Byla e2-2026-231/2015
Dėl 300,16 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,

2sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“, ieškinį atsakovei J. V. dėl 300,16 EUR skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 300,16 EUR skolą, kurią sudaro 128,69 EUR negrąžinta paskolos suma, 171,47 EUR palūkanų suma, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad UAB ,,4finance" ir atsakovė J. V. pagal Vivus.lt bendrąsias sutarties sąlygas 2012-02-01 sudarė vartojimo kredito sutartį. Šia sutartimi šalys susitarė, kad ieškovė paskolins atsakovei 144,81 EUR (500 Lt) sumą 7 mėnesių laikotarpiui, t.y. atsakovė turėjo grąžinti paskolą iki 2012-09-01. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2012-05-22 vartojimo kredito sutartį nutraukė vienašališkai.

6Ieškovės teigimu, Sutarties 4.1 p. šalys sulygo, jog už naudojimąsi kreditu, atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra Kredito kainos metine norma. Sutarties 7.1 punktu šalys susitarė, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, Sutarties 4.1 punkte nurodyta bendra palūkanų norma skaičiuojama nuo visos pradelstos mokėti sumos už visą pradelstą laiką. Šalys Sutarties specialiosiose nuostatose taip pat nustatė, kad vartojimo kredito bendra kredito kainos metinė norma sudaro 158,00 procentų. Atsižvelgiant į šias nuostatas ir į tai, kad atsakovė įsipareigojimų grąžinti visą kredito sumą neįvykdė ieškovė reikalauja iš atsakovės taip pat priteisti 171,47 EUR palūkanų.

7Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas tinkamai. 2015-10-30 teisme gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėjama UAB ,,4finance“ atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovė J. V. su pateiktu ieškiniu sutiko iš dalies ir pateiktu atsiliepimu nurodė, kad prašo teismo, atsižvelgti į tai, kad augina nepilnametį vaiką, jos gaunamas atlyginimas nėra didelis, nuosavybės teise neturi jokio priklausomo turto, priteistiną sumą sumažinti. Atsakovė taip pat nurodė, kad ieškovė skaičiuoja labai dideles palūkanas, todėl prašė ieškovo prašomą priteisti sumą sumažinti iki 150,00 EUR.

9Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą – teismui nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė, UAB ,,4finance" ir atsakovė J. V. pagal 2012-02-01 sudarė vartojimo kredito sutartį. Sutartimi sutarta, kad ieškovė paskolins atsakovei 144,81 EUR (500 Lt) sumą 7 mėnesių laikotarpiui, t.y. atsakovė J. V. gautą paskolą turėjo grąžinti iki 2012-09-01. (b.l. 9-10) Ieškovė nurodė, kad atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2012-05-22 vartojimo kredito sutartį nutraukė. Aplinkybės kad tarp šalių buvo sudaryta vartoji kredito sutartis ir kad ji nebuvo vykdyta pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas, taip pat neneigė atsakovė pateiktame atsiliepime.

12Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog tarp šalių sudarytos paskolos sutarties pagrindu atsirado paskolos prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsakovė pripažino, kad savo prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovės reikalavimas priteisti 128,69 EUR negrąžintą skolą, yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

13Be to, ieškovė prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos 158,00 proc. metinių palūkanų pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 punktą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku negrąžino kredito, ieškovė reikalauja iš atsakovės priteisti 171,47 EUR palūkanų, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 str. 2 d., 6.249 str. 1 d. ir 6.261 str.

14Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-502/2009, Nr. 3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas.

15CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012). Todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

16Nagrinėjamu atveju ieškovės nustatyta palūkanų norma yra 158,00 proc. (b.l. 9) Nors kreditas nebuvo grąžintas sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus daugiau, kaip trejiems metams nuo termino grąžinti kreditą pabaigos. Be to, kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, ilgiau nei metus metus skaičiuoja ir taip dideles metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į tai kad metinės palūkanos dvigubai viršija paskolos sumą, ir remdamasis LR CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., teismas priteisiamų palūkanų dydį mažina per pusę - iki 85,74 EUR.

17CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

18Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas iš dalies, t.y. ieškovei priteistinos palūkanos sumažintos nuo 171,47 EUR iki 85,74 EUR, teismas konstatuoja, kad yra patenkinta 71,44 proc. ieškinio reikalavimų, todėl iš atsakovės priteisia 10,72 EUR (15,00 EUR x 71,44 proc.) ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų už sumokėtą žyminį mokestį.

19Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministrės 2011-11-07 įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisiamos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 87, 88, 96, 98, 259, 260, 270 str., teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės J. V. 128,69 EUR negrąžintos paskolos sumos, 85,74 EUR palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 214,43 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2015-06-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 10,72 EUR bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,... 2. sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 300,16 EUR skolą, kurią sudaro... 5. Pateiktame ieškinyje ieškovas nurodė, kad UAB ,,4finance" ir atsakovė J. V.... 6. Ieškovės teigimu, Sutarties 4.1 p. šalys sulygo, jog už naudojimąsi... 7. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas įteiktas... 8. Atsakovė J. V. su pateiktu ieškiniu sutiko iš dalies ir pateiktu atsiliepimu... 9. Atsakovė į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė, UAB ,,4finance" ir atsakovė J. V.... 12. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, darytina išvada, jog tarp šalių... 13. Be to, ieškovė prašo priteisti palūkanų skaičiuojamų nuo kredito... 14. Pažymėtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę... 15. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovės nustatyta palūkanų norma yra 158,00 proc.... 17. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 18. Kai ieškinys tenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 19. Vadovaujantis CPK 96 str. 6 d. bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 87, 88, 96, 98, 259, 260, 270... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės J. V. 128,69 EUR negrąžintos paskolos sumos, 85,74... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...