Byla e2-1508-1009/2017
Dėl skolos priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, nedalyvaujant ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“ ir jos atstovui advokatui V. Z., nedalyvaujant atsakovei E. Č.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ pareikštą ieškinį atsakovei E. Č. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1726,71 Eur negrąžintos paskolos, 466,16 Eur palūkanų, 143,98 Eur administravimo mokesčio, 85,19 Eur mokėjimo palūkanų, 22,84 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė E. Č., kaip vartojimo kredito gavėjas, Platformoje elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_17270, kuri sudaryta 2015-03-23, 15.13 val., siekdama sudaryti Vartojimo kredito sutartį su platformoje registruotais asmenimis. Po atsakovės pateiktos Vartojimo kredito paraiškos įvyko asmenų, norinčių skolinti pinigus aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintųjų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintųjų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 17270, atsakovei suteikta 2400,00 Eur dydžio paskola refinansavimui 36 mėnesių terminui už 25 procentų metines palūkanas, kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti sutarties mokėjimų grafike numatyta tvarka, bei mokėti organizatoriui sutarties administravimo mokestį. Į atsakovo paskolą įvairiomis sumomis yra investavę 83 skolintojai.

6Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai neįvykdė, t. y. šiurkščiai pažeidė sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal vartojimo kredito mokėjimų grafiką ir ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017-06-01 pateikė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Atsakovė iki šios dienos nėra įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui.

7Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

8Atsakovė atsiliepimu į pareikštą ieškinį nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka. Šeimoje atsitikus bėdai vėlavo atlikti mokėjimus. Šeimoje auga sūnus su negalia dėl to, prašo įsiskolinimą mokėti dalimis po 50,00 - 60,00 Eur dydžio įmokomis. Sūnus prieš tris savaites mirė.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015-03-23 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo 2400,00 Eur sumai. Tokiu būdu tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kurios pagrindu atsakovei buvo suteiktas 2400,00 Eur kreditas, kurį, mokėdama kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), ji turėjo grąžini dalimis pagal mokėjimų grafiką per 36 mėnesių laikotarpį. Į atsakovės paskolą įvairiomis sumomis yra investavę 83 skolintojai, tai patvirtina į bylą pateiktas finansavimo įrodymas. Bylos duomenimis atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas 2017-06-01 pateikė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“. Atsakovė liko skolinga 1726,71 Eur negrąžintos paskolos, 466,16 Eur palūkanų, 143,98 Eur administravimo mokesčio, 85,19 Eur mokėjimo palūkanų, 22,84 Eur delspinigių. Duomenų, jog nurodytas sumas atsakovė būtų sumokėjusi, byloje nėra. 2017-06-21 sąskaita už teisines paslaugas bei Danske Bank 2017-07-07 sąskaitos išrašas patvirtina, kad ieškovas byloje patyrė 487,50 Eur išlaidų už teisinę pagalbą ir 55,00 Eur, sumokėdama žyminį mokestį.

11Sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovė savo prievolės grąžinti gautą kreditą ir sumokėti kitus su tuo susijusius mokėjimus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl 1726,71 Eur negrąžinto kredito, 466,16 Eur palūkanų ir 143,98 Eur administravimo mokesčio priteisimo pagrįstas, todėl tenkintinas.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 85,19 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanas ir 22,84 Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, vėlavimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovės pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.4 punktas), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

13Pažymėtina, kad tiek vėlavimo palūkanų, tiek delspinigių tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y., netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į mokėjimo (vėlavimo) palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų mokėjimo (vėlavimo) palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistinos 85,19 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 22,84 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

14Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

15Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pasisakęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004 ir kt.)

16Remiantis bylos medžiaga, atsakovė šiuo metu nedirba, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ja kartu gyvena neįgalus sūnus, kuris bylos nagrinėjimo metu mirė, dėl ko galėtų dengti įsiskolinimą dalimis po 50,00-60,00 Eur per mėnesį. 2017-10-17 teisme gautas atsakovės prašymas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, nes prieš 3 savaites palaidojo savo 4 metų sūnų ir dėl emocinės būsenos šiuo metu negali dalyvauti teismo posėdyje. Teismas, įvertinęs bylos duomenis bei atsakovės nurodytas aplinkybes apie jos turtinę padėtį, taip pat kitas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovės turtinė padėtis yra sunki. Atsižvelgiant į tai, yra teisinis pagrindas išdėstyti įsiskolinimo sumokėjimą (grąžinimą). Teismas, įvertinęs aptartas aplinkybes, taip pat tai, kad ieškovas, žinodamas apie atsakovės prašymą, nepateikė prieštaravimų, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nepateikė, taip pat nepateikė teismui prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nutaria sprendimo vykdymą išdėstyti dalimis 36 mėnesių laikotarpiui. Teismas mano, kad išdėstant teismo sprendimo vykdymą nurodytu būdu, nebus pažeista abiejų šalių interesų pusiausvyra ir ieškovo interesai nenukentės.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 55,00 Eur žyminis mokestis bei 487,50 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas. Teismas įvertinęs ieškovo atstovo atliktų darbų apimtį byloje: byla nėra sprendžiami nauji teisiniai klausimai, nereikalauja išskirtinių ir specifinių teisinių žinių, byla yra šabloninė, todėl teismas daro išvadą, kad yra pagrindas bylinėjimosi išlaidas sumažinti iki 200,00 Eur (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis) (Pažymėtina, kad analogiškos pozicijos dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo laikosi ir apygardos teismas (Šiaulių apygardos teismo 2017-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-396-856/2017). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai patenkinti 99 proc. iš atsakovės priteistinas 54,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 93 straipsnio 1 dalis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , CPK 92 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu ir 279 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš atsakovės E. Č., a. k. ( - ) 1726,71 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt šešis eurus 71 ct) negrąžintos paskolos, 466,16 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 16 ct) palūkanų, 143,98 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt tris eurus 98 ct) administravimo mokesčio, 85,19 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 19 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-07-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 254,00 Eur (du šimtus penkiasdešimt keturis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, naudai.

22Išdėstyti teismo sprendimu priteisto 2677,04 Eur (dviejų tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt septynių eurų 04 ct) skolos ir kitų mokėjimų sumokėjimą 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.

23Nustatyti, kad E. Č. 2677,04 Eur sumą ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, į. k. 303259527, sumoka per 36 mėnesines įmokas, mokėjimą pradedant nuo 2017 m. lapkričio mėnesio iki kiekvieno mėnesio 15 dienos sumokant ne mažiau kaip po 74,37 Eur (septyniasdešimt keturis eurus 37 ct) iki visiško įsiskolinimo sumokėjimo. Atsakovė gali įsiskolinimą sumokėti ir per trumpesnį laikotarpį, nelaukiant išdėstymo termino pabaigos.

24Nustatyti, kad atsakovei nesumokėjus nors vieno iš išdėstytų mokėjimų laiku, ieškovas turi teisę reikalauti iš jos sumokėti visą nesumokėtos skolos dalį, neatsižvelgiant į skolos išdėstymą dalimis.

25Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1726,71 Eur negrąžintos... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovė E. Č., kaip vartojimo kredito... 6. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai... 7. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.... 8. Atsakovė atsiliepimu į pareikštą ieškinį nurodė, kad su pareikštu... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2015-03-23... 11. Sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai santykiai (Lietuvos... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 85,19 Eur mokėjimo... 13. Pažymėtina, kad tiek vėlavimo palūkanų, tiek delspinigių tikslas yra... 14. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5... 15. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio... 16. Remiantis bylos medžiaga, atsakovė šiuo metu nedirba, atsiliepime į... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš atsakovės E. Č., a. k. ( - ) 1726,71 Eur (vieną tūkstantį... 22. Išdėstyti teismo sprendimu priteisto 2677,04 Eur (dviejų tūkstančių... 23. Nustatyti, kad E. Č. 2677,04 Eur sumą ieškovui uždarajai akcinei bendrovei... 24. Nustatyti, kad atsakovei nesumokėjus nors vieno iš išdėstytų mokėjimų... 25. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...