Byla 2-983-516/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, civilinėje byloje Nr. 2-1079-538/2016 pagal ieškovės I. T. (Ž.) ieškinį atsakovams R. Ž., A. B. Ž., akcinei bendrovei DNB bankui (tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Dujų tiekimas“, akcinė bendrovė Lesto, akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“) dėl nuosavybės teisių panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, teisių pažeidimo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl teismo atsisakymo priimti ieškinį neištaisius trūkumų pagrįstumo.

4Ieškovė I. T. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama priteisti iš atsakovų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą, pripažinti žemės sklypą ir gyvenamąjį namą, adresu (duomenys neskelbtini), ieškovės turtu, panaikinti minėto turto perleidimo sandorius.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovei I. T. (Ž.) nustatė terminą iki 2016 m. balandžio 5 d. ieškinio trūkumams pašalinti – pateikti teismui ieškinį raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis, nurodyti ieškinio sumą ir sumokėti atitinkamą žyminį mokestį, nurodyti atsakovo AB DNB banko ir trečiųjų asmenų buveinių adresus ir kitus rekvizitus, pateikti teismui 6 ieškinio ir priedų egzempliorius, patikslinti aplinkybes, kuriomis ieškovė grindžia savo reikalavimus, aiškiai pareikšti ieškinio reikalavimus, nurodant kiekvieną atsakovą liečiančių reikalavimų dalį, nurodyti teismui informaciją, ar byla bus vedama per advokatą, pateikti nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo ir taikos sudarymo.

7Teismas pažymėjo, kad ieškovė pateikė teismui ieškinį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo elektroniniu paštu, be to, tik vieną ieškinio egzempliorių, todėl jos procesinių dokumentų pateikimas teismui laikytinas netinkamu. Teismas akcentavo ir tai, kad ieškovė prašo priteisti 100 000 Eur turtinės ir 200 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, tačiau nurodo, jog ieškinio suma yra 500 000 Eur ir nėra aišku, iš ko susidaro minėto dydžio ieškinio suma. Teismo vertinimu, iš ieškinio turinio taip pat nėra aiškūs ne tik visi ieškovės pareikšti reikalavimai, bet ir tai, kokie reikalavimai pareikšti kiekvienam atsakovui, kokia dalimi (solidariai, lygiomis dalimis ir pan.) turi būti priteistas žalos atlyginimas.

8Teismas nurodė, kad neturint tikslių duomenų apie ieškinio sumą, negalimas mokėtino žyminio mokesčio apskaičiavimas, o ieškovė nepatenka į asmenų, atleidžiamų nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ratą, nes pateikta kaltinamojo akto kopija ir teismo nutartis nutraukti baudžiamąjį procesą nėra teismo priimamas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo asmuo pripažįstamas kaltu dėl atitinkamos padarytos nusikalstamos veikos, todėl šie dokumentai nelaikytini pagrindu atleisti ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo paduodant ieškinį tuo pagrindu, kad jai nusikalstama veika padaryta turtinė ir neturtinė žala.

9Teismas paminėjo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus išnagrinėtas išsprendus ieškinio priėmimo klausimą.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Ieškovė I. T. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutarties dalis dėl ieškinio priėmimo, laikinųjų apsaugos priemonių ir žyminio mokesčio. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas neturi teisės atsisakyti priimti ieškinį dėl materialiojo teisinio pobūdžio motyvų, kurie yra reikšmingi ieškiniui tenkinti, o ne teisei pareikšti ieškinį. Pareiškimo priėmimo metu pareiškėjos pateiktų įrodymų pakankamumas ar jų įrodomoji reikšmė nėra vertinami, ieškinio pagrindą sudarančios aplinkybės nustatinėjamos įvertinus pareiškėjos pateiktus įrodymus bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o ne pareiškimo priėmimo stadijoje.
  2. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taip pat neteisėta. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje.
  3. Neteisėta yra ir nutarties dalis dėl įpareigojimo sumokėti žyminį mokestį. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai bylose dėl žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu. Prasidėjus 2008 metais teismo procesams dėl namo teisinio statuso, daiktinių teisių įregistravimo, DNB banko prievolių, I. T. (Ž.) buvo sveika moteris, o nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. tapo neįgali, taigi yra tyčinis sveikatos sužalojimas. Pagal 4 punktą atleidžiami ieškovai bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės, neturtinės žalos atlyginimo. 2012 m. spalio 17 d. Klaipėdos apylinkės teismas nutraukė baudžiamąją bylą R. Ž., suėjus senaties terminui, o 2013 m. sausio 8 d. nutrauktas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00117-12 dėl nenustatyto asmens, pagaminusio netikrus dokumentus, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminus. Bylos nutraukimas dėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties nėra asmens išteisinimas. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 95 straipsnis aiškiai nustato, kad apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties procesas gali būti užbaigiamas tik esant visiems nusikalstamos veikos požymiams, taigi asmuo, kuriam procesas nutrauktas dėl senaties, laikomas padaręs nusikalstamą veiką. Ieškovė buvo pripažinta nukentėjusia dėl neturtinės žalos.
  4. Nuo žyminio mokesčio atleidžiami ir ieškovai bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo sprendimas (nutartis) priimti suklastotų dokumentų pagrindu, teismai viršijo savo įgaliojimus, nenustatė bylai reikšmingų aplinkybių, neatskleidė bylos esmės, sąmoningai vilkino bylą nuo 2008 iki 2012 metų, neišsprendė laikinųjų apsaugos priemonių klausimo. Be to, nuo 2013 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė yra neįgali, nuo 2015 m. rugpjūčio 10 d. – bedarbė, gauna tik valstybės mokamas išmokas, iš kurių 50 procentų išskaičiuoja antstolis už R. Ž. skolas. Ieškovė dėl teismo kaltės liko be turto, be pinigų, be sveikatos, be nuosavų namų, privesta prie bankroto.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

14Siekiant užtikrinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip pat proceso ekonomiškumo, koncentruotumo ir kitus principus, CPK ir kituose įstatymuose įtvirtinta asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarka. Asmuo, norintis įgyvendinti teisę kreiptis į teismą, privalo įvykdyti pareigas, susijusias su tinkamu ieškinio parengimu ir įforminimu. Tik tinkamai įformintas šalies procesinis dokumentas užtikrina ne tik proceso koncentraciją ir ekonomiškumą, bet ir lygiateisiškumo, rungimosi principų realų veikimą. Kitaip tariant, imperatyvūs reikalavimai ieškinio formai ir turiniui yra nustatyti tam, kad tiek teismas, tiek byloje dalyvaujantys asmenys, kuriems reiškiamas ieškinys, galėtų susipažinti su pareikštų reikalavimų esme, juos suprasti, kad priešinga šalis tinkamai bei laiku pasinaudotų procesinės gynybos priemonėmis, pareikšdama atsikirtimus ir pateikdama įrodymus; kad teismas galėtų kuo operatyviau pareikštus reikalavimus išnagrinėti ir priimti pagrįstą spendimą. Todėl, esant tokiems ieškinio trūkumams, kurie trukdo įgyvendinti šiuos civilinio proceso tikslus, priklausomai nuo procesinės situacijos, teismas turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką ir (ar) pagrindą, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme, arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad pirmiau minėti teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes teismui priėmus tokį jo reikalavimą ir pradėjus nagrinėti / išnagrinėjus bylą, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2013). Nesant bent vieno iš ieškinio elementų (ieškinio dalyko ar pagrindo), negalimas teisminis nagrinėjimas, nes gali būti sudarytos prielaidos dalyvaujančių byloje asmenų teisės į teisingą teismą pažeidimui, o teismui sudaromos kliūtys veiksmingai vykdyti proceso reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2013).

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs jam pateiktą I. T. ieškinį ir prie jo pridėtus priedus, priėmė skundžiamą nutartį, kuria nustatė ieškovei terminą iki 2016 m. balandžio 5 d. ieškinio trūkumams pašalinti.

16Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, inter alia ieškovės ieškinio turinį, neturi teisinio ar faktinio pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartyje išdėstytomis išvadomis.

17Priešingai nei interpretuoja savo atskirajame skunde apeliantė, pirmosios instancijos teismas neatsisakė priimti ieškovės ieškinį dėl materialinio teisino pobūdžio aplinkybių ir nevertino ieškovės pareikštų reikalavimų bei įrodymų pakankamumo ieškiniui tenkinti iš esmės. Pirmosios instancijos teismas, vykdydamas jam įstatyme nustatytą pareigą užtikrinti pirmiau kasacinio teismo praktikoje nurodytų principų ir teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarkos laikymąsi, įvertino ieškovės ieškinio atitikimą CPK 111, 137 straipsniuose nustatytiems reikalavimams ir visiškai pagrįstai nurodė, kad ieškinyje nėra tinkamai ir aiškiai suformuluoti nei ieškinio dalykas, nei jo faktinis pagrindas.

18Visų pirma, nėra aišku, kam konkrečiai pareikšti reikalavimai ir kokia dalimi. Antai, tam tikros sumos reikalaujamos priteisti kartu iš R. Ž. ir A. B. Ž., tačiau nenurodyta lygiomis dalimis ar solidariai. Kitą sumą prašoma priteisti iš DNB banko, tačiau nurodoma ir tai, kad ieškovė atleistina nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punktą, t. y. kai reiškiamas ieškinys dėl žalos atsiradusios dėl neteisėto teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, nors jokio reikalavimo valstybei nėra pareikšta.

19Antra, ieškovė nurodo, kad ieškinio suma yra 500 000 Eur, tačiau pačiame ieškinyje prašoma priteisti 100 000 Eur turtinės žalos ir 200 000 Eur neturtinės žalos iš R. Ž. bei A. B. Ž., o taip pat 445 587 Eur turtinės žalos iš DNB banko. Be to, ieškinyje nėra aiškiai išdėstyta ne tik tai, iš ko susidaro ieškovės nurodoma ieškinio suma, bet ir reikalavimų konkretiems atsakovams turinys, šiuos reikalavimus ir atitinkamai atsakovų atsakomybę pagrindžiančios aplinkybės, t. y. nėra tinkamai suformuluotas ieškinio faktinis pagrindas, o tai ne tik trukdo teismui teisingai ir operatyviai išnagrinėti bylą, bet iš esmės pažeidžia atsakovų galimybę pateikti laiku ir tinkamus atsikirtimus į ieškinio reikalavimus.

20Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, nesant galimybių iš ieškinio turinio nustatyti ieškinio sumą, negalimas ir tinkamas mokėtino žyminio mokesčio apskaičiavimas. Be to, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nesant tinkamai suformuluotam ieškinio faktiniam pagrindui, šiuo metu neįmanoma nustatyti ir tai, ar ieškovė iš tikrųjų, kaip kad ji teigia, turėtų būti atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo šioje byloje. Priešingai, šiuo metu byloje esantys duomenys ir ieškinio turinys nepatvirtina, kad ieškovė patenka į asmenų, atleistų nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo, ratą. Nors ieškovė teigia, kad ji atleistina nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą, t. y. kaip ieškovė byloje dėl žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, atsakomybės už sveikatos sužalojimą sąlygų ieškovė ieškinyje neįrodinėja, faktiškai tik deklaratyviai savo sveikatos pablogėjimą ir esantį neįgalumą susiedama su vykusiais teisminiais procesais ir teigdama, kad buvo vykdomas jos atžvilgiu tyčinis sveikatos trikdymas.

21Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo taikyti ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punkto, nes, kaip visiškai pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovės pateikti kaltinamasis aktas ir nutartis nutraukti baudžiamąjį procesą suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, negali būti prilyginami apkaltinamajam nuosprendžiui. Nors tokios nutarties (baudžiamojo proceso nutraukimas suėjus senačiai) priėmimas iš tikrųjų netapatus išteisinamajam nuosprendžiui, BK 95 straipsnio ir kitų normų analizė, priešingai nei interpretuoja apeliantė, neleidžia teigti, kad asmuo, kuriam procesas nutrauktas dėl senaties, savaime laikomas padariusiu nusikalstamą veiką. Tokios išvados apeliacinės instancijos teismas negali padaryti ir iš Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 17 d. nutarties, kuria nutrauktas baudžiamasis procesas R. Ž. atžvilgiu, turinio, todėl ieškovės argumentas, kad ji turi teisę remtis CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nepagrįstas.

22Galiausiai, kaip jau minėta, ieškovė savo ieškinyje nėra suformulavusi jokio reikalavimo dėl žalos atlyginimo iš valstybės (dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą), ieškinyje nėra įrodinėjamos valstybės civilinės atsakomybės sąlygos, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovė taip pat nepateikė pakankamų duomenų, leidžiančių konstatuoti, kad ji turėtų būti atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

23Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta teismo teisė, atsižvelgiant į asmens turtinę padėtį, atlesti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Todėl ieškovė, siekdama atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį, turi sumokėti bent dalį žyminio mokesčio ir pateikti pirmosios instancijos teismui motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti ją nuo likusios dalies mokesčio už ieškinį sumokėjimo.

24Ieškovė, nurodydama, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomas net ir nepareiškus ieškinio, taip pat ginčija skundžiamos nutarties dalį, kurioje nurodyta, jog ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus išnagrinėtas išsprendus ieškinio priėmimo klausimą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad pagal CPK 147 straipsnio 1 dalį kai pašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytas pareikštame ieškinyje, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas tik išsprendus ieškinio priėmimo klausimą. Šiuo atveju prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo pateiktas net po ieškinio pareiškimo, todėl, atsižvelgiant į pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kurioje pažymėta, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas bus išspręstas išnagrinėjus ieškinio priėmimo klausimą, yra visiškai pagrįsta ir teisėta.

25Apibendrindamas tai, kas nurodyta pirmiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji visa paliktina nepakeista.

26Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei skundžiama nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti baigėsi laikotarpiu, kol buvo nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, apeliacinės instancijos teismas nustato ieškovei naują terminą – iki 2016 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) ieškinio trūkumams, nurodytiems Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartyje, pašalinti.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

29Nustatyti ieškovei I. T. terminą iki 2016 m. birželio 16 d. (įskaitytinai) ieškinio trūkumams, nustatytiems Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl teismo atsisakymo priimti ieškinį neištaisius... 4. Ieškovė I. T. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą, prašydama priteisti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. kovo 22 d. nutartimi ieškovei I. T. (Ž.)... 7. Teismas pažymėjo, kad ieškovė pateikė teismui ieškinį ir prašymą dėl... 8. Teismas nurodė, kad neturint tikslių duomenų apie ieškinio sumą, negalimas... 9. Teismas paminėjo, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. Ieškovė I. T. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Siekiant užtikrinti visų asmenų lygią teisę naudotis teismine gynyba, taip... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs jam pateiktą I.... 16. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, inter alia... 17. Priešingai nei interpretuoja savo atskirajame skunde apeliantė, pirmosios... 18. Visų pirma, nėra aišku, kam konkrečiai pareikšti reikalavimai ir kokia... 19. Antra, ieškovė nurodo, kad ieškinio suma yra 500 000 Eur, tačiau pačiame... 20. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, nesant galimybių iš... 21. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo taikyti ir CPK 83... 22. Galiausiai, kaip jau minėta, ieškovė savo ieškinyje nėra suformulavusi... 23. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad CPK 83 straipsnio 3 dalyje nustatyta... 24. Ieškovė, nurodydama, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomas... 25. Apibendrindamas tai, kas nurodyta pirmiau, apeliacinės instancijos teismas... 26. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovei skundžiama nutartimi nustatytas terminas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.... 29. Nustatyti ieškovei I. T. terminą iki 2016 m. birželio 16 d. (įskaitytinai)...