Byla eB2-1933-912/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį atsakovei UAB „EuroBalt Lt“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

31.

4Ieškovė prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nurodo, kad atsakovė skolinga valstybės (savivaldybės) biudžetui 43 648,56 Eur mokestinės nepriemokos. Atsakovė nepateikė atsiliepimo.

52.

6Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalimi, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

73.

8Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbus ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, tačiau ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą, nes nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir viršijant 1/12 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinis teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010, 20111 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2627/2011).

94.

10Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „EuroBalt Lt“ 2012 m. balandžio 18 d. įregistruota Juridinių asmenų registre, atsakovės vadovė – I. M..

115.

12Atsakovė skolinga ieškovei 43 648,56 Eur mokestinės nepriemokos. VSDFV viešaisiais duomenimis, atsakovė neskolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

136.

14Teismas neturi aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę. Atsakovė paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus pateikė 2012 metais. Pagal 2012 metais įmonės turto balansą, 2012 metų bendrovės turto vertė buvo 2 037 630 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 994 748 Lt. Taigi bendrovė buvo nemoki 2012 metais, nes per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo pusę į jos balanso įrašyto turto vertės.

157.

16VĮ „Regitra“, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovė neturi nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, dėl atsakovės vykdomos trys vykdomosios bylos.

178.

18Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos įkėlimo bei reikalaujamų dokumentų, teismas neturi duomenų, pagal kuriuos galėtų įvertinti įmonės finansinę būklę ar valdomą turtą. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamų, valdytų nuosavybės teise materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Pagal VSDFV viešuosius duomenis, įmonėje nėra dirbančių darbuotojų.

199.

20Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinęs pradelstų įsipareigojimų ir duomenis apie atsakovei priklausantį turtą, teismas daro išvadą, kad įmonė nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

2110.

22ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Lideres“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais,

Nutarė

24Iškelti UAB „EuroBalt LT“ (kodas 302766068; buveinė Vilniuje, Šaltkalvių g. 60A–98) bankroto bylą.

25Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA147).

26Areštuoti bankrutuojančios UAB „EuroBalt LT“ (kodas 302766068; buveinė Vilniuje, Šaltkalvių g. 60A-98) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį turtą areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

27Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

28Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

291) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

302) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

313) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

32Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

33Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

34Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

35Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

36Nutartis, dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą, kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Ieškovė prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nurodo, kad atsakovė... 5. 2.... 6. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 7. 3.... 8. Lietuvos apeliacinis teismas yra pasisakęs, jog įmonės faktinio mokumo... 9. 4.... 10. Iš teismui pateiktų duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „EuroBalt Lt“... 11. 5.... 12. Atsakovė skolinga ieškovei 43 648,56 Eur mokestinės nepriemokos. VSDFV... 13. 6.... 14. Teismas neturi aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę. Atsakovė... 15. 7.... 16. VĮ „Regitra“, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, atsakovė neturi... 17. 8.... 18. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos įkėlimo bei... 19. 9.... 20. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinęs pradelstų... 21. 10.... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 24. Iškelti UAB „EuroBalt LT“ (kodas 302766068; buveinė Vilniuje,... 25. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Lideres“ (bankroto administravimo... 26. Areštuoti bankrutuojančios UAB „EuroBalt LT“ (kodas 302766068; buveinė... 27. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 28. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 29. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 30. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 31. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 32. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 33. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 34. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 35. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 36. Nutartis, dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo, per 10 dienų nuo jos...