Byla 2A-1240/2011
Dėl sandorio pripažinimo negaliojanciu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Algirdo Gailiuno (kolegijos pirmininkas ir pranešejas), Danutes Gasiunienes ir Konstantino Gurino teismo posedyje rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Murena“ prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones civilineje byloje Nr. 2A-1240/2011 pagal bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Murena“ apeliacini skunda del Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimo civilineje byloje Nr. 2-1723-343/2011 pagal ieškovo bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „Murena“ ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ceslovas ir kompanija“(tretysis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Pramogu era“) del sandorio pripažinimo negaliojanciu ir

2n u s t a t e :

3Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu netenkino ieškovo BUAB „Murena“ ieškinio atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ceslovas ir kompanija“(tretysis asmuo – bankrutuojanti uždaroji akcine bendrove „Pramogu era“) pripažinti 2009 m. kovo 17 d. reikalavimo perleidimo sutarti Nr. 2009-1, sudaryta tarp UAB „Murena“ ir UAB „Ceslovas ir kompanija“ negaliojancia. Šia reikalavimo perleidimo sutartimi 650 000 reikalavimas i UAB „Pramogu era“ buvo perleistas atsakovui UAB „Ceslovas ir kompanija“ už 370 464,09 Lt skola. Sandori ieškovas praše pripažinti negaliojanciu actio Pauliana pagrindu. Ieškovas del šio sprendimo padave apeliacini skunda, kuris apeliacine tvarka dar neišnagrinetas.

4Ieškovas pateike Lietuvos apeliaciniam teismui prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones – taikyti gincijama 2009 m. kovo 17 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009-1 atsakovui UAB „Ceslovas ir kompanija“ perleistos reikalavimo teises skolininkui BUAB „Pramogu era“ arešta, uždraudžiant disponuoti ir naudotis nurodyta reikalavimo teise ir jos suteikiamomis neturtinemis (kreditoriaus) teisemis BUAB „Pramogu era“ bankroto procese - balsuoti BUAB „Pramogu era“ kreditoriu/komiteto susirinkimuose. Nutarti vykdyti skubiai.

5Prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

61. Gincijamas sandoris (reikalavimo teises perleidimas) yra susijes su atsakovo galimybemis igyvendinti kreditoriaus teises kitos imones (UAB “Pramogu era“) bankroto byloje, t y. suteikia atsakovui teise reikalauti piniginiu lešu iš BUAB “Pramogu era” 650.000 Lt sumai bei šios sumos dalyje naudotis kreditoriaus teisemis BUAB „Pramogu era” bankroto procese.

7BUAB „Pramog era“ bankroto procedura pasieke tokia stadija, jog atliekami baigiamieji veiksmai del paskutinio likusio turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, turto realizavimo, o tuo paciu reiškia, ir kreditoriu interesu tenkinimo. Patenkinus byloje ieškini pats ieškovas galetu igyvendinti kreditoriaus BUAB „Pramogu era” bankroto procese teises ir atgauti 650.000 Lt suma iš BUAB „Pramog era“ vietoje galimos 370 464,09 Lt.

8BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje 2008 m. gruodžio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilineje byloje Nr. B2-771-260/2008 buvo patvirtintas 1.732.323,45 Lt sumos UAB „Murena“ kreditorinis reikalavimas. Gincijamu sandoriu atsakovui buvo perleista reikalavimo teise i 650.000 Lt dali skolos. Kitoje byloje ieškovas taip pat gincija likusios reikalavimo dalies perleidima kitam asmeniui. Šiose bylose ieškovui priemus palankius sprendimus, jis turetu 33 procentus visu patvirtintu UAB „Pramogu era“ kreditoriniu reikalavimu ir turetu realia galimybe atgauti dideles sumas iš skolininko BUAB „Pramogu era“, kuri turi realizuotino dideles vertes nekilnojamojo turto.

92. Gincijamos sutarties pagrindu atsakovas UAB „Ceslovas ir kompanija“ igijo reikalavimo teise i 650 000 skola iš BUAB „Pramogu era“ ir iš šios reikalavimo teises kylanciomis kreditoriaus teisemis naudojasi netinkamai. UAB „Ceslovas ir kompanija“ po reikalavimo teisiu perleidimo tapo kreditoriu UAB „Pramogu era“ kreditoriu komiteto nariu vietoje UAB „Murena“ (2009 m. birželio 3 d. BUAB „Pramogu era“ kreditoriu susirinkimo protokolas), tuo paciu igijo bei igyvendino savo teises atstovauti kreditoriams, taciau veike išskirtinai savo asmeniniu interesu naudai, taip pažeisdamas kitu kreditoriu teises bei esminius bankroto principus. Tokias aplinkybes konstatavo Lietuvos respublikos teismai (2009 m. gegužes 31 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilineje byloje Nr.B2-82-260/2011 bei 2011 m. lapkricio 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilineje byloje Nr.2-2395/2011).

10Dalis BUAB „Pramogu era“ kreditoriu (tame tarpe ir atsakovas), piktnaudžiaudami padetimi ir pasinaudodami turima kreditoriu komiteto balsu dauguma, sieke igyti dideles vertes vieninteli BUAB „Pramogu era“ turta kuo mažesne kaina, realizuojamo turto pirkimui specialiai ikure imone (UAB „Kalnenu era“), kurios valdybos nariai taip pat yra kreditoriu komiteto nariu atstovai (valdybos nare I. B. bankroto byloje atstovauja kreditoriu ir kreditoriu komiteto nari atsakova) ir pardave BUAB „Pramogu era“ turta dešimteriopai mažesne kaina nei reali rinkos verte.

11Šiuo metu BUAB „Pramogu era“ kreditoriu komitetas nebeturi teises spresti turto pardavimo klausimu ir jie pavesti spresti kreditoriu susirinkimui.

123. 2011 m. gruodžio 22 d. yra šaukiamas BUAB „Pramogu era“ visuotinis kreditoriu susirinkimas. Tiketina, kad atsakovas ir toliau naudosis gincijamo igyto kreditorinio reikalavimo suteiktomis teisemis, siekdamas asmeniniu interesu tenkinimo. Neatmetama galimybe, jog atsakovas ir vel sieks realizuojama BUAB „Pramogu era“ turta igyti aplinkiniais budais nustatant kuo mažesne realizuojamo turto kaina. Reiškia, nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, o teismui galimai priemus ieškovui palanku sprendima actio Pauliana grindžiamoje byloje, sprendimas iš esmes prarastu savo prasme, nes atsakovas jau butu nepalankiai ir netinkamai pasinaudojes kreditoriaus suteiktomis teisemis bei igyvendines jas tik išskirtinai sau naudingu budu.

134. Ieškovo bankroto administratorius, siekdamas parduoti BUAB „Pramogu era“ turta kuo didesne kaina, tinkamai atstovauja ir atsakovo interesus, kuris ieškovui palankaus sprendimo atveju bei pritaikius restitucija taptu ieškovo kreditoriumi.

145. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas šioje byloje neprieštarauja bankroto proceduros principams ir tikslams bei neužvilkina bankroto proceduros

15Apribojimas butu taikomas 12% visu patvirtintu reikalavimu daliai, o nutarimai kreditoriu susirinkime del turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo gali buti priimami ir nebalsuojant tokiam atsakovo balsu skaiciui (IBI 24 str.). Pažymetina, kad 2011 m. lapkricio 10 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje civilineje byloje Nr.2-2395/2011 konstatuota, jog „tolimesnis bankrutavusios imones turto pardavimas turetu buti sprendžiamas ne kreditoriu komitete, o teismo šaukiamame kreditoriu susirinkime“. Kreditoriu komiteto veikla prarado prasme, nes iš esmes bankroto procedura pasieke stadija, kuomet sprendžiami tik keli like klausimai ir jie gali buti išspresti kreditoriu susirinkime.

166. Laikinosios apsaugos priemones turetu buti taikomos operatyviai, o teismas turi buti aktyvus.

17Gauti du prieštaravimai del prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones.

18Atsakovas UAB „Ceslovas ir kompanija“ prašo laikinuju pasaugos priemoniu netaikyti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Atsakovo kreditorinis reikalavimas BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje sudaro tik apie 12% visu kreditoriniu reikalavimu. Toks kreditoriniu reikalavimu kiekis procentine išraiška neitakoja sprendimu priemimo kreditoriu susirinkime.

202. Apriboti kreditoriaus, kurio finansinius reikalavimus yra patvirtines teismas, teises dalyvauti ir balsuoti kreditoriu susirinkimuose gali tik bankroto byla nagrinejantis teismas.

213. Prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemones ieškovas BUAB „Murena“ tik siekia trukdyti BUAB „Pramogu era“ bankroto proceduros eigai. Ieškovas nenurode, kokia gresme ieškovo turtiniams interesams gali kelti atsakovo veiksmai, nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu.

224. Kreditoriu susirinkimo, vyksiancio 2011 m. gruodžio 22 d. darbotvarkes klausimai yra suformuluoti teismo. Jeigu atsakovas negales dalyvauti susirinkime, bus pažeistos atsakovo teises.

23Tretysis asmuo UAB „Pramogu era“ taip pat prašo laikinuju pasaugos priemoniu netaikyti ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

241. Abejotina, ar prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones pateike BUAB „Murena“ atstovauti igaliotas asmuo. Vadovaujantis Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 3 dalies 9 puntu, bankroto administratorius atstovauja ar igalioja asmeni atstovauti bankrutuojanciai imonei teisme. Iš prašymo galima daryti prielaida, kad advokatas J. B. yra tik UAB „Forum regis“, bet ne BUAB „Murena“ atstovas.

252. Apeliantas nenurodo jokiu objektyviu aplinkybiu, nepateikia irodymu, kodel, nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo del ginco sandorio pripažinimo negaliojanciu ivykdymas galetu buti neimanomas ar pasunketi, savo prašyma grindžia tik samprotavimais. Atsakovas šiuo metu yra treciojo asmens bankroto byloje patvirtintas kreditorius ir todel pagristai naudojasi savo teisemis, kas visiškai nedarys itakos nei reikalavimo teises perleidimo sandorio pripažinimo negaliojanciu galimumui, nei restitucijos taikymui.

263. Apeliantas nepagristai butent Lietuvos apeliaciniam teismui teikia prašyma apriboti atsakovo reikalavimo teisiu treciajam asmeniui arešta.Vadovaujantis Imoniu bankroto istatymo 10 straipsnio 2 dalimi, bankroto byla iškelia ir nagrineja vietoves, kurioje yra imones buveine, apygardos teismas. Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinejamoje civilineje byloje Nr. 2A-1240/2011 yra nagrinejamas tik klausimas del sandorio pripažinimo negaliojanciu, bet ne BUAB „Pramogu era“ bankroto byla.

274. Ieškova administruojantis bankroto administratorius UAB „Forum regis“ administruoja BUAB „Pramogu era“ kreditoriu BUAB „Bildunga“, todel UAB „Pramogu era” bankroto byloje galejo imtis teisiniu priemoniu del jo nuomone kreditoriu interesu pažeidimo, taciau to nepadare.

285. Atsakovas yra treciojo asmens kreditorius, o apeliantas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti, kad atsakovas, igyvendindamas savo teises, veiktu, taip kaip siekia BUAB „Murena“ ar šios imones bankroto administratorius UAB „Forum regis“. Apeliantas nera ir treciojo asmens bankroto bylos šalis.

296. Jeigu BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje kreditoriu priimti sprendimai butu neteiseti ar pažeidžiantys kitu kreditoriu interesus, del to i bankroto byla nagrinejanti teisma turetu teise kreiptis tiek bankroto administratorius, tiek patys kreditoriai, tame tarpe ir kreditoriu susirinkimo pirmininkas, bankroto byla nagrinejantis teismas taip pat galetu ex officio imtis veiksmu.

307. Apeliantas nepateike irodymu, kad atsakovas savo teisemis naudojosi nesažiningai. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkricio 10 d. nutartyje civilineje byloje Nr. 2-2395/2011 pasisakyta del kreditoriu komiteto kaip organo sprendimu, bet ne del atskiru komiteto nariu sprendimu sažiningumo.

31IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

32Prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones netenkintinas.

33Iš bylos medžiagos ir teismu informacines sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB „Pramogu era“ bankroto byloje 2008 m. gruodžio 8 d. buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Murena“ 1 732 323,45 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas.

34UAB „Murena“ 2009 m. kovo 17 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009-1 650 000 Lt dydžio reikalavimo teise i BUAB „Pramogu era“ perleido UAB „Ceslovas ir kompanija“, o 2009 m. kovo 17 d. reikalavimu perleidimo sutartimi Nr. 2009-2 UAB 1.082.323,45 Lt dydžio reikalavimo teise i BUAB „Pramogu era” perleido „MAVISTA“.

352009 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismas iškele bankroto byla ieškovui UAB „Murena“. Paskirtasis bankroto administratorius minetas UAB „Murena“ reikalavimu i BUAB „Pramogu era“ perleidimo sutartis gincija teisme. Pirmosios instancijos teismas abu ieškinius atmete (Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu civilineje byloje Nr. 2-1723-343/2011 netenkino reikalavimo pripažinti negaliojanciu 650 000 Lt reikalavimo perleidimo sutarti, o 2011 m. spalio 27 d. sprendimu civilineje byloje Nr. 2-1399-555/2011 netenkino reikalavimo pripažinti negaliojanciu 1.082.323,45 Lt reikalavimo perleidimo sutarti). Abu šie sprendimai yra apskusti apeliacine tvarka.

36Byloje del 650 000 Lt reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojancia ieškovas prašo taikyti laikinasias apsaugos priemones – uždrausti reikalavimo teises peremejui UAB „Ceslovas ir kompanija“ igyvendinti kreditoriaus teises UAB „Pramogu era“ bankroto byloje, konkreciai – taikyti perleistos reikalavimo teises skolininkui BUAB „Pramogu era“ arešta, uždraudžiant disponuoti ir naudotis nurodyta reikalavimo teise ir jos suteikiamomis neturtinemis (kreditoriaus) teisemis BUAB „Pramogu era“ bankroto procese - balsuoti BUAB „Pramogu era“ kreditoriu/komiteto susirinkimuose.

37Prašyma grindžia argumentais, kad atsakovas yra BUAB „Pramogu era“ kreditoriu komiteto narys ir savo kaip kreditoriaus ir kreditoriu komiteto nario teises igyvendina netinkamai, galimai siekia, kad BUAB „Pramogu era“ turtas butu parduotas už kaina, neatitinkancia rinkos ir su kreditoriu komiteto nariais susijusiems subjektams. Šias aplinkybes grindžia teismu nutartimis, kuriose panaikinti BUAB „Pramogu era“ kreditoriu komiteto nutarimai del nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo, o vykdytos turto pardavimo varžytynes pripažintos negaliojanciomis. Pareiškejo nuomone, jeigu byloje bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, t.y. pripažintas negaliojanciu sandoris, kuriuo 2009 m. kovo 17 d. UAB Murena“ perleido reikalavimo teises i 650 000 Lt kreditorini reikalavima UAB „Pramogu era“ bankroto byloje, kreditoriumi tapes BUAB „Murena“ tinkamiau igyvendins kreditoriaus teises, kas galimai tures itakos BUAB „Pramogu era“ turto pardavimo kainai, o tai sudarys prielaidas didesne apimti patenkinti tiek UAB „Pramogu era“, tiek BUAB „Murena“ kreditoriu reikalavimus.

38Teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tokiu priemoniu paskirtis – užtikrinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdyma, o taikymo pagrindas – reali gresme, kad, nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, ieškovui palankaus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti nebeimanomas.

39Šioje byloje ieškiniu prašoma pripažinti negaliojancia 2009 m. kovo 17 d. reikalavimu perleidimo sutarti Nr. 2009-1, kuria UAB „Murena“ atsakovui UAB „Ceslovas ir kompanija“ perleido 650 000 Lt dydžio reikalavima i BUAB „Pramogu era“. Taigi šioje byloje prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones turi buti susijusios su pareikštu materialaus pobudžio reikalavimu. Teiseju kolegija, ivertinus ieškovo pareikštus materialinius reikalavimus ir prašomu taikyti laikinuju apsaugos priemoniu pobudi (draudimas BUAB „Pramogu era“ kreditoriui igyvendinti savo kaip kreditoriaus teises), daro išvada, jog prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones nera susije su ieškovo pareikštu reikalavimu – pripažinti reikalavimu perleidimo sandori negaliojanciu. Prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonemis ieškovas siekia ne išsaugoti galimybe ivykdyti jam galimai palanku teismo sprendima, o siekia apriboti konkretaus kreditoriaus (atsakovo) teises treciojo asmens bankroto byloje.

40Be to, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones neatitinka ekonomiškumo bei šaliu interesu pusiausvyros principu. Pažymetina, kad tolimesnius sprendimus del BUAB „Pramogu era“ turto pardavimo priims kreditoriu susirinkimas, kuriame UAB „Ceslovas ir kompanija“, kurio teises prašoma apriboti laikinosiomis apsaugos priemonemis, reikalavimas sudaro apytiksliai tik 12 procentu visos patvirtintu kreditoriniu reikalavimu sumos, tad, turint omenyje, jog kreditoriu susirinkimo sprendimui priimti reikalinga, kad už ji balsuotu kreditoriai, kuriu teismo patvirtintu reikalavimu suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip puse visu kreditoriu patvirtintu reikalavimu sumos (IBI 24 str. 1 d.), maža tikimybe, kad UAB „Ceslovas ir kompanija“ nuomone butu lemiama kreditoriams priimant sprendimus.

41Antra, net ir susikloscius situacijai, kai kreditoriu susirinkimas priimtu neteisetus ar BUAB „Pramogu era“ kreditoriu interesu ir bankroto proceso tikslu neatitinkancius sprendimus, šie kreditoriu iniciatyva galetu buti skundžiami teismui (IBI 24 str. 5 d.).

42Atmestini ir ieškovo argumentai, kad, patenkinus ieškini šioje byloje, pats ieškovas galetu igyvendinti kreditoriaus BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje teises. Prašomos laikinosios apsaugos priemones turetu itakos tik vieno iš kreditoriu – atsakovo- teisems BUAB „Pramogu era“ bankroto procese ir nesustabdytu nei šios imones, kuri teismo nutartimi jau pripažinti bankrutavusia ir likviduojama del bankroto, bankroto proceso, nei kreditoriu susirinkimo sprendimu priemimo ir vykdymo.

43Teiseju kolegijos vertinimu, UAB „Ceslovas ir kompanija“ kaip kreditoriaus teisiu apribojimas BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje be pakankamo teisinio pagrindo suvaržytu šio kreditoriaus teises, kuriu igyvendinimas negali nulemti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo ivykdymo negalimumo.

44Del kitu prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones ir atsiliepimu i ji argumentu teiseju kolegija nebepasisako kaip del teisiškai nebereikšmingu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimui išspresti.

45Teiseju kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdestyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsnio 1 dalimi, 147 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

46ieškovo bankrutuojancios akcines bendroves „Murena“ prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. n u s t a t e :... 3. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu netenkino ieškovo... 4. Ieškovas pateike Lietuvos apeliaciniam teismui prašyma taikyti laikinasias... 5. Prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones grindžia tokiais svarbiausiais... 6. 1. Gincijamas sandoris (reikalavimo teises perleidimas) yra susijes su atsakovo... 7. BUAB „Pramog era“ bankroto procedura pasieke tokia stadija, jog atliekami... 8. BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje 2008 m. gruodžio 8 d. Kauno apygardos... 9. 2. Gincijamos sutarties pagrindu atsakovas UAB „Ceslovas ir kompanija“... 10. Dalis BUAB „Pramogu era“ kreditoriu (tame tarpe ir atsakovas),... 11. Šiuo metu BUAB „Pramogu era“ kreditoriu komitetas nebeturi teises spresti... 12. 3. 2011 m. gruodžio 22 d. yra šaukiamas BUAB „Pramogu era“ visuotinis... 13. 4. Ieškovo bankroto administratorius, siekdamas parduoti BUAB „Pramogu... 14. 5. Laikinuju apsaugos priemoniu taikymas šioje byloje... 15. Apribojimas butu taikomas 12% visu patvirtintu reikalavimu daliai, o nutarimai... 16. 6. Laikinosios apsaugos priemones turetu buti taikomos operatyviai, o teismas... 17. Gauti du prieštaravimai del prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones.... 18. Atsakovas UAB „Ceslovas ir kompanija“ prašo laikinuju pasaugos priemoniu... 19. 1. Atsakovo kreditorinis reikalavimas BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje... 20. 2. Apriboti kreditoriaus, kurio finansinius reikalavimus yra patvirtines... 21. 3. Prašymu taikyti laikinasias apsaugos priemones ieškovas BUAB „Murena“... 22. 4. Kreditoriu susirinkimo, vyksiancio 2011 m. gruodžio 22 d. darbotvarkes... 23. Tretysis asmuo UAB „Pramogu era“ taip pat prašo laikinuju pasaugos... 24. 1. Abejotina, ar prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones pateike BUAB... 25. 2. Apeliantas nenurodo jokiu objektyviu aplinkybiu, nepateikia irodymu, kodel,... 26. 3. Apeliantas nepagristai butent Lietuvos apeliaciniam teismui teikia prašyma... 27. 4. Ieškova administruojantis bankroto administratorius UAB „Forum regis“... 28. 5. Atsakovas yra treciojo asmens kreditorius, o apeliantas neturi jokio... 29. 6. Jeigu BUAB „Pramogu era“ bankroto byloje kreditoriu priimti sprendimai... 30. 7. Apeliantas nepateike irodymu, kad atsakovas savo teisemis naudojosi... 31. IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados... 32. Prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones netenkintinas.... 33. Iš bylos medžiagos ir teismu informacines sistemos LITEKO nustatyta, kad UAB... 34. UAB „Murena“ 2009 m. kovo 17 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2009-1... 35. 2009 m. birželio 30 d. Kauno apygardos teismas iškele bankroto byla ieškovui... 36. Byloje del 650 000 Lt reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo... 37. Prašyma grindžia argumentais, kad atsakovas yra BUAB „Pramogu era“... 38. Teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu 39. Šioje byloje ieškiniu prašoma pripažinti negaliojancia 2009 m. kovo 17 d.... 40. Be to, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones neatitinka... 41. Antra, net ir susikloscius situacijai, kai kreditoriu susirinkimas priimtu... 42. Atmestini ir ieškovo argumentai, kad, patenkinus ieškini šioje byloje, pats... 43. Teiseju kolegijos vertinimu, UAB „Ceslovas ir kompanija“ kaip kreditoriaus... 44. Del kitu prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemones ir atsiliepimu i ji... 45. Teiseju kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdestyta, ir Lietuvos Respublikos 46. ieškovo bankrutuojancios akcines bendroves „Murena“ prašymo taikyti...