Byla 2-770/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „ENGURE“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „ENGURE“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

7Ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašė iškelti atsakovui UAB „ENGURE“ bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui nevykdo nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d., o bendra įsiskolinimo suma siekia 3 046 672,92 Lt. Ieškovo žiniomis, atsakovas jokios veiklos nevykdo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškinį, 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą, taip pat išsprendė kitus su tuo susijusius klausimus.

10Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. nevykdo savo įsipareigojimų ieškovui, jo įsiskolinimas pastarajam sudaro 3 046 672,92 Lt. Pagal atsakovo 2010 m. lapkričio 18 d. balansą turtą sudaro 3 581 299 Lt, o per vienerius metus mokėtinos skolos ir įsipareigojimai – 1 831 635 Lt. Nors atsakovas balanse nurodo mažesnius įsipareigojimus nei ieškovas pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovas neginčija ieškovo reikalavimo ir nepagrindžia tokio didelio skirtumo tarp jo ir balanse nurodytos įsipareigojimų sumos. Todėl teismas sprendė, jog 2010 m. lapkričio 18 d. atsakovo turtą sudaro 3 581 299 Lt, o įsipareigojimai ieškovui – 3 046 672,92 Lt, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui – 3 723,96 Lt. Tuo tarpu atsakovo pelnas per 2010 m. buvo tik 9 000 Lt. Teismas taip pat pažymėjo, kad nors atsakovas prašo suteikti dviejų mėnesių terminą taikos sutarčiai su ieškovu sudaryti, tačiau į ieškovą dėl šios sutarties nesikreipė ir nepateikė jokių objektyvių duomenų, jog per du mėnesius turės galimybę atsiskaityti su ieškovu. Taigi, teismo nuomone, byloje esantys įrodymai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovo gamybinė veikla yra sustabdyta, o pradelsti įsipareigojimai sudaro beveik visą į balansą įrašyto turto vertę, todėl atsakovui keltina bankroto byla.

11Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo vadovo dalyvavimas posėdyje ankstesne nutartimi buvo pripažintas būtinu, vadovas įpareigotas pateikti papildomus rašytinius įrodymus, tačiau pastarasis į posėdį neatvyko, prašytų įrodymų nepateikė. Teismas sprendė, kad atsakovo vadovas be svarbios priežasties neįvykdė nurodytų įpareigojimų, todėl skyrė jam baudą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Apeliantas UAB „ENGURE“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinio netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas nepasisakė dėl apelianto ir jo bei apelianto vadovo atstovo prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, ir šis pažeidimas lėmė neteisingą bylos išsprendimą. Prieš žodinio teismo posėdžio pradžią buvo pateikti prašymai dėl atstovo užimtumo kitoje byloje atidėti šios bylos nagrinėjimą, tačiau, nepaisant to, kad apelianto vadovo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu ankstesne teismo nutartimi, prašymai nebuvo išspręsti. Tokiu būdu apeliantas ir jo vadovas negalėjo posėdžio metu pateikti papildomų paaiškinimų, aptarti taikaus ginčo išsprendimo galimybes.

152. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas yra nemokus. Pagal 2010 m. balandžio 1 d. apelianto balansą pradelsti įsipareigojimai neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės (1 831 635 Lt / 3 581 299 Lt. 2010 m. balandžio 1 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad apeliantas 2010 m. dirbo pelningai.

163. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į apelianto siekį išspręsti ginčą taikiai. Nedalyvaudamas teismo posėdyje apeliantas negalėjo pateikti teismui papildomų įrodymų ir paaiškinimą dėl galimo taikaus ginčo išsprendimo.

17Ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašo skundą atmesti. Atsiliepime pateikiami tokie argumentai:

181. Teismas pagrįstai išnagrinėjo bylą nedalyvaujant apeliantui ir jo bei apelianto vadovo atstovui. Nors apeliantas jau anksčiau žinojo, kad jo atstovas negalės dalyvauti teismo posėdyje, tačiau prašymą pateikė tik posėdžio dieną. Atstovo užimtumas kitoje byloje nėra svarbi priežastis, o priežastis, dėl kurios negalėjo dalyvauti apelianto vadovas, net nenurodyta. Be to, posėdžio atidėjimas būtų užvilkinęs bylos nagrinėjimą, būtų pažeisti bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimo terminai.

192. Apeliantas yra nemokus: balanse nurodytų pradelstų įsipareigojimų santykis su turto verte yra 3 581 299 Lt / 1 831 635 Lt, o su skola ieškovui – 3 581 299 / 3 046 672,92 Lt. Nepateikta jokių įrodymų, kad apeliantas vykdo veiklą, gauna pajamas.

203. Apeliantas klaidina teismą dėl taikos sudarymo galimybės, nes iki pat dabar nėra kreipęsis į ieškovą dėl jos sudarymo.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Nagrinėjamoje byloje keliamas sprendimo pripažinti bendrove nemokia ir iškelti jai bankroto bylą pagrįstumo ir teisėtumo klausimas. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, nesugebančius organizuoti rentabilios veiklos. Tačiau pradedant šį procesą, yra labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Vilniaus skyrius v. UAB „Andovos paslaugos“, bylos Nr. 2-842/2008; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje VSDFV Klaipėdos skyrius v. UAB „Sinekūra“, bylos Nr. 2-1031/2008).

23Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bendrovė yra nemoki ĮBĮ prasme ir buvo pagrindas jai kelti bankroto bylą. Visų pirma būtina pažymėti, kad apeliantas nevykdė teismo įpareigojimo pateikti kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose būtų nurodytos įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymų terminai, taip pat kitus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, nors tą teismas buvo nurodęs padaryti net kelis kartus (b. l. 98-99, 112-113). Toks elgesys vertintinas apelianto nenaudai. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad visas registruotinas apelianto turtas yra įkeistas ar (ir) areštuotas (b. l. 76-80, 132-142, 150-181). Kompetentingos institucijos taip pat nurodo, kad nuo 2008 m. antrojo pusmečio apeliantas neteikia mokesčių deklaracijų, taip pat pranešimų apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu, yra nesumokėjęs šio draudimo įmokų (b. l. 75, 82). Veiklos sustabdymą patvirtino ir apeliantas savo atsiliepime (b. l. 105). Nagrinėjant apelianto finansinės apskaitos duomenis, matyti, kad jo turimo turto balansinė vertė siekia 3 581 299 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 831 635 Lt (b. l. 108). Apeliantas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad 1 831 635 Lt sumą sudaro būtent pradelsti įsipareigojimai (b. l. 199). Be to, šioje vietoje labai svarbu akcentuoti ir tai, kad nors ieškovo 3 046 672,92 Lt dydžio reikalavimas ir nėra įtrauktas į apelianto į finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau tokio dydžio įsiskolinimas nėra ginčijamas. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad šiuo metu vykdytų savo procesiniuose dokumentuose nurodytą veiklą ar būtų galimybių tokią veiklą atnaujinti ir atsiskaityti su kreditoriais, taip pat, kad realiai siekiama susitarti su ieškovu. Teisėjų kolegijos vertinimu, apelianto pozicija dėl mokumo ir sugebėjimo sėkmingai tęsti veiklą tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos teisme iš esmės grįsta tik deklaratyviais teiginiais.

24Teisėjų kolegijos nuomone, viena tik ta apelianto nurodoma aplinkybė, kad skundžiamoje nutartyje nėra pasisakyta dėl prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Kaip matyti iš bylos duomenų, nurodyti prašymai buvo išspręsti teismo posėdžio metu (b. l. 187). Aplinkybės, dėl kurių buvo prašoma atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat negali būti pripažintos pagrįstomis. Šiuo atveju atstovavimo sutartis su advokatu buvo sudaryta viena diena prieš numatomą posėdį, nors ir buvo žinoma, kad jame advokatas dėl užimtumo negalės dalyvauti (b. l. 184-185) (CPK 246 str. 2 d.). Priežastys, pateisinančios paties apelianto vadovo neatvykimą, apskritai nebuvo nurodytos. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, taip pat ankstesniam apelianto elgesiui nepateikiant reikalingų dokumentų bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimui, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nagrinėti bylą nedalyvaujant apeliantui ir priimti atitinkamus procesinius sprendimus (CPK 246 str. 5 d., ĮBĮ 9 str. 4 d.). Minėta, atskirajame skunde nepateikiama jokių pagrįstų argumentų, kurių išsakymas aptariamo teismo posėdžio metu būtų galėjęs įtakoti sprendimą kelti ar atsisakyti kelti bankroto bylą.

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 7. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašė iškelti atsakovui UAB „ENGURE“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas, žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškinį,... 10. Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. nevykdo savo... 11. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo vadovo dalyvavimas posėdyje ankstesne... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Apeliantas UAB „ENGURE“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 14. 1. Teismas nepasisakė dėl apelianto ir jo bei apelianto vadovo atstovo... 15. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas yra nemokus. Pagal 2010 m.... 16. 3. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į apelianto siekį išspręsti ginčą... 17. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc prašo skundą atmesti. Atsiliepime... 18. 1. Teismas pagrįstai išnagrinėjo bylą nedalyvaujant apeliantui ir jo bei... 19. 2. Apeliantas yra nemokus: balanse nurodytų pradelstų įsipareigojimų... 20. 3. Apeliantas klaidina teismą dėl taikos sudarymo galimybės, nes iki pat... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Nagrinėjamoje byloje keliamas sprendimo pripažinti bendrove nemokia ir... 23. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, viena tik ta apelianto nurodoma aplinkybė, kad... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....