Byla 2A-1505-123/2013
Dėl valdymo teisės gynimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, A. D

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį dėl valdymo teisės gynimo bei atsakovės J. O. D. priešieškinį dėl valdymo teisės gynimo, tretieji asmenys VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, A. D.,

Nustatė

2ieškovas prašo nustatyti naudojimosi žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką pagal 2010-07-19 UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą žemės sklypo planą:

31. Nustatyti, kad žemės sklypas, plane pažymėtas indeksu A/1127, yra bendro naudojimo, kuriuo ieškovas ir atsakovė naudojasi bendrai.

42. Nustatyti neatlygintinius servitutus:

5atsakovės J. O. D. žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S1, 151 m2 ploto, kodas 103, teisė važiuoti transporto priemonėms (viešpataujantis daiktas), sklypo unikalus Nr. ( - ), savininkams;

6ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S2, 35 m2 ploto, kodas 103, teisė važiuoti transporto priemonėms (viešpataujantis daiktas), sklypo unikalus Nr. ( - ), savininkams;

7ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S3, 13 m2 ploto, kodas 103, teisė važiuoti transporto priemonėms (viešpataujantis daiktas), sklypo unikalus Nr. ( - ), savininkams;

8ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S4, 60 m2 ploto, kodas 103, teisė važiuoti transporto priemonėms (viešpataujantis daiktas), sklypo unikalus Nr. ( - ), savininkams.

93. Nustatyti naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), tvarką pagal R. A. individualios įmonės parengtą projektą:

10ieškovui A. B. priteisti patalpas: 1-5 (kambarys), 1-6 (veranda), 1-7 (kambarys), 1-8 (kambarys), 1-11 (kambarys) ir pastogės patalpas 1-13, 1-14;

11atsakovei J. O. D. priteisti patalpas: 1-1 (veranda), 1-2 (koridorius), 1-3 (virtuvė), 1-4 (sandėlys), 1-9 (kambarys), 1-10 (kambarys), 1-111 (kambarys) ir 1-12 (pastogės patalpa).

124. Nustatyti naudojimosi pastatu – daržine, unikalus Nr. ( - ), tvarką pagal R. A. individualios įmonės parengtą projektą:

13atsakovei J. O. D. priteisti daržinės, unikalus Nr. ( - ), dalį, kuri R. A. individualios įmonės projekte pažymėtą indeksu 4J1m1;

14ieškovui A. B. priteisti daržinės, unikalus Nr. ( - ), dalį, kuri R. A. individualios įmonės projekte pažymėtą indeksu 4J1m2.

  1. Įpareigoti atsakovę J. O. D. nuimti nuo daržinės, unikalus Nr. ( - ), dalies, R. A. individualios įmonės projekte pažymėtos indeksu 4J1m2, durų rąstą ir spyną, demontuoti tvorą prie ūkinių pastatų (Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo fotonuotrauka Nr. 4), demontuoti įvairaus aukščio ir formų stulpus.
  2. Įpareigoti atsakovę J. O. D. netrukdyti A. B. naudotis: žemės sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ); daržine, unikalus Nr. ( - ), dalimi pažymėta indeksu 4J1m2; gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), dalimi: 1-5 (kambarys), 1-6 (veranda), 1-7 (kambarys), 1-8 (kambarys), 1-11 (kambarys) ir 1-13 (pastogės patalpa), 1-14;
  3. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

15Ieškovas nurodė, kad po žmonos mirties jis paveldėjo žmonai priklausantį turtą. Su atsakove – žmonos seserimi – nesutaria dėl tolimesnio šio turto naudojimosi – atsakovė trukdo naudotis paveldėto turto dalimi. Dėl šios priežasties prašo nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką. Ieškovas tvirtina, kad formuojant žemės sklypą, nebuvo išspręsta dėl priėjimo prie pastatų, tikslu juos remontuoti, neišspręsti praėjimų bei privažiavimo klausimai, todėl reikalinga nustatyti servitutus. Ieškovas įrodinėja, jog atsakovė jam taip pat trukdo patekti į gyvenamojo namo pastogėje esančias patalpas. Ginčas kyla ir dėl naudojimosi daržine, kurioje iš abiejų galų yra durys. Ieškovas negali į daržinę patekti, nes atsakovė yra ant durų uždėjusi rąstą ir pakabinusi spyną. Dėl šios priežasties ieškovas prašo daržinę padalyti į dvi lygias dalis skersai šio pastato sumontuojant sieną. Ieškovas taip pat įrodinėja, kad atsakovė bendro naudojimo žemės sklype, prie ūkinio pastato, pastatė tvorą, dėl to ieškovas negali praeiti ir naudotis ūkiniu pastatu. Be to, nurodo, kad atsakovė bendro naudojimo sklypo dalyje yra sumontavusi įvairaus aukščio ir formų stulpus, kurie ieškovui trukdo tinkamai naudotis paveldėtu turtu.

16Atsakovė J. O. D. su ieškiniu nesutinka prašo jį atmesti, priešieškiniu prašo:

  1. Nustatyti kad žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,1000 ha, esantis ( - ), J. O. D. ir A. B. naudojasi bendrai.
  2. Nustatyti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ), naudojimosi tvarką:

172.1. atsakovei J. O. D. asmeniškai skiriama naudotis šiomis gyvenamojo namo patalpomis: patalpa, plane pažymėta indeksu 1-1, turinti 5,20 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-2, turinti 2,95 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-3, turinti 10,32 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-4, turinti 3,64 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-6, turinti 10,11 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-9, turinti 16,15 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-10, turinti 14,63 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-11, turinti 20,54 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-12, turinti 28,28 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu R-1, turinti 18,49 m2 bendro ploto. Iš viso atsakovei tenkančios gyvenamojo namo dalies plotas yra 120,20 m2 .

182.2. ieškovui A. B. asmeniškai skiriama naudotis: patalpa, plane pažymėta indeksu 1-6, turinti 4,52 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-5, turinti 17,10 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-7, turinti 19,50 m2 bendro ploto; patalpa, plane pažymėta indeksu 1-8, turinti 14,30 m bendro ploto. Iš viso ieškovui tenkančios gyvenamojo namo dalies plotas yra 55,45 m2.

192.3. atsakovė J. O. D. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine, unikalus Nr. ( - ), 1979 metų statybos, pažymėtas indeksu 7I1ž;

202.4. ieškovas A. B. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine, unikalus Nr. ( - ), 1977 metų statybos, pažymėtas indeksu 5I1ž;

212.5. atsakovė J. O. D. ir ieškovas A. B. bendrai naudojasi ūkiniais pastatais: tvartas, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėtas indeksu 3Ilp; daržinė, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėtas indeksu 4I1ž; daržinė, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėtas indeksu 611ž; šiltnamis, unikalus Nr. ( - ), 1980 metų statybos, pažymėtas indeksu 8I1ž.

223. Priteisti iš ieškovo atsakovės naudai visas teismo ir bylinėjimosi išlaidas.

23Bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad priešieškinio reikalavime, kuriuo prašoma, atsakovei priskirti naudotis patalpa, pažymėta indeksu 1-6, yra techninė klaida, nes šia patalpa naudojasi ieškovas. Prašo patalpą, pažymėtą indeksu 1-6, priskirti naudotis ieškovui. Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo pagal UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą žemės sklypo planą nesutinka, nes žemės sklypo planas nėra suderintas su žemėtvarkos skyriumi, nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registre, o pačiame plane nurodytas žemės sklypo plotas neatitinka įregistruoto žemės sklypo ploto. Ieškovas žemės sklypo plotą didina atsakovės žemės sklypo sąskaita, todėl turėtų būti tenkinamas atsakovės priešieškinio reikalavimas, įpareigojantis abu bendraturčius žemės sklypu naudotis bendrai. Vienkartinio pobūdžio veiksniams servituto nustatyti nėra jokio pagrindo, be to, atsakovės teisių suvaržymas turi būti kompensuojamas, o to nenori daryti ieškovas. Ieškovo reikalavimas dėl 3 metrų ploto servituto nustatymo turėtų būti atmestas, nes ieškovas nepagrindė būtinybės važinėtis transporto priemonėmis per atsakovės žemę. Atsakovė ir jos sesuo (kurios palikimą po jos mirties paveldėjo ieškovas) turtu naudojosi pagal testamente nurodytą tvarką, todėl faktiškai naudojimosi tvarka yra nusistovėjusi, ir jos keisti nėra pagrindo. Atsakovė nesutinka su ieškovo siūloma daržinės, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymu, nes ieškovui atitektų ūkinio pastato dalis su įėjimu, o atsakovė neturėtų patekimo į ūkinį pastatą, kuris turi tik vieną į ėjimą.

24Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-05-28 sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies. 1) Nustatė, kad žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,1000 ha, esančiu ( - ), J. O. D. ir A. B. naudojasi bendrai; 2) Nustatė naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), tvarką pagal Namų valdos techninės apskaitos byloje esančius pirmo aukšto ir mansardos planus: ieškovui A. B., nustatė naudotis – 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-6 (veranda), 4,52 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-5 (kambarys), 17,07 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-7 (kambarys), 20,00 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-8 (kambarys), 14,82 m2 ploto. Ieškovui A. B. nustatant naudotis iš viso 56,41 m2 gyvenamojo namo, tai yra 43/100 dalimis. Atsakovei J. O. D. nustatė naudotis: 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-1 (veranda), 5,20 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-2 (koridorius), 2,71 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-3 (virtuvė), 10,72 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-4 (sandėlys), 3,98 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-9 (kambarys), 16,32 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-10 (kambarys), 15,09 m2 ploto; 1/1 dalį pastato patalpos, pažymėta indeksu 1-11 (kambarys), 19,64 m2 ploto. Atsakovei J. O. D. nustatė naudotis iš viso 73,66 m2 gyvenamojo namo, tai yra 57/100 dalimis; 3) Nustatė, kad atsakovė J. O. D. ir ieškovas A. B. bendrai naudojasi ūkiniais pastatais: daržine, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėta indeksu 4I1ž.; tvartu, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėtas indeksu 3Ilp; daržine, unikalus Nr. ( - ), 1962 metų statybos, pažymėtas indeksu 6I1ž; šiltnamiu, unikalus Nr. ( - ), 1980 metų statybos, pažymėtas indeksu 8I1ž; 4) Nustatė, kad atsakovė J. O. D. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine, unikalus Nr. ( - ), 1979 metų statybos, pažymėtas indeksu 7I1ž. Ieškovas A. B. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine, unikalus Nr. ( - ), 1977 metų statybos, pažymėtas indeksu 5I1ž; 5) Atsakovė J. O. D. įpareigojama per dešimt darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui A. B. raktą nuo daržinės, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėta 4I1ž., spynos; 6) Atsakovė J. O. D. įpareigojama netrukdyti A. B. naudotis žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ); daržine, unikalus Nr. ( - ); gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), dalimi: 1-5 (kambarys), 1-6 (veranda), 1-7 (kambarys), 1-8 (kambarys). Kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovo A. B. atsakovei J. O. D. 492 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš ieškovo A. B. 57,11 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Priteisė iš atsakovės J. O. D. 28,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovas neįrodė, jog jam ir atsakovei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypo plotas būtų didesnis nei 0,1000 ha. Ieškovo prašymo nustatyti 0,1000 ha žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal UAB ,,Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą žemės sklypo planą, kuriuo suprojektuotas 0,1127 ha žemės sklypas, netenkino, nes norimo suprojektuoti žemės sklypo plotas didesnis nei leistina maksimali paklaida. Dėl servitutų nustatymo nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių būtinumą atsakovės žemės sklype nustatyti 3 metrų pločio servitutinį kelią, jog būtų galima važinėti transporto priemonėmis. Nustatė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog jis ketina artimiausiu metu remontuoti pastatus, o atsakovė patvirtino, kad ji sutinka leisti ieškovui prieiti prie remontuojamų pastatų. Įvertinęs tai, kad ginčo tarp šalių dėl gyvenamojo namo pirmo aukšto naudojamų patalpų pasiskirstymo nėra, teismas tenkino šalių reikalavimus dėl gyvenamojo namo pirmo aukšto patalpų naudojimosi tvarkos nustatymo, vadovaudamasis Namų valdos techninės apskaitos byloje esančiu gyvenamojo namo pirmo aukšto planu, kuris registruotas Nekilnojamojo turto registre. Teismas nustatydamas gyvenamojo namo mansardos, pažymėtos indeksu 1-11, 19,64 m2, naudojimosi tvarką, šią patalpą priteisė naudotis atsakovei, atsižvelgiant į nusistovėjusią bendrasavininkių naudojimosi tvarką, bei į tai, kad tik atsakovė vienintelė turi galimybę pro savo pirmo aukšto gyvenamąsias patalpas patekti į mansardą. Ieškovo reikalavimo nustatyti jam naudotis patalpomis, R. A. individualios įmonės patalpų padalijimo projekte pažymėtomis indeksais 1-13 ir 1-14, netenkino, nes šių patalpų realiai nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui nustatyta naudotis 56,41 m2 gyvenamojo namo, jo naudojama dalis sudaro 43/100, o atsakovei nustatyta naudotis 73,66 m2 gyvenamojo namo, jos naudojama dalis sudaro 57/100. Teismas netenkino ieškovo reikalavimo, kuriuo buvo prašoma nustatyti daržinės, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką, nes neproporcingai bus suvaržytos atsakovės teisės naudotis daržine. Įpareigojo atsakovę per dešimt darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui raktą nuo daržinės spynos. Ieškovas neįrodė, jog tvora bei įvairaus aukščio ir formų stulpai yra pastatyti ieškovui bei atsakovei priklausančiame 0,1000 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), todėl reikalavimą dėl tvoros ir stulpų demontavimo atmetė. Pripažinęs, jog tarp šalių yra susiklostę konfliktiniai santykiai, tenkino ieškovo ieškinio reikalavimą ir įpareigojo atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis žemės sklypu, kurio unikalus Nr. ( - ), daržine, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), dalimi – 1-5 (kambarys), 1-6 (veranda), 1-7 (kambarys), 1-8 (kambarys).

25Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-28 sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas priešieškinis ir iš dalies atmestas ieškinys, panaikinti ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti, priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad sutinka su teismo sprendimu, kad žemės sklypas yra bendras ir bendrasavininkiai juo naudojasi bendrai. Tačiau mano, kad aplink namą ir ūkinius pastatus yra suformuotas kur kas didesnis žemės sklypas, kuris nepriklauso nei ieškovui, nei atsakovei. Teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl namų valdos žemės sklypo ploto ir tariamo atsakovės interesų pažeidimo. Mano, kad atsakovei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, un. Nr. ( - ), yra atskirtas laisvos žemės plotu, kuris nepriklauso nė vienai iš šalių, todėl dėl servituto nustatymo mano turintis kreiptis į valstybę. Teismas neatskleidė, jog reikalavimas dėl servituto nustatymo pareikštas ne tam asmeniui, nepasiūlė ieškovui tikslinti ieškinio reikalavimų. Mano, kad dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo teismas turėjo atmesti atsakovės priešieškinio reikalavimą, nes patenkino ieškovo reikalavimą nustatydamas tvarką pagal

261996 m. įregistruotus gyvenamojo namo kadastro ir inventorinės bylos duomenis. Mano, kad teismas mansardą turėjo priteisti šalims po lygiai, t. y. ½ dalį, po 9,82 m2. Teismas pažeidė nuosavybės teises, nukrypo nuo lygių dalių principo iš esmės sumažindamas ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto dalį. Nurodo, jog teismas nepagrįstai nepadalino daržinės, unikalus Nr. ( - ), lygiomis dalimis pagal ieškovo siūlymą, nes atsakovė trukdo jam naudotis šiuo turtu. Mano, kad dėl kitų ūkinių pastatų, išskyrus nurodytą daržinę, naudojimosi tvarkos ginčo nėra, todėl bendrasavininkiai šiuos pastatus naudoja bendrai, o teismas nepagrįstai sprendė dėl jų naudojimosi tvarkos. Nurodo, kad reikalavimus, susijusius su daržine, atsakovė įvykdė jau prasidėjus teisminiam procesui, todėl teismas turėjo nustatyti, jog ieškovė pripažino ieškinio reikalavimą, nes ši aplinkybė reikšminga paskirstant bylinėjimosi išlaidas. Teismas patvirtino, kad tvora ir stulpai stovi ant bendro naudojimo žemės sklypo, todėl nepagrįstai įrodinėjimo naštą perkėlė tik ieškovui. Teismas turi įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamojo namo patalpa, pažymėta 1-11 indeksu. Teismas iš dalies tenkinęs ieškovo reikalavimą iš atsakovės nepriteisė jam dalies bylinėjimosi išlaidų. Be to, teismas netinkamai apskaičiavo priešieškinio reikalavimų patenkinimo procentą, nes atsakovė priešieškiniu reiškė analogiškus ieškiniui reikalavimus, be to, pripažino reikalavimą patraukti rąstą.

27Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. O. D. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013-05-28 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti atsakovei iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Šalių reikalavimai dėl naudojimosi žemės sklypu skyrėsi iš esmės, nes ieškovas prašė nustatyti naudojimosi tvarką dėl didesnio žemės sklypo. Ieškovo parengtas žemės sklypo planas nesuderintas su žemėtvarkos skyriumi, nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registro plane. Mano, kad apeliantas klaidina teismą nurodydamas, jog apie namų valdą yra laisvos valstybinės žemės, todėl apeliantas nepagrįstai reikalauja į bylos nagrinėjimą įtraukti papildomus asmenis ar tikslinti ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad ieškovui vykdant remonto darbus patekimo prie ieškovui priklausančių pastatų klausimas gali būti sprendžiamas abipusiu sutarimu, todėl servituto nustatymas nėra būtinas. Dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo nurodė, jog anksčiau tarp bendraturčių nusistovėjusi tvarka yra privaloma ir ieškovui, kuris yra mirusiosios R. B. teisių perėmėjas. Ieškovas prašo nustatyti naudojimosi palėpe tvarką, neturėdamas duomenų apie visą palėpės plotą. Paaiškino, kad neišsprendus klausimo dėl naudojimosi visais ūkiniais pastatais, ateityje galimi ginčai su ieškovu dėl naudojimosi jais. Nesutinka su ieškovo siūlomu daržinės, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymu, nes atsakovė neturėtų patekimo į ūkinį pastatą. Pats ieškovas siūlo, kad žemės sklypu būtų naudojamasi bendrai, todėl nėra pagrindo demontuoti tvoros ir kitų statinių, kurie ieškovui nekliudo. Mano, kad teismas tinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

28Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo nustatyta naudojimosi žemės sklypu, gyvenamuoju namu, ūkiniais pastatais tvarka, atmestas ieškovo reikalavimas dėl servitutų nustatymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

30Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

31Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo.

32Žemės sklypo, kaip nekilnojamojo daikto, naudojimosi tvarkos nustatymas yra vienas iš bendraturčių bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų (CK 4.81 str. 1 d.). CK 4.75 straipsnio 1 dalies nuostata, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu, reiškia įstatymo įtvirtintą kiekvieno bendraturčio pareigą visus su bendru turtu susijusius klausimus spręsti vadovaujantis interesų derinimo, proporcingumo, savitarpio supratimo principais. Tai įpareigoja bendraturčius išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto valdymo bei nesiekti savo interesų apsaugos kito bendraturčio teisių suvaržymo sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77/2011). Nustatoma naudojimosi tvarka turi būti patogi bendraturčiams, racionali ir tarnauti geresniam nuosavybės valdymui. Teismai privalo vertinti, ar bendraturčio pateiktas projektas atitinka proporcingumo principą, ar nepažeidžia kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, ar teikia prielaidų šalių konfliktinei situacijai šalinti. Siekdami šių tikslų teismai turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2007).

330,1000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis lygiomis dalimis (po 5/10) priklauso A. B. ir J. O. D. (t. 1, b. l. 33). Ieškovas prašė nustatyti naudojimosi tvarką dėl didesnio žemės sklypo, kurio planą parengė UAB „Inžineriniai matavimai‘, atsakovė prašė nustatyti naudojimosi tvarką tokio žemės sklypo, kokio jis yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

34Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimo Nr. 534 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo (Valstybės žinios 2005 Nr. 80-2899), 1 priedo dėl maksimaliai leistinos (ribinės) paklaidos tarp nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo arba (neįregistruotiems sklypams) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ir apskaičiuoto žemės sklypo ploto, atlikus kadastrinius matavimus, kai sklypo plotas iki 1 ha, – 0,1000 ha žemės sklypo plotui numatyta 0,0063 ha paklaida. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas prašo nustatyti 0,1000 ha žemės sklypo naudojimosi tvarką pagal UAB ,,Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą žemės sklypo planą, kuriuo suprojektuotas 0,1127 ha žemės sklypas, todėl pagrįstai šio ieškinio reikalavimo netenkino, nes norimo suprojektuoti žemės sklypo plotas didesnis nei leistina maksimali paklaida. Be to, ieškovo parengtas žemės sklypo planas nėra suderintas su žemėtvarkos skyriumi, nėra įregistruotas nekilnojamojo turto registro plane. Išrašas iš nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad 0,1000 ha žemės sklypo suformavimo pagrindas – 1996-10-04 Klaipėdos apskrities valdytojo sprendimas Nr. 55-2826. Žemės sklypo dydis gali būti keičiamas pakeitus, patikslinus ar panaikinus nurodytą valdytojo sprendimą, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad Klaipėdos apskrities valdytojo sprendimas Nr. 55-2826 būtų pakeistas ar nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka.

35Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas savo iniciatyva šioje byloje turėjo rinkti įrodymus, susijusius su žemės sklypo dydžiu. Apeliantas turėjo galimybę teikti prašymą dėl ekspertizės skyrimo, pateikti papildomus įrodymus, tačiau tokių veiksmų nesiėmė, todėl apelianto nurodytas teiginys, kad apie namų valdos žemės sklypą yra laisvos valstybinės žemės, laikytinas neįrodytu (CPK 178 str.). Be to, kaip matyti iš apeliacinio skundo argumentų, ieškovas nurodo, kad iš esmės sutinka su teismo sprendimu, kad žemės sklypas yra bendras ir bendrasavininkiai juo naudojasi bendrai. Todėl teismo sprendimo dalis, kuria nustatyta, kad šalys žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 0,1000 ha, esančiu ( - ), naudojasi bendrai, laikytina teisėta ir pagrįsta.

36Dėl servitutų nustatymo.

37Nustatyta, kad žemės sklypas, 6,0000 ha, žemės ūkio paskirties, unikalus Nr. ( - ), priklauso J. O. D. (juridinis nuosavybės įregistravimo pagrindas – Apskrities valdytojo sprendimas, 1996-10-04, Nr. 55-2826) (t. 3, b. l. 39–40). Ieškovas prašo atsakovės J. O. D. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), nustatyti kelio servitutą, taip pat nustatyti servitutus jam priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ). Ieškovas įrodinėja, kad servitutų nustatymas atsakovės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), reikalingas pastatų remontui. Paaiškino, kad ieškovas negali prieiti prie pastato sienų, esančių atsakovės žemėje.

38Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino šio ieškinio reikalavimo.

39Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (CK 4.111 str.

401 d.). Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo daikto savininko konkrečios naudojimosi daiktu teisės (CK 4.112 str.

411 d.). CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas nustatomas, jeigu savininkai nesusitaria, o nenustačius servituto nebūtų įmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Sprendžiant dėl servituto nustatymo pirmiausia įvertintina, ar daikto savininkas, įgyvendindamas savo nuosavybės teisę ir siekdamas, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, išnaudojo visas objektyvias ir įmanomas galimybes, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų (valdytojų) teisių ir interesų. Teismų praktikoje nustatyta, kad atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau, t. y. asmuo gali kreiptis dėl suteikimo teisės naudotis svetimu daiktu tik tada, kai be tokios teisės nustatymo jis negali normaliai įgyvendinti jam priklausančių teisių. Servituto būtinumas turi būti objektyvus, įrodytas ir vienintelis būdas išspręsti viešpataujančiojo daikto savininko interesų tinkamą įgyvendinimą.

42Kaip jau buvo nurodyta, civilinėje byloje nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad apie namų valdos žemės sklypą yra laisvos valstybinės žemės (CPK 178 str.). Ieškovas nurodo, kad paaiškėjus aplinkybei apie laisvą valstybinę žemę, pagal šį ieškinio reikalavimą dėl servituto nustatymo turėtų atsakyti valstybė. CPK 42 straipsnis nustato šalių teises ir pareigas civiliniame procese, CPK 45 straipsnis numato netinkamos šalies pakeitimo tinkama tvarką, CPK 141 straipsnis – ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimo tvarką. Nagrinėjamoje civilinėje byloje teismo vaidmuo nėra aktyvus, todėl ieškovas turėjo teisę nuspręsti, kas yra atsakingas pagal pareikštą ieškinį, pareikšti motyvuotą prašymą pakeisti atsakovą pagal reikalavimą dėl servituto nustatymo ir tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimus. Apeliaciniame skunde ieškovas iš esmės sutinka, kad atsakovė yra netinkamas asmuo, kuriam reiškiamas reikalavimas dėl servituto nustatymo, kitų motyvų dėl šios teismo sprendimo dalies pagrįstumo nenurodė, todėl nurodyta teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

43Papildomai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių būtinumą atsakovės žemės sklype nustatyti 3 metrų pločio servitutinį kelią, jog būtų galima važinėti transporto priemonėmis. Be to, atsakovė patvirtino, jog ji sutinka bendradarbiauti remontuojant jos tėvo ūkį ir leistų ieškovui prieiti prie remontuojamų pastatų.

44Dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo.

45Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra išaiškinęs, kokios aplinkybės turi būti įvertintos sprendžiant dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, t. y. teismai turi atsižvelgti į bendraturčių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinti nesutarimo priežastis, siekti, jog nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2006).

46Pirmosios instancijos teismas skundžiama teismo sprendimo dalimi nustatė naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), tvarką pagal Namų valdos techninės apskaitos byloje esančius pirmo aukšto ir mansardos planus: ieškovui nustatė naudotis iš viso 56,41 m2 gyvenamojo namo, tai yra 43/100 dalimis, atsakovei nustatė naudotis iš viso 73,66 m2 gyvenamojo namo, tai yra 57/100 dalimis. Apeliantas mano, kad teismas mansardą turėjo priteisti šalims naudotis po lygiai, t. y. po ½ dalį – 9,82 m2, todėl, jo manymu, teismas pažeidė nuosavybės teises, nukrypo nuo lygių dalių principo iš esmės sumažindamas ieškovui nuosavybės teise priklausančio turto dalį. Sutiktina su apelianto nurodytais teiginiais.

47Iš esmės byloje nebuvo ginčo tarp šalių dėl gyvenamojo namo pirmo aukšto naudojamų patalpų pasiskirstymo, tačiau šalys nesutaria dėl to, kad atsakovei buvo priskirtos naudotis mansardos patalpos, pažymėtos indeksu 1-11, 19,64 m2, atsižvelgiant į nusistovėjusią bendrasavininkių naudojimosi tvarką, bei į tai, kad tik atsakovė vienintelė turinti galimybę pro savo pirmo aukšto gyvenamąsias patalpas patekti į mansardą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad gyvenamojo namo visa mansarda nėra išmatuota, VĮ Registrų centre registruota tik viena mansardoje esanti patalpa. Manytina, kad pirmosios instancijos teismo nurodytas naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymas pažeidžia apelianto teises, neužtikrina interesų pusiausvyros, neatsižvelgta į bendraturčių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje. Nesant galimybės apeliacinės instancijos teisme nustatyti mansardos ploto, joje esančių patalpų skaičiaus, nėra galimybės išspręsti naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo klausimo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo naikintina, šį klausimą perduodant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK

48330 str.).

49Dėl naudojimosi kitais pastatais tvarkos nustatymo.

50Apeliantas prašo nustatyti pastato – daržinės, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarką pagal R. A. individualios įmonės parengtą projektą atsakovei nustatant naudotis dalimi, kuri projekte pažymėtą indeksu 4J1m1, ieškovui – 4J1m2, nes atsakovė trukdo jam naudotis šiuo turtu.

51Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad patenkinus ieškovo reikalavimą, neproporcingai bus suvaržytos atsakovės teisės naudotis daržine. Daržinės naudojimosi tvarką teismas pagrįstai nustatė atsižvelgdamas į nusistovėjusią tarp bendrasavininkių naudojimosi šiuo pastatu tvarką, taip pat atsižvelgė į aplinkybę, kad daržine daugiausiai naudojasi atsakovės šeima, be to, tenkinus šį ieškinio reikalavimą atsakovės patekimas į daržinės patalpas gali būti apsunkintas. Apeliantas atsakovės elgesį neleidžiant jam naudotis daržine iš esmės grindžia viena aplinkybe, t. y. spynos uždėjimu ant daržinės durų, kitų įrodymų nepateikia. Tačiau iš skundžiamo sprendimo matyti, kad teismas įpareigojo atsakovę per dešimt darbo dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti raktą nuo daržinės, unikalus Nr. ( - ), ir įpareigojo ją netrukdyti A. B. naudotis nurodyta daržine, todėl, manytina, šiais įpareigojimais bus užtikrintos apelianto teisės naudotis bendraturčiams priklausančia nuosavybe.

52Teismas naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarką nustato tik bendraturčiams nesusitarus (CK 4.75 str. 1 d.). Sprendžiant klausimus, susijusius su naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymu, įstatymas tiek iš nuosavybės teisės dalyvių, tiek iš teismo reikalauja siekti interesų pusiausvyros principo užtikrinimo ir galimų ginčų bei konfliktų pašalinimo ateityje. Apeliantas nurodo, kad dėl kitų ūkinių pastatų, išskyrus nurodytą daržinę, unikalus Nr. ( - ), naudojimosi tvarkos ginčo nėra, todėl bendrasavininkiai šiuos pastatus naudoja bendrai, o teismas nepagrįstai sprendė dėl jų naudojimosi tvarkos. Nors iš esmės šiuo metu ginčo dėl ūkinių pastatų (daržinės, tvarto, šiltnamio, malkinės) naudojimosi tvarkos tarp šalių nebuvo kilę, tačiau įvertinus, jog šalys nesutaria dėl kitų pastatų naudojimosi tvarkos nustatymo ir esant atsakovės prašymui, pripažintina, kad nurodytų ūkinių pastatų naudojimosi tvarka nustatyta pagrįstai. Apeliantas nenurodo kitų šios teismo sprendimo dalies nepagrįstumo motyvų, todėl ji paliktina nepakeista.

53Dėl įpareigojimo atsakovę nuo daržinės durų nuimti spyną, demontuoti tvorą bei įvairaus aukščio ir formų stulpus.

54Apeliacinės instancijos teismui palikus teismo sprendimo dalį, kuria daržinė, unikalus Nr.

55( - ), šalims palikta naudotis bendrai, nepakeistą, nėra pagrindo tenkinti apelianto reikalavimą įpareigoti atsakovę nuimti spyną nuo daržinės, nes daržinėje laikomi daiktai turi būti apsaugoti, o atsakovė yra įpareigota perduoti ieškovui raktą nuo šio turto.

56Dėl tvoros ir stulpų demontavimo nurodytina, kad ieškovas nepagrindė savo reikalavimo dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo pagal pateiktus matavimus, jo teiginys, kad atsakovei priklausantis žemės sklypas yra atskirtas laisvu valstybiniu žemės sklypo plotu nuo bendrai naudojamo žemės sklypo, laikytinas neįrodytu, todėl neįrodė, kad jo nurodyti daiktai stovi ant jam ir atsakovei priklausančio sklypo, bei kad šie daiktai ieškovui trukdo šiuo žemės sklypu naudotis. Apeliantas mano, kad teismas spręsdamas dėl šių reikalavimų netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą, tačiau su šiuo apelianto reikalavimu nesutiktina, nes ieškovas privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.).

57Dėl įpareigojimo atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis žemės sklypu, daržinės nurodyta dalimi, gyvenamojo namo nurodytomis patalpomis.

58Apeliantas mano, kad teismas turi įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamojo namo patalpa, pažymėta 1-11 indeksu. Šio reikalavimo tenkinti nėra teisinio pagrindo, kol nėra išspręstas naudojimosi gyvenamuoju namu klausimas, be to, panaikinus teismo sprendimo dalį dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo, naikintina teismo sprendimo dalis, kuria atsakovė įpareigota netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamojo namo nurodytomis patalpomis, nes nėra aiški naudojimosi gyvenamuoju namu tvarka.

59Patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo perskirstymo ir priteisimo klausimas apeliacinės instancijos teisme negali būti išspręstas, todėl turi būti sprendžiamas pirmosios instancijos teismo jam išnagrinėjus ieškinio ir priešieškinio reikalavimus dėl panaikintos teismo sprendimo dalies. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriteisė dalies apelianto patirtų bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, kaip tai numato CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatos.

60Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas panaikinti teismo sprendimo dalį dėl naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), tvarkos nustatymo, įpareigojimo atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis gyvenamojo namo dalimi ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ir ši bylos dalis perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.), kitą teismo sprendimo dalį paliekant nepakeistą.

61Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

62Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo dalį dėl naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), tvarkos nustatymo, įpareigojimo atsakovę J. O. D. netrukdyti ieškovui A. B. naudotis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), dalimi ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo panaikinti ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

63Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. ieškovas prašo nustatyti naudojimosi žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ),... 3. 1. Nustatyti, kad žemės sklypas, plane pažymėtas indeksu A/1127, yra bendro... 4. 2. Nustatyti neatlygintinius servitutus:... 5. atsakovės J. O. D. žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą... 6. ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S2, 35 m2... 7. ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S3, 13 m2... 8. ieškovo A. B. žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kelio servitutą S4, 60 m2... 9. 3. Nustatyti naudojimosi pastatu – gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ),... 10. ieškovui A. B. priteisti patalpas: 1-5 (kambarys), 1-6 (veranda), 1-7... 11. atsakovei J. O. D. priteisti patalpas: 1-1 (veranda), 1-2 (koridorius), 1-3... 12. 4. Nustatyti naudojimosi pastatu – daržine, unikalus Nr. ( - ), tvarką... 13. atsakovei J. O. D. priteisti daržinės, unikalus Nr. ( - ), dalį, kuri R. A.... 14. ieškovui A. B. priteisti daržinės, unikalus Nr. ( - ), dalį, kuri R. A.... 15. Ieškovas nurodė, kad po žmonos mirties jis paveldėjo žmonai priklausantį... 16. Atsakovė J. O. D. su ieškiniu nesutinka prašo jį atmesti, priešieškiniu... 17. 2.1. atsakovei J. O. D. asmeniškai skiriama naudotis šiomis gyvenamojo namo... 18. 2.2. ieškovui A. B. asmeniškai skiriama naudotis: patalpa, plane pažymėta... 19. 2.3. atsakovė J. O. D. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine,... 20. 2.4. ieškovas A. B. asmeniškai naudojasi ūkiniu pastatu – malkine,... 21. 2.5. atsakovė J. O. D. ir ieškovas A. B. bendrai naudojasi ūkiniais... 22. 3. Priteisti iš ieškovo atsakovės naudai visas teismo ir bylinėjimosi... 23. Bylos nagrinėjimo metu pripažino, kad priešieškinio reikalavime, kuriuo... 24. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2013-05-28 sprendimu ieškinį ir... 25. Apeliaciniu skundu ieškovas A. B. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 26. 1996 m. įregistruotus gyvenamojo namo kadastro ir inventorinės bylos... 27. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė J. O. D. prašo Klaipėdos rajono... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 29. Ginčas byloje kilo dėl teismo sprendimo, kuriuo nustatyta naudojimosi žemės... 30. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 31. Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. ... 32. Žemės sklypo, kaip nekilnojamojo daikto, naudojimosi tvarkos nustatymas yra... 33. 0,1000 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės... 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos... 35. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas savo iniciatyva šioje byloje... 36. Dėl servitutų nustatymo.... 37. Nustatyta, kad žemės sklypas, 6,0000 ha, žemės ūkio paskirties, unikalus... 38. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 39. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama... 40. 1 d.). Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios naudojimosi... 41. 1 d.). CK 4.126 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad servitutas nustatomas, jeigu... 42. Kaip jau buvo nurodyta, civilinėje byloje nėra pakankamai duomenų,... 43. Papildomai pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 44. Dėl naudojimosi gyvenamuoju namu tvarkos nustatymo. ... 45. Kasacinis teismas savo nutartyse ne kartą yra išaiškinęs, kokios... 46. Pirmosios instancijos teismas skundžiama teismo sprendimo dalimi nustatė... 47. Iš esmės byloje nebuvo ginčo tarp šalių dėl gyvenamojo namo pirmo aukšto... 48. 330 str.).... 49. Dėl naudojimosi kitais pastatais tvarkos nustatymo.... 50. Apeliantas prašo nustatyti pastato – daržinės, unikalus Nr. ( - ),... 51. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 52. Teismas naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarką nustato tik bendraturčiams... 53. Dėl įpareigojimo atsakovę nuo daržinės durų nuimti spyną, demontuoti... 54. Apeliacinės instancijos teismui palikus teismo sprendimo dalį, kuria... 55. ( - ), šalims palikta naudotis bendrai, nepakeistą, nėra pagrindo tenkinti... 56. Dėl tvoros ir stulpų demontavimo nurodytina, kad ieškovas nepagrindė savo... 57. Dėl įpareigojimo atsakovę netrukdyti ieškovui naudotis žemės sklypu,... 58. Apeliantas mano, kad teismas turi įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui... 59. Patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo perskirstymo ir priteisimo... 60. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra... 61. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 62. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2013 m. gegužės 28 d. sprendimo dalį... 63. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą....