Byla 2-847/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, R. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutarties dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Forvitas“ iškėlimo ir administratoriaus skyrimo civilinėje byloje Nr. B2-552-372/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo partneris“, uždarosios akcinės bendrovės „AS 24 Lietuva“, trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus R. B. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Forvitas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Skolų valdymo partneris“ ir UAB „AS 24 Lietuva“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui, kadangi šis neatsiskaitė už pateiktas prekes ir liko skolingas ieškovui UAB „AS 24 Lietuva“ 12 469,14 Lt už kurą ir 4 558,21 Lt delspinigių, o ieškovui UAB „Skolų išieškojimo partneris“ - 5 889,26 Lt pagal pavedimus išieškoti skolą. Administratoriumi prašė skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

5Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, R. B., būdamas UAB „Forvitas“ 33 procentų akcijų savininku ir įmonės direktoriumi, prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, kadangi įmonė yra nemoki, jam kaip akcininkui yra skolinga 283 709,54 Lt. Įmonės administratoriumi prašė paskirti UAB „Atveika“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi ieškovų ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui tenkino – nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Forvitas“. Administratoriumi nutarė paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

8Teismas, išanalizavęs bylos duomenis, sprendė, kad įmonė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas atsižvelgė į tai, kad tretysis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, R. B., būdamas įmonės vadovas ir 33 procentų akcijų savininkas, aiškiai nesirūpino, kad būtų visų pirma ginami kreditorių interesai. Teismui buvo pateikti du 2011 m. gruodžio 31 d. balansai, kuriuose nurodyti absoliučiai skirtingi turimo turto duomenys, nors teismas buvo pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones. Tai rodo, kad skiriamam administratoriui bus privalu detaliai įvertinti ir paties vadovo bei akcininkų veiklą. Atsižvelgdamas į tai, teismas nurodė, jog R. B. prašymas skirti jo siūlomą administratorių gali sukelti abejonių kreditoriams. Todėl nesant pretenzijų ar abejonių dėl abiejų siūlomų administratorių kvalifikacijos, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas sprendė, kad šiuo atveju administratoriumi būtų geriau skirti ieškovų nurodytą juridinį asmenį - UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, R. B. prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartį dalyje dėl administratoriaus skyrimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – administratoriumi skirti UAB „Atveika“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Atveika“ darbo krūvis ir užimtumas yra žymiai mažesnis, nes ši įmonė vykdo 26 bankroto procedūras, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – 178. Didelis paskirtojo administratoriaus darbo krūvis gali kliudyti sklandžiam ir greitam atsakovo bankroto procedūrų atlikimui.
  2. UAB „Atveika“ buveinė yra Šiauliuose, kur nagrinėjama UAB „Forvitas“ bankroto byla, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ – Kaune, todėl administratoriumi paskyrus UAB „Atveika“, būtų išvengta papildomų kelionių iš kito miesto, taip taupant kreditorių išlaidas, skirtas įmonės administravimui ir būtų operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai.
  3. Teismo motyvas, kad trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, siūloma administratoriaus kandidatūra gali sukelti abejonių kreditoriams, yra visiškai nepagrįstas. Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, kreipėsi į teismą, pateikdamas patikslintą 2011 m. įmonės balansą, praėjus dviems mėnesiams po to, kai kreipusis į teismą ieškovams įmonė buvo įpareigota pateikti balansą. Todėl duomenys balansuose skiriasi, nes per šį dviejų mėnesių laikotarpį vyko įmonės veikla, buvo tikslinamos skolos.

11Ieškovai UAB „Skolų valdymo partneris“ ir UAB „AS 24 Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, R. B. atskirojo skundo netenkinti ir palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Administratoriaus darbo krūvis nelemia vieno ar kito administratoriaus prioritetiškumo, todėl aplinkybė, kad paskirtas bankroto administratorius turi didesnį darbo krūvį, negali būti reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvių pagrindų, sudarančių abejonių dėl paskirtojo administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo, neatitikimo Įmonių bankroto įstatyme numatytiems reikalavimams, o apeliantas jokių įrodymų, kad egzistuotų šios aplinkybės nepateikė.
  2. Tai, kad R. B. siūlomas administratorius turi patalpas Šiauliuose, nesant įrodymų, kad teismo paskirtasis administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatyme numatytiems reikalavimams, nesudaro pagrindo keisti ginčijamos teismo nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo. Be to, atstumas tarp paskirtojo administratoriaus Kaune ir bankrutuojančios įmonės buveinės Stonų k. Raseinių r. sav., sudarantis 84 kilometrus, tad yra nedaug didesnis nei atstumas tarp R. B. siūlomo bankroto administratoriaus patalpų Šiauliuose ir bankrutuojančios įmonės buveinės, kuris sudaro 78 kilometrus.
  3. Teismui pateikti duomenys įmonės balansuose yra absoliučiai skirtingi, o ne patikslinti, tad R. B. argumentas, jog jis pateikė tikslesnį balansą, yra nemotyvuotas ir nepagrįstas jokiais įrodymais. Ši aplinkybė sudaro pagrindą abejoti R. B. sąžiningumu. Todėl sutiktina su teismo išvada, kad paskirtajam administratoriui reikės detaliai įvertinti ir įmonės vadovo R. B., ir akcininkų veiklą, todėl pagrįstai pasirinktas ieškovų, o ne trečiojo asmens siūlytas administratorius.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str.).

14Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš minėtuose straipsniuose įtvirtintų teisės normų seka, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tokia teismui suteikta teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. ĮBĮ nepateikia kriterijų, į kuriuos turėtų atsižvelgti teismas parinkdamas bankrutuojančios įmonės administratorių. CPK 3 straipsnio 7 dalis nustato, jog tuo atveju, kai įstatymai ar ginčo šalių susitarimas numato, kad tam tikrus klausimus teismas sprendžia savo nuožiūra, teismas tai darydamas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Taigi, viena vertus, teismui suteikta diskrecijos teisė parenkant administratoriaus kandidatūrą, antra vertus, ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra ĮBĮ nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012). Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka ĮBĮ įtvirtintus kriterijus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

15Nagrinėjamu atveju teismas sprendė dėl ieškovų pasiūlytos UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, R. B., kuris yra įmonės vadovas ir akcininkas, pasiūlytos UAB „Atveika“ kandidatūrų. Nurodęs, kad abiejų administratorių kandidatūros yra lygiavertės, teismas UAB „Forvitas“ administratoriumi paskyrė ieškovų pasiūlytą UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, atsižvelgiant į tai, jog administratorius turės tirti ir vertinti tiek bankrutuojančios įmonės vadovo, tiek akcininkų veiksmus, o byloje esantys duomenys (skirtingi įmonės balansų, kurių sudarymo laiką skiria pora mėnesių, duomenys, nesant tokius skirtumus galinčių nulemti objektyvių priežasčių) leidžia daryti prielaidą dėl įmonės vadovo nesąžiningumo, todėl siekiant užtikrinti nešališką ir objektyvų bankroto procedūrų atlikimą, skirtinas ne įmonės vadovo, o kreditorių pasiūlytas administratorius. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šio administratoriaus paskyrimu siekiama užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, siekiant išvengti ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba kad tokių ginčų kiltų kuo mažiau.

16Atskirojo skundo argumentai, kad ne teismo paskirtas, o apelianto pasiūlytas administratorius galės tinkamiau vykdyti bankroto procedūras, nes UAB „Atveika“ turi mažesnį darbo krūvį ir jo buveinė yra arčiau bankrutuojančios įmonės negu teismo paskirto administratoriaus, nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai kaip darbo krūvis ir buveinės adresas yra fakultatyviniai, nė vienas iš jų savaime nėra lemiamas ir nesuteikia pranašumo. Tuo labiau šie kriterijai negali suteikti UAB „Atveika“ pranašumo prieš UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsižvelgiant į tai, kad nors UAB „Atveika“ ir administruoja mažesnį bankroto procedūrų skaičių (25), šioje įmonėje dirba mažiau darbuotojų (2), o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nors ir vykdo 174 bankroto procedūras, joje dirba 10 darbuotojų, tad esminio krūvio skirtumo, tenkančio vienam įmonės darbuotojui, nėra. Kelių kilometrų atstumo skirtumas tarp UAB „Atveika“ ir bankrutuojančios įmonės buveinių bei tarp UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir bankrutuojančios įmonės buveinių taip pat nelaikytinas esminiu kriterijumi, lemiančiu UAB „Atveika“ pranašumą.

17Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Nagrinėjamu atveju apeliantas atskirajame skunde nekėlė klausimo dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams. Teisėjų kolegija pažymi, kad pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas, nėra pagrindo. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje duomenų, jog pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę, kad jo taikyti administratoriaus parinkimo kriterijai būtų teisiškai nereikšmingi arba kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą, nėra. Atsižvelgiant į šiuos argumentus laikytina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį dėl administratoriaus skyrimo, naikinti ar pakeisti ją nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Skolų valdymo partneris“ ir UAB „AS 24 Lietuva“ prašė... 5. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, R. B., būdamas UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. vasario 8 d. nutartimi ieškovų ir... 8. Teismas, išanalizavęs bylos duomenis, sprendė, kad įmonė yra nemoki ir jai... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, R.... 11. Ieškovai UAB „Skolų valdymo partneris“ ir UAB „AS 24 Lietuva“... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl... 14. Vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4... 15. Nagrinėjamu atveju teismas sprendė dėl ieškovų pasiūlytos UAB „Įmonių... 16. Atskirojo skundo argumentai, kad ne teismo paskirtas, o apelianto pasiūlytas... 17. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios... 18. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 20. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....