Byla B2-1134-613/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Jala“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Jala“ direktorės G. Š. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Jala“,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Jala“ direktorė G. Š. prašo iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Jala“. Paaiškino, kad įmonė yra įregistruota 2009 m. balandžio 16 d. bendrovės 2015-12-31 dienos balanso duomenimis mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 96881 Eur, o Bendrovės turtas – 125573 Eur. UAB „Jala“ įvertino būsto rinkoje egzistuojančią ekonominių būstų miesto centre, kur yra išvystyta socialinė infrastruktūra, išaugusią paklausą, todėl 2012 m. UAB „Jala“ nusipirko 913,90 kv. m. bendro ploto viešbučio su kavine patalpas. Viešbučiui pirkti bei remontuoti bendrovė iš kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ 2012-02-02 pasiskolino lėšas. Po rekonstrukcijos, įmonei priklausančios patalpos padalintos į 36 dviejų kambarių butus; 4 dviejų kambarių butus (56 kv. m) ir 4 vieno kambario butus. Rekonstrukcijos darbai buvo vykdomi etapais. Vykdant rekonstrukcijos darbus 2012 metais, nors jau vyko butų pardavimai ir buvo gauta 78176 Eur pajamų, tačiau bendrame rezultate bendrovė patyrė 105957 Eur nuostolį. 2013 metais butų pardavimo pajamos sudarė 79575 Eur ir leido gauti 41942 Eur pelną. 2014 metais vėl buvo remontuojamos neparduotos patalpos, todėl bendrovė patyrė 137708 Eur nuostolį. 2014 metai nebūtų buvę nuostolingi, tačiau butų, kurie iš esmės buvo parduoti 2014 metais, pirkimo pardavimo sandoriai buvo pasirašyti jau 2015 metais. 2015 metus bendrovė užbaigė su 199373 Eur pelnu. Bendras visų 4 metų rezultatas sudaro 2350 Eur nuostolį, bet medžiagos pabaigti įrengti objektus yra supirktos, užbaigimo darbams lėšų reikia nebedaug, lėšas investuos pati akcininkė per įstatinio kapitalo didinimą. Šiuo metu yra likę 2 neparduoti objektai – baras bei 2 kambarių butas. Pardavus šias patalpas tikimasi gauti 91171 Eur pajamų. Patalpų pirkimui bei daliniam remontui Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“ 2012-02-02 suteikė bendrovei 217215,01 Eur paskolą laikotarpiui iki 2017-01-31 su 9 proc. fiksuota palūkanų norma. Siekiant iš kredito unijos gauti kreditą, bendrovė turėjo tapti unijos nariu ir įsigyti 44311,87 Eur dydžio pajų. Įsigijus viešbučio patalpas buvo pradėti patalpų perprojektavimo ir remonto darbai, kurie tęsėsi ir rudens-žiemos sezonu. Kadangi butai buvo neišparduoti, už visų patalpų šildymą AB „Klaipėdos energija“ turėjo mokėti UAB „Jala“, taip susidarė 10630,04 Eur skola, dėl kurios išieškojimo antstolis A. S. areštavo UAB „Jala“ turtą. Šių metų pradžioje bendrovė susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu, todėl susikaupė 1927,62 Eur dydžio finansinė skola kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“. Šiuo metu UAB „Jala“ susiklosčiusi sudėtinga finansinė situacija. Už UAB „Jala“ suteiktas nuomos paslaugas jai liko neatsiskaitęs fizinis asmuo 7382,39 Eur. Klaipėdos miesto apylinkės teismui yra pateiktas ieškinys dėl skolos priteisimo. Bendra gautina suma yra 71837,00 Eur (44312,00 Eur pajus kredito unijoje). UAB „Jala“ apskaitos duomenimis yra skolinga tiekėjams 24698 Eur, 69923,75 Eur yra paskolos likutis kredito unijai. Pradelstų skolų darbuotojams ar mokesčius surenkančioms įstaigoms įmonė neturi. Įmonė siekia atstatyti teisingumą ir nevengia atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas netenkintinas

4Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4-7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 4 d. restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 str. išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 str. reikalavimai. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė atitinka šias sąlygas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 str. 1 d. 2 ir 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 str. išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 str. ir 6 str. 2 d. 1 p. nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

5Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 2-3 d.), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 16 d. nutartis Nr. 2-691-330/2015). Todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar UAB „Jala“ yra pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei ar nėra kitų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą.

6Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri, be kita ko, nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-82/2013).

7Vertinant UAB „Jala“ finansinę padėtį, pirmiausiai pastebėtina, kad bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentai leidžia daryti išvadą, kad atsakovės patiriami finansiniai sunkumai nėra laikini. Nors UAB „Jala“ nurodo, jog 2015 metus užbaigė su 199373 Eur pelnu, pažymėtina, jog bendrovės veikla 2015 metais buvo nuostolinga, t. y. bendrovės įsipareigojimai viršijo gautą pelną, iš UAB „Jala“ 2015.01.01-2015.12.31 balanso (b. l. 63) matyti, jog 2015 metais įmonė patyrė 10446 Eur nuostolių. Tuo tarpu bendrovės turimas turtas 2015 metais sudarė 125573 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 96881 Eur, t. y. UAB „Jala“ įsipareigojimai viršijo pusę turimo turto. Iš UAB „Jala“ 2014.01.01-2014.12.31 balanso (b. l. 66) matyti, jog 2014 metais įmonė patyrė 206823,16 Eur nuostolių, tų pačių metų finansinės ataskaitos duomenimis (b. l. 67) UAB „Jala“ nuostoliai sudarė 137798,60 Eur. 2014 metais bendrovės turimas turtas sudarė 299073,22 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 193732,62 Eur. Iš UAB „Jala“ pateiktų finansinių duomenų taip pat matyti, jog 2013 metais įmonė turėjo materialaus turto 381963,33 Eur, finansinio turto už 44311,86 Eur, 2014 metais įmonė turėjo materialaus turto 96373,09 Eur, finansinio turto už 44311,86 Eur, o 2015 metais materialaus turto yra 90446 Eur, finansinis turtas nenurodytas, t. y. nuo 2013 metų įmonės turimas turtas kiekvienais metais nuosekliai mažėja ir 2015 metus bendrovė baigė nuostolingai. Kad patiriami finansiniai sunkumai UAB „Jala“ nėra laikini patvirtina ir UAB „Jala“ direktorė pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Jala“ iškėlimo, t. y. pareiškimo 4 lape (b. l. 5) nurodoma, jog UAB „Jala“ 2013-2014 metų laikotarpiu veiklą vykdė nuostolingai.

8Nors atsakovė nepateikė informatyvaus kreditorių sąrašo, su konkrečiai nurodytais atsiskaitymo terminais, tačiau iš pareiškimo turinio, metmenų bei kreditorių sąrašo matyti, jog pradelstos skolos kreditoriams 2016 m. balandžio mėn. (kreipimosi į teismą metu) sudarė 96881 Eur. Taigi spręstina, jog šiuo metu atsakovės įsipareigojimai žymiai viršija pusę balanse nurodyto turto vertės.

9Taip pat pažymėtina, jog UAB „Jala“ restruktūrizavimo plano metmenų 8 punkte nurodo, jog informacijos apie vykdomas bylas neturi (b. l. 39), tačiau pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Jala“ iškėlimo nurodo, jog antstolis A. S. vykdo išieškojimą AB „Klaipėdos energija“ naudai bei areštavo UAB „Jala“ turtą, UAB „Jala“ restruktūrizavimo plano metmenų 5 punkte (b. l. 25) taip pat pateikta informacija apie areštuotą įmonės turtą.

10Taip pat pažymėtina, jog UAB „Jala“ nepateikė informacijos apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai (ĮRĮ 5 str. 1 d. 5 p.), tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog teisme yra nagrinėjami ginčai, kur UAB „Jala“ yra atsakovė, t. y. įmonei „Jala“ yra pareikšti turtiniai reikalavimai (civilinė byla Nr. e2-6161-676/2016, Nr. e2-3010-838/2016, eL2-2311-676/2016, e2-1660-676/2016 ir kt.).

11UAB „Jala“ nurodo, jog pradelstų skolų darbuotojams ar mokesčius surenkančioms įstaigoms įmonė neturi, tačiau iš viešų duomenų matyti, jog pareiškimo teismui pateikimo metu UAB „Jala“ turėjo 17,89 Eur socialinio draudimo skolą. Nors įsiskolinimas nėra didelis, tačiau jis paneigia UAB „Jala“ pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos pareiškėjai iškėlimo metu pateiktus duomenis apie UAB „Jala“ padėtį.

12Teismas taip pat kritiškai vertina UAB „Jala“ pateiktus duomenis apie medžiagų turimų patalpų remontui įsigijimo momentą. Pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Jala“ iškėlimo antrame lape (b. l. 3) nurodoma, jog medžiagos pabaigti įrengti objektus yra supirktos, užbaigimo darbams lėšų reikia nebedaug, tačiau restruktūrizavimo plano metmenų 6.3.1. punkte „Atsargos“ (b. l. 28) yra nurodoma, jog bendrovė atsargų neturi, t. y. iš esmės statybines medžiagas perka sutartiniai partneriai, atliekantys rekonstravimo darbus.

13Pareiškėja restruktūrizavimo plano metmenų 10.2. punkte (b. l. 39) taip pat nurodo, jog numatomo įsigyti turto įmonė neturi, tačiau 10.6. punkte jau nurodyta, jog UAB „Jala“ turi ambicijų nupirkti iš VšĮ „Klaipėdos paguoda“ pastato 4-tą aukštą, jį pertvarkyti į butus, juos parduoti ir uždirbti pelną. 10.7 p. taip pat numato, jog UAB „Jala“ įsigyja naujas patalpas ir plečia savo veiklą. Tačiau tokiems savo teiginiams pagrįsti pareiškėja nepateikė jokių argumentuotų paaiškinimų ar objektyvių įrodymų. Todėl teismas šį argumentą laiko deklaratyviu ir neįrodytu (CPK 178 str.).

14Duomenų, kad šiuo metu yra iš esmės pasikeitusi bendrovės turto sudėtis, jo vertė bei įsipareigojimų suma, teismui nepateikta. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas turi pagrindą daryti pagrįstą išvadą, kad bendrovė atitinka nemokios įmonės kriterijus, todėl jai negali būti iškelta restruktūrizavimo byla. Pažymėtina, kad sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas neturi pareigos atlikti tokios apimties nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis Nr. 2-1418/2012).

15Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 7 p. metmenyse turi būti preliminarus įmonės verslo planas, kuriame privalo būti numatytos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12 str. 2 d. nurodytos priemonės. Nors restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos verslo plano priemonės yra tik preliminarios, tačiau jos turi parodyti, kad įgyvendinus jas įmonė įveiks finansinius sunkumus. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo.

16Nagrinėjamu atveju iš teismui pateiktų metmenų matyti, kad pagrindinės priemonės, kurių pagalba įmonė ketina įveikti laikinus finansinius sunkumus ir atsiskaityti su kreditoriais yra šios: pagal pateiktą planą restruktūrizuojami kreditoriniai įsiskolinimai; UAB „Jala“ sėkmingai suremontuoja ir parduoda pardavimui skirtus butus; UAB „Jala“ įsigyja naujas patalpas ir plečia savo veiklą. Tačiau teismo vertinimu nurodytas preliminarus verslo plano priemonių deklaravimas savaime dar nereiškia jų realumo įmonės mokumui atkurti bei kreditorių įsiskolinimams padengti, nes iš esmės atsakovė ketina vykdyti tą pačią veiklą tomis pačiomis sąlygomis, kurios ir lėmė sunkią įmonės turtinę padėtį. Teismas nekvestionuoja, jog atsakovė šiuo metu veiklos nėra nutraukusi, nes šią aplinkybę patvirtina pareiškėjos pateikti įmonės apskaitos dokumentai (b. l. 63-67). Nors metmenyse nurodoma, jog pagal pesimistinį prekių apyvartumo variantą, t. y. atsižvelgiant į paskutinių metų veiklos pajamų rodiklius, per penkerius metus, įvertinant, kad po 2 metų bendrovė už naujos paskolos lėšas įsigis dar rekonstruotinų ir parduotinų butų, planuojamos pajamos sudarytų 2016 metais – 98000 Eur, 2017 – 13000 Eur, 2018 – 5000 Eur, 2019 – 180000 Eur, 2020 – 300000 Eur, įmonės veiklos atkūrimo priemonės yra labiau deklaratyvios ir nepagrįstos jokiais įrodymais. Todėl nėra objektyvaus pagrindo teigti, jog metmenyse nurodytomis priemonėmis būtų įmanoma optimizuoti įmonės veiklą ir galėtų būti pasiektas restruktūrizavimo procesui keliamas tikslas.

17Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog šios nutarties priėmimo dienai UAB „Jala“ atitinka nemokios įmonės statusą ir įmonė neturi objektyvių galimybių atkurti sėkmingą įmonės veiklą restruktūrizavimo proceso metu (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 2 ir 3 p.). Teismo vertinimu restruktūrizavimo bylos iškėlimas šiuo atveju tik dar labiau pažeistų įmonės kreditorių interesus (restruktūrizavimo plano tvirtinimo ir įgyvendinimo priežiūros išlaidos). Todėl restruktūrizavimo bylą UAB „Jala“ atsisakytina kelti.

18Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-292 str., teismas

Nutarė

19Atsisakyti kelti UAB „Jala“, į. k. ( - ), adresas ( - ), restruktūrizavimo bylą.

20Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai, Įmonių bankroto valdymo departamentui, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, antstoliams A. S., B. T., L. P..

21Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė... 2. Pareiškėja UAB „Jala“ direktorė G. Š. prašo iškelti... 3. Pareiškimas netenkintinas... 4. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4-7 straipsniuose nustatytos materialaus... 5. Konkuruojant kelioms vertybėms, susijusioms su įmonės reabilitavimu bei... 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 7. Vertinant UAB „Jala“ finansinę padėtį, pirmiausiai pastebėtina, kad... 8. Nors atsakovė nepateikė informatyvaus kreditorių sąrašo, su konkrečiai... 9. Taip pat pažymėtina, jog UAB „Jala“ restruktūrizavimo plano metmenų 8... 10. Taip pat pažymėtina, jog UAB „Jala“ nepateikė informacijos apie bylas,... 11. UAB „Jala“ nurodo, jog pradelstų skolų darbuotojams ar mokesčius... 12. Teismas taip pat kritiškai vertina UAB „Jala“ pateiktus duomenis apie... 13. Pareiškėja restruktūrizavimo plano metmenų 10.2. punkte (b. l. 39) taip pat... 14. Duomenų, kad šiuo metu yra iš esmės pasikeitusi bendrovės turto sudėtis,... 15. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 str. 1 d. 7 p. metmenyse turi... 16. Nagrinėjamu atveju iš teismui pateiktų metmenų matyti, kad pagrindinės... 17. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog šios nutarties... 18. Vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., CPK 290-292 str.,... 19. Atsisakyti kelti UAB „Jala“, į. k. ( - ), adresas ( - ),... 20. Nutarties kopiją išsiųsti pareiškėjai, Įmonių bankroto valdymo... 21. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...