Byla 2-128-179/2013
Dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, šalims nedalyvaujant, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei UAB ,,Skirnuva“ dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 5850,14 Lt, t.y. jam priklausantį bet neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitinę pašalpą, taip pat 23100,28 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką bei 810,81 Lt delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2012-04-20 iki ieškinio teismui pateikimo dienos 2012-12-13, be to, prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį, kai vienos dienos darbo užmokestis yra 97,06 Lt, ir 3,51 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo 2012-12-14 iki visiško atsiskaitymo su juo dienos.

3Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovę nuo 2008-03-19 iki 2012-04-20 staliumi - dailide, iš darbo buvo atleistas pagal DK 127 str. 2 d. Atsakovė, atleisdama jį iš darbo, nesumokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei išeitinės pašalpos. Prašo ieškinį tenkinti visiškai, priteisti neišmokėtas sumas, delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką ir patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Atsakovei UAB ,,Skirnuva“ adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui pateikti, įteikti atsakovės administracijos darbuotojai P. P. 2012-12-21. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2013-01-04. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai. Atsakovė UAB ,,Skirnuva“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies priimant sprendimą už akių.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia prie ieškinio pridėtais dokumentais :

72008-03-19 tarp šalių sudaryta darbo sutartimi, kuri patvirtina, kad ieškovas priimtas dirbti pas atsakovę staliumi dailide. Darbo sutartimi atsakovė ieškovui įsipareigojo mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą vieną kartą į mėnesį, už darbą apmokant pagal įkainius už faktiškai atliktą darbą (b. l. 4-6).

8Darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2012-04-20 pagal DK 127 str. 2 d. (b. l. 6).

92012-04-24 UAB ,,Skirnuva“ pažymoje Nr. B129 nurodyta, kad A. K. neišmokėta galutinis atsiskaitymas 5850,14 Lt. Vidutinis 1 dienos atlyginimas 97,06 Lt. (b.l. 7).

10Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

11Atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo, su ieškovu neatsiskaitė ir jam neišmokėjo 5850,14 Lt darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų.

12Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas (DK 141 str. 2 d.), todėl atleidimo iš darbo dieną ieškovui nesumokėtas darbo užmokestis ir kitos priklausančios išmokos priteistinos.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką iki visiško su juo atsiskaitymo. Pažymėtina, kad darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2012-04-20.

14Tiek DK 141 str. 3 d., tiek DK 207 str. 1 d. bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. sankcijas darbdaviui numato iš esmės už tą patį pažeidimą - savalaikį neišmokėjimą darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, darbdavys atleidimo dieną privalo darbuotojui išmokėti visas priklausančias su darbo santykiais susijusias išmokas, tame tarpe išmokas, kurios nebuvo sumokėtos nustatytu laiku, ir delspinigius už savalaikį šių išmokų nesumokėjimą, jeigu jie priklauso. Kai su atleistu iš darbo darbuotoju uždelsiama atsiskaityti dėl darbdavio kaltės, tokio darbuotojo teisės apginamos sumokant jam vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Todėl Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. numatyta sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma tol, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai. Po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius DK 141 str. 1 d., 2 d. numatytos prievolės, gali būti taikoma DK 141 str. 3 d. numatyta sankcija, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo atmestinas, o remiantis CPK 414 str. 3 d., taikytinas alternatyvus ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdas, priteisiant vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (DK 141 str. 3 d.).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo ir taikymo, nurodė, kad šios normos paskirtis tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 str. 3 d., būtina atsižvelgti į DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012, Kauno apygardos teismo nutartys civilinėse bylose 2A-2455-153/2012; 2A-2456-153/2012).

16Ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal atsakovės pateiktą pažymą (b. l. 7) yra 97,06 Lt. Pastebėtina, kad ieškovas nepagrįstai paskaičiavo ir prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką už kiekvieną uždelstą kalendorinę (o ne darbo) dieną. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką (skaičiuojant darbo dienomis) nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t.y. nuo 2012-04-20 iki sprendimo priėmimo (2013-01-09) yra 17470,80 Lt (97,06 Lt x 180 darbo dienų). Teismas mano, kad tokio vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją ir būtų neadekvati teisės pažeidimui sankcija, todėl yra mažintinas.

17Vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis atsakovei Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis įsiteisėjo 2012-06-29. Joje konstatuota, kad atsakovė turi finansinių problemų, tačiau įmonės veikla nėra nutrūkusi, bendrovė siekia išvengti bankroto (b. l. 16-18).

18Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 2 p. nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Todėl ieškovui gali būti skaičiuojamas ir priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką tik iki 2012-06-29 (KAT nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos). Pažymėtina, kad teismų praktikoje mažinant vidutinį darbo užmokestį, atsižvelgiama ne tik į atsakovo finansinę būklę, tačiau ir į ieškovo elgesį, jo išdirbtą pas atsakovą laiką, kitas faktines bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-179/2012). Atsakovas pas atsakovę išdirbo 4 metus, į teismą dėl savo teisių pažeidimo kreipėsi tik po 8 mėnesių po atleidimo iš darbo, jam uždelsta išmokėti suma nėra labai didelė (5850,14 Lt), teismas sprendžia, kad priteisus už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki 2012-06-29 būtų pritaikyta adekvati sankcija atsakovės padarytam teisės pažeidimui ir ji atitiktų DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės ir proporcingumo principus. Nuo 2012-04-21 iki 2012-06-29 ieškovė uždelsė atsiskaityti 49 darbo dienas, todėl už uždelstą atsiskaityti laiką atsakovui iš ieškovės priteistinas 4755,94 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką (49 darbo dienos x 97,06 Lt) (DK 141 str. 3 d.).

19Nors DK 299 str. 1 d. 1 p., CPK 282 str. 2 d. 2 p. numato, kad sprendimas dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio vykdytinas skubiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 p. draudžia nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Atsižvelgiant į šią įstatyminę nuostatą, į tai kad nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas nepatvirtintas (jis turi būti pateiktas teismui iki 2013-01-21), skubus sprendimo vykdymas dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio negalimas.

20Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas LR CPK 83 str. 1 d. 1 p. pagrindu, o atsakovė nuo žyminio mokesčio yra atleista LR CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu, todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 96 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

21Iš atsakovės ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas advokatui už jo pagalbą sumokėjęs 300,00 Lt (b.l. 10). Šios išlaidos mažintinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tai yra iki 106,91 Lt (300,00 Lt x 10606,08 Lt (priteisiama suma)/ 29761,23 Lt (ieškinio suma)) (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ ieškovui A. K. 5850,14 Lt neišmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, 4755,94 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-04-21 iki 2012-06-29, ir 106,91 Lt bylinėjimosi išlaidas.

25Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

26Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2 ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, šalims... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 5850,14 Lt, t.y. jam... 3. Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovę nuo 2008-03-19 iki 2012-04-20... 4. Atsakovei UAB ,,Skirnuva“ adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies priimant sprendimą už akių.... 6. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 7. 2008-03-19 tarp šalių sudaryta darbo sutartimi, kuri patvirtina, kad... 8. Darbo sutartis su ieškovu nutraukta 2012-04-20 pagal DK 127 str. 2 d. (b. l.... 9. 2012-04-24 UAB ,,Skirnuva“ pažymoje Nr. B129 nurodyta, kad A. K.... 10. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 11. Atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo, su ieškovu neatsiskaitė ir jam... 12. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės delspinigius už uždelstą... 14. Tiek DK 141 str. 3 d., tiek DK 207 str. 1 d. bei Delspinigių nustatymo už... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl DK 141... 16. Ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal... 17. Vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis... 18. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 2 p.... 19. Nors DK 299 str. 1 d. 1 p., CPK 282 str. 2 d. 2 p. numato, kad sprendimas... 20. Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas LR CPK 83 str. 1 d.... 21. Iš atsakovės ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti.... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d., 286 str.,... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti iš atsakovės UAB „Skirnuva“ ieškovui A. K. 5850,14 Lt... 25. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 27. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...