Byla 2-2646-297/2014
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja D. U., sekretoriaujant S. B., dalyvaujant ieškovo RUAB „Aldaila“ atstovui direktoriui G. B., atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovams R. P., S. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo RUAB „Aldaila“ ieškinį atsakovui Alytaus miesto savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas restruktūrizuojama UAB ,,Aldaila“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos skolą – 19 634,21 Lt už atliktus darbus, taip pat 6 procentų dydžio metines palūkanas (b. l. 1-3). Ieškinyje nurodė, kad 2013-03-27 UAB „Aldaila" ir Alytaus miesto savivaldybės administracija sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SR-285 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti A. D. vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbus, o atsakovas įsipareigojo apmokėti už atliktus darbus. Ieškovas 2013-12-05 raštu Nr. 163 kreipėsi į atsakovą, prašydamas leisti pakoreguoti pastato cokolio apšiltinimo detalę, atpiginant darbus 8 683,76 Lt, nurodė, kad savo lėšomis apmokės visas perprojektavimo išlaidas. Atsakovas 2013-12-11 raštu Nr. SD-8333 (6.18) kreipėsi į projektuotoją UAB „Šiltas namas", nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog pastato cokolio šiltinimo detalės pakeitimas duoda finansinę naudą, šiam pakeitimui jis neprieštarauja. Atsakovas 2014-01-31 raštu Nr. SD-676 (36.102.) informavo ieškovą apie pritarimą techninio projekto sprendimų B laidai, t.y. atsakovas sutiko dėl pastato cokolio šiltinimo detalės pakeitimo. Ieškovas, atlikęs darbus, pateikė atsakovui atliktų statybos darbų (pastato cokolio šiltinimo detalės pakeitimo darbų) aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, tačiau atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė ir yra skolingas už minėtus darbus 19634,21 Lt. Ieškovas nurodė, kad jis tinkamai, laikydamasis Sutarties 10 ir 11 punktų sąlygų, informavo atsakovą apie pasiūlymą pakoreguoti techninio projekto A laidoje numatytą cokolio šiltinimo detalę, atsakovas raštu patvirtino, kad tam neprieštarauja, be to, atsakovas priėmė atliktus darbus ir jokių pastabų dėl jų kokybės nepateikė. Pakoregavus techninio projekto A laidoje numatytą cokolio šiltinimo detalę, t. y. pakeitus 140 mm storio ekstruzinį putų polistireną į polisterininį putplastį EPS 80 120 mm storio, aptaisant jį 20 mm storio ekstruziniu putų soliteriu, išleidžiant techninio projekto B laidą, šilumos koeficientas nepasikeitė, o darbai atpigo. Atsakovas, neatsiskaitydamas su ieškovu už atliktus darbus, nevykdo sutartinių įsipareigojimų. Sutarties 28.5 punkte numatyta, kad atsakovas įsipareigoja priimti iš ieškovo atliktus darbus ir už juos laiku atsiskaityti. Mokėjimai atliekami pagal atliktų statybos darbų aktus ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras (Sutarties 15 punktas). Be to, Sutarties 24 punkte numatyta, kad Sutartis įsigalioja rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Taigi, kol atsakovas tinkamai neįvykdys įsipareigojimų atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus, Sutartis yra galiojanti ir privaloma atsakovui. Juo labiau, kad atsakovas pats sutiko su pastato cokolio šiltinimo detalės pakeitimu ir raštu patvirtino pritarimą techninio projekto sprendinių B laidai, priėmė atliktus darbus ir jokių pastabų nepareiškė. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 19 634,21 Lt skolą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Teismas 2014-06-13 nutartimi bylą perdavė nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (b. l. 37).

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė tenkinti ieškinį jame nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu. Pažymėjo, kad ieškovas, gavęs atsakovo rašytinį pritarimą techninio projekto sprendinių B laidai, pagal kurią pakeista pastato cokolio šiltinimo detalė (polisterininis putplastis EPS 80), pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas tinkamai vykdys Sutarties 28.5 punkte numatytus įsipareigojimus priimti kokybiškai atliktus, techninio prižiūrėtojo patvirtintus statybos darbus ir už juos laiku atsiskaityti. Atsakovas nekėlė pretenzijų ieškovui, kad pastato cokolio šiltinimo darbai vykdomi pagal pakeistą techninio projekto B laidą pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, techninis prižiūrėtojas pasirašė ant atliktų darbų akto, pretenzijų dėl atliktų darbų kiekio ar kokybės nenurodė. Gavosi paradoksali situacija, kai atsakovas už atliktus darbus ieškovui sumokėjo, bet nesutinka mokėti už šių darbų atlikimo procese naudotą pakoreguotą šiltinimo detalę (medžiagą), nors ir pripažįsta, kad atliekant cokolio šiltinimo darbus ji buvo panaudota. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad negali atsiskaityti su ieškovu, nes mokėjimams padaryti neturi teisinio pagrindo, neva pasibaigęs Sutarties vykdymo terminas. Pagal Sutarties 26 punktą nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taigi, atsakovo pareiga sumokėti ieškovui skolą , nors Sutarties vykdymo terminai yra suėję.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime į ieškinį ir teisiamojo posėdžio metu atsakovo atstovai nurodė, kad pagal 2013-03-27 šalių sudarytą Sutartį ieškovas įsipareigojo atlikti Dzūkijos vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbus, o atsakovas – laiku už juos atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas 2013-12-05 raštu kreipėsi į atsakovą su prašymu leisti koreguoti cokolio šiltinimo detalę, dėl ko statybos rangos darbai atpigtų 8 683,76 Lt nuo Sutartyje nustatytos bendros ieškovo atliekamų statybos darbų 639 795,07 Lt kainos. Atsakovas 2013-12-11 raštu Nr. SD-8333 (6.18) kreipėsi į projektuotoją UAB „Šiltas namas", kuris vykdė Dzūkijos vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbų techninę priežiūrą, su prašymu įvertinti ieškovo siūlymą dėl cokolio šiltinimo detalės koregavimo, jos tinkamumo, o jeigu detalė tinkama, išleisti techninio projekto sekančią laidą ir pateikti ją atsakovui iki 2013-12-20, nes projektas reikalingas darbų vykdymui. 2014-01-27 ieškovas pateikė atsakovui UAB „Šiltas namas" parengtą Dzūkijos vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbų techninio projekto sprendinių B laidą. 2014-01-28 Alytaus miesto savivaldybės administracijos vadovų ir specialistų, susijusių su projekto darbų įgyvendinimu, bendrame pasitarime nutarta pritarti techninio projekto sprendinių B laidai, apie tai atsakovas informavo ieškovą 2014-01-31 raštu Nr. SD-676 (36.1 02). Tačiau ieškovas cokolio šiltinimo detalės koregavimo/rekonstrukcijos darbus atliko jau pasibaigus Sutarties darbų ir Sutarties vykdymo terminui, minėti terminai nebuvo pratęsti. Atsakovas su ieškovu dėl cokolio šiltinimo detalės koregavimo papildomo rašytinio susitarimo nepasirašė, todėl atsakovo teigimu ieškovas neįgijo teisės reikalauti apmokėti 19 634,21 Lt už papildomai atliktus darbus. Atsakovui prievolė atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus atsiranda tik pagal tarp šalių pasirašytą 2013-03-27 Sutartį. Pažymėjo, kad Sutarties nurodytuose darbų aprašymuose darbo pavadinimu „polistireninis putplastis EPS 80" nėra. Ieškovas, kaip savo srities profesionalas, atliko papildomus darbus savo jėgomis ir savarankiškai prisiėmė riziką, žinodamas, kad papildomiems darbams atlikti taikomos ir būtinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos ir už juos gali būti apmokama tik vadovaujantis konkurso sąlygomis, rangovo pasiūlymu ir sutartimi. Ieškinyje nėra įrodymų, kad atsakovas žadėjo apmokėti už ieškovo papildomai atliktus darbus. Ieškovas nepagrindė papildomų darbų būtinumo, t. y. nepateikė jokių įrodymų, kodėl reikėjo 140 mm storio ekstrudinį putų polistereną keisti į polistireninį putplastį EPS 80 120 mm storio, aptaisant jį 20 mm storio ekstruziniu polistirenu. Atsakovo požiūriu jo pritarimas techninio projekto sprendinių B laidai ir 2014-01-31 raštas Nr. SD-676 (36.102) ieškovui nepatvirtina, kad atsakovas užsakė atlikti papildomus darbus. Nesant teisinio pagrindo apmokėti ieškovui už papildomus darbus, atsakovas 2014-03-13 raštu Nr. SD-1651 (23.5.) grąžino ieškovui PVM sąskaitą faktūrą ALD Nr. 000001343, pažymą Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, šiame rašte nurodė atsisakymo sumokėti priežastis. Išdėstytų argumentų pagrindu atsakovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Šalių paaiškinimais, bylos rašytiniais dokumentais nustatyta, kad ieškovas UAB „Aldaila“ ir atsakovas Alytaus miesto savivaldybės administracija 2013-03-27 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SR-285 (toliau - Sutartis) (b. l. 5-13), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti A. D. vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbus, o atsakovas įsipareigojo laiku už juos atsiskaityti. Sutartyje buvo numatyti darbų atlikimo ir sutarties vykdymo terminai, atitinkamai 5 mėnesiai ir 8 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šalys 2013-08-21 sudarė papildomą susitarimą Nr. SR-886, kuriuo minėti terminai pratęsti vienam mėnesiui (b. l. 54). Darbų eigoje atsakovas 2013-12-05 gavo ieškovo 2013-12-05 raštą Nr. 163, kuriuo ieškovas prašė atsakovo leidimo koreguoti cokolio šiltinimo detalę, atpiginant darbus 8 683,76 Lt (b. l. 14). Atsakovas 2013-12-11 raštu Nr. SD-8333 kreipėsi į projektuotoją UAB „Šiltas namas", informuodamas, kad jis (atsakovas) neprieštarauja ieškovo UAB „Aldaila“ siūlomam cokolio šiltinimo detalės pakeitimui, nes tai duoda finansinę naudą; kartu atsakovas prašė įvertinti pateiktos cokolio šiltinimo detalės projektinį sprendinį ir jos tinkamumą minėtam objektui, jei detalė tinkama, prašė iki 2013-12-20 išleisti techninio projekto sekančią laidą ir pateikti ją atsakovui; nurodė, kad visas projektavimo išlaidas apmokės ieškovas (b. l. 15). Atsakovas 2014-01-31 raštu Nr. SD-676(36.102) pranešė ieškovui, kad 2014-01-28 atsakovo ir specialistų pasitarime pritarta A. D. vidurinės mokyklos fasadų šiltinimo rekonstrukcijos darbų techninio projekto sprendinių B laidai, taip pat atsakovas nurodė ieškovui pateikti atliktų darbų aktus vadovaujantis Sutartyje nurodytais darbų aprašymais ir kiekiais. Atsakovas 2014-03-06 gavo ieškovo pateiktą 2014-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą ALD Nr. 000001343 (b. l. 17), iš kurios matyti, kad ieškovas atliko pastato fasadų šiltinimo darbus už 19 634,21 Lt, o lokalinė sąmata detalizuoja, jog šią sumą sudaro polistireninis putplastis EPS 80 (b. l. 20). 2014-01-31 nenumatytų darbų pagrindimo aktą, darbų kiekio skaičiavimo lentelę, lokalinę sąmatą (b. l. 18, 19, 21) atsakovo atstovas pasirašė 2014-03-10, nenurodydamas jokių pretenzijų dėl darbų kiekio ar kokybės. 2014 m. vasario mėn. atliktų darbų aktas ir pažyma Nr. 1 apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (b. l. 22, 23), kurie taip pat pasirašyti atsakovo atstovo ir įrašyta pastaba, kad darbų kiekis atitinka faktiškai atliktą, patvirtina polistireninio putplasčio EPS kainą ir jo panaudojimą atliekant cokolio šiltinimo darbus. Atsakovas 2014-03-13 raštu Nr. SD-1651(23.5) grąžino ieškovui atliktų darbų aktus, lokalines sąmatas, PVM sąskaitą-faktūrą ALD Nr. 000001343 ir nurodė, kad nėra pagrindo apmokėti ieškovui už jo atliktus darbus, nes neatliktos pirkimo procedūros ir nepasirašyta papildomų darbų sutartis, dokumentai pateikti pasibaigus 2013-03-27 Sutarties galiojimo terminui (b. l. 33). Ieškovas 2014-04-02 raštu Nr. 28 kreipėsi į atsakovą dėl neatsiskaitymo už atliktus ir priimtus darbus. Atsakovas 2014-04-17 raštu Nr. SD-2611(23.5) pranešė ieškovui, kad Sutarties galiojimo terminas pasibaigė 2014-01-02, Sutartyje nurodytuose darbų aprašymuose darbo pavadinimu „polistireninis putplastis EPS 80“ nėra, todėl apmokėjimui nėra teisinio pagrindo, apmokėjimas buvo galimas tik atlikus papildomų darbų pirkimo procedūras, kurios buvo galimos Sutarties galiojimo terminu, t. y. iki 2014-01-02 (b. l. 35). Atsakovui atsisakius sumokėti skolą 19 634,21 Lt, ieškovas kreipėsi į teismą.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 str. 1 d. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai, ją vykdydamos privalo bendradarbiauti; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 str. 1 d., 2 d., 3 d.). Pagal CK 6.189 str. 4 d. nuostatas sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia šalių nuo civilinės atsakomybės už sutarties pažeidimą.

9Nagrinėjamoje byloje ieškovas, reikalaudamas taikyti atsakovui sutartinę civilinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo 19 634,21 Lt skolą už atliktus darbus (šiltinimo darbams sunaudotą medžiagą polistireninį putplastį EPS 80), remiasi tarp šalių sudaryta 2013-03-27 statybos rangos sutartimi Nr. SR-285 ir 2014-01-31 surašytu, atsakovo pasirašytu atliktų statybos darbų aktu bei 2014-02-28 išrašyta PVM sąskaita-faktūra ALD Nr. 000001343. Atsakovas neginčija, kad šiltinimo detalės koregavimas atsakovui buvo naudingas, taip pat atsakovas neginčija ieškovo atliktų pastato cokolio šiltinimo darbų kiekio ir kokybės, tačiau nesutinka sumokėti už šių darbų atlikimo procese panaudotą medžiagą polistireninį putplastį EPS 80. Nesutikimą grindžia tuo, kad ieškovas cokolio šiltinimo detalės koregavimo/rekonstrukcijos darbus atliko pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, t. y. po 2014-01-02, atsakovas su ieškovu nepasirašė papildomo rašytinio susitarimo dėl cokolio šiltinimo detalės koregavimo, todėl nėra teisinio pagrindo sumokėti 19 634,21 Lt už papildomai atliktus darbus. Teismas su tokiais atsakovo argumentais nesutinka, nes mano, kad atsakovas ieškovo atžvilgiu veikia nesąžiningai. Iš pateiktų į bylą dokumentų matyti, kad 2013-03-27 šalių sudaryta Sutartis faktiškai buvo abiejų šalių toliau vykdoma po to, kai Sutartyje numatyti darbų atlikimo ir jos vykdymo terminai buvo jau pasibaigę, t.y. po 2014-01-02. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus pagal Sutartį, už juos atsiskaitė, t. y. pripažino prievolinių santykių buvimą. Atsakovas 2014-01-31 raštu Nr. SD-676 (36.102), t. y. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, pranešė ieškovui, kad jis pritaria objekto šiltinimo rekonstrukcijos darbų techninio projekto sprendinių B laidai ir nurodė ieškovui pagal šią techninio projekto sprendinių laidą atliktų darbų aktus pateikti vadovaujantis Sutartyje nurodytais darbų aprašymais ir kiekiais, kas rodo, jog ir pasibaigus Sutarties galiojimo terminui atsakovas pripažino, jog šalys veikia pagal 2013-03-27 sudarytą Sutartį ir ja remiantis prašė pateikti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius atliktus darbus. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai patvirtino, kad ieškovas atliko cokolio šiltinimo darbus pagal Sutartį, taip pat sutiko su tuo, kad dėl ieškovo pasiūlyto cokolio šiltinimo detalės koregavimo atsakovas turėjo finansinę naudą (darbai atpigo), kad koreguota medžiaga - polistireninis putplastis EPS 80, kuri nenumatyta techninio projekto sprendinio A laidoje, bet numatyta techninio projekto sprendinių B laidoje, kuriai atsakovas raštu pritarė, yra panaudota objekte, t. y. A. D. vidurinės mokyklos fasadų šiltinime, už atliktus darbus yra atsiskaityta, bet už pačią medžiagą – ne. Tai rodo, kad atsakovas, žinodamas, kad 2014-01-02 pasibaigė Sutarties galiojimo terminas, nepaisant to derino su ieškovu šiltinimo detalės keitimą, pranešė jam, kad pritaria šiltinimo rekonstrukcijos darbų techninio projekto sprendinių B laidai, kas leidžia teigti, kad savo veiksmais atsakovas leido ieškovui tikėtis apmokėjimo už pagal Sutartį atliktus darbus (medžiagas).

10Sutarties sudarymo laisvės principas apima ir sutarties šalių teisę keisti jos sąlygas. CK 6.223 str. 1 d. reglamentuojama, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu. Sutarties šalies valia pakeisti sutartį turi būti išreikšta aiškiai ir nedviprasmiškai. Sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymo ar sutarties nustatytus atvejus (CK 6.192 str. 4 d.). Pažymėtina, kad įstatyme ar šalių sutartyje nustatyta tvarka pakeistos sutarties sąlygos netenka galios, o naujosios – tampa privalomomis ir šalims turi įstatymo galią (LAT nutartis 3K-3-394/2014). Iš to seka, kad atsakovas turėjo žinoti ir galėjo inicijuoti esamos Sutarties pakeitimus arba, nesant tokios galimybės, sudaryti naują sutartį įstatymų numatytomis sąlygomis dėl Sutartyje nenumatytų medžiagų pirkimo. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog nors Sutarties 4 punkte numatyta, kad rangovo (ieškovo) naudojamos statybinės medžiagos, darbo priemonės ar įrengimai visais atvejais turi atitikti konkurso sąlygų ir projekto techninius reikalavimus, o pagal 14 punktą bet kokį papildomą darbą, kuris yra būtinas norint saugiai, patikimai ir tinkamai užbaigti darbus, užsakovas (atsakovas) turi pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau Sutarties 13 punkto nuostatos leido ieškovui, susidūrus su sąlygomis statybvietėje, kurių jis pagrįstai negalėjo numatyti iki sutarties pasirašymo, pranešti apie tai užsakovui (atsakovui) ir jeigu dėl tokių sąlygų rangovas uždelsia baigti darbus laiku ir turi papildomų išlaidų, tai jis gali reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovas, darbų eigoje įvertinęs, jog projekte numatytą šiltinimo medžiagą pakeitus kita galima gauti ekonominę naudą, 2013-12-05, t. y. galiojant Sutarčiai, kreipėsi į atsakovą su pasiūlymu pakeisti techninį projektą, koreguojant cokolio apšiltinimo detalę. Tai, kad atsakovas sutiko su techninio projekto pakeitimu ir pritarė jo B laidai, kuri laikoma neatskiriamu Sutarties priedu (Sutarties 2 punktas), rodo, kad atsakovas gera valia prisiėmė įsipareigojimus, kilsiančius iš techninio projekto sprendinių B laidos, todėl atsakovui kyla pareiga laikytis sutartinių įsipareigojimų, neatsižvelgiant į tai, ar jie sudaryti žodžiu ar raštu. Įstatymas abiems šalims numato vienodas teises ir pareigas, todėl atsakovas negali atsisakyti vykdyti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų apmokėti už darbus ir medžiagas, atliktus pagal jo sutikimu pakeistą techninio projekto sprendinių B laidą, kai atlikti darbai faktiškai buvo priimti.

11Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, yra laisvas vertinti įrodymus bei jų visetą (CPK 3 str. 7 d., 185 str. 1 d., LAT nutartys Nr. 3K-3-23/2009, Nr. 3K-3-35/2011). Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes ir įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, teismas konstatuoja, kad byloje nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, kurios yra būtinos asmens patraukimui civilinėn atsakomybėn už prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovas neįvykdė savo procesinės pareigos įrodyti esminių sąlygų, ribojančių civilinės atsakomybės taikymą, nebuvimą, arba tai, kad prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės (CK 6.259 str.), todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus ir priteisti jam iš atsakovo 19 634,21 Lt skolą pagal 2014-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą ALD Nr. 000001343 (CK 6.267 str. 1 d., 6.245 str. 1 d., 4 d., 6.246 str. 1 d., 6.281 str. 1 d.).

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Nors ieškovas rėmėsi CK 6.210 str. 2 d. ir prašė priteisti iš atsakovo šešių procentų dydžio metines palūkanas, tačiau pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką savivaldybė nėra tinkamas subjektas mokėti šešių procentų dydžio palūkanas už prievolės neįvykdymą, nes nėra verslininkas ar privatus juridinis asmuo (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2013), todėl atsakovui nustatytinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos pagal CK 6.210 str. 1 d., kurios mokėtinos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014-06-13 (b. l. 37) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Į bylą nepateikti dokumentai, įrodantys ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl nėra pagrindo spręsti dėl jų priteisimo iš atsakovo. Pagal įstatymą abi šalys yra atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 10 p.). Bylos procese susidarė 12,24 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi ieškinys iš esmės tenkinamas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-265 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui restruktūrizuojamai UAB „Aldaila“, įmonės kodas 249656510, buveinės adresas Alytus, Pramonės g. 13, iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, įmonės kodas 188706935, buveinės adresas Alytus, Rotušės a. 4, skolą 19 634,21 Lt (devyniolika tūkstančių šešis šimtus trisdešimt keturis litus ir 21 ct), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš atsakovo Alytaus miesto savivaldybės administracijos 12,24 Lt (dvylika litų ir 24 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai