Byla 2A-1170-492/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės,

2teisėjų Danutės Kutrienės, Henricho Jaglinskio,

3sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,

4dalyvaujant apelianto atsakovo UAB „Yglė“ atstovei adv. Eglei Matuizaitei,

5ieškovo UAB „Ainava“ atstovui adv. Rolandui Džervui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Yglė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-3027-466/2010 pagal ieškovės UAB „Ainava“ ieškinį atsakovei UAB „Yglė“ dėl delspinigių, metinių palūkanų priteisimo.

7Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

9ieškovė UAB „Ainava“ 2009-06-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės UAB “Yglė“ 9 453,59 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal su atsakove 2006-03-01 sudarytą jungtinės veiklos sutartį Nr. 640, ieškovė teikė atsakovei valymo paslaugas. Šios sutarties 3.4 p. buvo numatyta, kad uždelsus atsiskaityti su ieškove, atsakovė įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi ieškovė suteikė atsakovei paslaugas, pastaroji jas priėmė, be išlygų pasirašė pateiktas sąskaitas faktūras, nepareiškusi ieškovei jokių pretenzijų dėl atliktų darbų, tačiau už paslaugas atsiskaitydavo pažeisdama sutarties 3.4 p. nustatytą 40 dienų atsiskaitymo terminą, be to, pažeisdama sutarties 5.2 p. reikalavimus, vienašališkai nutraukė su ieškove sutartį, pastaroji patyrė nuostolių, kuriuos ir prašo priteisti.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Nusprendė išieškoti iš atsakovės UAB „Yglė“ ieškovės UAB „Ainava“ naudai 9 453,59 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 332 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad iš periodinės tiekėjų/pirkėjų suvestinės matyti, kad atsakovė praleido sutartyje nustatytus atsiskaitymo su ieškove terminus, todėl ieškovė pagrįstai jai paskaičiavo prašomus priteisti delspinigius, o kadangi CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, priteisė ir 6 proc. palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Atsakovė UAB „Yglė“ pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. preliminaraus sprendimo ir prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinio netenkinti. Nurodė, kad atsiskaitymas su ieškove ne laiku susijęs su ieškovės netinkama teiktų paslaugų kokybe, dėl ko ieškovei ne kartą teiktos pretenzijos. Kadangi ieškovė netinkamai teikė paslaugas, nereagavo į siunčiamas pretenzijas, atsakovė turėjo teisę sustabdyti prievolės atsiskaityti su ieškove įvykdymą, kol ieškovė neįvykdė savo priešpriešinių įsipareigojimų. Paskutinius mokėjimus atsakovė įvykdė anksčiau, nei nurodyta jungtinės veiklos sutartyje, taigi reikalavimas priteisti delspinigius neteisėtas. Pažymėjo, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną yra aiškiai per didelės netesybos, jie sudarytų 36,5 proc. per metus neapmokėtos sumos. Todėl ieškovės prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kai nėra nustatyti didesni ieškovės nuostoliai, minimalius nuostolius atlygina 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civ. b. Nr. 3K3-394/2005, 3K-3-173/2006, 3K-3-296/2006). Pagal CK 6.73 str. 2 d., jei netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies yra įvykdyta, teismas gali jas sumažinti. Kadangi atsakovė yra atsiskaičiusi su ieškove, įsipareigojimus vykdė dalimis, pagal galimybes, nes atsiskaityti už paslaugas vėluodavo užsakovai, atsižvelgdama į ieškovės teiktų paslaugų trūkumus, yra pagrindas netesybas mažinti.

12Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovė UAB „Ainava“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Teigė, kad atsakovė nenurodė nei vieno konkretaus paslaugų trūkumo, dėl kurio būtų sustabdytas kurios nors konkrečios sąskaitos apmokėjimas, taigi atsakovės atsiskaitymo vėlavimas nėra susijęs su ieškovės teiktų paslaugų kokybe. Į ieškovės pretenzijas atsakovė neatsakinėjo, o ieškovė į atsakovės pretenzijas reaguodavo, pagrįstose pretenzijose nurodytus atsakovės reikalavimus įvykdydavo tą pačią arba kitą dieną. Atsakovės argumentas, kad atsiskaitymas vėluodavo dėl to, kad su ja laiku neatsiskaitydavo atsakovės klientai, nėra reikšmingas, nes tai nepaneigia atsakovės pareigos laiku vykdyti sutarties įsipareigojimus. Atsakovės argumentai dėl pernelyg didelių delspinigių nepagrįsti, nes netesybų dydžio klausimas spręstinas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju šalys dar 2004 m. sudarytose sutartyse nebuvo numatę delspinigių, tačiau atsakovė vėluodavo sąskaitas apmokėti net kelis mėnesius. Dėl to, siekiant išvengti ieškovės nuostolių didėjimo, šalys susitarė dėl delspinigių, didesnių nei CK 6.210 str. 2 d. numatytos metinės palūkanos. Taigi ieškovės nurodyti delspinigiai yra protingi, nėra pagrindo juos pripažinti aiškiai per dideliais.

13Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 5 d. sprendimu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. preliminarų sprendimą pakeitė. Nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, išieškoti iš atsakovės UAB „Yglė“ ieškovės UAB „Ainava“ naudai 6 000 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 290 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteistų delspinigių sumažinimą iki 0, 08 proc. grindė tuo, kad atsakovė ne kartą turėjo pagrįstų pretenzijų dėl ieškovės teikiamų paslaugų kokybės ir nutraukusi sutartį visiškai atsiskaitė už ieškovės paslaugas. Tačiau pirmosios instancijos teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovė ne laiku įspėjo ieškovę apie numatomą sutarties nutraukimą. Todėl iš atsakovės priteisė 6 000 Lt delspinigius, t.y. didesnę netesybų sumą, nei ieškovės patirti nuostoliai. Pripažino, kad tokios netesybos atitinka susiklosčiusius šalių tarpusavio santykius bei neprieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

14Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Yglė“ prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą pakeisti, sumažinti ieškovės UAB „Ainava“ reikalaujamas netesybas iki 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nurodė, kad teismo skundžiamu sprendimu priteisti 0,08 proc. dydžio delspinigiai sudaro 29,2 proc. nuo neapmokėtos sumos per metus. Taigi yra aiškiai per dideli ir neatitinka susiformavusios teismų praktikos, nurodytos prieštaravimuose dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. preliminaraus sprendimo, į kurią pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Be to, delspinigių dydžio pagrįstumas vertintinas atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovė visiškai atsiskaitė su ieškove dar nepasibaigus visų ieškovės išrašytų sąskaitų mokėjimo terminams bei tokiu būdu kompensavo galimai patirtus ieškovės nuostolius dėl ankstesnio pavėluoto atsiskaitymo. Taip pat pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė, kad atsakovė vėlavo atsiskaityti su ieškove dėl jos pačios kaltės, t.y. netinkamai teikiamų paslaugų. Dėl pastarosios aplinkybės atsakovė turėjo teisę stabdyti prievolės atsiskaityti su ieškove įvykdymą. Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad ieškovė net neįrodinėjo patyrusi nuostolių dėl pavėluoto atsiskaitymo. Vadovaujantis CK 6.210 str. 2 d., minimalūs nuostoliai būtų 0,016 proc. už dieną.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ainava“ prašė apeliacinio skundo netenkinti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovės argumentas, kad priteistos per didelės netesybos, nepagrįstas, nes Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civ. byloje Nr. 3K-3-304/2007 išaiškino, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Taigi netesybos neturi sutapti su minimaliais nuostoliais, atitinkančiais 0,02 proc. dydžio palūkanas. Apeliantės argumentas, kad jos atsiskaitymai vėluodavo dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų, atsakovė turėjo teisę į prievolių sustabdymą, o teismas į tai neatsižvelgė, prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Per 2004-2009 m., kai ieškovė atsakovei teikė valymo paslaugas, vos kelios sąskaitos už paslaugas buvo apmokėtos laiku, didelės daugumos mokėjimas pradelstas. Atsakovė nepateikė nei vieno įrodymo, kad ji tariamai būtų naudojusis prievolių sustabdymo institutu kaip savo teisių gynimo priemone. Ieškovė neginčijo, kad atsakovė jai per kelis metus pareiškė 8 pretenzijas dėl smulkių valymo paslaugų trūkumų ištaisymo, į kuriuos ši nedelsiant reaguodavo. Nepaisant to, pirmosios instancijos teismas delspinigių dydį dar labiau sumažino, todėl nesuprantami apeliantės argumentai, kad į pastarąsias aplinkybes pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė. Apeliacinio skundo argumentas dėl dalies prievolių įvykdymo laiku neturi teisinės reikšmės ginčijamo sprendimo teisėtumui.

16Atsakovo UAB „Yglė“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

17Šalys – atsakovė UAB „Yglė“ (klientas) ir ieškovė UAB „Ainava“ (paslaugų teikėjas) 2006-03-01 sudarė jungtinės veiklos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti atsakovo patalpų ir teritorijų, nurodytų sutarties prieduose, valymą. Sutarties 3.4 p. klientas paslaugų teikėjui už praeito mėnesio atliktus darbus pagal pasirašytas sąskaitas įsipareigojo apmokėti per 40 kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo. Klientui delsiant atsiskaityti jis įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 5.2 p. šalys susitarė, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta prieš mėnesį raštiškai apie tai pranešus kitai šaliai, nurodant priežastis ir pilnai tarpusavyje atsiskaičius (l. 4-5). UAB „Mobilėja“ 2009-02-26 pranešimu įspėjo, kad nutraukia nuo 2009-03-01 su atsakove UAB „Yglė“ sutartį dėl pastato ūkio valdymo, administravimo ir inžinerinės įrangos priežiūros (l. 139), atsakovė UAB „Yglė“ (klientas) 2009-02-27 ir 2009-03-03 pranešimais informavo paslaugų teikėją UAB „Ainava“, kad nuo 2009-03-09 nutraukia jungtinės veiklos sutartį (l. 16,17). Ieškovė UAB „Ainava“ 2009-04-21 kreipėsi su pretenzija į atsakovę UAB „Yglė“ dėl 9 453,59 Lt delspinigių ir 5 600,80 Lt nuostolių atlyginimo (l. 18-21). Ieškinys teisme 2009-06-08 buvo pareikštas dėl 9 453,59 Lt delspinigių priteisimo.

18Šalys gali laisva valia susitarti dėl netesybų, jei prievolė neįvykdoma arba netinkamai vykdoma (CK 6.71 str. 1 d.). Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas netesybas gali sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas reikalaujamas netesybas sumažino atsižvelgdamas į aplinkybę, kad nutraukusi jungtinės veiklos sutartį, atsakovė su ieškove pilnai atsiskaitė, ne kartą buvo pagrįstų pretenzijų dėl paslaugų kokybės; kita vertus, nustatydamas netesybų dydį įvertino aplinkybę, kad atsakovė jungtinės veiklos sutartį nutraukė vienašališkai nesilaikydamas sutarties 5.2 punkte numatytos tvarkos, t.y. neįspėjusi prieš vieną mėnesį. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Yglė“ priteistą delspinigių sumą laiko nepagrįstai didele, mano, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog nutraukus sutartį sąskaitos buvo apmokėtos anksčiau termino, ieškovės nuostoliai buvo tokiu būdu kompensuoti. Be to, nepakankamai buvo atsižvelgta į aplinkybę, kad ieškovė pati kalta dėl patirtų nuostolių, nes netinkamai teikė paslaugas, be to, ieškinyje net nebuvo įrodinėjamas patirtų nuostolių dydis dėl vėlavimo atsiskaityti.

19Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė dėl netinkamo patalpų valymo ir teritorijos priežiūros objekte adresu Ukmergės g. 283 B, Vilniuje, teikė ieškovei pretenzijas 2008-05-27, 2008-08-27, 2008-09-10, 2008-10-27, 2008-11-11, 2008-11-18, 2008-11-21 (l. 61, 63, 65, 66, 68, 70, 71), pastaroji atsakymus pateikė iš jų tik į tris (l. 118, 119, 120); dėl netinkamo bendrų patalpų valymo objekte adresu Ozo g. 10A buvo teikiama pretenzija 2008-12-01. Atsižvelgiant į pateiktų pretenzijų skaičių per santykinai trumpą laiko tarpą – 8 kartus per pusę metų, pagrįstu pripažintinas atsakovės argumentas, kad ji turėjo teisę sustabdyti prievolės atsiskaityti su ieškove įvykdymą, tačiau tik pagal sąskaitas, kurios buvo išrašytos už paslaugų teikimą objektuose pretenzijų pateikimo metu (sąskaitos 2008-10-27 AIN Nr. 0015774, 2008-10-27 AIN Nr. 0015999, 2008-11-25 AIN Nr. 0016146, 2008-11-25 AIN Nr. 0016293, l. 23, 26, 29, 31). Dėl šių sąskaitų apmokėjimo pažeidžiant sutartyje nustatytus terminus ieškovė nepagrįstai reikalauja 3 316,15 Lt netesybų. Pažymėtina, kad dalies netesybų (1 043,65 Lt) ieškovė nepagrįstai reikalauja pagal sąskaitas, kurios buvo išrašytos po 2009-02-26 ir apmokėtos per sutartyje nustatytus terminus. Pirmosios instancijos teismas, mažindamas priteistinas netesybas, neįvertino, kad dalies netesybų (3 316,15 Lt + 1 043,65 Lt = 4 359,80 Lt) ieškovė reikalauja apskritai nepagrįstai. Be to, pirmosios instancijos teismas, nustatydamas netesybų dydį, vertindamas vienašalį jungtinės veiklos sutarties nutraukimo faktą kaip ieškovės nuostolius pagrindžiančią aplinkybę, neatsižvelgė į objektyvias šios sutarties nutraukimo priežastis. Atsakovė negalėjo toliau pirkti iš ieškovės paslaugų, nes jos buvęs verslo partneris – UAB „Mobilėja“ 2009-02-26 pranešimu įspėjo, kad nutraukia nuo 2009-03-01 su atsakove UAB „Yglė“ sutartį dėl pastato ūkio valdymo, administravimo ir inžinerinės įrangos priežiūros (l. 139), t.y. patalpose, kuriose valymo paslaugas teikė ieškovė. Ginčo šalis – ieškovę ir atsakovę siejo ne konkrečių paslaugų pirkimo sutartis, o jungtinės veiklos, kuri savo esme yra platesnio pobūdžio susitarimas dėl verslo vystymo kartu, suteikia šalims daugiau galimybių, tačiau lemia ir didesnę riziką, kurios našta atitenka abiems jungtinės veiklos sutarties šalims (CK 6.974 str.). Taigi pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės nuostolius dėl jungtinės veiklos sutarties vienašalio nutraukimo turi kompensuoti atsakovė yra neteisinga, atsižvelgiant į byloje nustatytas konkrečias sutarties nutraukimo aplinkybes, juos turi pasidalinti abi sutarties šalys. Be to, nėra byloje paneigtas atsakovės atsikirtimas, kad sutartinių santykių su UAB „Mobilėja“ nutrūkimo priežastimi buvo ir ieškovės netinkamai teikiamos valymo paslaugos.

20Ieškiniu reikalaujama delspinigių suma sudaro 9 453,59 Lt, teisėjų kolegija, remdamasi aukščiau aptartais argumentais, įvertinusi, kad dalies delspinigių – 4 359,80 Lt ieškovė apskritai reikalauja nepagrįstai, savo patirtų nuostolių dėl pavėluoto atsiskaitymo neįrodinėjo, sprendžia, kad turi būti svarstoma dėl sutartyje numatyto delspinigių dydžio sumos – 5 093,79 Lt priteisimo. Šalys buvo susitarę dėl 0,1 proc. delspinigių dydžio nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Civilinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstu pripažino 0,08 proc. delspinigių dydį, įvertino, kad jungtinės veiklos sutarties tekstą rengė ieškovė. Šalių susitarimas dėl netesybų laikytinas turinčiu privalomą galią sutarties šalims, kaip ir kiekviena kita sąlyga. Dėl delspinigių dydžio šalys susitaria laisva valia, kiekviena sutartis, jos sąlyga turi būti vertinama individualiai, ir negali būti taikoma visais atvejais taisyklė, kad delspinigių dydis negali viršyti 0,02 proc., kitaip būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Ieškovė nurodė, kad už suteiktas paslaugas atsakovas nuolat vėluodavo apmokėti, todėl šalys susitarė dėl delspinigių, nors ankstesnėse sutartyse tokios sąlygos nebuvo. Byloje pateikiamos ieškovės pretenzijos atsakovei dėl vėluojančių atsiskaitymų 2008-09-18, 2008-12-02, 2009-01-08, 2009-03-04 (l. 114-118) patvirtina, kad sutartinių prievolių vykdymui užtikrinti ieškovė pagrįstai siekė susitarti dėl netesybų ir šalys, numatydamos netesybų dydį daugiau negu įprastinėje praktikoje nustatomi minimalūs 0,02 proc., išreiškė abiejų interesus atitinkančią savo valią. Dėl šių aplinkybių mažinti netesybas iki apeliantės reikalaujamo dydžio nėra pagrindo. Kita vertus, nustatydama priteistinų netesybų dydį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad būtina atsižvelgti tiek aplinkybę, kad ieškovė apskritai neįrodinėjo jokių savo patirtų nuostolių dėl pavėluoto atsiskaitymo, tiek į priežastis, dėl kurių atsakovė vėlavo apmokėti sąskaitas. Atsakovė UAB „Yglė“ nurodė, kad ieškovei vėluodavo apmokėti sąskaitas už patalpų ir teritorijų valymą, nes šių objektų valdytojai (paslaugų užsakovai) už suteiktas paslaugas vėluodavo atsiskaityti su atsakove. Ieškovė niekaip nepaneigė byloje šių atsakovės nurodytų aplinkybių, todėl atsižvelgiant į šalių susitarimo dėl jungtinės veiklos ypatumus, laikytina, kad dėl vėluojančių atsiskaitymų neigiamų pasekmių naštos dalis turi atitekti ir pačiai ieškovei. Remdamasi aptartais argumentais, CK 1.5 str. įtvirtintais protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinusi šalių sudarytos sutarties ypatumus ir jos vykdymo aplinkybes, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą keičia ir ieškovei priteistiną delspinigių sumą mažina iki 3 000 Lt (CPK 185 str., 329 str. 1 d.). Likusi skundžiamo teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo tenkinamą dalį, ieškovei UAB „Ainava“ iš atsakovės UAB „Yglė“ priteistina 600 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme, iš ieškovės atsakovei 90 Lt žyminio mokesčio išlaidų už apeliacinį skundą bei į valstybės biudžetą iš ieškovės 5,70 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinėje instancijoje išlaidų (CPK 96 str., 98 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 3 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą pakeisti, priteistą delspinigių sumą sumažinti iki 3 000 Lt, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

23Priteisti ieškovei UAB „Ainava“ iš atsakovės UAB „Yglė“ 600 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

24Priteisti atsakovei UAB „Yglė“ 90 Lt žyminio mokesčio išlaidų už apeliacinį skundą iš ieškovės UAB „Ainava“.

25Priteisti iš ieškovės UAB „Ainava“ į valstybės biudžetą 5,70 Lt procesinių dokumentų siuntimo apeliacinėje instancijoje išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Danutės Kutrienės, Henricho Jaglinskio,... 3. sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei,... 4. dalyvaujant apelianto atsakovo UAB „Yglė“ atstovei adv. Eglei Matuizaitei,... 5. ieškovo UAB „Ainava“ atstovui adv. Rolandui Džervui,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 9. ieškovė UAB „Ainava“ 2009-06-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. birželio 22 d. preliminariu... 11. Atsakovė UAB „Yglė“ pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto 1... 12. Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovė UAB „Ainava“ prašė Vilniaus... 13. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 5 d. sprendimu Vilniaus... 14. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Yglė“ prašė Vilniaus miesto 1... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Ainava“ prašė... 16. Atsakovo UAB „Yglė“ apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 17. Šalys – atsakovė UAB „Yglė“ (klientas) ir ieškovė UAB „Ainava“... 18. Šalys gali laisva valia susitarti dėl netesybų, jei prievolė neįvykdoma... 19. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė dėl netinkamo patalpų... 20. Ieškiniu reikalaujama delspinigių suma sudaro 9 453,59 Lt, teisėjų... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str.... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 5 d. sprendimą pakeisti,... 23. Priteisti ieškovei UAB „Ainava“ iš atsakovės UAB „Yglė“ 600 Lt... 24. Priteisti atsakovei UAB „Yglė“ 90 Lt žyminio mokesčio išlaidų už... 25. Priteisti iš ieškovės UAB „Ainava“ į valstybės biudžetą 5,70 Lt...