Byla e2-3881-910/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui E. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 426,51 Eur negrąžintos paskolos, 106,79 Eur palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino, 155,21 Eur palūkanų sumos po kredito grąžinimo termino, 5 procentų metinių palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu. Teismo pranešimu atsakovas informuotas, kad per 20 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį tenkinti iš dalies.

5Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2014-11-05 atsakovas E. K. ir pradinis kreditorius UAB „4finance“ sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9884322002, kuria pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti atsakovui 434,43 Eur sumą 24 mėnesių terminui. Atsakovas pradiniam kreditoriui iki 2016-11-05 turėjo sumokėti iš viso 434,43 Eur kredito ir 440,48 Eur palūkanų. 2015-12-21 reikalavimo teisių perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „4finance“ perleido International risk Management OU reikalavimo teisę į skolininką E. K., o 2016-03-10 International Risk Management OU perleido reikalavimą į atsakovą ieškovui UAB „Finansų administravimas“. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo pradiniam kreditoriui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis). Apie reikalavimo perleidimą skolininkė informuotas tinkamai įteikus ieškinio, jo priedų ir teismo pranešimo kopijas (CK 6.109 straipsnio 1 dalis). Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, darytina išvada, kad yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 426,51 Eur negrąžinto kredito, 106,79 Eur palūkanų, priskaičiuotų iki kredito gražinimo termino (CK 6.200, 6.205 straipsniai, 6.881 straipsnio 2 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis).

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 155,21 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo 2015-03-30 iki 2015-05-18. Tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš ieškovo pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 114,60 procentų. Nagrinėjamu atveju tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną arba iki 18 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis), taigi ieškovui iš atsakovo priteistina 13,07 Eur (0,05 procento x 49 dienos nuo negrąžintos kredito ir palūkanų sumos) sutartinių palūkanų nuo 2015-03-30 iki 2015-05-18 suma, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

7Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą 546,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2016-12-13, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 11,85 Eur (15 Eur x 79 proc.) žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį tenkinti iš dalies.

11Priteisti iš atsakovo E. K. (a. k. ( - ) 426,51 Eur skolos, 119,86 Eur palūkanų, 5 (penkių) proc. metinių palūkanų už priteistą 546,37 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-12-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,85 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Finansų administravimas“ (į. k. 304179870) naudai.

12Kitą ieškinio dalį atmesti.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

14Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai