Byla 3K-3-561/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės ir Virgilijaus Grabinsko (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos futbolo federacijos kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos futbolo federacijos ieškinį atsakovui UAB „Atolas“ dėl be pagrindo įgyto turto ir negautų pajamų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Lietuvos futbolo federacija prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Atolas“ permokėtą pagal sutartį 207 352 Lt sumą, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio pateikimo iki sprendimo įvykdymo dienos, 13 202,51 Lt žalos atlyginimą. Ieškovo teigimu, Tarptautinė futbolo federacijų sąjunga (toliau tekste - FIFA) 2005 m. vasario mėnesį priėmė sprendimą skirti ieškovui 400 000 JAV dol. Goal projektui vykdyti, t. y. maniežo ( - ), rekonstrukcijai. 2005 m. gruodžio 6 d. ieškovas su atsakovu pasirašė rangos sutartį, o 2006 m. balandžio 10 d. FIFA ir atsakovas – sutartį, pagal kurią FIFA statybos darbams atlikti turėjo pervesti atsakovui skirtas ieškovui lėšas – 400 000 JAV dol., padengiant projekto planavimo ir vykdymo išlaidas. Dalį darbų pagal 2006 m. gegužės 4 d. subrangos sutartį rekonstruojamame objekte atliko UAB „Techninė instaliacija“. FIFA pervedė atsakovui 400 000 JAV dol. ieškovo lėšų, iš kurių atsakovas sumokėjo UAB „Techninė instaliacija“ už atliktus darbus 836 496 Lt pagal sutartį, o likusios sumos – 207 352 Lt, negrąžino, todėl ji priteistina iš atsakovo.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

7Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu tenkino dalį ieškinio ir nusprendė priteisti ieškovui iš atsakovo 207 352 Lt, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo teisme dienos, t. y. nuo 2008 m. rugpjūčio 25 d., iki šio sprendimo įvykdymo dienos. Teismas nustatė, kad 2005 m. gruodžio 6 d. bylos šalys pasirašė rangos sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo atlikti Futbolo maniežo rekonstravimo darbus( - ). FIFA 2005 m. vasario mėnesį priėmė sprendimą skirti ieškovui 400 000 JAV dol. šiam tikslui įgyvendinti. 2006 m. balandžio 10 d. buvo sudaryta FIFA ir atsakovo sutartis, pagal kurią FIFA tiesiogiai atsakovui pervedė 400 000 JAV dol. Visi atlikti statybos rangos darbai buvo aktuojami kaip atlikti atsakovo, tačiau dalį darbų pagal 2006 m. gegužės 4 d. subrangos sutartį rekonstruojamame objekte atliko UAB „Techninė instaliacija“ (subrangos darbų kaina – 836 496 Lt pagal subrangos sutartį ir ieškovo, atsakovo ir subrangovo pasirašytą trišalį susitarimą). Ieškovas atsakovui už atliktus darbus sumokėjo 3 352 305,04 Lt, atsakovas subrangovui už atliktus darbus pagal subrangos sutartį – 836 496 Lt iš FIFA pervestų 400 000 JAV dol. sumos. Teismas konstatavo, kad subrangos sutarties darbų kainą bylos šalys suderino su subrangovu ir kad numatytų darbų bei kitų išlaidų vertės atsakovas negalėjo didinti. Atsakovas visus UAB „Techninė instaliacija“ atliktus darbus rekonstruojamame objekte įtraukė į atliktų darbų aktus kaip atliktus atsakovo, šių darbų vertę padidindamas iki 400 000 JAV dol. Teismas laikė nepagrįsta atsakovo poziciją, kad generalinis rangovas, samdydamas subrangovus, turi gauti pelno dalį. Atsakovas be teisinio ir faktinio pagrindų įgijo 207 352 Lt, todėl privalo šiuos pinigus grąžinti ieškovui CK 6.237 straipsnio 1 dalies pagrindu. Ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti šią sumą, nes FIFA 400 000 JAV dol. parama buvo skirta ieškovui.

8Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. birželio 16 d. sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį ieškovas sumokėjo atsakovui už papildomai atliktus darbus, kurie nebuvo numatyti prie šios sutarties pasirašytoje statybos darbų sąmatoje, nesant rašytinio šalių susitarimo. Ginčo šalys nevykdė 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutarties 14.6 punkte įtvirtinto įsipareigojimo ieškovo projekto finansavimui gavus lėšas iš FIFA pasirašyti papildomą susitarimą, išskiriant iš bendros šios sutarties sąmatos darbus, atliekamus už FIFA lėšas. Vykdant FIFA ir atsakovo 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartį ieškovas ir atsakovas turėjo sudaryti pastato aprašą kaip šios sutarties priedą, kurį sudarytų detalūs vykdomieji planai, modeliai, brėžiniai ir kiti dokumentai, reikalingi statyboms, taip pat darbų atlikimo grafikas, tačiau to nebuvo padaryta. Pagal 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartį FIFA įsipareigojo sumokėti rangovui (atsakovui) 400 000 JAV dol., šiam tinkamai įvykdžius sutartyje nustatytus reikalavimus (11 punktas). Teismas kritiškai vertino ieškovo pateiktus skaičiavimus, kurie pasirašyti ieškovo techninės priežiūros vadovo, atsakovo gamybos direktoriaus ir UAB „Techninė instaliacija“ vadovo, nes nėra aišku, kada jis buvo pasirašytas, kokie darbai jame nurodomi ir ar jis susijęs su nagrinėjamu ginču. Apmokėjimas už atsakovo atliktus statybos darbus buvo vykdomas sutarčių, sudarytų su ieškovu ir FIFA, pagrindu, o atsiskaitymas tarp atsakovo ir subrangovo UAB „Techninė instaliacija“ – pagal jų sudarytą sutartį. Ieškovo atstovas pripažino, kad atsakovas atliko visus rangos darbus, kuriuos turėjo atlikti pagal sutartį, sudarytą su FIFA už 400 000 JAV dol. Nors ieškovas, kaip statinių savininkas, su atsakovu darbų priėmimo-perdavimo akto nepasirašė, tačiau faktiškai visus darbus priėmė, pretenzijų dėl atliktų darbų trūkumų nereiškė, o rekonstruotas futbolo maniežas buvo pripažintas tinkamu naudoti. Aplinkybė, kiek pagal subrangos sutartį atsakovas sumokėjo subrangovui UAB „Techninė instaliacija“, neturi reikšmės sprendžiant nagrinėjamu atveju kilusį ginčą. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovo atliktus darbus (CK 6.650 straipsnio 3 dalis), jam tenka verslo rizika, todėl jis gauna pelno dalį ir už subrangovų atliktus darbus. Be to, pagal 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutarties 12 punktą į darbų kainą, kurią įsipareigojo apmokėti FIFA, įskaičiuotos ir kitos išlaidos, susijusios su pastato projekto įgyvendinimu. Jos galėjo apimti ir generalinio rangovo pelno, kylančio iš subrangos sutarčių, dalį. Atsižvelgiant į ieškovui tenkančią atsakovo atliktų darbų priėmimo ir patvirtinimo pareigą FIFA pagal 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartį atliekant mokėjimo procedūrą, ieškovas privalėjo žinoti apie atsakovo faktiškai atliktus darbus ir jų vertę, už kuriuos turėjo būti apmokėta iš FIFA skirtų lėšų.

9III. Kasacinio skundo argumentai

10Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Nurodomi kasacinio skundo argumentai:

111. Dėl neteisingai kvalifikuoto ginčo ir materialiosios teisės normų taikymo. Ginčas tarp šalių kilo ne dėl FIFA sumokėtų pinigų atsakovui pagal 2006 m. balandžio 10 d. sutartį, kaip tai nurodė teismas, o dėl ieškovo permokėtos pinigų sumos atsakovui pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį, t. y. FIFA sutikus suteikti finansinę paramą apmokant dalį ieškovo užsakytų rangos darbų pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį. FIFA tik įvykdė savo įsipareigojimą dėl paramos suteikimo ieškovui, o dėl šios suteikimo susidariusi permoka pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį ir yra šio ginčo objektas. Teismas netinkamai aiškino FIFA ir atsakovo 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutarties ir atsakovo su UAB „Techninė instaliacija“ 2006 m. gegužės 4 d. sudarytos projekto sutarties esmę ir tikruosius šalių ketinimus, todėl kasacinis teismas turėtų pasisakyti dėl šių teisės normų aiškinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Vakarų laivų gamykla“ v. ,,Fonnship AS“, bylos Nr. 3K-3-281/2009; ir kt.).

12FIFA ir atsakovo 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartis yra susijusi tik su 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartimi, nes būtent 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartimi buvo nuspręsta padengti dalį darbų, ieškovo užsakytų pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį (6.3, 14.6 punktai), kainos. 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartis nėra rangos sutartis CK 6.644, 6.645, 6.662 straipsnių prasme, nes darbai buvo perduodami ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Gregaris“ v. UAB ,,Vilniaus ūkas“, bylos Nr. 3K-3-71/2007). 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartis buvo tik paramos ieškovui suteikimo mechanizmas ir FIFA realiai neužsakinėjo jokių darbų iš atsakovo, tai patvirtinama 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartimi (A skirsnio III punktas), kuri turi būti analizuojama ir vertinama kartu su 2005 m. vasario 26 d. FIFA laišku, skirtu ieškovui. Pažymėtina, kad FIFA teisnumas jai leidžia tik teikti paramą (CK 2.74 straipsnio 2 dalis). Ieškovo nuomone, šiuo atveju taikytinos Labdaros ir paramos įstatymo teisės normos ir CK 6.191 straipsnis. CK nenustatyta, jog viename objekte gali būti du užsakovai, užsakę atlikti rangos darbus pagal dvi visiškai tarpusavyje nesusijusias rangos sutartis su tuo pačiu rangovu dėl tų pačių darbų. Ieškovo nuomone, aiškinant 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartį turėjo būti taikoma Šveicarijos teisė. Dėl to teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, negalėjo spręsti, kad šia sutartimi buvo užsakomi darbai, ir taip priskirti ją prie rangos sutarčių Lietuvos Respublikos civilinio kodekso prasme.

13Pagal atsakovo ir UAB „Techninė instaliacija“ 2006 m. gegužės 4 d. sudarytą projekto sutartį UAB „Techninė instaliacija“ gavo jai priklausančius pinigus už atliktus darbus, kuriuos jai perdavė atsakovas, gavęs iš FIFA apmokėjimą už dalį darbų, užsakytų pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį. Ieškovo teigimu, nors 2006 m. gegužės 4 d. projekto sutartį su UAB „Techninė instaliacija“ pasirašė atsakovas, faktiškai tarp jo ir UAB „Techninė instaliacija“ nebuvo susiklostę subrangos teisiniai santykiai, o atsakovas atliko tik formalų tarpininko vaidmenį šios sutarties sudarymo ir vykdymo procese, todėl papildomų įmokų už UAB „Techninė instaliacija“ atliktus darbus negali reikalauti. Vertinant tikrąją ginčo teisinio santykio subjektinę sudėtį būtina aiškintis, kas faktiškai derėjosi dėl sutarties sąlygų, įgijo ir vykdė pirkėjo teises bei pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. R. v. M. B., bylos Nr. 3K-3-228/2009). Taigi pagal 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartį FIFA sumokėti 400 000 JAV dolerių atsakovui nebuvo skirti apmokėti už UAB „Techninė instaliacija“ atliktus darbus, o jie buvo skirti iš dalies finansuoti atsakovo atliktus darbus pagal 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartį jų nespecifikuojant. Atsakovas be teisinio ir faktinio pagrindo įgijo 207 352 Lt, todėl privalo šią sumą grąžinti ieškovui CK 6.237 straipsnio 1 dalies pagrindu. Pažymėtina, kad aiškinant 2006 m. gegužės 4 d. projekto sutartį taip pat taikytini Šveicarijos įstatymai (49 punktas). Dėl to teismas negalėjo spręsti, kad tarp atsakovo ir UAB „Techninė instaliacija“ buvo susiklostę subrangos teisiniai santykiai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso prasme.

142. Dėl netinkamo įrodymų vertinimo. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką - išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. R. v. M. B., bylos Nr. 3K-3-228/2009). Be to, teismai, vertindami įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal savo vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Teismas neįvertino ieškovo pateiktų įrodymų visumos, todėl neturėjo pagrindo pripažinti, kad FIFA užsakė darbus iš atsakovo 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartimi, paneigti trišalio susitarimo esmės ir tikslo bei patvirtinti subrangos santykius tarp atsakovo ir UAB „Techninė instaliacija“, nors tokie iš tikrųjų neegzistavo. Teismas nevertino sutarčių sudarymo aplinkybių, nesiaiškino jas sudariusių asmenų tikrosios valios, motyvų ir tikslų, šalių elgesio iki ir po sutarčių sudarymo ir taip pažeidė įrodymų tyrimą bei vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas.

15Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka nepateikta.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18Dėl byloje taikytinos teisės

19Šalių susitarimas yra vienas iš atvejų, kai bylą nagrinėjantis teismas civiliniams santykiams taiko užsienio teisę (CK 1.10 straipsnio 1 dalis, CPK 808 straipsnis). Tačiau pagal CPK 808 straipsnio 2 dalį, jeigu užsienio teisės taikymą numato šalių susitarimas, tai visus įrodymus, susijusius su taikomos užsienio teisės normų turiniu, pagal tos teisės oficialų aiškinimą, jos taikymo praktiką ir doktriną atitinkamoje užsienio valstybėje pateikia šalis, kuri remiasi užsienio teise. Kasatoriaus argumentas dėl 2005 m. gruodžio 6 d. ir 2006 m. balandžio 10 d. sutartyse įrašyto susitarimo dėl Šveicarijos įstatymų taikymo nagrinėjant ginčą yra deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįstas cituotoje teisės normoje suformuluotų nuostatų įvykdymu. Dėl to byloje pagrįstai taikoma Lietuvos Respublikos teisė (CPK 808 straipsnio 3 dalis). Taikant nacionalinę teisę akcentuotina, kad kasacinis teismas patikrina apskųstų žemesnės instancijos teismų sprendimų teisėtumą teisės taikymo aspektu, remdamasis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Fakto klausimai nagrinėjant bylą kasacine tvarka analizuojami tik tiek, kiek reikia nustatyti, ar žemesnės instancijos teismai teisingai taikė materialiosios teisės normas, t. y. ar teisingai kvalifikavo ginčo santykį pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes, taip pat ar tinkamai taikė įrodinėjimą civiliniame procese reglamentuojančias teisės normas. Jeigu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytos faktinės aplinkybės skiriasi, kasacinis teismas, tikrindamas apskųsto teismo sprendimo teisėtumą, turi teisę rinktis, kurios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis remtis. Tais atvejais, kai bylą nagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai nustatė tokias pačias faktines bylos aplinkybes, tačiau nevienodai jas kvalifikavo dėl skirtingo ginčo santykiui taikytinų teisės normų turinio aiškinimo ir tai lėmė nevienodų sprendimų priėmimą, kasacinis teismas pasisako, kaip turėjo būti aiškinamos ir taikomos teisės normos byloje nustatytoms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje JAV įmonė Autodesk Inc. v. UAB „Arginta“, bylos Nr. 3K-3-422/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų laivų gamykla“ v. „Fonnship AS“, bylos Nr. 3K-3-281/2009 ).

20Dėl sudarytų sutarčių aiškinimo

21Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei nuosekliai formuluojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtose konkrečiose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. G. v. L. P., bylos Nr. 3K-3-837/2001; 2004 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. G. B., bylos Nr. 3K-3-204/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. bendra Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Vakarų laivų gamykla“ v. „Fonnship AS“, bylos Nr. 3K-3-281/2009; ir kt.). Esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir į kitas reikšmingas aplinkybes. Sutarties šalims nesutariant dėl tam tikrų jų sudarytos sutarties sąlygų, teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl tokių sutarties sąlygų vykdymo, aiškina jas vadovaudamasis CK 6.193 straipsnyje nustatytomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, taip pat remdamasis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvų sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize. Šalims skirtingai aiškinant savo ketinimus pagal sutartį ir kai neįmanoma jų nustatyti taikant subjektyvų sutarties aiškinimo būdą, prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio.

22Nagrinėjamo ginčo atveju aiškinamos ir taikomos 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutarties, 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutarties ir 2006 m. gegužės 4 d. subrangos sutarties nuostatos. 2005 m. vasario mėnesį FIFA nusprendus skirti 400 000 JAV dol. tikslinę paramą ieškovui Goal projektui įgyvendinti, 2005 m. gruodžio 6 d. rangos sutartimi sutarties šalys nustatė sutarties objektą - susitarė dėl statybos objekto rekonstrukcijos darbų apskritai, statybos darbų kainos bei numatė rangovo teisę atskiriems darbams atlikti samdyti specializuotas įmones, t. y. dėl rangovo teisės sudaryti subrangos sutartis (4.1.1 punktas). Dėl to 2006 m. gegužės 4 d. subrangos sutartis yra šio susitarimo išdava. Ta pačia statybos rangos sutartimi šalys susitarė (14.6 punktas), kad projekto finansavimui FIFA skirtomis lėšomis bus pasirašomas papildomas susitarimas išskiriant iš bendros šios sutarties sąmatos darbus, atliekamus už FIFA lėšas. Pastarojo įsipareigojimo statybos rangos sutarties šalys nevykdė, papildomo susitarimo darbams, atliekamiems už FIFA lėšas, fiksuoti nesudarė, dėl to visi statybos darbai, atlikti rangovo ir subrangovo, buvo fiksuojami atliktų darbų aktuose kaip atlikti rangovo, pateikiami kasatoriui (užsakovui) pasirašyti ir apmokėti. Užsakovas šiuos darbus, kaip atliktus rangovo, priėmė, už juos buvo apmokėta. Taigi tais atvejais, kai sutarties šalys nevykdo ar netinkamai vykdo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai abiejų sutarties šalių yra toleruojama, t. y. abi sutarties šalys sutinka, kad būtų nevykdomos atitinkamos sutarties nuostatos, kurių laikymasis labai palengvintų ginčų išsprendimą kilus nesutarimams, tai pačios šalys prisiima riziką dėl teisine prasme komplikuojamo įrodinėjimo proceso, kai, kilus ginčui, siekiama nustatyti tikrąsias faktines bylos aplinkybes, nuo kurių priklauso tinkamas materialiosios teisės normų aiškinimas ir taikymas bei teismo sprendimas dėl kilusio ginčo. Kuriai iš šalių tenka didesnė rizika, paaiškėja nagrinėjant konkretų ginčą. 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartimi buvo fiksuota FIFA skiriama paramos dalis ieškovui objekto rekonstrukcijos darbams atlikti, nustatant, kad paramos lėšos skiriamos rangovui už tinkamą sutartyje nustatytų reikalavimų įvykdymą, įskaitant mokėjimus už subrangovų padarytus darbus bei pažymint, kad statybos darbų, viršijančių 400 000 JAV dol. sumą, išlaidos bus apmokamos ieškovo lėšomis. Taigi byloje nenustatyta, kad FIFA skirta paramos dalis buvo tikslinė ir turėjo būti panaudojama tik rangovo atsiskaitymams su subrangovu finansuoti; minėta, ši paramos suma buvo skiriama statybos darbams objekte finansuoti apskritai, o papildomo susitarimo darbams, atliekamiems už FIFA lėšas fiksuoti, šalys nesudarė.

23Dėl teisės normų, kuriose reglamentuojamas nepagrįstas praturtėjimas, aiškinimo ir taikymo

24Kasatorius savo teisinę poziciją grindžia CK 6.237 straipsnio taikymo poreikiu. CK 6.237 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijęs tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai įgyta, išskyrus tam tikras išimtis, nustatytas CK 6.241 straipsnyje. Kasacinio teismo praktikoje CK 6.237 straipsnio nuostatos aiškinamos taip, kad nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tada, kai asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgyja tai, ko jis negalėjo (neturėjo) gauti, prievolė grąžinti turtą, gautą be teisinio pagrindo (nesant nei teisės akto, nei sandorio prievolei atsirasti) gali atsirasti ir tada, kai iš pradžių buvo teisinis pagrindas šį turtą gauti, o vėliau jis išnyko. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) konkretaus įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, nebuvimas; 2) kreditorių veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą ar jį pagerino, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. Č. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Okseta“, byla Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. J. v. A. D., byla Nr. 3K-3-593/2008, 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. V. T. v. I. T., byla Nr. 3K-3-111/2009; ir kt).

25Nagrinėjamo ginčo atveju tokią aplinkybę, t. y. kad rangovas (atsakovas) 207 352 Lt gavo be teisinio pagrindo, turėjo įrodyti užsakovas (kasatorius). Prieš pasisakant apie įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymą, aptartinas kai kurių rangos sutarties šalių teises ir pareigas nustatančių teisės normų aiškinimas ir taikymas kasacinio teismo praktikoje.

26Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovų medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir kokybiškai. Užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-235/2005). Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007).

27Minėta, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta FIFA finansinės paramos tikslinė paskirtis – atsiskaityti su subrangovu. Rangovas visus darbus, tarp jų – ir atliktus subrangovo, priėmimo-perdavimo aktais perdavė užsakovui (ieškovui); šis, nepareikšdamas pretenzijų darbus priėmė, už atliktus darbus buvo apmokėta. Byloje susiklosčiusi situacija, kai statybos rangos sutarties šalys nevykdė susitarimo dėl papildomo susitarimo darbams, atliekamiems už FIFA paramos lėšas, fiksuoti sudarymo ir dėl šios paramos dalies nepagrįsto gavimo užsakovas reiškia ieškinį rangovui, todėl ieškovui tenka nurodyto susitarimo nevykdymo rizikos padariniai, nes jis privalo įrodyti savo reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą. Jeigu ieškovas neįrodo savo reikalavimų pagrįstumo, tai jo ieškinys turi būti atmetamas. Apeliacinės instancijos teismo sprendimu atmetant ieškovo reikalavimą, bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, nepažeista (CPK 178 straipsnis).

28Nurodyti argumentai yra pagrindiniai, apeliacinės instancijos teismo išvadas pripažįstant pagrįstomis tinkamu materialiosios ir proceso teisės normų aiškinimu ir taikymu. Kiti kasacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą procesinį sprendimą (CPK 346 straipsnis).

29Iš kasatoriaus priteistina valstybei 32,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 2 dalis).

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti valstybei iš kasatoriaus Lietuvos futbolo federacijos 32,05 Lt (trisdešimt du Lt 05 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

33Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Lietuvos futbolo federacija prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu tenkino dalį... 8. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009... 9. III. Kasacinio skundo argumentai... 10. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 11. 1. Dėl neteisingai kvalifikuoto ginčo ir materialiosios teisės normų... 12. FIFA ir atsakovo 2006 m. balandžio 10 d. projekto sutartis yra susijusi tik su... 13. Pagal atsakovo ir UAB „Techninė instaliacija“ 2006 m. gegužės 4 d.... 14. 2. Dėl netinkamo įrodymų vertinimo. Kasacinis teismas ne kartą yra... 15. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Dėl byloje taikytinos teisės... 19. Šalių susitarimas yra vienas iš atvejų, kai bylą nagrinėjantis teismas... 20. Dėl sudarytų sutarčių aiškinimo... 21. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 22. Nagrinėjamo ginčo atveju aiškinamos ir taikomos 2005 m. gruodžio 6 d.... 23. Dėl teisės normų, kuriose reglamentuojamas nepagrįstas praturtėjimas,... 24. Kasatorius savo teisinę poziciją grindžia CK 6.237 straipsnio taikymo... 25. Nagrinėjamo ginčo atveju tokią aplinkybę, t. y. kad rangovas (atsakovas)... 26. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t.... 27. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta FIFA finansinės paramos... 28. Nurodyti argumentai yra pagrindiniai, apeliacinės instancijos teismo išvadas... 29. Iš kasatoriaus priteistina valstybei 32,05 Lt išlaidų, susijusių su... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009... 32. Priteisti valstybei iš kasatoriaus Lietuvos futbolo federacijos 32,05 Lt... 33. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...