Byla 2-719/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KG Constructions“ bankroto bylą, atsakovui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos bei ieškovui skirta bauda

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „KG Constructions“ bankroto bylą, atsakovui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos bei ieškovui skirta bauda.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių procesinio termino skaičiavimo tvarką ir jo praleidimo teisinius padarinius, bei nustatančių atsirojo skundo turiniui keliamus reikalavimus.

7Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas atsakovui UAB „KG Constructions“ iškelti bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“.

8Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į ieškovo pareiškimą, prašydamas jį atmesti kaip aiškiai nepagrįstą, skirti ieškovui 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesu, puse baudos priteisiant ieškovui, bei priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas.

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi netenkino ieškovo pareiškimo dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, priteisė atsakovui iš ieškovo 2 755,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, skyrė ieškovui 20 000 Lt baudą, iš kurios 10 000 Lt priteisė atsakovui, o likusią dalį priteisė sumokėti į valstybės biudžetą.

10Vilniaus apygardos teisme 2012 m. vasario 9 d. buvo gautas ieškovo atskirasis skundas, kuriuo buvo prašoma atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, išreikalauti iš Sodros įrodymus apie atsakovo 2011 m. gruodžio 21 d. turėtą įsiskolinimą ir jo padengimą, panaikinti ieškovui paskirtą baudą bei sumažinti iš ieškovo atsakovui priteistas bylinėjimosi išlaidas iki 400 Lt.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties. Teismas nurodė, kad atskirasis skundas gali būti duodamas tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą atmetamas (CPK 107 str. 1-2 d.), todėl atskirąjį skundą dalyje dėl prašymo panaikinti 2012 m. vasario 24 d. nutartimi paskirtą baudą atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad ieškovo atskirasis skundas yra išsiųstas teismui 2012 m. vasario 6 d., o Vilniaus apygardos teisme gautas 2012 m. vasario 9 d., todėl teismas laikė, kad atskirasis skundas yra paduotas praleidus nutartyje nurodytą 10 dienų apskundimo terminą (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 13 d.). Teismas pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartis yra priimta nagrinėjant bylą rašytinio proceso tvarka ir atsakovo gauta 2012 m. sausio 26 d., kas patvirtina, kad yra praleistas 7 dienų nutarties apskundimo terminas, skaičiuojamas nuo nutarties gavimo dienos (CPK 307 str. 1 d.). Teismas nurodė, kad atnaujinti praleisto termino neprašoma, o atnaujinti jį teismo iniciatyva taip pat nėra pagrindo, todėl šį atskirąjį skundą teismas atsisakė priimti (CPK 315 str.2 d. 1 p., 338 str. ). Teismas pažymėjo, kad žyminis mokestis už atskiruosius skundus nemokamas, jei jie yra paduoti ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 80str.2d.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties paduoti, pastarąją nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą. Ieškovas nurodo, kad teismas suklaidino ieškovą, nes Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartyje nebuvo nurodyta nuo kada skaičiuojamas 10 dienų terminas atskirajam skundui paduoti. Kadangi atskirųjų skundų padavimo terminas skaičiuojamas nuo nutarties gavimo dienos, ieškovas 10 dienų terminą ir skaičiavo būtent nuo nutarties gavimo dienos, tai yra nuo 2012 m. sausio 26 d., ir padavė atskirąjį skundą šio termino nepraleisdamas, tai yra 2012 m. vasario 6 d.

15Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-4/2012, 2007 m. birželio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-294/2007, 2007 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-149/2007). Be to, ieškovas ne pirmą kartą kreipėsi dėl bankroto bylos iškėlimo (Kauno apygardos teisme nagrinėta civ. byla Nr. B2-2756-254/2011). Ieškovo atskirojo skundo reikalavimas dėl praleisto termino atnaujinimo negali būti nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme, nes tik pirmosios instancijos teismui priskirtini klausimai dėl praleistų procesinių terminų atnaujinimo (CPK 78 str. 2 d. ir 6 d.). Ieškovo atskirojo skundo reikalavimas dėl naujo sprendimo priėmimo laikytinas neišsamiu ir negali būti patenkintas, nes ieškovas konkrečiai nesuformulavo savo pasirinkto teisių gynimo būdo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

18Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims nepagrįstai vilkinti procesą bei turėdamas tikslą užtikrinti koncentruotą, greitą ir efektyvų bylų nagrinėjimą, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniams veiksmams atlikti nustatė konkrečius terminus (CPK 73 str. 1 d.). Vienas iš tokių procesinių veiksmų, kuriam atlikti įstatymo leidėjas taip pat įtvirtino procesinį terminą, yra teisės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties įgyvendinimas. CPK 335 straipsnyje nustatyta, kad atskirieji skundai paduodami per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Tuo tarpu Įmonių bankroto įstatymo, kuriame įtvirtintos teisės normos yra specialiosios CPK teisės normų atžvilgiu, 10 straipsnio 13 dalyje nustatyta, kad nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta (CPK 22 str., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d.). Taigi, nutartims dėl bankroto bylos iškėlimo įstatymo leidėjas nustatė 10 dienų apskundimo apeliacine tvarka terminą, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamos nutarties priėmimo dienos.

19Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi, praleistas terminas atskirajam skundui paduoti gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 338 str.). Vertinant termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežasčių svarbumą, būtina atsižvelgti į tai, kad teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo nutartį ar sprendimą apeliacine tvarka yra viena pagrindinių procesinių teisių, išplaukianti iš teisminės gynybos prieinamumo (CPK 5 str.), procesinės teisės būti išklausytam ir pateikti savo paaiškinimus (CPK 42 str.), šalių lygiateisiškumo (CPK 17 str.), šalių rungimosi (CPK 12 str.) bei kitų civilinio proceso principų, kurių laikymasis užtikrina tinkamą procesą bei teisingą byloje kilusio ginčo išsprendimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad: „[...] jeigu apeliacinio apskundimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-3-135/2010, 2007 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-40/2007).

20Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog ieškovas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties, priimtos rašytinio proceso tvarka, kuria buvo atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą bei atsakovui iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos, įteikė paštui 2012 m. vasario 6 d. Vadinasi, ieškovas nežymiai, tai yra tik 3 dienomis praleido įstatymo leidėjo nustatytą 10 dienų terminą atskirajam skundui dėl šios nutarties paduoti (CPK 74 str. 7 d., Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 13 d.).

21Be to, iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties rezoliucinės dalies matyti, kad teismas, nurodydamas 10 dienų nutarties apskundimo terminą, neišaiškino byloje dalyvaujantiems asmenims nuo kada šis terminas turi būti skaičiuojamas (b.l. 53). Minėta nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka bei išsiųsta ieškovui paštu. Nustatytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad dėl teismo nevisiškai tiksliai apibrėžtos nutarties apskundimo tvarkos, ieškovas, atsižvelgęs į tai, kad ši nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, per klaidą nutarties apskundimo terminą skaičiavo nuo šios nutarties nuorašo įteikimo dienos. Teisėjų kolegija, įvertinusi susiklosčiusią faktinę situaciją bei atsižvelgusi į tai, kad CPK 291 straipsnio 1 dalies 7 punkte yra įtvirtinta teismo pareiga apibrėžti nutarties apskundimo tvarką ir terminą, daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovo suklydimą dėl termino pradžios atskirajam skundui paduoti nustatymo, visų pirma lėmė neaiškiai teismo nutartyje nurodyta nutarties apskundimo tvarka. Be to, byloje esanti medžiaga nesudaro pagrindo spręsti dėl ieškovo piktnaudžiavimo procesine teise paduoti atskirąjį skundą, siekiant vilkinti procesą ir pan. Priešingai, ieškovas, klaidingai laikydamas termino skaičiavimo pradžia nutarties įteikimo dieną, laikėsi nutartyje nurodyto 10 dienų termino atskirajam skundui paduoti ir tą nurodė atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties (b.l. 58-59). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija laiko pagrįstais ieškovo atskirojo skundo argumentus, kuriais jis įrodinėja, jog būtent neaiškiai apibrėžta skundžiamos nutarties apskundimo tvarka, o ne ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ar aplaidumas, lėmė nežymų termino atskirajam skundui paduoti praleidimą (CPK 12 ir 178 str.).

22Tuo tarpu jokių argumentų dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria buvo atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutartimi ieškovui paskirtos baudos panaikinimo bei dėl prašymo atidėti žyminį mokestį, nepagrįstumo ieškovas nenurodė (CPK 12 ir 178 str.).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo padarytas aiškus netikslumas atskirojo skundo reikalavime, nurodant, kad ieškovas prašo priimti naują sprendimą, nėra kliūtis tokio atskirojo skundo nagrinėjimui, nes, nepaisant reikalavimo formuluotės netikslumo, akivaizdu, kad ieškovas atskiruoju skundu prašo atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties paduoti bei šį atskirąjį skundą priimti (CPK 115 str. 4 d., 302 str., 338 str.). Todėl atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kad atskirasis skundas netenkintinas dėl netikslaus jo reikalavimo suformulavimo, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

24Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius įstatyminėms nuostatoms atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, kad apeliacinės instancijos teismas negali atnaujinti termino atskirajam skundui paduoti. Priešingai nei nurodo atsakovas, apeliacinės instancijos teismo teisė atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti tiesiogiai išplaukia iš CPK 307 straipsnio 2 dalyje ir CPK 338 straipsnyje įtvirtintų teisinių nuostatų.

25Taigi, nagrinėjamu atveju termino atskirajam skundui paduoti praleidimo priežastis, atsižvelgiant į tai, kad terminas yra praleistas nežymiai, pripažintina svarbia bei sudarančia pagrindą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties paduoti (CPK 78 str., 307 str. 2 d., 338 str.). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą tenkina iš dalies – panaikina Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties dalies, kuria iš ieškovo atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos, atnaujina terminą ieškovo UAB „Psyops Media“ atskirajam skundui dėl minėtos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties dalies paduoti, priima dėl šios dalies paduotą ieškovo atskirąjį skundą bei perduoda jį kartu su bylos medžiaga Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti dėl teisėjų kolegijos sudarymo ieškovo atskirajam skundui išnagrinėti (CPK 307 str. 2 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.). Teisėjų kolegijai nenustačius pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama likusi pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių likusios skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.), likusi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties dalis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 307 straipsnio 2 dalimi, 329 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1-2 punktais ir 338 straipsniu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties dalies, kuria iš ieškovo atsakovui buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, atnaujinti terminą ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Psyops Media“ atskirajam skundui dėl minėtos nutarties dalies paduoti, ieškovo atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties dalies priimti ir perduoti jį su bylos medžiaga Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui spręsti dėl teisėjų kolegijos sudarymo atskirajam skundui išnagrinėti.

28Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su pareiškimu,... 8. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 24 d. nutartimi netenkino ieškovo... 10. Vilniaus apygardos teisme 2012 m. vasario 9 d. buvo gautas ieškovo atskirasis... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 10 d. nutartimi atsisakė priimti... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Ieškovas UAB „Psyops Media“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 15. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 18. Įstatymo leidėjas, siekdamas užkirsti kelią byloje dalyvaujantiems asmenims... 19. Vadovaujantis CPK 78 straipsnio 1 dalimi bei CPK 307 straipsnio 2 dalimi,... 20. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 21. Be to, iš Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. nutarties... 22. Tuo tarpu jokių argumentų dėl skundžiamos nutarties dalies, kuria buvo... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovo padarytas aiškus netikslumas... 24. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus ir prieštaraujančius... 25. Taigi, nagrinėjamu atveju termino atskirajam skundui paduoti praleidimo... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutarties dalį,... 28. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 10 d. nutartį palikti...