Byla 2S-1025-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo V. T. ieškinį atsakovui VšĮ Klaipėdos universitetui, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, S. O. (S. O.), A. B. dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui remtis ginčijamais rinkimų rezultatais, formuojant Klaipėdos universiteto Tarybą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-07 nutartimi ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo pateiktus argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, padarė išvadą, jog ieškovas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui VšĮ Klaipėdos universitetui remtis ginčijamais rinkimų rezultatais, formuojant Klaipėdos universiteto Tarybą, įformintais Klaipėdos universiteto tarybos narių, renkamų Klaipėdos universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų konferencijos balsų skaičiavimo komisijos 2010-10-20 protokolu Nr.1, – iš esmės prašo teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

4Atskiruoju skundu ieškovas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-07 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad reikalavimas spręsti ginčą dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto Tarybą rezultatų yra formuojamas ieškinyje, nurodant, kad ieškovas prašo pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais, t. y. prašoma iš esmės pakeisti teisinius santykius, o prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma uždrausti atsakovui remtis ginčijamais rinkimų rezultatais. Pažymi, jog šiuo metu jokie apribojimai, trukdantys sudaryti Klaipėdos universiteto Tarybą pagal ginčijamus rinkimų rezultatus, nėra taikomi, todėl jeigu Klaipėdos universiteto Taryba bus suformuota remiantis ginčijamais rinkimų rezultatais, ieškinio reikalavimų patenkinimas taps neįmanomu, kadangi pagal ginčijamus rinkimų rezultatus išrinkta universiteto Taryba pradės veikti.

5Tretieji asmenys atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-07 nutartį. Nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumą, be to, net jei teismas tenkintų ieškovo ieškinį, nekiltų jokių papildomų sunkumų organizuoti naujus Tarybos rinkimus ir suformuoti naują Klaipėdos universiteto Tarybą, todėl nėra objektyvių aplinkybių, dėl kurių tokie atsakovo veiksmai, tenkinus ieškinį ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, pasidarytų neįmanomi ar pasunkėtų. Tretieji asmenys pažymi, jog senosios Klaipėdos universiteto Tarybos įgaliojimai baigėsi 2011-01-04, todėl faktiškai Universitetas neturi vieno iš valdymo organų. Taip pat nurodo, kad 2011-06-04 baigiasi Klaipėdos universiteto rektoriaus kadencija, o išrinkti naują turi naujai išrinkta universiteto Taryba, tokiu būdu ieškovas faktiškai siekia sustabdyti universiteto veiklą, nes be Tarybos ir rektoriaus Universitetas negali vykdyti savo funkcijų.

6Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą klausimą dėl pateikto atskirojo skundo prašo spręsti teismo nuožiūra.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatus. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui remtis ginčijamais rinkimų rezultatais, formuojant Klaipėdos universiteto Tarybą. Pirmosios instancijos teismas ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.

9Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima. Kolegija atkreipia dėmesį, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Šiuo atveju teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės. Teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgia į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio reikalavimų rūšį ir dydį, šalies veiksmus ir kitas reikšmingas bylai aplinkybes. Nagrinėjamu atveju teismas padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nepagrįstas, kadangi ieškovas iš esmės prašo teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kolegija iš dalies sutinka su tokiomis teismo išvadomis. Iš bylos duomenų bei ieškovo prašymo matyti, kad ieškovas prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašo uždrausti remtis rezultatais formuojant tarybą, o ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais rinkimų rezultatus, todėl darytina išvada, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių nėra ginčo išsprendimas iš esmės. Tačiau kolegija konstatuoja, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos yra nepagrįstas dėl kitų motyvų. Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, t. y. nėra pateikta jokių duomenų, kad tenkinus ieškovo ieškinį, nebūtų galima organizuoti naujų Tarybos rinkimų. Todėl ieškovui nepateikus jokių duomenų, kad egzistuoja reali grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d.).

11Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai