Byla 2S-1137-577/2013
Dėl bendravimo ir susitikimų su vaiku tvarkos nustatymo išaiškinimo bei nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo grąžinimo pareiškėjui

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei J. B. dėl bendravimo ir susitikimų su vaiku tvarkos nustatymo išaiškinimo bei nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo grąžinimo pareiškėjui.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas - ieškovas D. S. pateikė teismui prašymą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-109-647/2011, kuriuo prašo išaiškinti, ar pareiškėjas turi teisę darbo dienomis darželio darbo metu, atvykęs į Vilkpėdės darželį, bendrauti ir būti kartu su dukra G. S. ir ją pasiimti iš darželio grupės, bei išeiti su ja iš darželio grupės patalpų į kiemą, parduotuvę, žaidimų aikštelę ir t.t. Taip pat pareiškėjas - ieškovas D. S., pateikė teismui prašymą dėl dokumento originalo – dukros G. S. gimimo liudijimo, esančio byloje, grąžinimo pareiškėjui.

5Atsakovė J. B. atsiliepime nurodė, kad pagal teismų praktiką teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai, nesuprantamai ar nevienareikšmiškai suformuota sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas sprendimas, CPK 278 str. 1 d. skirta teismo sprendimo trūkumams pašalinti bei kai kyla sprendimo vykdymo neaiškumų. Atsakovės nuomone, pareiškėjas nepateikė jokio argumento ar įrodymo, kad sprendimas yra neaiškus ar jo negalima vykdyti dėl turinio neaiškumo, nepateikė įrodymų, kad bandė sprendimą vykdyti. Sprendimas buvo skundžiamas apeliacine tvarka, tačiau pareiškėjas neskundė sprendimo dalyje dėl jo bendravimo su vaiku darželyje reglamentavimo. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, pirmosios instancijos sprendimas buvo paliktas nepakeistas, apeliacinės instancijos teismas sprendimo neaiškumo nenustatė. Sprendimas gali būti aiškinamas nekeičiant jo turinio, o pareiškėjas prašo ne išaiškinti sprendimą, bet jį pakeisti. Nei sprendimo išaiškinimas, nei sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimas negali asmenims nustatyti kitokių ar papildomų teisių bei pareigų, negu buvo nustatyta teismo sprendimu, dėl kurio išaiškinimo buvo kreiptasi, nes tai reikštų bylos, dėl kurios buvo priimtas teismo sprendimas, persprendimą. Rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje nėra numatytas pareiškėjo bendravimas su vaiku darželyje, ar teisė jį išsivesti iš darželio, todėl pareiškimas turi būti atmestas, kaip nepagrįstas.

6Institucija, teikianti išvadą byloje, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyrius atsiliepime nurodė, kad bendravimas su vaiku yra reglamentuotas įsiteisėjusiu 2011-09-16 teismo sprendimu, įsiteisėjusius teismo sprendimus reikia vykdyti, o jeigu pareiškėjas nori bendravimo su vaiku tvarkoje padaryti atitinkamas pataisas, turi kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo.

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi grąžino pareiškėjui dukros G. S. gimimo liudijimo originalą, o prašymą dėl sprendimo išaiškinimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kad sprendimas yra neaiškus, kad jo negalima įvykdyti dėl turinio neaiškumo. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas neskundė sprendimo dalyje dėl jo bendravimo su vaiku darželyje reglamentavimo, kad sprendimas gali būti aiškinamas nekeičiant jo turinio, o pareiškėjas prašo ne išaiškinti sprendimą, bet jį pakeisti, tačiau nei sprendimo išaiškinimas, nei sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimas negali asmenims nustatyti kitokių ar papildomų teisių bei pareigų, negu buvo nustatyta teismo sprendimu, dėl kurio išaiškinimo buvo kreiptasi, nes tai reikštų bylos, dėl kurios buvo priimtas teismo sprendimas, persprendimą. Remdamasis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad prašymas dėl sprendimo išaiškinimo yra nepagrįstas. Be to, teismas pareiškėjui skyrė 5000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, suvokdamas, kad teismas atmetė jo reikalavimus dėl bendravimo su dukra jai būnant darželyje nustatymo, kaip neatitinkančius vaiko interesų, vis tiek kreipėsi į teismą su nepagrįstu prašymu, kuriuo faktiškai siekė ne išaiškinti sprendimą, bet jį pakeisti.

8Pareiškėjas - ieškovas D. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 29 d. nutarties dalis, kuriomis buvo atmestas pareiškėjo prašymas dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo išaiškinimo, skirta 5000 Lt bauda bei atsakovei priteistos 700 Lt bylinėjimosi išlaidos. Nurodo, kad kreipėsi į teismą dėl sprendimo išaiškinimo, nes reikia kuo greičiau išspręsti su mažamečiu vaiku susijusius klausimus ir pašalinti neaiškumus, iškilusius vykdant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimą. Apeliantas pažymi, kad minėtame sprendime buvo palikta spraga ar netikslumas, susijęs su tėvo informacijos gavimo iš dukros darželio/mokyklos/kitų institucijų tvarka ir jos apimtimi ir pateikimo būdu, tėvo atvykimu/lankymusi darželyje vykstančių ir organizuojamų renginių metu. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas privalėjo šiuos neaiškumus išaiškinti arba nurodyti, kaip šie klausimai turi būti sprendžiami. Apeliantas savo atskirajame skunde akcentuoja, kad vaiko teisių apsauga yra prioritetinė sprendžiant klausimus, susijusius su bendravimo su vaiku tvarkos nustatymu, vaikų auklėjimo klausimų nagrinėjamu. Pasak apelianto, šių klausimų nagrinėjimas yra susijęs ir su viešojo intereso apsauga. Apeliantas tvirtina, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Apelianto nuomone, jis šiuo metu yra visiškai izoliuotas nuo dukros ir visų su ja susijusių klausimų, nes per mėnesį turi tik keturias susitikimų su dukra dienas, negali dalyvauti darželio organizuojamuose renginiuose, negali gauti informacijos, kaip dukrai sekasi darželyje. Be to, apeliantas tvirtina, kad jam nepagrįstai buvo paskirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Apelianto nuomone, jis kreipėsi į teismą su prašymu išaiškinti su Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimu susijusius klausimus, kurie yra susiję ir su viešuoju interesu, mažamečio vaiko ir jos tėvo interesais bei ikimokyklinės įstaigos Vilkpėdės darželio – mokyklos interesais. Pasak apelianto, viešojo intereso gynimas laikantis įstatymų nustatytos tvarkos negali būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Taip pat apeliantas tvirtina, kad teismas, skirdamas baudą, tokio savo sprendimo teisiškai nemotyvavo ir nepagrindė bei nukrypo nuo teismų praktikos baudų skyrimo klausimu. Be to, apeliantas prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria atsakovės naudai buvo priteista 700 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apelianto vertinimu, dėl bylinėjimosi išlaidų susidarymo yra kalta pati atsakovė, nes ji pati nesiekia iškilusius klausimus spręsti taikiai, todėl apeliantas yra priverstas inicijuoti teisminius ginčus. Taip pat apeliantas prašo priteisti 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pasak apelianto, bylinėjimosi išlaidas sudaro ne tik išlaidos advokato pagalbai apmokėti, bet ir kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Apeliantas pažymi, kad jis buvo priverstas atskirąjį skundą rašyti savo jėgomis, nes nebuvo spėta laiku paskirti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokato, todėl jis patyrė didžiules išlaidas: darbo sąnaudos, laiko sąnaudos, kanceliarinės išlaidos ir t.t. Šias išlaidas apeliantas įvertino 1000 Lt.

9Atsakovė J. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą bei dar kartą skirti ieškovui 5000 Lt baudą, pusę baudos priteisiant atsakovei, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – akivaizdžiai nepagrįsto atskirojo skundo pateikimą. Be to, atsakovė prašo priteisti ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė pažymi, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimas yra aiškus, todėl nėra pagrindo jo išaiškinti. Atsakovės manymu, ieškovas nepateikė jokių prašomo išaiškinti sprendimo neaiškumų ar trūkumų. Pasak atsakovės, ieškovas realiai prašo ne išaiškinti sprendimą, o jį pakeisti. Atsakovė pabrėžia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas, todėl turi būti vykdomas. Nurodo, kad apeliantas dalyje, kuria prašo išaiškinti, apeliacinio skundo neteikė, todėl yra pagrindas manyti, kad jis sutiko su sprendimu toje dalyje. Atsakovės vertinimu, apeliantas ir su atskiruoju skundu nepateikė jokių argumentų ir įrodymų dėl skundžiamos nutarties neteisėtumo, neįvardijo materialinių ar procesinių normų pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą keisti skundžiamą teismo nutartį. Apeliantas su atskiruoju skundu taip pat nepateikė jokių sprendimo išaiškinimo pagrindų dėl sprendimo neaiškumo. Be to, atsakovė tvirtina, kad ne tik prašymas dėl sprendimo išaiškinimo, tačiau ir atskirasis skundas dėl nutarties, kuria buvo atsisakyta išaiškinti teismo sprendimą, yra ieškovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl ieškovui prašo skirti pakartotinai 5000 Lt baudą, kurios pusė būtų priteista atsakovės naudai.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas nutartimi pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl sprendimo išaiškinimo ir skyrė ieškovui 5000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

13Įstatyme nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti, nekeisdamas jo turinio (CPK 278 str. 1 d.).

14Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pabrėžtina, kad pagal CPK 278 str. 1 d. ir nusistovėjusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismo procesinio sprendimo aiškinimas negali pakeisti jo turinio. Teismo sprendimas gali būti išaiškinamas, jeigu yra neaiškiai (nesuprantamai arba nevienareikšmiškai) suformuluota teismo procesinio sprendimo rezoliucinė dalis ir dėl to nėra visiškai aišku, kaip turi būti vykdomas teismo procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-183/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. lapkričio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2007; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-242/2009; kt.).

15Taigi atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismo sprendimo (nutarties) aiškinimo paskirtis – pašalinti neaiškumus tam, kad toks sprendimas (nutartis) galėtų būti tinkamai įvykdytas.

16Pastebėtina, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei J. B. dėl bendravimo ir susitikimų su vaiku tvarkos nustatymo motyvuose teismas konstatavo, kad „ieškovo prašymai įpareigoti atsakovę J. B. netrukdyti ieškovui bendrauti su dukra darželyje ir mokykloje, taip pat kitose institucijose, darbo dienomis pasiimti dukrą G. iš darželio ir mokyklos, įpareigoti atsakovę J. B. sudaryti sąlygas tėvui D. S. auklėti dukterį ir bendrauti su ja; nekliudyti tėvui D. S. gauti informaciją apie dukterį iš visų auklėjimo, mokymo, gydymo, vaiko teisių apsaugos ir kitų įstaigų bei institucijų, susijusių su vaiku, auklėti dukterį, atmestini, kaip pertekliniai, bei nepagrįsti. < ...> Atsižvelgiant į Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovo paaiškinimus, liudytojos R. P. teiginius, jog ieškovo bendravimas su dukra jai būnant darželyje neatitinka jos interesų, trukdo mergaitei susikaupti, sukuria jai nepatogią padėtį lyginant su kitais darželyje esančiais vaikais, kenkia jos normaliai veiklai darželyje, todėl pripažintina, jog toks reikalavimas nepagrįstas ir negali būti tenkinamas“. Taigi sprendimo, kurį prašoma išaiškinti, motyvuose buvo aptartas minimas ieškovo reikalavimas, bei nuspręsta, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovui bendrauti su dukra darželyje ir mokykloje.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo rezoliucinėje dalyje: „Ieškinį tenkinti iš dalies. Nustatyti tokią ieškovo D. S., a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra G. S., a.k. ( - ) bendravimo tvarką: D. S. vienerius metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bendrauja su dukra G. S. kas antrą mėnesio savaitgalį šeštadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir sekmadienį nuo 16 val. iki 19 val. ir švenčių dienomis: Tėvo dieną, Sausio 1 d. ir antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val., neutralioje vietoje, šalims suderinus bendravimo vietą prieš dieną, Vilniaus mieste; atsakovei šiuo laikotarpiu leistina stebėti susitikimus, netrukdant ieškovui betarpiškai bendrauti su dukra; praėjus vieneriems metams po sprendimo įsiteisėjimo, ieškovo D. S. ir dukters G. S. bendravimas vyksta kas antrą mėnesio savaitgalį nuo šeštadienio 16 val. iki sekmadienio 19 val., bei švenčių dienomis: Tėvo dieną, Sausio 1 d., antrą Velykų dieną nuo 10 val. iki 18 val. Ieškovui negalint bendrauti su vaiku numatytu laiku dėl atsakovės atostogų, ar kitų pateisinamų aplinkybių, ieškovo D. S. ir dukters G. S. bendravimo laikas perkeliamas į sekantį savaitgalį. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.“ nėra neaiškių, nesuprantamai ar nevienareikšmiškai suformuluotų sprendimo dalių. Taigi apeliacinės instancijos teismas tokioje formuluotėje neįžvelgia jokių neaiškumų, kurie trukdytų tinkamai vykdyti teismo įpareigojimą. Taip pat pastebėtina, kad apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, kad sprendimas, kurį prašoma išaiškinti, yra neaiškus ar jo negalima vykdyti dėl turinio neaiškumo.

18Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad klausimas dėl ieškovo bendravimo su dukra daželyje tvarkos jau yra išspręstas įsiteisėjusiu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimu. Pažymėtina, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo rezoliucinėje dalyje nenumatyta ieškovo teisė bendrauti su vaiku darželyje ar išsivesti vaiką iš darželio, o tokio teismo sprendimo motyvai yra išdėstyti sprendimo motyvuojamojoje dalyje (2 T., b.l. 77). Pažymėtina, kad pagal CPK 18 str. įsiteisėję teismo sprendimai visiems yra privalomi. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas prašo ne išaiškinti teismo sprendimą, o dalyje, kurioje pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, pakeisti įsiteisėjusį teismo sprendimą.

19Pažymėtina, kad CPK nenumato galimybės pakeisti įsiteisėjusio teismo sprendimo turinio išaiškinant tai, kas nebuvo numatyta teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje, ir pakeičiant tai, dėl ko ieškinys buvo atmestas, bei numatyti tokias teises, dėl kurių reikalavimas jau buvo atmestas.

20Ieškovui išaiškintina, kad nesutikdamas su teismo sprendimu dalyje dėl bendravimo su dukra darželyje, ieškovas galėjo skųsti teismo sprendimą būtent šioje dalyje, tačiau ieškovas tokia savo teise nepasinaudojo, todėl yra pagrindas manyti, kad ieškovas su šia teismo sprendimo dalimi sutiko.

21CPK 95 str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes. Remiantis minėtu straipsniu, dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Remiantis CPK 95 str. 2 d., teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą. Pažymėtina, kad ieškovo prašymas dėl sprendimo išaiškinimo buvo nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Kaip matyti iš 2013-03-14 teismo posėdžio protokolo (3 T., b.l. 46), ieškovas posėdžio metu patvirtino, kad jam Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo rezoliucinė dalis yra suprantama, tačiau jis vis tiek palaikė savo nepagrįstą prašymą dėl sprendimo išaiškinimo. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas, suvokdamas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimą, kuriuo buvo nustatyta bendravimo ir susitikimų su vaiku tvarka, suvokdamas, kad teismas atmetė jo reikalavimus dėl bendravimo su dukra nustatymo jai būnant darželyje, kaip neatitinkančius vaiko interesų, o apeliacinės instancijos teismas paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą, vis tiek kreipėsi į teismą su aiškiai nepagrįstu pareiškimu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai skyrė ieškovui 5000 Lt baudą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.), tačiau savo procesinėmis teisėmis šalys privalo naudotis sąžiningai.

22Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovės naudai priteisė 700 Lt bylinėjimosi išlaidų.

23Be to, atkreiptinas dėmesys, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

24Atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui D. S. atmestinas.

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Teisės kreiptis į teismą tikslas – apginti savo pažeistą ar ginčijamą teisę. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus motyvus bei į tai, kad nors pats ieškovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad jam Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo rezoliucinė dalis yra suprantama, į tai, kad teismas priėmė motyvuotą nutartį dėl atsisakymo išaiškinti teismo sprendimą, o ieškovas vis tiek pateikė teisiškai nepagrįstą atskirąjį skundą, kuriame rėmėsi vien tik deklaratyviais bendro pobūdžio teiginiais bei teisės principais, tačiau nepateikė konkrečių motyvų ir įrodymų, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartis neteisėta, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimas yra neaiškus, būtų pagrindas konstatuoti, kad ieškovas piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, tačiau apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, būtų neteisinga nesuteikti galimybės byloje dalyvaujančiam asmeniui pasinaudoti įstatymo suteikta teise į apeliaciją. Vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teismas mano, kad 5000 Lt baudos paskyrimas už nepagrįsto prašymo dėl sprendimo išaiškinimo pateikimą buvo pakankama sankcija už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl pagrįstai atmetė ieškovo D. S. prašymą dėl sprendimo išaiškinimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį pakeisti ar panaikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

29Apelianto D. S. atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 4. Pareiškėjas - ieškovas D. S. pateikė teismui... 5. Atsakovė J. B.... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje, Vilniaus rajono savivaldybės... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2013 m. kovo 26 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas - ieškovas D. S. atskiruoju skundu... 9. Atsakovė J. B.... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Apeliacine tvarka sprendžiamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios... 13. Įstatyme nustatyta, kad jeigu teismo sprendimas yra neaiškus, tai... 14. Nagrinėjamo klausimo kontekste visų pirma pabrėžtina, kad pagal CPK 278... 15. Taigi atkreiptinas apelianto dėmesys, kad teismo sprendimo (nutarties)... 16. Pastebėtina, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-09-16 sprendimo... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 18. Be to, atkreiptinas apelianto dėmesys, kad klausimas dėl ieškovo bendravimo... 19. Pažymėtina, kad CPK nenumato galimybės pakeisti įsiteisėjusio teismo... 20. Ieškovui išaiškintina, kad nesutikdamas su teismo sprendimu dalyje dėl... 21. CPK 95 str. reglamentuoja piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes.... 22. Taip pat pažymėtina, kad pagal CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai... 23. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra... 24. Atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo ieškovui D. S.... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus ir... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 29. Apelianto D. S. atskirąjį skundą... 30. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 26 d. nutartį palikti...