Byla 2A-444-357/2011

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Bartašienės, kolegijos teisėjų: Reginos Agotos Gutauskienės, Egidijaus Mockevičiaus, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovei J. S.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo V. M. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-709-767/2011 pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovui V. M. dėl nepilnamečiui vaikui priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. J. S. ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą, prašydama pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimu iš atsakovo V. M. priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui R. M., t. y. priteisti išlaikymą po 300,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki sūnaus pilnametystės.

5Nurodė, kad pasikeitė vaiko poreikiai bei ieškovės turtinė padėtis. Ieškovė šiuo metu augina mažą vaikelį, yra vaiko priežiūros atostogose, yra ištekėjusi. Nepilnametis sūnus R. M. lanko mokamą sporto būrelį. Teigia, kad atsakovas nepastoviai mokėjo priteistą po 1/6 dydžio visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL išlaikymą sūnui, su juo nebendrauja visiškai, ieškovė viena jam atstoja ir motiną ir tėvą, todėl mano, kad 300,00 Lt suma per mėnesį nėra per didelė, ji atitinka vaiko poreikius, o atsakovas yra dirbantis, turi suaugusius vaikus, kuriems padeda, tai ir sūnui turi padėti, kuriam tik 12 metų.

6A. V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodydamas, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį gali skirti 130 Lt sumą. Teismo posėdžio metu sutiko mokėti sūnaus išlaikymui per mėnesį po 200,00 Lt.

7Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu ieškinį patenkino. Pakeitė Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo ir priteisė iš atsakovo V. M. nepilnamečiui vaikui R. M. išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt nuo 2011-02-01 iki vaiko pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Vaiko gyvenamąją vietą nustatė motinos gyvenamojoje vietoje. I. J. S. paskyrė nepilnamečio R. M. lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Priteisė iš atsakovo V. M. 108,00 Lt žyminio mokesčio valstybei.

8Teismas nustatė, kad atsakovas yra dirbantis, gauna kas mėnesį 1270,00 Lt atlyginimą, neturi kitų nepilnamečių išlaikytinių, turi nekilnojamojo turto. Pažymėjo, kad ieškovės bendros keturių asmenų šeimos pajamos per mėnesį sudaro 3200,00 Lt, ieškovei iki 2011-09-28 yra suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti. Teismas, įvertinęs įrodymus, padarė išvadą, jog atsakovas gali teikti vaiko išlaikymui per mėnesį po 300,00 Lt ir ši suma atitinka nepilnamečio vaiko poreikius ir interesus.

9Apeliaciniu skundu atsakovas V. M. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo dydžio, nurodė, kad padintas išlaikymas po 300,00 Lt priteisiamas nuo ieškinio padavimo dienos, t. y. nuo 2011-02-01, tačiau nenutraukė vykdymo pagal pakeistą teismo sprendimą, todėl naujai priteistas išlaikymas turi būti priteisiamas nuo naujo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

122. Nurodo, kad neaišku, kodėl skundžiamame sprendime nurodoma, kad priteisiamas po 300,00 Lt išlaikymas per mėnesį kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, kai atsakovas ir ieškovė turi tik vieną sūnų R. M..

133. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad ieškovės keturių asmenų šeimos pajamos sudaro 3200,00 Lt, neatsižvelgė į tai, kad ieškovė turi kitą sutuoktinį, todėl jos visos šeimos finansinė padėtis palengvėjo. Teismas skundžiamame sprendime visiškai neanalizavo vaiko poreikių dydžio, nenurodė įrodymų jų pagrindimui, o tik deklaratyviai kalba apie būtinumą sudaryti sąlygas, būtinas vaiko poreikių tenkinimui.

144. Nurodo, kad skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad atsakovas neturi kitų nepilnamečių vaikų, nors byloje yra įrodymų, kad atsakovas padeda dar dviems nepilnamečiams vaikams, kuriems išlaikymas priteistas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. balandžio 9 d. nutarimu ir ši aplinkybė konstatuota byloje esančiame Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendime.

155. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį, nurodė, kad atsakovas turi nekilnojamojo turto, tačiau jo neįvardijo, nevertino, ar iš šiuo turto atsakovas gauna pajamų. Teismas, nurodydamas, kad atsakovas per mėnesį gauna 1270,00 Lt atlyginimą, nevertino, kad iš šių pajamų atsakovui reikia ir pačiam pragyventi, ir teikti išlaikymą vaikams, todėl mano, kad teismas nesivadovavo proporcingumo turtinei tėvų padėčiai principu, neatsižvelgė į tai, kad ieškovės gaunamos pajamos yra didesnės už atsakovo.

166. Nurodo, kad skundžiamo sprendimo išvados nėra pagrįstos, sprendimas yra nemotyvuotas, todėl tai yra absoliutus sprendimo negalijimo pagrindas.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė J. S. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011m. balandžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

191. Nurodo, kad apeliacinis skundas neatitinka LR CPK 111 str. reikalavimų, nes atsakovas apeliaciniu skundu kreipiasi į Šiaulių apygardos teismą, o apeliacinio skundo rezoliucinėje dalyje nurodo, kad skundžiamą sprendimą panaikinti prašo Panevėžio apygardos teismo.

202. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pilnai, teisingai ir objektyviai išnagrinėjo visas šios bylos aplinkybes, atliko abiejų tėvų turtinės padėties analizę ir priėmė teisingą sprendimą. Mano, kad atsakovo apeliacinis skundas yra nemotyvuotas ir teisiškai nepagrįstas, jei jis nurodo, kad 130 Lt suma garantuoja augančiam ir besimokančiam vaikui socialiai priimtiną poreikių patenkinimo lygį.

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

23Dėl priteisto išlaikymo dydžio.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas V. M. ir ieškovė J. S. (buvusi „R“) turi nepilnametį sūnų R. M., gim. ( - ) (b. l. 3), kuriam iš atsakovo V. M. R. rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimu buvo priteistas išlaikymas po 1/6 dalį visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL (b. l. 5-6).

25Jau priteistas išlaikymo dydis gali būti sumažintas (padidintas), jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (LR CK 3.201 str. 1 d.), o atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas (LR CK 3.201 str. 2 d.). Taigi, pagrindas reikalauti keisti priteisto išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios šalių (vienos iš šalių) turtinės padėties pablogėjimą ar pagerėjimą, bei aplinkybės, patvirtinančios atsiradusias papildomas vaiko priežiūros išlaidas.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo priėmimo 2000 m. gegužės 1 d. teismo sprendimo, kuriuo nepilnamečiui šalių sūnui buvo priteistas išlaikymas po 1/6 dalį visų rūšių uždarbio (pajamų), bet ne mažiau 1 MGL, iki momento, kol ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu dėl priteisto išlaikymo dydžio padidinimo, praėjo beveik vienuolika metu, t. y. priimant 2000 m. gegužės 1 d. teismo sprendimą nepilnamečiui R. M. buvo beveik trys metai, o šiuo metu vaikas jau yra paauglys, kuriam ginčijamo teismo sprendimo priėmimo dieną buvo beveik 13 metų, kas neabejotinai suteikia pagrindo teigti, jog vaiko poreikiai padidėjo, ir kuriems patenkinti iš atsakovo priteisto išlaikymo sumos nebeužtenka. Be to, iš ieškovės pateiktų paskaičiavimų apie sūnaus poreikiams patenkinti reikalingas išlaidas matyti, kad jos per mėnesį vidutiniškai sudaro 825 Lt (b. l. 19). Teisėjų kolegija sprendžia, kad, atsižvelgiant į vaiko amžių, į tai, kad R. M. sportuoja (b. l. 20, 21), jam reikalingi vitaminai, sportinė apranga, sveikatos draudimas ir kt., 825 Lt per mėnesį išlaidos vaikui išlaikyti nėra per didelės, o atitinka tokio amžiaus vaiko poreikius, užtikrina normalias sąlygas vaiko vystymuisi. Atkreiptinas dėmesys, kad prašydama padidinti priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui, ieškovė didesnę atsakomybės dalį prisiėmė sau, t. y. iš atsakovo ji prašė priteisti sūnaus išlaikymui po 300 Lt per mėnesį, tokiu būdu pati prisiimdama pareigą teikti sūnaus išlaikymui po 525 Lt.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindiniai priteistino vaikų išlaikymo dydį lemiantys kriterijai, įtvirtinti CK, yra vaiko poreikiai ir tėvų turtinė padėtis (LR CK 3.192 str. 1, 2 dalys). Šių kriterijų pusiausvyrą padeda išlaikyti LR CK 3.3 str. 1 d. įtvirtintas prioritetinis vaiko teisių ir interesų apsaugos principas, kuriuo visais atvejais privalo vadovautis teismas, spręsdamas ne tik vaikų išlaikymo, bet ir kitus su vaiku susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2006; 2006 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2006; 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005). Sprendžiant dėl tėvų galimybės teikti vaikui optimalų išlaikymą, būtina įvertinti, ar jį teikdami, tėvai negalėtų tenkinti būtinų, gyvybiškai svarbių savo poreikių ir dėl to būtų pažeistas proporcingumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-77/2008).

28Kaip teisingai konstatuota pirmosios instancijos teismo sprendime, atsakovas yra pajėgus teikti sūnaus išlaikymui po 300 Lt per mėnesį. Tokias teismo išvadas pagrindžia byloje esantys rašytiniai įrodymai, o būtent tai, kad atsakovo gaunamas darbo užmokestis bruto yra 1270 Lt (b. l. 50-51), atsakovas savo vardu turi nekilnojamojo turto (b. l. 46-47, 48-49), kurį jis nekliudomai gali parduoti, o gautas lėšas skirti nepilnamečio sūnaus išlaikymui. Be to, atsakovas yra sveikas, darbingas, R. M. yra vienintelis išlaikymo reikalingas nepilnametis atsakovo V. M. sūnus, kitų nepilnamečių vaikų, kuriems reikalingas išlaikymas, atsakovas neturi, todėl 300 Lt priteisto išlaikymo suma negali būti vertinama kaip neproporcingai didelė, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį.

29Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad, neva, padeda dar dviem nepilnamečiams vaikams, tačiau įrodymų, pagrindžiančių šiuos argumentus nepateikia. Nors atsakovas nurodo, kad faktą, jog jis tekia išlaikymą dar dviem nepilnamečiams vaikams, patvirtina byloje esantis Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimas, nes jame konstatuotos šios aplinkybės, tačiau, kaip matyti iš paties atsakovo teismui pateikto atsiliepimo į ieškinį (b. l. 9), atsakovas pats nurodo, kad kiti du jo vaikai jau yra pilnamečiai. Byloje įrodymų, jog iš atsakovo būtų priteistas išlaikymas pilnamečiams jo vaikams, nėra, o iš byloje esančio Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimo turinio galima tik nustatyti, kad tuo metu, t. y. 2000 metais, atsakovas turėjo išlaikymo reikalingus tris nepilnamečius vaikus, tame tarpe sūnų R. M.. Duomenų, kad atsakovas ir dabar teiktų visiem trims vaikams išlaikymą byloje nepateikta.

30Nors iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovo motina L. M. yra neįgali, jai nustatytas didelių specialių poreikių lygis (b. l. 13, 14), tačiau įrodymų, jog atsakovas būtų paskirtas savo motinos globėju ar rūpintoju, byloje nėra, kaip nėra ir įrodymų, kad atsakovas teiktų materialinį išlaikymą savo motinai, kaip tai numatyta LR CK 3.205 str.

31Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmosios instancijos teismas neanalizavo vaiko poreikių dydžio, nenurodė įrodymų jų pagrindimui, neatsižvelgė į tai, kad ieškovės turtinė padėtis geresnė, nei atsakovo.

32Kaip jau konstatuota, ieškovė, prašydama pakeisti priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui, didesnę atsakomybės dalį, t. y. 225 Lt daugiau nei prašė priteisti iš atsakovo, prisiėmė sau, todėl, net ir nustačius, kad ieškovės finansinė padėtis geresnė, nei atsakovo, sumažinti iš atsakovo pirmosios instancijos teismo priteistą sumą, nėra pagrindo. Be to, kaip matyti iš Radviliškio UAB „A“pažymos, ieškovei J. S. nuo 2009-11-10 iki 2011-09-28 yra suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti (b. l. 23), ji šiuo metu nedirba, todėl patenkinus apeliacinį skundą ir priteisus iš atsakovo sūnaus išlaikymui tik 130 Lt per mėnesį, būtų pažeista LR CK 3.192 str. 3 d. nuostata, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

33Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant išlaikymo dydžio priteisimo klausimą yra būtina atsižvelgti į tai, pas kurį iš tėvų lieka gyventi nepilnametis vaikas, nes tokiu būdu jam ir taip neišvengiamai tenka didesnis aprūpinimo teikimas, nes tai susiję su nuolatiniu, kasdieniu materialiniu aprūpinimo užtikrinimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/20010).

34Byloje neginčytinai nustatyta, kad nepilnametis šalių sūnus gyvena su motina – ieškove J. S., todėl patenkinus net ir iš dalies atsakovo apeliacinį skundą, neabejotinai būtų pažeisti ieškovės interesai, nes jai tektų ne tik pareiga vienai rūpintis sūnaus kasdiene buitimi, auklėjimu, bet ir tektų neproporcingai didelė dalis pareigos materialiai išlaikyti sūnų.

35Be to, niekuo nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad prie ieškovės ir atsakovo sūnaus išlaikymo prisideda ieškovės sutuoktinis Ž. S. (b. l. 4), todėl ieškovė, neva, galinti skirti daugiau lėšų sūnaus išlaikymui, nei atsakovas. Kaip jau minėta, pareiga materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus tenka jų tėvams (LR CK 3.192 str.), todėl aplinkybės, kad ieškovės sutuoktinis geranoriškai prisideda prie atsakovo sūnaus išlaikymo, negali būti pagrindu mažinti iš atsakovo priteistą išlaikymo sūnui dydį.

36Atkreiptinas dėmesys, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais, tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui (vaikams) vystytis sąlygas (LR 3.192 str. 2 d.). Tai reiškia, jog tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais. Sąžiningo ir rūpestingo asmens, kuris turi pareigą išlaikyti nepilnametį vaiką, elgesio standartai reikalauja imtis visų jam prieinamų priemonių, kad gautų pajamas, pakankamas vaikui išlaikyti.

37Pažymėtina, kad atsakovo į bylą pateikti įrodymai, jog jo sutuoktinė T. M. nuo 2011-01-07 registruota darbo biržoje (b. l. 11), jog 2011 m. vasario mėnesį ji sirgo, buvo perkami vaistai (b. l. 12, 29-30), reikšmės bylai dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo neturi, kaip neturi reikšmės ir įrodymai apie atsakovo ir jo sutuoktinės mokamus mokesčius už komunalines paslaugas (b. l. 27, 31-41). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovo sutuoktinei būtų reikalingas išlaikymas, ar, kad ji būtų nedarbinga, jai būtų nustatyta globa ir rūpyba, ar, kad atsakovas turėtų pareigą ją išlaikyti. Komunalinius mokesčius moka visi, tame tarpe ir ieškovė, tačiau tai negali būti pagrindu atleisti, nors ir iš dalies, atsakovą nuo pareigos teikti išlaikymą savo nepilnamečiui sūnui.

38Dėl pareigos motyvuoti teismo sprendimą.

39Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nemotyvavo priimto procesinio sprendimo, todėl tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

40Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (LR CPK 263 str. ), šie reikalavimai yra susiję su įstatymine teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamą sprendimą, t. y. jį pagrįsti faktiniais ir teisiniais argumentais (LR CPK 270 str., 331str.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad pagal LR CPK 329 str. 2 d. 4 p. absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Neišsamių pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvų faktas savaime nėra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2009).

41Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai yra glausti, nesudaro pagrindo išvadai, kad jais nebuvo atsakyta į šalių pateiktus ir išdėstytus argumentus. Pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kuriomis remiantis būtų pagrindo priteisti iš atsakovo mažesnį išlaikymo dydį vaikui, nei ieškiniu prašė ieškovė. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nepažeidė teismo pareigos tinkamai motyvuoti priimtą sprendimą.

42Dėl padidinto išlaikymo priteisimo momento.

43LR CK 3.200 str. nurodyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos. Pareiga materialiai išlaikyti vaikus yra susijusi su gyvybiškai svarbių vaikų vystymosi poreikių patenkinimu, todėl ji turi būti teikiama nuolat, be pertraukų ir reikiamo dydžio bei formos. Todėl nustačius, kad ieškinio teismui pateikimo dieną šalių nepilnamečio sūnaus poreikiai, lyginant su 2000 metais buvusiomis aplinkybėmis, padidėjo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo padidintą išlaikymo sumą nuo ieškinio teismui pateikimo dienos. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismui nurodžius, kad keistinas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimu priteistas išlaikymo dydis ir priteisiama padidinta išlaikymo suma nuo 2011-02-01, t. y. nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, atskirai konstatuoti, kad toje dalyje nutraukiamas 2000 m. gegužės 1 d. sprendimo vykdymas, nereikia.

44Pažymėtina, kad tu atveju, jeigu atsakovas iki skundžiamo teismo sprendimo priėmimo ar įsiteisėjimo dienos teikė išlaikymą sūnui R. M. pagal Radviliškio rajono apylinkės teismo 2000 m. gegužės 1 d. sprendimą, jo sumokėta suma turi būti įskaityta į tą sumą, kuri priteista skundžiamu sprendimu. Tačiau tai turi padaryti išieškojimą vykdantis antstolis, arba tuo atveju, jeigu priteistą išlaikymo sumą atsakovas moka geranoriškai – pati ieškovė.

45Dėl kitų atskirojo skundo argumentų.

46Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje padaryta rašymo apsirikimo klaida ir nurodyta, kad priteisiamas iš atsakovo V. M. nepilnamečiui vaikui R. M. išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt kiekvienam vaikui iki vaikų pilnametystės, reikšmės teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi, nes tiek iš teismo sprendimo motyvuojamosios, tiek iš rezoliucinės dalies matyti, kad bylos esmė yra vienam nepilnamečiui vaikui – R. M., priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo klausimas.

47Atsižvelgiant į tai, teismo sprendimo rezoliucinės dalies antra pastraipa tikslintina, nurodant, kad pakeistinas 2000 m. gegužės 1d. sprendimas dalyje dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo ir priteistinas iš atsakovo V. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuo 2011-02-01 nepilnamečiui vaikui R. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt iki vaiko pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, vaiko gyvenamąją vietą nustatant motinos gyvenamojoje vietoje.

48Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme.

49Ieškovė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme nepateikė, todėl jos iš atsakovo nepriteistinos.

50Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo V. M. priteistina Valstybei 2,55 Lt (b. l. 68) išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

51Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

52Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

53Patikslinti sprendimo rezoliucinės dalies antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

54„Pakeisti 2000 m. gegužės 1d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui priteisimo ir priteisti iš atsakovo V. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) nuo 2011-02-01 nepilnamečiui vaikui R. M., gim. ( - ), a. k. ( - ) išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt iki vaiko pilnametystės, priteistą išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, vaiko gyvenamąją vietą nustatant motinos gyvenamojoje vietoje“.

55Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) Valstybei 2,55 Lt (du litus 55 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300 (gavėjo įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. J. S. ieškiniu kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą,... 5. Nurodė, kad pasikeitė vaiko poreikiai bei ieškovės turtinė padėtis.... 6. A. V. M. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu sutiko iš dalies,... 7. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 20 d. sprendimu... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas yra dirbantis, gauna kas mėnesį 1270,00 Lt... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas V. M. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas Radviliškio rajono... 12. 2. Nurodo, kad neaišku, kodėl skundžiamame sprendime nurodoma, kad... 13. 3. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad ieškovės... 14. 4. Nurodo, kad skundžiamo sprendimo motyvuojamojoje dalyje konstatuota, kad... 15. 5. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo turtinę padėtį,... 16. 6. Nurodo, kad skundžiamo sprendimo išvados nėra pagrįstos, sprendimas yra... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė J. S. prašo atsakovo apeliacinį... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Nurodo, kad apeliacinis skundas neatitinka LR CPK 111 str. reikalavimų, nes... 20. 2. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pilnai, teisingai ir objektyviai... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 23. Dėl priteisto išlaikymo dydžio.... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas V. M. ir ieškovė J. S. (buvusi... 25. Jau priteistas išlaikymo dydis gali būti sumažintas (padidintas), jeigu po... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo priėmimo 2000 m. gegužės 1 d. teismo... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagrindiniai priteistino vaikų išlaikymo... 28. Kaip teisingai konstatuota pirmosios instancijos teismo sprendime, atsakovas... 29. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad, neva, padeda dar dviem... 30. Nors iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovo motina L. M. yra... 31. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad priimdamas skundžiamą... 32. Kaip jau konstatuota, ieškovė, prašydama pakeisti priteistą išlaikymą... 33. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant išlaikymo... 34. Byloje neginčytinai nustatyta, kad nepilnametis šalių sūnus gyvena su... 35. Be to, niekuo nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad prie ieškovės ir... 36. Atkreiptinas dėmesys, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų... 37. Pažymėtina, kad atsakovo į bylą pateikti įrodymai, jog jo sutuoktinė T.... 38. Dėl pareigos motyvuoti teismo sprendimą.... 39. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 40. Teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir teisėtas (LR CPK 263 str. ), šie... 41. Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo... 42. Dėl padidinto išlaikymo priteisimo momento.... 43. LR CK 3.200 str. nurodyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 44. Pažymėtina, kad tu atveju, jeigu atsakovas iki skundžiamo teismo sprendimo... 45. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų.... 46. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje... 47. Atsižvelgiant į tai, teismo sprendimo rezoliucinės dalies antra pastraipa... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme.... 49. Ieškovė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės... 50. Apeliacinį skundą atmetus, iš atsakovo V. M. priteistina Valstybei 2,55 Lt... 51. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 52. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2011 m. balandžio 20 d. sprendimą iš... 53. Patikslinti sprendimo rezoliucinės dalies antrą pastraipą ir ją išdėstyti... 54. „Pakeisti 2000 m. gegužės 1d. sprendimą dalyje dėl išlaikymo dydžio... 55. Priteisti iš atsakovo V. M. (a. k. ( - ) Valstybei 2,55 Lt (du litus 55 ct)...