Byla 2A-611-196/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1445-603/2015 pagal ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Montuotojas“ ir Trane Polska Sp. z.o.o. dėl žalos atlyginimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė ,,Retal Europe“, akcinė bendrovė ,,Lietuvos draudimas“, uždaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija ,,PZU Lietuva“, R. B., uždaroji akcinė bendrovė ,,NEO GROUP“, KSB Pompy i Armatura Sp. Z.o.o., AIG Europe Limited, atstovaujama AIG Europe Limited ribotos atsakomybės bendrovė filialas Lenkijoje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Seesam Insurance AS, atstovaujamas Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų AB ,,Montuotojas“ ir Trane polska Sp. z.o.o. (toliaus Trane Polska) solidariai 383 183,94 Eur (1 323 057,52 Lt) žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UADB ,,Seesam Lietuva“ (kurios teises ir pareigas nuo 2011-11-29 perėmė Seesam Insurance AS) ir trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ sudarė Statybos/Montavimo darbų visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudė UAB ,,Retal Europe“ įrengimų montavimo ir testavimo darbus, vykdomus (duomenys neskelbtini). 2008-10-12 gautas draudėjo UAB ,,Retal Europe“ pranešimas, kad statybų metu buvo sugadinti aušinimo įrengimai. UAB ,,Retal Europe“ informavo, jog 2008-12-11 pastebėta, kad atsakovo filialo – rangovo AB ,,Montuotojas“ montavimo firmos Vilniuje statomame objekte įvyko naujai sumontuotos sistemos – vamzdynų su aušintuvėmis avarija. Sistemoje paliktas vanduo užšalo ir besiplėsdamas sugadino 8 iš 9 aušintuvių. Šie sugadinti įrenginiai buvo įsigyti iš tiekėjo Trane Polska ir pateikti rangovui AB ,,Montuotojas“ montavimo darbams atlikti. Atsakovo AB ,,Montuotojas“ filialas darbus vykdė pagal 2008-03-31 Statybos rangos sutartį Nr.08/03/21, sudarytą su UAB „Retal Europe“ (užsakovas). Šia sutartimi atsakovo AB ,,Montuotojas“ filialas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti techninio bloko statybos darbus ir perduoti darbų rezultatą užsakovui. Pagal sutartį rangovas privalėjo atlikti šaldymo sistemos vamzdynų ir įrangos montavimą (Sutarties priedas Nr. l, 3 p.): vamzdynų ceche ir tarp čilerių patalpos, taip pat čilerių patalpoje, sumontavimą, technologinių įrengimų montavimą, vamzdynų armatūros montavimą, vamzdynų hidraulinį bandymą (įrengimų hidraulinis bandymas sutartyje nenumatytas). Kaip ieškovui nurodė draudėjas UAB „Retal Europe“, montuojamą šaldymo sistemą sudaro 2 kontūrai: HTC (aukštos temperatūros) ir LTC (žemos temperatūros); HTC sudaro: Drycooleriai, arba 3 bekompresorinės aušintuvės schemoje pažymėtos 11 B, 10 B ir 8 B, taip pat siurbliai: lPp; 2Pp; IPz ir 2 Pz, ir vamzdynas. LTC sudaro: chileriai 1A, 2A, 3A, 4A, grupė siurblių 1P, 2P, 3P, 4P, 5P (cirkuliaciniai siurbliai, pumpuojantys ataušintą vandenį į gamybinę įrangą); siurbliai, skirti pumpuoti vandenį, skirtą čilerius, schemoje pažymėti lPk, 2Pk, 3Pk, 4Pk; šilumokaičiai, pažymėti 1W, 2W,3W,4W, 4 siurbliai, kurie pumpuoja vandenį per chilerį, kad vanduo atauštų iki reikalingos temperatūros (schemoje IPa, 2Pa, 3Pa ir 4 Pa) bei Drycooleriai 1 B iki 6 B imtinai, skirti ataušinti skystį, kuris naudojamas čilerių kompresorių aušinimui. Kaip ieškovui nurodė draudėjas, pagal suderintą planą, atsakovo AB ,,Montuotojas“ filialas turėjo iki 2008 m. lapkričio 26-27 d. pabaigti I kontūro 3 aušintuvių (HTC) ir šios dalies vamzdyno montavimo darbus, atlikti šios dalies vamzdyno hidraulinį bandymą, o tai atlikus įrangos tiekėjas atvyks suderinti I kontūro siurblius ir jį paleis (LTC kontūro vamzdyno montavimo pabaiga, vamzdyno hidraulinis bandymas, sistemos suderinimas ir paleidimas buvo numatytas 2009 m. sausio mėn.). Dėl užsitęsusių darbų I kontūro vamzdynų testavimą atsakovas vykdė 2008 m. lapkričio 27-28 d., tačiau testavimo metu nustatyti montavimo trūkumai dar buvo atsakovo AB ,,Montuotojas“ filialo šalinami iki gruodžio 4 d. Vamzdyno su 9 aušintuvėmis hidraulinis bandymas buvo atliktas, tačiau UAB „Retal Europe“ hidraulinių bandymų nepriėmė. Įranga, kuri buvo sugadina, buvo įsigyta iš Lenkijos bendrovės Trane Polska. Pagal 2008-07-06 sudarytą sutartį Trane Polska įsipareigojo ne tik parduoti įrangą, bet ir suteikti papildomas paslaugas, įskaitant montavimo priežiūrą bei sistemos (įskaitant vamzdyną) paleidimą. 2008-12-02 atsakovas Trane Polska atvyko atlikti 3 aušintuvių sistemos atidavimą naudoti ir paleidimą, kad būtų užtikrintas alyvos aušinimas gamybos procese. Kartu su Trane Polska darbuotojais atvyko ir įmonės KSB (atsakovo Trane Polska samdytas subrangovas) technikai. Trane Polska atstovams atvykus į objektą paaiškėjo, kad pastarieji negali pradėti numatytų darbų, nes 2008-12-02 dar nebuvo baigti HTC kontūro montavimo darbai, sistema buvo pilna vandens. Kaip nurodė draudėjas, siekdami sutaupyti laiko, Trane Polska ir KSB technikai priėmė sprendimą siurblių centravimo darbus atlikti su esamu sistemoje vandeniu. Siurblių centravimo darbai pradėti 2008-12-02, o baigti 2008-12-03. Po darbų KSB technikas išvyko namo. 2008-12-04 buvo rangovo baigti defektų šalinimo darbai ir buvo galima pradėti paleidimo darbus, sistema buvo užpildyta etilenglikolio tirpalu. Pabaigęs derinimo darbus, Trane Polska technikas įjungė automatiką ir paleido siurblius. Kadangi aušinimo skysčio temperatūra buvo žemesnė už darbinę, skystis cirkuliavo tik I (HTC) kontūro vamzdyne ir į aušintuves netekėjo; dirbtinai sistemoje pakeitus darbinę 34° C temperatūrą į žemesnę, pirmojo aušintuvo sklendė atsidarė ir aušinimo skystis (tirpalas) pradėjo cirkuliuoti per pirmąją aušintuvę; po šio patikrinimo buvo atstatyti pradiniai parametrai, o Trane Polska technikas išvyko, pranešęs, kad HTC (3 aušintuvių sistema) dirba automatiniame režime. Avarija buvo pastebėta 2008-12-11, pastebėta, kad iš vienos HTC aušintuvių šilumokaičių teka skystis, vamzdelis buvo įtrūkęs. Apžiūrėjus likusias aušintuves, pastebėta, kad kiekviena iš jų turi pažeistus vamzdelius. Viso buvo sugadintos 2 HTC ir visos 6 LTC aušintuvės. Aušintuvės buvo sugadintos užšalus po atliktų vamzdyno hidraulinių bandymų jose paliktam vandeniui ir besiplečiančiam ledui pažeidus šilumokaičių vamzdelius. Vienintelė nesugadinta aušintuvė yra ta, į kurią buvo paleistas aušinimo skystis (etilenglikolis) vykdant derinimo darbus (priklausanti HTC kontūrui). Dėl minėto įvykio UADB „Seesam Lietuva“ bendrovei „Retal Europe“ išmokėjo draudimo išmoką. Bendra dėl atsakovų kaltės patirtų išlaidų suma sudaro 383 183,94 Eur (1 323 057,52 Lt). Išmokėjus draudimo išmoką, pagal CK 6.1015 straipsnio 1 dalį įvyko subrogacija, t. y. UADB „Seesam Lietuva“ (jo teisių perėmėjas Seesam Insurance AS) įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Dėl kilusios žalos – 8 aušintuvių sugadinimo ir dėl to kilusių nuostolių yra atsakingas darbus objekte vykdęs rangovas AB „Montuotojas“. Kadangi vanduo pakliuvo tiek į HTC, tiek į LTC kontūro aušintuves, akivaizdu, kad vanduo į visas sugadintas aušintuves pateko kontūro vamzdyno hidraulinių bandymų, kuriuos atliko atsakovas, metu. Pirmiausia, vadovaujantis CK 6.682 straipsnio 1 dalimi, rangovas užsakovui atsako už statybų objekto ar jo dalies sugedimą ar praradimą net ir neatsižvelgiant į jo kaltę. Šiuo atveju, tiek žalos priežasčių atsiradimo, tiek žalos atsiradimo metu objektas buvo tebestatomas, ir buvo rangovo atsakomybėje. Statybos darbai pabaigti ir perduoti užsakovui 2009 m. liepos 16 d. (galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data). Taigi, rangovui tenka visa rizika, susijusi su statybos objekto ar jo dalies praradimu, sugadinimu. Antra, žala yra sąlygota rangovo pareigų pažeidimo. Hidraulinis bandymas turėjo apimti tik vamzdyną, tuo tarpu rangovas, atlikdamas bandymą, neizoliavo aušintuvių, dėl to vanduo tekėjo ne tik per vamzdyną, bet ir per aušintuves (visas 9) ir tokiu būdu pateko į aušintuvių šilumokaičius. Be to, pagal suderintą planą hidraulinis bandymas turėjo apimti tik HTC kontūrą (3 aušintuves), tuo tarpu matyti, kad rangovas vandenį leido ir per likusias – LTC kontūrui priklausančias aušintuves (vienašališkai išplėtęs darbų mastą, rangovas prisiėmė kylančių neigiamų pasekmių atsiradimo riziką). Atlikęs hidraulini bandymą, vandenį leidęs ir per aušintuves, rangovas neužtikrino tinkamo vandens pašalinimo ne tik iš vamzdyno, bet ir iš aušintuvių. AB „Montuotojas“ yra verslininkas ir profesionalas statybos srityje, kuriam sutarties vykdymas kartu buvo ir profesinė veikla. Rangovas privalėjo atlikti darbus ne tik pagal sutartį, bet ir laikytis atitinkamai veiklai keliamų reikalavimų ir standartų (CK 6.256 str. 3 d.). Rangovas bandymus turėjo atlikti tik vamzdyne, tik I kontūre (HTC) ir po hidraulinio bandymo parinkti tokį vandens pašalinimo būdą, kuris leistų pašalinti vandenį ir iš vamzdyno, ir iš aušintuvių šilumokaičių, jei jau į jas pateko vandens dėl netinkamų, neapdairių ir nerūpestingų rangovo veiksmų. Taigi net neatsižvelgiant į bendrąsias rangovo atsakomybės be kaltės nuostatas (CK 6.682 str. 1 d.), AB „Montuotojas“ yra atsakingas už žalą kaip kilusią dėl jo kaltės. Atsakovas AB „Montuotojas“ yra verslininkas (profesionalas), todėl jam yra taikoma griežtoji civilinė atsakomybė už sutarties pažeidimą ir dėl to kilusias pasekmes (CK 6.256 str. 4 d.). Kaip patvirtina bylos medžiaga, Trane Polska (kartu su pasitelktu subrangovu Lenkijos bendrove KSB) vykdė HTC kontūro siurblių centravimo (derinimo) ir sistemos paleidimo darbus. Siurblių centravimo metu buvo naudojamas sistemoje buvęs vanduo. Todėl taip pat yra galimybė, kad siurblių centravimo metu, jei buvo sukeltas vandens spaudimas, sistemoje buvęs ir siurblių centravimui naudotas vanduo galėjo patekti ir į derinamo HTC kontūro 3 aušintuves (jei buvo pakankamas spaudimas ir vamzdyne likusio vandens kiekis, o vamzdynas nuo aušintuvių nebuvo tinkamai izoliuotas). Taigi vandens patekimą į aušintuves (HTC priklausančias 3, ar visas 9, jei tarp kontūrų esanti sklendė nebuvo užsukta) galėjo sąlygoti ir Trane Polska (ir/ar jo pasitelkto subrangovo KSB) veiksmai.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamo Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, trečiojo asmens UAB DK ,,PZU Lietuva“ naudai 2 027,34 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atstovo pagalba, ir 171, 01 Eur vertimo išlaidų, atsakovui Trane Polska Sp. z.o.o. naudai – 2 751,39 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atstovo pagalba, valstybės naudai - 73 eurus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas nurodė, kad atsakovo AB ,,Montuotojas“, kaip rangovo, civilinė atsakomybė gali atsirasti dviem pagrindais – pirma, griežtoji rangovo atsakomybė už darbų rezultatą iki jis bus perduotas užsakovui (CK 6.695 str., 6.698 str. 3 d.) ir, antra, faktiškai atlikti neteisėti veiksmai, pasireiškę netinkamu hidraulinių darbų atlikimu. Pagal CK 6.682 str. 1 d. rangovui tenka visa statybos objekto arba jo dalies žuvimo ar sugedimo rizika, kol jį priims užsakovas, t. y. rangovui, kol jis valdo statybos objektą, aikštelę, tenka atsakomybė tiek už objektą, tiek už medžiagas ar kitokį turtą, kuris naudojamas statybos procese. CK 6.695 str., 6.696 str. 3 d. įtvirtina griežtąją rangovo atsakomybę – be kaltės. Didesnę atsakomybę už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą sąlygoja tai, kad užsakovo valią sudaryti statybos rangos sutartį nulemia jo poreikis atitinkamam darbui ar jo rezultatui, o rangovas statybos rangos sutartyje paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą (CK 6.256 str. 4 d.). Teismas nustatė, kad AB ,,Montuotojas“ darbus vykdė pagal 2008-03-31 Statybos rangos sutartį Nr. 08/03/21, sudarytą su trečiuoju asmeniu UAB ,,Retal Europe“ (užsakovu), pagal kurią atsakovas AB ,,Montuotojas“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti techninio bloko statybos darbus ir perduoti darbų rezultatą užsakovui (sutarties 1.1 punktas). Taip pat pagal šią sutartį atsakovas AB ,,Montuotojas“ įsipareigojo atlikti šaldymo sistemos vamzdynų ir įrangos montavimą (sutarties priedas Nr. 1, 3 p.): vamzdynų ceche ir tarp čilerių patalpos, taip pat čilerių patalpoje, sumontavimą, technologinių įrengimų montavimą, vamzdynų armatūros montavimą, vamzdynų hidraulinį bandymą. Pagal šią sutartį įrengimų hidraulinis bandymas sutartyje nebuvo numatytas. Be to, Trane Polska su trečiuoju asmeniu UAB ,,Retal Europe“ 2007-06-18 sudarė pirkimo ir paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas Trane Polska įsipareigojo trečiajam asmeniui parduoti įrangą ir suteikti papildomas paslaugas, įskaitant – montavimo priežiūrą bei sistemos (įskaitant vamzdyną) paleidimą (sutarties 1.1 punkto (vii) ir (viii) papunktis), tačiau šios sutarties 1.1 punkto nuostatos numatė, kad sudaryta sutartis netaikoma: vėsintuvams, sausiems aušintuvams, siurbliams, armatūrai, vamzdžiams ir 380 V maitinimo laidams montuoti, etilenglikoliui tiekti ir sistemai pildyti, mechanizmų patalpos statybos darbams, sausam aušintuvui surinkti ir statybai pagal pardavėjo sumanymą (montuojamas ant stogo). Atsižvelgdamas į šių trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ ir atsakovų sudarytų susitarimų nuostatas, teismas nurodė, kad nėra pagrindo išvadai, jog vien atsakovui AB ,,Montuotojas“ kyla visiška atsakomybė dėl vykdytų rangos darbų statybos objekte įrenginėjant šaldymo sistemos HTC (aukštos temperatūros) ir LTC (žemos temperatūros) kontūrus, kai minėti susitarimai patvirtina, jog tiek atsakovai AB ,,Montuotojas“ ir Trane Polska, tiek ir pats trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ buvo atsakingi už minėtuose susitarimuose numatytus atitinkamus atliekamus statybos darbus pagal CK 6.682 str. 1 d. prasmę. Teismo vertinimu, byloje nėra pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą teigti, jog atsakovui AB ,,Montuotojas“ dėl aušintuvių hidraulinio bandymo kyla atsakomybė pagal CK 6.682 str. 1 dalies prasmę, kai 2008-11-28 vamzdyno hidraulinio bandymo aktas, kurį pasirašė iš AB ,,Montuotojas“ pusės B. Z. ir iš UAB ,,Retal Europe“ pusės R. B., patvirtina, jog atsakovas AB ,,Montuotojas“ atliko tik vamzdyno hidraulinį bandymą, už ką pagal sutartį su užsakovu ir buvo atsakingas, ir nėra fiksuota jokių duomenų apie rangovo AB ,,Montuotojo“ atlikto aušintuvių hidraulinio bandymo rezultatus. Teismo teigimu, į bylą pateiktas 2008-11-28 slėginio (savtakio) vamzdyno stiprumo ir sandarumo hidraulinio bandymo aktas Nr. 1 patvirtina, jog atsakovo AB ,,Montuotojo“ buvo atliekami tik pirmojo kontūro vamzdyno hidraulinis bandymas, ir tuo pačiu patvirtina rangovo atsakomybės apimtį hidraulinio bandymo metu. Byloje nustatyta, kad tarp UAB ,,Neo group“ ir UAB ,,Retal Europe“ 2008-09-01 buvo sudaryta paslaugų sutartis, kurioje nurodyta, jog UAB ,,Neo group“ teikia UAB ,,Retal Europe“ statybos darbų organizavimo bei statybos darbų konsultavimo paslaugas ir šiai užduočiai paskyrė R. B., ir buvo sutarta, kad jis atliks statybos darbų organizatoriaus bei koordinatoriaus pareigas. Teismas nurodė, kad liudytojas I. M., UAB ,,Retal Europe“ technikos departamento direktorius, teismo posėdžio metu patvirtino, jog jis turėjo priimti hidraulinio bandymo rezultatus ir buvo atsakingas už šių darbų priėmimo akto pasirašymą, be to, patvirtino, kad UAB ,,Retal Europe“ direktorius V. M. liudytojui nurodė, kad visais klausimais ir dėl aktų pasirašymo kreiptis į R. B., ir jis turėjo konsultuotis su R. B. dėl atliktų darbų kokybės. Liudytojas B. Z., AB ,,Montuotojas“ projektų vadovas patvirtino, jog trečiojo asmens R. B. nurodyta iniciatyva buvo išbandytos ir aušintuvės, nes būtent jis vadovavo statybai ir vykdė techninę priežiūrą, pasirašinėjo aktus bei atlikdavo įrašus statybų žurnale. Taip pat liudytojas patvirtino, jog užsakovas (UAB ,,Retal Europe“) pageidavo bandyti visą kontūrą su 9 aušintuvėmis ir buvo nutarta jas bandyti su vandeniu, tai buvo nutarta užsakovo susirinkime. Liudytojas H. N., AB ,,Montuotojas“ filialo direktorius taip pat patvirtino, kad hidraulinis bandymas vyko su įrenginiais (aušintuvėmis), ir būtent bandymas su aušintuvėmis vyko R. B., kuris atstovavo UAB ,,Retal Europe“, žodiniu nurodymu. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra pateikta jokių rašytinių dokumentų, kuriuose būtų tiksliai apibrėžtos tiek trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ darbuotojų, tiek trečiojo asmens R. B. atliekamos funkcijos bei kompetencija statybos objekte rangovų atžvilgiu, taip pat nėra pateikta duomenų apie tai, kas buvo atsakingas bei kompetentingas už statybos objekte atliekamus tarpusavyje derinamus statybos darbus. Įvertinęs nurodytus duomenis, teismas laikė, kad trečiasis asmuo R. B., dalyvaudamas hidraulinio bandymo metu ir pasirašydamas 2008-11-28 aktą, būtent patvirtino tinkamą rangovo AB ,,Montuotojas“ atliktą vamzdyno įrengimą ir teigiamus vamzdyno hidraulinio bandymo rezultatus, ir tuo pačiu apibrėžė rangovo AB ,,Montuotojo“ atsakomybės ribas pagal pasirašytą statybos rangos sutartį. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, jog užsakovo UAB ,,Retal Europe“ pagal sudarytą sutartį su užsakovu nebuvo numatytas aušintuvių hidraulinis bandymas, taip pat esant nustatytoms aplinkybėms apie UAB ,,Retal Europe“ priimtą sprendimą atlikti hidraulinį aušintuvių bandymą, teismas sprendė, kad tas faktas, jog vamzdynų ir aušintuvių hidraulinis bandymas buvo atliekamas 2008-11-28 vienu metu esant vamzdynui ir aušintuvėms vienoje sistemoje, nesudaro pagrindo išvadai, jog AB ,,Montuotojas“ tapo atsakingas už netinkamą vandens pašalinimą (prapūtimų neatlikimą) iš aušintuvių pagal gamintojo nustatytą reglamentą, ir neigiamų pasekmių rizika šiuo nagrinėjamu atveju tenka UAB ,,Retal Europe“, todėl ieškinį atsakovui AB ,,Montuotojas“ atmetė.

7Dėl ieškovo ieškinio reikalavimų atsakovui Trane Polska teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta jokių duomenų, sudarančių pagrindą išvadai, jog atsakovas Trane Polska buvo atsakingas ir privalėjo kontroliuoti kitų asmenų veiksmus dėl atitinkamo skysčio sistemoje užpildymu tikslu atlikti derinimo darbus. Todėl teismo teigimu, nekyla abejonių dėl atsakovo Trane Polska nurodytos aplinkybės, jog iki 2008 m. gruodžio 1 d. būtent trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ turėjo užpildyti sistemą aušinimo skysčiu, susidedančiu iš vandens ir etilenglikolio. Liudytojas I. M. paaiškino, kad 2008 m. gruodžio 2 d. etilenglikolio nespėjo įpilti, siurbliai buvo sucentruoti gruodžio 3 d., o sistema paleista gruodžio 4 – 5 d., tik gruodžio 4 d. pradėjo pilti etilenglikolį į vamzdyną, tačiau į aušintuves nepylė. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas nurodė, kad nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas Trane Polska ar/ir trečiasis asmuo KSB turėjo kokius nors įsipareigojimus dėl darbų, susijusių su vandens pašalinimu ir pripildymu etilenglikoliu atlikimu, taip pat dėl šių darbų atlikimo priežiūros ir/ar patikrinimo, todėl sprenė, kad atsakovas Trane Polska nėra atsakingas už atsiradusius nuostolius statybos objekte pagal CK 6.682 str. 1 d., dėl to ieškinį šiam atsakovui atmetė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias rangovo atsakomybę už statybos darbus ir jų rezultatą iki objekto perdavimo užsakovui. Teismas privalėjo taikyti, tačiau nepagrįstai nesivadovavo rangovo griežtosios atsakomybės taisyklėmis už darbų rezultato ir jam patikėto turto neišsaugojimą, nors ir nustatė, kad žala kilo statybos darbų metu iki objekto perdavimo užsakovui ir būtent rangovui tenka visa statybos objekto ar jo dalies žuvimo ar sugedimo rizika kol jį priims užsakovas.

112. Teismas nepagrįstai sprendė, kad AB ,,Montuotojas“ nebuvo vienintelis, kuris pagal sutartis buvo atsakingas už montavimo darbų rezultatą ir prisiėmė riziką pagal CK 6.682 straipsnio 1 dalies prasmę. Tokias išvadas teismas grindė iš esmės klaidinga trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ su atsakovais sudarytų sutarčių interpretacija, kuri prieštarauja šių sutarčių turiniui. Be to, net darant prielaidą, kad už atsakovo AB ,,Montuotojas“ savo rizika ir atsakomybe prisiimtų atlikti montavimo darbų rezultatą rizika galėtų tekti kažkam kitam, tai nepanaikina rangovo griežtos atsakomybės, nes ją lemia pati teisinių santykių specifika (rangovas buvo atsakingas už statybos aikštelę ir darbų rezultatus).

123. Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje nėra pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą teigti, kad atsakovui AB ,,Montuotojas“ dėl aušintuvių hidraulinio bandymo kyla atsakomybė pagal CK 6.682 straipsnio 1 dalies prasmę. Aplinkybę, kad aklių, skirtų izoliuoti aušintuves nuo vamzdyno, nedėjo, nurodė pats atsakovas AB ,,Montuotojas“, aklių neįdėjimas šiuo atveju sąlygojo tai, kad atliekant vamzdyno hidraulinį bandymą, hidraulinis bandymas vandeniu atliktas su įrenginiais – aušintuvėmis, hidraulinis bandymas buvo atliekamas vandeniu užpildžius visas 9 aušintuves. Aplinkybė, kad 2008-11-28 akte aiškiai neįvardijama, kad vamzdyno bandymas faktiškai apėmė ir aušintuves, iliustruoja tik paties akto, kaip dokumento ydingumą, tačiau nesudaro pagrindo paneigti vandens pylimo į aušintuves fakto hidraulinio bandymo metu, bei netaikyti atsakovo atsakomybės už šiuos darbus.

134. Teismas pažeidė tiek rangos santykius, tiek bendrąsias civilinės (sutartinės) atsakomybės taikymą reglamentuojančias teisės normas, atsakomybę už kaltininko neteisėtus veiksmus nepagrįstai ir neteisėtai priskirdamas nukentėjusiam asmeniui, nesant tam teisinio pagrindo. Byloje nustatyta, kad aušintuvių sugadinimo priežastis – sistemoje paliktas vanduo, kuris užšalo ir besiplėsdamas sugadino įrenginius. Vanduo į aušintuves pateko AB ,,Montuotojas“ atlikto hidraulinio bandymo metu. Neteisėtų veiksmų konstatavimui svarbūs byloje esantys duomenys, kad atsakovo AB ,,Montuotojas“ atlikti veiksmai, šalinant vandenį po hidraulinio bandymo, nebuvo pakankami tam, kad vanduo būtų pašalintas ne tik iš vamzdyno, bet ir iš aušintuvių. Teismas konstatavo, kad atsakovo AB ,,Montuotojas“ atliktas vandens pašalinimas iš sistemos buvo netinkamas, t. y. nepakankamas, kad vanduo būtų pašalintas ir iš aušintuvių. Tokiu būdu teismo buvo konstatuoti atsakovo neteisėti veiksmai nulėmę aušintuvių sugadinimo priežastis.

145. Neteisinga teismo išvada, kad rizika už AB ,,Montuotojas“ atliktus neteisėtus veiksmus – netinkamą vandens pašalinimą iš aušintuvų – tenka užsakovui UAB ,,Retal Europe“. Atsakovas AB ,,Montuotojas“ neįrodė, to nenustatė ir teismas, kokių konkrečiai rangos sutartyje numatytų pareigų neįvykdė užsakovas UAB ,,Retal Europe“ statybos procese, kurių pažeidimas lėmė netinkamą AB ,,Montuotojas“ pareigų vykdymą. Neteisinga teismo išvada, kad būtent užsakovas priėmė sprendimą ir nurodė vamzdyno hidraulinį bandymą atlikti kartu su aušintuvėmis. Bylos įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ veikė savavališkai. Ginčo dėl to, kad rangos sutartis numatė tik vamzdyno hidraulinį bandymą, nėra, įrenginių hidraulinis bandymas sutartimi nebuvo numatytas. Byloje nėra jokių patikimų įrodymų, kurie patvirtintų, kad UAB ,,Montuotojas“ atstovai kreipėsi į užsakovą ir iš anksto derino aklių nestatymo klausimą bei vamzdyno išbandymą su aušintuvėmis. Dėl to teismo išvada, kad aušintuvės buvo bandomos užsakovo nurodymu, nepagrįsta byloje esančiais įrodymais. Iš kitos pusės, aplinkybė, kas priėmė sprendimą ar davė nurodymą pilti vandenį į aušintuves, atsižvelgiant į žalos atsiradimo priežastis, neturi teisinės reikšmės. Šiuo atveju reikšminga tai, kad atsakovas į įgaliotus užsakovo asmenis net nesikreipė ir veikė išimtinai savo nuožiūra, pats pasirinko darbo atlikimo metodus. Teismo sprendime pateiktas hidraulinio bandymo akto turinio vertinimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, prieštarauja tiek paties akto turiniui, tiek bylos medžiagai. Minėtame akte nėra jokios informacijos apie tai, kad šalys patvirtina tinkama vamzdyno įrengimą, ar kad juo buvo susitarta dėl rangovo atsakomybės ribų, susitariant riziką už AB ,,Montuotojas“ atliktus darbus perkelti užsakovui.

156. Neteisingos bei bylos medžiagai prieštaraujančios teismo išvados apie R. B. ir kitų statybos metu dalyvavusių asmenų funkcijas ir kompetenciją. Teismo sprendime nurodoma, kad būtent R. B. vadovavo statybai ir vykdė techninę priežiūrą, tuo tarpu kai techninę priežiūrą gali atlikti tik tokią kvalifikaciją turintis asmuo, o R. B. jos neturėjo. Byloje esančiame statybos darbo žurnalo originale aiškiai įvardintas tiek statybos techninis prižiūrėtojas, tiek užsakovo atsakingi asmenys, įgalioti priimti sprendimus statybos procese, tačiau R. B. šiame sąraše taip pat nėra. Vadovaujantis paties atsakovo sudaryta pažyma apie atliktų darbų vertę per 2008 m. lapkričio mėn., bei atliktų darbų aktu, 2008 m. lapkričio mėn. šaldymo sistemos vamzdynų ir įrangos montavimas baigtas ir perduotas trečiajam asmeniui nebuvo.

167. Bylos nagrinėjimo metu, tiriant galimas žalos atsiradimo versijas, apklausiant liudytojus, šių buvo nurodytos aplinkybės, galinčios sąlygoti konstatavimą, kad už vandens patekimą į aušintuves (bent jau dalį jų) galėjo būti atsakingas ne tik atsakovas AB ,,Montuotojas“, bet ir Trane Polska ir/ar jos pasitelktas subrangovas KSB Pompy i Amatura Sp. z.o.o. Pagal 2007-06-18 sudarytą pirkimo-pardavimo ir techninės priežiūros sutartį Trane Polska įsipareigojo ne tik parduoti įrangą, bet ir suteikti papildomas paslaugas, įskaitant montavimo priežiūrą bei sistemos paleidimą. Atsakovas Trane Polska vykdė HTC kontūro siurblių centravimo (derinimo) ir sistemos paleidimo darbus. Remiantis S. L. parodymais ir S. M. ekspertizės aktu, galima spręsti, kad yra galimybė, jog siurblių centravimo metu, jei buvo sukeltas vandens spaudimas, sistemoje buvęs ir siurblių centravimui naudotas vanduo galėjo patekti ir į derinimo HTC kontūro 3 aušintuves. Taigi vandens patekimą į aušintuves galėjo sąlygoti ir Trane Polska veiksmai.

178. Teismas netyrė ir visiškai nepasisakė dėl byloje pateiktos S. M. 2012-08-17 Ekspertinio tyrimo ataskaitos Nr. 12-08/17. Teismas nenurodė, kad dėl kokių nors priežasčių atmeta pateiktą ekspertinio tyrimo ataskaitą ir ja nesivadovauja, todėl privalėjo vertinti jos išvadas ir jomis vadovautis.

189. Teismas privalėjo vadovautis byloje esančiais įrodymais, patvirtinančiais, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ pripažino prievolę iš dalies atlyginęs žalą trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“.

19Atsakovas AB ,,Montuotojas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

201. Statybos objekte sutarčių su trečiuoju asmeniu UAB ,,Retal Europe“ pagrindu dirbo ne tik atsakovas AB ,,Montuotojas“, bet ir atsakovas Trane Polska, dalį darbų vykdė ir pats trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“. Vamzdyno hidraulinio bandymo aktu atsakovas AB ,,Montuotojas“ sumontuotą vamzdyną ir aušintuves perdavė trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“ paleidimo bei derinimo darbams atlikti, nes atlikti šiuos darbus atsakovas pagal rangos sutartį prievolės neturėjo. Po šio akto pasirašymo prie sistemos dirbo tiek trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“, tiek ir atsakovas Trane Polska, todėl CK 6.682 straipsnio 1 dalis atsakovui šiuo atveju negali būti taikoma. Be to, kaip nustatyta byloje, nurodymą sistemą išbandyti vandeniu davė trečiasis asmuo R. B. (trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ atstovas), jis ir priėmė bandymo rezultatus, todėl net jeigu ir būtų nustatyta, kad žala kilo dėl atsakovo AB ,,Montuotojas“ kaltės, vadovaujantis CK 6.689 straipsnio 2, 3 dalimis, visa su tuo susijusi rizika tektų trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“.

212. Atsakovo AB ,,Montuotojas“ atliktas sistemos hidraulinis bandymas buvo įformintas ne tik vamzdynų hidraulinio bandymo aktu, bet ir atitinkamais įrašais statybos žurnale, kuriuos patvirtino trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ techninis prižiūrėtojas A. B..

223. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ neva pripažino prievolę, iš dalies atlyginęs žalą trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“, nes neginčijo UAB ,,Retal Europe“ atlikto įskaitymo. Atsakovas niekada nepripažino savo kaltės, ginčijo trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ atliktus įskaitymus.

23Atsakovas Trane Polska atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

241. Ieškovas atsakovo Trane Polska atsakomybę sieja tik su vykdytais siurblių centravimo darbais. Atsakovas Trane Polska turėjo labai ribotas pareigas statybos objekte ir šias pareigas atliko tinkamai.

252. Ieškovas nepagrįstai galimą Trane Polska atsakomybę už žalą kildina iš to, kad Trane Polska kartu su pasitelktu subrangovu KSB vykdė HTC kontūro siurblių centravimo ir sistemos paleidimo darbus. Siurblių centravimo darbų atlikimas galėjo sąlygoti vandens patekimą į HTC ir LTC aušintuves tik esant sąlygoms: į HTC aušintuves – esant neuždarytoms sklendėms ties aušintuvėmis, pakankamam vandens kiekiui sistemoje ir pakankamam slėgiui vandeniui pakelti; į LTC aušintuves – vandeniui patekus į HTC, esant neužfdarytai sklendei jungiančiai HTC ir LTC kontūrus, neuždarytoms sklendėms ties LTC aušintuvėmis ir pakankamam vandens kiekiui ir slėgiui. Byloje nebuvo nustatyta, kad buvo pakankamas vandens kiekis ir slėgis sistemoje, dėl kurių vanduo galėtų pakilti iki aušintuvių. Be to, nei Trane Polska, nei subrangovas KSB neturėjo jokių įsipareigojimų nei dėl aušintuvių izoliavimo, nei dėl šių darbų atlikimo priežiūros.

263. Nors ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias rangovo atsakomybę už statybos darbus ir jų rezultatą iki objekto perdavimo užsakovui ir atsakomybę už kaltininko neteisėtus veiksmus nepagrįstai ir neteisėtai priskyrė nukentėjusiajam asmeniui – užsakovui UAB ,,Retal Europe“, tačiau ieškovas pagrįstų argumentų, kurie paneigtų teismo išvadas nepateikė.

27Trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

281. Netinkamai taikydamas materialinės teisės normas, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovui AB ,,Montuotojas“ nekyla atsakomybė CK 6.682 straipsnio 1 dalies prasme. Teismo išvada, kad remiantis trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ su atsakovais sudarytų sutarčių nuostatomis ne vien atsakovas AB ,,Montuotojas“ yra atsakingas už vykdytus statybos rangos darbus statybos objekte yra neteisinga ir prieštaraujanti 2008-03-31 rangos sutarties turiniui. Nustatyta, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ atliko vamzdynų hidraulinį bandymą kartu su 9 aušintuvėmis. Žalai paaiškėjus jau po vamzdynų hidraulinio bandymo akto pasirašymo, 2008-11-28 vamzdyno hidraulinio bandymo aktas nepanaikina rangovo atsakomybės už netinkamai atliktą vamzdynų hidraulinį bandymą, kurio metu vanduo pateko į aušintuves, dėl ko jos buvo sugadintos.

292. Teismas turėjo taikyti atsakovui AB ,,Montuotojas“ griežtąją atsakomybę už darbų rezultatą iki jis bus perduotas užsakovui. Statybos objektas hidraulinio bandymo atlikimo ir žalos atsiradimo metu dar buvo rangovo atsakomybėje, nes dar buvo nebaigtas montuoti LTC kontūras, nepasirašytas galutinis darbų perdavimo aktas, pagal darbų, atliktų už 2008 m. lapkričio mėn., šaldymo sistemos vamzdyno įrengimo ir įrangos montavimo darbai taip pat nebuvo perduoti užsakovui. Atsakovas AB ,,Montuotojas“ perdavė pagal rangos sutartį vykdytus darbus trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“ tik 2009-07-16, tuo tarpu žala kilo būtent tuo laikotarpiu, kai statybos objektas buvo rangovo – atsakovo AB ,,Montuotojas“ atsakomybėje, todėl būtent rangovui tenka visa statybos objekto ar jo dalies žuvimo ar sugadinimo rizika.

303. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė kodėl atmetė eksperto S. M. 2012-08-17 ekspertinio tyrimo ataskaitos išvadas. Taip pat teismas nepagrįstai netyrė ir nevertino ieškovo bei trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ pateiktų įrodymų ir argumentų dėl atsakovo Trane Polska atsakomybės už aušintuvių sugadinimą, kurį galėjo sukelti siurblių centravimo metu rangovo Trane Polska naudojamas vamzdyne esantis vanduo.

31Trečiasis asmuo UAB DK ,,PZU Lietuva“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

321. Atsižvelgiant į byloje nustatytą faktą, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ priėmė sprendimą atlikti vamzdyno hidraulinį bandymą su aušintuvėmis, neturėdamas jokių instrukcinių dokumentų, neigiamų pasekmių rizika šiuo atveju tenka trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“. Net darant prielaidą, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ nebūtų priėmęs sprendimo atlikti vamzdyno hidraulinį bandymą su aušintuvėmis, matydamas hidraulinio bandymo eigą, jis turėjo ir galėjo imtis priemonių dėl tinkamo vandens pašalinimo iš sistemos, kadangi būtent trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ buvo įrangos pirkėjas, kuris privalėjo turėti visus su aušintuvių eksploatacija, priežiūra susijusius dokumentus.

332. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ pripažino prievolę iš dalies atlyginęs žalą užsakovui UAB ,,Retal Europe“. Nors UAB ,,Retal Europe“ 2008-08-13 pranešime, adresuotame atsakovui AB ,,Montuotojas“ nurodė, kad įskaito jam nesumokėtą pagal su Seesam Insurance AS sudarytoje draudimo sutartyje numatytą franšizę, tačiau atsakovo AB ,,Montuotojas“ veiksmai (nesutikimas su įskaitymu, pareikalavimas pilnai atsiskaityti už atliktus darbus) po šios pretenzijos gavimo, vienareikšmiškai įrodo ir patvirtina, kad AB ,,Montuotojas“ nesutiko su nurodomu įskaitymu ir jį ginčijo.

34Trečiasis asmuo AB ,,Lietuvos draudimas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas bei priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

35Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

361. Ieškovas netinkamai aiškina faktines aplinkybes ir statybos rangos teisinį reglamentavimą. Byloje yra nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ kartu su atsakovu AB ,,Montuotojas“ 2008-11-28 priėmė pastarojo atliktus statybos darbus, atlikdami AB ,,Montuotojas“ sumontuoto vamzdyno hidraulinį bandymą. Atliekant AB ,,Montuotojas“ sumontuoto vamzdyno hidraulinį bandymą, išimtinai trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ iniciatyva papildomai buvo atliktas ir aušintuvių hidraulinis bandymas. Trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“ ir atsakovui UAB ,,Montuotojas“ 2008-11-28 pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą, vadovaujantis CK 6.682 straipsnio 2 dalimi, trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“ teko statybos objekto dalies sugadinimo rizika.

372. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad 2008-03-31 statybos rangos sutartis turi būti aiškinama kartu su 2007-06-18 pirkimo ir paslaugų sutarties nuostatomis. Tai yra dvi savarankiškos sutartys, kurias sudarė trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ su skirtingais subjektais. Sutartyse buvo nustatyti šių subjektų įsipareigojimai, kurie yra skirtingi, todėl šių subjektų atžvilgiu solidari atsakomybė negalima.

383. Atsakovui Trane Polska negali būti taikoma atsakomybė ir dėl to, kad jo pasitelktas subrangovas atliko siurblių centravimo darbus. Siurblių centravimo darbai gali būti atlikti tik tada, kai sistema yra užpildyta skysčiu (etilenglikolio mišiniu). Byloje nėra ginčo dėl to, kad sistemą turėjo užpildyti trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“. Šią pareigą trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ prisiėmė sudarydamas 2007-06-18 pirkimo ir paslaugų sutartį, tačiau prieš atliekant siurblių centravimo darbus, vietoje etilenglikolio mišinio UAB ,,Retal Europe“ į sistemą pylė vandenį, dėl to prisiėmė įrenginių sugadinimo riziką.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

41Nagrinėjamoje byloje reikalavimą atlyginti žalą atsakovams AB ,,Montuotojas“ ir Trane polska Sp. z.o.o. reiškia trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“, draudikas, išmokėjęs UAB ,,Retal Europe“ draudimo išmoką. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Toks draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu vadinamas subrogacija. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad subrogacijos atveju, draudikui išmokėjus pagal draudimo sutartį draudimo išmoką draudėjui dėl trečiojo asmens padarytos draudėjui žalos, žalos atlyginimo prievolė, saistanti nukentėjusį draudėją ir žalą padariusį asmenį, nepasibaigia, tik keičiasi šios prievolės šalis: draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, įgyja draudėjo teises ir pareigas žalos atlyginimo prievolėje, t. y. toje pačioje, jau egzistuojančioje prievolėje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009). Kitaip tariant, UAB ,,Retal Europe“ draudikas Seesam Insurance AS, išmokėjęs draudimo išmoką, perėmė visas UAB ,,Retal Europe“ teises ir pareigas, susijusias su padaryta žala.

42Bylos duomenimis nustatyta, jog UADB ,,Seesam Lietuva“ (kurios teises ir pareigas 2011-11-29 perėmė Seesam Insurance AS) ir trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ 2008-11-14 sudarė Statybos/montavimo darbų visų rizikų draudimo sutartį Nr. 2600000254/2008, kuria apdraudė UAB ,,Retal Europe“ įrengimų montavimo ir testavimo darbus, vykdomus Fabriko g. 14A, Lentvaryje, Trakų r. (t. 1, b. l. 7).

43Trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ (užsakovas) ir atsakovas AB ,,Montuotojas“ (rangovas) 2008-03-31 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 08/03/21, kuria atsakovas AB ,,Montuotojas“ įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti techninio bloko statybos darbus numatytus sutarties priede Nr. 1 ir perduoti darbų rezultatą užsakovui (sutarties 1.1 punktas) (t. 1, b. l. 8-17). Taip pat šia sutartimi atsakovas AB ,,Montuotojas“ įsipareigojo atlikti šaldymo sistemos vamzdynų ir įrangos montavimą – vamzdynų ceche ir tarp čilerių patalpos, taip pat čilerių patalpoje, sumontavimas, technologinių įrengimų montavimas, vamzdynų armatūros montavimas, vamzdynų hidraulinis bandymas (sutarties priedas Nr. 1). Bylos duomenimis nustatyta, kad montuojamą šaldymo sistemą sudarė 2 kontūrai: HTC (aukštos temperatūros) ir LTC (žemos temperatūros). HTC sistemą sudarė: Drycooleriai arba 3 bekompresorinės aušintuvės, taip pat siurbliai ir vamzdynas. LTC sistemą sudarė: čileriai; grupė siurblių (cirkuliaciniai siurbliai, pumpuojantys ataušintą vandenį į gamybinę įrangą); siurbliai, skirti pumpuoti vandenį, skirtą čileriams; šilumokaičiai; 4 siurbliai, kurie pumpuoja vandenį per čilerį, kad vanduo atauštų iki reikalingos temperatūros bei Drycooleriai, skirti ataušinti skystį, kuris naudojamas čilerių kompresorių aušinimui.

44Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ ir atsakovas Trane Polska 2007-06-18 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas Trane Polska įsipareigojo parduoti įrangą ir suteikti papildomas paslaugas (t. 2, b. l. 21 – 37),

45Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-12-12 gavo iš trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ pranešimą, kad statybų metu buvo sugadinti aušinimo įrengimai (t. 1, b. l. 29). Ieškovo teigimu, UAB ,,Retal Europe“ informavo, kad 2008-12-11 pastebėta, jog atsakovo (rangovo) AB ,,Montuotojas“ statomame objekte įvyko naujai sumontuotos sistemos – vamzdynų su aušintuvėmis avarija – sistemoje paliktas vanduo užšalo ir besiplėsdamas sugadino 8 iš 9 aušintuvių. Šie sugadinti įrenginiai buvo įsigyti iš tiekėjo Trane Polska ir pateikti rangovui AB ,,Montuotojas“ montavimo darbams atlikti. Bylos duomenimis nustatyta, dėl to ir ginčo byloje tarp šalių nekyla, kad statybų metu sumontuotų aušinimo įrengimų, t. y. 8 iš 9 aušintuvių, sugadinimo priežastys buvo sistemoje paliktas vanduo, kuris užšalo ir besiplėsdamas sugadino įrenginius (t. 1, b. l. 36-50, 52, t. 6, b. l. 140-174).

46Ieškovas nurodė, kad dėl kilusios žalos – 8 aušintuvių sugadinimo ir yra atsakingi abu atsakovai. Ieškovo teigimu, atsakovo AB ,,Montuotojas“ neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad hidraulinis bandymas turėjo apimti tik vamzdyną, tačiau atsakovas, atlikdamas bandymą, neizoliavo aušintuvių, ir dėl to vanduo tekėjo ne tik per vamzdyną, bet ir per visas devynias aušintuves bei tokiu būdu pateko į aušintuvių šilumokaičius, atlikęs hidraulinį bandymą, atsakovas AB ,,Montuotojas“, neužtikrino tinkamo vandens pašalinimo iš vamzdyno bei aušintuvių. Taip pat ieškovo teigimu, atsakovas Trane Polska savo neteisėtais veiksmais prisidėjo prie žalos atsiradimo, o būtent, Trane Polska kartu su pasitelktu subrangovu trečiuoju asmeniu Lenkijos bendrove KSB vykdė HTC kontūro siurblių centravimo (derinimo) ir sistemos paleidimo darbus ir naudojo sistemoje buvusį vandenį, todėl yra galimybė, kad sistemoje buvęs ir siurblių centravimui naudotas vanduo galėjo patekti į derinamo HTC kontūro 3 aušintuves (jei buvo pakankamas spaudimas ir vamzdyne likusio vandens kiekis, o vamzdynas nuo aušintuvių nebuvo tinkamai izoliuotas), todėl vandens patekimą į aušintuves (HTC priklausančias 3, ar visas 9, jei tarp kontūrų esanti sklendė nebuvo užsukta) galėjo sąlygoti ir Trane Polska veiksmai.

47Įstatyme numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (CK 6.695 straipsnio 1 dalis).

48Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2009). Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Nešališka išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo turi būti daroma vadovaujantis logikos taisyklėmis, pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-98/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008).

49Dėl atsakovo AB ,,Montuotojas“ atsakomybės

50Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje pateiktus duomenis, liudytojų parodymus, nustatė, kad trečiojo asmens UAB ,,Retal Europe“ (užsakovas) pagal sudarytą statybos rangos sutartį su atsakovu AB ,,Montuotojas“ (rangovas) nebuvo numatytas aušintuvių hidraulinis bandymas, sprendimą atlikti hidraulinį aušintuvių bandymą priėmė pats užsakovas UAB ,,Retal Europe“, todėl konstatavo, kad tas faktas, jog vamzdynų ir aušintuvių hidraulinis bandymas buvo atliekamas vienu metu esant vamzdynui ir aušintuvėms vienoje sistemoje, nesudaro pagrindo išvadai, jog AB ,,Montuotojas“ tapo atsakingas už netinkamą vandens pašalinimą iš aušintuvių pagal gamintojo nustatytą reglamentą, ir neigiamų pasekmių rizika tenka užsakovui UAB ,,Retal Europe“, todėl ieškinį atsakovui AB ,,Montuotojas“ atmetė.

51Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias rangovo atsakomybę už statybos darbus ir jų rezultatą iki objekto perdavimo užsakovui.

52Rangovas statybos rangos teisiniuose santykiuose paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą negu užsakovui. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Tokia nuostata pagrindžiama tuo, kad rangovas, užsiimdamas ūkine-komercine veikla, kurios tikslas – pelno siekimas, privalo gerai žinoti savo teises bei pareigas ir veikia savo rizika. Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, išskyrus smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytus užsakovo sutikimu, jeigu įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų pasekmių (CK 6.695 str.); be to, rangovas negali apsiriboti normatyvinių statybos dokumentų, sutarties dokumentų ir užsakovo reikalavimais ir jais remdamasis pateisinti statybos darbų ar statinio trūkumų – pagal CK 6.659 straipsnyje įtvirtintas bendrąsias rangos sutarčių taisykles rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą dėl netinkamų dokumentų, medžiagų, darbų atlikimo būdo ar kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsako už šio turto praradimą ar sužalojimą (CK 6.657 str.); rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus, tik jeigu jie neprieštarauja statybos rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams (CK 6.689 str.). Statybos objekto arba jo dalies atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika, kol jį priims užsakovas, tenka rangovui (CK 6.682 str. 1 d.). Užsakovui, jeigu kitaip nenumatyta įstatyme ar sutartyje, statybos darbų kontrolė ir priežiūra yra teisė, o ne pareiga; rangovas, netinkamai vykdęs sutartį, neturi teisės remtis ta aplinkybe, kad užsakovas nevykdė statybos darbų kontrolės ir priežiūros, išskyrus atvejus, kai tokios kontrolės ir priežiūros pareigą užsakovui nustato įstatymas ar sutartis (CK 6.689 str. 4 d.)

53Kaip minėta, UAB ,,Retal Europe“ ir AB ,,Montuotojas“ 2008-03-31 sudaryta Statybos rangos sutartimi atsakovas AB ,,Montuotojas“ įsipareigojo atlikti šaldymo sistemos vamzdynų ir įrangos montavimą – vamzdynų ceche ir tarp čilerių patalpos, taip pat čilerių patalpoje, sumontavimą, technologinių įrengimų montavimą, vamzdynų armatūros montavimą, vamzdynų hidraulinį bandymą (sutarties priedas Nr. 1). Pagal minėtos sutarties 3.2 punktą UAB ,,Retal Europe“ (užsakovas) įsipareigojo organizuoti techninio bloko statybą (įskaitant, bet neapsiribojant žemės sklypo statybai suteikimu, statybos leidimo, projektinės dokumentacijos pateikimu). Bylos duomenimis, tretieji asmenys UAB ,,Neo Group“ ir UAB ,,Retal Europe“ 2008-09-01 sudarė paslaugų sutartį, pagal kurios 1.1 punktą UAB ,,Neo Group“ įsipareigojo teikti užsakovui statybos darbų organizavimo bei statybos darbų konsultavimo paslaugas (t. 5, b. l. 8-12). Trečiasis asmuo UAB ,,Neo Group“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad minėtos sutarties tikslas buvo tai, jog UAB ,,Neo Group“, atstovaujama R. B., veiks kaip UAB ,,Retal Europe“ konsultantas, t. y. teiks jai konsultacinę ar metodinę pagalbą vykdant statybas – padės surasti ir atrinkti projektuotoją, rangovą, techninį prižiūrėtoją, sutvarkyti techninę dokumentaciją, konsultuos priimant sprendimus, atliks koordinatoriaus vaidmenį derinant statybos dalyvių veiksmus (t. 5, b. l. 49-51).

54Ieškovo teigimu, atsakovas AB ,,Montuotojas“ turėjo iki 2008 m. lapkričio 26-27 d. pabaigti I kontūro 3 aušintuvių (HTC) ir šios dalies vamzdyno montavimo darbus bei atlikti šios dalies vamzdyno hidraulinį bandymą, ir atlikus šiuos darbus, turėjo atvykti įrangos tiekėjas (atsakovas Trane Polska) suderinti I kontūro siurblius ir jį paleisti, tačiau dėl užsitęsusių darbų I kontūro vamzdynų testavimą atsakovas AB ,,Montuotojas“ vykdė 2008 m. lapkričio 27 – 28 d., o testavimo metu nustatyti trūkumai dar buvo šalinami iki 2008 m. gruodžio 4 d. Atsakovas AB ,,Montuotojas“ nurodė, kad atlikus vamzdyno sumontavimo darbus, 2008-11-28 AB ,,Montuotojas“ dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“, atliko vamzdynų hidraulinį bandymą, ir bandymo metu jokie atsakovo darbų trūkumai nustatyti nebuvo (slėgio kritimo, pratekėjimų, neleistinų deformacijų). Byloje esančiame 2008-11-28 Vamzdyno hidraulinio bandymo akte nurodyta, jog buvo sudaryta komisija iš UAB ,,Retal Europe“ atstovo statybos vadovo R. B. ir AB ,,Montuotojas“ atstovo projektų vadovo B. Z., kuri atliko technologinio vamzdyno pagal Trane Polska LTC parengtą projektą I kontūro hidraulinio išbandymo darbus, taip pat nurodyta, kad bandymo metu slėgio kritimo, pratekėjimų, neleistinų deformacijų nepastebėta, ir buvo konstatuota, jog I kontūro technologiniai vamzdynai hidraulinį bandymą išlaikė bei galima atlikti paleidimo – derinimo darbus (t. 1, b. l. 135). Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ atliko tik vamzdyno hidraulinį bandymą, už ką pagal sutartį su užsakovu ir buvo atsakingas, ir nėra fiksuota jokių duomenų apie rangovo AB ,,Montuotojo“ atlikto aušintuvių hidraulinio bandymo rezultatus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad byloje nėra pakankamai duomenų, sudarančių pagrindą teigti, jog atsakovui AB ,,Montuotojas“ dėl aušintuvių hidraulinio bandymo kyla atsakomybė pagal CK 6.682 str. 1 dalies prasmę. Teisėjų kolegija nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada.

55Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB ,,Retal Europe“ ir AB ,,Montuotojas“ 2008-03-31 sudaryta Statybos rangos sutartis numatė tik vamzdyno (be aušintuvių) hidraulinį bandymą (t. 1, b. l. 16). Tačiau tai, kad vamzdynų hidraulinis bandymas buvo atliktas kartu su aušintuvėmis patvirtino pats atsakovas AB ,,Montuotojas“ 2009-01-12 rašte ,,Dėl 2008-12-31 pretenzijos dėl padarytos žalos atlyginimo“ (t. 3, b. l. 235) bei 2009-01-08 rašte ,,Dėl 2008-12-31 UAB ,,Retal Europe“ pretenzijos“ (t. 3, b. l. 146-147). Taip pat atsakovo AB ,,Montuotojas“ filialo direktorius H. N. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad 2008-11-28 vamzdynų hidraulinis bandymas buvo atliktas kartu su įrenginiais, kad buvo išbandytos visos 9 aušintuvės (t. 5, b. l. 139-140). Tai patvirtino ir AB ,,Montuotojas“ darbų vadovas B. Z. (t. 6, b. l. 15-16). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad trečiasis asmuo R. B., dalyvaudamas hidraulinio bandymo metu ir pasirašydamas 2008-11-28 aktą, būtent patvirtino tinkamą rangovo AB ,,Montuotojas“ vamzdyno įrengimą ir teigiamus vamzdyno hidraulinio bandymo rezultatus. Tačiau kaip minėta, avarija buvo pastebėta tik 2008-12-11, pastebėjus, kad iš vienos HTC aušintuvių šilumokaičių teka skystis, apžiūrėjus likusias aušintuves, nustatyta, kad iš viso buvo sugadintos 2 HTC ir visos 6 LTC aušintuvės. Todėl hidraulinio bandymo tinkamumo patvirtinimas, kai tuo metu atliktų darbų trūkumai nebuvo akivaizdūs, nepanaikina rangovo teisinės atsakomybės už atliktus darbus. Byloje nustatyta, kad pagrindinė žalos kilimo priežastis yra ta, kad atlikus hidraulinį bandymą nebuvo užtikrintas tinkamas vandens pašalinimas iš aušintuvių. Dėl to vėliau vamzdynus užpildžius etilenglikoliu, jo koncentracija nebuvo tinkama. Nors kaip nurodė atsakovas AB ,,Montuotojas“ vandeniui iš vamzdyno ir aušintuvių pašalinti buvo atsukęs drenažines akles ir flančius žemiausiuose skysčio susikaupimo taškuose (t. 6, b. l. 137-139), tačiau kaip nustatyta byloje pateiktais duomenimis, paprastas drenažinių aklių atsukimas ir flančių atlaisvinimas žemiausiuose taškuose nebuvo pakankamas, kad vanduo būtų pilnai pašalintas ir iš aušintuvių šilumokaičių. Iš byloje esančio aušintuvų eksploatacijos-priežiūros instrukcijos matyti, kad į aušintuves patekusį vandenį tinkamai pašalinti reikėjo ne tik atsukti akles, bet ir prapūsti sistemą oru (t. 2, b. l. 154). Tokias vandens pašalinimo priemones patvirtino ir atsakovas Trane Polska (t. 2, b. l. 56).

56Sutiktina su apelianto argumentu, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismo nurodyta aplinkybė, kad sprendimą atlikti hidraulinį aušintuvių bandymą priėmė užsakovas UAB ,,Retal Europe“ nėra aplinkybė šalinanti rangovo atsakomybę dėl kilusios žalos. CK 6.659 straipsnyje rangovui nustatyta pareiga įspėti užsakovą apie konkrečias aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam sutarties įvykdymui. Nurodyto straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nustatyta, kad rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui arba yra kitų nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui. Jei užsakovas nepaiso laiku padaryto ir pagrįsto rangovo įspėjimo apie nurodytas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ir jų nepašalina, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.659 str. 3 d.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad toks reglamentavimas užtikrina viešąjį interesą, kad užsakovo nurodymai ir kitos paaiškėjusios aplinkybės dėl darbo atlikimo būdo nekeltų grėsmės atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ir saugumui, taip pat rangos sutarties šalių interesą, kad nė viena šalis nepatirtų žalos dėl atliktų darbų netinkamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2014).

57Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta duomenų, kokie konkrečiai dokumentai, susiję su įrengimais, buvo perduoti atsakovui AB ,,Montuotojas“ rangos sutarties pagrindu. Tačiau pažymėtina, kad tai, jog viena iš statybos rangos sutarties šalių – rangovas – yra profesionalas, būtent jam suponuoja pareigą žinoti, kokie darbo atlikimo būdai gali būti naudojami, kad galutinis rangos rezultatas atitiktų sutarties reikalavimus. Šiuo atveju nors atliekant hidraulinį bandymą atsakovui AB ,,Montuotojas“ nebuvo pateiktos įrenginių eksploatacijos instrukcijos, tačiau atsakovas, būdamas savo srities profesionalas, turėjo atsižvelgti į darbų vykdymo sezoną (hidraulinis bandymas buvo atliekamas 2008-11-28) ir pasirinkti tokį darbų vykdymo metodą, kuris nesukeltų rizikos statybos objektui. AB ,,Montuotojas“ filialo vadovas H. N. pirmosios instancijos teismo posėdžio metu patvirtino, kad buvo žinoma apie galimą sistemos užšalimą, tačiau atliekant hidraulinį bandymą buvo teigiama oro temperatūra, todėl sistema nebuvo užpildyta neužšalančiu skysčiu (t. 5, b. l. 142). Rangovas visais atvejais turi pareigą darbą atlikti kokybiškai, nepriklausomai nuo to, kas priėmė sprendimą dėl tokio darbo atlikimo. Todėl šiuo atveju nutarus pilti vandenį ne tik į vamzdyną, bet ir į aušintuves, rangovas AB ,,Montuotojas“ turėjo imtis priemonių tinkamai vandenį pašalinti ne tik iš vamzdyno, bet ir iš aušintuvių, o neturint pakankamai informacijos apie tokio darbo atlikimo ypatumus, turėjo pareigą darbus stabdyti ir pareikalauti informacijos kaip tuos darbus atlikti. Šiuo atveju atsakovas AB ,,Montuotojas“ turėjo galimybę ir privalėjo veikti CK 6.659 straipsnyje nustatyta tvarka, kartu taip apsaugodamas savo interesus, tačiau to nepadarė. Taigi atsakovas AB ,,Montuotojas“ gavęs trečiojo asmens UAB Retal Europe“ nurodymą ir negavęs jokių reglamentų ar instrukcijų kaip tą nurodymą vykdyti, nepasinaudojęs CK 6.659 straipsnyje numatytomis teisėmis ir pareigomis, laikytinas atsakingu už tokių nurodymų vykdymo pasekmes.

58Byloje nustatyta, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ perdavė pagal 2008-03-31 Statybos rangos sutartį vykdytus darbus trečiajam asmeniui UAB ,,Retal Europe“ tik 2009-07-16, tuo tarpu žala kilo būtent tuo laikotarpiu, kai statybos objektas buvo rangovo – atsakovo AB ,,Montuotojas“ atsakomybėje, todėl priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, laikytina, kad būtent rangovui tenka statybos objekto ar jo dalies žuvimo ar sugadinimo rizika pagal CK 6.682 straipsnio 1 dalį.

59Dėl atsakovo Trane Polska atsakomybės

60Kaip minėta, trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ ir atsakovas Trane Polska 2007-06-18 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, kuria atsakovas Trane Polska įsipareigojo parduoti įrangą ir suteikti papildomas paslaugas, be kita ko, sistemos (įskaitant vamzdyną) sutvarkymą ir paleidimą (sutarties 1.1 p.) (t. 2, b. l. 21 – 37). Minėtos sutarties 1.1 punkte buvo nustatyta, kad sudaryta sutartis netaikoma: vėsintuvams, sausiems aušintuvams, siurbliams, armatūrai, vamzdžiams ir 380 V maitinimo laidams montuoti, etilenglikoliui tiekti ir sistemai pildyti, mechanizmų patalpos statybos darbams, sausam aušintuvui surinkti ir statybai pagal pardavėjo sumanymą (montuojamas ant stogo).

61Ieškovas teigia, kad minėtos sutarties pagrindu atsakovas Trane Polska vykdė HTC kontūro siurblių centravimo (derinimo) ir sistemos paleidimo darbus, todėl yra galimybė, jog siurblių centravimo metu, jei buvo sukeltas vandens spaudimas, sistemoje buvęs ir siurblių centravimui naudotas vanduo galėjo patekti ir į derinimo HTC kontūro 3 aušintuves, dėl to vandens patekimą į aušintuves galėjo sąlygoti ir Trane Polska veiksmai. Tokius argumentus ieškovas grindė S. M. ekspertizės akto išvadomis. Minėtame ekspertizės akte nurodyta, kad siurblių centravimo darbų atlikimas galėjo sąlygoti vandens patekimą į HTC ir LTC aušintuves tik esant sąlygoms: į HTC aušintuves – esant neuždarytoms sklendėms ties aušintuvėmis, pakankamam vandens kiekiui sistemoje ir pakankamam slėgiui vandeniui pakelti; į LTC aušintuves – vandeniui patekus į HTC, esant neuždarytai sklendei jungiančiai HTC ir LTC kontūrus, neuždarytoms sklendėms ties LTC aušintuvėmis ir pakankamam vandens kiekiui ir slėgiui. Uždarius minėtas sklendes, net ir esant pakankamam vandens kiekiui ir slėgiui, vanduo į aušintuves nepatektų. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta įrodymų, kad buvo pakankamas vandens kiekis ir slėgis sistemoje, dėl kurių vanduo galėtų pakilti iki aušintuvių. Sutiktina su atsakovo Trane Polska atsiliepime į skundą nurodytu argumentu, kad nei jis, nei subrangovas KSB neturėjo jokių įsipareigojimų tikrinti ar vamzdynas buvo tinkamai ištuštintas ar izoliuotas. Aplinkybę, kad atsakovo Trane Polska siurblių paleidimo ir derinimo metu vanduo ir etilenglikolis cirkuliavo tik per vamzdyną HTC (1 kontūrą) ir į drycoolerius (aušintuves) nebuvo leidžiamas, patvirtino ir UAB ,,Retal Europe“ technikos departamento direktorius I. M. (t. 2, b. l. 157-158). Byloje pateiktuose ieškovo paaiškinimuose ieškovas taip pat pripažino, kad atsakovas Trane Polska vykdė tik HTC kontūro paleidimo derinimo darbus, taigi ir siurbliai buvo centruojami būtent šio kontūro (pagal įrašus statybos darbų žurnale, LTC kontūro siurbliai buvo tik montuojami) – taigi, net jei būtų daroma prielaida, kad vanduo į aušintuves galėjo patekti būtent vykdant sistemos paleidimą ir derinimą, tai teoriškai galėtų būti siejama su pirmomis 3 aušintuvėmis, tačiau tai nepaaiškina likusių LTC sistemai priklausančių aušintuvių sugadinimo (t. 5, b. l. 101). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes sutiktina su pirmosios instancijos argumentu, kad byloje neįrodyta, jog atsakovas Trane Polska yra atsakingas už atsiradusius nuostolius statybos objekte pagal CK 6.682 straipsnio 1 dalį.

62Dėl žalos nustatymo

63Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovų AB ,,Montuotojas“ ir Trane Polska solidariai 1 323 057,52 Lt žalos atlyginimo. Pirmosios instancijos teismas, padaręs išvadą, kad nėra įrodyta, jog atsakovai yra atsakingi už atsiradusius nuostolius statybos objekte pagal CK 6.682 straipsnio 1 dalį, ieškinio reikalavimus atmetė, nepasisakydamas dėl ieškovo prašomos priteisti žalos pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad už žalos atsiradimą yra atsakingas atsakovas AB ,,Montuotojas“ ir nors apeliacinės instancijos teismas yra kompetentingas spręsti ne tik teisės, bet ir fakto klausimus, bylos nagrinėjimas iš naujo apeliacinės instancijos teisme reikštų jos nagrinėjimą visa apimtimi, o tai neatitiktų apeliacijos esmės. Dėl to teisėjų kolegija negali išnagrinėti bylos iš esmės, nes apeliacinės instancijos teismas negali nagrinėti reikalavimų, kurių nenagrinėjo ir neišsprendė pirmosios instancijos teismas. Priešingu atveju, apeliacinės instancijos teismui išnagrinėjus pirmosios instancijos teisme pareikštą, bet nenagrinėtą reikalavimą, apeliacijos dalyku tampa ne pirmosios instancijos teismo sprendimas, o šalių teisinis ginčas. Tačiau tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, apibrėžiančios apeliacijos paskirtį, apeliacinės instancijos teismo procesines galias. Taip pat tai neatitiktų ir įstatyme įtvirtintos bei egzistuojančios teismų instancinės sistemos esmės – šalis, nesutikdama su teismo išvadomis prarastų galimybę šias išvadas skųsti apeliacine tvarka.

64Šiuo atveju bylos dalį nagrinėjant iš naujo, turi būti aiškinamos ir svarstomos bylos faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo nurodomas žalos dydis, įvertinami byloje dalyvaujančių asmenų nurodyti argumentai dėl ieškovo teisės į žalos priteisimą bei prašomos priteisti žalos dydžio, tarp jų ir atsakovo AB ,,Montuotojas“ nurodytos aplinkybės bei argumentai, kad jis siūlė trečiajam asmeniui UAB „Retal Europe“ demontuoti sugadintas aušintuves ir sumontuoti naujas, tačiau trečiais asmuo UAB „Retal Europe“ šiuos darbus kitų asmenų pagalba atliko už nepagrįstai didelę sumą, tokiu būdu atsakovo teigimu, padidindamas nuostolių sumą ir prisiimdamas riziką dėl nuostolių padidėjimo. Po minėtų aplinkybių esminio ištyrimo ir įvertinimo pirmosios instancijos teisme būtų užtikrinta apeliacijos teisė. Atsižvelgdama į minėtas aplinkybes bei išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia esant pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai atsakovui AB ,,Montuotojas“ ir šią bylos dalį perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kitą sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovui Trane Polska atmestas, palikti nepakeistą.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Nagrinėjamu atveju paliekant nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovui Trane Polska atmestas, paliekama nepakeista ir sprendimo dalis, kuria šiam atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo. Kitą bylos dalį grąžinant nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, kitų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje, apeliacinės instancijos teismas neskirsto (CPK 93 str. 5 d.), šis procesinis klausimas spręstinas pirmosios instancijos teisme, priimant galutinį sprendimą šioje byloje, kuomet bus aiškus patenkintų ir atmestų reikalavimų santykis.

67Atsakovas Trane Polska apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme turėjo 2 148,74 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad netenkinami ieškovo ieškinyje pareikšti reikalavimai šiam atsakovui, nurodytos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo.

68Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

69Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą pakeisti.

70Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovui AB ,,Montuotojas“ atmestas ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

71Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamai Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, trečiojo asmens UAB DK ,,PZU Lietuva“ naudai priteista 2027,34 eurų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su atstovo pagalba, ir 171, 01 eurų vertimo išlaidų bei valstybės naudai priteista 73,00 eurai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

72Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

73Priteisti iš ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamai Seesam Insurance AS Lietuvos filialo, atsakovo Trane Polska Sp. zo.o. naudai 2 148,74 eurų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Seesam Insurance AS, atstovaujamas Seesam Insurance AS Lietuvos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 7. Dėl ieškovo ieškinio reikalavimų atsakovui Trane Polska teismas nurodė,... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Ieškovas apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio... 10. 1. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias... 11. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad AB ,,Montuotojas“ nebuvo vienintelis,... 12. 3. Nepagrįsta teismo išvada, kad byloje nėra pakankamai duomenų,... 13. 4. Teismas pažeidė tiek rangos santykius, tiek bendrąsias civilinės... 14. 5. Neteisinga teismo išvada, kad rizika už AB ,,Montuotojas“ atliktus... 15. 6. Neteisingos bei bylos medžiagai prieštaraujančios teismo išvados apie R.... 16. 7. Bylos nagrinėjimo metu, tiriant galimas žalos atsiradimo versijas,... 17. 8. Teismas netyrė ir visiškai nepasisakė dėl byloje pateiktos S. M.... 18. 9. Teismas privalėjo vadovautis byloje esančiais įrodymais,... 19. Atsakovas AB ,,Montuotojas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 20. 1. Statybos objekte sutarčių su trečiuoju asmeniu UAB ,,Retal Europe“... 21. 2. Atsakovo AB ,,Montuotojas“ atliktas sistemos hidraulinis bandymas buvo... 22. 3. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ neva... 23. Atsakovas Trane Polska atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus... 24. 1. Ieškovas atsakovo Trane Polska atsakomybę sieja tik su vykdytais siurblių... 25. 2. Ieškovas nepagrįstai galimą Trane Polska atsakomybę už žalą kildina... 26. 3. Nors ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad teismas netinkamai taikė... 27. Trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 28. 1. Netinkamai taikydamas materialinės teisės normas, teismas padarė... 29. 2. Teismas turėjo taikyti atsakovui AB ,,Montuotojas“ griežtąją... 30. 3. Teismas nepagrįstai nevertino ir nepasisakė kodėl atmetė eksperto S. M.... 31. Trečiasis asmuo UAB DK ,,PZU Lietuva“ atsiliepime į... 32. 1. Atsižvelgiant į byloje nustatytą faktą, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal... 33. 2. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“... 34. Trečiasis asmuo AB ,,Lietuvos draudimas“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 35. Trečiasis asmuo AIG Europe Limited atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 36. 1. Ieškovas netinkamai aiškina faktines aplinkybes ir statybos rangos... 37. 2. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad 2008-03-31 statybos rangos sutartis turi... 38. 3. Atsakovui Trane Polska negali būti taikoma atsakomybė ir dėl to, kad jo... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 41. Nagrinėjamoje byloje reikalavimą atlyginti žalą atsakovams AB... 42. Bylos duomenimis nustatyta, jog UADB ,,Seesam Lietuva“ (kurios teises ir... 43. Trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ (užsakovas) ir atsakovas AB... 44. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“... 45. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2008-12-12 gavo iš trečiojo asmens UAB... 46. Ieškovas nurodė, kad dėl kilusios žalos – 8 aušintuvių sugadinimo ir... 47. Įstatyme numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per... 48. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas... 49. Dėl atsakovo AB ,,Montuotojas“ atsakomybės... 50. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje... 51. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 52. Rangovas statybos rangos teisiniuose santykiuose paprastai veikia kaip... 53. Kaip minėta, UAB ,,Retal Europe“ ir AB ,,Montuotojas“ 2008-03-31 sudaryta... 54. Ieškovo teigimu, atsakovas AB ,,Montuotojas“ turėjo iki 2008 m. lapkričio... 55. Byloje nėra ginčo dėl to, kad UAB ,,Retal Europe“ ir AB ,,Montuotojas“... 56. Sutiktina su apelianto argumentu, kad šiuo atveju pirmosios instancijos teismo... 57. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta duomenų, kokie konkrečiai... 58. Byloje nustatyta, kad atsakovas AB ,,Montuotojas“ perdavė pagal 2008-03-31... 59. Dėl atsakovo Trane Polska atsakomybės ... 60. Kaip minėta, trečiasis asmuo UAB ,,Retal Europe“ ir atsakovas Trane Polska... 61. Ieškovas teigia, kad minėtos sutarties pagrindu atsakovas Trane Polska vykdė... 62. Dėl žalos nustatymo... 63. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė priteisti iš atsakovų AB... 64. Šiuo atveju bylos dalį nagrinėjant iš naujo, turi būti aiškinamos ir... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Nagrinėjamu atveju paliekant nepakeistą pirmosios instancijos teismo... 67. Atsakovas Trane Polska apeliacinės instancijos teismui pateikė įrodymus, kad... 68. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 69. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 12 d. sprendimą pakeisti.... 70. Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškinys atsakovui AB ,,Montuotojas“... 71. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš ieškovo Seesam Insurance AS,... 72. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 73. Priteisti iš ieškovo Seesam Insurance AS, atstovaujamai Seesam Insurance AS...