Byla 2S-287-440/2018
Dėl nenukreipimo išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) Ž. J. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Ž. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. B., AB „Energijos skirstymo operatorius“ dėl nenukreipimo išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Pareiškėjas Ž. J. (skolininkas) pareiškimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 4 dalimi, teismo prašė nenukreipti išieškojimo į jo paskutinį gyvenamąjį būstą – vieno kambario butą, esantį adresu ( - ). Nurodė, jog jo 996,93 Eur skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotą elektros energiją AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei 2018 m. sausio 8 d. yra skolingas antstolio vykdymo išlaidų – 1227,95 Eur sumą. Antstolis A. B. dėl šių skolų areštavo jo butą ir 2017 m. gruodžio 18 d. patvarkymu Nr. ( - ) paskelbė buto pirmąsias varžytines. Pareiškėjo materialinė padėtis sunki, jokių kitų pajamų, išskyrus socialinę pašalpą, neturi. Nuo 2017 m. balandžio mėnesio yra socialiai remtinas asmuo, gauna 102,00 Eur socialinę pašalpą. Nuo 2016 m. rugsėjo mėnesio nedirba dėl sveikatos būklės, o nuo 2017 m. vasario mėnesio yra Šiaulių darbo biržos įskaitoje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2018 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjo pareiškimą tenkino. Nustatė, kad išieškotojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skolos išieškojimas iš skolininko Ž. J. turto nenukreiptinas iš paskutinio Ž. J. priklausančio gyvenamojo būsto – vieno kambario buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ).
 1. Teismas nurodė, kad pareiškėjas Ž. J. nevengia dengti skolų, bet jų nesumoka dėl esančios skolininko sunkios materialinės padėties, nes skolininkas ilgą laikotarpį nedirba, yra socialiai remtinas, gaunamas pajamos yra mažos, kaip pats pareiškime nurodė, turi sveikatos problemų, dėl kurių galimai jam apribojama teisė susirasti tinkamą darbą. Kadangi teismas nenustatė, jog pareiškėjas Ž. J. būtų piktnaudžiavęs šia jam taikytina procesine garantija, padarė išvadą, jog yra visos sąlygos, nurodytos CPK 663 straipsnio 4 dalyje. t. y. išieškojimas iš paskutinio būsto yra negalimas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8

 1. Antstolis A. B. prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 25 d. teismo nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
4.1. Teismas priimdamas skundžiamą nutartį neanalizavo visų duomenų apie skolų išieškojimą iš Ž. J. ir nevertino paties skolininko veiksmų. Skolininkas galimai piktnaudžiauja savo teise, nes skolą Nukentėjusiųjų asmenų nuo nusikaltimų fondui sumokėjo, o skolų už komunalines ar kitokias paslaugas nemoka. Antstolio depozitinėje sąskaitoje iš skolininko lėšos gautos vienintelį kartą - 2016-01-18. 4.2. Apmokėdamas skolą, nesusijusią su komunalinėmis paslaugomis, skolininkas pažeidžia teisėtus visų kitų išieškotojų interesus kuo greičiau atgauti skolą. Nors skola Nukentėjusiųjų asmenų nuo nusikaltimų fondui antstolio A. B. kontoroje išieškoma nuo 2014 metų, tačiau skolininkas ją tiesiogiai išieškotojui sumokėjo tik 2017-10-17, t. y. jau paskyrus ekspertizę skolininkui priklausančio turto vertei nustatyti. Be to, antstolės V. Š. kontoroje vykdoma vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo AB SEB bankas naudai, todėl pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus.
 1. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.
Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Apelianto antstolio A. B. atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjo prašymas nenukreipti išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 1. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t.y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.
 1. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, tačiau CPK 663 straipsnio 4 dalis reglamentuoja apribojimą išieškoti iš paskutinio fizinio asmens būsto ir šio apribojimo taikymo sąlygas.
 1. Taigi, ginčo byloje aktualus CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatų taikymas ir aiškinimas. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014). Ši teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų, invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Esant jos taikymo sąlygoms, viešasis interesas lemia išieškotojo dispozityvumo ir galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą ribojimą, prioritetą suteikiant socialiniam aspektui (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-892-232/2015).
 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio A. B. kontoroje pareiškėjo Ž. J. atžvilgiu yra vykdomos 7 vykdomosios bylos skirtingų išieškotojų atžvilgiu. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2014 m. kovo 12 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Lesto“ (dabartinis pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“) pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. vasario 14 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. 2-9128-797 dėl 105,16 Eur (363,11 Lt) skolos išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2015 m. sausio 21 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Lesto“ (dabartinis pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“) pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. L2-8988-772 dėl 211,29 Eur skolos išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2015 m. birželio 29 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Lesto“ (dabartinis pavadinimas AB „Energijos skirstymo operatorius“) pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 30 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. eL2-4782-907 dėl 131,52 Eur skolos išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2016 m. balandžio 4 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. sausio 28 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. eL2-1764-776 dėl 174,89 Eur skolos išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2017 m. sausio 31 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. eL2-12072-841 dėl 191,42 Eur skolos išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos matyti, kad antstolis A. B. 2017 m. lapkričio 30 d. patvarkymu Nr. ( - ) priėmė vykdyti išieškotojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. spalio 16 d. išduotą vykdomąjį dokumentą civilinėje byloje Nr. eL2-10973-1051 dėl 182,65 Eur skolos ir skaičiuojamų palūkanų išieškojimo iš skolininko Ž. J.. Iš 2018 m. sausio 8 d. pažymos Nr. ( - ) matyti, jog skolininko Ž. J. skolų išieškotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“ bendra suma yra 996,93 Eur ir vykdomuosiuose dokumentuose numatytos palūkanos, nurodytas vykdymo išlaidų likutis - 1227,95 Eur (v. b. Nr. ( - ), l. 50-51).
 1. Pirmosios instancijos teismas nustatė visas keturias nutarties 7 punkte nurodytas sąlygas. Dėl penktosios sąlygos apylinkės teismas sprendė, kad nenustatyta, jog skolininkas yra nesąžiningas, ir susidariusi skola nepadengta ne dėl to, kad skolininkas vengia ją padengti, o dėl skolininko sunkios materialinės padėties. Šiuo atveju teismas nustatė, kad skolininkas ilgą laikotarpį nedirba, yra socialiai remtinas, gaunamos pajamos yra mažos, kaip pats pareiškime nurodė, turi sveikatos problemų, dėl kurių jam galimai apribojama teisė susirasti tinkamą darbą.
 1. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskiruoju skundu antstolis A. B. teigia, jog teismas priimdamas skundžiamą nutartį neanalizavo visų duomenų apie skolų išieškojimą iš Ž. J. ir nevertino paties skolininko veiksmų, dėl to, kad skolininkas sumokėjo kitam išieškotojui 188,25 Eur, o skolos už komunalines paslaugas, nemoka, kas antstolio nuomone, reiškia galimą piktnaudžiavimą. Be to, nurodo, kad skolininko atžvilgiu yra vykdoma dar viena vykdomoji byla antstolės V. Š. kontoroje dėl skolos išieškojimo AB SEB bankas naudai.
 1. Pažymėtina, kad teismai, spręsdami nepilnamečių vaikų, invalidų ir kitų socialiai remtinų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo klausimus, turi būti aktyvūs (CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014). To reikalauja viešasis interesas. Šiuo atveju teismas, spręsdamas pareiškėjo pareiškimą, turėjo pakankamai įrodymų, vertino vykdomus išieškojimus remdamasis antstolio pateiktais duomenimis, jog pagrindinė skola išieškotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra 996,93 Eur, o vykdymo išlaidų likutis - 1227,95 Eur. Teismas taip pat atsižvelgė į Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjas Ž. J. nedalyvavo aktyvioje darbo rinkos programoje dėl pateisinamos priežasties (15 b. l.). Duomenų, kad pareiškėjas elgėsi nesąžiningai ir galimai piktnaudžiauja savo teise, nėra, o tai, kad pareiškėjas 188,25 Eur skolą Nukentėjusiųjų asmenų nuo nusikaltimų fondui tiesiogiai sumokėjo 2017-10-17, kai skola išieškoma nuo 2014 metų, t. y. per tris metus, tik pagrindžia pareiškėjo pareiškime nurodytas ir pirmosios instancijos teisme nustatytas aplinkybes, jog pareiškėjo turtinė padėtis atitinka realią pareiškėjo finansinę būklę. Nors antstolis teigia, kad teismas neanalizavo skolos kitam išieškotojui padengimo aplinkybių ir neatsižvelgė į tai, kad skolininko atžvilgiu yra vykdoma dar viena vykdomoji byla antstolės V. Š. kontoroje dėl skolos išieškojimo AB SEB bankas naudai, tačiau šie antstolio nurodyti argumentai, nesudaro pagrindo vertinti pareiškėjo pareiškime dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto (kurio vertė tik 3400 Eur) nurodomų argumentų CPK 663 straipsnio 4 dalies sąlygų visumos kontekste kitaip, nei vertino pirmosios instancijos teismas.
 1. Sutiktina su atskirojo skundo motyvais, kad pareiškėjui nemažinant savo įsipareigojimų išieškotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra pažeidžiami šio išieškotojo turtiniai interesai, tačiau įvertinant šiuo pažeidimu sukeliamus neigiamus padarinius išieškotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“, galima išvada, kad šiuo atveju išieškotojui sukeliamų neigiamų pasekmių reikšmė yra daug kartų mažesnė, nei neigiamų pasekmių mastas skolininkui Ž. J., nukreipus išieškojimą į paskutinį jo gyvenamąjį būstą ir neatitiktų socialinio aspekto prioretiškumo.
 1. Paminėtina ir tai, kad pareiškėjas turi siekti dengti skolą išieškotojui AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir vykdymo išlaidas antstoliui A. B., stengdamasis kiek įmanoma visakeriopai gerinti savo turtinę padėtį, t. y. aktyviau dalyvauti darbo rinkos programose ir stengtis įsidarbinti, sudaryti skolų mokėjimo grafiką ir bent minimaliai tam tikra dalimi mokėti susidariusį įsiskolinimą. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad pareiškėjo pareiškimo dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto tenkinimas nereiškia, kad pareiškėjas atleidžiamas nuo kreditorinių įsipareigojimų vykdymo aplamai.
 1. Taigi, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisiškai pagrįstą nutartį, jos naikinti atskirajame skunde nurodytais teisiniais argumentais nėra pagrindo. Esant šioms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai