Byla eB2-1556-658/2018
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naftoil“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naftoil“ iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Naftoil“. Nurodė, kad atsakovė pareiškėjui yra skolinga 3 295,67 Eur. Skola susidarė nemokant valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Ieškovas ragino atsakovę vykdyti įsipareigojimus, tačiau jos nustatytu terminu įsiskolinimas nebuvo sumokėtas, atsakovei siunčiami dokumentai nėra įteikiami. Viešųjų registrų duomenimis atsakovė registruotino turto neturi, įmonėje nėra darbuotojų, todėl darytina išvada, kad įmonė yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, o šios aplinkybės sudaro prielaidas iškelti atsakovei bankroto bylą.

3Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti.

4Atsakovės vadovė R. K. pateikė teismui paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ji nuo 2016 m. gruodžio 1 d. nebedirba UAB „Naftoil“, o teismo reikalaujami dokumentai yra paimti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 2015 m. gruodžio mėnesį.

5Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 12 d. raštu užklausė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybos apie atsakovės atžvilgiu atliekamą tyrimą, o turint UAB „Naftoil“ finansinės atskaitomybės dokumentus (įmonės finansinių ataskaitų rinkinius, kreditorių ir skolininkų sąrašus, turto sąrašus, įmonės registravimo duomenis), juos pateikti teismui.

6Kauno apygardos teisme 2018 m. vasario 19 d. iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM Kauno apygardos valdybos gauti institucijos turėti UAB „Naftoil“ finansinės atskaitomybės dokumentai.

7Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016).

9Iš UAB „Naftoil“ finansinės atskaitomybės už 2015 metus matyti, kad 2015 metais įmonės turto apskaityta už 45 244 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 97 311 Eur. Pažymėtina, kad daugiau nei pusę turto sudarė trumpalaikis turtas, t. y. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 2 631 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 21 402 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2439 Eur. Iš 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos nustatyta, kad UAB „Naftoil“ 2015 metais turėjo 9 322 Eur nuostolių. Kaip matyti iš 2015 metų balanso duomenų, atsakovės UAB „Naftoil“ skolos viršija daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės. Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė iniciavo skolų priteisimo iš skolininkų procesus. Be to, nesant aktualių įmonės finansinės padėties dokumentų, nėra pagrindo spręsti, kad įmonė ir šiuo metu turi 2015 m. balanse nurodytą turtą.

10Iš teismo surinktų duomenų nustatyta, kad įmonės turėtas automobilis BMW yra iš VĮ „Regitra“ išregistruotas. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Naftoil“ nekilnojamojo turto neturi. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4331-800/2018, kurioje UAB „Naftoil“ yra atsakovė. Remiantis viešais Valstybinės mokesčių inspekcijos 2018 m. kovo 5 d. duomenimis, atsakovė UAB „Naftoil“ turi 274,96 Eur mokestinę nepriemoką. Sodros duomenimis, UAB „Naftoil“ 2018 m. kovo 5 d. turi 3 295,67 Eur skolą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, apdraustų asmenų įmonėje nėra (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš VĮ Registrų centro Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovės atžvilgiu yra registruoti turto arešto aktai (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Vadinasi, atsakovės turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

11Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovė UAB „Naftoil“ nevykdo veiklos ir yra nemoki. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB „Naftoil“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (IBĮ 4 straipsnio 3 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, UAB „Naftoil“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

12Administruoti atsakovės UAB „Naftoil“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius S. Š. (sąrašo eilės Nr. B-FA554), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

13Iškėlus atsakovei UAB „Naftoil“ bankroto bylą, areštuotinas atsakovės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

15iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naftoil“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) bankroto bylą.

16Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ bankroto administratoriumi S. Š. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-FA554).

17Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ (juridinio asmens kodas ( - ), registracijos adresas ( - )) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

18Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ valdymo organai (savininkas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovei, bankroto administratoriui, Kauno apylinkės teismui į civilinę bylą Nr. e2-4331-800/2018. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

21Apie uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

22Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 6 d. nutartimi buvo įpareigojęs... 4. Atsakovės vadovė R. K. pateikė teismui paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 5. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 12 d. raštu užklausė Finansinių... 6. Kauno apygardos teisme 2018 m. vasario 19 d. iš Finansinių nusikaltimų... 7. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 9. Iš UAB „Naftoil“ finansinės atskaitomybės už 2015 metus matyti, kad... 10. Iš teismo surinktų duomenų nustatyta, kad įmonės turėtas automobilis BMW... 11. Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti... 12. Administruoti atsakovės UAB „Naftoil“ bankroto procedūrą skirtinas... 13. Iškėlus atsakovei UAB „Naftoil“ bankroto bylą, areštuotinas atsakovės... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 15. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Naftoil“ (juridinio asmens... 16. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ bankroto... 17. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ (juridinio asmens kodas... 18. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 19. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ valdymo organai... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 21. Apie uždarosios akcinės bendrovės „Naftoil“ turtui pritaikytą areštą... 22. Pavesti bankroto administratorei atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 23. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...