Byla 2A-66-340/2013
Dėl statybos defektų pašalinimo, tretieji asmenys R. S. L., UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, A. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Tatjanos Žukauskienės, kolegijos teisėjų Almos Urbanavičienės, Vytauto Zeliankos,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovams UAB „Senovė“ ir UAB „Sklypas“ dėl statybos defektų pašalinimo, tretieji asmenys R. S. L., UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, A. B..

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl atsakomybės taikymo už statybos darbų defektus.

6Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovus solidariai pašalinti buto, esančio Pušų g. 10-7, Vilnius, patalpų 7-1 ir 7-2 lubų ir sienų drėkimo priežastį – įrengti sandarią buto, esančio Pušų g. 10-9, Vilnius, balkono hidroizoliaciją bei likviduoti nekokybiškai įrengtos hidroizoliacijos sukeltas pasekmes – naujai nuglaistyti ir nudažyti drėgmės pažeistas patalpų 7-1 ir 7-2, esančių bute Pušų g. 10-7, Vilnius, lubų ir sienų dalis. Nurodė, kad įsigijo butą iš UAB „Sklypas“. Pareiškus pretenzijas dėl balkono hidroizoliacinių darbų, defektų šalinimo darbus atliko UAB „Senovė“ – daugiabučio gyvenamojo namo gen. rangovas. Ieškovė pretenzijas dėl nekokybiškų darbų reiškė abiems atsakovams, tačiau jokių defektų šalinimo darbų jie neatliko. Ieškovės iniciatyva buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad patalpų lubos ir sienos drėksta dėl nesandarios hidroizoliacijos, įrengtos po buto Nr. 9 balkono grindų danga, t.y. nustatyti paslėpti trūkumai balkono konstrukcijoje, todėl šiuo atveju ieškovė prašė taikyti 10 metų garantinį terminą. Ieškovė nurodė, jog UAB „Sklypas“ prievolė pašalinti paslėptus statybos trūkumus kyla iš pirkimo-pardavimo sutarties, CK 6.317 str. 1 d., 6.334 str. 1 d. UAB „Senovė“ yra atsakingas už tai, kad nekokybiškai atliko daugiabučio namo statybos darbus, tuo pažeisdamas CK 6.695 str., Statybos įstatymo 15 str., 36 str. 1 d., rangos sutarties 3.16.p., 3.1.12 p., CK 6.263 str. 1 d., 697 str. 1 d., dėl ko ieškovė patyrė žalą. Pažymėjo, jog šiuose teisiniuose santykiuose ieškovė yra vartotoja.

7Atsakovas UAB „Senovė“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės ir atsakovo UAB „Senovė“ nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Daugelį statybos darbų atliko ne UAB „Senovė“, o UAB „Sklypas“ savarankiškai pasamdyti asmenys. UAB „Senovė“ neatliko hidroizoliacijos darbų ir turėklų įrengimo darbų, todėl už šiuos darbus atsako UAB „Sklypas“. Pažymėjo, jog atsakovas UAB „Sklypas“ nepateikia statybos darbų žurnalo, todėl laikytina, kad atsakovas UAB „Senovė“ neatliko minėtų statybos darbų. Taip pat atsakovas nurodė, jog UAB niekada nebuvo atlikęs ir pripažinęs savo ir UAB „Sklypas“ tarpusavio reikalavimų įskaitymo.

8Atsakovas UAB „Sklypas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t. b.l. 13-16), kuriame su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad pagal ieškinį turi atsakyti rangovas – UAB „Senovė“, o ne pardavėjas – UAB „Sklypas“. Pažymėjo, jog buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo jokių paslėptų jam žinomų trūkumų. Dėl daikto statybinės medžiagos kokybės šiuo atveju turi atsakyti rangovas (CK 6.697, 6.698 str.), kuris yra prisiėmęs įstatymuose numatytus garantinius įsipareigojimus. Atsakovas pažymėjo, kad jis reiškė pretenzijas rangovams dėl statybos darbų trūkumų pašalinimo. Nurodė, kad 2007-12-18 UAB „Sklypas“, taisant darbų defektus, atliko reikalavimų įskaitymą UAB „Senovė“ pagal statybos rangos sutartį.

9Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog statybos darbai, įrengiant izoliaciją, pastate Pušų g. 10, Vilniuje, visa apimtimi nebuvo tinkami, dėl ko atsakingi asmenys turi būti įpareigoti ištaisyti darbo broką.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2012-02-06 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą UAB „Sklypas“ pašalinti ginčo buto lubų ir sienų drėkimo priežastį – įrengti sandarią balkono hidroizoliaciją bei likviduoti nekokybiškai įrengtos hidroizoliacijos sukeltas pasekmes; priteisė iš atsakovo UAB „Sklypas“ ieškovės naudai 1637 Lt bylinėjimosi išlaidų; ieškinį atsakovo UAB „Senovė“ atžvilgiu atmetė.

12Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Sklypas“ šiuose teisiniuose santykiuose yra ginčo buto pardavėjas, kuris sudarydamas buto pirkimo – pardavimo sutartį su ieškove patvirtino, jog sutarties sudarymo metu nėra jokių paslėptų jam žinomų trūkumų, dėl kurių buto negalima naudoti pagal paskirtį arba jo naudingumas tiek sumažėtų, kad pirkėjas apie tuos trūkumus žinodamas arba nebūtų jo visai pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Byloje surinktų įrodymų pagrindu teismas nustatė, jog ieškovei priklausančio buto balkone netinkamai atlikta hidroizoliacija ir konstatavo tai paslėptu daikto statinio elemento trūkumu, kuriam ištaisyti Statybos įstatymo 36 str., CK 6.698 str. 1 d. nustato 10 metų garantinį terminą. Kadangi iš byloje esančių dokumentų matyti, jog statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti 2006-09-15, tuo tarpu paslėpti statybos defektai buvo užfiksuoti 2011-05-19 patalpų būklės tyrimo akte, teismas laikė, kad statinio konstrukcijų defektai atsirado per nustatytą garantinį terminą. Teismas konstatavo, jog šiuo atveju atsakomybė už paslėptus daikto trūkumus tenka pardavėjui – UAB „Sklypas“ (CK 6.327 str. 3 d.). Nors atsakovo UAB „Sklypas“ užsakymu daugiabučio namo, kuriame yra ginčo butas, statybas vykdė generalinis rangovas – atsakovas UAB „Senovė“, kurio atsakomybė kyla iš rangos teisinių santykių, tačiau teismas pažymėjo, jog UAB „Senovė“ ir ieškovės nesiejo prievoliniai rangos santykiai. Kadangi pastarajam atsakovui nekyla ir deliktinė atsakomybė, teismas konstatavo, kad jis yra netinkamas atsakovas šioje byloje, todėl ieškinį jo atžvilgiu atmetė bei sprendė, jog atsakovų tarpusavio santykiai ir tarpusavio atsiskaitymai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamai bylai. Teismas sprendime atsakovo UAB „Sklypas“ kaltės nenustatinėjo, konstatavo, jog šis asmuo yra verslininkas ir atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenustatyta ko kita (CK 6.256 straipsnio 4 dalis). Atsakomybė šalinančių aplinkybių atsakovas UAB „Sklypas“ neįrodė, todėl jam pareikštas reikalavimas buvo tenkintinas visiškai (CK 6.327 str. 3 d., 6.399 str., 6,334 str. 1 d. 3 p.).

13III. Apeliacinio skundo argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012-02-06 sprendimo dalį, kuria reikalavimai atsakovo UAB „Senovė“ atžvilgiu buvo atmesti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliantės nuomone, atsakovo UAB „Senovė“ atžvilgiu taikytinos deliktinės atsakomybės nuostatos, todėl minėtas juridinis asmuo yra tinkamas atsakovas nagrinėjamos bylos atžvilgiu. Pažymi, jog atsakovus siejo rangos teisiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovas UAB „Senovė“ įsipareigojo atlikti rangos darbus tinkamai ir kokybiškai, taip pat prisiėmė atsakomybę už subrangovus, neatsižvelgiant į tai, kas juos parinko. Apeliantės teigimu, nors jos ir atsakovo UAB „Senovė“ nesieja sutartiniai santykiai, tačiau šiuo atveju pastarojo atsakomybė kyla CK, Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų pagrindu. Apeliantės manymu, atsakovas UAB „Senovė“ yra atsakingas už nekokybiškai atliktus statybos rangos darbus bei tai, kad neištaisė ieškovės nurodytų defektų, išaiškėjusių per garantinį periodą. Byloje surinktų įrodymų pakanka, jog būtų įrodyta ne tik atsakovo UAB „Sklypas“ sutartinė, bet atsakovo UAB „Senovė“ deliktinė atsakomybė. Apeliantė nurodo, jog būdama vartotoja, t.y. silpnesnė teisinio santykio šalis, pateikė visus įrodymus, leidžiančius nustatyti atsakovo UAB „Senovė“ deliktinės atsakomybės sąlygas, tuo tarpu atsakovas UAB „Senovė“, apeliantės nuomone, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog ši bendrovė kaip rangovas neatliko defektinių statybos darbų ar, kad kaip rangovas bendrovė nėra atsakinga už subrangovų darbą. Apeliantės teigimu, atsakovų atsakomybė yra solidari, todėl jai neturi būti apribota galimybė reikalauti defektų ištaisymo iš abiejų bendrovių, tuo labiau, jog atsakovas UAB „Sklypas“ yra restruktūrizuojama bendrovė, todėl neatmestina galimybė, jog palikus galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, jis gali būti neįgyvendintas ir tokiu būdu būtų pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai, pažeistos apeliantės kaip vartotojos teisės ir teisėti lūkesčiai.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Sklypas“ prašo apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą apeliacinės instancijos teismą spręsti savo nuožiūra. Pažymi, jog 2012-02-09 nutartimi c.b. Nr.B2-2351-560/2012 nutraukta atsakovo restruktūrizavimo byla ir iškelta bankroto byla.

16Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Senovė“ prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog pareigą šalinti defektus turi ne rangovas, kuris yra atsakingas tik už sutartyje numatytus ir statybų žurnale užfiksuotus statybos darbus, o tretieji asmenys, kurie buvo tiesiogiai samdyti atsakovo UAB „Sklypas“. Atsakovas neatliko tų statybos darbų, kuriems buvo nustatyti defektai, tai patvirtina byloje surinkti įrodymai, todėl atsakovui nekyla nei sutartinė, nei deliktinė atsakomybė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

18Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias deliktinės atsakomybės taikymą; sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindu nėra (CPK 185, 263 str.).

19Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, susijusias su deliktinės atsakomybės atsiradimo (CK 6.263-6.265 str. ir taikymu bei rangovo teisės rangovo teisės pareigas ir atsakomybę (LR Statybos įstatymo 15 str. 36 str.); ji nesutinka su teismo išvada, kad antram atsakovui –UAB „Senovė“ nekyla deliktinė atsakomybė.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių – sutartinė ir deliktinė (CK 6.245 str. 2 d.). Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalis jau iki civilinės teisės pažeidimo sieja civiliniai teisiniai santykiai. Šiuo atveju civilinės teisės pažeidimas pasireiškia sutarties pažeidimu (CK 6.256 str.). CK 6.245 straipsnio 4 dalis nustato, kad deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais.

21Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Bylose dėl žalos atlyginimo iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus skolininko veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.).

22Byloje nustatyta, kad atsakovus – UAB “Sklypas“ (užsakovas) ir UAB „Senovė“ sieja statybos rangos teisiniai santykiai; UAB „Senovė“, kaip generalinis rangovas suteikė garantiją atliktiems statybos darbams, prisiėmė atsakomybę už subrangovus. Specialistų 2011-05-19 išvada nustatytas balkono apdailos pažeidimas dėl drėgmės apeliantės buto balkone, nustatyta, kad patalpų lubos ir sienos drėksta dėl nesandarios balkono hidroizioliacijos. Apeliantės vertinimu, tai įrodo, kad atsakovas UAB „Senovė“, generalinis rangovas, neužtikrino tinkamos statybos darbų kokybės, statybos darbų trūkumai paaiškėjo per garantinį laikotarpį, todėl generalinis rangovas yra atsakingas deliktinės atsakomybės pagrindu.

23Apeliantė pripažįsta, kad ji neturi sutartiniu santykių su atsakovu UAB „Senovė“, t.y. ji vertina atsakovo UAB „Senovė“ statybos darbų defektus - veiksmus, galimai pažeidusius rangos sutarties su UAB „Sklypas“ sąlygas, kaip neteisėtus veiksmus jos atžvilgiu (deliktą). Toks apeliantės šalių teisinių santykių aiškinimas yra teisiškai nepagrįstas; rangos sutarties sąlygų pažeidimas negali būti vertinamas kaip deliktas kito asmens, nesančio sutarties šalimi, atžvilgiu. Pažymėtina, kad statybos darbai buvo atlikti ir užbaigti iki buto pardavimo apeliantei; už praeityje atliktų darbų trūkumus rangovas atsako rangos sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis (sutartinė garantija). Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino šalių teisnius santykius ir padarė pagristą išvadą, kad atsakovas UAB „Sklypas“ atsako už paaiškėjusias buto kokybės trūkumus kaip daikto (buto) pardavėjas, kitas atsakovas – UAB „Senovė“ nėra atsakingas.

24Pripažinus, kad UAB „Senovė“ nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegija nesvarsto apeliacinio skundo argumentų dėl šio atsakovo veiksmų vertinimo jų atitikimo LR Statybos įstatymo bei rangos sutarties nuostatų aspektu; taip pat nepasisako dėl atsakovo UAB „Senovė“ atsiliepimo argumentų, jog už apeliantės nurodytus statybos defektus atsako ne rangovas, bet tretieji asmenys (subrangovai).

25Atsakovo UAB „Sklypas“ pasyvumas (šis atsakovas nereikalavo iš rangovo UAB „Senovė“ pašalinti statybos darbų trūkumus) nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovams kilo subsidiarinė atsakomybė ir patenkinti ieškinį rangovui. Neturi teisinės reikšmės ir kita apeliantės nurodyta aplinkybė - tai, kad atsakovui UAB „Senovė“ yra iškelta bankroto byla ir teismo sprendimas dėl statybos defektų pašalinimo gali likti neįgyvendintas; teismo įpareigojimo pašalinti statybos darbų defektus neįvykdymo atveju apeliantė gali pareikšti kreditorinį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo bankroto byloje.

26Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais pakeisti skundžiamą teismo sprendimo dalį (CPK 263, 329-330 str.).

27Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje neviršija 10 Lt; sutinkamai su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ jos nepriteisiamos.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

29Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl atsakomybės taikymo už statybos darbų defektus.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama įpareigoti atsakovus solidariai... 7. Atsakovas UAB „Senovė“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovės ir... 8. Atsakovas UAB „Sklypas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t. b.l.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Vilniaus architektūros studija“ pateikė... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2012-02-06 sprendimu ieškinį tenkino iš... 12. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Sklypas“ šiuose teisiniuose... 13. III. Apeliacinio skundo argumentai... 14. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Sklypas“ prašo... 16. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Senovė“ prašo pirmos... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 18. Pagal CPK 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 19. Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių –... 21. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas:... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovus – UAB “Sklypas“ (užsakovas) ir UAB... 23. Apeliantė pripažįsta, kad ji neturi sutartiniu santykių su atsakovu UAB... 24. Pripažinus, kad UAB „Senovė“ nėra tinkamas atsakovas nagrinėjamoje... 25. Atsakovo UAB „Sklypas“ pasyvumas (šis atsakovas nereikalavo iš rangovo... 26. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų.... 27. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos nagrinėjamoje byloje... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 29. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti...