Byla 2S-948-640/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UFMAB „Diskontas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UFMAB „Diskontas“ atskirąjį skundą dėl Zarasų r. apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Kariuomenės prašymą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UFMAB „Diskontas“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Lietuvos kariuomenė kreipėsi į Zarasų rajono apylinkės teismą prašydama iki ieškinio padavimo teismui, atsakovo UFMAB „DISKONTAS“ atžvilgiu imtis laikinųjų priemonių – uždrausti imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m.

4Nurodė, kad ieškovas turto patikėjimo teise valdo dalį pastato (II aukšto patalpos ir bendro naudojimo patalpos), esančio Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m., nuosavybės teise priklausančio Lietuvos Respublikai. UFMAB „DISKONTAS“ yra šio pastato bendrasavininkė ir jai nuosavybės teise priklauso I aukšto ir rūsio patalpos. UFMAB „DISKONTAS“ 2011-09-21 raštu informavo, jog nuo 2011-10-03 visiškai nutrauks jai priklausančių patalpų, esančių Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m, eksploatavimą. Dėl šių priežasčių bus nutrauktas bet koks šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimas per UFMAB „DISKONTAS“ patalpas. Dėl šio ginčo pareikš ieškinį.

5Zarasų rajono apylinkės teismas 2011-10-05 nutartimi (b.l. 16-17) patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė UFMAB „DISKONTAS“ į.k. 147693548, imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate, unikalus Nr. 4394-0022-4021, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad bendraturčiai nepasiekia bendro sutarimo dėl jiems priklausančio bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto naudojimo, sprendė, kad Lietuvos kariuomenės prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – draudimas UFMAB „DISKONTAS“ imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m., kol nebus šalių ginčas išspręstas iš esmės, laikytina prevenciniu tikslu, siekiant užkirsti kelią tolimesniam Lietuvos kariuomenės, interesų pažeidimui bei galimam žalos atsiradimui.

6Atsakovas UFMAB „Diskontas” atskiruoju skundu (b.l. 20-22), prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2011-10-05 nutartį. Nurodo, būsimo ieškinio ir laikinųjų apsaugos priemonių reikalavimų dalykai sutampa. Nurodė, kad tarp šalių Vilniaus m. 3 apylinkės teisme nagrinėjamos bylos pagrindas tarp tų pačių šalių iš esmės sutampa su šio ginčo pagrindu, todėl ginčas neturėtų būti priimtas nagrinėti teisme. Taip pat nurodo, kad atsakovas neturi galimybių atjungti tiekiamų komunalinių paslaugų pastate, todėl ieškovo žalos atsiradimas dėl atsakovo veiksmų neįmanomas. Nurodo, kad teismas uždrausdamas imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate netiksliai suformulavo įpareigojimą ir tokiu būdu nepagrįstai išplėtė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Taip pat nurodo, kad pritaikius minėtas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui nuostoliai tik didėtų, nes kol nebus teisme išspręstas ginčas, atsakovas negalės imtis jokių veiksmų, susijusių su atsijungimu nuo šildymo ir kitų komunalinių paslaugų sistemų.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 28-32) ieškovas Lietuvos kariuomenė prašo Zarasų rajono apylinkės teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1286-731/2011 palikti nepakeistą. Nurodo, kad šio ginčo pagrindas iš esmės nesutampa su jau nagrinėjamos bylos Vilniaus m. 3 apylinkės teisme ginčo pagrindu. Nurodo, kad kilo reali grėsmė, kad įgyvendinus pranešime nurodytus tikslus bus pažeistos Lietuvos kariuomenės, pastato bendrasavininkio, teisės į tinkamą patalpų valdymą, o be to minėtų paslaugų nebuvimas gali lemti ir žalos atsiradimą valdomose patalpose. Taip pat nurodo, kad atsakovo veiksmai, kelia pargįstą grėsmę atsirasti žalai Lietuvos Kariuomenės valdomose patalpose, todėl teismas priėmė pagrįstą nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurias laikė prevenciniu tikslu. Nurodo, kad teismas tinkamai suformulavo laikinųjų apsaugos priemonių įpareigojimą, kadangi ir neteisėtų darbų tąsa yra ir šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimas, todėl Zarasų rajono apylinkės teismas, kol nebus šalių ginčas išspręstas iš esmės, siekiant užkirsti kelią tolimesniam Lietuvos kariuomenės interesų pažeidimui bei galimam žalos atsiradimui, pagrįstai priėmė nutartį. Taip pat nurodo, kad 2011 m. gegužės 10 d. Lietuvos kariuomenės ir UFMAB ,,DISKONTAS“ atstovai apžiūrėjo pastato, adresu Šiaulių g. 32 / Vilniaus g. 61, Zarasuose, patalpas, ir nustatė, kad UFMAB ,,DISKONTAS“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose demontuoti visi radiatoriai, šildymo sistemos stovai, naujų sumontuotų šildymo sistemos įrenginių nepastebėta. Nurodo, kad pateiktu ieškiniu siekiama apginti valstybės interesus išvengiant žalos valstybės turtui padarymo ir prašoma įvertintini UFMAB ,,DISKONTAS“ veiksmus dėl savavališko teikiamų komunalinių paslaugų atjungimo visam pastatui bei užkirsti kelią bendraturčių teisę pažeidžiantiems veiksmams ar juos uždrausti.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

10Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, ieškovas Lietuvos Kariuomenė Zarasų r. apylinkės teisme 2011-10-21 pareiškė prevencinį ieškinį, siekdamas uždrausti UFMAB „Diskontas“ atlikti veiksmus vienašališkai nutraukiant bet kokį šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų tiekimą per jos patalpas, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti ieškovo patalpose, kol nebus iš esmės išspręstas šalių ginčas dėl Projekto, parengiamasis posėdis byloje paskirtas 2012-04-18. Kad ieškinys yra prevencinio pobūdžio, 2012-03-13 nutartimi konstatavo Vilniaus apygardos teismas (b. l. 35-36). Iki ieškinio padavimo teismui, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones uždraudžiant atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. 2011-10-05 Zarasų rajono apylinkės teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. uždraudė UFMAB „DISKONTAS“ į.k. 147693548, imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate, unikalus Nr. 4394-0022-4021, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m.

11CK 6.255 straipsnis įtvirtina prevencinio ieškinio institutą. Tokio ieškinio pareiškimo pagrindas yra realus pavojus, kad ateityje gali būti padaryta žalos. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama uždrausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 straipsnio 1 dalis). Taigi prevencinio ieškinio dalykas yra specifinis – reikalavimas uždrausti atlikti veiksmus, dėl kurių ateityje gali kilti žalos.

12Nors paprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu, tačiau prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys gali visiškai ar iš dalies sutapti. Prevenciniu ieškiniu siekiama uždrausti atsakovui atlikti veiksmus, sukeliančius realią žalos padarymo ateityje grėsmę (CK 6.255 straipsnis), o laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, įvertinus realią grėsmę, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Taigi, akivaizdu, kad vien dėl to, jog ieškinio reikalavimas ir prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra analogiško turinio, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, konkrečiu atveju galimas palankus ieškovui teismo sprendimas nepasieks CPK 2 straipsnyje nustatytų tikslų arba gali sukelti negrįžtamų padarinių, t. y. neužkirtus kelio atsakovo trukdymams, iš esmės būtų buvusi paneigta ieškovo teisė naudotis patalpomis ir plėtoti savo veiklą, o vėlesnis teismo sprendimo vykdymas labai pasunkėtų. Aplinkybė, kad minėta laikinosios apsaugos priemonė iš dalies susijusi su šioje byloje ieškovo pareikštais ieškinio reikalavimais, neužkerta kelio tokios apsaugos priemonės taikymui, nes teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia bylos iš esmės ir nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-654/2008).

13Apeliantas nurodo, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teisme nagrinėjamos bylos pagrindas tarp tų pačių šalių iš esmės sutampa su šio ginčo pagrindu, todėl ginčas neturėtų būti priimtas nagrinėti teisme. Dėl bylų tapatumo yra pasisakęs Vilniaus apygardos teismas 2012-02-13 nutartimi, ir konstatavo, kad abi civilinės bylos yra susijusios, tačiau jose pareikšti ieškiniai nėra tapatūs pagal du kriterijus – ieškinio pagrindą ir ieškinio dalyką (b. l. 35-36). Nutartis yra įsiteisėjusi. Vadovaujantis CPK 182 str. 1 d. 2 p. šių aplinkybių įrodinėti nereikia, todėl šis apelianto argumentas yra atmestinas.

14Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netiksliai suformulavo įpareigojimą ir tokiu būdu nepagrįstai išplėtė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą. Teismų praktikoje akcentuojama, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neišeinant už pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą. Laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų dėl atsakovo taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Byloje reiškiamas prevencinis ieškinys kuriuo siekiama uždrausti UFMAB „Diskontas“ atlikti veiksmus vienašališkai nutraukiant bet kokį šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų tiekimą per jos patalpas, kaip keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti ieškovo patalpose, kol nebus iš esmės išspręstas šalių ginčas dėl Projekto. Šiam tikslui Zarasų rajono apylinkės teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. uždraudė UFMAB „DISKONTAS“ į.k. 147693548, imtis šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo pastate, unikalus Nr. 4394-0022-4021, esančiame Šiaulių g. 32/Vilniaus g. 61, Zarasų m., t.y. pritaikytis laikinosios apsaugos priemonės neperžengia ieškinio reikalavimo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, atmestinas apelianto argumentas, dėl išplėstų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo masto.

15Kiti atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai yra teisiškai nereikšmingi ir savaime neįtakoja kitokio šio klausimo sprendimo būdo.

16Susiklosčius išvardintai situacijai darytina išvada, jog apelianto prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstas nei teisiškai nei faktiškai; tuo tarpu pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesines normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu.

17Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

18Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. spalio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai