Byla B2-2423-527/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „GIT TRANSPORT“ (trečiasis asmuo UAB „Tekas“)

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „CONLEX“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „GIT TRANSPORT“ (trečiasis asmuo UAB „Tekas“) ir

Nustatė

2ieškovė 2012-08-29 pateikė teismui pareiškimą (ieškinį), kuriuo prašo iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Pareiškime (ieškinyje) nurodoma, jog atsakovė neatsiskaito su kreditore, kuriai, perėmusiai reikalavimo teisę iš UAB „Jupojos Technika“, atsakovė yra skolinga 2 915,27 Lt bei 6 proc. metines palūkanas pagal neapmokėtas UAB „Jupojos Technika“ sąskaitas faktūras, todėl manytina, kad atsakovė yra nemoki, kad atsakovės skolos viršija pusę jos balanse įrašyto turto vertės ir kad ji negali ir negalės ateityje įvykdyti visų savo įsipareigojimų. Ieškovė laikėsi LR įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje numatytų reikalavimų. Administratoriumi siūlomas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi darbuotojus su ilgamete patirtimi, o tai, jog šiuo metu UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras nėra perkrautas bankroto bylų administravimo darbu, įrodo, kad skiriamas bankroto administratorius sugebės tinkamai ir laiku atlikti visas savo pareigas, skirti tam pakankamai laiko ir dėmesio, greičiau ir mažesniais kaštais atlikti bankroto procedūrą. Tai užtikrins teismų praktikoje suformuotų nuostatų įgyvendinimą bankroto procese, t. y. teismas turi siekti, kad bankroto procesas vyktų kaip galima ekonomiškiau bei operatyviau, o paskirto administratoriaus patirtis leistų operatyviau vykdyti bankroto procedūras bei sąlygotų bankroto eigos efektyvumą ir nepertraukiamumą, todėl ši įmonė sugebėtų tinkamai administruoti atsakovės bankroto procedūrą.

3Trečiasis asmuo UAB „Tekas“ 2012-09-18 teisme gautu pareiškimu taip pat prašo atsakovei iškelti bankroto bylą (nes atsakovė, kurios skola pagal neapmokėtą vekselį siekia 20 016,31 Lt, su juo neatsikaito), o administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (b. l. 38-40). Trečiasis asmuo nurodo, jog jo siūlomas administratorius vykdo 25 bankroto procedūras bei yra užbaigęs 6 bankroto procedūras, direktorius Arūnas Gedeikis yra baigęs 50 bylų, šiuo metu vykdo 26 procedūras, įmonėje dirba 3 patyrę fiziniai bankroto administratoriai, kurių kompetencija leistų efektyviai ir sklandžiai organizuoti atsakovės bankroto procesą.

4Kadangi trečiasis asmuo taip pat laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje numatytų reikalavimų ir įspėjo atsakovę, jog neatsiskaičius per 30 dienų, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, UAB „Tekas“ laikytina trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais.

52012-10-09 teisme gauti atsakovės finansinę būklę pagrindžiantys įrodymai, iš kurių galima spręsti, ar yra pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą.

6Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini, atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

7Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

8Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2012-01-08 balansą atsakovės bendra turto vertė sudaro 327 313 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 579 760 Lt, tarp jų 510 405 Lt sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir 69 355 Lt po vienerių metų. 2012-01-08 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovė finansiniais metais patyrė 289 204 Lt nuostolių. Pagal teismui pateiktą 2011-01-01 iki 2011-12-31 ataskaitinio laikotarpio balansą įmonės turimo turto vertė sudarė 605 397 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 568 641 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis atsakovė finansiniais metais patyrė 59 250 Lt nuostolių. Iš kreditorių sąrašo spręstina, kad 2012-08-31 kreditoriams buvo pradelsta sumokėti viso 295 631,98 Lt. Taip pat atsakovė yra skolinga Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai 28 323,75, Valstybinio socialinio draudimo fondui – 11 007,55 Lt bei 27 715,93 Lt skolą darbo užmokesčio darbuotojams. Įrodymams patvirtinant, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, be to, ji turi pradelstus įsipareigojimus darbuotojams, pripažintina, kad įmonė yra nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

10Iškėlus atsakovei bankroto bylą, jos administratore skirtinas UAB „Bankrotų administravimo grupė“, turinti leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 156, atitinkantis administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-09-25 raštas Nr. (6.20) A2-3551) (b. l. 67) (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan., yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012, 2012-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012). Nekilus abejonių dėl siūlomų bankroto administratorių nešališkumo ir nesuinteresuotumo bylos baigtimi, teismas, atsižvelgęs į kandidatūras pasiūliusių pareiškėjų finansinių reikalavimų dydžius (ieškovės – 2 915,27 Lt, trečiojo asmens - 20 016,31 Lt), pripažįsta, kad kreditorius, kurio finansinis reikalavimas didesnis, turi ir didesnį materialinį suinteresuotumą, kad bankroto procedūros metu administratorius kaip įmanoma aktyviau ir operatyviau vykdytų savo pareigas, kas sudarytų didesnes galimybes ir kitų trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui. Teismas taip pat įvertina aplinkybę, kad trečiasis asmuo UAB ,,Tekas“ įspėjimą atsakovei, kad, nesumokėjus skolos per 30 dienų, bus kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (b. l. 43), atsakovei išsiuntė dar 2012-05-04 (b. l. 44) ir įteikė 2012-05-08, kai tuo tarpu ieškovė savo įspėjimą įteikė tik 2012-07-18 (b. l. 9). Vadinasi, trečiasis asmuo bankroto bylos iškėlimo atsakovei procedūras pradėjo anksčiau nei ieškovė, tačiau neskubėjo teismui teikti ieškinio, siekė reikalavimo patenkinimo ne teisminiu keliu, kai tuo tarpu ieškovė, tik įgijusi 2007-07-10 Reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 7) reikalavimo teisę į atsakovės skolą, 2012-07-11 išsiuntusi apie tai pranešimą (o tuo pačiu ir įspėjimą) (b. l. 8), įteiktą atsakovei 2012-07-18 (b. l. 9), gana operatyviai kreipėsi į teismą, pateikdama 2012-08-14 administratoriaus sutikimą (b. l. 16), nors, akivaizdu, jog administratoriaus sutikimo davimo metu dar net nebuvo suėjęs nustatytas 31 d. terminas skolai sumokėti. Šios aplinkybės, teismo nuomone, taip pat vertintinos trečiojo asmens pasiūlytos administratoriaus kandidatūros naudai, nes, akivaizdu, jog trečiojo asmens įstojimas į pradėtą bankroto bylą nėra impulsyvus ir daugiau yra susijęs su siekiu patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus, o ne su siekiu, kad bankroto procesą vykdytų būtent jo pasiūlytas administratorius.

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str.,

Nutarė

12iškelti atsakovei UAB „GIT TRANSPORT“ (į. k. 302250030, reg. Kėdainių r. sav. Medekšių k. Kudžionių g. 8) bankroto bylą.

13UAB „GIT TRANSPORT“ administratore paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (į. k. 302411512, reg. Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-10, Kauno skyriaus adresas: D. Poškos g. 6 B-2, Kaunas), turinčią leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 156.

14Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „GIT TRANSPORT“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovės UAB „GIT TRANSPORT“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Išaiškinti UAB „GIT TRANSPORT“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei, trečiajam asmeniui ir administratorei.

18Pavesti bankrutuojančios UAB „GIT TRANSPORT“ administratorei atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu tvarka sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė 2012-08-29 pateikė teismui pareiškimą (ieškinį), kuriuo prašo... 3. Trečiasis asmuo UAB „Tekas“ 2012-09-18 teisme gautu pareiškimu taip pat... 4. Kadangi trečiasis asmuo taip pat laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyje... 5. 2012-10-09 teisme gauti atsakovės finansinę būklę pagrindžiantys... 6. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini, atsakovės bankroto... 7. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2012-01-08 balansą atsakovės bendra... 9. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą... 10. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, jos administratore skirtinas UAB... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str.,... 12. iškelti atsakovei UAB „GIT TRANSPORT“ (į. k. 302250030, reg. Kėdainių... 13. UAB „GIT TRANSPORT“ administratore paskirti UAB „Bankrotų administravimo... 14. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Išaiškinti UAB „GIT TRANSPORT“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 18. Pavesti bankrutuojančios UAB „GIT TRANSPORT“ administratorei atlikti... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu...