Byla 2-566-253/2013
Dėl 2012-03-12 varžytynių pripažinimo neteisėtomis

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui, atsakovės ir trečiojo asmens atstovui advokatui Nedui Šilaikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės Trans Farm Ltd ieškinį atsakovėms BUAB „Žvejų rezidencija“, UAB „Intractus“, trečiasis asmuo AB DNB bankas, dėl 2012-03-12 varžytynių pripažinimo neteisėtomis,

Nustatė

2ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento BUAB „Žvejų rezidencija“ 2012-03-12 varžytynių protokolą Nr. 1; taikyti restituciją natūra, t. y. įpareigoti atsakovę UAB „Intractus“ grąžinti nekilnojamąjį turtą: gyvenamąjį namą su parduotuve ir kavine, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) BUAB „Žvejų rezidencija“, ir atitinkamai įpareigoti BUAB „Žvejų rezidencija“ grąžinti atsakovei UAB „Intractus“ pinigus, sumokėtus už perleistą nekilnojamąjį turtą. Nurodo, jog 2012-03-12 įvykusių varžytynių metu BUAB „Žvejų rezidencija“ priklausantis nekilnojamasis turtas buvo parduotas atsakovei UAB „Intractus“ už 9 900 000 Lt plius PVM kainą. Mano, jog varžytynių dalyvės UAB „Intractus“ akcininkė (viešojo registro duomenimis) AB DNB bankas, būdama BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditore, 2011-11-23 nustatė sau palankią turto pardavimo tvarką, tokiu būdu įsigijusi turtą, pažeidė BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorės Trans Farm Ltd teises (CK 6.66 str.), taip pat šis sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 str.).

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti.

4Atsakovė UAB „Intractus“ atsiliepime (t. 1, b. l. 102–104) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ginčo turtas buvo parduotas vykdant įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą, kuris yra nenuginčytas ir galiojantis. Ieškovės teiginys, kad varžytynės prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei, prieštarauja faktinei padėčiai, kadangi turto pardavimas buvo vykdomas viešose varžytynėse, kuriose galėjo dalyvauti visi norintys. UAB „Intractus“ dalyvavo varžytynėse kaip savarankiškas juridinis asmuo, veikiantis bendrovės įstatuose numatytais tikslais, o ne kaip AB DNB banko atstovas. Mano, kad nėra visų būtinų sąlygų taikyti actio Pauliana institutą.

5Atsakovė BUAB „Žvejų rezidencija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime (t. 1, b. l. 74–77) nurodė, kad nors ieškovė formuluoja reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2012-03-12 varžytynių aktą Nr. 1, tačiau iš esmės savo poziciją grindžia ginčydama 2011-11-23 priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą. BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditoriai 2011-11-23 susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau negu pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, priėmė sprendimą realizuoti įmonės turtą, nustatė šio turto realizavimo tvarką ir kainą. Šio nutarimo ieškovė neskundė, nors susirinkimo protokolo kopiją gavo 2012-01-30. Turto varžytynės buvo atliktos vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymu ir Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašu. Ieškovė neginčija varžytynių procedūros, tik nurodo, kad varžytynių protokolas naikintinas priėmus neteisėtą kreditorių susirinkimo nutarimą. Varžytynės buvo viešos, ieškovė jose nedalyvavo. Ieškovė nepateikia jokių duomenų, pagrindžiančių teiginį, kad turto pardavimas už 9 900 00 Lt kainą pažeidžia kreditorių teisėtus interesus, todėl nėra pagrindo šio sandorio naikinti CK 6.66 straipsnio pagrindu.

7Atsakovės UAB „Intractus“ ir trečiojo asmens AB DNB banko atstovai teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti.

8Atsakovės BUAB „Žvejų rezidencija“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

9Ieškinys atmestinas.

10Byloje nustatyta, kad Trans Farm Ltd yra BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorė. BUAB „Žvejų rezidencija“ 2011-11-23 kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas skelbti Imonių bankroto valdymo departamento internetinėje svetainėje apie įvyksiančias įmonei priklausančio turto – gyvenamojo namo su parduotuve ir kavine, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), varžytynes; nustatyta pradinė pardavimo kaina – 20 700 000 Lt plius PVM; nepardavus turto pirmose varžytynėse – skelbti antrąsias varžytynes, kuriose turto pardavimo kaina nustatyta 15 000 000 Lt plius PVM; nepardavus turto antrose varžytynėse – skelbti trečiąsias varžytynes, kuriose turto pardavimo kaina nustatyta 9 900 000 Lt plius PVM; kainos didinimo intervalas 0,5 proc., žiūrovo bilieto kaina – 1 000 Lt. Už tokį nutarimą balsavo 97,36 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių sumos. Ieškovė šiame kreditorių susirinkime nedalyvavo, nes jos kreditinis reikalavimas dar nebuvo patvirtintas. Pirmosios (2012-01-04) ir antrosios (2012-02-06) turto pardavimo varžytynės neįvyko, neužsiregistravus nė vienam dalyviui. 2012-03-12 įvyko trečiosios varžytynės, kuriose BUAB „Žvejų rezidencija“ priklausantis turtas buvo parduotas vieninteliam varžytynėse užsiregistravusiam pirkėjui – atsakovei UAB „Intractus“ už 9 900 000 Lt plius PVM (iš viso už 11 979 000 Lt). 2011-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimas, kurio pagrindu buvo vykdomos varžytynės, nebuvo ginčijamas.

11Ieškovė Trans Farm Ltd., prašydama pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento BUAB „Žvejų rezidencija“ 2012-03-12 varžytynių protokolą Nr. 1, šį prašymą grindžia tuo, kad 2011-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas iš esmės kreditorės AB DNB banko (didžiausio kreditoriaus) balsais, o turtą įsigijo šios kreditorės dukterinė įmonė – UAB „Intractus“. Daro išvadą, kad tokiu būdu kreditorė AB DNB NORD bankas nustatė sau palankią turto pardavimo tvarką ir kainą.

12Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo būdų. Teismo sprendimu sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu tik įstatymuose įtvirtintais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. Bendrieji sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindai įtvirtinti CK pirmosios knygos II dalies „Sandoriai“ IV skyriaus „Negaliojantys sandoriai“ normose. Tuo tarpu turto pardavimo iš varžytynių akto, kaip sandorio, pripažinimo negaliojančiu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK 602 straipsnis, t. y. turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

13Bankrutavusių įmonių turto varžytynes organizuoja ir vykdo bankrutuojančios įmonės administratorius. Pradinę įmonės turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas (Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų 1, 3 str.).

14Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, kai turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta pagal įstatymą. Pagrindas konstatuoti CPK 602 straipsnio 6 punkte nustatyto pagrindo egzistavimą ir pripažinti varžytynių aktą negaliojančiu yra tada, kai turto pardavimo iš varžytynių kaina yra esmingai mažesnė už kainą, kuri turėjo būti nustatyta pagal įstatymą, gauta už turtą suma neproporcinga to turto rinkos vertei.

15Byloje nustatyta, kad BUAB „Žvejų rezidencija“ 2011-11-23 kreditorių susirinkime buvo priimtas sprendimas viešose varžytynėse parduoti įmonei priklausantį turtą – gyvenamąjį namą su parduotuve ir kavine, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )), ir buvo nustatyta pradinė šio turto pardavimo kaina. Byloje nėra duomenų, kad būtų pažeista šio susirinkimo sušaukimo ar jame priimtų nutarimų priėmimo tvarka. Priimtas nutarimas dėl turto pardavimo nebuvo apskųstas, todėl yra galiojantis. Ieškovė byloje taip pat neįrodinėjo, kad buvo pažeista viešųjų varžytynių vedimo tvarka.

16Bankrutavusios įmonės turtas trečiosiose varžytynėse buvo parduotas už 9 900 000 Lt plius PVM (iš viso už 11 979 000 Lt) kainą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad tam, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas būtų pripažintas negaliojančiu, teismas turi būti neginčijamai įsitikinęs, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos. Tokiu atveju teismas turi skirti ekspertizę ginčijamai turto kainai nustatyti ir, ekspertizės metu nustačius realią to meto ginčo objekto kainą, yra objektyvus pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007). Nagrinėjamoje byloje teismas CPK 212–219 straipsniuose nustatyta tvarka paskyrė ginčo turto vertės nustatymo ekspertizę. Teismo ekspertas nustatė, kad 2012-03-12 (varžytynių dieną) gyvenamojo namo su parduotuve ir kavine, adresu ( - ) (unikalus Nr. ( - )) rinkos vertė buvo 8 912 000 Lt (turtas buvo parduotas už 9 900 000 Lt plius PVM, iš viso už 11 979 000 Lt kainą). Nors ieškovės atstovas teismo posėdžio metu nesutiko su eksperto išvada, tačiau nei papildomos, nei pakartotinės ekspertizės turto rinkos vertei nustatyti neprašė. Konstatavus, kad ginčo turtas buvo parduotas trečiosiose viešose varžytynėse už kainą, kuri buvo didesnė, negu ją nustatė teismo ekspertas, nėra pagrindo pripažinti, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos.

17Ieškovė, prašydama sandorį naikinti CK 6.66 straipsnio pagrindu, neįrodė visų būtinų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų, o būtent, kad ginčijamu sandoriu buvo pažeistos kreditoriaus teisės, nes teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kad turtas parduotas už kainą, neatitinkančią to meto rinkos kainos.

18Bylos nagrinėjimo metu ieškovė taip pat neįrodė , kad sandoris prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, kadangi turtas buvo parduotas viešose varžytynėse, kuriose dalyvavo tik vienas pirkėjas (UAB „Intractus“). Varžytynių dalyviams nebuvo keliami jokie apribojimai; turtas parduotas pagal nustatytas procedūras. UAB „Intractus“ varžytynėse dalyvavo kaip savarankiškas juridinis asmuo, o ne kaip AB DNB banko atstovas.

19Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškinys neįrodytas, todėl atmestinas.

20Ieškinį atmetus, naikintinos 2012-04-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytos ir 2012-05-14 teismo nutartimi patikslintos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei UAB „Intractus“ priklausančio nekilnojamojo turto: gyvenamojo namo su parduotuve ir kavine, adresu ( - ), areštas (t. 1, b. l. 37–38, 52).

21Išnagrinėjus bylą, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Į bylą pateikti atsakovės UAB „Intractus“ dokumentai patvirtina, kad ji turėjo 3 630 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. 2, b. l. 22–23). Teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijose nustatytus dydžius, sprendžia, kad šios išlaidos nėra nepagrįstai didelės (Rekomendacijų 8.2 p., 8.18 p.), todėl jas priteisia iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d.). Iš ieškovės valstybei priteistina 138,29 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3 p., 93 str. 1 d.).

22Ieškovei atstovavęs advokatas į teismo depozitinę sąskaitą 2013-07-31 pervedė 1 200 Lt už eksperto atvykimą į teismo posėdį (t. 2, b. l. 35). Kadangi ekspertui buvo sumokėta 1 000 Lt, užstato likutis grąžintinas jį sumokėjusiam asmeniui.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

24ieškovės Trans Farm Ltd ieškinį atsakovėms BUAB „Žvejų rezidencija“, UAB „Intractus“, trečiasis asmuo AB DNB bankas, atmesti.

25Priteisti iš ieškovės Trans Farm Ltd atsakovei UAB „Intractus“ 3 630 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

26Priteisti iš ieškovės Trans Farm Ltd valstybei 138,29 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

27Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2012-04-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi taikytas ir 2012-05-14 teismo nutartimi patikslintas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei UAB „Intractus“ priklausančio nekilnojamojo turto: gyvenamojo namo su parduotuve ir kavine, adresu ( - ), areštą.

28200 Lt pinigų likutį, esantį teismo depozitinėje sąskaitoje, grąžinti ieškovės Trans Farm Ltd atstovui advokatui Mindaugui Kazlauskui.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. ieškovė prašo pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento BUAB... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė ieškinį tenkinti.... 4. Atsakovė UAB „Intractus“ atsiliepime (t. 1, b. l. 102–104) su ieškiniu... 5. Atsakovė BUAB „Žvejų rezidencija“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Trečiasis asmuo AB DNB bankas atsiliepime (t. 1, b. l. 74–77) nurodė, kad... 7. Atsakovės UAB „Intractus“ ir trečiojo asmens AB DNB banko atstovai teismo... 8. Atsakovės BUAB „Žvejų rezidencija“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Byloje nustatyta, kad Trans Farm Ltd yra BUAB „Žvejų rezidencija“... 11. Ieškovė Trans Farm Ltd., prašydama pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo... 12. Sandorio pripažinimas negaliojančiu yra vienas iš civilinių teisių gynimo... 13. Bankrutavusių įmonių turto varžytynes organizuoja ir vykdo... 14. Pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 6 punktą turto pardavimo iš varžytynių... 15. Byloje nustatyta, kad BUAB „Žvejų rezidencija“ 2011-11-23 kreditorių... 16. Bankrutavusios įmonės turtas trečiosiose varžytynėse buvo parduotas už 9... 17. Ieškovė, prašydama sandorį naikinti CK 6.66 straipsnio pagrindu, neįrodė... 18. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė taip pat neįrodė , kad sandoris... 19. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškinys neįrodytas,... 20. Ieškinį atmetus, naikintinos 2012-04-30 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi... 21. Išnagrinėjus bylą, paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Į bylą pateikti... 22. Ieškovei atstovavęs advokatas į teismo depozitinę sąskaitą 2013-07-31... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 24. ieškovės Trans Farm Ltd ieškinį atsakovėms BUAB „Žvejų rezidencija“,... 25. Priteisti iš ieškovės Trans Farm Ltd atsakovei UAB „Intractus“ 3 630 Lt... 26. Priteisti iš ieškovės Trans Farm Ltd valstybei 138,29 Lt procesinių... 27. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2012-04-30 Klaipėdos apygardos teismo... 28. 200 Lt pinigų likutį, esantį teismo depozitinėje sąskaitoje, grąžinti... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...