Byla 2-37766-541/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovei E. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės E. P. 1 398,30 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 053,75 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinio reikalavimą grindžia tarp UAB „Saulės spektras“ ir ieškovo 2012-03-26 pasirašyta Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 042 ir jos priedu Nr. 33, pagal kuriuos UAB „Saulės spektras“ perleido reikalavimo teisę išieškoti skolą, delspinigius, baudas ir kitus mokėjimus iš UAB „Vegeira-Baltik“. Ieškovas nurodė, kad 2012-05-23 Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Vegeira-Baltik“ buvo iškelta bankroto byla, 2012-05-23 teismas nutartimi patvirtino ieškovo kreditorinį reikalavimą 1 398,30 Lt sumai, 2012-06-27 nutartimi įmonė buvo pripažinta pasibaigusia, visas įmonės turtas parduotas, tačiau kreditorių reikalavimai nebuvo patenkinti net maža dalimi bei likvidavus įmonę ir išregistravus ją iš Juridinių asmenų registro nebegalės būti patenkinti. Kadangi atsakovė E. P. buvo UAB „Vegeira-Baltik“ direktorė, ji, remiantis įstatymų nuostatomis, nagrinėjamu atveju yra naujas atsakomybės subjektas nepatenkinus kreditoriaus (ieškovo) interesų bankroto byloje. Atsakovės atsakomybė kyla iš neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų - neįvykdytos pareigos laiku pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, kai įmonė tampa nemokia, todėl atsakovei ilgą laiką nesikreipiant į teismą ir tokiu būdu didinant kreditorių nuostolius, ji privalo padengti atsiradusią žalą - 1 398,30 Lt dydžio sumą, patvirtintą bankroto byloje. Be to, atsiradusią žalą sąlygojo būtent atsakovės neveikimas, o jos kaltė nagrinėjamu atveju yra preziumuojama, todėl egzistuojant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms prašo patenkinti ieškinį (b. l. 2-5).

3Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta tvarka – asmeniškai (b. l. 39), tačiau atsakovė nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su UAB „Saulės spektras“ 2012-03-26 pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 042 bei priedą Nr. 33 (b. l. 6-7), kurių pagrindu ieškovas neatšaukiamai ir besąlygiškai įgijo teisę išreikalauti iš skolininko UAB „Vegeira-Baltik“ 1 398,30 Lt skolą, kuri atsirado sutarties-užsakymo Nr. 016244 bei 2008-12-08 PVM sąskaitos-faktūros SSPEK NR. 0025876 pagrindu (b. l. 8-10). Vilniaus apygardos teismo

72012-03-09 nutartimi UAB „Vegeira-Baltik“ iškelta bankroto byla, 2012-05-23 nutartimi patvirtintas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreditorinis reikalavimas 1 398,30 Lt sumai, 2012-06-27 nutartimi UAB „Vegeira-Baltik“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o

82013-06-12 nutartimi BUAB „Vegeira-Baltik“ pripažinta pasibaigusia (b. l. 11-18). Remiantis LR juridinių asmenų registro duomenimis, UAB „Vegeira-Baltik“ 2013-07-18 išregistruota iš registro (b. l. 19).

92004-11-05 UAB „Vegeira-Baltik“ vienintelės akcininkės I. T. sprendimu N. 1 E. P. paskirta įmonės direktore (b. l. 26).

10Ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia reikalavimo perleidimo sutartimi bei aplinkybe, jog atsakovė, būdama įmonės vadove, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, dėl ko įmonės kreditoriui - ieškovui buvo padaryta žala.

11Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos A. T. yra konstatavęs, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas. Tarp ieškovo su UAB „Saulės spektras“ sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis įstatymų nustatyta tvarka nenuginčyta, taigi yra teisėta ir galiojanti, o skolininkas apie sutarties sudarymą informuotas tinkamai pareiškus reikalavimą teismo tvarka. Be to, Vilniaus apygardos teismas 2012-05-23 nutartimi patvirtino nurodytą ieškovo kreditorinį reikalavimą (b. l. 13-14), todėl nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti ieškovui teisę reikalauti iš atsakovės ieškinyje nurodytos sumos.

12Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad aptariama pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui, savininkui (savininkams) nustatyta todėl, kad šie subjektai geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas).

13ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Įstatyme yra nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 str. ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas tokiu atveju neprivalėtų įrodinėti bendrovės vadovo kaltės. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003). Nurodytos teisės normos taikytinos ir tais atvejais, kai reikalaujama žalos atlyginimo už pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą pažeidimą.

15Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas apibūdinamas, kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

16Nagrinėjamu atveju iš teismui pateikto UAB „Vegeira-Baltik“ 2007 metų balanso (b. l. 20-24) matyti, kad įmonė 2007 metais buvo nemoki: turėjo 16 805,00 Lt turto, o mokėtini įsipareigojimai sudarė 22 101,00 Lt, taigi pradelsti įsipareigojimai įmonės turimą turtą viršijo 131 proc. Be to, iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonė buvo nemoki ir 2006 metais (55 639,00 Lt mokėtina suma viršijo į balansą įrašytą 2 371,00 Lt turtą). Įmonė tęsė veiklą, ir 2008 metais pasirašė sutartį-užsakymą, iš kurio kildinama skola, o 2011 metais įmonės įsipareigojimams išaugus iki 79 005,00 Lt, o turto sumažėjus iki 4 757,00 Lt, įmonė tapo visiškai nemoki. Taigi iš minėtų duomenų matyti, kad nuo pat 2006 m. bendrovė buvo nemoki. Įvertinęs pateiktus finansinius duomenis, teismas sprendžia, jog atsakovė E. P., būdama bendrovės vadove, turėjo suprasti, kad įmonė tapo nemoki, kadangi įmonės įsipareigojimai viršijo daugiau negu pusę į jos balansą įrašyto turto, todėl vykdydama įstatyme nustatytas pareigas bei siekiant išvengti žalos padarymo bendrovės kreditoriams, atsakovė privalėjo kreiptis dėl bendrovės bankroto bylos iškėlimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės elgesys, kai esant įstatyme įtvirtintiems pagrindams ji nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pripažintinas neteisėtais veiksmais (neteisėtas neveikimas). Šiuo atveju atsakovės kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1, 3 dalys), o atsakovė nepateikė teismui jokių įrodymų, paneigiančių šią prezumpciją (CPK 178 straipsnis).

17Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymo žala gali atsirasti tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Žala įmonei gali pasireikšti tuo, kad suprastėja jos turtinė padėtis: išauga skolos ar sumažėja turto ir jo nepakanka didžiajai daliai įmonės skolų apmokėti. Kreditorių patiriama žala yra laikoma išvestine iš įmonės patirtos žalos – ji pasireiškia tuo, kad dėl išaugusių įmonės skolų ar sumažėjusio turto atitinkamai sumažėja kreditorių galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011). Byloje nustatyti atsakovės neteisėti veiksmai (neveikimas). Ieškovas žalos dydį grindžia bankroto byloje patvirtintų, bet nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma, t.y. 1 398,30 Lt. Teismas tokį žalos apskaičiavimo principą laiko pagrįstu. Atsižvelgiant į tai, kad iškėlus bankroto bylą kreditorių reikalavimų patenkinimui turto nėra (b. l. 13), konstatuotina, jog nurodyta žala yra reali, jos dydis pagrįstas. Teismas sprendžia, jog atsakovės neteisėti veiksmai, dėl kurių teismas yra pasisakęs, sąlygojo nurodytos žalos atsiradimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas lemia ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę.

18Remiantis išdėstytu ir nustačius visas atsakovės atsakomybės sąlygas, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, neginčijo ieškovo reikalavimų, byloje nėra duomenų, jog atsakovė atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovės 1 398,30 Lt žalos atlyginimo.

19Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, kai viena šalis yra fizinis asmuo, įstatymas numato 5 procentų metines palūkanas, todėl tokio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovės nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškovas prašo priteisti 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 32), 968,00 Lt išlaidų už teisinę pagalbą (b. l. 28-29), 7,75 Lt už UAB „Vegeira-Baltik“ 2007 metų balanso pirkimą (b. l. 22) ir 6,00 Lt išlaidų už 2004-10-25 steigėjos sprendimo bei 2004-11-05 vienintelio akcininko sprendimo Nr. 1 pirkimą (b. l. 27). Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovo naudai iš viso priteisiama 1 053,75 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

21Teismo patirtos pašto išlaidos neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti.

24Priteisti ieškovui UAB „REIKALAVIMAS.LT“, į. k. 302642184, adresas Vytenio g. 42A, Vilnius, iš atsakovės E. P., a. k. ( - ) gyvenančios ( - ), 1 398,30 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus devyniasdešimt aštuonis litus 30 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 398,30 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t. y. nuo 2013-09-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 053,75 Lt (vieną tūkstantį penkiasdešimt tris litus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

26Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. ieškovas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 straipsnyje nustatyta... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas su UAB... 7. 2012-03-09 nutartimi UAB „Vegeira-Baltik“ iškelta bankroto byla,... 8. 2013-06-12 nutartimi BUAB „Vegeira-Baltik“ pripažinta pasibaigusia (b. l.... 9. 2004-11-05 UAB „Vegeira-Baltik“ vienintelės akcininkės I. T. sprendimu N.... 10. Ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia reikalavimo perleidimo sutartimi bei... 11. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 12. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 13. ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis įtvirtinta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo... 14. Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo... 15. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas apibūdinamas, kaip... 16. Nagrinėjamu atveju iš teismui pateikto UAB „Vegeira-Baltik“ 2007 metų... 17. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl... 18. Remiantis išdėstytu ir nustačius visas atsakovės atsakomybės sąlygas,... 19. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi skolininkas privalo mokėti... 20. Ieškovas prašo priteisti 72,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 32), 968,00 Lt... 21. Teismo patirtos pašto išlaidos neviršija 10,00 Lt, todėl nepriteistinos... 22. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,... 23. ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti ieškovui UAB „REIKALAVIMAS.LT“, į. k. 302642184, adresas... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...