Byla 2K-594/2010

1

2Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m kovo 20 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu dešimčiai metų, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 2 d. nutartis, kuria nuteistojo A. S. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

5A. S. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis aplinkybėmis, 2009 m. lapkričio 19 d. neteisėtai įgijo 47,857 g miltelių, kurių sudėtyje yra labai didelis kiekis – 24,790 g narkotinės medžiagos – heroino, šią medžiagą laikė, paslėpęs apatinėse kelnaitėse, ir gabeno automobiliu „VW Pasat“ ( - ), vairuojamu S. B., magistrale Vilnius–Kaunas, kol 19-ame šios magistralės kilometre 13.50 val. buvo sulaikytas policijos pareigūnų.

6Kasaciniu skundu A. S. gynėjas D. Svirinavičius prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nuosprendį bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 2 d. nutartį: vadovaujantis BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktu, paskirti A. S. švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę arba pakeisti teismų sprendimus ir, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, paskirti A. S. švelnesnę bausmę.

7Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai naikintini, nes netinkamai pritaikytos BK bendrosios dalies normos, t. y. netaikyti BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktas bei BK 54 straipsnio 3 dalis.

8Kasaciniame skunde pažymima, kad nuteistajam A. S., vadovaujantis BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktu, turėtų būti paskirta švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė. Šios galimybės pirmosios instancijos teismas nesvarstė, o apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai netaikė BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų nuteistajam. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad A. S. turi mažametę dukterį, gimusią 2009 m. liepos 9 d., kurios išlaikymas ir auginimas, paskyrus jam laisvės atėmimo bausmę, taptų labai sudėtingas, komplikuotas, nes nuteistojo sutuoktinė nedirba, yra dekretinėse atostogose ir viena neturi galimybės visavertiškai išlaikyti bei prižiūrėti vaiką. Pasak kasatoriaus, BK 62 straipsnio taikymui byloje įžvelgiamos ir kitos įstatyminės sąlygos: nuteistojo atsakomybę lengvinančiomis sąlygomis pripažintina tai, kad jis prisipažino kaltu, nuoširdžiai gailisi, savo parodymais padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką.

9Kasatorius nurodo ir alternatyvų prašymą – taikyti nuteistajam A. S. BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas bei skirti jam švelnesnę bausmę. BK 54 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Pasak kasatoriaus, jam paskirta itin ilgos trukmės laisvės atėmimo bausmė dėl per didelio griežtumo prieštarauja teisingumo principui ir neatitinka bausmės paskirties.

10Kasatorius pažymi, kad A. S. praeityje neteistas, vedęs, turi mažametį vaiką, išsimokslinęs jaunas vaikinas. Be to, šis nuteistasis yra silpnos sveikatos – jam nustatytas chroninio pobūdžio hepatitas C.

11Atsiliepimu į nuteistojo A. S. gynėjo D. Svirinavičiaus kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė prašo jo kasacinį skundą atmesti.

12Prokurorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo A. S. gynėjo apeliacinį skundą ir atsakė į visus skundo argumentus dėl švelnesnės bausmės paskyrimo A. S.

13Teismas pažymėjo, kad pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos veikos padarymą skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje. BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkte, kurį prašo taikyti kasatorius, nurodyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali už kiekvieną nusikalstamą veiką paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu ji buvo padaryta, o kaltininkas išlaiko mažamečius vaikus, kurių dėl įstatyme numatytos paskirtos bausmės nebūtų kam prižiūrėti. Sprendžiant BK 62 straipsnio 2 dalies taikymo klausimą, be kitų šioje dalyje nurodytų sąlygų, visų pirma turi būti nustatytos bent dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 22 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-424/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 5 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-94/2010). Šioje baudžiamojoje byloje nustatyta tik viena A. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė - jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Prokurorė pažymi, kad nuteistojo A. S. baudžiamojoje byloje nėra būtinos sąlygos taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį – bent dviejų atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Dėl šios priežasties BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punktas nuteistajam netaikytas. Be to, teismas pažymėjo, kad, net ir nustačius dvi A. S. atsakomybę lengvinančias aplinkybes, byloje esantys dokumentai apie mergaitės gyvenamąją vietą bei paties nuteistojo parodymai pirmosios instancijos teisme neduoda pagrindo teigti, kad nuteistajam paskyrus laisvės atėmimo bausmę jo mažametės dukters nebūtų kam prižiūrėti. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad mergaitė gyvena su pilnamete savo motina bei seneliais, kurie ją prižiūri.

14Apeliacinės instancijos teismas, apsvarstęs alternatyvųjį prašymą švelninti bausmę vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, jį taip pat atmetė nenustatęs jokių išimtinių aplinkybių.

15Kasatoriaus skunde kaip išimtinės nurodytos tokios aplinkybės: A. S. neteistas, jauno amžiaus, silpnos sveikatos, vedęs, turi mažametį vaiką, baigęs mokslus.

16Atsiliepime nurodoma, kad, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde apie A. S. teistumus, byloje yra duomenų, kad praeityje A. S. buvo teistas Vokietijoje. Pirmosios instancijos teismas, paskirdamas minimalią sankcijoje numatytą bausmę, atsižvelgė į tai, kad nuteistasis neseniai sukūrė šeimą, turi mažametį vaiką, taip pat į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir tai, kad byloje nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Kitos kasaciniame skunde nurodytos aplinkybės – A. S. amžius, išsilavinimas bei liga – taip pat nelaikytinos prioritetinėmis ir negali lemti bausmės skyrimo ar nuvertinti kitų įstatymo reikalavimų bei visuomenės intereso reikšmės vykdant teisingumą.

17Prokurorė pabrėžia, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas nuteistajam paskirtą bausmę BK 41 straipsnio aspektu, atsižvelgdamas į visus tikslus, kurių siekiama skiriant bausmę, nerado pagrindo laikyti, kad paskirta dešimties metų laisvės atėmimo bausmė, kuri yra minimali BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatyta bausmė, yra neteisinga. Ši laisvės atėmimo bausmė adekvati padarytai nusikalstamai veikai, kitoms reikšmingoms bausmės paskyrimui aplinkybėms bei neprieštarauja teisingumo principui. Tai, kad, nuteistojo gynėjo nuomone, jo ginamajam paskirta per griežta laisvės atėmimo bausmė, negali būti pagrindas keisti pirmosios instancijos teismo paskirtosios ir apeliacinės instancijos teismo nepakeistosios laisvės atėmimo bausmės švelnesne bausme.

18Kasacinis skundas atmestinas.

19Dėl BK 54 ir 62 straipsnių taikymo

20BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Baudžiamasis įstatymas nurodo bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, tačiau neišskiria nė vienos iš jų reikšmingumo prieš kitas.

21Vilniaus apygardos teismas, skirdamas A. S. bausmę už jo padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 260 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgė į tai, kad jis padarė labai sunkų tyčinį nusikaltimą, Lietuvos Respublikoje neteistas, Vokietijoje teistas tris kartus, baustas administracine tvarka, nedirba, neturi pragyvenimo šaltinio, priklausomas nuo narkotikų. Teismas taip pat nustatė ir A. S. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs. Be to, pirmosios instancijos teismas, skirdamas minimalią sankcijoje numatytą bausmę, atsižvelgė į tai, kad A. S. neseniai sukūrė šeimą, turi mažametį vaiką.

22Apeliaciniu skundu nuteistojo gynėjas prašė pritaikyti nuteistajam BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkto arba 54 straipsnio 3 dalies nuostatas ir sušvelninti bausmę.

23Kasaciniame skunde nuteistojo gynėjas iš esmės atkartoja apeliacinio skundo argumentus, kuriuos apeliacinės instancijos teismas išsamiai aptarė ir įvertino kaip neduodančius pagrindo taikyti minėtų įstatymų nuostatas. Remdamasis teismų praktika dėl švelnesnės negu įstatymo numatyta bausmės skyrimo sąlygų, teismas pažymėjo, kad byloje nustatyta tik viena nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o jo mažametę dukterį yra kam prižiūrėti, nes ji gyvena su pilnamete motina ir seneliais, kurie ją ir prižiūri. Teismas nenustatė ir išimtinių aplinkybių, dėl kurių sankcijoje numatyta minimali bausmė prieštarautų teisingumo principui.

24Kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo argumentai atitinka įstatymo nuostatas ir kasacinės instancijos teismo formuojamą teismų praktiką dėl BK 62 straipsnio 2 dalies 2 punkto (baudžiamosios bylos Nr. 2K-44/2010, 2K-69/2010, 2K-94/2010 ir kt.) ir 54 straipsnio 3 dalies (baudžiamosios bylos Nr. 2K-251/2008, 2K-152/2009, 2K-212/2010 ir kt.) taikymo.

25Nors ir neakcentuodamas, kasatorius teigia byloje esant ne vieną, o daugiau nuteistojo A. S. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, kaip kelias aplinkybes vertindamas BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės pasireiškimo būdus. Be to, kasatorius niekaip neargumentuoja savo teiginio, esą nuteistasis savo parodymais padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką. Bylos aplinkybės yra kitokios. A. S. nuteistas už labai didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymą ir gabenimą. Šis nusikaltimas išaiškintas sustabdžius automobilį, kuriuo važiavo nuteistasis, ir aptikus jo apatinėse kelnaitėse paketėlį su narkotine medžiaga. A. S. pripažino ir taip akivaizdų narkotinių medžiagų laikymo ir gabenimo faktą. Ši aplinkybė negali būti vertinama kaip dar viena nuteistojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nes ji yra pirmosios instancijos teismo nustatytos jo atsakomybę lengvinančios aplinkybės nuoširdaus gailėjimosi išraiška.

26Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas švelninti bausmę gali tik tuo atveju, jeigu ši yra susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo pritaikymu (BPK 376 straipsnio 3 dalis). Kasacinės instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis neturi pagrindo konstatuoti, kad teismai pažeidė Baudžiamojo kodekso bendrosios dalies normas, nustatančias bausmės skyrimo taisykles, ir paskirti nuteistajam bausmę, švelnesnę, negu numatyta įstatymo.

27Teisėjų kolegija pagal kasacinio skundo motyvus nenustatė BPK 369 straipsnyje numatytų pirmosios instancijos teismo nuosprendžio bei apeliacinės instancijos teismo nutarties pakeitimo ar panaikinimo pagrindų.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Atmesti nuteistojo A. S. gynėjo kasacinį skundą.

1. ... 2. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 3. Skundžiama ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 5. A. S. nuteistas už tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nenustatytomis... 6. Kasaciniu skundu A. S. gynėjas D. Svirinavičius prašo pakeisti Vilniaus... 7. Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai naikintini, nes netinkamai... 8. Kasaciniame skunde pažymima, kad nuteistajam A. S., vadovaujantis BK 62... 9. Kasatorius nurodo ir alternatyvų prašymą – taikyti nuteistajam A. S. BK 54... 10. Kasatorius pažymi, kad A. S. praeityje neteistas, vedęs, turi mažametį... 11. Atsiliepimu į nuteistojo A. S. gynėjo D. Svirinavičiaus kasacinį skundą... 12. Prokurorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas išsamiai ir... 13. Teismas pažymėjo, kad pagal baudžiamąjį įstatymą už nusikalstamos... 14. Apeliacinės instancijos teismas, apsvarstęs alternatyvųjį prašymą... 15. Kasatoriaus skunde kaip išimtinės nurodytos tokios aplinkybės: A. S.... 16. Atsiliepime nurodoma, kad, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde apie A.... 17. Prokurorė pabrėžia, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas... 18. Kasacinis skundas atmestinas.... 19. Dėl BK 54 ir 62 straipsnių taikymo... 20. BK 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę,... 21. Vilniaus apygardos teismas, skirdamas A. S. bausmę už jo padarytą... 22. Apeliaciniu skundu nuteistojo gynėjas prašė pritaikyti nuteistajam BK 62... 23. Kasaciniame skunde nuteistojo gynėjas iš esmės atkartoja apeliacinio skundo... 24. Kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teismo argumentai atitinka... 25. Nors ir neakcentuodamas, kasatorius teigia byloje esant ne vieną, o daugiau... 26. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas švelninti bausmę gali tik... 27. Teisėjų kolegija pagal kasacinio skundo motyvus nenustatė BPK 369... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 29. Atmesti nuteistojo A. S. gynėjo kasacinį skundą....