Byla 2-491-323/2014
Dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo D. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei, atsakovės G. N. ir trečiojo asmens D. S. atstovui advokatui Sergiejui Butai, atsakovės BUAB „Ronier Lez“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Pajūrio administratoriai“ įgaliotai atstovei L. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės I. T. ieškinį atsakovėms BUAB „Ronier Lez“, BUAB „Ronier Development“, G. N. dėl akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo, trečiasis asmuo D. S.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašo teismo pripažinti 2012-07-14 UAB „Ronier Development“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia nuo sudarymo momento, pripažinti 2012-09-28 UAB „Ronier Development“ akcininkų sąrašą negaliojančiu nuo sudarymo momento, taikyti restituciją – grąžinti BUAB „Ronier Lez“ 100 parastųjų vardinių 100 Lt nominalios vertės UAB „Ronier Development“ akcijų, bei priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2010-02-10 UAB „Ronier Lez“ ir UAB „Corporate advisers“ sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Ronier Lez“ įsigijo 100 vardinių paprastųjų 100 Lt nominalios vertės UAB „Ronier Development“ akcijų už 17000 Lt. UAB „Ronier Lez“ bendrovės UAB „Ronier Development“ akcininku registruota nuo 2010-02-22 iki 2012-10-04. Paaiškino, kad 2012-07-14 UAB „Ronier Lez“, atstovaujama direktoriaus D. S., perleido atsakovei G. N. UAB „Ronier Development“ akcijas, kai tuo tarpu 2012-07-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1489-370/2012, pradėtoje pagal ieškovės I. T. ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Ronier Lez“ iškėlimo, bendrovei UAB „Ronier Lez“ taikytos laikinosios apsaugos priemonės, areštuojant bendrovei priklausantį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, 2012-09-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi – iškelta bankroto byla, o 2013-04-02 nutartimi patvirtintas patikslintas ieškovės I. T. finansinis reikalavimas UAB „Ronier Lez“ 4907,04 Lt sumai. Laiko, kad 2012-07-14 UAB „Ronier Development“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartis pažeidžia ieškovės, kaip BUAB „Ronier Lez“ kreditorės, teises ir teisėtus interesus gauti neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės patenkinimą, kadangi jokio kito turto, išskyrus UAB „Ronier Development“, bei bankrutavusios UAB „Testema“ akcijas, BUAB „Ronier Lez“ neturėjo, todėl turi būti pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento actio Pauliana pagrindu. Paaiškino, kad šio instituto paskirtis yra ginti kreditorius, šiuo atveju ieškovę, nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti savo reikalavimo patenkinimą. Nurodė, kad ieškiniu siekia atkurti BUAB „Ronier Lez“ – ieškovės skolininkės - ginčijamu sandoriu pažeistą mokumą, sugrąžinant bendrovei tai, kas nesąžiningai be privalomo pagrindo buvo perleista atsakovei G. N.. Taip pat paaiškino, kad atsakovė G. N., sudarydama ginčijamą 2012-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, dirbo UAB „Ronier Development“ vyr. finansininke ir žinojo ar turėjo žinoti, jog šios įmonės savininkė UAB „Ronier Lez“ yra nemoki, todėl elgėsi nesąžiningai. Be to, nėra duomenų, jog atsakovė G. N. apmokėjo už įsigytas UAB „Ronier Development“ akcijas. Tai pat ieškovė ieškinyje nurodė, kad aplinkybę, jog BUAB „Ronier Lez“ perleido UAB „Ronier Development“ akcijas atsakovei G. N. sužinojo iš 2012-12-12 Klaipėdos apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1489-370/2012, kuria bendrovei BUAB „Ronier Lez“ buvo taikyta supaprastinta bankroto procedūra, iš kurios paaiškėjo, kad bendrovė jokio turto neturi, todėl laiko, kad senaties terminas ieškiniui actio Pauliana pagrindu pareikšti nėra praleistas (t. 1, b. l. 2-4, 86-90).

3Trečiasis asmuo D. S. (procesinė padėtis iš atsakovo į trečiąjį asmenį pakeista 2014-06-09 protokoline nutartimi) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijamu sandoriu buvo pažeistos jos teisės, kadangi pats akcijų perleidimo faktas ieškovės ir kitų BUAB „Ronier Lez“ kreditorių teisių nepažeidė, įmonės mokumo ir ieškovės galimybės gauti jos reikalavimo patenkinimą nesumažino (t. 1, b. l. 61-62).

4Atsakovės BUAB „Ronier Lez“ atstovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinio pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad buvęs BUAB „Ronier Lez“ direktorius D. S., Klaipėdos apygardos teismui 2012-09-17 nutartimi iškėlus įmonei bankroto bylą, neperdavė įmonės bankroto administratoriui ginčijamos 2012-07-14 UAB „Ronier Development“ akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, taip pat nėra mokėjimo dokumentų, kurie pagrįstų akcijų kainos sumokėjimą, todėl negali patikrinti, ar akcijų perleidimo sandoris pažeidžia įmonės ir kreditorių interesus. Taip pat nurodė, kad UAB „Ronier Lez“ balanso duomenimis jau 2010 m. buvo nemoki, nes jos pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl laiko, kad ginčijamu sandoriu nors ir buvo sumažinta UAB „Ronier Lez“ turto masė ir vertė, tačiau įtakos bendrovės mokumui jis neturėjo (t. 1, b. l. 63-64, 101-102).

5Atsakovės BUAB „Ronier Development“ atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijama 2012-07-14 UAB „Ronier Development“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartis pažeidė BUAB „Ronier Lez“ kreditorių tarp jų ir ieškovės teises ir teisėtus interesus, tuo tarpu tokio sandorio sudarymas prieš sandorio šalies bankroto bylos iškėlimą pats savaime nelemia bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo. Be to, aplinkybė, jog 2010-02-10 šių akcijų kaina buvo 17000 Lt, nepagrindžia fakto, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu šių akcijų vertė buvo didesnė nei 50 Lt (ginčijamo sandorio kaina). Laiko, kad ginčijamu sandoriu atsakovė G. N. netgi permokėjo, kadangi 2012 m. UAB „Ronier Lez“ balanse deklaruota nuosavo kapitalo vertė buvo neigiama (minus 106474,00 Lt), todėl akcijos jokios realios vertės neturi. Taip pat nurodė, kad UAB „Ronier Development“ teisė iš V. N. gauti 855000 Lt iki 2012-06-13 balanse buvo apskaitoma šios turtinės teisės įsigijimo kainos dydžiu, t.y. 22500 Lt. Nuo 2012-06-13 minėta turtinė teisė apskaitoma užbalansinėje sąskaitoje. Pažymėjo, kad turtinės teisės dydis ir jos rinkos vertė yra skirtingos teisinės kategorijos, ir laiko, kad tiek įsigijimo momentu, tiek ir dabar ši turtinė teisė yra nevertinga arba jos vertė minimali ir neįtakoja/nekeičia ginčo akcijų rinkos vertės (t. 2, b. l. 2-4).

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaiko, prašo teismo jį tenkinti ieškinyje išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu. Papildomai paaiškino, kad 2012-07-14 UAB „Ronier Development“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia ne tik actio Pauliana pagrindu, tačiau ir kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms: sutarties sudarymo metu akcijų sertifikato originalas buvo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, o be šio dokumento originalo akcijų pirkimo – pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta, akcininkų sąrašas Registrų centrui pateiktas praleidus vieno mėnesio terminą, be to šis sandoris įregistruotas jau tuomet, kai UAB „Ronier Lez“ buvo iškelta bankroto byla. Taip pat nurodė, kad UAB „Ronier Development“ akcijos, nors bendrovei yra iškelta bankroto byla, yra vertingos, kadangi įmonė yra pareiškusi ieškinius dėl didelių sumų priteisimo, be to, šios įmonės balansas neatitinka tikrosios turtinės padėties, kadangi jame neįtraukta daugiau nei 800 000 Lt reikalavimo teisė.

7Teismo posėdžio metu atsakovės G. N. bei trečiojo asmens D. S. atstovas prašo teismo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ginčo akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu šios akcijos buvo bevertės, o bankrutuojančios UAB „Ronier Development“ pareikšti ieškiniai dėl piniginių sumų priteisimo neįrodo, kad šios akcijos vertingos, kadangi tai tik prielaidos piniginių sumų gavimui. Taip pat nurodė, kad nėra vienos iš actio Pauliana taikymo sąlygos – atsakovės G. N. nesąžiningumo, kadangi ji nežinojo apie UAB „Ronier Lez“ turtinę padėtį, taip pat niekada darbo santykiais nebuvo susijusi su UAB „Ronier Development“, priešingai nei teigiama ieškinyje.

8Teismo posėdžio metu atsakovės BUAB „Ronier Lez“ atstovė prašo teismo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad UAB „Ronier Development“ akcijos yra bevertės, iš tokio turto negalima patenkinti kreditorinio reikalavimo, o ir BUAB „Ronier Lez“ mokumą atkurti yra neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, laiko, kad neverta UAB „Ronier Development“ akcijų grąžinti BUAB „Ronier Lez“, kadangi tai tik didins administravimo išlaidas, vilkins bankroto procesą.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-02-10 atsakovė UAB „Ronier Lez“ bei UAB „Corporate advisers“ sudarė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Ronier Lez“ už 17000,00 Lt iš UAB „Corporate advisers“ įsigijo 100 vnt. paprastųjų vardinių 100,00 Lt nominalios vertės UAB „Ronier Development“ akcijų (t. 1, b. l. 5-8). 2012-07-14 atsakovės BUAB „Ronier Lez“ bei G. N. sudarė akcijų pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią G. N. už 50,00 Lt iš UAB „Ronier Lez“ įsigijo 100 vnt. paprastųjų vardinių 100,00 Lt nominalios vertės UAB „Ronier Development“ akcijų (t. 1, b. l. 174-175). Klaipėdos apygardos teismas 2012-09-17 nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Ronier Lez“ bankroto bylą (t. 1, b. l. 10-11). Kauno apygardos teismas 2014-05-30 nutartimi iškėlė UAB „Ronier Development“ bankroto bylą (t. 2, b. l. 179). Ieškovė, būdama BUAB „Ronier Lez“ kreditorė, turinti 4907,04 Lt kreditorinį reikalavimą (t. 1, b. l. 16), prašo panaikinti (pripažinti negaliojančia) 2012-07-14 atsakovių BUAB „Ronier Lez“ bei G. N. sudarytą akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dviem pagrindais: 1) actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis) (Įmonių bankroto įstatymo 21 str. 2 d. 3 p.), 2) kaip prieštaraujančią imperatyvioms įstatymo normoms.

11Dėl actio Pauliana pagrindo

12CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Šiame straipsnyje įtvirtintas actio Pauliana institutas yra specialus kreditoriaus interesų gynimo būdas, kuriuo jam suteikiama galimybė panaikinti skolininko piktnaudžiavimo savo teisėmis padarinius, taip užtikrinant skolininko prisiimtų įsipareigojimų kreditoriui įvykdymą.

13CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-587/2008; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2009; 2011-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

14Pirmoji actio Pauliana taikymo sąlyga numato, kad kreditorius privalo turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, t. y. skolininkas turi būti neįvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Taikant CK 6.66 straipsnį, kreditorius yra ne tik asmuo, kuris įgyja reikalavimo teisę į skolininką sutarties pagrindu, bet ir asmuo, kurio reikalavimo teisė į skolininką atsiranda iš deliktinės atsakomybės, paveldėjimo, vaikų, sutuoktinių išlaikymo teisinių santykių ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1298/2001; 2003-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2003; 2007-03-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2007; 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008; kt.). Pripažįstama, kad naudoti actio Pauliana ieškinį, kaip teisių gynimo būdą, kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo.

15Nagrinėjamu atveju ieškovei reikalavimo teisė į atsakovę BUAB „Ronier Lez“ atsirado dėl to, kad atsakovė BUAB „Ronier Lez“ neišmokėjo ieškovei priklausančio darbo užmokesčio. Klaipėdos apygardos teismas 2012-12-12 nutartimi patvirtino ieškovės kreditorinį reikalavimą BUAB „Ronier Lez“ 7907,04 Lt sumai (t. 1, b.l. 12-13), kuris iki 4907,04 Lt sumos sumažintas 2013-04-02 teismo nutartimi (t. 1, b.l. 16). Iš šių aplinkybių akivaizdu, kad ieškovė turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę atsakovei BUAB „Ronier Lez“.

16Antroji actio Pauliana taikymo sąlyga nurodo, kad ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises. Ši sąlyga aiškintina taip, kad CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis, bet ne baigtinis sąrašas atvejų, kaip skolininko sudarytu sandoriu galima pažeisti kreditoriaus interesus – jei dėl sandorio skolininkas tampa nemokus; skolininkas būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Dėl to kreditorius pagrįstai gali reikšti actio Pauliana dėl skolininko sudaryto sandorio nuginčijimo ne tik tais atvejais, kai dėl tokio sandorio skolininkas tampa nemokus, bet ir kitais atvejais, kai ginčijamas sandoris kitaip pažeidžia kreditoriaus teises ir interesus. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad formuluotė „kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės“ reiškia, jog teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012). Kreditoriaus teises pažeidžia tie skolininko sudaryti sandoriai, kurie, nors ir nesukelia bendro skolininko nemokumo, bet sumažina turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2008-06-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008; 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, kreditorių teises pažeidžiančiu sandoriu gali būti pripažįstamas toks, dėl kurio atsiskaitymas su kreditoriais užtrunka ilgiau, nei būtų atsiskaityta iki sandorio sudarymo. Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, būtina nustatyti, kad sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti prievolę. Ši actio Pauliana taikymo sąlyga yra vertinamojo pobūdžio, todėl teismai kiekvienu atveju nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu sprendžia, ar buvo kreditorių teisių pažeidimas.

17Nagrinėjamu atveju atsakovės G. N. ir BUAB „Ronier Lez“ nurodo, kad ginčo 2012-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu UAB „Ronier Development“ akcijos buvo bevertės ir jų pardavimas iš esmės negalėjo sumažinti BUAB „Ronier Lez“ kreditorių galimybių patenkinti savo reikalavimus. Pagal byloje esančius duomenis teismas su tokia pozicija sutikti negali. Byloje nėra paneigta aplinkybė, jog ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovė BUAB „Ronier Lez“ nors ir nebuvo teisiškai pripažinta nemokia (dar nebuvo iškelta bankroto byla), tačiau jos turtinė (finansinė) padėtis atitiko faktinio nemokumo būseną: po trijų dienų nuo ginčijamos sutarties sudarymo, t.y. 2012-07-17, Klaipėdos apygardos teismas bankroto byloje, pradėtoje pagal I. T. ieškinį dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, areštavo visą UAB „Ronier Lez“ turtą (t. 1, b.l. 9), o 2012-09-17 nutartimi UAB „Ronier Lez“ iškelta bankroto bylą (t. 1, b.l. 10-11). Šios aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą teismui padaryti išvadą, jog ginčijamo 2012-07-14 sandorio sudarymo metu atsakovė UAB „Ronier Lez“ buvo nemoki. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Tam, kad būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą actio Pauliana prasme, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Padarius išvadą, jog atsakovė UAB „Ronier Lez“ ginčo sandorio sudarymo metu buvo nemoki, būtina įvertinti ginčijamo sandorio įtaką jos kreditorių interesams. Šiuo aspektu pastebėtina, kad 2010 bei 2011 metais UAB „Ronier Lez“ ilgalaikį turtą sudarė finansinis turtas – UAB „Ronier Development“ bei UAB „Testema“ akcijos (t. 1, b.l. 12-13, 103). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Testema“ dar 2010-07-02 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla (CPK 179 str. 3 d.), akivaizdu, kad ginčo sandorio sudarymo metu UAB „Ronier Development“ akcijos buvo vienintelis UAB „Ronier Lez“ finansinis turtas, kitokio turto bendrovė neturėjo. Be to, 2012-07-14 sandorio ekonominio naudingumo bendrovei nei atsakovės BUAB „Ronier Lez“ bankroto administratorius, nei jo sudarymo metu bendrovės vadovu buvęs trečiasis asmuo D. S. teismui nenurodė ir neįrodė (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ieškovė pagrįstai nurodo, jog ginčijamo sandorio pagrindu buvo žymiai sumažinta jos kaip kreditorės galimybė patenkinti savo finansinį reikalavimą, kadangi po šio sandorio sudarymo UAB „Ronier Lez“ nebeturėjo jokio turto, tuo tarpu atsakovai, kaip minėta, neįrodė sandorio ekonominio naudingumo ir kad UAB „Ronier Development“ akcijos buvo iš esmės bevertės (CPK 178 str.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad prieš mėnesį iki ginčo sandorio sudarymo, t.y. 2012-06-13, UAB „Ronier Development“ įsigijo 100 procentų UAB „Hoja elekctronics“ akcijų (t. 2, b.l. 13-15), taip pat turėjo 855 000 Lt reikalavimo teisę į V. N., nors šie duomenys neatvaizduoti bendrovės balanse (t. 1, b.l. 142, 143, t. 2, b.l. 9), o, kaip nurodo BUAB „Ronier Development“ atstovas, apskaityti užbalansinėje sąskaitoje. Taigi akivaizdu, kad UAB „Ronier Development“ akcijos ginčo sandorio sudarymo metu nebuvo bevertės, taip pat, įvertinus turėtą turtą, neįtikima, kad jos buvo vertos ginčo sandorio kainos - 50 Lt, t.y. disproporcija tarp perleisto turto ir gautos naudos akivaizdi. Apibendrinant išdėstytas aplinkybes teismas sprendžia, jog ginčijamas sandoris pažeidė ieškovės kaip kreditorės interesus, kadangi po jo sudarymo pablogėjo BUAB „Ronier Lez“ finansinė padėtis (bendrovė neteko viso turėto turto) ir juo buvo iš esmės apsunkinta (sumenkinta) galimybė visiškai ar iš dalies patenkinti ieškovės ir kitų kreditorių reikalavimus UAB „Ronier Lez“ nemokumo situacijoje.

18Trečioji actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlyga siejama su sutrumpintu vienerių metų ieškinio senaties terminu. Actio Pauliana senaties termino eigos pradžios momentas nustatomas taikant CK 6.66 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šis terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. Sužinojimo apie subjektinės teisės pažeidimą (suvokimo, kad teisės pažeidžiamos) momento nustatymas yra nulemiamas konkrečių bylos aplinkybių bei asmens subjektyvių savybių, todėl skirtingose bylose nustatomas skirtingai. Kiekvienu konkrečiu atveju byloje svarbu įvertinti kreditoriaus veiksmus, skolininko veiksmus nuo teisės pažeidimo iki kreditoriaus nurodomo sužinojimo momento, kitas reikšmingas aplinkybes. Šios bylos kontekste pažymėtina, kad Įmonių bankroto įstatymas nenustato kreditoriams pareigos tikrinti ir esant įtarimų dėl galimų kreditorių ar pačios įmonės teisių pažeidimo ginčyti bankrutuojančios įmonės sandorius, ši pareiga nustatyta išimtinai bankroto administratoriui (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Kreditoriaus finansinius reikalavimus patvirtinus teisme, jis įgyja teisę naudotis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis, tarp jų ir gauti informaciją iš administratoriaus apie įmonės bankroto bylos eigą. Tačiau pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15 punktą bankroto administratorius teikia informaciją kreditoriams kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Toks ĮBĮ nustatytas teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad kreditoriaus teisė gauti informaciją ir jos apimtis priklauso nuo kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu ir yra įgyvendinama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka bei sąlygomis, todėl negalima teigti, jog visais atvejais nuo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo teisme, kreditoriui yra suteikiama galimybė susipažinti su visais įmonės sudarytais sandoriais, kadangi tokią teisę gali riboti kreditorių susirinkimo metu priimta informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarka. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2012-09-17 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB „Ronier Lez“ iškėlus bankroto bylą įmonės turimas turtas nekonkretizuotas, nustatyta tik bendra balansinė jo vertė – 27556 Lt (t. 1, b.l. 10-11). Paskirta įmonės bankroto administratorė UAB „Pajūrio administratoriai“, atlikusi bankroto procedūros pradinius veiksmus – įmonės duomenų patikrinimą, nustatė ir 2012-11-26 raštu bankroto bylą iškėlusiam teismui pranešė, kad UAB „Ronier Lez“ priklausiusios UAB „Ronier Development“ akcijos parduotos ir kad įmonė turto neturi (t. 1, b.l. 12). Ieškovė nurodo, kad apie ginčijamą sandorį sužinojo iš 2012-11-26 bankroto administratoriaus rašto pagrindu Klaipėdos apygardos teismo 2012-12-12 priimtos nutarties. Teismas ieškovės nurodytais teiginiais neturi pagrindo netikėti, nes jų pagrįstumą patvirtina ir aukščiau paminėta bylos medžiaga. Įvertinus tai, kad ieškinys teismui pateiktas 2013-10-29, laikytina, kad ieškovė nepraleido vienerių metų ieškinio senaties termino ieškiniui CK 6.66 straipsnio tvarka pareikšti.

19Ketvirtoji actio Pauliana instituto taikymo sąlyga grindžiama su neprivalomumu skolininkui sudaryti ginčijamą sandorį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, CK 6.66 straipsnio 1 dalies sąlyga „neprivalėjo“ reiškia neturėjimą teisinės prievolės sudaryti sandorį, o privalėjimas sudaryti sandorį – viena iš imperatyviųjų nuostatų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.); pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011, 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad pagal įstatymą, teismo sprendimą ar kitą imperatyvą atsakovės G. N. ar UAB „Ronier Lez“ būtų įpareigotos sudaryti ginčo sutartį.

20Penktoji ir šeštoji sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu sąlyga yra skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumas. Skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo atvejų sąrašas įtvirtintas CK 6.67 straipsnyje ir yra baigtinis, todėl, sandorio šalių veiksmams nepatenkant į šiuos atvejus, sandorio šalys laikytinos sąžiningomis, ir įstatyme nepreziumuojamą nesąžiningumo faktą turi įrodyti sandorį actio Pauliana pagrindu ginčijantis kreditorius.

21Nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Ronier Lez“, ją atstovavusiam vadovui trečiajam asmeniui D. S. neabejotinai buvo žinoma tiek įmonės turtinė padėtis, pradelsti įsipareigojimai, aukščiau paminėta faktinio nemokumo būsena, tiek ta aplinkybė, jog ginčijamas sandoris pažeis jos kreditorių interesus, ginčijamos sutarties pagrindu perleidus vienintelį bendrovei priklausiusį (finansinį) turtą – UAB „Ronier Development“ akcijas, į kurį galėtų būti nukreiptas kreditorių reikalavimų tenkinimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Ronier Lez“, sudarydama ginčijamą sandorį, buvo nesąžininga.

22Vertinant trečiojo asmens pirkėjos G. N., ginčo akcijų pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijusios UAB „Ronier Development“ akcijas, nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, kadangi nereikalaujama, kad pirkėjo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2009-09-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009), pirmiausia įvertintina aplinkybė, jog atsakovė, kaip nurodė jos atstovas ir ką patvirtina byloje esantys rašytiniai duomenys, dirbo įmonėje, teikusioje UAB „Ronier Development“ apskaitos tvarkymo paslaugas (t. 1, b.l. 148-149, 153). Ir nors atsakovės G. N. atstovas ir nurodė, kad atsakovei nebuvo žinoma akcijų pardavėjos UAB „Ronier Lez“ turtinė padėtis ir faktinio nemokumo būsena, buvusi sandorio sudarymo metu, tačiau pažymėtina, kad bet kuris asmuo turi elgtis protingai ir apdairiai, t. y. sąžiningai, siekti jiems prieinamomis priemonėmis pasidomėti kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jo interesai. Tai daroma iš dalies ir pačios šalies interesais. Akivaizdu, kad atsakovei G. N., kaip apskaitos, buhalterijos sričių profesionalei, tokie duomenys būtų lengvai suprantami ir prieinami, tačiau byloje duomenų apie tai, kad ji, kaip asmuo, suinteresuotas civilinių teisinių santykių stabilumu, elgėsi apdairiai ir iki ginčijamos sutarties sudarymo pasidomėjo kitos sandorio šalies patikimumu, prašė informacijos apie šalies turtinę padėtį, turimus kreditorius, skolų mastą, atsiskaitymus su kreditoriais, ginčus teisme, daiktinių teisių suvaržymus ir pan., svarstė, ar ginčo sandoris nepažeis skolininko kreditorių interesų, nepateikė. Be to, svarbu įvertinti ir tai, kad ginčo akcijas atsakovė G. N. įsigijo už 50 Lt sumą, kai tuo tarpu į UAB „Ronier Development“, kaip turtinio komplekso, sudėtį įėjo 100 procentų UAB „Hoja elekctronics“ akcijų, 2012-06-13 (sandorio sudarymo dienai) įvertintų 25000 Lt (t. 2, b.l. 13-15), taip pat 855 000 Lt reikalavimo teisė į V. N., t.y. ginčo sutarties kaina ženkliai skyrėsi nuo įsigyjamo turto vertės, ir net nuo nominalios akcijų vertės. Šioje vietoje teismas pažymi, kad ieškovės atstovės pateikti duomenys apie UAB „Ronier Development“ pareikštus reikalavimus teismuose (t. 2, b.l. 26-46) nėra teisiškai reikšmingi sprendžiamam klausimui, kadangi ginčijamo sandorio (ne)teisėtumui konstatuoti aktualios yra objektyvios aplinkybės, egzistavusios jo sudarymo metu, nevertinant hipotetinio pobūdžio šiuo metu pareikštų ieškininių reikalavimų ir neprognozuojant jų baigties. Taigi iš to, kas aukščiau nurodyta, akivaizdu, kad sutarties kainos ir įsigyjamo turto vertės skirtumas (disproporcija), kaip sąžiningai pirkėjai, atsakovei G. N. turėjo sukelti abejonių dėl kitos sandorio šalies sąžiningumo ir sudaromo sandorio atitikimo įmonės, jos kreditorių interesams, dėl ko darytina išvada, kad ji žinojo arba turėjo žinoti, kad sudaromu sandoriu pažeidžia UAB „Ronier Lez“ kreditorių interesus, kas iš esmės suteikia teisę preziumuoti atsakovės (pirkėjos) G. N. nesąžiningumą CK 6.67 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Apibendrinant, laikytina, kad asmuo, nutaręs pirkti 100 proc. bendrovės, kuriai teikė apskaitos paslaugas, akcijų, suvokė arba turėjo suvokti, kad šio finansinio turto valdymas yra neatsiejamai susijęs ne tik su bendrovės dalyvio teise gauti dividendus, bet ir su atitinkamomis pareigomis bei atsakomybe (CK 2.81 – 2.94 str., Akcinių bendrovių įstatymo 19-37 str.), taip pat žinojo ar turėjo žinoti, tiek akcijų pardavėją UAB ,,Ronier Lez“, tiek UAB ,,Ronier Development“, dukterinę UAB „Ronier Lez“ įmonę, kurios akcijos buvo parduodamos, jų finansinę padėtį, įsipareigojimus, ir kad toks sandoris galėtų pažeisti pardavėjo kreditorių teises ir teisėtus interesus, suprato arba turėjo surasti, kokias pasekmės gali atsirasti tokios įmonės akcijas perkant už bendrą 50 Lt sumą, kai net nominali vienos akcijos kaina yra 100 Lt. Atsižvelgiant į tai, teismas atsakovę G. N. taip pat laiko nesąžininga sandorio šalimi.

23Septintoji actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlyga nulemta šio instituto prasmės ir tikslo. Minėta, kad pagrindinis jo tikslas yra ne sandorio pripažinimas negaliojančiu, bet kreditoriaus teisėtų interesų patenkinimas. Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisines pasekmes tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, išieškojimą pagal kreditoriaus reikalavimą nukreipiant į perduotą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas. Tačiau tais atvejais, kai įmonei iškelta bankroto byla, teisinių pasekmių klausimas sprendžiamas kitaip, nei kitais atvejais taikant actio Pauliana institutą. Pagal ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalį kitų įstatymų nuostatos taikytinos tiek, kiek jos neprieštarauja šiam įstatymui. Tokiu atveju CK 6.66 straipsnio nuostatos taikytinos kartu su ĮBĮ 35 straipsniu, reglamentuojančiu kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką, o būtent, skolininko nepagrįstai perleistas turtas turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka. Be to, pagal galiojantį teisinį reguliavimą restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 straipsnis). Nagrinėjamu atveju tokios aplinkybės nenustatytos, todėl restitucija atliktina natūra. Be to, ji taikytina vienašalė, kadangi nei BUAB „Ronier Lez” bankroto administratoriui, nei teismui nepateikta duomenų apie tai, kad sutarties kaina - 50 Lt būtų perduota į pardavėjo BUAB „Ronier Lez” sąskaitą (kasą). Pažymėtina, kad nors byloje esančiame akcijų sertifikato dublikato indosamente yra įrašas apie 50 Lt sutarties kainos sumokėjimą tiesiogiai buvusiam įmonės vadovui D. S. (t. 2, b.l. 6), tačiau šalių, suinteresuotų tokia ginčo sutartimi, pripažinimai ir patvirtinimai, jog pardavėjas nurodytą pinigų sumą gavo ir pirkėjas tinkamai atsiskaitė pagal ginčo sutartį, be tiesioginių įrodymų (mokėjimo dokumentų, patvirtinančių pinigų įnešimą į įmonės kasą ir pan.) neįrodo ir nesudaro pagrindo konstatuoti apie nurodytos pinigų sumos sumokėjimą, todėl taikant restituciją atsakovei G. N. nepriteistina iš atsakovės BUAB „Ronier Lez“ ginčo sandorio kaina.

24Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais, konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje nustatytos visos actio Pauliana instituto taikymo sąlygos, todėl ieškinio reikalavimas pripažinti 2012-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia nuo sudarymo momento tenkintinas, taikytina vienašalė restitucija, BUAB „Ronier Lez“ grąžinant 100 vnt. UAB „Ronier Development“ akcijų (CK 6.66, 6.145, 6.146 straipsniai).

25Ieškovė ieškiniu taip pat prašo pripažinti 2012-09-28 UAB „Ronier Development“ akcininkų sąrašą (t. 1, b.l. 25) negaliojančiu nuo sudarymo momento. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs nuostatą, jog uždarojoje akcinėje bendrovėje turi būti sudaromas akcininkų sąrašas (Akcinių bendrovių įstatymo 411 str. 1 d. (akto redakcija, galiojusi iki 2014-01-01)). To paties straipsnio 7 dalyje įtvirtinta nuostata, jog pasikeitus akcijų turėtojui, sudaromas naujas sąrašas ir pakeistas akcininkų sąrašas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui (8 dalis). Nagrinėjamu atveju pripažinus 2012-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia nuo sudarymo momento, ir grąžinus BUAB „Ronier Lez“ 100 vnt. UAB „Ronier Development“ akcijų, atsakovės G. N. nurodymas kaip UAB „Ronier Development“ akcininke taip pat laikytinas negaliojančiu ab initio, t.y. akcininkų sąrašas nesikeičia ABĮ 411 str. 7 d. prasme, o yra atstatomas į pradinę, buvusią iki 2012-07-14 sandorio sudarymo, padėtį, todėl ieškovės reikalavimas pripažinti 2012-09-28 UAB „Ronier Development“ akcininkų sąrašą negaliojančiu tenkintinas.

26Dėl sandorio prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms

27Ieškovė (jos atstovė) teismo posėdžių metu nurodė, kad 2012-07-14 akcijų pirkimo – pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms – CK 2.66 straipsnio 3 daliai, 5 dalims, be to sandoris įregistruotas tuomet, kai UAB „Ronier Lez“ iškelta bankroto byla. Pirmiausia, pažymėtina, kad akcininkų pasikeitimas nebūtinai turi sutapti su šio pasikeitimo registracija juridinių asmenų registre - CK 2.66 straipsnio 3 dalyje šiam įvykiui įregistruoti nustatytas trisdešimt dienų terminas. Todėl nors UAB „Ronier Development“ akcininkų pasikeitimas viešame registre išviešintas po bankroto bylos UAB „Ronier Lez“ iškėlimo, tačiau faktiškai buvo įvykęs iki jo. Be to, CK 2.66 straipsnio 3 dalis ir joje įtvirtintas trisdešimties dienų terminas nelaikytinas imperatyvia teisės norma, kadangi tokio termino praleidimas nedaro akcininkų pasikeitimo negaliojančiu (CK 2.46 str. 4 d.). Taip pat ieškovė (jos atstovė) nepagrįstai nurodo, kad 2012-07-14 akcijų prikimo – pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta, kadangi akcijų sertifikato originalas buvo paimtas ikiteisminio tyrimo medžiagoje (t. 2, b.l. 6), kadangi akcijų sertifikatas perleistas indosamentą (ABĮ 46 str. 1 d.) padarius akcijų sertifikato dublikate, kas įstatymo nedraudžiama. Atsižvelgiant į tai, ginčo sandorį pripažinti negaliojančiu kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms ieškovės nurodytais motyvais nėra pagrindo.

28Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

29Patenkinus ieškinį, ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovių G. N. ir BUAB „Ronier Lez“ priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 1210,00 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 1, b.l. 138) (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

30Teismų yra išaiškinta, kad reikalavimas, pareikštas actio Pauliana pagrindu, yra turtinis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Naujausioje kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad bankrutuojančios įmonės kreditoriaus ieškinys actio Pauliana pagrindu reiškia, kad kreditorius ginčija įmonės sudarytus sandorius, ir tokiu ieškiniu, nors jis - turtinis, ginamos ne ieškinį pareiškusio, o visų kreditorių teisės, nes restitucijos atveju turtas grąžintinas į bankrutuojančios įmonės bendrą turto masę ir panaudotas visų kreditorių reikalavimams proporcingai tenkinti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, t.y. toks ieškinys susijęs su iškelta bankroto byla (nesvarbu tai, ar jis bus techniškai išspręstas toje pačioje byloje, ar proceso ekonomiškumo sumetimais išskirtas į kitą bylą), todėl išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės sandorius ginčijantis kreditorius yra atleistas nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-10-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429/2014). Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir kasacinio teismo išaiškinimams, ieškovei grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (t. 1, b.l. 35).

31Laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Lez“ ir G. N. 2012 m. liepos 14 d. sudarytą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį.

35Taikyti restituciją – grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Ronier Lez“ 100 (vieną šimtą) vienetų paprastųjų vardinių uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Development“ 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės akcijų.

36Pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2012-09-28 uždarosios akcinės bendrovės „Ronier Development“ akcininkų sąrašą.

37Priteisti iš atsakovių G. N. ir BUAB „Ronier Lez“ po 605,00 Lt iš kiekvienos bylinėjimosi išlaidų ieškovės I. T. naudai.

38Grąžinti ieškovei I. T., a. k. ( - ), 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-11-05 AB „Swedbank“.

39Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-07 nutartimi (civilinės bylos Nr. 2-14547-323/2013) taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

40Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašo... 3. Trečiasis asmuo D. S. (procesinė padėtis iš atsakovo į trečiąjį asmenį... 4. Atsakovės BUAB „Ronier Lez“ atstovė pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 5. Atsakovės BUAB „Ronier Development“ atstovas pateikė atsiliepimą į... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaiko, prašo teismo jį... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės G. N. bei trečiojo asmens D. S. atstovas... 8. Teismo posėdžio metu atsakovės BUAB „Ronier Lez“ atstovė prašo teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-02-10 atsakovė UAB „Ronier Lez“ bei... 11. Dėl actio Pauliana pagrindo... 12. CK 6.66 straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė ginčyti... 13. CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo... 14. Pirmoji actio Pauliana taikymo sąlyga numato, kad kreditorius privalo turėti... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovei reikalavimo teisė į atsakovę BUAB „Ronier... 16. Antroji actio Pauliana taikymo sąlyga nurodo, kad ginčijamas sandoris turi... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovės G. N. ir BUAB „Ronier Lez“ nurodo, kad... 18. Trečioji actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlyga siejama su sutrumpintu... 19. Ketvirtoji actio Pauliana instituto taikymo sąlyga grindžiama su... 20. Penktoji ir šeštoji sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana... 21. Nagrinėjamu atveju atsakovei UAB „Ronier Lez“, ją atstovavusiam vadovui... 22. Vertinant trečiojo asmens pirkėjos G. N., ginčo akcijų pirkimo –... 23. Septintoji actio Pauliana ieškinio patenkinimo sąlyga nulemta šio instituto... 24. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir išdėstytais argumentais,... 25. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo pripažinti 2012-09-28 UAB „Ronier... 26. Dėl sandorio prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms... 27. Ieškovė (jos atstovė) teismo posėdžių metu nurodė, kad 2012-07-14... 28. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 29. Patenkinus ieškinį, ieškovei lygiomis dalimis iš atsakovių G. N. ir BUAB... 30. Teismų yra išaiškinta, kad reikalavimas, pareikštas actio Pauliana... 31. Laikinosios apsaugos priemonės paliktos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 –... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento uždarosios akcinės... 35. Taikyti restituciją – grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Ronier... 36. Pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento 2012-09-28 uždarosios... 37. Priteisti iš atsakovių G. N. ir BUAB „Ronier Lez“ po 605,00 Lt iš... 38. Grąžinti ieškovei I. T., a. k. ( - ), 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct)... 39. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-11-07 nutartimi (civilinės bylos Nr.... 40. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...