Byla 2-1135-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lex ano“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. ir 2016 m. gegužės 9 d. nutarčių netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėse bylose Nr. e2-4628-340/2016 ir Nr. e2-4678-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lex ano“ ieškinius atsakovei viešajai įstaigai CPO LT dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčų esmė

3Ieškovė UAB „Lex ano“ 2016 m. gegužės 2 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei VšĮ CPO LT, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. kovo 22 d. sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymus trisdešimt aštuonioms pirkimo „Vaistinių preparatų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (toliau – pirkimas) dalims, grąžinti pirkimo procedūras į iki pažeidimo buvusią padėtį (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4628-340/2016).

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras arba sutarčių vykdymą atitinkamose pirkimo dalyse.

5Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė motyvavo prima facie pagrįstu ieškiniu bei aplinkybe, kad nesiėmus šių priemonių, jai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi pirkimo sutarčių sudarymui nėra taikomas atidėjimo terminas.

6Ieškovė UAB „Lex ano“ 2016 m. gegužės 6 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT 2016 m. kovo 25 d. sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymus, pateiktus dvidešimt penkioms pirkimo dalims, grąžinti pirkimo procedūras į iki pažeidimo buvusią padėtį (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-4678-340/2016).

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras arba sutarčių vykdymą atitinkamose pirkimo objekto dalyse. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė prima facie pagrįstu ieškiniu bei grėsme jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4628-340/2016 atmetė ieškovės UAB „Lex ano“ prašymą.

10Teismo motyvai: ieškinio pagrindas – prieštaringi perkančiosios organizacijos sprendimai bei nepagrįstas reikalavimas paaiškinti savo pasiūlymus, vertintinas kritiškai; nepaisant to, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sukeltų tam tikras neigiamas pasekmes ieškovei – prarasta galimybė dalyvauti pirkime ir jį, galbūt, laimėti bei gauti finansinę naudą iš sutarties vykdymo, tačiau ieškovė neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo; ginčo atveju taikant laikinąsias apsaugos priemones didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija.

11Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-4678-340/2016 ieškovės UAB „Lex ano“ prašymą atmetė.

12Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, nes argumentai, kad perkančioji organizacija priima prieštaringus sprendimus, kad nepagrįstai reikalauja paaiškinti savo pasiūlymus bei reikalauja, kad vaistiniai preparatai būtų registruoti Lietuvos ar Europos Bendrijos registruose, vertintini kritiškai. Sutikęs su ieškovės pozicija, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas jai (ieškovei) sukeltų tam tikras neigiamas finansines pasekmes, teismas padarė išvadą, kad ieškovė šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu – ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Teismas konstatavo, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, didesnę finansinę žalą patirtų perkančioji organizacija.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Ieškovė UAB „Lex ano“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

15Skundas grindžiamas šiais argumentais:

161. Teismas neatsižvelgė ir nepasisakė dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, kai ieškovės pasiūlymai buvo atmesti faktinės situacijos neatitinkančiu pagrindu, tariamai dėl nepaaiškinto pasiūlymo. Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, iš viso du kartus pripažino ieškovės pasiūlymus atitinančiais pirkimo dokumentų reikalavimus ir tris kartus atmetė juos kaip neatitinkančių pirkimo dokumentų reikalavimų dėl tų pačių priežasčių. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai akivaizdžiai vertintini kaip Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) pažeidimas.

172. Pasiūlymo atmetimas dėl jo nepaaiškinimo nėra suderinamas su pamatiniais viešųjų pirkimų principais. Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo ieškovės pasiūlymų vertinti kaip alternatyvių, nes juose nurodyti vaistinių preparatų statusai nelemia ieškovės siūlomų vaistinių preparatų.

183. Ieškinio prima facie pagrįstumą patvirtina tai, kad pagal ieškovės kreipimąsi Viešųjų pirkimų tarnyba yra pradėjusi tyrimą ir perkančiosios organizacijos veiksmuose įžvelgia galimus VPĮ pažeidimus.

194.Teismas neįvertino, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo perkančioji organizacija nepatirs jokios žalos, nes nėra skubaus poreikio įsigyti vaistinius preparatus. Pirkimo sąlygų 3.1 punktas nustato, kad su pirkimą laimėjusiais dalyviais bus sudaromos tik preliminarios sutartys, o vaistų užsakymai bus teikiami vėliau pagal atitinkamų perkančiųjų organizacijų konkrečius užsakymus, sudarant pagrindines sutartis. Atsakovė yra centrinė perkančioji organizacija, kuri vykdo atitinkamus pirkimus už sveikatos priežiūros įstaigas ar kitus subjektus, kuriems reikalingi vaistiniai preparatai. Atsakovei suteikti įgaliojimai tokiu būdu vykdyti pirkimo procedūras niekaip nepaneigia pačių sveikatos priežiūros ar kitų įstaigų galimybės savarankiškai įsigyti atitinkamus vaistinius preparatus VPĮ nustatytais leistinais būdais. Be to, pirkimo vertė – daugiau nei 144 mln. Eur be PVM, kuri per se patvirtina ginčo atveju egzistuojantį visuomenės interesą užtikrinti pirkimo procedūrų skaidrumą, lygiateisišką tiekėjų pasiūlymų vertinimą.

205. Pirkimo sutarčių vykdymui nėra taikomas atidėjimo terminas, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovės teisių gynimas tampa neįmanomu. Teismo motyvai dėl galimybės reikalauti žalos atlyginimo yra visiškai deklaratyvūs.

216. Skundžiamos nutarties motyvai yra analogiški kitose Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose, kuriose ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų atmetimo pirkime, priimtiems procesinių sprendimų atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvams, nors ginčų dalykai skiriasi.

22Atsakovė VšĮ CPO LT atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

241. Pirkimo sąlygos aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė, kad tiekėjų siūlomi vaistai turi būti registruoti Lietuvos arba Europos Bendrijos vaistinių preparatų registre. Ieškovė, deklaravusi, kad jos siūlomi vaistiniai preparatai yra registruoti ankščiau nurodytuose registruose, pasiūliusi juose neregistruotus (alternatyvius registruotiems) vaistinius preparatus, negali turėti teisėto lūkesčio, kad pirkimo sutartis dėl tokių vaistinių preparatų su ja bus sudaryta.

252. Ieškinį UAB „Lex ano“ grindžia ir tuo, kad perkančioji organizacija peržiūrėjo savo sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymus, nors nei pirkimo sąlygos, nei VPĮ, nei kasacinio teismo formuojama praktika neriboja tokios perkančiosios organizacijos teisės.

263. Pirkimo objektas yra strategiškai svarbus perkančiajai organizacijai – laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų svarbaus projekto vykdymo laikiną sustabdymą. Pirkimas reikšmingas ne tik atsakovei, bet ir didžiajai daliai kitų su medicinine veikla susijusių Lietuvos Respublikos perkančiųjų organizacijų, kadangi vaistinių preparatų pirkimai visos Lietuvos mastu turės būti vykdomi iš ginčo pirkimo laimėtojų. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebūtų išnaudoti vaistinių preparatų pirkimų centralizavimo privalumai, valstybės mastu nebūtų išnaudota viešųjų pirkimų centralizavimo teikiama ekonominė nauda. Per centrinę perkančiąją organizaciją vaistinių preparatų pirkimus vykdančioms sveikatos priežiūros įstaigoms viešojo pirkimo procedūrų pačioms atlikti nereikia, o tai leidžia sutaupyti ir šių įstaigų pirkimo procedūroms skiriamas lėšas.

27Ieškovė UAB „Lex ano“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

28Skundas grindžiamas šiais argumentais:

291. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas visiškai nevertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Šioje civilinėje byloje buvo keliamas kompleksinis klausimas dėl ieškovės pasiūlymų atmetimo dviem pagrindais – vertinant juos kaip alternatyvius ir nesilaikant reikalavimo dėl vaistinių preparatų registracijos. Šio ginčo dalykas ir kitų ieškovės inicijuotų civilinių bylų ginčo dalykai nesutampa. Nepaisant to, skundžiamos nutarties motyvai yra visiškai identiški kitose ieškovės inicijuotose civilinėse bylose priimtų nutarčių netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių motyvams.

302. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, perkančioji organizacija patirs žalos arba iškils grėsmė viešajam interesui. Ginčo atveju tokios žalos atsiradimo galimybė yra minimali: su pirkimą laimėjusiais dalyviais bus sudaromos tik preliminarios sutartys, o konkretūs vaistų užsakymai bus teikiami vėliau pagal atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigų užsakymus, sudarant pagrindines sutartis.

313. Pirkimo sutarčių sudarymui nėra taikomi atidėjimo terminai, todėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovės teisių gynimas nėra įmanomas.

32Atsakovė VšĮ CPO LT atsiliepime prašo atsakovės skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą atsakovė grindžia analogiškais atsiliepimo į ieškovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. nutarties argumentais.

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Atskirieji skundai netenkinami.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstų teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

36Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti prašymus dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo.

37CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363-2013 ir kt.). Tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos sprendimui. Antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

38Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje yra įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo yra pagrindas daryti išvadą, kad iš pradžių paprastai yra nustatinėjama ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

39Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad atsakovė – VšĮ CPO LT vykdo vaistinių preparatų užsakymų per elektroninį katalogą pirkimą, kuriame 2016 m. kovo 22 d. ir 2016 m. kovo 25 d. sprendimais buvo atmesti ieškovės pasiūlymai, pateikti skirtingoms pirkimo dalims, dėl to, kad ieškovė pasiūlymuose nurodė Lietuvos ir Europos Bendrijos registruose neįregistruotus vaistinius preparatus, pateikė alternatyvius pasiūlymus. Siekdama paminėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ieškovė inicijavo atskirus teisminius ginčus – civilinės bylos Nr. e2-4628-340/2016 ir Nr. e2-4678-340/2016. Nurodytos bylos Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 13 d. ir 2016 m. gegužės 19 d. nutartimis buvo prijungtos prie civilinės bylos Nr. e2-4317-340/2016, kurioje ieškovė ginčija jos pasiūlymų atmetimą to paties pirkimo kitose dalyse.

40Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškinių turinius ir su jais pateiktus įrodymus, sprendžia, kad šioje proceso stadijoje sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pagrindo išvadai, kad ieškiniai yra pagrįsti preliminariai (CPK 111, 114, 135 str.).

41Ieškiniai atsakovei pareikšti tuo pagrindu, kad perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymus dėl to, kad siūlomi vaistiniai preparatai nėra pateikti registruoti Lietuvos ar Europos Bendrijos registrams, nors, ieškovės įsitikinimu, tokio reikalavimo pirkimo dokumentuose nebuvo, bei tuo, kad buvo pateikti alternatyvūs pasiūlymai, nors, ieškovės teigimu, jos pasiūlyti vaistiniai preparatai yra konkretaus prekinio pavadinimo, kurių techninės specifikacijos visiškai atitinka perkančiosios organizacijos konkrečioje pirkimo dalyje nustatytus vaistinio preparato techninės specifikacijos reikalavimus.

42Atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodoma, kad ieškovės pasiūlymai ginčo pirkimų dalyse buvo atmesti dėl to, kad ji deklaravo, kad jos siūlomi vaistai registruoti Lietuvos ar Bendrijos registruose, tačiau nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, be to pirkimui ieškovė pasiūlė ir paminėtuose registruose neregistruotus (alternatyvius registruotiems) vaistinius preparatus. Aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, bei įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, yra ne tik būtini nurodyti ieškinyje, bet reikšmingi vertinant ieškinio tikėtiną pagrindimą. Iš pateiktų ieškinių turinių nėra pakankamų duomenų pagrįstai prielaidai, kad nagrinėjamu atveju vykdytos pirkimo procedūros buvo akivaizdžiai pažeistos; konkrečių teiginius pagrindžiančių įrodymų nepateikta.

43Viešųjų pirkimų tarybos atliekamas pirkimo tyrimas per se neįrodo, kad perkančioji organizacija padarė pažeidimą. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksmus turėtų reikšmės tik šio tyrimo rezultatai, o tokių nepateikta (CPK 177, 178 str.).

44Skunduose akcentuojama aplinkybė dėl pakartotinio ieškovės kvalifikacijos įvertinimo taip pat savaime nelemia perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų neteisėtumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama perkančiosios organizacijos teisė persvarstyti savo sprendimą dėl tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimų sąlygų reikalavimams tuo atveju, jeigu paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013).

45Argumentas, kad teismo motyvai, kuriais buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra, kaip teigia apeliantė, analogiški ne tik motyvams skundžiamose nutartyse, bet ir kitoje ieškovės inicijuotoje byloje dėl to paties pirkimo priimto procesinio sprendimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo, nesudaro pagrindo nuspręsti kitaip, nei sprendė pirmosios instancijos teismas, nes jos (apeliantės) inicijuotų teisminių ginčų faktiniai pagrindai iš esmės nesiskiria. Be to, skirtingose bylose pateikti prašymai stabdyti ginčo pirkimo procedūras buvo grindžiami taip pat analogiškais argumentais.

46Nenustačius vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, prašymas stabdyti pirkimo procedūras negali būti tenkinamas. Dėl to kiti atskirojo skundo argumentai netenka teisinės reikšmės.

47Nors pirmosios instancijos teismas aplinkybių dėl ieškinių preliminarumo iš esmės netyrė, nevertino ir dėl jų nepasisakė, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikė kitais pagrindais, naikinti ar keisti iš esmės teisingų skundžiamų teismo nutarčių atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo.

48Netenkinus ieškovės atskirųjų skundų, atsakovė įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.), tačiau įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas, nepateikė (CPK 177, 178 str.). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

49Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. ir 2016 m. gegužės 9 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčų esmė... 3. Ieškovė UAB „Lex ano“ 2016 m. gegužės 2 d. kreipėsi į teismą su... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė motyvavo prima... 6. Ieškovė UAB „Lex ano“ 2016 m. gegužės 6 d. kreipėsi į teismą su... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 4 d. nutartimi civilinėje byloje... 10. Teismo motyvai: ieškinio pagrindas – prieštaringi perkančiosios... 11. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi civilinėje byloje... 12. Teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Ieškovė UAB „Lex ano“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 15. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Teismas neatsižvelgė ir nepasisakė dėl perkančiosios organizacijos... 17. 2. Pasiūlymo atmetimas dėl jo nepaaiškinimo nėra suderinamas su pamatiniais... 18. 3. Ieškinio prima facie pagrįstumą patvirtina tai, kad pagal ieškovės... 19. 4.Teismas neįvertino, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 20. 5. Pirkimo sutarčių vykdymui nėra taikomas atidėjimo terminas, todėl... 21. 6. Skundžiamos nutarties motyvai yra analogiški kitose Vilniaus apygardos... 22. Atsakovė VšĮ CPO LT atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti,... 23. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 24. 1. Pirkimo sąlygos aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė, kad tiekėjų... 25. 2. Ieškinį UAB „Lex ano“ grindžia ir tuo, kad perkančioji organizacija... 26. 3. Pirkimo objektas yra strategiškai svarbus perkančiajai organizacijai –... 27. Ieškovė UAB „Lex ano“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 28. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 29. 1. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas visiškai nevertino ieškinio... 30. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 31. 3. Pirkimo sutarčių sudarymui nėra taikomi atidėjimo terminai, todėl,... 32. Atsakovė VšĮ CPO LT atsiliepime prašo atsakovės skundą atmesti, priteisti... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 34. Atskirieji skundai netenkinami.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 36. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai,... 37. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 38. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų... 39. Bylos bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 40. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs ieškinių turinius ir su jais... 41. Ieškiniai atsakovei pareikšti tuo pagrindu, kad perkančioji organizacija... 42. Atsakovės procesiniuose dokumentuose nurodoma, kad ieškovės pasiūlymai... 43. Viešųjų pirkimų tarybos atliekamas pirkimo tyrimas per se neįrodo, kad... 44. Skunduose akcentuojama aplinkybė dėl pakartotinio ieškovės kvalifikacijos... 45. Argumentas, kad teismo motyvai, kuriais buvo atsisakyta taikyti laikinąsias... 46. Nenustačius vienos iš būtinų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms... 47. Nors pirmosios instancijos teismas aplinkybių dėl ieškinių preliminarumo... 48. Netenkinus ieškovės atskirųjų skundų, atsakovė įgijo teisę į... 49. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 50. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. ir 2016 m. gegužės 9 d....