovės darbų defektus, o ne atliko papildomus darbus. Jei ir pasitvirtintų, kad UAB „Molėtiškiai“ šalino defektus, neaišku, kurio subrangovo (ieškovės ar UAB „Vilniaus statyba LT“) darbų defektai buvo šalinami. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, UAB „AUTAIRAS“ darbus užsakovei UAB „Molėtų švara“ perdavinėjo pagal atliktų darbų kiekį procentine išraiška, o darbai iš ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ turėjo būti priimami pagal faktinį atliktų darbų matavimą. Dėl šios priežasties ir atsižvelgiant į tai, kad nėra išlikusių statybos darbų žurnalų, nėra galimybės sulyginti UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktų darbų su UAB „AUTAIRAS“ pasiūlyme nurodytų bei užsakovei perduotų UAB „Molėtų švara“ darbų tikslių apimčių, tokiu būdu nustatant ir kitų subrangovų atliktus darbus. Byloje pateikti 2015 m. rugsėjo 15 d. likutiniai darbų apžiūros aktai Nr. 1-5 (t. 2, b. l. 152-164) taip pat negali patvirtinti, jog ginčo darbų aktais ieškovė siekė perduoti darbus su defektais, nes toks faktas minėtuose aktuose nėra konstatuotas.

18874.

189Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad apeliantė neteisingai traktuoja pirmosios instancijos teismo pateiktą įvertinimą dėl UAB „Molėtų švara“ 2015 m. spalio 5 d. rašto Nr. S-253 (t. 1, b. l. 170) bei aplinkybių, susijusių su statybos žurnalų neperdavimu UAB „Molėtų švara“.

19075.

191Kaip matyti iš apskųsto sprendimo motyvuojamosios dalies, teismas UAB „Molėtų švara“ 2015 m. spalio 5 d. rašto Nr. S-253 pagrindu nustatė, kad ji, kaip užsakovė, nepriėmė UAB „AUTAIRAS“ atliktų darbų pagal darbų perdavimo ir priėmimo aktus Nr. 8-11 dėl to, jog darbų aktuose deklaruojamas atliktų darbų procentas viršija atskirų konstruktyvų procentą pagal UAB „AUTAIRAS“ pateiktą 2014 m. liepos 15 d. lokalinę procentinę sąmatą, jog nėra pateikta techninė dokumentacija. Iš UAB „Molėtų švara“ 2016 m. vasario 18 d. paaiškinimų nustatyta, kad, nežiūrint 2015 m. liepos 3 d., 2015 m. liepos 20 d., 2015 m. rugpjūčio 4 d. teiktų raginimų, UAB „AUTAIRAS“ nevykdė Pagrindinės sutarties 6.4 punkto reikalavimo ir statybos darbų žurnalų bei kitos išpildomosios dokumentacijos nepateikė. 2015 m. rugpjūčio 5 d. objektų Liepos g. 7 ir 8 statybos darbų žurnalai buvo pateikti apžiūrai, bet jie 2015 m. rugpjūčio 19 d. buvo grąžinti UAB „AUTAIRAS“. Vėliau jų bei kitų (nepateiktų) žurnalų reikalaujant 2015 m. rugpjūčio 25 d., rugsėjo 22 d., spalio 5 d., lapkričio 20 d. raštais, žurnalai nebuvo pateikti. Teismas sprendė, kad šie duomenys patvirtina, jog ne (vien) dėl ieškovės atliktų su trūkumais, visai neatliktų ar atliktų pažeidžiant Rangos sutartyje numatytus terminus statybos rangos darbų UAB „Molėtų švara“ iš karto nepriėmė iš atsakovės UAB „AUTAIRAS“ statybos rangos sutarties darbo rezultato ir nutraukė su ja sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Teisėjų kolegija sutinka pirmosios instancijos su teismo pozicija, kad šie įrodymai leidžia spręsti, jog UAB „Molėtų švara“ nutraukė su UAB „AUTAIRAS“ sutartį ne tik dėl to, kad galutinis darbų terminas buvo pažeistas, bet ir dėl kitų aplinkybių (dėl atliktų darbų aktuose neteisingai nurodyto darbų atlikimo procento bei nepateiktos techninės dokumentacijos). Tai iš tiesų suponavo išvadą, kad ne (vien) dėl ieškovės neatliktų ar atliktų su defektais (kurių buvimas ieškovės vienašališkai pasirašytuose ginčo darbų aktuose nebuvo įrodytas) darbų UAB „Molėtų švara“ nutraukė sutartį su apeliante. Tai, kad apeliantė nesutiko su UAB „Molėtų švara“ pozicija dėl statybos darbų neperdavimo, šiuo atveju reikšmės neturi, nes tai yra UAB „Molėtų švara“ ir UAB „AUTAIRAS“ ginčo dalykas, tačiau apeliantė negali paneigti fakto, kad ši aplinkybė taip pat nulėmė sutarties tarp UAB „Molėtų švara“ ir UAB „AUTAIRAS“ nutraukimą. Dėl šioje nutartyje pirmiau aptartų aplinkybių negalima įžvelgti priežastinio ryšio tarp ieškovės (ne)atliktų darbų ir sutarties tarp UAB „Molėtų švara“ bei UAB „AUTAIRAS“ nutraukimo.

19276.

193Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog apeliantė negalėjo nepasirašyti ieškovės pateiktų atliktų darbų aktų CK 6.694 straipsnio 6 dalies pagrindu. Kaip jau minėta, byloje nėra duomenų, įrodančių, jog ginčo aktuose nurodyti darbai turėjo kokių nors konkrečių trūkumų, dėl kurių nebūtų buvę galima tų darbų rezultato naudoti pagal paskirtį. Be to, kaip teisingai pastebėta pirmosios instancijos teismo, į bylą pateikti objektų 2016 m. sausio 28 d. Statybos užbaigimo aktai ir 2016 m. sausio 20 d. Statinio dalinės ekspertizės aktai patvirtina, kad statybos darbai yra užbaigti, namai yra eksploatuojami, statiniai atitinka techninio darbo projekto sprendinius, statinio projekto sprendinius, jų bendrieji rodikliai atitinka faktinius, nukrypimai neesminiai. Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovės perduodami darbai galėjo būti su tokiais trūkumais, kurių nebūtų galima pašalinti ir dėl jų būtų neįmanoma naudoti atliktus darbus pagal Rangos sutartyje numatytą paskirtį. Priešingai, šioje nutartyje konstatuota, kad apeliantės nurodyti duomenys, kuriais ji bandė įrodyti ieškovės atliktų darbų defektus, neleido spręsti apie tai, jog būtent ieškovės vienašališkai pasirašytais atliktų darbų aktais perduodami darbai buvo su defektais, nes tokie defektai nebuvo konstatuoti įstatymo nustatyta tvarka (CK 6.694 straipsnis, ypač 5 dalis).

19477.

195Apeliantė tiek pirmosios instancijos, tiek apeliaciniame teisme įrodinėja, kad jai nebuvo sudarytos tinkamos sąlygos atvykti į 2015 m. rugsėjo 23 d. organizuojamą ieškovės atliktų darbų priėmimą ir perdavimą, nes apie tai ji buvo informuota vos prieš vieną dieną, o tai yra neprotingas terminas, dėl ko galima konstatuoti ieškovės nesąžiningumą. Kaip minėta šioje nutartyje, kartu su 2015 m. birželio 8 d. raštu apeliantei ieškovė nusiuntė ir atliktų darbų aktus bei kitą medžiagą (tą apeliantė pripažino 2015 m. birželio 9 d. rašte Nr. 15/70 „Dėl sutarties Nr.14/06/11 netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“). Vadinasi, apeliantė turėjo galimybių pasitikrinti aktų turinį. Iš byloje pateikto šalių susirašinėjimo matyti, kad apeliantė ne kartą buvo kviečiama į organizuojamą darbų perdavimą (informuojant anksčiau nei prieš vieną dieną), tačiau apeliantė neatvykdavo. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pateiktu vertinimu, kad apeliantė turėjo galimybę į darbų objektą atsiųsti įgaliotą atstovą. Ji to nepadarė nei 2015 m. rugsėjo 23 d., nei kitomis dienomis, kai buvo organizuojamas darbų perdavimas, nors apeliantei pareiga priimti ieškovės tinkamai atliktus darbus yra numatyta tiek įstatyme, tiek Rangos sutartyje. Dėl nurodytų priežasčių teismas pagrįstai nurodytus apeliantės argumentus laikė nepagrįstais.

19678.

197Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantė neįrodė pagrindų pripažinti ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytų atliktų darbų aktus negaliojančiais, todėl ieškovė turi pagrindą reikalauti iš atsakovės įvykdyti priešpriešinę prievolę apmokėti už šiais aktais perduotus darbus – t. y. sumokėti 60 032,35 Eur atlyginimą. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad apeliantė teisminio bylos nagrinėjimo metu laikėsi nevienodos pozicijos dėl pareigos atsiskaityti pagal ieškovės vienašališkai pasirašytus atliktų darbų aktus. Iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo jos direktorius 2016 m. birželio 6 d. teismo posėdyje nurodė, kad nežino, kokioje apimtyje ieškovės reikalavimas apmokėti už darbus pagrįstas, ir skaičiavo, jog skola galėtų būti apie 15 000 Eur. Su tokia pozicija 2017 m. sausio 13 d. paaiškinime iš esmės sutiko ir BUAB „AUTAIRAS“ bankroto administratorė, nurodydama, kad bendrovė už atliktus darbus ieškovei yra skolinga 15 218,42 Eur, tačiau vėlesniame atsiliepime ji nurodė, kad ieškinio visiškai nepripažįsta. Kadangi byloje nebuvo įrodyti ginčo atliktų darbų aktuose nurodytų darbų konkretūs defektai, teismui buvo pagrindas priteisti visą ieškovės prašomą atlyginimo už darbus sumą.

198Dėl priešieškinio reikalavimų

19979.

200Atsakovė, vadovaudamasi Rangos sutarties 5.1 ir 5.4 punktais, prašė iš ieškovės priteisti 42 750,16 Eur dydžio baudą ir 3 719,26 Eur delspinigių.

20180.

202Rangos sutarties 5.1 punktu šalys susitarė, kad jeigu sutartyje numatyti darbai laiku neatlikti dėl rangovo kaltės, rangovas privalo sumokėti užsakovui 0,03 proc. nuo sutarties darbų vertės (su PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitarė, kad užsakovas delspinigius išskaičiuoja iš rangovo mokėtinų sumų. Rangos sutarties 5.4 punktu šalys susitarė, kad jeigu sutartis nutraukiama dėl to, jog kita sutarties šalis nevykdo ar netinkamai įvykdo sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, sutartį pažeidusi šalis privalo sumokėti kitai šaliai 10 proc. nuo sutarties sumos dydžio baudą bei kompensuoti kitos šalies dėl to patirtus nuostolius.

20381.

204CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kuris nustatomas atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą (straipsnio 3 dalis). Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (straipsnio 5 dalis).

20582.

206Kokiais atvejais užsakovas (atsakovė) turi teisę nutraukti sutartį, reglamentuojama Rangos sutarties 5.5 punkte. Jame nurodyta, kad sutartis gali būti nutraukiama įspėjus rangovą prieš 3 dienas, jei rangovas: laiku, pagal šalių patvirtintą darbų grafiką, nepradeda vykdyti sutarties arba vykdo darbus taip lėtai, kad jų neįmanoma pabaigti laiku; atlieka darbus ne pagal reikalavimus ar ne pagal projektą. Nutraukus sutartį šiuo pagrindu laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas ir tokiu atveju rangovas per 5 dienas privalo palikti objektą.

20783.

208Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. 15/108 „Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo“ atsakovė UAB „AUTAIRAS“ nurodė ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ terminą ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 28 d. ištaisyti atliktų darbų trūkumus, pristatyti reikalaujamas duomenų lenteles ir techninę dokumentaciją bei įspėjo, kad, vadovaujantis Sutarties 5 punktu ir CK 6.217 straipsniu, sutartis 2015 m. liepos 28 d. bus nutraukta, o ieškovei priskaitytos netesybos, delspinigiai ir atsakovės dėl to turėtos išlaidos. Ieškovė tvirtina, kad tai tebuvo įspėjimas apie sutarties nutraukimą.

20984.

210Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šie atsakovės reikalavimai netenkintini, nes byloje nenustatytas faktinis pagrindas pripažinti, jog ieškovė padarė esminį sutarties pažeidimą, dėl kurio buvo pagrindas apeliantei nutraukti Rangos sutartį. Teisėjų kolegija sutinka su tokia teismo išvada.

21185.

212Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, minėtame 2015 m. liepos 23 d. rašte Nr. 15/108 „Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo“ apeliantė pripažino, kad ji iš UAB „Molėtų švara“ nuolatos sulaukia grasinimų nutraukti sutartį ne tik dėl ieškovės, bet ir dėl kitų subrangovų netinkamai vykdomų sutartinių įsipareigojimų (žr. t. 1, b. l. 106). Byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovė pagal grafiką nepradėjo vykdyti sutarties ar kad darbus atliko ne pagal projektą. Teisėjų kolegija sutinka, jog aptariamu atveju svarbią reikšmę turi ir ta aplinkybė, kad ieškovė 2015 m. birželio 8 d. raštu sustabdė tolimesnių darbų atlikimą iki tol, kol apeliantė nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos. Dėl šios priežasties teisėjų kolegija mano, kad apeliantė negali sutarties nutraukimą pateisinti tuo, jog ieškovė neatliko darbų laiku ar kad atliko darbus ne pagal projektą ar reikalavimus, jei ir buvo nustatyti kokie nors ieškovės darbų trūkumai (šiuo atveju teismas pripažino, kad apeliantė neįrodė, jog ginčo darbų aktais buvo perduodami darbai su trūkumais). Ieškovė pasinaudojo jai įstatymo suteikta teise sustabdyti darbų (tiek ir defektų šalinimo, jei tokie buvo nustatyti) vykdymą iki tol, kol apeliantė tinkamai įvykdys savo priešpriešinę prievolę. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes bei į tai, kad nepasitvirtino apeliantės teiginiai, jog būtent dėl ieškovės kaltės buvo nutraukta tarp UAB „Molėtų švara“ ir UAB „AUTAIRAS“ pasirašyta Statybos rangos (Pagrindinė) sutartis, pripažįsta pagrįsta teismo išvadą, kad byloje esminis sutarties pažeidimas iš ieškovės pusės nenustatytas, todėl nėra pagrindo tenkinti apeliantės priešieškinio reikalavimų dėl delspinigių ir baudos priteisimo.

213Dėl trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ priteistų 1 527,63 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų

21486.

215Pirmosios instancijos teismas iš apeliantės administravimui skirtų lėšų priteisė trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ 1527,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

21687.

217Apeliantė nurodo, kad UAB „Molėtų švara“ prašytos priteisti bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos iki atsakovės bankroto bylos iškėlimo, todėl vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu jos negali būti traktuojamos kaip einamosios įmokos ar reikalavimai, susidarę po bankroto bylos iškėlimo, taigi ir negalėjo būti priteistos iš bankroto administravimui skirtų administravimo lėšų.

21888.

219ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Nepaisant to, kad UAB „Molėtų švara“ bylinėjimosi išlaidos atsirado iki bankroto bylos apeliantei iškėlimo, pareiga jas atlyginti pripažinta pirmosios instancijos teismui priėmus šį procesinį sprendimą, kai paaiškėjo bylos rezultatas ir buvo įvertintas prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumas, t. y. po bankroto bylos apeliantei iškėlimo. Šios išlaidos priskiriamos prie reikalautinų atlyginti sumų, susidariusių po bankroto bylos iškėlimo (teisė į jų atlyginimą pripažinta apeliantės bankroto proceso metu), todėl jos priteistinos iš apeliantės bankroto administravimui skirtų lėšų. Apskųsto teismo sprendimo dalis, kuria iš apeliantės administravimui skirtų lėšų trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ priteista 1 527,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, paliekama nepakeista.

220Dėl galutinės teisinės išvados

22189.

222Teisėjų kolegija šioje nutartyje išdėstytų motyvų pagrindu konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes bei įrodymus, tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias statybos darbų priėmimą–perdavimą, padarė teisingas išvadas dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir priešieškinio nepagrįstumo, todėl palikdamas iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminarų sprendimą bei atmesdama atsakovės priešieškinį, teisingai išsprendė bylą. Nėra pagrindo teismo sprendimą naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais, todėl jis paliekamas nepakeistas, o skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22390.

224Byloje nebuvo pareikšta prašymų dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

225Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

226Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Spalvonikos fasadai“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. šalys pasirašė Statybos... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. preliminariu sprendimu... 12. 4.... 13. Atsakovė UAB „AUTAIRAS“ pateikė teismui prieštaravimus dėl ieškovės... 14. 5.... 15. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė... 16. 6.... 17. BUAB „AUTAIRAS“ pateikė Vilniaus apygardos teismui 2017 m. sausio 13 d.... 18. 7.... 19. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi byla pagal... 20. 8.... 21. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi civilinės bylos... 22. 9.... 23. Atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 24. 10.... 25. Atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašė... 26. 11.... 27. Atsakovė nurodė, kad yra pagrindas ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d.... 28. 12.... 29. Ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ atsiliepime į priešieškinį prašė... 30. 13.... 31. Ieškovės teigimu, atsakovė klaidina teismą dėl Rangos sutarties nutraukimo... 32. II.... 33. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 34. 14.... 35. Panevėžio apygardos teismas 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu: paliko... 36. 15.... 37. Teismas pripažino, kad išnagrinėjus bylą po atsakovės UAB „AUTAIRAS“... 38. 16.... 39. Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas padarė išvadą, kad tiek... 40. 17.... 41. Teismo vertinimu, atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad ji atliktų darbų aktus... 42. 18.... 43. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo sutikti su atsakovės reikalavimu... 44. 19.... 45. Teismas vertino, kad nėra pagrindo ieškovės vienašališkai pasirašytus... 46. 20.... 47. Teismas, vertindamas atsakovės teiginius, kad ginčijamuose darbų aktuose... 48. 21.... 49. Teismas liudytojų H. L. ir S. V. teismo posėdžio metu duotų paaiškinimų... 50. 22.... 51. Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė reikalauja apmokėjimo už darbus,... 52. 23.... 53. Teismas pažymėjo, kad UAB „AUTAIRAS“ atliktus darbus užsakovei UAB... 54. 24.... 55. Teismas laikėsi nuostatos, kad vien ta aplinkybė, jog defektų ištaisymo... 56. 25.... 57. Teismo vertinimu, byloje surinkti įrodymai nepatvirtina atsakovės teiginių,... 58. 26.... 59. Teismas nustatė, kad 2015 m. balandžio 27 d. elektroniniame laiške atsakovė... 60. 27.... 61. Įvertinęs 2015 m. gegužės 22 d. atsakovės UAB „AUTAIRAS“ rašto... 62. 28.... 63. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į UAB „AUTAIRAS“ 2015 m. birželio 5... 64. 29.... 65. Teismas, vadovaudamasis išvada, kad atsakovė pažeidė pagrindinę savo, kaip... 66. 30.... 67. Teismas nenustatė, kad ieškovė padarė esminį Rangos sutarties pažeidimą,... 68. 31.... 69. Teismas pripažino, kad atsakovė reikalavimams dėl baudos ir netesybų... 70. 32.... 71. Atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra pagrindo vienašališkai ieškovės... 72. III.... 73. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 74. 33.... 75. Apeliaciniame skunde atsakovė BUAB „AUTAIRAS“ prašo Panevėžio apygardos... 76. 33.1.... 77. Atsakovė pagrįstai atsisakė priimti ieškovės darbus. Nepagrįsta teismo... 78. 33.2.... 79. Nepagrįstai teismas nusprendė, kad terminas, įspėjantis apie... 80. 33.3.... 81. Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje surinktų įrodymų pagrindu negalima... 82. 33.4.... 83. UAB „Molėtų švara“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos buvo... 84. 34.... 85. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“... 86. 34.1.... 87. Apeliantė nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad ginčijamus... 88. 34.2.... 89. Apeliantės minimuose defektiniuose aktuose nurodyti defektai buvo... 90. 34.3.... 91. Apeliantė neįrodė, kad ieškovės darbų defektus neva šalino kitos... 92. 34.4.... 93. Nepagrįstai apeliantė nurodo, kad jai buvo suteiktos netinkamos sąlygos... 94. 34.5.... 95. Rangos sutartyje šalys nesusitarė dėl konkretaus darbų kiekio, nes buvo... 96. 34.6.... 97. Apeliantė bando paneigti darbų kiekius, kuriuos patvirtino ji pati (jos... 98. 34.7.... 99. 2017 m. sausio 13 d. prašymu apeliantės bankroto administratorė sutiko su... 100. 34.8.... 101. Nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad ieškovė pažeidė sutarties... 102. 34.9.... 103. Nėra pagrindo iš ieškovės reikalauti baudos, nes byloje nenustatytas jos... 104. 34.10.... 105. Byloje pripažinus, kad apeliantė turi teisę reikalauti iš ieškovės baudos... 106. Teisėjų kolegija... 107. IV.... 108. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 109. 35.... 110. Nenustačius CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų absoliučių... 111. Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už statybos rangos darbus pagal... 112. 36.... 113. Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „Molėtų švara“... 114. 37.... 115. 2014 m. birželio 11 d. ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ (rangovas) ir... 116. 38.... 117. 2014 m. spalio 30 d. pasirašytas Rangos sutarties papildymas Nr. 1, kuriuo... 118. 39.... 119. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 60 032,35 Eur vertės statybos darbų... 120. 40.... 121. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 122. 41.... 123. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų... 124. 42.... 125. CK 6.662 straipsnyje reglamentuojama, kad užsakovas privalo rangos sutartyje... 126. 43.... 127. Statybos rangos teisinius santykius reguliuojančios CK šeštos knygos XXXIII... 128. 44.... 129. Iš ginčui aktualios Rangos sutarties turinio (t. 1, b. l. 6-9) matyti, kad... 130. 45.... 131. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos... 132. 46.... 133. Kaip jau minėta, pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 134. 47.... 135. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog analizuojamu atveju nėra pagrindo... 136. 48.... 137. Iš apeliacinio skundo turinio galima spręsti, jog atsakovė, kaip ir... 138. 49.... 139. Kaip jau minėta (nutarties 28 p.), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 140. 50.... 141. Rangos sutartimi ieškovė įsipareigojo per 5 mėnesius nuo statybvietės... 142. 51.... 143. 2015 m. balandžio 7 d. buvo surašytas objektų Liepų g. 1, 7, 8, 9, 21,... 144. 52.... 145. 2015 m. gegužės 22 d. raštu Nr. 15/61 atsakovė informavo ieškovę, kad... 146. 53.... 147. Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriuo,... 148. 54.... 149. 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. 15/70 „Dėl sutarties Nr.14/06/11 netinkamo... 150. 55.... 151. 2015 m. birželio 16 d. komisija, susidedanti iš UAB „Molėtų švara“... 152. 56.... 153. 2015 m. liepos 8 d. rašte Nr. 15/94 atsakovė ieškovei nurodė, kad 2015 m.... 154. 57.... 155. Atsakovė 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. 15/108 vėl ragino ieškovę ne... 156. 58.... 157. Ieškovė 2015 m. liepos 24 d. rašte „Dėl sutarties Nr. 14/06/11 vykdymo“... 158. 59.... 159. 2015 m. liepos 31 d. rašte Nr. 15/114 „Atsakymas į raštą 2015-07-24 d.“... 160. 60.... 161. 2015 m. rugsėjo 22 d. rašte ieškovė nurodė atsakovei, kad atsižvelgiant... 162. 61.... 163. 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei neatvykus, atlikti darbai buvo perduoti... 164. 62.... 165. 2015 m. rugpjūčio 14 d. atsakovė išsiuntė ieškovei analogiško 2015 m.... 166. 63.... 167. Apeliantė nesutinka su teismo nuostata, kad visi ieškovės darbų trūkumai,... 168. 64.... 169. Iš šalių susirašinėjimo korespondencijos galima spręsti apie tai, kad... 170. 65.... 171. 2015 m. birželio 8 d. rašte ieškovė atsakovei, be kita ko, nurodė, kad... 172. 66.... 173. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovės paminėtose 2015 m. birželio 16 d.... 174. 67.... 175. Apeliantė tvirtina, kad 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d.... 176. 68.... 177. Kaip jau minėta, 2015 m. gegužės 22 d. atsakovė UAB „AUTAIRAS“ pateikė... 178. 69.... 179. Įvertinęs 2015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos... 180. 70.... 181. Apeliantės teigimu, ieškovė vienašališkai perdavė gerokai didesnį darbų... 182. 71.... 183. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 184. 72.... 185. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismui, kad atsakovė... 186. 73.... 187. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje pateiktus statybos rangos... 188. 74.... 189. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad apeliantė neteisingai traktuoja... 190. 75.... 191. Kaip matyti iš apskųsto sprendimo motyvuojamosios dalies, teismas UAB... 192. 76.... 193. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog apeliantė... 194. 77.... 195. Apeliantė tiek pirmosios instancijos, tiek apeliaciniame teisme įrodinėja,... 196. 78.... 197. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 198. Dėl priešieškinio reikalavimų... 199. 79.... 200. Atsakovė, vadovaudamasi Rangos sutarties 5.1 ir 5.4 punktais, prašė iš... 201. 80.... 202. Rangos sutarties 5.1 punktu šalys susitarė, kad jeigu sutartyje numatyti... 203. 81.... 204. CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 205. 82.... 206. Kokiais atvejais užsakovas (atsakovė) turi teisę nutraukti sutartį,... 207. 83.... 208. Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. 15/108 „Įspėjimas... 209. 84.... 210. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog šie atsakovės reikalavimai... 211. 85.... 212. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, minėtame 2015 m.... 213. Dėl trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ priteistų 1 527,63 Eur... 214. 86.... 215. Pirmosios instancijos teismas iš apeliantės administravimui skirtų lėšų... 216. 87.... 217. Apeliantė nurodo, kad UAB „Molėtų švara“ prašytos priteisti... 218. 88.... 219. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo... 220. Dėl galutinės teisinės išvados ... 221. 89.... 222. Teisėjų kolegija šioje nutartyje išdėstytų motyvų pagrindu konstatuoja,... 223. 90.... 224. Byloje nebuvo pareikšta prašymų dėl apeliacinės instancijos teisme... 225. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 226. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti...