Byla 2S-1261-125/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės E. V. (V.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. N2-8502-826/2009 pagal ieškovo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ieškinį ginant viešąjį interesą atsakovams E. V. (V.), A. T. ir R. T., tretiesiems asmenims A. T., A. T., E. V., E. P.-V. ir Klaipėdos vaikų globos namams „Smiltelė“, institucijai, teikiančiai išvadą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl tėvystės nuginčijimo, tėvystės nustatymo, laikino bei neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nuginčyti A. T. tėvystę T. T., nustatyti tėvystę į sūnų T. T. R. T. ir pripažinti jį vaiko tėvu, o vaiką – R. T. vaiku, laikinai apriboti motinos E. V. valdžią į vaikus A. T., A. T., E. T., T. T., neterminuotai apriboti tėvo A. T. valdžią į vaikus, neterminuotai apriboti tėvo R. T. valdžią į sūnų T. T., priteisti iš E. V. po l MGL kas mėnesį kiekvienam vaikui išlaikyti, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaikų pilnametystės, priteisti iš R. T. išlaikymą T. T. po 2 MGL kas mėnesį, indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, iki vaiko pilnametystės, nustatyti nepilnamečiams A. T. nuolatinę rūpybą, A. T. nuolatinę rūpybą, E. T. nuolatinę globą, paskiriant nuolatiniais rūpintojais ir globėju Klaipėdos vaikų globos namus „Smiltelė“, bei nustatyti nepilnamečių gyvenamąją vietą šiuose vaikų globos namuose, nustatyti mažamečiam T. T. nuolatinę globą, paskiriant globėjais E. V. ir E. P.-V. bei nustatant jo gyvenamąją vietą su globėjais.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-12-21 sprendimu ieškinį patenkino.

4Atsakovė E. V. (V.), nesutikdama su teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą ir prašė atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-03-31 nutartimi atsakovės įgalioto asmens J. S. pareiškimą dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo paliko nenagrinėtą ir pareiškimą bei apeliacinį skundą su priedais grąžino atsakovei ar jo įgaliotam asmeniui J. S.. Dėl minimos nutarties atsakovės įgaliotas asmuo J. S. pateikė atskirąjį skundą.

5Klaipėdos m. apylinkės teismas 2010-05-11 nutartimi atsakovės įgalioto asmens

6J. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-31 nutarties laikė nepaduotu ir grąžino atsakovei. Atsakovei buvo nustatytas terminas iki 2010-05-06 pašalinti atskirojo skundo trūkumus, kadangi iki nurodyto termino atsakovė trūkumų nepašalino, teismas konstatavo, jog skundas laikomas nepaduotu.

7Aatsakovė E. V. (V.) atskiruoju skundu, kurį pasirašo įgaliotas asmuo J. S., prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-11 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-03-31 nutarties. Nurodo, kad

82010-02-02 prieš išvykdama į užsienį suteikė J. S. teisę jos vardu pasirašyti visus dokumentus, todėl J. S. veikė teisėtai ir turėjo teisę pasirašyti 2010-04-09 atskirąjį skundą dėl 2010-03-31 nutarties.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Teisę kreiptis į teismą užtikrina Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, garantuojantis kiekvienam suinteresuotam asmeniui teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Teisminės gynybos principas suteikia asmeniui ne tik teisę paduoti ieškinį, bet ir teisę skųsti neteisėtą ir nepagrįstą teismo procesinį sprendimą. Teisė į apeliaciją yra ne tik viena iš svarbiausių kiekvieno asmens procesinių teisių, užtikrinančių galimybę patikrinti neįsiteisėjusių teismo sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, bet ir teisingo bylos išsprendimo bei teisingumo vykdymo garantas. Tačiau ši galimybė turi būti įgyvendinama įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovė pateikė atskirąjį skundą, kurį pasirašė įgaliotas asmuo J. S.. Teismas nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti, įpareigodamas pateikti duomenis apie atstovo teisę pasirašyti procesinį dokumentą. Per nustatytą terminą neištaisius nutartyje nurodytų trūkumų, teismas atsakovės atskirąjį skundą laikė nepaduotu ir grąžino atsakovei. Nesutikdama su tokia nutartimi atsakovė pateikė atskirąjį skundą, kurį pasirašo įgaliotas asmuo J. S., ir prašo priimti atskirąjį skundą dėl teismo 2010-03-31 nutarties. Atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo 2010-05-11 nutarties grindžiamas tuo, jog atsakovė prieš išvykdama į užsienį suteikė J. S. teisę jos vardu atstovauti jai visose teisinėse instancijose bei pasirašyti dokumentus, todėl teisė pasirašyti atskirąjį skundą atstovui buvo suteikta pavedimo sutartimi.

11Vadovaujantis CPK 51 str. 1 d. asmenys gali vesti savo bylas patys arba per atstovus. Civilinio proceso kodekso normose, reglamentuojančiose atstovavimą pagal pavedimą fiziniams asmenims, nustatyta, jog fizinio asmens atstovu pagal pavedimą teisme gali būti advokatai, advokato padėjėjai, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu, asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, jeigu jie atstovauja savo artimiems giminaičiams ar sutuoktiniui (LR CPK 56 str. 1 d.). Šiuo atveju prie atskirojo skundo nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių atstovo giminystės ryšį su atsakove ir teisinį išsilavinimą, todėl kolegija daro išvadą, jog teismas pagrįstai įpareigojo pateikti šiuos duomenis. Kaip matyti iš bylos duomenų, buvo paskirtas protingas terminas trūkumams pašalinti. Teismas nustatytą terminą 2010-04-21 nutartimi pagal atsakovei Valstybinės teisinės pagalbos tarnybos sprendimą paskirtos advokatės prašymą pratęsė 14 d., tačiau nei Valstybinės teisinės pagalbos tarnybos sprendimu paskirta advokatė, nei atsakovė per nustatytą terminą trūkumų nepašalino. CPK 316 str. 2 d. nustato, kad jeigu apeliantas per teismo nustatytą terminą nepašalina nutartyje nurodytų trūkumų, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Kaip matyti iš bylos duomenų, nutartyje nurodyti trūkumai per teismo nustatytą terminą nebuvo pašalinti, todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė atsakovės atskirąjį skundą nepaduotu.

12Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovės skundą, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai