Byla 2A-2455-153/2012
Dėl darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2615-292/2012 pagal ieškovo V. S. ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 12 336,04 Lt su darbo santykiais susijusias išmokas, t. y. 6 869,82 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, 2 599,48 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir 2 596,74 Lt išeitinę pašalpą, delspinigius po 7,42 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti su ieškovu dieną nuo 2012-05-05 iki visiško atsiskaitymo ir išlaidas už advokato paslaugas. Teismo posėdžio metu ieškovas patikslino ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti taip pat vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką remiantis atsakovės pateikta pažyma, kurioje jo vidutinis darbo dienos užmokestis yra 90,75 Lt. Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovę nuo 2005-10-25 iki 2012-04-27 pagal darbo sutartį Nr. 2514 už ne mažesnį nei minimalus darbo užmokestis. Iš darbo ieškovas buvo atleistas pagal DK 127 str. 2 d., tačiau atleisdama iš darbo atsakovė su juo neatsiskaitė.

4Atsakovė sutiko sumokėti ieškovui 9 469,30 Lt dalimis per du mėnesius, su reikalavimu priteisti delspinigius nesutiko, nurodė, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami tik už laiką, kai šalis sieja darbo santykiai, o ieškovas prašo juos priteisti už laiką jau darbo santykiams pasibaigus. Prašė taikyti kuo mažesnes sankcijas dėl vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgiant į sunkią įmonės padėtį ir į tai, kad 2012-06-29 įsiteisėjo nutartis iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, iš atsakovės ieškovui priteisė 9 469,30 Lt neišmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas ir 7 713,75 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo atleidimo iš darbo 2012-04-27 dienos iki teismo sprendimo priėmimo (2012-08-29), o nuo 2012-08-30 iki visiško atsiskaitymo skaičiuojant po 90,75 Lt už kiekvieną uždelstą dieną; 150 Lt advokato išlaidas; ieškovo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo atmetė; priteisė iš atsakovės 515 Lt žyminį mokestį bei 10 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 525 Lt valstybei.

7Teismas nustatė, kad ieškovas pagal 2005-10-24 darbo sutartį pas atsakovę priimtas dirbti pagalbinio darbininko, o taip pat staliaus-dailidės darbą už ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą, už darbą apmokant pagal įkainius už faktiškai atliktą darbą. Ieškovas iš darbo atleistas 2012-04-27 pagal DK 127 str. 2 d. (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu). Atsakovė pripažino, kad atleidimo dieną ieškovui nesumokėtas 9 469,30 Lt darbo užmokestis ir kitos jam priklausančios išmokos, susijusios su darbo santykiais. Teismas nurodė, kad pagal DK 141 str. 2 d. darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, todėl atleidimo iš darbo dieną ieškovui nesumokėtas 9 469,30 Lt darbo užmokestis ir kitos jam priklausančios išmokos turi būti priteistos iš atsakovės. Teismas sprendė, kad už tai, jog atleidžiant ieškovą atsakovė neatsiskaitė su ieškovu, atsakovė privalo, remiantis DK 141 str. 3 d., mokėti ieškovui vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką, o ne delspinigius, kadangi DK 207 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatyta sankcija mokėti delspinigius už savalaikį neatsikaitymą darbuotoju, ieškovo atveju negali būti taikoma. Delspinigiai gali būti skaičiuojami tol, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai. Teismas ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius už laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo atmetė ir, remdamasis CPK 414 str. 3 d., taikė alternatyvų ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdą – priteisė ieškovui vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (DK 141 str. 3 d.). Teismas nurodė, kad sunki atsakovės padėtis ir restruktūrizavimo bylos iškėlimas atsakovei nėra pagrindas atleisti ją nuo prievolės sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Teismo nuomone, DK 141 str. 3 d. nustatyta išmoka nekvalifikuotina kaip netesybos ir todėl priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsikaityti laiką negali būti mažinamas. Konkretaus darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką nustatytas įstatyme ir negali būti pripažintas neprotingai dideliu, nes, teigiant priešingai, būtų paneigiamas įstatymas. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) nenumato galimybės buvusiam darbuotojui nepriteisti ar mažinti priteisiamą vidutinį darbo užmokestį už visą uždelstą atsiskaityti laiką dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pagal ĮRĮ 8 str. 2 p., kad sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą. Teismas nustatė, kad ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal atsakovės pateiktą pažymą yra 90,75 Lt. Teismas sprendė, kad ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės tokio dydžio darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, kokį jis gaudavo iki darbo santykių nutraukimo ir kokį jis būtų gavęs, jei darbo sutartis nebūtų pasibaigusi, todėl ieškovui iš atsakovės turi būti priteisiamas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos, t. y. nuo 2012-04-27, iki sprendimo priėmimo (2012-08-29) tvirta suma – 7 713,75 Lt (90,75 Lt x 85 darbo dienos), o nuo 2012-08-30 iki visiško atsiskaitymo po 90,75 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teismas nurodė, kad skubus sprendimo dalies dėl darbo užmokesčio ieškovui priteisimo neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio vykdymas negalimas, nes pažeistų ĮRĮ 8 str. 1 p. draudimą.

8III. Apeliacinio skundo argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą, sumažinti iš atsakovės priteistą vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsikaityti laiką (netesybas) ir priteisti ieškovui fiksuotą sumą – 3 500 Lt. Apeliantė nurodė, kad neginčija tesimo sprendimo dalies dėl 9 469,30 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. Nesutikimą su teismo sprendimu apeliantė grindė šiais motyvais:

101. Teismas, priteisdamas ieškovui vidutinį darbo užmokestį už visą vėluojamą atsiskaityti laiką, netinkamai taikė DK 141 str. 3 d., ĮRĮ nuostatas ir neatsižvelgė į teismų praktiką;

112. DK 141 str. 3 d. turinys atitinka netesybų, numatytų CK 6.71 str. 1 d., sampratą. Darbdavys neįvykdo prievolės atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju (kreditoriumi), todėl jis turi sumokėti DK (įstatymo) nustatytą vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką (įstatymo nustatytą pinigų sumą). Kadangi atsakovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, pagal ĮRĮ 8 str. 2 d., įsiteisėjus nutarčiai iškelti restruktūrizavimo bylą, netesybų skaičiavimas turi būti sustabdytas. Šiuo atveju numatyta ĮRĮ išimtis, kad nėra stabdomas delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, skaičiavimas, netaikytina remiantis DK 207 str. 1 d., kurioje numatyta, kad delspinigiai skaičiuojami, jeigu darbo sutartis nėra nutraukta;

123. Teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., CK 6.258 str., gali sumažinti netesybas, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, įvertinęs visas reikšmingas bylos aplinkybes;

134. Teismas turėjo vadovautis vėlesniąja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (LAT 2008-01-02 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-82/2008, 2008-05-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-267/2008) dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo, ne tik šios normos aiškinimu, pateiktu c. b. Nr. 3K-3-523/2006, ir skirti atsakovei adekvačią sankciją (netesybas). Tarp teisės pažeidimo ir sankcijos negali būti nepagrįstai didelio neadekvatumo ir disproporcijos. Dėl neadekvačios sankcijos taikymo gali nukentėti kiti atsakovės kreditoriai;

145. Netesybos turi būti mažinamos atsižvelgiant į šias aplinkybes: atsakovė atlyginimą ieškovui mokėjo laiku; galimybių atsiskaityti su ieškovu nėra dėl objektyvių priežasčių, atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, jai iškelta restruktūrizavimo byla; nuo darbo sutarties nutraukimo su ieškovu (2012-04-27) iki teismo nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo (2012-06-29), kuomet buvo sustabdytas atsakovės prievolių kreditoriams vykdymas, praėjo tik 2 mėnesiai; vėlavimas atsiskaityti su ieškovu nėra tyčinis, su atsakove laiku neatsiskaito užsakovai, sutrikus atsiskaitymams daug atsakovės darbuotojų išėjo iš darbo; atsakovė neginčijo ieškovo teisės į išeitinę 2 896,74 Lt išmoką; atsakovė siūlė ieškovui sudaryti taikos sutartį, išmokant jam 9 469,30 Lt skolą bei protingo dydžio bylinėjimosi išlaidas dalimis per 3 mėnesius; nukreipus įmonės lėšas visiškam atsiskaitymui su darbuotojais, o ne būtiniausioms reikmėms, atsakovė bankrutuotų.

15Atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovas nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Be to, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Taigi, prieš nagrinėjant apeliacinio skundo argumentus dėl bylos esmės patikrintina, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2, 3 dalyse.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas V. S. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal 2005-10-24 sudarytą darbo sutartį Nr. 2514 nuo 2005-10-24 iki 2012-04-27 ir iš darbo buvo atleistas pagal DK 127 straipsnio 2 dalį (b. l. 4–6). Atsakovės išduotose 2012-05-09 pažymoje Nr. B345 ir 2012-06-27 pažymoje Nr. B721 nurodyta, kad ieškovui neišmokėta 9 469,30 Lt, kur 2 599,48 Lt yra atostogų kompensacija, o 2 896,74 Lt – išeitinė pašalpa, vidutinis vienos dienos ieškovo atlyginimas yra 90,75 Lt (b. l. 7,15). Teismų informacinės sistemos duomenimis nustatyta, kad atsakovei UAB „Skirnuva“ Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla (c. b. Nr. B2-1992-173/2012).

20Apeliantė apeliaciniame skunde neginčijo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl 9 469,30 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, tačiau nesutiko su priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką dydžiu. Apeliantė prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką fiksuota suma, sumažinant ją iki 3 500 Lt, atsižvelgti į sunkią atsakovės įmonės finansinę padėtį bei jos statusą. Apeliantės nuomone, vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimas po teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo turi būti sustabdytas, o ĮRĮ 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta išimtis apeliantei netaikytina, nes darbo sutartis su ieškovu yra nutraukta.

21ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos yra sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą savanoriški įmonės įsipareigojimai yra įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. ĮRĮ nėra įvardinta, jog ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nurodyta išimtis taikoma vien tik restruktūrizuojamos įmonės darbuotojams, nenutraukusiems darbo sutarties su įmone, todėl ieškovui, remiantis ĮRĮ 8 straipsnio 2 punktu, uždelstas sumokėti vidutinis darbo užmokestis skaičiuotinas ne tik iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, bet ir iki visiško atsiskaitymo. Apeliacinio skundo motyvas, jog vidutinio darbo užmokesčio ieškovui skaičiavimas po teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo turi būti sustabdytas, atmestinas kaip nepagrįstas.

22Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad šios normos paskirtis tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendimo motyvuojamoje dalyje nepagrįstai nurodė, kad vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką negali būti mažinamas.

23Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovui priskaičiuotas 7 713,75 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-08-29) ir nuo 2012-08-30 iki visiško atsiskaitymo po 90,75 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, turi būti mažinamas. Tokios vidutinio darbo užmokesčio sumos priteisimas iš atsakovės sąlygotų pernelyg didelę disproporciją tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais bei proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu. Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartyje, kuria atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla, konstatuota, kad atsakovė turi finansinių problemų, tačiau įmonės veikla nėra nutrūkusi, bendrovė siekia išvengti bankroto. Ši aplinkybė patvirtina apeliantės nurodytą argumentą, kad ji atleidimo iš darbo dieną negalėjo atsiskaityti su ieškovu dėl finansinių sunkumų. Apeliantė apeliaciniame skunde sutinka su 3 500 Lt fiksuota vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelstą atsiskaityti laiką. Įvertinęs šias nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 3 500 Lt fiksuota vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelstą atsiskaityti laiką yra adekvati atsakovės padarytam teisės pažeidimui ir atitinka DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės ir proporcingumo principus.

24Remiantis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, ieškovui iš atsakovės priteisto vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką nuo atleidimo iš darbo 2012-04-27 dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-08-29) 7 713,75 Lt suma mažintina iki 3 500 Lt, o uždelsto sumokėti darbo užmokesčio dalis, skaičiuojant po 90,75 Lt už dieną nuo 2012-08-30 iki visiško atsiskaitymo, ieškovui nepriteistina (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

25Keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93, 96 str.). Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto, o atsakovė yra nuo žyminio mokesčio atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu, todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, keistina pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio priteisimo. Žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 str. 4 d., 320 str. 2 d.). Iki 113,22 Lt (150 x (9469,30 + 3500) / (9469,30 + 7713,75) mažintinos ieškovo naudai iš atsakovės priteistos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ apeliacinį skundą tenkinti,

28Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

29„Ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ (kodas 253663090, Naujoji g. 3, 62119 Alytus) ieškovui V. S. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 9 469,30 Lt (devynis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt devynis litus 30 ct) neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, 3 500 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus litų) vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo 2012-04-27 dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-08-29) ir 113,22 Lt (vieno šimto trylikos litų 22 ct) išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kitą ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 12 336,04 Lt su darbo... 4. Atsakovė sutiko sumokėti ieškovui 9 469,30 Lt dalimis per du mėnesius, su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad ieškovas pagal 2005-10-24 darbo sutartį pas atsakovę... 8. III. Apeliacinio skundo argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo... 10. 1. Teismas, priteisdamas ieškovui vidutinį darbo užmokestį už visą... 11. 2. DK 141 str. 3 d. turinys atitinka netesybų, numatytų CK 6.71 str. 1 d.,... 12. 3. Teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., CK 6.258 str., gali sumažinti... 13. 4. Teismas turėjo vadovautis vėlesniąja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. 5. Netesybos turi būti mažinamos atsižvelgiant į šias aplinkybes:... 15. Atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovas nepateikė.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas V. S. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal... 20. Apeliantė apeliaciniame skunde neginčijo pirmosios instancijos teismo... 21. ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti... 22. Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir... 23. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, ieškovui priskaičiuotas 7 713,75 Lt... 24. Remiantis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 25. Keistinas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93, 96 str.). Ieškovas nuo... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 27. atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“... 28. Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą pakeisti,... 29. „Ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos...