Byla 2A-469/2013
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Skarotoji eglutė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo E. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2583-173/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui E. B. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Skarotoji eglutė“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo E. B. 300 000 Lt skolos, 5 procentų dydžio kompensacinę funkciją atliekančias įstatymines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos.

5Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Skarotoji eglutė“ 2006-07-21 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 06-051767-KL su vėlesniais pakeitimais (toliau vadinama-Kredito linijos sutartis), pagal kurią UAB „Skarotoji eglutė“ buvo suteiktas 780 000 Lt sumos kreditas, o 2008-07-18 - Overdrafto sutartį Nr. 08-078005-OJ su vėlesniais pakeitimais, pagal kurią UAB „Skarotoji eglutė“ buvo suteiktas 100 000 Lt kreditas. Pagal abi sutartis galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009-07-18. Atsakovo UAB „Skarotoji eglutė“ įsipareigojimų ieškovui tiek pagal Kredito linijos sutartį, tiek pagal Overdrafto sutartį įvykdymas buvo užtikrintas ir atsakovo E. B. laidavimu pagal 2007-05-02 laidavimo sutartį Nr. 06-051767-LA1 ir atitinkamai pagal 2008-07-18 laidavimo sutartį Nr. 08-078005-LA. UAB „Skarotoji eglutė“ nevykdė pagal minėtas sutartis prisiimtų įsipareigojimų, todėl ieškovas nuo 2009-05-29 nutraukė Kredito linijos ir Overdrafto sutartis. Ieškovas pareikalavo, kad prievoles pagal laidavimo sutartis įvykdytų laiduotojas E. B.. Nei UAB „Skarotoji eglutė“ (kuriai iškelta bankroto byla), nei E. B. savo įsipareigojimų neįvykdė, todėl ieškovas, vadovaudamasis Civilinio kodekso (toliau tekste CK) 6.6 str. 6.76 str., 6.81 str., prašė priteisti skolą iš atsakovo E. B..

6UAB „Skarotoji eglutė“ skolos dalis, už kurią laidavo E. B., 2010-06-10 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Skarotoji eglutė“ įsiteisėjimo dieną buvo 1 147 141, 85 Lt, iš jų pagal Kredito linijos sutartį - 1 041 123, 15 Lt, pagal Overdrafto sutartį - 106 018, 70 Lt. Ieškovas prašė priteisti dalį skolos - 300 000 Lt, t.y. pagal Kredito linijos sutartį - 128 088, 16 Lt negrąžinto kredito, 94 940, 77 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų, o pagal Overdrafto sutartį - 64 631, 09 Lt negrąžinto kredito; 12 339, 98 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų.

7Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 25 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui „Swedbank“, AB iš atsakovo E. B. 128 088,16 Lt skolos dalį ir 94 940,77 Lt palūkanų pagal 2006-07-21 Kredito linijos sutartį Nr. 06-051767-KL su vėlesniais pakeitimais, 64 631,09 Lt skolos dalį ir 12 339,98 Lt palūkanų pagal 2008-07-18 Overdrafto sutartį Nr. 08-078005-OJ su vėlesniais pakeitimais, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Atsakovas E. B. dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. preliminaraus sprendimo pareiškė prieštaravimus, prašydamas panaikinti teismo priimtą preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad BUAB „Skarotoji eglutė“ prievolių įvykdymas yra užtikrintas banko naudai įkeistu nekilnojamuoju ir kilnojamuoju turtu, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad išieškojimas iš hipoteka apsunkinto bendrovei (UAB „Skarotoji eglutė“) nuosavybės teise priklausančio turto yra baigtas ir kad ieškinys pareikštas dėl likusios neišieškotos skolos priteisimo. Kadangi ieškovas savo, kaip hipotekos kreditoriaus, teisių realizavimo neatskleidė, padarė prielaidą, kad ieškovas, neįgyvendinęs pirmenybės teisės patenkinti savo reikalavimus iš hipoteka ir keitimu apsunkinto turto, šios teisės atsisakė, dėl ko atsakovas turi teisę nevykdyti laidavimo sandorių pagrindu prisiimtų skolinių įsipareigojimų. Jis nurodė, kad laidavimo sutartys yra pasibaigusios ne tik CK 6.87 str. bet ir CK 6.88 str. pagrindu, todėl ieškovas neturi galiojančios reikalavimo teisės.

9Be to, laidavimo sutartys buvo pasirašytos su atsakovu kaip silpnesne šalimi, nes ieškovas tinkamai neatskleidė ir neišaiškino standartinių laidavimo sutarčių sąlygų, o atsakovas buvo priverstas pasirašyti iš anksto ieškovo parengtą, neindividualizuotą sutartį, todėl jo interesai turėtų būti ginami prioritetiškai, aiškinant sutarčių sąlygas jo naudai (CK 6.193 str.).

10Atsakovo manymu, objektyviais įrodymais nepagrįstas yra ieškovo reikalavimas dėl skolos ir palūkanų priteisimo, kadangi nepateikė jokių duomenų, koks yra pagrindinio skolininko BUAB „Skarotoji eglutė" skolos likutis ir, kad skola ieškinio pareiškimo dieną nėra visiškai / iš dalies padengta; ieškovas tai pat nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimą dėl priskaičiuotų palūkanų dydžio ir jo apskaičiavimo pagrindo bei tvarkos.

11Ieškovas „Swedbank“, AB nesutiko su atsakovo prieštaravimais. Nurodė, kad kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidarią prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str., Laidavimo sutarčių 3.1, 3.2 p.), todėl ieškovas turi teisę pasirinkti iš kurio solidaraus bendraskolio ar iš abiejų ir kokiomis dalimis reikalauti prievolės įvykdymo. Be to, ginčo sutartyse šalys susitarė, kad ieškovas turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kokias prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti (Kredito linijos sutarties 8.5 p., Overdrafto sutarties Bendrosios dalies 8.3 p., Laidavimo sutarties KL 7.1 p. ir Laidavimo sutarties OJ Bendrosios dalies 7.1 p.). Ieškovas nėra atsisakęs savo teisių pagal kitas užtikrinimo priemones, atsakovas nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, todėl jis nepagrįstai vadovaujasi CK 6.86 str., atleidžiančiu laiduotoją nuo atsakomybės.

12Ieškovas nesutiko su atsakovu, kad vadovaujantis CK 6.87 str. 4 d. yra pagrindas pripažinti, kad laidavimo sutartys KL ir OJ pasibaigė, nes po paminėtų laidavimo sutarčių pasirašymo buvo keistos Kredito linijos ir Overdrafto sutartys. Dėl šių aplinkybių šalys iš anksto susitarė laidavimo sutartyse, laiduotojas neįrodė, kad jo atsakomybė padidėjo ar atsirado kitos nepalankios pasekmės, nes jis laidavo už skolininką iki visiško skolininko prievolių kreditoriui įvykdymo, o prievolės nebuvo įvykdytos, todėl net ir nepratęsus dalies kredito sumos grąžinimo terminų pagal Kredito linijos sutartį, laiduotojas lieka atsakingas kreditoriui iki visiško prievolės įvykdymo kreditoriui. Pratęsus dalies kredito pagal Kredito linijos sutartį grąžinimo terminą laiduotojo atsakomybė kaip tik sumažėjo išvengiant papildomai mokėtinų netesybų, o Overdrafto sutarties pakeitimas taip pat iš esmės pagerino laiduotojo padėtį, nes buvo trečdaliu (50 000 Lt) sumažinta prievolės, už kurią laidavo laiduotojas, suma. Laiduotojas E. B. žinojo apie visus prievolių pakeitimus ir jiems pritarė, nes pats pasirašė visus susitarimus tiek dėl Kredito linijos sutarties, tiek ir dėl Overdrafto sutarties pakeitimų.

13Prievolės pagal Kredito linijos sutartį ir pagal Overdrafto sutartį iki šiol nėra įvykdytos, todėl laidavimo sutartys galioja toliau iki visiško prievolių įvykdymo pagal sutartis, iš kurių kylančius įsipareigojimus jos užtikrina ir šiuo atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalimi nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas.

14Atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas klaidina teismą, nes neatskleidžia aplinkybės, kad trečiajam asmeniui yra iškelta bankroto byla, kadangi iš byloje esančios rašytinės medžiagos matyti, kad trečiajam asmeniui iškelta bankroto byla. Be to, bankroto byloje yra patvirtintas ieškovo reikalavimas 1 842 005,96 Lt sumai.

15Kadangi atsakovas vadovavo bendrovei, vykdė ir organizavo jos veiklą, todėl teigti, kad jis nesuprato, ką pasirašinėja, kai sudarė laidavimo sutartis ir pripažinti jį silpnesne sutarties šalimi, nėra pagrindo.

16Ieškovas nesutiko su atsakovu, kad nėra pagrįstas jo skolos ieškovui dydis. Ieškinyje nurodytas tiek skolų susidarymo pagrindas, tiek aplinkybės, tiek dydis.

17II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

18Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą.

19Teismas atmetė atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo nustatęs, kad tiek pagal 2007 m. gegužės 2 d. laidavimo sutarties Nr. 06-051767-LA1, tiek ir 2008 m. liepos 18 d. laidavimo sutarties Nr. 08-078005-LA1 nuostatas laiduotojas (atsakovas E. B.) ir kredito gavėjas (trečiasis asmuo UAB „Skarotoji eglutė“) atsako „Swedbank“, AB kaip solidarūs skolininkai, bei ta pačia apimtimi - už kredito grąžinimą, už palūkanų bei netesybų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą bei kitų šiose sutartyse numatytų mokėjimų sumokėjimą. Kadangi laidavimu užtikrinta prievolė nepasibaigė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.), nes trečiasis asmuo UAB „Skarotoji eglutė“ prievolės neįvykdė, jam iškelta bankroto byla, 2010 m. rugsėjo 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi trečiojo asmens bankroto byloje patvirtintas ieškovo 1 842 005, 96 Lt finansinis reikalavimas, ši aplinkybė neatleidžia atsakovo E. B. nuo solidarios atsakomybės ieškovui.

20Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog teismas neturi duomenų, koks skolos likutis bus pardavus įkeistą turtą, neturi prejudicinės reikšmės, nes, esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010). Dėl to atsakovo atsikirtimus, kad ieškovas pirmiau turėjo nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą, laikė nepagrįstais.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu atsakovas E. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą - 2011 m. gegužės 25 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovo „Swedbank“, AB ieškinį atmesti.

23Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas priimtas netinkamai įvertinus faktines bylos aplinkybes, pažeidus procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, materialinės teisės normas, reglamentuojančias prievolių užtikrinimą laidavimu, hipoteka, todėl naikintinas.

24Vienu iš argumentų apeliantas nurodo, kad ieškinys dėl skolos pareikštas nepagrįstai, kadangi bankas sąmoningai neaptarė aplinkybių, susijusių su hipotekos kreditoriaus teisių įgyvendinimu.

25Teismas padarė įstatymu, bylos medžiaga ir teisės taikymo praktika nepagrįstą išvadą, kad neturėjimas duomenų, koks yra skolos likutis pardavus įkeistą turtą, neturi prejudicinės reikšmės, nes faktas, kad banko reikalavimas užtikrintas hipoteka / įkeitimu, taip pat banko reikalavimo laiduotojui mastas ir jo dydžio pagrįstumas, esant įrodymams apie dalinį skolos padengimą, yra šį ginčą kvalifikuojančios aplinkybės.

26Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kuriais jis pripažino banko teisę į reikalavimo dėl 300 000 Lt skolos priteisimo iš laiduotojo patenkinimą remdamasis faktu, kad BUAB „Skarotoji eglutė“ yra iškelta bankroto byla ir Kauno apygardos teismo 2010-09-22 nutartimi yra patvirtintas ieškovo finansinis reikalavimas. Minėtai nutarčiai suteikdamas didesnę įrodomąją galią ir atleisdamas ieškovą nuo pareigos pagrįsti ieškinio dalyką, teismas pažeidė įrodinėjimo vertinimo principus, pareigą visapusiškai, objektyviai ir pilnutinai įvertinti byloje surinktų rašytinių įrodymų visetą [Civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 185 straipsnio 1 dalis], taip pat toks teismo sprendimas prieštarauja laidavimo instituto esmei ir jos paskirčiai. Byloje nėra pateikta įrodymų, aiškiai ir objektyviai pagrindžiančių ieškovo reikalavimo teisės apimtis / mastą laiduotojui, kadangi bankroto byloje patvirtintas finansinis reikalavimas 1 842 005,96 Lt sumai nėra išskaidytas pagal konkrečias sutartis, iš kurių jis yra kildinamas, t.y. Kredito linijos ir Overdrafto sutartis, už kurias laidavo E. B., ir 2007-10-23 Kredito sutartį Nr. 07-077365-IN, dėl kurios tinkamo įvykdymo E. B., kaip laiduotojas, nėra prisiėmęs jokių įsipareigojimų, be to, dalis BUAB „Skarotoji eglutė“ skolos ieškovui yra grąžinta, t.y. skola yra mažesnė nei patvirtintas bankroto byloje BUAB „Skarotoji eglutė“ finansinis reikalavimas, tačiau nėra įrodymų, pagal kokias sutartis buvo sumažinta skola. Dėl šių aplinkybių teismas nepasisakė. Be to, ieškovo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad banko reikalavimas apeliacinio skundo padavimo metu yra 1 657 505,96 Lt, tačiau kreditoriaus reikalavimai bankroto byloje nepatikslinti. Ieškinys turėjo būti atmestas kaip nepagrįstas, kadangi teismo sprendimas priimtas vadovaujantis ieškovo nepatvirtintomis lentelėmis, bet ne pažyma apie skolą, skolos skaičiuote ir ją pagrindžiančiais dokumentais.

27Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nesilaikė CK 6.123 straipsnio 2 dalyje nustatytos prezumpcijos, kad kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, jog prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui. Kadangi lėšos buvo įskaitytos į banko nurodytą sąskaitą, BUAB „Skarotoji eglutė“ administratorius raštu patvirtino prievolės dalinį įvykdymą, todėl preziumuojama, kad prievolė įvykdyta tinkamai. Ieškovas visų pirma savo teises turėjo įgyvendinti gauta suma sumažindamas reikalavimą pagrindiniam skolininkui BUAB „Skarotoji eglutė“ ir tuo pačiu laiduotojui E. B., to nepadaręs, pažeidė protingumo, sąžiningumo ir ekonomiškumo, draudimo piktnaudžiauti teise principus.

28Teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 p., sprendime dėl ginčo dalyko nepasisakydamas iš esmės, t.y. nenurodydamas, kodėl ir kokiu pagrindu atmetė atsakovo E. B. pateiktus argumentus ir įrodymus dėl skolos masto. Taip pat teismas pažeidė pareigą išspręsti visus šalies reikalavimus ir aiškiai pasisakyti dėl visų šalies atsikirtimų, argumentų ir pateiktų įrodymų, nepasisakydamas sprendime dėl dalies prieštaravimuose nurodytų argumentų.

29Apelianto manymu, kadangi ieškovas savo, kaip hipotekos kreditoriaus teisės, kildinamos iš Kredito linijos sutarties, nerealizavo (įrodymų, kad būtų priešingai byloje nėra), todėl ieškovas, neįgyvendinęs pirmenybės teisės patenkinti savo reikalavimus iš hipoteka ir įkeitimu apsunkinto turto, šios teisės atsisakė, dėl to atsakovai turi teisę nevykdyti laidavimo sandorio pagrindu prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir prašyti laiduotoją atleisti nuo atsakomybės (CK 6.86 straipsnis).

30Nurodo, kad E. B. pasirašytos laidavimo sutartys yra pasibaigusios ne tik CK 6.87 straipsnio 4 dalies bet ir CK 6.88 straipsnio pagrindu, o ieškovas neturi galiojančios reikalavimo teisės, kadangi jis nesikreipė į teismą su ieškiniu dėl skolos iš laiduotojo priteisimo per tris mėnesius nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, šis terminas yra naikinamasis.

31Kadangi E. B. ieškovas tinkamai neatskleidė ir neišaiškino standartinių laidavimo sutarties sąlygų, jas parengė ieškovas, jokios derybos dėl šių sąlygų nevyko, jis laikytinas silpnesne laidavimo sutarčių šalimi ir jo teisės bei interesai turėjo būti ginami prioritetiškai, siekiant apsaugoti jį nuo galimų nesąžiningų standartinių sutarties sąlygų bei užtikrinti nelygiaverčių šalių interesų pusiausvyrą, tačiau teismas sprendime dėl šių argumentų nepasisakė ir savo išvados nepateikė, tokiu būdu pažeidė CPK 265, 270 straipsnius.

32Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo apeliacinį skundą atmesti, apskųstą pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

33Ieškovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog kreditorius gali pareikalauti prievolės įvykdymo iš laiduotojo tik po to, kai bus pasinaudota hipotekos kreditoriaus teise gauti reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto ar bus baigtas išieškojimas iš hipoteka apsunkinto turto, kadangi sistemiškai aiškinant CK 6.81, 6.82 straipsnius, 6.6 straipsnio 4 dalį, 6.6. straipsnio 5 dalį ir 6.6. straipsnio 6 dalį, kreditorius, esant solidariajai skolininkų atsakomybei, turi teisę iš karto reikšti reikalavimus laiduotojui, net jei pagrindinio skolininko prievolės tam pačiam kreditoriui yra užtikrintos hipoteka ir/ar įkeitimu, ir kreditoriaus reikalavimai nėra dar patenkinti iš įkeisto turto vertės.

34Apelianto nurodytos teisės normos (CK 4.192 straipsnio 1 dalis, 4.193 straipsnio 1 dalis) reglamentuoja kreditoriaus vykdomą išieškojimą iš skolininko, kuris yra įkeitęs kreditoriui nekilnojamąjį daiktą turto, o ne išieškojimą iš trečiųjų asmenų turto, t. y., ten konstatuojama, kad į kitą (neįkeistą) skolininko turtą hipotekos kreditorius gali nukreipti išieškojimą tik tuomet, kai realizavo įkeistą turtą, tačiau šios nuostatos nereglamentuoja išieškojimo iš laiduotojo tvarkos ir sąlygų.

35Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas lemia, kad iškėlus skolininkui bankroto bylą visi skolininko skolų mokėjimo terminai yra laikomi pasibaigę (ĮBĮ 16 straipsnis), todėl atsiranda pareiga laiduotojui įvykdyti savo šalutinę prievolę. Laiduotojo solidarioji atsakomybė (CK 6.81 straipsnio 1 dalis) lemia, kad kreditorius gali iš karto reikšti savo reikalavimą laiduotojui.

36Apeliantas nepagrįstai teigia, kad nėra pagrįstas jo skolos ieškovui dydis, kadangi ieškinyje nurodytas tiek skolų susidarymo pagrindas, tiek aplinkybės, tiek dydis. Palūkanų apskaičiavimo principas nurodytas tiek Kredito linijos, tiek ir Overdrafto sutartyse. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad jis prašo priteisti ne visą trečiojo asmens skolą ieškovui, o tik jos dalį, taip siekdamas mažinti apelianto nuostolius (bus priteistos mažesnės bylinėjimosi išlaidos). Ieškovas nesutinka su apeliantu, kad priteistina iš laiduotojo suma galėtų būti mažinama lėšų, gautų realizavus dalį įkeisto turto bankroto byloje, suma, nes apeliantas nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad kreditoriaus nuostoliai iš kredito sutarčių neįvykdymo buvo padengti. Apeliantas pats pripažįsta, kad kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimai buvo patenkinti tik 184 500 Lt suma, ir po skolos dalinio sumažinimo kreditoriaus reikalavimas vis dar siekia net 1 657 505,96 Lt. Gautomis iš įkeisto turto realizavimo lėšomis buvo dengiami skolininko BUAB „Skarotoji eglutė“ įsiskolinimai kreditoriui, tačiau ne ta dalis, kurios ieškovas reikalauja iš apelianto. Ieškovas likusią dalį bando susigrąžinti realizuodamas kitas prievolių tinkamo įvykdymo užtikrinimo priemones. Tik tuo atveju, kai bendra BUAB „Skarotoji eglutė“ įsiskolinimo pagal Kredito linijos ir Overdrafto sutartis suma būtų mažesnė nei ieškovo prašoma priteisti iš apelianto suma, būtų pagrindas mažinti priteistiną iš apelianto skolos sumą, tačiau apeliantas niekuo nepagrindžia savo argumentų, kad jo prievolė ieškovui pasibaigusi, nepaneigia finansinio reikalavimo teisinio pagrindo.

37Pirmos instancijos teismas vadovavosi ne tik bankroto byloje patvirtintais ieškovo kreditoriniais reikalavimais, bet ir šioje byloje pateiktais įrodymais apie laiduotojo skolos ieškovui dydį. BUAB „Skarotoji eglutė“ bankroto administratorius ieškovui yra pervedęs tik 184 500 Lt, tuo tarpu BUAB „Skarotoji eglutė“ bankroto byloje vien tik pagal Kredito linijos sutartį ir pagal Overdrafto sutartį (neskaitant tų prievolių, už kurias apeliantas nelaidavo) buvo patvirtintas ieškovo 1 147 141,85 Lt kreditorinis reikalavimas, kuris šią dieną sudaro 962 641,85 Lt.

38Apeliantas taip pat nepagrįstai remiasi CK 6.86 straipsniu, nes šis straipsnis gali būti taikomas tik tuo atveju, kai kreditorius atsisako savo teisių, kuriomis pasinaudodamas būtų realiai galėjęs patenkinti savo reikalavimus. Ieškovas nėra atsisakęs savo teisių pagal kitas užtikrinimo priemones, pagal sutarčių sąlygas jis turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu ir kurias užtikrinimo priemones realizuoti.

39Kadangi šalys laidavimo sutartyse susitarė, kad laidavimo sutartys galioja iki visiško prievolių įvykdymo ir tokia sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas (3 mėn. nuo pagrindinės prievolės pabaigos) netaikomas.

40Ieškovas nesutinka su apeliantu, kad jis sudarė laidavimo sutartis prisijungimo būdu ir dėl to turėtų būti laikomas silpnesne šalimi, o jo interesai turi būti ginami prioritetiškai, kadangi apeliantas vadovavo bendrovei, vykdė ir organizavo jos veiklą, pasirašė daugybę dokumentų tiek įmonės, tiek savo vardu, todėl teigti, kad jis nesuprato, ką pasirašinėja, kai sudarė laidavimo sutartis, nesuprato sudaromų sutarčių sąlygų ar pasekmių, nėra jokio pagrindo.

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Apeliacinis skundas atmestinas.

43Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-07-21 tarp „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir trečiojo asmens UAB „Skarotoji eglutė“ (Kauno apygardos teismo 2010-03-02 nutartimi įmonei iškelta bankroto byla, o 2011-03-18 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto) buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 06-051767-KL, kurios sąlygos nauja redakcija buvo išdėstytos 2007-05-02 susitarime Nr. 07-041283-IN/06-051767-KL-2 dėl 2006-07-21 Kredito linijos sutarties sąlygų pakeitimo, taip pat vėliau buvo pakeistos 2007-07-21 susitarimu Nr. 07-041283-IN/06-051767-KL-3 dėl 2006-07-21 Kredito linijos sutarties sąlygų pakeitimo ir 2008-07-18 susitarimu Nr. 07-041283-IN/06-051767-KL-4 dėl 2006-07-21 Kredito linijos sutarties sąlygų pakeitimo (toliau vadinama-Kredito linijos sutartimi), pagal kurią UAB „Skarotoji eglutė“ buvo suteiktas 780 000 Lt sumos kreditas, galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009-07-18 (b. l. 10-18).

442008-07-18 tarp „Swedbank“, AB ir trečiojo asmens UAB „Skarotoji eglutė“ buvo sudaryta Overdrafto sutartis Nr. 08-078005-OJ, kurios sąlygos buvo pakeistos 2008-11-07 susitarimu Nr. 08-078005-OJ-1 dėl Overdrafto sutarties sąlygų pakeitimo (toliau vadinama Overdrafto sutartimi), pagal kurią UAB „Skarotoji eglutė“ buvo suteiktas 100 000 Lt kreditas, galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2009-07-18 (b. l. 21-25).

45„Swedbank“, AB 2007-05-02 Kredito linijos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui sudarė laidavimo sutartį Nr. 06-051767-LA1 su E. B. (b. l. 19-20), o 2008-07-18 sudarė laidavimo sutartį Nr. 08-078005-LA1 su E. B. Overdrafto sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimui (b. l. 26-27).

46Tiek 2007 m. gegužės 2 d. laidavimo sutarties Nr. 06-051767-LA1, tiek ir 2008 m. liepos 18d. laidavimo sutarties Nr. 08-078005-LA1 3.1 ir 3.2 punktai nustato, kad laiduotojas (atsakovas E. B.) ir kredito gavėjas (trečiasis asmuo UAB „Skarotoji eglutė“) atsako „Swedbank“, AB kaip solidarūs skolininkai, bei ta pačia apimtimi - už kredito grąžinimą, už palūkanų bei netesybų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą bei kitų tiek 2006 m. liepos 21 d. Kredito linijos sutartyje Nr. 06-051767-KL, su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, tiek ir 2008 m. liepos 18 d. Overdrafto sutartyje Nr. 08-078005-OJ, su visais jos sąlygų pakeitimais ir papildymais, numatytų mokėjimų sumokėjimą.

472009-05-19 raštais bankas informavo tiek kredito gavėją – trečiąjį asmenį UAB „Skarotoji eglutė“, tiek laiduotoją – atsakovą E. B., jog nėra vykdomi sutartiniai įsipareigojimai pagal Kredito linijos bei Overdrafto sutartis, t.y. nėra grąžinama paskola, mokamos palūkanos ir kiti mokėjimai (įmokos), ir įspėjo, kad nepadengus susidariusio įsiskolinimo pagal šias sutartis, sutartys bus nutrauktos nuo 2009-05-29 (b. l. 28-31).

48Pagal ieškovo Verslo klientų paskolų priežiūros skyriaus atliktus paskaičiavimus 2010-06-10 (Kauno apygardos teismo 2010-03-02 nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Skarotoji eglutė“ įsiteisėjimo dieną), skolos dalis, už kurią laidavo E. B., sudarė 1 147 141,85 Lt (iš jų pagal Kredito linijos sutartį – 1 041 123,15 Lt, o pagal Overdrafto sutartį – 106 018,70 Lt) (b. l. 34-35). UAB „Skarotoji eglutė“ bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus „Swedbank“, AB reikalavimas 1 842 005,96 Lt sumai, o patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, 2012-10-11 nutartimi jis sumažintas iki 1 349 348,93 Lt BUAB „Skarotoji eglutė“ pervedus „Swedbank“, AB 299 900 Lt, o UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pervedus 192 757,03 Lt sumą, kuria padengta dalis UAB „Skarotoji eglutė“ įsiskolinimo bankui. Kreipdamasis į teismą su ieškiniu ieškovas, vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi suteikta teise jam kaip kreditoriui reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį, prašė priteisti iš atsakovo kaip solidariai atsakingo už neįvykdytas prievoles pagal minėtas sutartis dalį skolos: 128 088,16 Lt negrąžinto kredito bei 94 940,77 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų pagal Kredito linijos sutartį bei 64 631,09 Lt negrąžinto kredito ir 12 339,98 Lt priskaičiuotų, bet nesumokėtų palūkanų pagal Overdrafto sutartį. Teismas šiuos reikalavimus tenkino, tačiau apeliantas su priimtu sprendimu nesutinka.

49Apeliantas ginčija teismo sprendimą tuo pagrindu, kad teismas netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų vertinimą, materialinės teisės normas, reglamentuojančias prievolių užtikrinimą laidavimu, hipoteka, sutarties sąlygų aiškinimo taisykles. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

50Dėl laidavimu užtikrintos prievolės vykdymo, skolos ir jos dydžio pagrįstumo

51Iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos pagrindinės prievolės, ir tai yra jo, kaip akcesorinės prievolės, pagrindinis požymis. Laiduotojo prievolės dydis negali viršyti skolininko, už kurį laiduota, prievolės dydžio. Šie laidavimo požymiai apibūdina laiduotojo teisių apsaugą. Prievolės, kylančios iš laidavimo sutarties, turinys yra laiduotojo įsipareigojimas, skolininkui pažeidus laidavimu užtikrintą prievolę, įvykdyti ją kreditoriui kartu su skolininku. Šios prievolės prieš kreditorių mastą paprastai nulemia skolininko atsakomybės už prievolės pažeidimą mastas. Kitoks laiduotojo atsakomybės mastas gali būti nustatytas laidavimo sutartyje, kai laiduotojas prisiima ne visišką, o dalinę atsakomybę už skolininką. Jeigu laidavimo sutartyje nenustatyta kitaip, tai laiduotojas už skolininką atsako prieš kreditorių taip pat ir tokiu pat mastu, kaip ir skolininkas (CK 6.78 straipsnio 2 dalis).

52Apeliantas nurodo, kad teismas, tenkindamas ieškinio reikalavimus, neatsižvelgė į tai, kad ieškovas nepagrindė skolos dydžio ir tuo pačiu laiduotojo prievolės masto objektyviais įrodymais, nepagrįstai suteikė didesnę įrodomąją galią teismo nutarčiai, kuria patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, tačiau su tokiais argumentais nėra pagrindo sutikti.

53Reikalaudamas priteisti skolos dalį iš atsakovo, ieškovas vadovavosi tiek Kredito linijos, tiek Overdrafto sutartimis, sudarytomis tarp ieškovo ir trečiojo asmens, tiek Laidavimo sutartimis, sudarytomis tarp ieškovo ir trečiojo asmens, ieškovo atliktais skolų ir palūkanų paskaičiavimais bei Kauno apygardos teismo 2010-09-22 nutartimi, kuria patvirtintas „Swedbank“, AB reikalavimas UAB „Skarotoji eglutė“ bankroto byloje, todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas nepagrindė reikalavimo dėl skolos iš atsakovo priteisimo.

54Be kitų įrodymų vadovaudamasis ir Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria patvirtintas kreditoriaus reikalavimas, pirmosios instancijos teismas procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą (CPK 185 straipsnis), nepažeidė. Skirtingai nei nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai suteikė didesnę įrodomąją galią šioje nutartyje nustatytoms aplinkybėms, t.y. „Swedbank“, AB skolos dydžiui, kadangi bankroto byloje priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo prilygsta teismo sprendimui, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą, ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl vadovaujantis CPK 182 straipsniu nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Pasak apelianto, byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių Kauno apygardos teismo nutartimi patvirtinto „Swedbank“, AB 1 842 005,96 Lt reikalavimo išskaidymą pagal konkrečias sutartis, t.y. Kredito linijos, Overdrafto ir 2007-10-23 Kredito sutartį Nr. 07-077365-IN, pagal kokią sutartį buvo sumažinta skola gavus lėšas iš garantinio fondo INVEGA, už kokio turto (įkeisto ar neįkeisto) pardavimą bei už kokią prievolę buvo gautos lėšos bankroto byloje, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šios aplinkybės neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui esant byloje pakankamai įrodymų, patvirtinančių laiduotojo pareigą sumokėti ieškovui reikalaujamą priteisti skolos dalį. Nors, apelianto vertinimu, į bylą pateiktas ieškovo skolos bei palūkanų paskaičiavimas yra netinkamas įrodymas, tačiau teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka, nes šis įrodymas atitinka tiek leistinumo, tiek sąsajumo požymius (CPK 177, 180 straipsniai). Pažymėtina, kad byloje esantys įrodymai apie prievolių pagal Kredito linijos bei Overdrafto sutartis neįvykdymą bei laiduotojo prisiimtos atsakomybės mastą, taip pat dalinį skolos padengimą teismui, faktas, kad atsakovas buvo UAB „Skarotoji eglutė“ vadovas ir buvo atsakingas už įmonės vykdomos veiklos organizavimą, taip pat su tuo susijusių dokumentų pasirašymą, ta aplinkybė, kad nebuvo ginčijamas nei Kredito linijos, nei Overdrafto sutarčių vienašališkas nutraukimas, sudarė teismui pagrindą padaryti labiau tikėtiną išvadą, vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, būdingu civiliniam procesui, kad atsakovo prievolė pagal laidavimo sutartis nėra pasibaigusi, taip pat, kad jis nėra atleistas nuo prievolės vykdymo ir kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas bei tenkintinas.

55Tuo tarpu atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus priteisti atitinkamą skolos dalį pagal Kredito linijos ir Overdrafto sutartis, nepateikė įrodymų, kad sumažėjo jo kaip solidaraus skolininko atsakomybės mastas ar kad yra padengtas įsiskolinimas ir jis nebeturi pareigos vykdyti laidavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Tai, kad byloje yra pateikti duomenys apie BUAB „Skarotoji eglutė“ atliktą dalinį skolos apmokėjimą (b. l. 87-90), taip pat nepaneigia ieškovo reikalavimo pagrįstumo, kadangi byloje nenustatyta ir atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad minėta suma buvo dengiama būtent ta skolos dalis, už kurią laidavo atsakovas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl dalies skolos iš atsakovo priteisimo, todėl net ir sumažėjus jo atsakomybės mastui įvykdžius dalį sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito linijos ir Overdrafto sutartis, jo pareiga sumokėti ieškovo reikalaujamą sumą išliktų, nes prievolių pagal minėtas sutartis mastas yra daug didesnis negu prašoma priteisti iš atsakovo.

56Pažymėtina ir tai, kad byloje nenustatyta, kad atsakovas prisiėmė ne visišką atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito linijos bei Overdrafto sutarčių tinkamą įvykdymą.

57Apeliantas, vadovaudamasis CK 6.123 straipsniu, nurodo, kad esant iš dalies įvykdytai prievolei, kreditoriui tenka pareiga įrodyti, kad prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, ši prezumpcija nagrinėjamu atveju negali būti taikoma, kadangi reikalavimas šioje byloje reiškiamas atsakovui, kurį su ieškovu sieja laidavimo santykiai, reiškiantys, kad jis yra solidariai atsakingas už tinkamą prievolių pagal Kredito linijos bei Overdrafto sutarčių įvykdymą, ir byloje nenustatyta ir atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad dalį prievolių, prisiimtų pagal laidavimo sutartis, jis būtų įvykdęs ieškovui.

58Dėl hipotekos/įkeitimo ir laidavimo teisinio santykio

59Atkreiptinas dėmesys į tai, kad esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti įvykdyti prievolę, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010, 2010-12-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2010). Pirmosios instancijos teismas ieškovo pasirinktą pažeistų teisių gynybos būdą - reikšti reikalavimą laiduotojui dėl skolos dalies priteisimo pagrįstai pripažino teisėtu. Šalys Laidavimo sutarčių 7 straipsniuose susitarė, kad tuo atveju, jeigu kredito gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartis įvykdymas yra užtikrintas ir kitomis įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (hipoteka, įkeitimu, garantija ir pan.), ir Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal sutartis, bankas turi teisę pasirinkti, kokią prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę realizuoti ir kokiu eiliškumu realizuoti kelias užtikrinimo priemones.

60Tokiu būdu nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad nesant byloje duomenų apie tai, kad išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto yra pradėtas / baigtas ir kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios skolos išieškojimo, ieškovo reikalavimas priteisti skolą yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į laidavimo teisinį reguliavimą, laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą, o tuo atveju, kai yra pagrindinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų daugetas (pvz., vienos prievolės įvykdymą užtikrinus įkeitimu ir laidavimu), pasinaudoti ne laidavimu, bet turto įkeitimu.

61Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog skolos likutis pardavus įkeistą turtą neturi prejudicinės reikšmės nagrinėjamoje byloje, kadangi tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad reikalavimas patenkinamas ir iš įkeisto turto, ir iš laiduotojo, būtų taikytinos actio de in rem verso institutą (nepagrįstą praturtėjimą) reglamentuojančios teisės normos (CK 6.237–6.242 straipsniai). Šioje byloje tokių aplinkybių nėra nustatyta.

62Dėl CK 6.86 straipsnio taikymo ir aiškinimo

63Solidariosios laiduotojo prievolės atveju, jeigu kreditorius (įkaito turėtojas) pirmiausia nusprendžia pasinaudoti laiduotojo suteiktu prievolės įvykdymo užtikrinimo būdu (laidavimu), bet ne įkeitimu, tai nereiškia, kad laiduotojo prievolė pasibaigė CK 6.86 straipsnio pagrindu. Kreditoriaus, turinčio reikalavimo teisę į solidariuosius bendraskolius, reikalavimo į laiduotoją nukreipimas, nepasinaudojus daiktiniu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu (įkeitimu), nereiškia šio daiktinio prievolių įvykdymo būdo atsisakymo, išskyrus atvejus, kai šalys susitarė kitaip. Į bylą nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad šalys būtų atsisakiusios šios teisės, priešingai, kaip matyti iš Laidavimo `sutarčių, sudarytų tarp ieškovo ir atsakovo, šalys susitarė, kad tuo atveju, jeigu kredito gavėjo įsipareigojimų pagal kredito sutartis įvykdymas yra užtikrintas ir kitomis įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (hipoteka, įkeitimu, garantija ir pan.), ir Kredito gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal sutartis, bankas turi teisę pasirinkti, kokią prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę realizuoti ir kokiu eiliškumu realizuoti kelias užtikrinimo priemones (7 str.), tokios nuostatos leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šalys aiškiai išreiškė savo valią dėl kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų pasirinkimo. Dėl nurodyto spręsti dėl laiduotojo atleidimo nuo atsakomybės pagal CK 6.86 str. teismui nebuvo teisinio pagrindo.

64Dėl CK 6.88 straipsnio taikymo ir aiškinimo

65Apelianto teigimu, buvo pažeistas CK 6.88 straipsnyje numatytas trijų mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, per kurį turi būti pareiškiamas ieškinys laiduotojui, tačiau teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka, kadangi nagrinėjamam atvejui minėta teisės norma netaikytina, nes pagal šalių sudarytas laidavimo sutartis (10.1 p.) numatyta, kad laidavimas baigiasi, kai prievolės yra visiškai įvykdomos. Pažymėtina, kad toks laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas šalių sudarytose sutartyse visiškai atitinka laidavimo kaip akcesorinės prievolės pobūdį, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką laidavimo klausimais (pvz. 2009-05-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009, 2009-07-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2011-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2011, 2013-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2013).

66Dėl laidavimo sutarčių sąlygų aiškinimo

67Nesutiktina su apelianto argumentais, kad jis sudarė laidavimo sutartis prisijungimo būdu ir dėl to turėtų būti laikomas silpnesne šalimi, o jo interesai ginami prioritetiškai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas, sudarydamas sandorius su ieškovu veikė ne kaip eilinis fizinis asmuo, bet kaip verslininkas, įmonės vadovas, kuriam keliami didesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, todėl jis negali būti pripažįstamas silpnesne sutarties šalimi, kuri buvo priversta pasirašyti iš anksto ieškovo parengtas neindividualizuotas laidavimo sutartis. Pažymėtina, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kad jam nebuvo suteikta galimybė svarstyti visas galimas laidavimo sutarčių sąlygas, pasirašymo pasekmes bei atsakomybę, ar kad jis būtų bandęs derėtis su ieškovu dėl tam tikrų sąlygų, taip pat jis nenurodo, kokios sutarties sąlygos jam buvo neaiškios ir nesuprantamos. Nėra pagrindo konstatuoti, kad nepasisakydamas sprendime dėl šios aplinkybės teismas pažeidė CPK 265, 270 straipsnius, reglamentuojančius sprendimui keliamus reikalavimus, kadangi dėl esminių ieškovo reikalavimų bei atsakovo atsikirtimų sprendime yra pasisakyta, pripažinus ieškovo reikalavimus pagrįstais, tuo tarpu šis argumentas nelaikytinas turinčiu įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

68Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro įstatyme nustatytų pagrindų naikinti ar keisti apeliacine tvarka skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliutūs teismo sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyti, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

70Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio... 5. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir trečiasis asmuo UAB „Skarotoji... 6. UAB „Skarotoji eglutė“ skolos dalis, už kurią laidavo E. B., 2010-06-10... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 25 d. preliminariu sprendimu... 8. Atsakovas E. B. dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 25 d.... 9. Be to, laidavimo sutartys buvo pasirašytos su atsakovu kaip silpnesne šalimi,... 10. Atsakovo manymu, objektyviais įrodymais nepagrįstas yra ieškovo reikalavimas... 11. Ieškovas „Swedbank“, AB nesutiko su atsakovo prieštaravimais. Nurodė,... 12. Ieškovas nesutiko su atsakovu, kad vadovaujantis CK 6.87 str. 4 d. yra... 13. Prievolės pagal Kredito linijos sutartį ir pagal Overdrafto sutartį iki... 14. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas klaidina teismą, nes... 15. Kadangi atsakovas vadovavo bendrovei, vykdė ir organizavo jos veiklą, todėl... 16. Ieškovas nesutiko su atsakovu, kad nėra pagrįstas jo skolos ieškovui dydis.... 17. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. galutiniu sprendimu Kauno... 19. Teismas atmetė atsakovo prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo... 20. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog teismas neturi duomenų, koks skolos... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. Apeliaciniu skundu atsakovas E. B. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 23. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas priimtas netinkamai... 24. Vienu iš argumentų apeliantas nurodo, kad ieškinys dėl skolos pareikštas... 25. Teismas padarė įstatymu, bylos medžiaga ir teisės taikymo praktika... 26. Apeliantas nesutinka su teismo motyvais, kuriais jis pripažino banko teisę į... 27. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai nesilaikė CK 6.123 straipsnio 2 dalyje... 28. Teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 p., sprendime dėl ginčo... 29. Apelianto manymu, kadangi ieškovas savo, kaip hipotekos kreditoriaus teisės,... 30. Nurodo, kad E. B. pasirašytos laidavimo sutartys yra pasibaigusios ne tik CK... 31. Kadangi E. B. ieškovas tinkamai neatskleidė ir neišaiškino standartinių... 32. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas „Swedbank“, AB prašo... 33. Ieškovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog kreditorius gali... 34. Apelianto nurodytos teisės normos (CK 4.192 straipsnio 1 dalis, 4.193... 35. Įmonių bankroto teisinis reglamentavimas lemia, kad iškėlus skolininkui... 36. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad nėra pagrįstas jo skolos ieškovui dydis,... 37. Pirmos instancijos teismas vadovavosi ne tik bankroto byloje patvirtintais... 38. Apeliantas taip pat nepagrįstai remiasi CK 6.86 straipsniu, nes šis... 39. Kadangi šalys laidavimo sutartyse susitarė, kad laidavimo sutartys galioja... 40. Ieškovas nesutinka su apeliantu, kad jis sudarė laidavimo sutartis... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 42. Apeliacinis skundas atmestinas.... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-07-21 tarp „Swedbank“, AB (buvęs... 44. 2008-07-18 tarp „Swedbank“, AB ir trečiojo asmens UAB „Skarotoji... 45. „Swedbank“, AB 2007-05-02 Kredito linijos sutartimi prisiimtų... 46. Tiek 2007 m. gegužės 2 d. laidavimo sutarties Nr. 06-051767-LA1, tiek ir 2008... 47. 2009-05-19 raštais bankas informavo tiek kredito gavėją – trečiąjį... 48. Pagal ieškovo Verslo klientų paskolų priežiūros skyriaus atliktus... 49. Apeliantas ginčija teismo sprendimą tuo pagrindu, kad teismas netinkamai... 50. Dėl laidavimu užtikrintos prievolės vykdymo, skolos ir jos dydžio... 51. Iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos... 52. Apeliantas nurodo, kad teismas, tenkindamas ieškinio reikalavimus,... 53. Reikalaudamas priteisti skolos dalį iš atsakovo, ieškovas vadovavosi tiek... 54. Be kitų įrodymų vadovaudamasis ir Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria... 55. Tuo tarpu atsakovas, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus priteisti... 56. Pažymėtina ir tai, kad byloje nenustatyta, kad atsakovas prisiėmė ne... 57. Apeliantas, vadovaudamasis CK 6.123 straipsniu, nurodo, kad esant iš dalies... 58. Dėl hipotekos/įkeitimo ir laidavimo teisinio santykio ... 59. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad esant solidariajai skolininkų pareigai,... 60. Tokiu būdu nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad nesant byloje duomenų... 61. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog skolos likutis... 62. Dėl CK 6.86 straipsnio taikymo ir aiškinimo... 63. Solidariosios laiduotojo prievolės atveju, jeigu kreditorius (įkaito... 64. Dėl CK 6.88 straipsnio taikymo ir aiškinimo... 65. Apelianto teigimu, buvo pažeistas CK 6.88 straipsnyje numatytas trijų... 66. Dėl laidavimo sutarčių sąlygų aiškinimo... 67. Nesutiktina su apelianto argumentais, kad jis sudarė laidavimo sutartis... 68. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 69. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 70. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą....