Byla 2A-48/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Konstantino Gurino, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovui L. M., atsakovo atstovams V. B., advokatui Vytautui Valašinui, apeliacine žodinio proceso tvarka nagrinėjant civilinę bylą pagal atsakovo Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-2461-450/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „VL turto valdymas“, akcinė bendrovė „Spauda“, K. J.,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 161 360,08 Lt skolą, 9 211,32 Lt delspinigių, 6 procentų procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas, atsisakydamas dalies ieškinio, sumažino reikalaujamos skolos sumą iki 97 325,08 Lt.

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies - priteisė iš atsakovo ieškovui 94 325,08 Lt skolos, 9 211,32 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 769,71 Lt bylinėjimosi išlaidų, valstybei 78,12 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų, trečiajam asmeniui UAB „VL turto valdymas“ 150 Lt bylinėjimosi išlaidų; grąžino UAB „Eloreta“ iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 1 921 Lt žyminio mokesčio; priėmė ieškovo atsisakymą dalies ieškinio ir šioje dalyje bylą nutraukė (2 t., 109-113 b. l.).

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašė teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2 t., 114-123 b. l.).

5Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi ieškovui UAB „Speisuva“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Tigesta“ (2 t., 156-158 b. l.).

6Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šalys pateikė teismui 2012 m. vasario 14 d. sudarytą taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (2 t., 212-213 b. l.).

7Taikos sutartis patvirtintina, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina.

8Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidų, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė atsižvelgiant į įstatymo nustatytas ribas laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

9Taikos sutartimi atsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka sumokėti ieškovui 13 115,86 Lt skolos, 9 211,32 Lt delspinigių ir 3 769,71 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taikos sutartimi šalys susitarė, kad dėl byloje spręsto ginčo ateityje viena kitai pretenzijų neturės; patvirtino, kad joms žinomos taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, teismo patvirtintos taikos sutarties res judicata galia. Sprendimą sudaryti su atsakovu taikos sutartį priėmė bankrutuojančio ieškovo kreditoriai (2 t., 214-215 b. l.).

10Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti teisminį ginčą. Taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajam interesui, todėl taikos sutartis tvirtintina (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios galėtų būti kliūtimi tvirtinti šalių valią atitinkančią taikos sutartį.

11Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą ginčą ir teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, skundžiamas teismo sprendimas naikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

12Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis.

13Taikos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovas atlygina ieškovui 3 769,71 Lt bylinėjimosi išlaidų; kad atsakovo atstovavimo išlaidos lieka atsakovui ir ieškovas jų neatlygina; kad teismo turėtas su procesinių dokumentų įteikimu susijusias bylinėjimosi išlaidas atlygina atsakovas; kad atsakovas sumoka ieškovui 25 procentus už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, o likusius 75 procentus šio mokesčio ieškovas sutinka susigrąžinti pats įstatymų nustatyta tvarka (CPK 87 str. 2 d.). Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose buvo patirtos iš viso 101 Lt su procesinių dokumentų įteikimu susijusios bylinėjimosi išlaidos (2 t., 203 b. l.), kurios pagal šalių susitarimą priteistinos valstybei iš atsakovo. 170 571,40 Lt sumos ieškinys buvo apmokėtas 3 050,58 Lt žyminiu mokesčiu, kurį už ieškovą sumokėjo UAB „Elareta“ (1 t., 1 b. l.), 1 360,42 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas teismo nutartimi buvo atidėtas (1 t., 90-91 b. l.). Atsižvelgiant į šalių susitarimą dėl šių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, iš atsakovo ieškovui priteistini 762,64 Lt už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, o dėl likusių 75 procentų šio mokesčio grąžinimo paliekama spręsti pagal atskirą pareiškimą pirmosios instancijos teisme (CPK 87 str. 4 d., 93 str. 5 d.). Atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 3 106,09 Lt žyminį mokestį (2 t., 124 b. l.). Šalys nenumatė atsakovo už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio paskirstymo, todėl šios išlaidos proceso šalims nepaskirstytinos (CPK 94 str. 2 d.), tačiau pagal CPK 87 straipsnio 2 ir 5 dalis atsakovui grąžintini 75 procentai už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 2 329,56 Lt, nes apeliacinis procesas byloje pradėtas iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo ir byla apeliacinės instancijos teisme užbaigiama pradėjus ją nagrinėti iš esmės.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

15Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2461-450/2010.

16Patvirtinti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ (į. k. 125841282, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius), atstovaujamo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi paskirto bankroto administratoriaus UAB „Tigesta“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 97) įgalioto asmens R. V., veikiančios pagal įgaliojimą bei 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimą (protokolo Nr. 2), ir atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ (į. k. 300072255, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius), atstovaujamo valdybos pirmininko V. B., veikiančio pagal bendrijos įstatus, 2012 m. vasario 14 d. sudarytą taikos sutartį, kuria šalys abipusių nuolaidų būdu susitarė teisminį ginčą dėl skolos, netesybų ir palūkanų pagal 2007 m. rugsėjo 19 d. elektros energijos teikimo ir priežiūros sutartį, 2007 m. rugsėjo 25 d. liftų techninės priežiūros ir saugaus naudojimo sutartį ir 2007 m. spalio 3 d. šaltojo vandens teikimo bei nuotekų šalinimo sutartį užbaigti taikiai šiomis sąlygomis:

171. Ieškovas BUAB „Speisuva“, atsižvelgdamas į BUAB „Speisuva“ 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo kreditoriai vienbalsiai sutiko BUAB “Speisuva” ieškinio reikalavimus dėl elektros energijos antkainio už skirstomųjų tinklų priežiūrą sumažinti iki 3 proc. nuo konkrečiu laikotarpiu buvusių oficialių elektros kainų/tarifų bei pripažino, kad tarp šalių sudarytos elektros tiekimo ir priežiūros sutarties sąlygos dėl antkainio už elektros skirstomųjų tinklų priežiūrą buvo nesąžiningos, atsisako 57 373,59 Lt (penkiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt trijų litų 59 ct) skolos reikalavimo.

182. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas BUAB „Speisuva“ atsisako dalies reikalavimo, bei į tai, kad po ieškinio pateikimo teismui reikalaujama priteisti suma faktiškai buvo pasikeitusi, t. y. atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ 2009 m. birželio 2 d. ir 2011 m. vasario 11 d. buvo padengęs 23 835,00 Lt įsiskolinimą, sutikslino tarpusavio atsiskaitymus bei skolas pagal pareikštą ieškinį ir laiko, kad už suteiktas paslaugas (įskaitant 3 proc. dydžio elektros energijos antkainį už skirstomųjų tinklų priežiūrą) atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ yra skolingas ieškovui BUAB „Speisuva“ 13 115,86 Lt (trylika tūkstančių vieną šimtą penkiolika litų 86 ct).

193. Ieškovas BUAB „Speisuva“ atsisako 6 (šešių) procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo reikalavimo atsakovui Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“.

204. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ pripažįsta 13 115,86 Lt (trylikos tūkstančių vieno šimto penkiolikos litų 86 ct) skolą (įskaitant 3 proc. dydžio elektros energijos antkainį už skirstomųjų tinklų priežiūrą) ir įsipareigoja ją sumokėti ieškovui BUAB „Speisuva“ per 3 mėnesius nuo taikos sutartį patvirtinusios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, kiekvieną mėnesį iki mėnesio paskutinės darbo dienos mokėdamas į ieškovo banko sąskaitą po 4 300 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus litų) (paskutinio mokėjimo suma 4 515,86 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai penkiolika litų 86 ct)).

215. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ įsipareigoja per 3 mėnesius nuo taikos sutartį patvirtinusios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovui BUAB „Speisuva“ 9 211,32 Lt (devynis tūkstančius du šimtus vienuolika litų 32 ct) delspinigių, kiekvieną mėnesį iki mėnesio paskutinės darbo dienos mokėdamas į ieškovo banko sąskaitą po 3 000 Lt (tris tūkstančius litų) (paskutinio mokėjimo suma 3 211,32 Lt (trys tūkstančiai du šimtai vienuolika litų 32 ct)).

226. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos rūmai“ įsipareigoja per 3 mėnesius nuo taikos sutartį patvirtinusios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovui BUAB „Speisuva“ 3 769,71 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt devynis litus 71 ct) bylinėjimosi išlaidų, kiekvieną mėnesį iki mėnesio paskutinės darbo dienos mokėdamas į ieškovo sąskaitą po 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) (paskutinio mokėjimo suma 1 369,71 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt devyni litai 71 ct)).

237. Atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ atstovavimo išlaidos lieka atsakovui ir ieškovas BUAB „Speisuva“ jų neatlygina.

24Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“ ieškinį atsakovui Spaudos rūmų aukštuminio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „VL turto valdymas“, akcinė bendrovė „Spauda“, K. J., (bylos Nr. 2-2461-450/2010) nutraukti.

25Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ 101 Lt (vieną šimtą vieną litą) su procesinių dokumentų įteikimu susijusių bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos rūmai“ ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Speisuva“ 762,64 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt du litus 64 ct) už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio.

27Grąžinti atsakovui Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijai „Spaudos rūmai“ 2 329,56 Lt (du tūkstančius tris šimtus dvidešimt devynis litus 56 ct) už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Speisuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu ieškinį patenkino... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas prašė teismo sprendimą panaikinti ir bylą... 5. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi ieškovui UAB... 6. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šalys pateikė teismui 2012 m. vasario... 7. Taikos sutartis patvirtintina, skundžiamas pirmosios instancijos teismo... 8. Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį šalys turi teisę baigti bylą taikos... 9. Taikos sutartimi atsakovas įsipareigoja nustatyta tvarka sumokėti ieškovui... 10. Pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka šalių valią taikiai išspręsti... 11. Ieškovui ir atsakovui taikiai užbaigus apeliacine tvarka nagrinėjamą... 12. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo... 13. Taikos sutartyje šalys susitarė, kad atsakovas atlygina ieškovui 3 769,71 Lt... 14. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 15. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimą,... 16. Patvirtinti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 17. 1. Ieškovas BUAB „Speisuva“, atsižvelgdamas į BUAB „Speisuva“ 2012... 18. 2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad ieškovas BUAB „Speisuva“ atsisako... 19. 3. Ieškovas BUAB „Speisuva“ atsisako 6 (šešių) procentų metinių... 20. 4. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 21. 5. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 22. 6. Atsakovas Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrija „Spaudos... 23. 7. Atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos „Spaudos... 24. Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Speisuva“... 25. Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos... 26. Priteisti iš atsakovo Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijos... 27. Grąžinti atsakovui Spaudos rūmų aukštutinio pastato savininkų bendrijai...