Byla e2S-3028-781/2018
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (apelianto) I. G. (I. G.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo I. G. (I. G.) pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas I. G. (I. G.) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos jam iškėlimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

62.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo I. G. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

83.

9Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018, pareiškėjo I. G. fizinio asmens bankroto byla nutraukta; minėta nutartis palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2191-864/2018.

104.

11Teismas sprendė, kad pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateiktas praėjus tik trims mėnesiams po minėtos civilinės bylos išnagrinėjimo ir yra grindžiamas iš esmės analogiškomis aplinkybėmis, įrodymais, kuriuos analizavo ir vertino kiti teismai, bei kurių pagrindu pareiškėjui iškelta fizinio asmens bankroto byla buvo nutraukta. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pateiktame pareiškime nėra nurodoma duomenų apie pasikeitusias aplinkybes; laikė, jog abu pareiškimai (pradinis ir pakartotinis) dėl bankroto bylos iškėlimo yra tapatūs, todėl atsisakė priimti pareiškimą, motyvuodamas tuo, jog yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 5 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

125.

13Be to, teismas pažymėjo, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas nustato pakartotinio pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pateikimo laiko aspektu ribojimus tuo atveju, jeigu fizinio asmens bankroto procesas buvo nutrauktas. Nurodė, kad pareiškėjui iškelta bankroto byla buvo nutraukta FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, konstatavus pareiškėjo veiksmų nesąžiningumą.

14III. Atskirojo skundo argumentai

156.

16Pareiškėjas (apeliantas) I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priimti bei grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

177.

18Apeliantas nurodo, kad teikiant naująjį pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo anksčiau priimtuose teismų procesiniuose sprendimuose, kuriuose buvo spręstas klausimas dėl pareiškėjo bankroto bylos nutraukimo, nurodytos aplinkybės nebeaktualios ir negali būti vertinamos, nes 3 metų laikotarpis, kuris turi būti vertinamas nagrinėjimo metu, jau yra suėjęs, t. y. anot apelianto, šiuo metu į aktualų laikotarpį nepatektų sandoriai ar veiksmai, kurių pagrindu teismai pripažino pareiškėjo veiksmus nesąžiningais ir dėl to nutraukė bankroto bylą.

198.

20Apeliantas pažymi, kad FABĮ nedraudžia asmeniui pakartotinai kreiptis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

219.

22Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytais motyvais, kad abu pareiškimai (pradinis ir pakartotinis) yra tapatūs ir teigia, jog vien tai, kad sutampa bylos šalys ir siekiama to paties tikslo, negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti pareiškimų tapatumą ir dėl to atsisakyti priimti naują pareiškimą. Be to, pažymi, kad naujai pateiktame pareiškime pareiškėjas nurodo daugiau kreditorių (negu pradiniame pareiškime), pareiškėjo skoliniai įsipareigojimai gerokai padidėjo, taip pat nurodytas kitas pareiškėjo nemokumo pagrindas.

2310.

24Suinteresuoti asmenys (pareiškėjo I. G. kreditoriai) 2018 m. gruodžio 12 d. pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose suinteresuoti asmenys prašo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį nepakeistą.

2511.

26Vienas vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjo pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo skundžiama nutartimi atsisakyta priimti, atitinkamai pareiškėjo kreditoriai nebuvo dar įtraukti į bylą, jie net nebuvo informuoti apie tokio pareiškimo pateikimą ir jo priėmimo svarstymą, taigi jie dar neįgijo byloje dalyvaujančių asmenų teisių (be kita ko, ir teikti paaiškinimus). Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tokių bankroto bylų nagrinėjimo specifiškumą, jose vyraujantį viešąjį interesą, taip pat į tai, kad ir fizinio asmens pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimas sukelia pareiškėjo kreditoriams tam tikras teises ir pareigas (be kita ko, teikti atsiliepimus į pareiškimą), todėl apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju priima suinteresuotų asmenų (kreditorių) rašytinius paaiškinimus ir juos vertina nagrinėjant apelianto (pareiškėjo) atskirąjį skundą.

2712.

28Suinteresuoti asmenys rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad skundžiama teismo nutartis pagrįsta ir teisėta, nes pareiškėjo naujai pateiktas pareiškimas grindžiamas analogiškomis aplinkybėmis, kaip ir pradinis pareiškimas. Pažymi, kad pareiškėjo, anot jo, naujai nurodomos aplinkybės faktiškai nėra naujos bei egzistavo dar pareiškėjo bankroto bylos nagrinėjimo metu (kuri buvo nutraukta). Suinteresuotų asmenų teigimu, kreditorių G. S., UAB „Baltijos stiklas“ ir antstolės N. B. reikalavimai pareiškėjo atžvilgiu jau egzistavo nutrauktos bankroto bylos nagrinėjimo metu ir būtent dėl to, jog pareiškėjas šiuos reikalavimus nuslėpė, ji buvo nutraukta. Taigi, anot suinteresuotų asmenų, vien tai, kad pareiškėjas naujai pateiktame pareiškime nurodė savo skolinius įsipareigojimus minėtiems kreditoriams, negali būti laikoma naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Be to, aiškina, kad pareiškėjo veiksmai buvo ir tebėra nesąžiningi, todėl jo interesai negali būti ginami FABĮ pagrindu.

2913.

30Suinteresuoti asmenys nurodo, kad nutraukus pareiškėjo bankroto bylą, pareiškėjui nedraudžiama teikti pakartotinio pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau, vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktu, pareiškėjui nauja bankroto byla negali būti iškelta anksčiau nei po dešimties metų nuo bankroto bylos nutraukimo.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3214.

33Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

3415.

35Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsisakytas priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto ir FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto pagrindais, konstatuojant, kad jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; be to, FABĮ riboja pakartotinio pareiškimo teikimą, jeigu fizinio asmens bankroto byla buvo anksčiau nutraukta.

3616.

37Fizinio asmens bankroto procesas suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie dėl pablogėjusios finansinės padėties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, netapti našta valstybės socialinei sistemai, taip apsaugant asmens orumą, o kreditoriams suteikiant galimybę atgauti bent dalį skolų. Šį procesą Lietuvoje reglamentuoja specialusis įstatymas – FABĮ, kuriame nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 straipsnio 1 dalis). Taigi šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y. atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

3817.

39FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 7 punktuose nurodytus atvejus.

4018.

41Viena vertus, kaip minėta (ir ginčo dėl šios aplinkybės byloje nekilo), Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2FB-1854-779/2018, kuri palikta nepakeista Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-2191-864/2018, pareiškėjo I. G. fizinio asmens bankroto byla nutraukta.

4219.

43Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo pareiškimo priėmimo atsisakymo priežastis, pažymi, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostata taikytina sprendžiant klausimą dėl atsisakymo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą, o ne dėl pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo. Taigi, darytina išvada, kad dėl FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkto nuostatų taikymo ar netaikymo gali būti sprendžiama tik tuomet, kai išspręstas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimas. Pažymėtina, kad fizinio asmens pareiškimas iškelti bankroto bylą turi atitikti FABĮ 4 straipsnyje numatytus reikalavimus; jeigu pareiškimas atitinka jo turiniui keliamus reikalavimus, teismas jį turi priimti ir, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos, priimti nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar ją atsisakyti iškelti (FABĮ 5 straipsnio 7 dalis).

4420.

45Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą, pareiškimą atsisakė priimti, be kita ko, remdamasis aplinkybėmis, kurios gali būti nustatytos tik išnagrinėjus bankroto bylos iškėlimo klausimą, o ne sprendžiant pareiškimo priėmimo klausimą, t. y. teismas pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu neturi nustatinėti ar fiziniam asmeniui gali būti iškelta bankroto byla, nes tai turi būti nustatinėjama nagrinėjant bylą iš esmės.

4621.

47Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad FABĮ nenumatyta pagrindų/sąlygų, kuriuos(-ias) nustačius, turi būti atsisakoma priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. FABĮ 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. CPK 137 straipsnio 2 dalyje išvardintas atsisakymo priimti ieškinį (pareiškimą) pagrindų sąrašas, kuris taikytinas ir sprendžiant klausimą dėl pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo. Atsisakymas priimti ieškinį kitais nei CPK 137 straipsnio 2 dalyje nenumatytais pagrindais yra neteisėtas ir laikytinas konstitucinės teisės kreiptis į teismą pažeidimu (Konstitucijos 30 straipsnis).

4822.

49Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo į pirmosios instancijos teismą kreipėsi praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams nuo aukščiau minėtų teismų procesinių sprendimų priėmimo (dėl bankroto bylos nutraukimo). Iš dalies pritartina apelianto argumentui, kad FABĮ nėra numatyta draudimo pakartotinai kreiptis į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, jeigu kartą teismas jau yra atsisakęs iškelti bankroto bylą; kita vertus, yra nustatyti tam tikri laiko ribojimai bankroto bylos iškėlimui (o ne tokio pareiškimo priėmimui), jeigu bankroto byla buvo nutraukta tam tikrais nustatytais pagrindais. Pažymėtina, kad, norint pakartotinai kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjas tokiu atveju privalo pateikti duomenis apie naują pareiškimo faktinį pagrindą – naujas aplinkybes, kuriomis būtų grindžiamas jo reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės gali būti nustatytos tik išnagrinėjus bankroto bylos iškėlimo klausimą iš esmės, o ne pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo priėmimo stadijoje; tuo labiau, jog, kaip matyti iš pareiškėjo pateikto pareiškimo, pareiškėjas naujai pateiktame pareiškime įtraukė papildomus kreditorius, atitinkamai padidėjo jo kreditorinių įsipareigojimų suma, taip pat, be kita ko, nurodė kitas jo nemokumą sukėlusias aplinkybes.

5023.

51Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos turi būti taikomos atsižvelgiant į FABĮ paskirtį ir šiuo įstatymu reglamentuojamų civilinių teisinių santykių specifiką. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad įstatymo tikslą atitiktų toks FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte įtvirtintos teisės normos aiškinimas, pagal kurį sąžiningumo aspektu būtų vertinamas pareiškėjo elgesys būtent per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, turėjęs įtakos jo nemokumui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-65/2015). Taigi, atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad praėjus atitinkamam laikotarpiui nuo pareiškėjo nesąžiningais pripažintų veiksmų atlikimo (kuris kiekvienu atveju gali būti skirtingas), pareiškėjas vėl turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo ir tokiam pareiškimui negali būti taikomos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos. Pažymėtina, kad pareiškėjui teikiant naują pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, aktualus terminas, per kurį turėtų būti vertinamas pareiškėjo sąžiningumas, yra kitas (nei nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą pirmą kartą), bei kurį teismas gali vertinti/įvertinti tik jau nagrinėjant pareiškimą iš esmės (o ne jo priėmimo stadijoje).

5224.

53Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė šią bankroto stadiją reglamentuojančias teisės normas, neteisingai vertino šiam klausimui spręsti byloje esančius duomenis, todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies – skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo grąžintinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (tuo labiau, kad tai yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva ir atsižvelgiant į tai, jog priėmęs pareiškimą teismas turi atlikti eilę procesinių veiksmų).

5425.

55Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus ir procesinę bylos baigtį, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakoma.

56Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

57Pareiškėjo I. G. (I. G.) atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

58Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo I. G. (I. G.) pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, panaikinti ir pareiškimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo priėmimo klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas I. G. (I. G.) kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 2.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. lapkričio 5 d. nutartimi atsisakė... 8. 3.... 9. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme... 10. 4.... 11. Teismas sprendė, kad pareiškėjo pareiškimas dėl fizinio asmens bankroto... 12. 5.... 13. Be to, teismas pažymėjo, kad FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punktas nustato... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 6.... 16. Pareiškėjas (apeliantas) I. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 17. 7.... 18. Apeliantas nurodo, kad teikiant naująjį pareiškimą dėl fizinio asmens... 19. 8.... 20. Apeliantas pažymi, kad FABĮ nedraudžia asmeniui pakartotinai kreiptis į... 21. 9.... 22. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje... 23. 10.... 24. Suinteresuoti asmenys (pareiškėjo I. G. kreditoriai) 2018 m. gruodžio 12 d.... 25. 11.... 26. Vienas vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu... 27. 12.... 28. Suinteresuoti asmenys rašytiniuose paaiškinimuose nurodo, kad skundžiama... 29. 13.... 30. Suinteresuoti asmenys nurodo, kad nutraukus pareiškėjo bankroto bylą,... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 32. 14.... 33. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 34. 15.... 35. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 36. 16.... 37. Fizinio asmens bankroto procesas suteikia galimybę fiziniams asmenims, kurie... 38. 17.... 39. FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 5 punkte nustatyta, kad teismas atsisako iškelti... 40. 18.... 41. Viena vertus, kaip minėta (ir ginčo dėl šios aplinkybės byloje nekilo),... 42. 19.... 43. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios... 44. 20.... 45. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo dėl... 46. 21.... 47. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad FABĮ nenumatyta... 48. 22.... 49. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas... 50. 23.... 51. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 137... 52. 24.... 53. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 54. 25.... 55. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 56. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 57. Pareiškėjo I. G. (I. G.) atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 58. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. lapkričio 5 d. nutartį, kuria...