Byla 2A-1701/2013
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Thomas Philipps Baltex“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 22-2879-115/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VIB“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Thomas Philipps Baltex“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VIB“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Thomas Philipps Baltex“, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 468 981,79 Lt nuomos mokesčio, įskaitant PVM, 118 563,42 Lt delspinigių ir 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, jog tarp ginčo šalių 2006 m. sausio 24 d. buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, kuria ieškovas už užmokestį suteikė atsakovui teisę laikinai valdyti ir naudotis 1756,1 m2 bendro ploto komercinės paskirties patalpomis, o atsakovas įsipareigojo mokėti nuomos mokestį ir su patalpų eksploatacija susijusius mokesčius. 2011 m. sausio 30 d. pasibaigė nuomos sutarties galiojimo laikotarpis, tačiau atsakovas toliau naudojosi ieškovo patalpomis Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1859-173/2011, pagrindu, pažeisdamas savo prievolę dėl nuomos mokesčio mokėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ ieškovo UAB „VIP“ naudai 468 981,79 Lt nuomos mokesčio nuostoliams kompensuoti, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gruodžio 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

8Atsakovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

9Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. spalio 4 d. buvo gautas atsakovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo. Pareiškime nurodoma, jog atsakovas, pasinaudodamas CPK 308 straipsnyje nustatyta teise, atsisako savo 2012 m. rugpjūčio 24 d. pateikto apeliacinio skundo ir prašo teismo grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. Nurodoma, jog ieškovui UAB „VIB“ buvo iškelta bankroto byla, kurioje yra sprendžiamas klausimas dėl UAB „Thomas Philipps Baltex“ 971 000 Lt reikalavimo patvirtinimo, o tolesnis bylinėjimasis su bankrutavusia bendrove yra netikslingas ir ekonomiškai nenaudingas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo priėmimo

12Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. spalio 4 d. buvo gautas atsakovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ atstovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimo, kuriuo, be kita ko, prašoma grąžinti apeliantui už apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį. Šiame pareiškime patvirtinama, jog atsakovui UAB „Thomas Philipps Baltex“ yra žinomos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės. Atsakovas byloje yra atstovaujamas profesionalaus teisininko (advokato), kuriam žinomos civilinio proceso teisės normų nuostatos, šalies teisės ir pareigos, civilinių bylų nagrinėjimo tvarka. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog atsakovo atstovas turėjo pareigą išaiškinti savo atstovaujamajam, jog, vadovaujantis CPK 308 straipsnio 2 dalimi, apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį pakartotinai paduoti neturi teisės.

13CPK 308 straipsnio 1 dalyje nustatyta apelianto teisė atsisakyti paduoto apeliacinio skundo. Ši teisė rašytinio proceso metu gali būti įgyvendinama iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio skundo atsisakymas yra viena iš apeliacinį procesą inicijavusio asmens procesinių teisių (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 308 straipsnio 1 dalis). Šios teisės įgyvendinimas yra dispozityvumo principo (CPK 13 straipsnis) išraiška, nes apeliacinis procesas ne tik prasideda, bet ir gali baigtis byloje dalyvaujančio asmens (apelianto) iniciatyva, kai šis įgyvendina procesinę teisę atsisakyti inicijuoto apeliacinio proceso. Apeliacinio skundo atsisakymas nėra besąlyginis pagrindas teismui nutraukti apeliacinį procesą. Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas nepriima apeliacinio skundo atsisakymo, jeigu tai prieštarauja imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 308 straipsnio 1 dalis).

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apelianto (atsakovo) pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo paduotas proceso įstatyme nustatyta tvarka (CPK 308 straipsnio 1 dalis). Prašymą dėl apeliacinio skundo atsisakymo padavė apelianto atstovas - advokatas Jonas Vaškevičius, kuriam įgaliojimas atlikti visus procesinius veiksmus byloje buvo suteiktas remiantis 2011 m. gruodžio 14 d. atstovavimo sutartimi (b.l. 52). Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilęs ginčas yra privataus pobūdžio. Byloje nėra duomenų, kad apeliacinio skundo atsisakymu būtų pažeistos dalyvaujančių byloje asmenų teisės ar viešasis interesas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 308 straipsnio 2 dalis).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16CPK 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Jeigu byla nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios. Pagrindas grąžinti sumokėtą žyminį mokestį, vadovaujantis šiomis sąlygomis, konstatuotinas ne tik tuo atveju, kai sudaroma taikos sutartis, atsisakoma ieškinio arba ieškovas atsiima ieškinį, bet ir apeliantui atsisakant paduoto apeliacinio skundo. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į šalių procesinio lygiateisiškumo principą (CPK 17 straipsnis), taip pat į tai, kad, taip sprendžiant žyminio mokesčio grąžinimo klausimą, iš dalies įgyvendinamas vienas civilinio proceso tikslų – skatinamas kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2012, 2012 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-33/2012). Taigi, apeliantui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios atsisakius pareikšto apeliacinio skundo, jam grąžinamas visas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą – 8690 Lt (b.l. 121, 143).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu 87 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

18Priimti atsakovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 26 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2879-115/2012, atsisakymą ir apeliacinį procesą nutraukti.

19Grąžinti atsakovui UAB „Thomas Philipps Baltex“ (kodas 110590187) 8690 (aštuonių tūkstančių šešių šimtų devyniasdešimt) Lt žyminį mokestį, sumokėtą paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai