Byla 2-691-330/2015
Dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ORTITAS“ iškėlimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos kasyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos kasyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Autokausta“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-313-755/2015 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ORTITAS“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ORTITAS“ iškėlimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Aukštaitijos kasyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB ,,ORTITAS“ direktorius M. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti atsakovui UAB ,,ORTITAS“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskirti UAB ,,Restrus“. Nurodė, kad nors bendrovė vykdo ūkinę veiklą, tačiau dėl prasidėjusių teisminių ginčų, turto areštų, didelių turto nusidėvėjimo normatyvų taikymo, didelių palūkanų bankui mokėjimo, pasikeitusios ekonominės konjunktūros turi finansinių sunkumų atsiskaitant su kreditoriais, veikla kol kas yra nuostolinga, bendrovė turi nemažų įsiskolinimų. UAB ,,ORTITAS“ akcininkų susirinkimas 2014-11-28 patvirtino bendrovės restruktūrizavimo plano metmenis, priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patvirtino administravimo išlaidų sąmatą. Pradėtos realios derybos dėl bendrovės nekilnojamojo turto dalies pardavimo, tam gautas preliminarus didžiausio kreditoriaus AB Šiaulių banko pritarimas. Turto pardavimo atveju dalinai būtų atsiskaityta su kreditoriais, bendrovė įgytų būtinų veiklai vystyti apyvartinių lėšų. Bendrovė turi realių veiklos planų, gauna pajamas, pagal galimybes atsiskaito su kreditoriais, tarp jų ir su darbuotojais. Bendrovės planai tęsti veiklą yra realūs, planuojamų vykdyti sutarčių, užsakymų vykdymui ji turi reikiamus pajėgumus ir patirtį.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB ,,ORTITAS“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“. Teismas iš byloje pateikto 2014-11-28 balanso, pelno - nuostolių ataskaitos duomenų nustatė, kad UAB ,,ORTITAS“ apskaitė 14 077 997 Lt vertės turto, visi įsiskolinimai sudarė 12 012 859 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams – 4 897 211 Lt. Atsakovo buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės atstovės paaiškinimais, bendrovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams 2014-11-28 neviršijo 3 milijonų litų. Įvertinęs byloje pateiktus duomenis, teismas sprendė, kad bendrovės pradelsti įsiskolinimai neviršija pusės balanse apskaityto turto vertės, todėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 punkte nustatytos nemokumo sąlygos nėra, o jos nesant – nėra pagrindo išvadai apie ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalyje numatytų prielaidų bankroto bylai iškelti egzistavimą. Teismo teigimu, pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, jog bendrovės finansinė būklė yra gana sudėtinga, tačiau esminė reikšmė sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tenka kreditorių pozicijai. Restruktūrizavimo bylos iškėlimui prieštaravimus reiškia UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ ir UAB „Autokausta“, kurių reikalavimai atsakovui sudaro atitinkamai 5 460 Lt ir 40 040,12 Lt. Teismo manymu, kadangi žymiai didesnius reikalavimus atsakovui turintys kreditoriai prieštaravimų dėl restruktūrizavimo nepareiškė, o pareiškėjas pateikė teismui kreditorių – bendrovės dalies darbuotojų pritarimus įmonės restruktūrizavimo procesui, tam iš esmės neprieštarauja ir didžiausias kreditorius AB Šiaulių bankas (skola bankui beveik 5 mln. litų), šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad pagal pateiktus restruktūrizavimo plano metmenis 4 metų laikotarpiui įmonės verslo plano įgyvendinimas nekelia kreditoriams abejonių. Teismo vertinimu, bendrovės veiklos atgaivinimo, pajamų gavimo perspektyvos yra gana realios, nes jos remiasi bendrovės pagrindinės veiklos – statybos darbų atlikimu, bendrovė turi nemažą įdirbį, vykdo ir ketina tęsti (vykdyti) potencialiai pajamingus projektus. Svarbia įmonės realaus atsigavimo galimybe teismas vertino susitarimą su potencialiu dalies nekilnojamojo turto pirkėju ir banko neprieštaravimu šiam sandoriui, jo sąlygota galimybe pritraukti papildomas lėšas veiklai vystyti. Teismas nurodė, kad iš parengtų restruktūrizavimo plano metmenų matyti, jog restruktūrizavimo metu bendrovė sieks efektyviai tęsti savo veiklą, vykdys skolų išieškojimą ir kt.; šio proceso metu bus siekiama atstatyti bendrovės mokumą, atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti veiklos tęstinumą ir įmonės darbuotojų darbo vietas, išvengti bankroto. Teismas sprendė, jog pateikti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 12 straipsnio nuostatų reikalavimus. Atsižvelgdamas į tai, kad įmonė savalaikiai nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, tačiau nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir jai nėra iškelta bankroto byla ar inicijuotas bankroto procesas ne teismo tvarka, teismas konstatavo, jog yra pagrindas iškelti atsakovui UAB ,,ORTITAS“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis).

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8Trečiasis asmuo (apeliantas) UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir UAB ,,ORTITAS“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB ,,ORTITAS“ iškėlimo atmesti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl trečiojo asmens argumentų, siejamų su atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų nerealumu. Teismas turėjo nustatyti ir įvertinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos ekonominės - socialinės priemonės bus tinkamos pasiekti atsakovo deklaruojamus tikslus, kurių pagrindinis – per numatomą restruktūrizavimo 4 metų laikotarpį atsiskaityti su kreditoriais, t. y. padengti jiems susikaupusį 12 012 859 Lt dydžio bendrą įsiskolinimą. Atsakovas planuoja skolas kreditoriams dengti iš tokių lėšų: iš įmonės veiklos pajamų – 3 052 317 Lt; iš nekilnojamojo turto pardavimo – 6 000 000 Lt; iš trumpalaikio turto pardavimo – 100 000 Lt; debitorių skolų atgavimo – 600 000 Lt. Tačiau nepaisant to, kad bendra numatomų lėšų įsiskolinimams padengti suma (9 752 317 Lt) nėra pakankama visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, atsakovo planuojamos gauti lėšos nėra tinkamai pagrįstos ir įrodytos. Į bylą pateiktais duomenimis, bendrovė nuo 2012 metų dirba nuostolingai, todėl abejotina, kad jau nuo 2015 metų bendrovė pradės dirbti pelningai. Iš atsakovo nekilnojamojo turto pardavimo planuojamos gauti 6 000 000 Lt pajamos yra nerealios ir niekuo nepagrįstos, kadangi atsakovas nėra pateikęs nekilnojamojo turto vertinimų ar kitokių dokumentų, pagrindžiančių turto realią vertę. Pareiškėjas neįrodė, kokį trumpalaikį turtą atsakovas parduotų už 100 000 Lt bei nepagrindė, kokias debitorines skolas išieškos už 600 000 Lt sumą.

102. Restruktūrizavimo byla turi viešą interesą, todėl teismas privalo būti aktyvus proceso dalyvis ir pats rinkti įrodymus. Šiuo atveju teismas apie atsakovo mokumą sprendė vien tik iš prielaidų, nepareikalavo atsakovo kreditorių sąrašo, kuriame būtų nurodytos pradelstos ir nepradelstos bendrovės skolos. Abejonių kyla ir dėl atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytos žemės bei pastatų vertės.

11Trečiasis asmuo (apeliantas) UAB ,,Autokausta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjo UAB ,,ORTITAS“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB ,,ORTITAS“ iškėlimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą – kai yra pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Ieškovas nesilaikė ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų, kadangi restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyti kreditorių reikalavimų įvykdymo terminai bei užtikrinimo priemonės. Taip pat restruktūrizavimo plano metmenyse nėra įsipareigojimo mokėti palūkanas kreditoriams (išskyrus AB Šiaulių bankui) už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Teismas nepagrįstai šių aplinkybių nevertino.

132. Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą yra įmonės nemokumas bei kitos ĮBĮ nurodytos bankroto bylos iškėlimo sąlygos. Pareiškimo teismui pateikimo dieną atsakovas buvo nepajėgus atsiskaityti su darbuotojais, dėl ko buvo susidaręs apie 234 576,49 Lt įsiskolinimas darbuotojams, kas pagal ĮBĮ nuostatas yra viena iš bankroto bylos bendrovei iškėlimo sąlygų. Atsakovo įsiskolinimas kreditoriams sudaro 12 012 859 Lt, kai tuo tarpu ilgalaikio turto vertė sudaro tik 12 081 669 Lt. Be to, siekiant įvertinti atsakovo mokumą, būtina nustatyti tikrąją ilgalaikio turto vertę. Teismas, sprendžiant klausimą dėl pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, rėmėsi vien tik žodiniais atsakovo apskaitą tvarkančios buhalterės parodymais. Teismas nepagrįstai nustatė, jog atsakovas yra moki įmonė, kadangi iš byloje esančių duomenų nėra aiški nei atsakovo reali ilgalaikio turto vertė, nei pradelstų įsiskolinimų suma.

14Trečiasis asmuo UAB ,,Autokausta“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskirąjį skundą prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB ,,ORTITAS“ direktoriaus M. S. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui UAB ,,ORTITAS“ iškėlimo. Atsiliepime nurodo, kad palaiko trečiojo asmens UAB ,,Aukštaitijos statyba“ atskirajame skunde išdėstytus argumentus.

15Pareiškėjas UAB ,,ORTITAS“ direktorius M. S. ir atsakovas UAB ,,ORTITAS“ bendrame atsiliepime į trečiųjų asmenų UAB ,,Autokausta“ ir UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskiruosius skundus prašo Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti, priteisti iš apeliantų bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundais argumentus:

161. Apeliantas UAB ,,Autokausta“ netinkamai aiškina ĮRĮ 5 straipsnio nuostatas bei netinkamai supranta ĮRĮ įtvirtintą restruktūrizuojamai bendrovei suteiktą teisę savanoriškai mokėti kreditoriams palūkanas iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme dienos.

172. Atsakovas yra veikianti ir moki bendrovė, tačiau negalinti atsiskaityti su visais kreditoriais, kurių reikalavimai susidarė ankstesniu laikotarpiu dėl objektyvių priežasčių, aptartų restruktūrizavimo plano metmenyse. Apeliantų abejonės dėl galimo atsakovo nemokumo neparemtos įrodymais.

183. Teismas detaliai nagrinėjo apeliantų procesiniuose dokumentuose bei žodinio teismo posėdžio metu pateiktus argumentus dėl restruktūrizavimo plano metmenyse įtvirtintų pagrindinių priemonių restruktūrizavimo tikslams pasiekti realumo. Restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje ĮRĮ neįpareigoja teismui pateikti visiškai detalaus bei išbaigto restruktūrizavimo priemonių paketo su visais tokias priemones patvirtinančiais dokumentais. Teismui, vertinant restruktūrizavimo priemonių realumą, pakanka įsitikinti, kad priemonių įgyvendinimui restruktūrizavimo laikotarpiu yra pakankamai objektyvių prielaidų bei neegzistuoja jas paneigiančių aplinkybių.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui UAB ,,ORTITAS“ iškelta restruktūrizavimo byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

21Dėl restruktūrizavimo proceso tikslų ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei sąlygų

22CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme reglamentuojamos procedūros, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Įmonė, turinti finansinių sunkumų, – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo procesas reiškia visumą ĮRĮ nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

23Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Tokiu būdu padedama išvengti įmonės bankroto bei su juo susijusių nepageidaujamų socialinių ir ekonominių padarinių (mokesčių mokėtojo, darbo vietų netekimo, įmonės vertės praradimo). Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2010). Tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

24Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės reabilitavimu bei likvidavimu, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus bus padaryta didesnė žala. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę, nes įmonės gaivinimo atveju tiek įmonė, tiek jos darbuotojai bei kiti kreditoriai patirs didesnę naudą (įmonė funkcionuos kaip verslo subjektas toliau, bus išsaugotos darbo vietos, valstybė gaus pajamų mokesčių pavidalu, kreditoriai, ypač paskutiniosios eilės, restruktūrizavimo proceso metu turės didesnes galimybes gauti reikalavimų patenkinimą), nei likvidavimo atveju, kuomet įmonės turtas parduodamas už likvidacines vertes ir paskutinės eilės kreditorių galimybės atgauti skolas neretai yra labai minimalios. Be to, įmonės restruktūrizavimo proceso metu įmonės veiklą prižiūri administratorius ir teismas (ĮRĮ 9 str. 2-3 d.), todėl grėsmės, kad finansiniai rodikliai staiga iš esmės pablogės, ji taps nemoki ir iš esmės pasunkės kreditorių galimybės gauti reikalavimų patenkinimą, beveik nėra.

25ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas: 1) įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) įmonė nėra nutraukusi veiklos; 3) įmonė nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įmonė įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip penkeri metai. Be paminėtų ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų materialaus pobūdžio sąlygų, teismas taip pat turi patikrinti, ar egzistuoja procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodyti dokumentai, ar egzistuoja kitos procesinės sąlygos restruktūrizavimo bylai iškelti. Įmonės, atitinkančios ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (ĮRĮ 5 str. 1 d.).

26ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki. Kadangi tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo priemonės, teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, turi vertinti ne tik įmonės pateiktus finansinius dokumentus, tačiau ir jos veiksmus rinkoje, kitus su vykdoma veikla susijusius duomenis. Turi būti įvertintos realios galimybės, taikant ĮRĮ nustatytas procedūras išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.). Šios priemonės preliminariai numatomos įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p.).

27Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad egzistuoja visos restruktūrizavimo bylos iškėlimo materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos ir nėra nei vieno pagrindo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, taip pat, jei įmonės finansiniai rodikliai leidžia manyti, kad restruktūrizavimo metmenyse išsikelti tikslai sugrąžinti skolas kreditoriams gali būti realiai įgyvendinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-407/2012).

28Dėl atsakovo turtinės padėties vertinimo

29Narinėjamu atveju apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, teigia, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad atsakovas yra moki įmonė, kadangi iš byloje esančių duomenų nėra aiški nei reali turto vertė, nei pradelstų įsiskolinimų suma, o teismas nesiėmė veiksmų pats rinkti įrodymus.

30Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų yra teismo išvada dėl įmonės nemokumo požymių, konstatuojamų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 4 str. 3 p., 7 str. 5 d. 1 p., 3 p., ĮBĮ 2 str. 8 d.). Tam, kad būtų atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. priėjus prie pagrįstos išvados dėl įmonės nemokumo, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, spręsdamas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, neturi ir negali išspręsti įmonės nemokumo klausimo, kadangi tai yra kito ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo faktinis pagrindas. Tai reiškia, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip yra ir dėl to, jog teismui pripažinus, kad įmonė gali būti restruktūrizuojama, t. y. turi finansinių sunkumų, savaime neišnyksta įmonės bankroto galimybė. Nustačius, kad įmonės restruktūrizavimas negali būti įgyvendintas, pavyzdžiui, nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 4 p.), restruktūrizavimo byla gali būti nutraukta ir gali būti pradėtos įmonės bankroto procedūros (ĮRĮ 28 str. 2 d.).

31Nagrinėjamoje byloje pateikto atsakovo 2014 m. lapkričio 28 d. balanso duomenimis, UAB ,,ORTITAS“ turtas sudarė 14 077 997 Lt vertę (iš jo ilgalaikis turtas – 12 081 669 Lt, trumpalaikis turtas – 1 996 328 Lt), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 12 012 859 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 4 897 211 Lt (t. 1, b. l. 82-84). Apeliantai, keldami abejones dėl atsakovo ilgalaikio turto vertės, nepateikė jokių priešingų įrodymų, paneigiančių atsakovo pateiktus duomenis dėl jam priklausančio ilgalaikio turto vertės (CPK 12 str., 178 str.), todėl nėra pagrindo jais nesivadovauti. Taip pat pažymėtina, kad vertinant įmonės nemokumą aktualus yra būtent pradelstų įsipareigojimų, o ne visų mokėtinų įsipareigojimų santykis su įmonės valdomu turtu, t. y. priešingai nei vertina apeliantai, įrodinėdami įmonės nemokumo faktą. Nors rašytinių įrodymų apie atsakovo pradelstus įsipareigojimus kreditoriams pirmosios instancijos teisme nebuvo pateikta ir teismas vertino tik atsakovo buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės atstovės parodymus dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų dydžio, tačiau netgi vertinant, kad visi atsakovo 2014 m. lapkričio 28 d. balanse nurodyti per vienerius metus mokėtini (trumpalaikiai) įsipareigojimai (4 897 211 Lt) yra pradelsti, šie įsipareigojimai neviršija pusės atsakovo balanse apskaityto turto vertės, todėl nėra pagrindo išvadai, kad atsakovas yra nemoki įmonė. Šias išvadas patvirtina ir aktualiausi atsakovo pateikti bendrovės finansiniai dokumentai, sudaryti 2014 m. gruodžio 31 d., iš kurių matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 3 708 173 Lt (t. 3, b. l. 11), kurie neviršija pusės tiek 2014 m. lapkričio 28 d., tiek 2014 m. gruodžio 31 d. balanse nurodyto (13 199 028 Lt) bendrovės turimo turto vertės (t. 3, b. l. 12-13). Iš pareiškėjo pateiktų statybos rangos sutarčių (t. 2, b. l. 6-13, t. 3, b. l. 37), ketinimų protokolo (t. 2, b. l. 16), pasiūlymo dėl statybos darbų atlikimo (t. 3, b. l. 33-36) galima spręsti, kad įmonė nėra nutraukusi ūkinės veiklos ir siekia ją toliau vykdyti bei mažinti įsiskolinimus kreditoriams.

32Atsižvelgiant į nurodytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus ir nesant tuos duomenis paneigiančių įrodymų, pagrįstai nusprendė, kad UAB ,,ORTITAS“ akivaizdaus nemokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme konstatuoti nėra pagrindo.

33Nesutiktina su apelianto UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskirojo skundo argumentais, kad atsižvelgiant į tai, jog restruktūrizavimo byla turi viešą interesą, pirmosios instancijos teismas turėjo pareikalauti iš atsakovo pateikti kreditorių sąrašą bei įrodymus, patvirtinančius tikrąją atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytą žemės bei pastatų vertę. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad viešo intereso restruktūrizavimo bylose buvimas suponuoja teismui pareigą ex officio rinkti įrodymus, kurių reikia norint nustatyti tikrąją atsakovo finansinę būklę, tačiau byloje egzistuojantis viešojo intereso elementas nereiškia, kad teismas visiškai perima šalių įrodinėjimo pareigą, dėl ko pačios šalys įrodinėjimo procese tampa pasyvios. Šalies pareiga įrodinėti bylai reikšmingas aplinkybes, įtvirtinta CPK 176-179 straipsniuose. Nors tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylos turi viešąjį interesą, sprendžiant pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, yra taikomas ir civiliniame procese vyraujantis dispozityvumo principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 str.). Taigi šiuo atveju apeliantas, nesutikdamas su byloje pateiktų duomenų objektyvumu, turėjo būti aktyvus proceso dalyvis ir pats pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius jo nurodomų argumentų pagrįstumą.

34Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, kad jie niekaip negalės būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia teisinė pozicija turi būti grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011). Taigi, vien tik formalus pagrindų iškelti bankroto bylą buvimas, tame tarpe ir vėlavimas išmokėti darbo užmokestį darbuotojams (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas), kurį nagrinėjamu atveju išskiria apeliantas UAB ,,Autokausta“ savo atskirajame skunde, nesudaro pagrindo atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-821/2012, 2013 m. birželio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1558/2013). Esminė reikšmė šiuo atveju tenka kreditorių (jų daugumos) pozicijai, kuria jie siekia įmonės restruktūrizavimo ar jos bankroto, ir tolesnėms įmonės veiklos perspektyvoms, kurias įvertina teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-8/2012).

35Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimui pritaria vienas didžiausių bendrovės kreditorių AB Šiaulių bankas, kurio finansinis reikalavimas atsakovui sudaro apie 45 proc. (5 387 374,05 Lt) visų atsakovo kreditorių reikalavimų sumos (12 012 859 Lt) (t. 1, b. l. 1). Taip pat byloje pateiktais duomenimis, atsakovo restruktūrizavimui pritaria 31 bendrovės darbuotojas (t. 1, b. l. 112-140). Byloje nėra duomenų, kad kiti bendrovės kreditoriai ar darbuotojai nepritartų bendrovės restruktūrizavimui, išskyrus apeliantus UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ ir UAB „Autokausta“, kurių reikalavimai atsakovui sudaro atitinkamai 0,04 proc. (5 460 Lt) ir 0,33 proc. (40 040,12 Lt) visų atsakovo kreditorių reikalavimų sumos. Remiantis šiais duomenimis, tikimybė, kad atsakovo kreditoriai 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų balsų dauguma (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis) pritartų atsakovo restruktūrizavimo procesui bei restruktūrizavimo planui, nėra paneigta.

36Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo

37Apeliantai atskiruosiuose skunduose kelia ir įmonės restruktūrizavimo plano metmenų netinkamo įvertinimo klausimą, nurodydami, kad šie metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies reikalavimų bei juose nurodytos priemonės nėra realios pasiekti atsakovo deklaruojamus tikslus.

38ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse: esamos įmonės būklės trumpas apibūdinimas; priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų; kreditorių sąrašas, reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės; laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos; preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės; administravimo išlaidų sąmata. Iš minėtų nuostatų matyti, kad įmonės restruktūrizavimo plano metmenys nėra tik deklaratyvaus pobūdžio dokumentas. Tačiau kartu tai nėra ir išsamus esamos bei būsimos įmonės būklės pristatymas. Restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei sėkmę. Tai reiškia, kad plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai. Restruktūrizavimo plano metmenims nėra pagrindo kelti reikalavimus, kurie keliami pačiam restruktūrizavimo planui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Metmenyse nurodomos tik preliminarios priemonės, o konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 straipsnis).

39Nagrinėjamu atveju UAB ,,ORTITAS“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys iš esmės atitinka ĮRĮ jiems keliamus reikalavimus. Iš byloje pateiktų bendrovės restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad juose pateikta: informacija apie įmonę, jos veiklą, turimą turtą, kreditorinius įsiskolinimus; nurodytos priežastys, dėl kurių įmonė turi laikinų finansinių sunkumų; laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės; informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai; išdėstytas verslo planas, kuriuo remiantis įmonė sieks atkurti mokumą. Restruktūrizavimo plano metmenyse pažymėta, kad UAB ,,ORTITAS“ yra atestuota statybų bendrovė, besispecializuojanti pramoninėje ir komercinėje statyboje, užsiimanti įvairių pastatų statyba, rekonstrukcija ir modernizavimu, bendrovė įsteigta 1972 m. ir iki šiol nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos. Metmenyse įvardytos priežastys, sukėlusios įmonės finansinius sunkumus: didelių palūkanų mokėjimas AB Šiaulių bankui pagal kredito sutartį bei didelė šios sutarties pagrindu įkeisto turto – gamybinio/komercinio komplekso amortizacija; ginčas su užsakovu UAB ,,K31“, kuris nutraukė rangos sutartį, inicijavo teisminį ginčą, dėl ko buvo areštuotas atsakovo daugiau nei 1,5 mln. Lt vertės turtas ir dėl to paralyžiuota atsakovo veikla; rinkos krizė bei dėl to kilusios likvidumo problemos. UAB ,,ORTITAS“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos pakankamai konkrečios priemonės mokumui atgauti: nekilnojamojo turto pardavimas, gamybinės/sandėliavimo veiklos perkėlimas į nuomojamas patalpas; nekilnojamojo turto nuoma; veiklos kaštų mažinimas (bendrovė optimizuos administracijos, aptarnaujančio ir pagalbinio personalo kaštus); numatomas darbuotojų skaičiaus mažinimas; susitarimas su banku dėl kredito pagal kredito linijos sutartį grąžinimo sąlygų korekcijos; bendrovės akcininkų įsipareigojimas užtikrinti (padengti) bendrovės einamuosius mokėjimus esant laikiniems finansiniams sunkumams; dalyvavimas statybos darbų konkursuose, komercinių pasiūlymų apklausose, užsakymų paieškose; atsiskaitymas su kreditoriais iš įmonės veiklos, parduoto turto, iš atgautų skolų iš bendrovės debitorių. Iš atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų turinio darytina išvada, kad atsakovo nurodytos ekonominės priemonės, komercinių tikslų pasiekimo būdai yra pakankamai konkretūs ir aiškūs, jog galima būtų spręsti apie tikėtinai teigiamas atsakovo restruktūrizavimo proceso perspektyvas.

40Sutiktina su apelianto UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ teiginiu, kad restruktūrizavimo plano metmenys neturi būti abstraktūs, nes jų turinio turėtų pakakti pagrįstoms prielaidoms, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą, susiformuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-560/2013). Tačiau vien tai, kad rengiant ir teikiant metmenis nebuvo pateikti įrodomieji duomenys, detaliai pagrindžiantys metmenyse nurodytų priemonių, kurias įgyvendinant bus siekiama atsiskaityti su kreditoriais, realumą, neleidžia vertinti metmenų turinio kaip pernelyg abstraktaus ar apskritai neatitinkančio ĮRĮ nuostatų. Tokių duomenų detalaus pagrindimo bus galima reikalauti kreditoriams sprendžiant restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą.

41Pažymėtina ir tai, jog restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6 mėnesių terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Šis terminas yra pakankamas, kad būtų galima konkretizuoti restruktūrizavimo plano metmenyse trumpai apibūdintus atskirus rodiklius, o kreditoriai restruktūrizavimo plano tvirtinime užims esminį vaidmenį, nes tam, kad būtų patvirtintas restruktūrizavimo plano projektas, už jį turi balsuoti kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮRĮ 14 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad kreditoriai dar galės išreikšti savo nuomonę svarstant konkrečius su restruktūrizavimo plano įgyvendinimu bei tvirtinimu susijusius dalykus ir tik jie lems, ar galės būti toliau tęsiamas įmonės restruktūrizavimo procesas. Esant tokiai situacijai, nėra pagrindo manyti, kad atsakovo kreditorių teisės ir teisėti interesai per tokį gana trumpą laikotarpį iki plano tvirtinimo būtų iš esmės pažeisti.

42Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dėl atskiruosiuose skunduose nurodytų argumentų nėra pakankamo pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir kitaip išspręsti restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB ,,ORTITAS“ direktorius M. S. kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi iškėlė... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 8. Trečiasis asmuo (apeliantas) UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskirajame skunde... 9. 1. Teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl trečiojo asmens... 10. 2. Restruktūrizavimo byla turi viešą interesą, todėl teismas privalo būti... 11. Trečiasis asmuo (apeliantas) UAB ,,Autokausta“ atskirajame skunde prašo... 12. 1. Vienas iš pagrindų atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą –... 13. 2. Vienas iš pagrindų atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą yra... 14. Trečiasis asmuo UAB ,,Autokausta“ atsiliepime į trečiojo asmens UAB... 15. Pareiškėjas UAB ,,ORTITAS“ direktorius M. S. ir atsakovas UAB ,,ORTITAS“... 16. 1. Apeliantas UAB ,,Autokausta“ netinkamai aiškina ĮRĮ 5 straipsnio... 17. 2. Atsakovas yra veikianti ir moki bendrovė, tačiau negalinti atsiskaityti su... 18. 3. Teismas detaliai nagrinėjo apeliantų procesiniuose dokumentuose bei... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovui UAB ,,ORTITAS“... 21. Dėl restruktūrizavimo proceso tikslų ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 22. CPK 1 straipsnyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos yra nagrinėjamos... 23. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku... 24. Konkuruojant kelioms vertybėms, šiuo atveju susijusioms su įmonės... 25. ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytos materialaus pobūdžio sąlygos, kurioms esant... 26. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 27. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalį įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama,... 28. Dėl atsakovo turtinės padėties vertinimo... 29. Narinėjamu atveju apeliantai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo... 30. Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų... 31. Nagrinėjamoje byloje pateikto atsakovo 2014 m. lapkričio 28 d. balanso... 32. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 33. Nesutiktina su apelianto UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ atskirojo skundo... 34. Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą... 35. Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimui pritaria... 36. Dėl restruktūrizavimo plano metmenų vertinimo... 37. Apeliantai atskiruosiuose skunduose kelia ir įmonės restruktūrizavimo plano... 38. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje detalizuojama, kokia informacija turi būti... 39. Nagrinėjamu atveju UAB ,,ORTITAS“ pateikti restruktūrizavimo plano metmenys... 40. Sutiktina su apelianto UAB ,,Aukštaitijos kasyba“ teiginiu, kad... 41. Pažymėtina ir tai, jog restruktūrizavimo plano parengimui yra nustatytas 6... 42. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 44. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....