Byla 2S-1129-730/2016
Dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo D. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos BUAB „Ronier development“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Renavita“, atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. T. ieškinį atsakovėms BUAB „Ronier Lez“, BUAB „Ronier Development“, G. N., dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo D. S.,

Nustatė

2

 1. Pareiškėja teismui pateikė prašymą, kuriuo prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje

  3Nr. 2-491-323/2014 pagal ieškovės I. T. ieškinį atsakovėms BUAB „Ronier Lez“, BUAB „Ronier Development“, G. N. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo D. S.. Proceso atnaujinimo civ. byloje Nr. 2-491-323/2014 pagrindas – naujai paaiškėjo esminė bylos aplinkybė, kuri nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio l dalies 2 punktas). Prašymo atnaujinti procesą motyvai – tai, kad 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo aktu, reg. Nr. 3.5.-4515, nustatyta bylos aplinkybė dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-28 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-721-479/2008 įvykdymo CPK nustatytu priverstinio vykdymo būdu neįmanomumo neabejotinai pagrindžia BUAB „Ronier Development“ akcijų bevertiškumą ir akivaizdžiai paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų konstatuotą faktą dėl ginčijamu sandoriu perleistų BUAB „Ronier Development“ akcijų vertės; taip pat 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo akto, reg. Nr. 3.5.-4515, faktiniai duomenys paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų pripažintą ieškovės, kaip BUAB „Ronier Lez“ kreditorės, teisių pažeidimą.

 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-05-12 nutartimi nutarė pareiškėjos BUAB „Ronier Development“ prašymo nepriimti ir nustatyti pareiškėjai 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos terminą pašalinti nutartyje paminėtus trūkumus. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo aktas negali būti naujai paaiškėjusi bylos aplinkybė, kadangi 2014 m. nagrinėjant civilinę bylą tokio akto negalėjo būti. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad tame pačiame Išieškojimo negalimumo akte antstolė išaiškino pareiškėjui, kad vadovaujantis CPK 631 straipsnio 3 dalimi, vykdomojo dokumento grąžinimas išieškotojui netrukdo per įstatymo nustatytą terminą iš naujo pateikti šį vykdomąjį dokumentą vykdyti. Todėl teismas konstatavo, jog pareiškėja nepateikė tinkamų įrodymų, patvirtinančių proceso atnaujinimo pagrindą.
 3. Atskirajame skunde apeliantė prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2016-05-12 nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 4. Kadangi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, priimdami sprendimus, konstatavo, jog vykstantis priverstinis išieškojimas iš V. N. lemia didesnę už sutartinę kainą ginčijamo sandorio dalyko vertę ir šiuo faktu grindė savo sprendimus, tai išieškojimo negalimumo fakto patvirtinimas oficialiu rašytiniu įrodymu turi esminę reikšmę bylai. Ši aplinkybė egzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau paaiškėjo tik po teismo sprendimo priėmimo.
 5. Prašymas atnaujinti procesą byloje atitinka visus tokiam prašymui keliamus reikalavimus, kadangi nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, pridėti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, o 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo akto kaip įrodymo vertinimas neturėtų būti atliekamas pareiškimo priėmimo stadijoje.

4Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria nustatytas terminas prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo.
 3. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-491-323/2014 Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-31 sprendimu patenkino ieškovės I. T. ieškinį, pripažino negaliojančia nuo jos sudarymo momento uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Lez“ ir G. N. 2012 m. liepos 14 d. sudarytą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, taikė restituciją – grąžino uždarajai akcinei bendrovei „Ronier Lez“ 100 (vieną šimtą) vienetų paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Development“ 100 Lt (vieno šimto litų) nominaliosios vertės akcijų, pripažino negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2012-09-28 uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Development“ akcininkų sąrašą.
 4. Pareiškėja (atsakovė) pateikė teismui prašymą atnaujinti procesą minėtoje civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu.
 5. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė pareiškėjai terminą prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti.
 6. Atskirąjį skundą apeliantė iš esmės motyvuoja tuo, kad prašymas atnaujinti procesą byloje atitinka visus tokiam prašymui keliamus reikalavimus, kadangi nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, pridėti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą, o 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo akto kaip įrodymo vertinimas neturėtų būti atliekamas pareiškimo priėmimo stadijoje. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu.
 7. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo svarstymo stadijos eigą reglamentuoja CPK 370 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pagal šias nuostatas šioje stadijoje tikrintina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnio reikalavimus. Ši norma numato, kad, be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pareiškusio asmens prašymas. Prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą. Jei prašymas neatitinka formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia prašymo trūkumų šalinimo klausimą, o jei yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 8 punktuose pagrindai, – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis). Taigi, prašymo priėmimo svarstymo stadijoje vertinamos tik paminėtos aplinkybės, bet nesprendžiama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų procesui atnaujinti pagrįstumo, dėl to teismas sprendžia kitoje proceso stadijoje – kai prašymas yra priimtas ir išnagrinėjamas teismo posėdyje (CPK 370 straipsnio 3 dalis).
 8. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Taigi, pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą šiuo pagrindu, prašyme atnaujinti procesą turi nurodyti naujai paaiškėjusias esmines aplinkybes, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu, ir pridėti įrodymus, pagrindžiančius šio proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis).
 9. Kaip matyti iš pareiškėjos prašymo turinio, kaip esminę aplinkybę, kurios nebuvo ir kuri negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu, nurodo 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo aktą, reg. Nr. 3.5.-4515. Teigia, kad 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo aktu, reg. Nr. 3.5.-4515, nustatyta bylos aplinkybė dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-28 nutarties civ. byloje. Nr. 2-721-479/2008 įvykdymo CPK nustatytu priverstinio vykdymo būdu neįmanomumo neabejotinai pagrindžia BUAB „Ronier Development“ akcijų bevertiškumą ir akivaizdžiai paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų konstatuotą faktą dėl ginčijamu sandoriu perleistų BUAB „Ronier Development“ akcijų vertės; taip pat 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo akto, reg. Nr. 3.5.-4515, faktiniai duomenys paneigia pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų pripažintą ieškovės, kaip BUAB „Ronier Lez“ kreditorės, teisių pažeidimą. Pareiškėjos vertinimu, minėta paaiškėjusi aplinkybė egzistavo bylos nagrinėjimo metu, tačiau išaiškėjo tik priėmus sprendimą. Atskirajame skunde teigia, kad teismai priimdami sprendimus rėmėsi tuo faktu, jog įvyksiantis ar galimas 855000,00 Lt išieškojimas iš V. N. lemia didesnę ginčijamo sandorio dalyko vertę, ir šiuo faktu grindė savo sprendimus. Be to, nurodo, kad jeigu aplinkybė apie išieškojimo negalimumą būtų buvusi žinoma nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks teismo sprendimas.
 10. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo atitinka visus formai bei turiniui keliamus reikalavimus, kadangi konkrečiai nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas bei proceso atnaujinimo motyvai, pridėti proceso atnaujinimo pagrindą pagrindžiantys įrodymai (2016-04-25 išieškojimo negalimumo aktas, 2009-01-30 vykdomojo rašto Nr. 2-721-497/2008 kopija) ir prašymas atitinka kitus CPK 369 straipsnyje numatytus reikalavimus. Sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas pasisakydamas, kad 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo aktas nėra naujai paaiškėjusi aplinkybė, prašymo priėmimo stadijoje nepagrįstai sprendė dėl 2016-04-25 Išieškojimo negalimumo akto kaip pagrindo procesui atnaujinti pagrįstumo, nes tokie veiksmai atliekami kitoje proceso stadijoje – priėmus prašymą ir jį nagrinėjant teismo posėdyje.
 11. Įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė pareiškėjai terminą prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti. Esant nurodytoms aplinkybėms, dėl netinkamo proceso normų, reglamentuojančių prašymo dėl proceso atnaujinimo turinio ir formos reikalavimus bei priėmimo tvarką (CPK 369 straipsnis, 370 straipsnio 1 dalis), aiškinimo ir taikymo yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Apeliacinės instancijos teismas nesprendžia, ar prašymas priimtinas, ar jam (ne)taikytinas trūkumų šalinimo institutas, nes tai yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva, todėl skundžiamą nutartį panaikinus, klausimas dėl prašymo atnaujinti procesą priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

6panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartį ir klausimą dėl pareiškėjos BUAB „Ronier Development“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Renavita“, prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai