Byla 2-1306/2012
Dėl paminėto atsakovo bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties dalies, kuria iš nurodyto ieškovo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KG Constructions“ buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, civilinėje byloje Nr. B2-1162-115/2012 dėl paminėto atsakovo bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovo UAB „KG Constructions“ bankroto bylą (1-5 b. l.).

5Atsakovas atsiliepime į pareiškimą prašė jį atmesti, kaip aiškiai nepagrįstą, paskirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (18-24 b. l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo pareiškimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, priteisė iš ieškovo atsakovui 2 755,25 Lt atstovavimo išlaidų ir paskyrė ieškovui 20 000 Lt baudą, kurios dalį, t. y. 10 000 Lt, priteisė atsakovui, o kitą dalį (10 000 Lt) – valstybei (51-53 b. l.).

8Teismas nurodė, kad atsakovo išlaidas už advokato pagalbą patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, o jų dydis, atsižvelgiant į tai, jog atsakovo atstovas surašė 2 atskiruosius skundus ir atsiliepimą į pareiškimą, negali būti pripažintas neprotingai didelis (CPK 93 str., 98 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Psyops Media“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria iš ieškovo atsakovo naudai priteistos 2 755,25 Lt dydžio atstovavimo išlaidos, jas sumažinant iki 400 Lt (54-59 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos yra ženkliai per didelės, kadangi atsakovo atstovas ruošė nedidelės apimties procesinius dokumentus (atskirąjį skundą ir atsiliepimą į pareiškimą), kurių turinys yra analogiškas, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka, todėl jam nereikėjo atvykti į teismo posėdžius.

122. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (toliau – Rekomendacijos) 8.15 punktą, už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, numatytas maksimalus 400 Lt advokato užmokestis, todėl teismas neturėjo pagrindo priteisti iš ieškovo atsakovui 2 755,25 Lt išlaidų už advokato pagalbą.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsakovas nurodo, kad bankroto bylos iškėlimo procesas yra pakankamai sudėtingas. Tam, kad būtų tinkamai apginti įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, interesai, reikalingos ne tik specialios teisinės, bet ir buhalterinės bei ekonominės žinios, be to, reikia analizuoti įmonės finansinius dokumentus. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą pažymi, kad iš viso šioje byloje buvo sugaišta 19,25 val., atsakovas advokatams sumokėjo iš viso 12 897,19 Lt, todėl, atsižvelgiant į atsakovo atstovų sugaištą laiką ir atsakovo patirtas atstovavimo išlaidas, pirmosios instancijos teismo iš pareiškėjo priteista 2 755,25 Lt suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra ženkliai sumažinta. Atsakovo teigimu, pareiškėjas, kreipdamasis su pareiškimu dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, netgi neskundė teismo nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovo bankroto bylą, todėl būtų nesąžininga ir neteisinga, jeigu teismas sumažintų atsakovui priteistas bylinėjimosi išlaidas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria iš ieškovo atsakovo naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str. 2-3 d., 338 str.).

16Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta aukščiau paminėtose Rekomendacijose (CPK 98 str. 2 d.). Taigi išlaidų advokato pagalbai apmokėjimo atlyginimo tvarką reglamentuoja CPK 98 straipsnis ir Rekomendacijos, kurios nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas paslaugas maksimalų dydį.

17Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus 3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų užmokesčio dydis, t. y. 2 400 Lt, o už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,5 minimalių mėnesinių algų užmokesčio dydis, t. y. 400 Lt (Rekomendacijų 8.11, 8.15 p.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“).

18Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo pareiškimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo, todėl atsakovas, kurio naudai priimta ši nutartis, turi teisę į jo turėtų bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą atlyginimą (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

19Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo atstovas advokatas G. Murauskas parašė atsiliepimą į pareiškimą dėl UAB „KG Constructions“ bankroto bylos iškėlimo ir du atskiruosius skundus (dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. bei 2012 m. sausio 3 d. nutarčių, kuriomis buvo pritaikytos ir panaikintos laikinosios apsaugos priemonės). Atsakovas savo atstovui sumokėjo 2 755,25 Lt už teisinę pagalbą ir pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus (2012 m. sausio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Serija NIP Nr. 09752 bei 2012 m. sausio 16 d. mokėjimo nurodymo Nr. 2049 kopiją).

20Pagal aukščiau nurodytas Rekomendacijų 8.11 ir 8.15 punktų nuostatas atsakovo atstovui už jo pagalbą, parašant atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir du atskiruosius skundus gali būti priteistas maksimalus 3 200 Lt užmokestis (2 400 Lt už atsiliepimą į pareiškimą ir 800 Lt už du atskiruosius skundus), todėl apeliantas neteisingai nurodo, jog teismas iš ieškovo atsakovui priteisė didesnę nei numatyta Rekomendacijose maksimalią atsakovo atstovui priteistino užmokesčio sumą.

21Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo pripažinti atsakovo išlaidas advokato pagalbai neprotingai didelėmis. Nors atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytos tos pačios faktinės bylos aplinkybės, be to, tiek atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarties, tiek ir atsiliepime į pareiškimą atsakovas prašė skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei nurodė tuos pačius šio prašymo argumentus, tačiau paminėtuose dokumentuose skiriasi atsakovo atstovo motyvai, susiję su nepagrįstu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, be pagrindo inicijuotu bankroto bylos iškėlimo procesu ir atsisakymu leisti skubiai vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 3 d. nutartį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės. Taigi nepagrįstas ir apelianto teiginys, jog atskirojo skundo ir atsiliepimo į pareiškimą turinys yra analogiškas.

22Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijose numatytus maksimalius priteistinus dydžius ir atsakovo advokato darbo bei laiko sąnaudas, teisėtai ir pagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovui 2 755,25 Lt išlaidų už advokato pagalbą, turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1-2 d.; Rekomendacijų 8.11, 8.15 p.).

23Dėl aukščiau nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 263 str., 329 str., 330 str.).

24Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo gautas atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-719/2012, kuriame atsakovas prašo, teismui atmetus pareiškėjo 2012 m. vasario 14 d. ir 2012 m. kovo 15 d. atskiruosius skundus, priteisti iš pareiškėjo atsakovui 689,70 Lt atstovavimo išlaidų.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė byla Nr. 2-719/2012 pagal UAB „Psyops Media“ 2012 m. vasario 14 d. atskirąjį skundą yra išnagrinėta 2012 m. gegužės 10 d. nutartimi (68-69, 89-92 b. l.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki civilinės bylos Nr. 2-719/2012 išnagrinėjimo iš esmės pabaigos būtų pateikęs prašymą dėl išlaidų advokato pagalbai priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus, todėl netenkintinas atsakovo prašymas dėl jo patirtų išlaidų už advokato pagalbą nurodytoje civilinėje byloje (CPK 98 str. 1 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Atskirojo skundo netenkinti.

28Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

29UAB „KG Constructions“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-719/2012 netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 5. Atsakovas atsiliepime į pareiškimą prašė jį atmesti, kaip aiškiai... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsakovo išlaidas už advokato pagalbą patvirtina į... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Psyops Media“ prašo pakeisti Vilniaus... 11. 1. Teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos yra ženkliai per didelės,... 12. 2. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d.... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir palikti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 16. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas... 18. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi atmetė ieškovo... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovo atstovas advokatas G. Murauskas... 20. Pagal aukščiau nurodytas Rekomendacijų 8.11 ir 8.15 punktų nuostatas... 21. Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į... 23. Dėl aukščiau nurodyto teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo... 24. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. rugpjūčio 16 d. buvo gautas atsakovo... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė byla Nr. 2-719/2012 pagal UAB... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Atskirojo skundo netenkinti.... 28. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.... 29. UAB „KG Constructions“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo...