Byla e2VP-24285-918/2020
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys D. Š., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, (duomenys neskelbtini) vadovas A. K., išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys D. Š., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ( - ) vadovas A. K., išieškotoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas pareiškimu prašo skirti ( - ) vadovui A. K. 5 Eur baudą už kiekvieną antstolio patvarkymo dėl skolos išieškojimo nevykdymo dieną. Nurodo, kad vykdo išieškojimą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2636-341/2012 dėl 36,78 Eur išieškojimo iš skolininko D. Š. išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. Vykdymo metu buvo nustatyta, kad skolininkas dirba ( - ), todėl 2019 m. spalio 18 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-19-8-29758, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietės administraciją kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 50 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (toliau – MMA) ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Minėtą patvarkymą 2019 m. spalio 18 d. dėl skolos išieškojimo išsiuntė skolininko D. Š. darbovietei ( - ). Įmonė patvarkymo neatsiėmė, todėl patvarkymas 2019 m. lapkričio 13 d. buvo persiųstas VĮ Registrų centre nurodytu įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir įteiktas A. K., tačiau nebuvo įvykdytas. 2020 m. vasario 25 d. antstolis su pareiškimu dėl patvarkymo nevykdymo kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-10819-964/2020 antstolio pareiškimą tenkino ir įmonės vadovui skyrė 100 Eur baudą. Atsižvelgiant į tai, kad patvarkymas nebuvo įvykdytas, antstolis prašo teismo išspręsti klausimą dėl baudos skyrimo ( - ) vadovui A. K. už antstolio reikalavimų nevykdymą.

4Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vykdymo procese pareiškimai dėl baudų skyrimo nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, jog žodinis nagrinėjimas būtinas. Nagrinėjamu atveju nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų tikslinga antstolio pateiktą pareiškimą dėl bylos skyrimo nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0008/13/02776 esančių duomenų matyti, kad antstolis vykdo išieškojimą pagal Vilniaus regiono apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2636-341/2020 dėl 36,78 Eur išieškojimo iš skolininko D. Š. išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudai. 2019 m. spalio 18 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. S-19-8-32027, kuriuo įpareigojo skolininko darbovietę ( - ) kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 50 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą vieną MMA ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA (v. b. l. 42). Įmonė patvarkymo neatsiėmė, todėl patvarkymas 2019 m. lapkričio 13 d. buvo persiųstas VĮ Registrų centre nurodytu įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu ir įteiktas A. K., tačiau nebuvo įvykdytas. 2020 m. vasario 25 d. antstolis su pareiškimu dėl patvarkymo nevykdymo kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismas. Teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2VP-10819-964/2020 antstolio pareiškimą tenkino ir įmonės vadovui skyrė 100 Eur baudą (v. b. l. 53). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolio patvarkymas dėl skolos išieškojimo būtų vykdomas (CPK 178 straipsnis).

6Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584 straipsnis, 586-587 straipsniai). Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 straipsnio 1 dalis). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Tuo atveju, jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

7Juridinių asmenų registro duomenimis ( - ) vadovas 2016 m. gruodžio 7 d. yra A. K. (v. b. l. 60). Įmonės vadovas privalo užtikrinti, kad jo vadovaujamoje įmonėje būtų vykdomi privalomi vykdyti vykdomieji dokumentai, antstolio reikalavimai vykdyti teismų sprendimus bei kiti reikalavimai. A. K. nereaguoja į antstolio patvarkymą ir nevykdo jame nustatytų įpareigojimų, todėl pagal CPK 585 straipsnio 3 dalį, yra pagrindas ( - ) vadovui A. K. skirti baudą už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą.

8Pažymėtina, jog skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtinas teismo nuožiūrai. CPK 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad jeigu įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, tai darydamas teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Kadangi skiriamos baudos vienas svarbiausių tikslų – sudrausminti, teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos konkretaus dydžio, prioritetiniu kriterijumi laiko būtent sudrausminantį baudos poveikį.

9Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolio teisėti įpareigojimai nėra sudėtingi, neapsunkinantys skolininko darbovietės veiklos, nereikalauja didesnių fizinių ar finansinių sąnaudų, į išieškomos sumos dydį, į tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) matyti, kad A. K. 2020 m. vasario 27 d. buvo taikyta atsakomybė už antstolio reikalavimo nevykdymą, sprendžia, kad yra pagrindas jam skirti vienkartinę 150 Eur dydžio baudą (CPK 585 straipsnio 2 dalis).

10(Duomenys neskelbtini) vadovui A. K. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigas vykdyti antstolio reikalavimus.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, 585 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti iš dalies.

13Skirti suinteresuotam asmeniui ( - ) vadovui A. K., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), 150 Eur (šimtas penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už antstolio 2019 m. spalio 18 d. patvarkymo Nr. S-19-8-32027 vykdomojoje byloje Nr. 0008/13/02776 nevykdymą.

14Nutartį siųsti proceso dalyviams.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai