Byla e2FB-1854-779/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio fizinio asmens I. G. bankroto bylos nutraukimo klausimą, suinteresuoti asmenys: antstolė Audronė Adomaitienė, antstolė Raimonda Pauzienė, antstolė Reda Stašenienė, antstolis Regimantas Budreika, antstolis Irmantas Gaidelis, antstolė Neringa Bacevičienė, M. M., Neringos savivaldybės administracija, UAB „Boslita“ ir Ko, UAB „First partneriai“, UAB „Šilėja“, UAB „Vilniaus energija“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, V. G., UAB „Baltijos stiklas“, G. S., ir

Nustatė

22018-05-07 teisme gautas pareiškėjų UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. prašymas dėl I. G. bankroto bylos nutraukimo, kuriuo pareiškėjai prašo nutraukti fizinio asmens I. G. bankroto bylą, priteisti pareiškėjų naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018-04-12 Kauno apygardos teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-385-260/2018, kuria paliko galioti Kauno apylinkės teismo 2017-10-24 sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2017, kuriuo buvo pripažinta, kad O. G. prievolė G. S., kurios dydis 225467,00 Eur, atsiradusi iš 2012-11-16 paskolos sutarties Nr. 2012311/2 ir jos užtikrinimui išduoto 2012-11-16 paprastojo neprotestuotino vekselio, yra bendra ir solidari O. G. ir I. G. prievolė. Tuo pačiu teismo sprendimu buvo pripažinta, kad O. G. prievolė UAB „Baltijos stiklas“, kurios dydis 15 899 566,08 Eur, atsiradusi iš 2012-12-07 įsipareigojimo dėl įsiskolinimo apmokėjimo, yra bendra ir solidari O. G. ir I. G. prievolė. Kadangi Kauno apylinkės teismo 2017-10-24 sprendimas įsiteisėjo 2018-04-12, jis tapo vykdytinu dokumentu. Naujieji skolininko I. G. kreditoriai UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. bankroto byloje nedalyvavo, tačiau jų turimi duomenys ir įrodymai leidžia daryti išvadą, kad skolininkas teismui neatskleidė reikšmingų faktų dėl nemokumo priežasčių ir nesąžiningumo. Skolininkas, kreipdamasis į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo, nurodė turintis 11 kreditorių bei nurodė jų reikalavimų dydžius, kurių suma sudarė 4 574 042,97 Eur, tačiau nepateikė informacijos apie tai, kad Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-14398-894/2017 pagal kreditoriaus UAB „Baltijos stiklas“ ieškinį dėl prievolės, kurios dydis 4 574 042,97 Eur pripažinimo bendra ir solidaria sutuoktinių I. G. ir O. G. prievole. Taigi, nuo šios civilinės bylos priklausė skolininko įsipareigojimų dydis. Skolininkas sąmoningai nutylėjo detales apie nurodytą civilinę bylą, pateikė neteisingus duomenis apie savo įsipareigojimus. Bendras skolininko įsiskolinimas kreditoriams siekia net 16 125 033,08 Eur ir beveik 4 kartus viršija skolininko pareiškime nurodytą sumą. Ginčo kontekste nutylėtas reikšmingas faktas, kad skolininko sutuoktinė O. G. yra buvusio AB „Ūkio bankas“ pagrindinio akcininko V. R. sesuo, taip pat AB „Ūkio bankas“ stebėtojų tarybos narė. Lietuvos banko valdyba 2013-02-18 AB „Ūkio bankas“ pripažino nemokiu ir priėmė sprendimą visam laikui atšaukti šiam bankui išduotą banko licenciją. Tiek O. G., tiek I. G. aktyviai dalyvavo AB „Ūkio bankas“ ir su juo susijusių įmonių valdyme, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Prieš pat AB „Ūkio bankas“ veiklos sustabdymą (2013-02-13), t.y. 2013-01-03 skolininkas kartu su O. G. prisiėmė įsipareigojimų net 15 839 137,04 Eur sumai, kurios nebuvo grąžintos nė vienam kreditoriui. I. G. ir O. G. aiškino, kad iš kreditorių pasiskolintos lėšos buvo skirtos AB „Ūkio bankas“ gelbėjimui, tačiau nė vienam kreditoriui nesugebėjo pateikti įrodymų, kurie patvirtintų, kur buvo išleistos pasiskolintos lėšos. Skolininkas fizinio asmens bankroto bylą 2017 m. pabaigoje inicijavo pralaukęs 3 metų terminą, nes buvo tikėtasi nuslėpti aukščiau nurodytus sandorius, kurie rodo akivaizdų skolininko nesąžiningumą. Byloje nėra jokių įrodymų, kad šias pinigines prievoles skolininkas privalėjo prisiimti. Skolininko nesąžiningumą įrodo ir ta aplinkybė, kad skolininkas ir O. G. 2013-02-13 (tą pačia dieną, kai buvo paskelbta apie AB „Ūkio bankas“ žlugimą) sutartine hipoteka Nr. 695 ir Nr. 696 įkeitė jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio bendra rinkos vertė siekė 406 839,32 Eur, UAB „First Partneriai“ naudai ir tokiu būdu užtikrino ne savo, tačiau trečiojo asmens UAB „Butvita“ turtines prievoles 2 296 397,13 Eur sumai. Nors sandoriai sudaryti dar prieš 3 metų terminą iki kreipimosi į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pagal teismų praktiką, jie vertintini, nustatant fizinio asmens sąžiningumą. UAB „First Partneriai“ ir UAB „Butvita“ yra su AB „Ūkio bankas“ ir atitinkamai, su skolininku ir O. G. susijusios įmonės. Įkeitimo sandorio sudarymo metu skolininkas jau turėjo didelių skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminas jau buvo pradelstas, nebuvo jokio būtinumo sudaryti tokių įkeitimo sandorių, ypač atsižvelgiant į faktą, kad hipoteka buvo užtikrintos ne paties skolininko, o trečiojo asmens – UAB „Butvita“ – prievolės. Skolininkas sąmoningai nemokėjo mokesčių, dėl kurių susidarė net 917 352,93 Eur mokestinė nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai, tačiau teismui neatskleidė ne tik realios Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimo sumos, bet ir tikrųjų fiktyvių sandorių sudarymo bei sąmoningo neveikimo, todėl jo veiksmai kreditorės Valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu negali būti laikomi sąžiningais. Skolininko nesąžiningumą patvirtina ir faktas, kad skolininkas ir jos buvusi sutuoktinė O. G. pagal hipotekos sutartis Nr. 695 ir 696 įkeistą gyvenamąjį namą, esantį (duomenys neskelbtini) sąmoningai, žinodami apie hipoteką ir turto areštą, sugadino, o tai tiesiogiai sumažino jo vertę ir tuo pačiu – galimybę įkeistu turtu užtikrinti kreditoriaus interesus. Sąmoningas geros būklės namo ardymas ir gadinimas patvirtina, kad skolininkas siekė sumažinti įkeisto turto vertę, kad išvengtų atsiskaitymo su kreditoriais, o tokie skolininko veiksmai akivaizdžiai rodo jo nesąžiningumą.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Boslita“ ir Ko pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu sutiko, prašė jį tenkinti, priteisti UAB „Boslita“ ir Ko patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skolininkas, kreipdamasis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pateikė neteisingą informaciją apie savo įsipareigojimus kreditoriams ir jų dydį. Skolininkas nepateikė informacijos, kad pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dieną ir vėliau nagrinėjant fizinio asmens bankroto bylą, Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-14398-894/2018 pagal kreditoriaus UAB „Baltijos stiklas“ ieškinį dėl piniginės prievolės, kurios dydis 15 899 566,08 Eur, pripažinimo bendra ir solidaria sutuoktinių (skolininko ir O. G.) prievole ir pagal analogišką G. S. ieškinį dėl piniginės prievolės, kurios dydis 225 467,00 Eur, pripažinimo bendra sutuoktinių prievole. Skolininkas nurodė turintis tik 11 kreditorių, kurių reikalavimų suma sudarė 4 574 042,97 Eur. Įskaitant pareiškėjų reikalavimą, galutinė visų skolininko turimų įsipareigojimų suma išaugo iki 20 699 076,05 Eur. Vadinasi, skolininkas kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo ir pateikdamas neteisingą informaciją apie savo įsipareigojimus, elgėsi nesąžiningai. Skolininkas itin didelius finansinius įsipareigojimus per trumpą terminą prisiėmė prieš AB „Ūkio bankas“ žlugimą, o prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdyti neketino. Skolininkas kartu su sutuoktine laikotarpiu nuo 2012-08-03 iki 2012-12-16 skolinosi pinigines lėšas, 2012-12-07 užtikrino Bosnijos ir Hercegovinos įmonės ALUMINA D.O.O. ZVORNIK įsipareigojimų pagal paskolos sutartį vykdymą, 2013-02-13 sutartine hipoteka Nr. 695 ir 696 įkeitė jiems priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurio rinkos vertė siekė 406 839,32 Eur, UAB „First Partners“ naudai ir tokiu būdu pažeisdamas kreditorių interesus, užtikrino trečiojo asmens – UAB „Butvita“ turtines prievoles net 2 296,397,13 Eur sumai. Šiems sandoriams sudaryti nebuvo jokio būtinumo. Skolininkas buvo nesąžiningas ir tuo aspektu, kad sąmoningai nemokėjo mokesčių, dėl kurių susidarė 917 352,93 Eur skola Valstybinei mokesčių inspekcijai. Skolininkas sąmoningai ardė (naikino) hipotekos sutartimis Nr. 695 ir Nr. 696 įkeistą geros būklės gyvenamąjį namą, esantį Bažnytkaimio g. 15, Burbų k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r., tokiu būdu siekdamas sumažinti įkeisto turto vertę, kad išvengtų atsiskaitymo su kreditoriais. Suinteresuoto asmens UAB „Boslita“ ir Ko 729 351,89 Eur dydžio piniginis reikalavimas skolininkui susidarė dėl analogiškų skolininko nesąžiningų veiksmų. 2012 m. vasarą skolininko sutuoktinė O. G. kreipėsi į UAB „Boslita“ ir Ko vadovą G. S. su prašymu paskolinti pinigų. 2012-08-03 UAB „Boslita“ ir Ko ir O. G. pasirašė paskolos sutartį Nr. 201208/01, kuria UAB „Boslita“ ir Ko paskolino O. G. 724 050,05 Eur, o minėtą sumą O. G. įsipareigojo grąžinti iki 2012-09-03, Paskolos grąžinimo užtikrinimui O. G. UAB „Boslita“ ir Ko išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti 727 167,51 Eur per dvi dienas po vekselio pateikimo. Po to, kai O. G. 2012-08-03 pasiskolino iš kreditoriaus, 2012-11-16 ji papildomai skolinosi iš UAB „Boslita“ ir Ko vadovo G. S., o 2012-12-07 įsipareigojo įvykdyti prievolę G. S. įmonei UAB „Baltijos stiklas“. Visos šios paskolos įsiteisėjusiais teismų sprendimai pripažintos bendromis ir solidariomis sutuoktinių prievolėmis.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu sutiko. Nurodė, kad siekiant konstatuoti fizinio asmens nemokumą, būtina nustatyti ne tik, kad fizinio asmens pradelsti įsipareigojimai viršija 25 MMA, bet ir tai, kad fizinis asmuo negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, o ne nenori. Pareiškime I. G. nurodė, kad jo nemokumas yra susijęs su sutuoktinės O. G. įsipareigojimais. Teigė, kad Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nuo 2013 m. birželio 19 d. apribojo pareiškėjo sutuoktinės O. G. disponavimo teisę visu turtu, o tokiu būdu buvo areštuotas ir visas I. G. turtas. I. G. nurodė, kad areštavus visą santuokoje įgytą turtą, jis negalėjo vykdyti tiek bendrų sutuoktinių įsipareigojimų, tiek asmeninių įsipareigojimų, tame tarpe ir atsiskaityti su VMI prie FM. I. G. taip pat nurodė, kad 916 477,72 Eur skola VMI prie FM susidarė „dėl savalaikiai nesumokėtų mokesčių, netinkamo mokesčio tarifo taikymo bei priskaičiuotų delspinigių ir baudų“. Šie I. G. teiginiai buvo nepagrįsti ir klaidinantys. Mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis, I. G. mokestinė nepriemoka, susidariusi iki 2018 m. sausio 31 d., buvo 919 904,85 Eur, iš kurios gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) bei su šiuo mokesčiu susijusių sumų ir privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų bei su šiomis įmokomis susijusių sumų nepriemokos susidarė Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – Vilniaus AVMI) atlikus I. G. GPM ir PSD įmokų mokestinį patikrinimą už 2008-2012 metų laikotarpį ir surašė 2014 m. spalio 10 d. patikrinimo aktą Nr. (4.65)-FR0680-649 (patvirtintas Vilniaus AVMI 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65)-FR0682-708), kuriuo apskaičiavo 511 601 Eur (1 766 455 Lt)GPM, 35 970 Eur (124 197 Lt) PSD įmokų, apskaičiavo ir nurodė sumokėti 160 091 Eur (552 762 Lt) GPM delspinigius, 18 032 Eur (62 261 Lt) PSD įmokų delspinigius, skyrė ir nurodė sumokėti 10 proc. dydžio 51 160 Eur (176 646 Lt) GPM ir 3 594 Eur (12 412 Lt) PSD įmokų baudas. I. G. dėl Vilniaus AVMI 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (4.65)-FR0682-708 inicijavo mokestinį ginčą, kuris baigėsi Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK) 2015 m. spalio 6 d. priėmus sprendimą Nr. S-193 (7-118/2015), kuriuo pareiškėjo I. G. skundą atmetė. Mokestinių ginčų komisija sutiko su mokesčių administratoriaus konstatuotais mokesčių įstatymų pažeidimais, atskaičiuotomis sumomis bei paskirtų baudų dydžiu, Mokestinių ginčų komisija taip pat sutiko, jog mokesčių administratorius I. G. mokestinių prievolių apskaičiavimui pagrįstai taikė Mokesčių administarvimo 69 straipsnio nuostatas. Akivaizdu, jog I. G., sudarydamas sandorius, turėjo tikslą gauti mokestinę naudą (sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo), taigi, elgėsi nesąžiningai. Būtent dėl šios priežasties ir susidarė I. G. mokestinė nepriemoka. VMI prie FM mano, kad I. G. turi būti nutraukta bankroto byla, kadangi jis negali būti laikomas sąžiningu FABĮ nuostatų prasme. Mokesčių administratorius apie I. G. sandorius, kurie sudaryti turint tikslą gauti mokestinę naudą (sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo), sužinojo tik mokestinio patikrinimo, kurio rezultatai įsiteisėjo pasibaigus mokestiniam ginčui, t. y. 2015 m. spalio 6 d. Mokesčių administratorius teisę išieškoti mokestinę nepriemoką įgijo tik pasibaigus mokestiniam ginčui, t. y. 2015 metų spalio mėnesį. Nuo mokesčių administratoriaus atlikto patikrinimo rezultatų įsiteisėjimo yra nepraėję trys metai, todėl I. G. sandoriai, nustatyti mokestinio patikrinimo metu, turi būti įvertinti nustatant skolininko sąžiningumą FABĮ nuostatų prasme. VMI prie FM sutinka su UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. prašyme nutraukti I. G. bankroto bylą išdėstytais argumentais. Tai, kad I. G., kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė teismui neteisingą informaciją apie savo įsipareigojimus bei tikrąsias skolos susidarymo priežastis, patvirtina, jog skolininkas I. G. yra nesąžiningas, todėl bankroto byla yra nutrauktina.

5Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu sutiko. Nurodė, kad vykdomojoje byloje skolininkas procesinių dokumentų nepriima, nepaisant turto arešto, geranoriškai skola nemokama.

6Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo prašymą prašė spręsti teismo nuožiūra.

7Suinteresuotas asmuo M. M. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu sutiko.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo nurodė, kad teismui nustačius, kad prašyme nurodytos aplinkybės yra įrodytos, jis sutinka, kad I. G. bankroto byla būtų nutraukta.

9Antstolė Neringa Bacevičienė pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu sutiko. Nurodė, kad ji vykdė išieškojimą kreditoriaus UAB „Boslita“ ir Ko naudai dėl 729 351,89 Eur sumos išieškojimo iš I. G.. Apie I. G. iškeltą bankroto bylą antstolė nebuvo informuota, suinteresuotu asmeniu į bylą nebuvo įtraukta. Vykdymo procese I. G. ir O. G. netinkamai vykdė savo pareigas: nesidomėjo vykdymo proceso eiga, ne visada kviečiami atvykdavo pas antstolę, jiems nepavykdavo įteikti procesinių dokumentų. I. G. negali būti laikomas sąžiningu skolininku.

10Bankrutuojantis fizinis asmuo I. G. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su prašymu nesutiko. Nurodė, kad skolininko įsipareigojimai UAB “Baltijos stiklas“ ir G. S. atsirado iš 2018-04-12 Kauno apygardos teismo nutartimi palikto galioti 2017-10-24 Kauno apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2017, kurioje O. G. prievolė pripažinta bendra ir solidaria sutuoktinių prievole. Sutuoktinės sutartinių įsipareigojimų skolininkas nepripažino, kol prievoles bendromis pripažino teismas, todėl skolininko bendras įsipareigojimų dydis pasikeitė tik 2018-04-12, t.y. vėliau nei pateiktas skolininko pareiškimas teismui dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Apie naujų aplinkybių atsiradimą –įsipareigojimų padidėjimą – skolininkas informavo bankroto administratorių, kaip tai numato FABĮ 16 straipsnio 6 punktas. Įstatyme nėra nustatyta imperatyvi pareiga fiziniam asmeniui pateikti teismui duomenis apie po pareiškimo pateikimo teismui dienos pradėtas civilines bylas. Ši informacija nebūtų turėjusi svarbios reikšmės sprendžiant klausimą dėl bylos esmės ar turėtų įtakos tam, kad plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos. Teismas, iškėlęs fizinio asmens bankroto bylą, dar iki Kreditorių reikalavimų atsiradimo nusprendė, kad pareiškėjas turėdamas 434 809,13 Eur turto, gaudamas 298,37 Eur per mėnesį pajamų, negali įvykdyti daugiau kaip 2 787 057,65 Eur skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 10 000 Eur, todėl pripažintinas nemokiu. Teismui pripažinus sutuoktinių prievoles bendromis, ieškovo mokumas nėra atkurtas, ieškovas jokio turto neįgijo, o mokėtinos sumos išaugo. Įvertinus tai, kad Kreditorių byla Kauno apylinkės teisme iškelta tą pačią dieną kaip ir pateiktas skolininko pareiškimas Vilniaus apylinkės teismui, Skolininkas objektyviai negalėjo žinoti apie teisminį procesą ir šią informaciją pateikti teismui kartu su pareiškimu kaip tai numato FABĮ 4 str. 4 d. 7 p. Šioje pareiškėjų prašymo dalyje nurodomų faktų atsiradimas neturi jokios įtakos nemokumo plano vykdymui ar jame numatyto mokumo atkūrimo plano numatytų priemonių įgyvendinimui, nes dar nėra parengtas ir patvirtintas nemokumo atkūrimo planas. Paaiškėjus, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl LR CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais ir dėl to fizinis asmuo negalėjo atkurti mokumo, bankroto byla gali būti nutraukta. Skolininko sąžiningumas gali būti vertinamas ne anksčiau nei per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo. Svarbu pažymėti, kad civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri taikytina ir vertinant nemokumo priežastis sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui. Galiojant sąžiningumo prezumpcijai, asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. Be to, FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte reikalaujama, jog egzistuotų asmens nesąžiningo elgesio ir jo nemokumo priežastinis ryšys – nesąžiningumas turi daryti reikšmingą įtaką nemokumui. Kreditoriai skolininko tariamą nesąžiningumą kildina iš fizinio asmens sudarytų sandorių su UAB “Boslita ir KO“, M. M., Valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio patikrinimo už 2008- 2012 laikotarpį išvadų, turto įkeitimo trečiojo asmens UAB “Butvita“ prievolėms užtikrinti sandorio. Dėl šių minėtų sandorių Vilniaus apylinkės teismas pasisakė 2018-01-23 dienos nutartyje: “šie sandoriai nepatenka į bylai aktualų trijų metų iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo laikotarpį, todėl nevertintini.“ Taigi sutinkamai Vilniaus apylinkės teismo nutartimi, detaliau analizuoti Kreditorių argumentų, susijusių su sandoriais, kurie nepatenka į įstatymo nustatytą laikotarpį, nėra aktualu. Kreditoriai naujų aplinkybių, galinčių turėti įtakos aktualiu 3 metų iki pareiškimo pateikimo dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo laikotarpiu paneigiant skolininko veiksmų sąžiningumą nei aukščiau nurodytų sandorių, nei atsiradusių prievolių UAB“ “Baltijos stiklas“ ir G. S. atžvilgiu nepateikė, todėl lieka galioti Vilniaus apylinkės teismo konstatuota išvada: „<...> pareiškėjas per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus ne dėl CK 6.67str. nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais“. Manytina, kad Kreditoriai pakartotinai keldami jau išspręstą klausimą dėl skolininko sąžiningumo sudarant minėtus sandorius siekia peržiūrėti įsiteisėjusią ir turinčią galutinio sprendimo galią Vilniaus apylinkės teismo nutartį, revizuoti nutartimi nustatytus prejudicinius faktus, taip iš esmės paneigdami teismų sprendimų privalomumo principą. Kreditoriai klaidina teismą nurodydami, kad Skolininkas tyčiniais veiksmais blogino savo turto, esančio (duomenys neskelbtini), būklę ir taip mažino turto apimtį. Pateiktose į bylą nuotraukose, kuriose neva užfiksuotas ardomas gyvenamas namas galėtų priklausyti Skolininkui. Pareiškėjų nuotraukose nurodomas pastatas nėra registruotas VĮ Registrų centras. Pateiktose nuotraukose užfiksuotas ne ardomas, o nebaigtas atstatyti pastatas, nes Skolininkui priklausantis turtas - gyvenamas namas, esantis (duomenys neskelbtini), sudegė dar 2010 metais. Po gaisro namo likučiai buvo visiškai pašalinti ir buvusio namo vietoje pradėtas atstatinėti tokio paties projekto namas ir iki šiol neužbaigtas. Tokios nuo Skolininko nepriklausančios aplinkybės negali būti laikomos sąmoningu siekiu pabloginti savo turtinę padėtį bei išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Pareiškėjų teiginys, kad terasos tvora, stovėjusi prie ieškovo namo, dabar perstatyta prie kaimyninio namo, yra melagingi. Abu namai pastatai statyti kaip kaimo turizmo sodyba pagal bendrą projektą ir statybos leidimą. Ieškovo terasos tvorą yra pasistatęs kaimynas. Pareiškėjų pamąstymai apie ieškovo sąsajas su AB „Ūkio bankas“ ir įsipareigojimų kreditoriams atsiradimu siejimu su minėtos kredito įstaigos veikla, nesusiję su ieškovo bankroto priežastimis, neįrodo ieškovo nesąžiningumo ir nelaikytini teisingais, nes neįrodyti. Kauno apygardos teismo nutarties civ. b. e2A-385-260/2018 14 punkte nustatyta, kad G. S. yra UAB “Baltijos stiklas“ akcininkas ir UAB “Boslita ir Ko“ vadovas. Taigi UAB “Boslita ir Ko“ dalyvaujant suinteresuotu asmeniu fizinio asmens bankroto byloje Nr. e2FB-1854-779/2018 Kreditoriui G. S., o tuo pačiu ir jo valdomai UAB “Baltijos stiklas“ buvo žinoma apie vykstančią Skolininko bankroto bylą. UAB “Boslita ir Ko“ nuomonės dėl Skolininko fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepareiškė. Toks procesinis elgesys yra tikslingas - skolininkui iškėlus bankroto bylą susiję suinteresuoti asmenys, veikiantys per G. S., bando sukliudyti atkurti Skolininko mokumą ir Skolininkui pasiekti fizinio asmens bankroto tikslus reikšdami nepagrįstus pareiškimus dėl aplinkybių, kurios jau buvo įvertinos teismo. Visos pareiškime išdėstytos aplinkybės, galiojo nagrinėjant bylą Vilniaus apylinkės teisme, todėl suinteresuoti asmenys turėjo galimybę jas pateikti tiek į bylos nagrinėjimą, tiek turėjo galimybę apskųsti priimtą sprendimą apeliacine tvarka. Pareiškime nurodytos aplinkybės galėjo būti nurodytos teismui anksčiau, tačiau Kreditoriai ir/ar jų atstovai nemanė esant pagrindo laikyti tokias aplinkybes svarbiomis vertinant Skolininko sąžiningumą. Toks pavėluotas Kreditorių elgesys siekiu paneigti Vilniaus apylinkės teismo nutartimi nustatytus faktus, prieštarauja CPK 2 str. numatytiems civilinio proceso tikslams, suponuoja sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą procesą, todėl laikytinas nesąžiningu ir turinčiu piktnaudžiavimo požymių.

11Pareiškėjai pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad be pareiškėjų ir kiti skolininko didžiausi kreditoriai pritaria pareiškimui dėl bankroto bylos nutraukimo. Bylos nutraukimui pritaria kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 18 377 064,45 Eur, arba 97,17 proc. nuo visų kreditorių reikalavimų sumos. Labai tikėtina, kad dėl skolininko nesąžiningumo tie patys kreditoriai nepritars ir plano projektui. Skolininkas, 2017-11-22 teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo jau žinojo apie Kauno apylinkės teismo 2017-10-24 sprendimą civilinėje byloje, kurio pagrindu taps pareiškėjų skolininku. Pagal teismų praktiką, teismui nėra užkirsta galimybė vertinti skolininko sąžiningumo ir ankstesniu nei 3 metų laikotarpiu.

12Prašymas tenkintinas. Bankroto byla nutrauktina.

13Vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3-4 punktais, teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos (3 p.); paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų veiksmų (4 p.).

14Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-23 nutartimi pareiškėjui I. G. nutarta iškelti bankroto bylą. Bankroto byla iškelta įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, be kita ko, remiantis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis apie jo kreditorius ir jų reikalavimų dydžius, nemokumo atsiradimo priežastis.

152017-11-14 teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjas nurodė, jog jis yra skolingas kreditoriams: Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, M. M., UAB „Boslita“ ir Ko, UAB „Šilėja“, UAB „Vilniaus energija“, Neringos savivaldybės administracijai, UAB „First Partneriai“, antstoliams Regimantui Budreikai, Raimondai Pauzienei, Redai Stašenienei, Audronei Adomaitienei; turi iš viso 4 574 042,97 Eur skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių negali įvykdyti, tuo tarpu jam priklausančio turto vertė sudaro iš viso 479 009,51 Eur sumą; jis yra nemokus iš dalies dėl sutuoktinės skolų.

16FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 4, 7 punktuose įtvirtinta, kad prie pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą, pridedamas kreditorių sąrašas, kuriame nurodomi kreditoriai, jį reikalavimai įvykdymo terminai (4 p.); informacija apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, apie bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai, taip pat apie baudžiamąsias bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtas, ir apie išieškojimus ne ginčo tvarka (7 p.).

17Pareiškėjų teigimu, I. G. netinkamai įvykdė FABĮ 4 straipsnio 4, 7 punktų reikalavimus, t.y. pateikė neteisingą informaciją apie savo įsipareigojimus kreditoriams ir jų dydį, nuslėpdamas informaciją apie pareiškėjų atitinkamai 225 467,00 Eur ir 15 899 566,08 Eur kreditorinius reikalavimus.

18Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apylinkės teismas 2017-10-24 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2017 nusprendė pripažinti, kad: 1) O. G. prievolė ieškovui G. S., kurios dydis 225 467,00 Eur, atsiradusi iš 2012 m. lapkričio 16 d. paskolos sutarties Nr. 201211/2 ir jos užtikrinimui išduoto 2012 m. lapkričio 16 d. paprastojo neprotestuotino vekselio, yra bendra ir solidari O. G., ir I. G., turtinė prievolė; 2) O. G. prievolė UAB „Baltijos stiklas“, kurios dydis 15 899 566,08 Eur, atsiradusi iš 2012 m. gruodžio 7 d. Įsipareigojimo dėl įsiskolinimo apmokėjimo, yra bendra ir solidari O. G. ir I. G. turtinė prievolė. Kauno apygardos teismo 2018-04-12 nutartimi Kauno apylinkės teismo 2017-10-24 sprendimas paliktas nepakeistas.

19Remiantis išdėstytu, iki I. G. 2017-11-22 kreipiantis į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Kauno apylinkės teisme jau buvo priimtas (neįsiteisėjęs) 2017-10-24 teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2017, turintis tiesioginės įtakos I. G. turtinėms teisėms ir pareigoms, t.y. kuriuo pripažįstamas sprendime nurodytų O. G. ir I. G. ženklaus dydžio skolų solidarumas. Informacijos apie nurodytą Kauno apylinkės teisme nagrinėjamą bylą pareiškėjas pareiškime nenurodė. Tokios informacijos nepateikė teismui ir tada, kai nurodytas Kauno apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo (2018-04-12) ir I. G. atžvilgiu buvo pripažintas iš viso 16 125 033,08 Eur dydžio skolų solidarumas. Taigi pareiškėjas nepateikė informacijos apie civilinę bylą, kurioje sprendžiamas iš viso 16 125 033,08 Eur skolos, t.y. skolos, viršijančios pareiškime nurodytų pradelstų skolų sumą (4 574 042,97 Eur) beveik 4 kartus, solidarumo I. G. atžvilgiu klausimas. Tokiu būdu pareiškėjas pažeidė FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 7 punkto reikalavimą, įpareigojantį kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikti informaciją apie fiziniam asmeniui teismuose iškeltas civilines bylas, kuriose fiziniam asmeniui pareikšti turtiniai reikalavimai ir (arba) areštuotas jo turtą.

20Atsiliepimą į prašymą pateikusi antstolė Neringa Bacevičienė nurodė, kad ji I. G. iniciatyva nebuvo įtraukta į jo bankroto bylą suinteresuotu asmeniu, nors ji vykdo Kauno miesto apylinkės teismo 2016-01-16 vykdomąjį raštą dėl 729 351,89 Eur skolos išieškojimo iš I. G. išieškotojo UAB „Boslita“ ir Ko naudai. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Neringa Bacevičienė vykdomojoje byloje Nr. 0176/16/00159 vykdo Kauno apylinkės teismo 2016-01-15 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-3020-800/2015 dėl 729 351,89 Eur skolos išieškojimo iš I. G. išieškotojo UAB „Boslita“ ir Ko naudai. Nustatyta, kad pareiškime dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo I. G. nenurodė antstolės Neringos Bacevičienės jo kreditore, į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti neprašė, nors iš bylos duomenų matyti, kad pareiškimo pateikimo metu antstolė tebevykdė skolos išieškojimą I. G. atžvilgiu. Akivaizdu, kad antstolė vykdomojoje byloje patyrė vykdymo išlaidų, dėl ko ji laikytina I. G. kreditore. Duomenų, kad aukščiau nurodytoje vykdomojoje byloje I. G. yra apmokėjęs antstolei vykdymo išlaidas ir dėl to nėra skolingas antstolei, byloje nėra (CPK 178 str.). Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad I. G., būdamas skolingas N.Bacevičienei vykdomojoje byloje Nr. 0176/16/00159 susidariusias vykdymo išlaidas, nepagrįstai pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nenurodė antstolės jo kreditore, tokiu būdu pažeisdamas FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 4 punkto reikalavimus nurodyti pareiškime visus savo kreditorius ir jų finansinius reikalavimus.

21Atkreiptinas dėmesys, kad FABĮ paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti būtent sąžiningų fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Sąžiningumo principas teisėje reiškia asmens ar institucijos savybę, kurią interpretuoja teismai pagal objektyvumo ir subjektyvumo kriterijus. Vertinant elgesį objektyviai, bandoma atsakyti į klausimą, ar asmuo privalėjo ką nors daryti, nedaryti ar žinoti. Tuo tarpu subjektyvus vertinimas remiasi konkrečios situacijos galimybių ir gebėjimų įvertinimu, t. y. ar asmuo galėjo žinoti, kažką daryti ar nedaryti. Jei asmuo galėjo žinoti apie jam priklausančias pareigas, bet to nedarė, toks elgesys remiantis subjektyviu vertinimu bus traktuojamas kaip nesąžiningas (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-550-450/2014). Nagrinėjamu atveju aukščiau nurodyti I. G. veiksmai (neveikimas), kuomet I. G., žinodamas apie Kauno apylinkės teismo 2017-10-24 sprendimą, kuriuo buvo pripažintas iš viso 16 125 033,08 Eur (15 899 566,08 Eur + 225 467,00 Eur) skolos solidarumas I. G. atžvilgiu, žinodamas apie antstolės N.Bacevičienės piniginius reikalavimus, privalėdamas ir galėdamas tai padaryti, nenurodė šios informacijos pareiškime ir vėliau procese, vertintini kaip objektyviai bei subjektyviai nesąžiningi. Aukščiau nurodyti I. G. veiksmai (neveikimas) atitinka FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą bankroto bylos nutraukimo pagrindą (fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie įsipareigojimus ar kita ir dėl to plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjui privaloma pateikti įstatyme nurodytą informaciją, tačiau šios informacijos teisingumas gali būti vertinamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje, taip pat jau iškėlus bankroto bylą. Bankroto byla gali būti nutraukiama paaiškėjus aplinkybei, jog pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją apie savo turtą, turimus įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2014).

22Teismas pažymi, kad nors nurodytos teisės normos pažodinė formuluotė bylos nutraukimą sieja su aplinkybe, kad dėl neteisingos informacijos pateikimo plane numatytos priemonės gali būti neįvykdytos, ši teisės norma turi būti aiškinama ne vien lingvistiškai, tačiau atsižvelgiant į teisingumo, protingumo kriterijų reikalavimus, taikant sisteminį, loginį, teleologinį teisės aiškinimo metodus. Taikant nurodytus teisės aiškinimo metodus, t.y. atsižvelgiant į FABĮ teisės normų tarpusavio ryšį ir tikslą, įstatymų leidėjo ketinimą šiuo įstatymu sudaryti sąlygas bankrutuoti tik sąžiningiems asmenimis, darytina išvada, kad bylos nutraukimas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu galimas ne tik tokiu atveju, kai klaidingos informacijos pateikimas nulemia plane numatytų priemonių neįvykdymą, tačiau ir tokiu atveju, kai dar nesant parengto ir patvirtinto plano, akivaizdu, kad klaidingos informacijos pateikimas iš esmės pažeidžia bankroto procese dalyvaujančių asmenų ar kitų bylos baigtimi suinteresuotų asmenų teises ir teisėtus interesus, kurių reikalavimai sudarytų reikšmingą dalį mokumo atkūrimo plane nurodytų fizinio asmens piniginių įsipareigojimų kreditoriams. Nurodytos teisės normos aiškinimas vien lingvistiškai, jog pagrindas nutraukti bankroto bylą atsiranda tik tokiu atveju, kai neteisingos informacijos pateikimas lemia plane numatytų priemonių neįvykdymą, reikštų situaciją, kai nepaisant to, kad pareiškėjas pareiškime pateikia tikrovę neatitinkančią informaciją (pvz. nenurodo visų kreditorių, jų reikalavimų dydžio, teisme jo atžvilgiu nagrinėjamų turtinių ginčų), elgiasi akivaizdžiai nesąžiningai, siekia nuslėpti skolas, teisinės sankcijos (bankroto bylos nutraukimas) jam negalėtų būti taikomos iki pat mokumo atkūrimo plano parengimo ir teismo vertinimo dėl plane nurodytų priemonių įgyvendinimo. Teismo vertinimu, toks pažodinis teisės normos aiškinimas neatitiktų bankroto proceso paskirties, prieštarautų bendriesiems teisės principams (teisingumo, protingumo, sąžiningumo), sudarytų sąlygas piktnaudžiauti bankroto procesu.

23Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. (kurie iki I. G. kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, inicijavo I. G. atžvilgiu turtinį ginčą Kauno apylinkės teisme), antstolė N.Bacevičienė I. G. iniciatyva nebuvo įtraukti byloje dalyvaujančiais asmenimis, dėl ko iki šiol neturėjo galimybės į bylą teikti prašymų, įrodymų, teikti atsiliepimų į I. G. pareiškimą, kitus prašymus. Teismas priimdamas nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat neturėjo visos I. G. žinomos reikšmingos informacijos apie pareiškėjo atžvilgiu nagrinėjamą turtinio pobūdžio bylą Kauno apylinkės teisme, apie tai, kad I. G. kreditore yra taip pat ir antstolė N.Bacevičienė.

24Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad fizinis asmuo pareiškime pateikė neteisingą informaciją apie jo atžvilgiu nagrinėjamus turtinius ginčus (Kauno apylinkės teisme), vėliau procese nenurodė, kad įsiteisėjo šio teismo sprendimas pripažinti iš viso 16 125 033,08 Eur skolos solidarumą I. G. atžvilgiu, pateikė neteisingą informaciją apie visus kreditorius, nenurodydamas, kad I. G. kreditore yra taip pat ir antstolė N.Bacevičienė, nesant duomenų, kad šios informacijos I. G. nepateikė dėl svarbių priežasčių, I. G. bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

25Pareiškėjai taip pat nurodo, kad bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu (paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo ar negalėjo atkurti mokumo iškėlus bankroto bylą dėl šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų nesąžiningų veiksmų). Vadovaujantis FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, nesąžiningais veiksmais pripažintini bankrutuojančio asmens veiksmai, kai paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

26Pasak pareiškėjų, skolininkas laikotarpiu nuo 2012-08-03 iki 2013-01-03 per trumpą laikotarpį, nesant tam būtinybės, iš kreditorių pasiskolino dideles sumas pinigų, kurių neketino grąžinti, 2013-02-13 sąmoningai sudarė savo turto įkeitimo sandorius trečiojo asmens prievolėms užtikrinti, taip sąmoningai sumažinant savo turto apimtį. Teismas pažymi, kad naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad vertinant asmens sąžiningumą FABĮ prasme privalu paisyti šio įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte nustatyto trejų metų laikotarpio. Būtent šis terminas nustato ribas, kurių negalima peržengti vertinant asmens sąžiningumą. Jokie veiksmai, atlikti už šio laikotarpio ribų, negali būti vertinami sąžiningumo aspektu nepaisant to, ar jie yra nemokumo priežastimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. Apžvalga bylose dėl fizinių asmenų bankroto Nr. AC-46-1). Remiantis išdėstytu, pareiškėjams įrodinėjant I. G. nesąžiningumą laikotarpiu už FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3 punkte, 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinto 3 metų termino, nurodyti pareiškėjų argumentai dėl I. G. nesąžiningumo FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto prasme atmestini kaip nepagrįsti.

27Pareiškėjų teigimu, bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu tai pat ir dėl to, kad I. G. skola Valstybinei mokesčių inspekcijai susidarė dėl I. G. sąmoningo mokesčių nemokėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad I. G. 780 448,00 Eur dydžio mokestinė nepriemoka (kurios vienos egzistavimo pakanka I. G. nemokumo būklei konstatuoti) Valstybinės mokesčių inspekcijos naudai buvo galutinai pripažinta Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-06 priėmus sprendimą Nr. S-193(7-188/2015), taigi būtent 2015-10-06 laikytina momentu, kada I. G. atsirado nurodyto dydžio skola Valstybinei mokesčių inspekcijai. Šis momentas patenka iki 3 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo (2018-01-23), todėl pareiškėjams teigiant, kad ši skola susidarė dėl I. G. nesąžiningų veiksmų, teismas vertina, ar toks pareiškėjų teiginys pagrįstas. Pasak pareiškėjų, I. G. sąmoningai veikė, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais.

28Iš byloje esančio įsiteisėjusio Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-10-06 sprendimo Nr. S-193 (7-118/2015) (dėl kurio paduotas I. G. skundas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-12-08 nutartimi laikytas nepaduotu) matyti, kad juo konstatuota, jog „pajamas iš „Domus altera“ akcijų ir UAB „Nidos pušynas“ akcijų pardavimo gavo ne su I. G. sutuoktine susiję asmenys, o I. G. ir jo sutuoktinė O. G., nors formaliai minėtų bendrovių sandorius su pirkėjais buvo sudariusios I. G. dukros ir sutuoktinės motina“; „I. G. sutuoktinė (tuo pačiu ir I. G.) gavo mokestinės naudos, t.y. išvengė mokestinių prievolių mokėjimo“; „I. G. ir jo sutuoktinės bendrąją jungtine nuosavybe valdytas akcijų kiekis išskaidytas tarp susijusių asmenų (dukterų) siekiant atitikti GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkto sąlygas, su kuriomis įstatymas sieja pajamų, gautų iš vertybinių popierių pardavimo, neapmokestinimą“. Teismo vertinimu, aukščiau nurodytos Mokestinių ginčų komisijos konstatuotos aplinkybės sudaro pagrindą teigti, kad I. G. sąmoningai veikė siekdamas gauti mokestinės naudos, išvengti atsiskaitymo su Valstybine mokesčių inspekcija, taigi elgėsi nesąžiningai. Dėl nesąžiningų I. G. veiksmų nemokant mokesčių, jam atsirado prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 160 091,00 Eur gyventojų pajamų mokesčių delspinigių, 51 160,00 Eur gyventojų pajamų mokesčio baudą, 18 032,00 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų delspinigių, 3 594,00 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų baudų. Taigi, dėl nurodytų I. G. nesąžiningų veiksmų padidėjo jo piniginiai įsipareigojimai, buvo viena iš I. G. nemokumo priežasčių. Nustačius, aukščiau nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad I. G. tapo nemokus per paskutinius 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo dėl FABĮ įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytų nesąžiningų veiksmų, dėl ko I. G. bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

29Pareiškėjų teigimu, bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu tai pat ir dėl to, kad I. G., siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, tyčiniais veiksmais blogino savo turto būklę ir taip mažino turto apimtį. Pareiškėjai nurodė, kad I. G. 2016 metų vasarą pradėjo bloginti (ardyti, išvežti medžiagas) jam nuosavybės teise kartu su sutuoktine priklausantį hipotekos sutarčių Nr. 695 ir Nr. 696 objektu esantį namą Bažnytkaimio g. 15, Burbų k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. I. G. atsiliepime nurodė, kad namas, esantis Bažnytkaimio g. 15, Burbų k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sudegė 2010 metais, dėl ko buvusio namo vietoje pradėtas atstatinėti tokio paties projekto namas, kuris iki šiol neužbaigtas.

30Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad 2013-02-13 sutartinės hipotekos sandoriais, notarinio registro Nr. 695, Nr. 696 skolininko UAB „Butvita“ piniginiams įsipareigojimams kreditoriaus UAB „First Partneriai“ naudai užtikrinti, be kitų nekilnojamojo turto objektų, įkeistas I. G. ir jo sutuoktinei nuosavybės teise priklausantis 1975 m. statybos metų, baigtumo procentas 100 proc., 121,64 kv. m. ploto gyvenamasis namas, esantis (duomenys neskelbtini), nurodytais hipotekos sandoriais I. G. ir jo sutuoktine įsipareigojant užtikrinti tinkamą įkeičiamų daiktų būklę. Antstolė Audronė Adomaitienė 2014-01-08 Turto arešto aktu areštavo aukščiau nurodytą gyvenamąjį namą. Antstolės Audronės Adomaitienės 2016-06-21 Akte nurodyta, kad antstolės padėjėjas V. J. 2016-06-21 14:00 val. nustatė, kad aukščiau nurodytas namas yra ardomas ir niokojamas, pastato stogas ir sienų lentos išardytos, apšildymo medžiagos nuimtos, elektros laidai nutraukti, šalia namo buvusi terasa yra pristatyta prie kaimyninio namo; kaimyninės sodybos gyventojo Z. M. teigimu, pastato ardymo atliko pats Z. M. pastato savininko I. G. prašymu; nuardytas medžiagas I. G. išsiveža į Kauną. Akte nurodyta, kad minėto pastato apžiūros, vykusios 2014-12-10 metu, pastato būklė buvo gera.

31Remiantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu, juos ištyrus ir įvertinus, susiformuoja teismo įsitikinimas fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu (tikimybių balansu). Tai reiškia, kad nereikalaujama, kad visiško teismo įsitikinimo. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad faktas buvo, negu kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2008).

32I. G. teigia, kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjų teiginiu, kad Bažnytkaimio g. 15, Burbų k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r., yra ardomas, mažinama jo vertė, kadangi šis namas yra tik statomas, todėl dar neužbaigti visi statybos darbai. Iš Hipotekos registro duomenų matyti, kad namas, esantis (duomenys neskelbtini) Hipotekos registre kaip hipotekos objektas sandorių Nr. 695, Nr. 696 objektas, įregistruotas 2013-02-13, t.y. jau po to, kai, I. G. teigimu, nurodytu adresu buvęs namas sudegė (2010 m.). Be to, tiek iš Nekilnojamojo turto, tiek iš Hipotekos registrų matyti, kad hipotekos sandorių objektu 2013-02-13 Hipotekos registre įregistruoto namas pastatytas 1975 m. ir yra visiškai baigtas (baigtumo procentas 100 proc.), jam suteiktas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini). Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad hipotekos sandorio objektu 2013-02-13 registruotas visiškai užbaigtas namas, kuris statytas 1975 m., jam suteiktas unikalus numeris, jo būklė 2014-12-10 antstolės atliktos apžiūros metu nurodyta kaip gera, nėra pagrindo sutikti su I. G., kad namas, (duomenys neskelbtini), kuris 2016-06-21 Akte užfiksuotas be stogo, sienų apšiltinimo, apdailos elementų, yra dar tik statomas ir nebuvo užbaigtas ir (ar) VĮ Registrų centras neregistruotas.

33Antstolės Audronės Adomaitienės 2016-06-21 Aktas bei kartu su aktu pateiktos nuotraukos patvirtina, kad po 2014-12-10 atlikto namo apžiūros, kurio metu nustatyta, kad namas yra tinkamos būklės (būklę užfiksavus ir nuotraukomis) namo būklė 2016-06-21 pablogėjo. Iš namo nuotraukų matyti, kad pastato stogas, sienų apšiltinimo, apdailos medžiagos nuo namo yra nuimtos. Antstolės 2016-06-21 Akte užfiksuoti gyventojo Z. M. teiginiai, kad jis, prašant I. G., atliko namo ardymo darbus, jokiais byloje esančiais įrodymais nepaneigti. Aplinkybė, kad namas I. G. nurodymu buvo ardomas, taip pat nepaneigtos. Remiantis išdėstytu, sutiktina su pareiškėjais, kad labiau tikėtina, kad I. G. iniciatyva 2014-12-10 tinkamos būklės buvęs namas buvo pablogintas, nuo jo nuimtos 2014-12-10 apžiūros metu buvusios medžiagos ir elementai, dėl ko jo būklė yra akivaizdžiai prastesnė nei 2014-12-10, atitinkamai sumažėjusi namo vertė. Taigi, hipotekos kreditoriaus reikalavimas yra užtikrintas mažesnės vertės turtu nei nurodyta hipotekos sandoriuose. Tokie I. G. veiksmai vertintini kaip nesąžiningi, pažeidžiantys hipotekos ir kitų kreditorių, kurių reikalavimai būtų tenkinami patenkinus hipotekos kreditoriaus reikalavimus, teises ir teisėtus interesus gauti reikalavimų patenkinimą iš I. G. turto. Išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad I. G. 3 metų laikotarpiu iki bankroto bylos iškėlimo sumažino savo turto, iš kurio galėtų būti vykdomi hipotekos ir kitų kreditorių reikalavimai, vertę, kas buvo viena iš I. G. nemokumo priežasčių. Nurodyti I. G. veiksmai atitinka FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto sąlygas bankroto bylai nutraukti, dėl ko nurodytų aplinkybių pagrindu bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu.

34Pareiškėjai bei suinteresuotas asmuo UAB „Boslita“ ir Ko prašė priteisti jų naudai iš I. G. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi nurodyti byloje dalyvaujantys asmenys į bylą nepateikė jokių bylinėjimosi išlaidų patyrimą patvirtinančių įrodymų, nėra pagrindo spręsti bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš I. G. priteisimo jų naudai klausimo.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 10 str. 1 d. 1 d. 3-4 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., 295 str.

Nutarė

36Nutraukti pareiškėjo I. G., a. k. ( - ) bankroto bylą, suinteresuoti asmenys: antstolė Audronė Adomaitienė, antstolė Raimonda Pauzienė, antstolė Reda Stašenienė, antstolis Regimantas Budreika, antstolis Irmantas Gaidelis, M. M., Neringos savivaldybės administracija, UAB „Boslita“ ir Ko, UAB „First partneriai“, UAB „Šilėja“, UAB „Vilniaus energija“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, V. G., UAB „Baltijos stiklas“, G. S..

37Įsiteisėjus nutarčiai dėl I. G., a. k. ( - ) bankroto bylos nutraukimo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jos patvirtintą kopiją išsiųsti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, Gedimino pr. 2, Vilnius, antstoliams Irmantui Gaideliui, Audronei Adomaitienei, Raimondai Pauzienei, Redai Stašenienei, Regimantui Budreikai, pareiškėją aptarnaujančioms kredito įstaigoms AB SEB bankas, AB „Šiaulių bankas“, VĮ Registrų centrui (Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrui, Vilniaus filialui Lvovo g. 25, 09320 Vilnius).

38Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliams Irmantui Gaideliui, Audronei Adomaitienei, Raimondai Pauzienei, Redai Stašenienei, Regimantui Budreikai, Neringai Bacevičienei jų pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens.

39Išaiškinti bankroto administratoriui UAB „Renavita“, kad bankroto administratorius privalo ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti fiziniam asmeniui saugotinus dokumentus, susijusius su fizinio asmens bankroto procesu, pervesti depozitinėje sąskaitoje likusias lėšas į fizinio asmens asmeninę sąskaitą.

40Ši nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso... 2. 2018-05-07 teisme gautas pareiškėjų UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S.... 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Boslita“ ir Ko pateikė atsiliepimą į... 4. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis Irmantas Gaidelis pateikė atsiliepimą į... 6. Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija pateikė... 7. Suinteresuotas asmuo M. M. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Šilėja“ pateikė atsiliepimą į prašymą,... 9. Antstolė Neringa Bacevičienė pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo su... 10. Bankrutuojantis fizinis asmuo I. G. pateikė atsiliepimą į prašymą, kuriuo... 11. Pareiškėjai pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad be... 12. Prašymas tenkintinas. Bankroto byla nutrauktina.... 13. Vadovaujantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3-4 punktais, teismas priima... 14. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-01-23 nutartimi... 15. 2017-11-14 teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo... 16. FABĮ 4 straipsnio 4 dalies 4, 7 punktuose įtvirtinta, kad prie pareiškimo... 17. Pareiškėjų teigimu, I. G. netinkamai įvykdė FABĮ 4 straipsnio 4, 7... 18. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno... 19. Remiantis išdėstytu, iki I. G. 2017-11-22 kreipiantis į Vilniaus miesto... 20. Atsiliepimą į prašymą pateikusi antstolė Neringa Bacevičienė nurodė,... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad FABĮ paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti būtent... 22. Teismas pažymi, kad nors nurodytos teisės normos pažodinė formuluotė bylos... 23. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S. (kurie... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad fizinis asmuo pareiškime pateikė... 25. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad bankroto byla nutrauktina FABĮ 10... 26. Pasak pareiškėjų, skolininkas laikotarpiu nuo 2012-08-03 iki 2013-01-03 per... 27. Pareiškėjų teigimu, bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4... 28. Iš byloje esančio įsiteisėjusio Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos... 29. Pareiškėjų teigimu, bankroto byla nutrauktina FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 4... 30. Iš į bylą pateiktų įrodymų matyti, kad 2013-02-13 sutartinės hipotekos... 31. Remiantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, šalys turi įrodyti aplinkybes,... 32. I. G. teigia, kad nėra pagrindo sutikti su pareiškėjų teiginiu, kad... 33. Antstolės Audronės Adomaitienės 2016-06-21 Aktas bei kartu su aktu pateiktos... 34. Pareiškėjai bei suinteresuotas asmuo UAB „Boslita“ ir Ko prašė... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 36. Nutraukti pareiškėjo I. G., a. k. ( - ) bankroto bylą, suinteresuoti... 37. Įsiteisėjus nutarčiai dėl I. G., a. k. ( - ) bankroto bylos nutraukimo, ne... 38. Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliams Irmantui Gaideliui, Audronei... 39. Išaiškinti bankroto administratoriui UAB „Renavita“, kad bankroto... 40. Ši nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...