Byla e2-3571-854/2017
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Grinda“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Skominta“ ir UAB „Gatvių statyba“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei Rugilei Kraulaidytei, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovei Linai Grebliauskaitei, trečiojo asmens UAB „Grinda“ atstovui Dariui Kasinskui, trečiojo asmens UAB „Skominta“ atstovams Neringai Skodžienei ir Modestui Skodžiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, atstovaujamai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Grinda“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Skominta“ ir UAB „Gatvių statyba“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 246,70 Eur žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2014-08-06 Vilniuje, Vokiečių g., automobiliui ( - ), valstybinis numeris Nr. ( - ), įvažiavus į duobę buvo apgadintas automobilis. Automobilis ( - ) buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“. Dėl automobilio sugadinimo AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutarties pagrindu išmokėjo 451,79 Lt (246,70 Eur) dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis – Vilniaus miesto savivaldybę. Žala atsirado dėl kelyje buvusios duobės. Vokiečių g. Vilniuje, kur įvyko draudžiamasis įvykis, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei, todėl ji, kaip savininkė, privalo prižiūrėti, taisyti, tiesti ir organizuoti saugų eismą jai nuosavybės teise priklausančiose gatvėse. Nurodė, kad UAB „Grinda“ pagal Sutartį įsipareigojo pagal užsakovės - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, nurodymus atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės, Vakarinės, Šiaurinės ir Centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remontą bei priežiūrą, o užsakovė įsipareigojo už nurodytus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties nuostatos patvirtina, kad statinio valdymas rangovei neperėjo, todėl UAB „Grinda“ nėra Vokiečių gatvės valdytoja ir dėl šios gatvės konstrukcinių trūkumų kilusios žalos CK 6.266 straipsnio pagrindu atsako jos savininkė - savivaldybė.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais motyvais, prašė jį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybė neginčija fakto, jog ji yra šio kelio savininkė, tačiau ji negali būti laikoma atsakinga už dėl kelio trūkumų kilusią žalą. Pažymėjo, jog esant įrodytoms visoms civilinės atsakomybės sąlygoms, pareigą atlyginti žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, turi UAB „Grinda“, o Vilniaus miesto savivaldybės atžvilgiu keliami ieškovo reikalavimai yra atmestini kaip nepagrįsti. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 29 d. su UAB „Grinda“ sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. A72-2191(3.1.36-UK), pagal kurią gatvių priežiūra bei remontas buvo pavesti atlikti UAB „Grinda“. 2012 m. gegužės 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Grinda“ pasirašė Susitarimą Nr. A72-524(3.1.36-UK) „Dėl 2011-12-29 darbų atlikimo sutarties Nr. A72-2191(3.1.36-UK) pakeitimo“. Minėtu susitarimu į 2011-12-29 Sutartį įtrauktas papildomas 4.2.10 punktas, kuriuo nustatyta, jog rangovas (UAB „Grinda“) įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną; defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant. Taip pat Susitarimu nustatyta, jog rangovas nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. UAB „Grinda“ minėtos darbų atlikimo Sutarties galiojimo metu (t. y. nuo 2011- 12-29 iki Sutarties galiojimo pabaigos 2018-12-29) turėjo visas galimybes Vilniaus miesto gatvėms daryti ūkinį bei fizinį poveikį, todėl būtent UAB „Grinda“ laikytina faktiniu gatvių valdytoju CK 6.266 straipsnio prasme. Atkreipė dėmesį, kad 2004-02-11 Vyriausybės nutarimu Nr. 155 patvirtinto „Kelių priežiūros tvarkos aprašo“ 13.5 punktas taip pat numato, jog vietinės reikšmės kelius prižiūrintys juridiniai asmenys privalo atlikti kelių ir statinių apžiūras, tikrinti konstrukcijų būklę. Sistemiškai vertinant Sutarties ir ją papildančio Susitarimo, taip pat teisės aktų nuostatas, darytina išvada, jog UAB „Grinda“ įsipareigojo vykdyti nuolatinę Vilniaus miesto gatvių priežiūrą pagal sutarties, jos priedų bei teisės aktų imperatyvias nuostatas, todėl būtent UAB „Grinda“ kaip gatvės, kurioje įvyko eismo įvykis, valdytoja yra atsakinga pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalies nuostatas.

7Atsiliepime dėstydamas argumentus dėl civilinės atsakomybės sąlygų, atsakovas nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės neteisėtų veiksmų nagrinėjamu atveju nustatyti nėra pagrindo, todėl nėra ir teisinio pagrindo priteisti žalos atlyginimą. Vilniaus miesto savivaldybė jokių neteisėtų veiksmų, dėl kurių ieškovui atsirado žala, neatliko, todėl nėra pagrindo konstatuoti ir priežastinio ryšio. Atsakovo teigimu siekdamas pagrįsti žalos faktą bei dydį ieškovas nesilaikė teisės aktų reikalavimų, todėl laikytina, jog jis neįrodė prašomos priteisti žalos. Nurodė, kad tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, jog reikalavimas atlyginti žalą šioje byloje yra pagrįstas, turėtų būti svarstoma dėl patirtos žalos dydžio sumažinimo, atsižvelgiant į automobilio vairuotojo, kaip padidinto pavojaus šaltinio valdytojo, neatsargumą.

8Rengiantis bylos nagrinėjimui atsakovo atstovė nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė buvo išdavusi leidimą AB „Lietuvos dujos“ vykdyti rangos darbus netoli eismo įvykio vietos, todėl galimai dėl eismo įvykio kalti kiti tretieji asmenys.

9Teismo posėdžio metu palaikė anksčiau išdėstytus argumentus, nurodė, kad nėra tinkamas atsakovas byloje, prašė ieškinį atmesti. Papildomai patvirtino, kad eismo įvykio vietoje maždaug įvykio laikotarpiu kelio dangos taisymo darbus, vykdydama įsipareigojimus garantiniu laikotarpiu iš sutarties dėl Rotušės aikštės, Didžiosios gatvės bei prieigų rekonstrukcijos darbų, atliko UAB „Gatvių statyba“.

10Trečiasis asmuo UAB „Grinda” pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų (neveikimo) ir ieškovo patirtų nuostolių. UAB „Grinda“ teigimu automobilio vairuotojas neatsargiai, nesilaikydamas padidinto atidumo ir rūpestingumo reikalavimų, įvažiavo į kelyje esančią nestabilią grindinio trinkelę. Automobilio vairuotojas sukėlė eismo įvykį ir buvo patirta žala. Savivaldybė yra atleistina nuo civilinės atsakomybės vadovaujantis CK 6.253 str. 5 d., kuriame įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės, esant nukentėjusiojo asmens veiksmams, dėl kuriu kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai. Automobilio vairuotojas patyrė žalą dėl savo paties didelio neatsargumo, todėl savivaldybė yra atleistina civilinės nuo atsakomybės, vadovaujantis CK 6.266 straipsnio 1 dalies, 6.270 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Trečiojo asmens teigimu byloje ieškovas taip pat neįrodė žalos dydžio.

11Atsiliepime UAB „Grinda” nesutinka atsakovo atsiliepime nurodytais argumentais, kad savivaldybė negali būti laikoma atsakinga už kilusią žalą, nes 2011-12-29 su UAB „Grinda“ sudarė darbų atlikimo sutartį Nr. A72-2191(3.1.36-UK) ir 2012-05-07 susitarimą dėl sutarties pakeitimo Nr. A72-524(3.1.36-UK), kuriomis UAB „Grinda“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remontą ir priežiūrą, bei nuolat vesti gatvių ir kiemų dangos stebėseną bei nedelsiant šalinti (taisyti) defektus, kurie kelią grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių saugumui. UAB „Grinda“ nesutinka su savivaldybės pozicija, jog Sutarties pagrindu UAB „Grinda“ yra perduotas kelių ir gatvių valdymas, todėl pagal CK 6.266 straipsnį už žalą dėl šių statinių trūkumų turėtų būti atsakinga UAB „Grinda“. Pagal sutartį UAB „Grinda“ atlieka rangos darbus pagal savivaldybės nurodymus, o savivaldybė už šiuos darbus atsiskaito nustatyta tvarka. Tai, kad gatvių remonto ir techninės priežiūros darbai yra atliekami tik pagal savivaldybės nurodymus, patvirtina, kad UAB „Grinda“ nėra statinių (gatvių) valdytojas, o tik rangovas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-15 nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016 pasisakė dėl nagrinėjamai bylai aktualios sutarties, išaiškino, jog sutarties nuostatos patvirtina, kad statinio (Vilniaus miesto gatvių) valdymas rangovei UAB „Grinda“ neperėjo, todėl UAB „Grinda“ nėra Vilniaus miesto gatvių valdytoja ir dėl gatvių konstrukcinių trūkumų kilusios žalos CK 6.266 straipsnio pagrindu atsako jos savininkė Vilniaus miesto savivaldybė. Teismas pažymėjo, jog sutartimi kitam asmeniui perdavus tik statinio techninės priežiūros, veikiant pagal užsakovo nurodymus, teisę, statinio valdymas tokiam asmeniui nepereina. UAB „Grinda“ negali būti laikoma atsakinga už atsiradusios žalos atlyginimą vadovaujantis CK 6.266 straipsniu, nes pagal šį straipsnį už žalą atsako tik statinių savininkas ar valdytojas, o UAB „Grinda“ nei Sutartimi, nei kitais pagrindais, nebuvo perduotas statinio - kelio (gatvės) valdymas.

12Trečiasis asmuo UAB „Skominta“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko, prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Skominta“ Didžiojoje-Vokiečių gatvių sankryžoje kasimo darbų nevykdė, tik atliko esamo mažo slėgio dujotiekio PE 160 sandarumo bandymą, kurio atlikimui nereikalinga atlikti jokių žemės darbų. Trečiojo asmens teigimu jo veiksmai neturėjo jokios įtakos žalai atsirasti.

13Trečiojo asmens UAB „Skominta“ atstovai teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, nurodė, kad trečiasis asmuo nėra susijęs su žala. UAB „Skominta“ atstovas Modestas Skodžius papildomai paaiškino, kad UAB „Skominta“ atliekant darbus kelio atkarpa, kurioje įvyko eismo įvykis, kasta nebuvo, kasama buvo toliau, o nurodytoje vietoje bandymai buvo atliekami vamzdžiuose po kelio danga, ji nebuvo judinta, todėl UAB „Skominta“ nieko bendro su kelio danga eismo įvykio vietojo neturėjo. Tačiau trečiojo asmens atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Skominta“ atliekant darbus šalia rotušės, jis matė, kad eismo įvykio vietoje kelio danga buvo nesutvarkyta, trečiojo asmens atstovo teigimu netvarkingų, iškilusių grindinio trinkelių ten buvo ir daugiau.

14Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad nereiškia nuomonės dėl ieškovo reikalavimų, kadangi AB „Energijos skirstymo operatorius“ neturi jokio materialinio ir teisinio procesinio teisinio suinteresuotumo byloje. 2014-02-20 AB „Lietuvos dujos“ buvo išduotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimas Nr. LNS-01-140220-00151 Mažo ir vidutinio slėgio dujotiekio Senamiesčio dalyje tarp Rotušės g., Ašmenos g., Lydos g., Šv. Mikolojaus g., Pylimo g., Palangos g., Vilniaus g., Šv. Ignoto g., Domininkonų g., Gaono g., Stiklių g., Vilniuje rekonstravimo projekto Nr. 13-94-TPD-LD-03 (toliau – Projektas) įgyvendinimui. Pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, jog įgyvendinant Projektą gatvės atstatymo darbai buvo atlikti netinkamai, bendrovė nebuvo gavusi pretenzijų dėl netinkamai atliktų gatvės atstatymo darbų, taip pat nebuvo iškviesta apžiūrėti ir įvertinti gatvės pažeidimo iškarto po įvykio, todėl nesant tokių duomenų laikytina, jog darbai buvo atlikti tinkamai ir kokybiškai.

15Trečiasis asmuo UAB „Gatvių statyba“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

16Tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Gatvių statyba“ į teismo posėdį neatvyko. Byla išnagrinėta tretiesiems asmenims nedalyvaujant (CPK 247 str. 2 d.).

17Ieškinys tenkintinas.

18Byloje nustatyta, kad ieškovas buvo apdraudęs V. A. priklausantį automobilį ( - ), valstybinis registracijos Nr. ( - ) transporto priemonių draudimo sutartimi laikotarpiui nuo 2013-12-17 iki 2014-12-16 (el. b. t. 1, l. 6-7).

19Policijos pareigūnų surinktuose dokumentuose užfiksuota, kad 2014-08-06 0:42 val. automobilio savininkui šia transporto priemone važiuojant Didžiosios ir Vokiečių gatvės sankirta pasikėlė grindinio plytelė, dėl ko buvo sugadintas galinės dešinės pusės ratas (el. b. t. 1, l. 8-13).

20Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2014-11-12 nutarimu nutraukta administracinės teisės pažeidimo byla nustačius, kad transporto priemonės valdytojas V. A. eismo įvykio metu nepažeidė Kelių eismo taisyklių, nėra jo kaltės dėl įvykio, nes jis negalėjo numatyti, jog važiuojamojoje kelio dalyje nepažymėtoje specialiais ženklais bus nestabili kelio danga (el. b. t. 1, l. 9).

21V. A. kreipėsi į draudiką tą pačią dieną po eismo įvykio (el.b. t. 1, l. 16).

22Draudikui atlikus transporto priemonės techninę apžiūrą buvo nustatyta, kad žala padaryta ne tik dešinė galinė padangai bei rato diskui, tačiau ir automobilio dugno apsaugai (el.b. t. 1, l. 14-15, 17, 31-63, 68).

23Ieškovas dėl eismo įvykio apskaičiavo ir nukentėjusiajam asmeniui išmokėjo 851,79 Lt žalos atlyginimo (el.b. t. 1, l. 18-25).

242014-12-15 draudikas pareiškė atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei pretenziją dėl išmokėtos draudimo išmokos atlyginimo regreso tvarka (el. b. t. 1, l. 28).

25Atsakydama į pretenziją atsakovė nurodė, kad 2011 m. sausio 25 d. darbų atlikimo sutarties pagrindu atsakovė UAB „Grinda“ įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto rytinės, pietinės, vakarinės, šiaurinės ir centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remontą bei priežiūrą, todėl ji pripažintina gatvių ir kiemų dangos Vilniaus mieste valdytoja ir atsakinga už žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto, atlyginimą (el. b. t. 1, l. 29-30).

26UAB „Grinda“ 2015-03-10 rašte ieškovui nurodė nesanti atsakinga už žalą, be to, pažymėjo, kad tuo metu buvo išduotas leidimas kitiems asmenims vykdyti dujotiekio rekonstrukcijos ir kasimo darbus (el.b. t. 1, l. 105).

272011-12-29 Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Grinda“ sudarė sutartį, kuria rangovas pagal užsakovo užsakymus įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir centrinės dalių gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus, o užsakovas įsipareigojo už juos atsiskaityti (el. b. t. 1, l. 80-82). Techninė pagal šią sutartį atliekamų darbų specifikacija (el. b. t. 1, l. 190-195).

282012-05-07 buvo pasirašytas susitarimas prie minėtos sutarties, kuriuo šalys į sutartį įtraukė 4.2.10 p.: Rangovas įsipareigoja nuolat vesti jam perduodamų eksploatuoti gatvių ir kiemų dangos stebėseną. Rangovas privalo defektus, kurie kelia grėsmę eismo dalyvių, transporto priemonių ir pan. saugumui, šalinti (taisyti) nedelsiant ir apie šią aplinkybę informuoti užsakovą. Rangovas nuo Sutarties pasirašymo dienos iki Sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos Vilniaus miesto Rytinės, Pietinės ir Centrinės dalyje valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Tuo atveju, jei tretieji asmenys dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, patirtų nuostolių, kuriuos teismas priteistų iš užsakovo, užsakovas savo pasirinkimu turi teisę mažinti mokėjimus rangovui už pagal šią Sutartį atliktus darbus suma, lygia priteistiems nuostoliams, arba reikalauti, kad rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo užsakovui sumokėtų kompensaciją, lygią priteistiems nuostoliams (el. b. t. 1, l. 83).

29Eismo įvykio laikotarpiu Senamiesčio dalyje buvo vykdomi dujotiekio rekonstrukcijos darbai išduotas leidimas AB „Lietuvos dujos“ ir jo rangovui UAB „Skominta“ kasti, dangas įrengianti organizacija nurodyta UAB „Gatvių statyba“ (el.b. t. 1, l. 97-104).

30UAB „Skominta“ pateikė į bylą projektus, iš kurių matyti, kad rekonstruojant dujotiekį jokie kelio dangos eismo įvykio vietoje darbai nebuvo atliekami (el. b. t. 1, l. 141-146, 153).

31Atsakovas pateikė į bylą statybos rangos sutartį, kurios objektas Vilniaus Rotušės aikštės, Didžiosios gatvės bei prieigų rekonstrukcijos darbai, nurodydamas, kad pagal ją UAB „Gatvių statyba“ įvykio vietoje atliko garantinius darbus (el.b.t. 1, l. 176-182).

32Dėl atsakovo tinkamumo

33Byloje nėra ginčo dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra kelio, kuriame įvyko eismo įvykis, savininkė.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės. Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį atsakomybės subjektu gali būti ne tik asmuo, valdantis daiktą nuosavybės teise, bet ir kitais teisėtais pagrindais – jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos, įskaitant kelius, valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė savarankiškai spręsti dėl ūkinio bei fizinio poveikio darymo šiam objektui. Nekilnojamojo turto savininkas laikomas savarankiškai įgyvendinančiu valdymo teisę, nebent jis įrodo, kad ją savarankiškai įgyvendina kitas asmuo.

35Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Ši prezumpcija gali būti paneigta. Tai reiškia, kad, esant registracijos duomenims viešame registre, jame nurodytas asmuo gali įrodyti, jog atsakingas už žalą asmuo iš tikrųjų yra kitas. Juo gali būti objekto savininkas ar valdytojas, nors jo teisės ir nebūtų įregistruotos viešame registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-105-687/2016, 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje e3K-3-27-701/2017 ir kt.).

36Nurodytose bylose vertindamas analogiškas Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „Grinda“ 2011-12-29 sutarčiai sąlygas, kasacinis teismas konstatavo, kad kelio valdymo teisė šia sutartimi UAB „Grinda“ perduota nebuvo.

37Atsakovo atstovė pažymėjo, kad nurodytų bylų ir šios bylos ratio decidendi nesutampa, kadangi nagrinėjamu atveju šalys buvo pasirašiusios sutartį papildantį 2012-05-07 susitarimą, kuriame susitarė dėl UAB „Grinda“ kaip kelio valdytojo atsakomybės pagal CK 6.266 straipsnį.

38Taigi, nagrinėjamoje byloje spręstina, ar nurodyto susitarimo nuostatos lemia vertinimą, jog už eismo įvykio, kurio metu padaryta žala kildinama iš netinkamos kelio priežiūros, atsakomybė iš savininko – Vilniaus miesto savivaldybės, perėjo kitam asmeniui, t.y. ar atsakovu byloje patraukta UAB „Grinda“.

39UAB „Grinda“ neigiant, kad aptariamu susitarimu jam buvo perduota kelio valdymo teisė, jos su atsakovu sudarytos sutarties bei papildomo susitarimo prie jos nuostatos aiškintinos, taikant sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

40Sutarties šalims sudarius papildomą susitarimą, jokios ankstesnės sutarties nuostatos pakeistos nebuvo. Todėl 2012-05-07 susitarimo ir 2011 m. gruodžio 29 d. sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai.

41Sutarties šalis siejo rangos teisiniai santykiai, rangovas nebuvo įgalintas veikti savarankiškai. Pagal Sutarties 3.3. punktą darbai atliekami pagal užsakovo pateiktą rangovui užsakymą ir jame nurodytus kiekius bei darbų atlikimo terminus. Sutartyje kalbama tik apie techninės priežiūros pobūdžio darbų atlikimą, t. y. gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbus, kuriuos rangovė atlieka ne savo nuožiūra ir iniciatyva, o pagal savivaldybės užsakymą, būtent jai sprendžiant dėl darbų kiekių ir jų atlikimo terminų, t. y. rangovė veikia tik pagal užsakovės nurodymus. Tokios tarpusavio veikimo schemos iš esmės neeliminuoja ir papildomo susitarimo nuostatos. Be to, teismo posėdžio metu UAB „Grinda“ atsakovas patvirtino, kad jie niekuomet, net ir po papildomo susitarimo sudarymo, neatlieka darbų savo nuožiūra, nesant Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo ar pritarimo, nes kitu atveju už darbus nebūtų sumokėta. Šios aplinkybės atsakovo atstovė neneigė. Taigi, teismas sutinka, kad Vilniaus miesto savivaldybė nei aptariama sutartimi, nei susitarimu prie jos kelio valdymo teisės nėra perdavusi. Tokios išvados nepaneigia ir tai, kad 2012-05-07 susitarime šalys nurodė, jog rangovas nuo sutarties pasirašymo dienos iki sutarties galiojimo pabaigos yra laikomas gatvių ir kiemų dangos valdytoju pagal CK 6.266 straipsnį ir privalo atlyginti užsakovui ar tretiesiems asmenims padarytą žalą, atsiradusią dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės. Teismo vertinimu šia, o taip pat toliau tekste išdėstyta nuostata apie tai, kad tuo atveju, jei tretieji asmenys dėl žalos, atsiradusios dėl netinkamos gatvių ir kiemų dangos priežiūros ir remonto ir (arba) netinkamos gatvių ir kiemų dangos būklės, patirtų nuostolių, kuriuos teismas priteistų iš užsakovo, užsakovas savo pasirinkimu turi teisę mažinti mokėjimus rangovui už pagal šią Sutartį atliktus darbus suma, lygia priteistiems nuostoliams, arba reikalauti, kad rangovas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo užsakovui sumokėtų kompensaciją, lygią priteistiems nuostoliams, sutarties šalys sureglamentavo tarpusavio atsakomybės klausimus, tačiau vertinant visų sutarties nuostatų kontekste nėra pakankamos spręsti esant įrodytą aplinkybę, jog rangovui buvo suteikta teisė visiškai savarankiškai spręsti dėl ūkinio bei fizinio poveikio darymo šiam objektui, dėl ko jam tiesiogiai kiltų atsakomybė prieš trečiuosius asmenis.

42Dėl nurodytų motyvų teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje.

43Tuo tarpu atsakovės atstovės argumentai apie tai, kad už žalą atsakyti turėtų kiti tretieji asmenys, atsakovo užsakymu ar leidimu vykdę darbus ginčo kelio dalyje, atmestini kaip visiškai nepagrįsti, kadangi ieškovui įrodinėjant sąlygas, būtinas Vilniaus miesto savivaldybės kaip kelio savininko atsakomybei kilti, būtent ji laikytina tinkamu atsakovu byloje, ir tik atlyginusi žalą ieškovui turėtų teisę reikalauti nuostolių iš jai tinkamai sutartinių įsipareigojimų nevykdžiusių asmenų. Kartu teismas pažymi, kad tokios aplinkybės šioje byloje nėra nustatinėjamos, nes išeitų už pareikšto ieškinio ribų.

44Dėl žalos atlyginimo

45Pagal CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

46Jau minėta, kad atsakovo atsakomybė nagrinėjamu atveju kyla CK 6.266 straipsnio pagrindu, kadangi žala nagrinėjamu atveju kildinama iš netinkamos kelio konstrukcijos priežiūros – nestabilių grindinio trinkelių. Taigi, kelio savininkui (valdytojui) taikytina griežtoji deliktinė atsakomybė, t.y. atsakomybė be kaltės, todėl ieškovas turi įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus (neveikimą), žalą bei priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 6.247, 6.249 str.).

47Teismas, įvertinęs proceso dalyvių pateiktus argumentus ir įrodymus konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje neįrodyta esant kokių nors CK 6.270 straipsnyje nurodytų kelio valdytojo atsakomybę šalinančių aplinkybių. Byloje įrodytas faktas, kad kelio grindinio plytelės eismo įvykio buvo netvarkingos – nestabilios ir tai sąlygojo eismo įvykį. Todėl atsakovo kaip kelio savininko veiksmų neteisėtumas laikytinas įrodytu.

48Kaip nepagrįsti atmestini argumentai apie tai, kad vairuotojas nebuvo pakankamai atidus. Priešingą išvadą suponuoja įvykį tyrusių pareigūnų nurodytos aplinkybės. Be to, teismas atsižvelgia ir į tai, kad eismo įvykis įvyko tamsiu paros metu, o bylos duomenimis netvarkinga kelio dalis nebuvo pažymėta jokiais specialiais ženklais.

49Trečiojo asmens UAB „Grinda“ atstovo pasvarstymai apie tai, kad grindinio plytelė negalėjo pasikelti nurodytomis aplinkybėmis dėl savo formos bei plytelių sudėjimo specifikos nepagrįsti jokiais įrodymais, todėl taip pat atmestini.

50Nors dalis žalos (dugno apsaugos sugadinimas) nebuvo užfiksuotas pirminiuose įvykio dokumentuose, teismas sutinka su ieškovu, kad tokie defektai objektyviai negalėjo būti pastebėti iš karto. Todėl jiems paaiškėjus vėliau, atsižvelgiant į tai, kad jie rasti dešinėje galinėje automobilio dugno dalyje, nesant jokių priešingų įrodymų, nėra pagrindo abejoti, kad defektai padaryti to paties eismo įvykio metu.

51Atmestini ir atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Grinda“ pasisakymai dėl reikalaujamo žalos dydžio nepagrįstumo, kadangi jie taip pat nėra patvirtinti kokiais nors įrodymais.

52Nurodytais motyvais teismas tenkina ieškovo reikalavimą dėl 246,70 Eur dydžio žalos atlyginimo iš atsakovo.

53Dėl kitų klausimų

54Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 246,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-11-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

55Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš atsakovo priteistinas 15 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

56Teismas byloje patyrė 16,80 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

58ieškinį tenkinti.

59Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, 246,70 Eur žalos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (246,70 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111109233, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188710061, naudai.

60Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111109233, atstovaujamos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188710061, į valstybės biudžetą 16,80 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą reikia pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

61Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį jame išdėstytais... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė, atstovaujama Vilniaus miesto... 7. Atsiliepime dėstydamas argumentus dėl civilinės atsakomybės sąlygų,... 8. Rengiantis bylos nagrinėjimui atsakovo atstovė nurodė, kad Vilniaus miesto... 9. Teismo posėdžio metu palaikė anksčiau išdėstytus argumentus, nurodė, kad... 10. Trečiasis asmuo UAB „Grinda” pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo... 11. Atsiliepime UAB „Grinda” nesutinka atsakovo atsiliepime nurodytais... 12. Trečiasis asmuo UAB „Skominta“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 13. Trečiojo asmens UAB „Skominta“ atstovai teismo posėdžio metu palaikė... 14. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateikė atsiliepimą... 15. Trečiasis asmuo UAB „Gatvių statyba“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 16. Tretieji asmenys AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Gatvių... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Byloje nustatyta, kad ieškovas buvo apdraudęs V. A.... 19. Policijos pareigūnų surinktuose dokumentuose užfiksuota, kad 2014-08-06 0:42... 20. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2014-11-12 nutarimu... 21. V. A. kreipėsi į draudiką tą pačią dieną po eismo... 22. Draudikui atlikus transporto priemonės techninę apžiūrą buvo nustatyta,... 23. Ieškovas dėl eismo įvykio apskaičiavo ir nukentėjusiajam asmeniui... 24. 2014-12-15 draudikas pareiškė atsakovei Vilniaus miesto savivaldybei... 25. Atsakydama į pretenziją atsakovė nurodė, kad 2011 m. sausio 25 d. darbų... 26. UAB „Grinda“ 2015-03-10 rašte ieškovui nurodė nesanti atsakinga už... 27. 2011-12-29 Vilniaus miesto savivaldybė ir UAB „Grinda“ sudarė sutartį,... 28. 2012-05-07 buvo pasirašytas susitarimas prie minėtos sutarties, kuriuo šalys... 29. Eismo įvykio laikotarpiu Senamiesčio dalyje buvo vykdomi dujotiekio... 30. UAB „Skominta“ pateikė į bylą projektus, iš kurių matyti, kad... 31. Atsakovas pateikė į bylą statybos rangos sutartį, kurios objektas Vilniaus... 32. Dėl atsakovo tinkamumo... 33. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra kelio,... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 6.266... 35. Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių,... 36. Nurodytose bylose vertindamas analogiškas Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB... 37. Atsakovo atstovė pažymėjo, kad nurodytų bylų ir šios bylos ratio... 38. Taigi, nagrinėjamoje byloje spręstina, ar nurodyto susitarimo nuostatos lemia... 39. UAB „Grinda“ neigiant, kad aptariamu susitarimu jam buvo perduota kelio... 40. Sutarties šalims sudarius papildomą susitarimą, jokios ankstesnės sutarties... 41. Sutarties šalis siejo rangos teisiniai santykiai, rangovas nebuvo įgalintas... 42. Dėl nurodytų motyvų teismas daro išvadą, kad Vilniaus miesto savivaldybė... 43. Tuo tarpu atsakovės atstovės argumentai apie tai, kad už žalą atsakyti... 44. Dėl žalos atlyginimo... 45. Pagal CK 6.1015 str. draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina... 46. Jau minėta, kad atsakovo atsakomybė nagrinėjamu atveju kyla CK 6.266... 47. Teismas, įvertinęs proceso dalyvių pateiktus argumentus ir įrodymus... 48. Kaip nepagrįsti atmestini argumentai apie tai, kad vairuotojas nebuvo... 49. Trečiojo asmens UAB „Grinda“ atstovo pasvarstymai apie tai, kad grindinio... 50. Nors dalis žalos (dugno apsaugos sugadinimas) nebuvo užfiksuotas pirminiuose... 51. Atmestini ir atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Grinda“ pasisakymai dėl... 52. Nurodytais motyvais teismas tenkina ieškovo reikalavimą dėl 246,70 Eur... 53. Dėl kitų klausimų... 54. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 55. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi ieškovui iš... 56. Teismas byloje patyrė 16,80 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų,... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 58. ieškinį tenkinti.... 59. Priteisti ieškovui AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas... 60. Priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111109233,... 61. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...