Byla 2-104-117/2015
Dėl prievolių pripažinimo pasibaigusiomis, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Eko domus“, uždaroji akcinė bendrovė „Intractus“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų akcinės bendrovės DNB banko ir akcinės bendrovės DNB lizingo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Linos namai“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei DNB lizingui ir akcinei bendrovei DNB bankui dėl prievolių pripažinimo pasibaigusiomis, trečiasis asmuo bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Eko domus“, uždaroji akcinė bendrovė „Intractus“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Linos namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti jo laidavimo prievoles, kylančias iš Kreditavimo sutarties ir Lizingo sutarčių, pasibaigusiomis visišku įvykdymu.

7Ieškinyje prašė taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams AB DNB bankas ir AB DNB lizingas vykdyti išieškojimą iš ieškovui priklausančio kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto, piniginių lėšų ir / ar turtinių teisių. Nurodė, kad realizavus ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą iš varžytynių, nebebus jokios galimybės susigrąžinti parduoto turto, o piniginių sumų, gautų už varžytynėse parduotą turtą grąžinimas neužtikrins realizuojamo turto savininko patirtų nuostolių kompensacijos, kadangi priverstinai varžytynėse parduodamo turto vertė yra visada mažesnė nei rinkos. Ieškovo nuostolių kompensavimas bus iš esmės apsunkintas, kadangi realizuoto turto savininkui tektų inicijuoti dar vieną atskirą ginčą prieš atsakovus dėl nuostolių kompensavimo, kas vertintina kaip papildoma grėsmė būsimam teismo sprendimo įvykdymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovo UAB „Linos namai“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – uždraudė atsakovams AB DNB bankas ir AB DNB lizingas vykdyti išieškojimą iš ieškovui priklausančio kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto, iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

10Teismas nurodė, kad ieškovui galimai palankaus teismo spendimo priėmimo atveju, t. y. pripažinus, jog prievolės pagal Kreditavimo sutartį ir Lizingo sutartis, kurių pagrindu yra vykdomi išieškojimai, įvykdytos, priverstinis vykdymo procesas taptų negalimas, todėl teismo sprendimo vykdymas gali būti apsunkintas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui būtų padaryta žala, jam galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pareikalautų papildomų teisminių ginčų. Teismas sprendė, kad visiškas išieškojimo vykdymo procese sustabdymas netikslingas ir neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių instituto siekiamų tikslų, todėl sustabdė išieškojimą tik iš ieškovui priklausančio kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atsakovai AB DNB bankas ir AB DNB lizingas prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde nurodė šiuos argumentus:

131. UAB „Linos namai“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, kadangi AB DNB bankas ir AB DNB lizingas yra įsiteisėjusiais teismų sprendimais, kurie buvo patikrinti apeliacine tvarka, prisiteisę skolas iš UAB „Linos namai“ kaip laiduotojo ir šios skolos nėra padengtos. Jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skolos yra sumokėtos, ieškovas nepateikė. Skolų padengimas būtų pagrindas ne tenkinti ieškovo ieškinį, o antstoliams užbaigti vykdomąsias bylas. Ieškovas piktnaudžiauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutu, kad būtų stabdomi išieškojimo veiksmai pagal teismų vykdomuosius raštus atsakovų naudai aiškiai nepagrįstam ieškiniui užtikrinti, nes ši priemonė buvo panaikinta, atsisakius iškelti ieškovui restruktūrizavimo bylą.

142. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Ieškovo deklaratyvūs teiginiai neįrodo objektyvios grėsmės egzistavimo ir nesudaro pakankamo pagrindo varžyti kitų asmenų (atsakovų) teisių į skolos išieškojimą.

15Ieškovas UAB „Linos namai“ prašo atsakovų skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė šiuos argumentus:

161. Ieškovas teismui pateikė pagrįstus argumentus dėl prievolių pripažinimo pasibaigusiomis visišku įvykdymu. Teismai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl šio ieškovo reikalavimo, todėl atsakovų argumentai, jog teismai ne kartą atmetė ieškovo argumentus, yra nepagrįsti.

172. Ieškovei priklausantis turtas yra gamybinės patalpos, kurios būtinos siekiant vykdyti pagrindinę ieškovės ūkinę-komercinę veiklą, todėl realizavus ieškovei priklausantį turtą, ieškovė neturės galimybės vykdyti veiklos ir gauti pajamas. Pagal formuojamą teismų praktiką, ieškovas neprivalo pateikti teismui įrodymų, kurie pagrįstų teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą, kadangi užtenka preliminarių prielaidų dėl sprendimo vykdymo pasunkėjimo.

18Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios instancijos teismas ieškovo UAB ,,Linos namai“ ieškinio reikalavimams užtikrinti pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. uždraudė atsakovams AB DNB bankas ir AB DNB lizingas vykdyti išieškojimą iš ieškovui priklausančio kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto, iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos.

22CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

23Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nustatęs abi sąlygas. Apeliantų teigimu, šiuo atveju neegzistuoja nei viena sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

24Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl poreikio užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, nesprendžia ginčo iš esmės ir galutinai nevertina su bylos esme susijusių aplinkybių, t. y. nesprendžia, ar ieškinys yra pagrįstas. Kita vertus, teismas, nagrinėdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, turi, be kita ko, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Kaip nurodoma teismų praktikoje, tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2311/2011). Nagrinėjamu atveju ieškovas pareiškė reikalavimus pripažinti jo laidavimo prievoles, kylančias iš Kreditavimo sutarties ir Lizingo sutarčių, pasibaigusiomis visišku įvykdymu. Ieškinyje ieškovas nurodė aplinkybes, kurios, jo manymu, patvirtina jo kaip laiduotojo prievolių pasibaigimą, t. y. kad dalį skolos sumokėjo laiduotoja L. D., dalis skolos buvo išieškota iš pagrindinio skolininko BUAB „Eko domus“ ir R. D., dalis skolos buvo padengta atsakovui AB DNB lizingas perėmus lizinguotą turtą, kurio vertė buvo neteisėtai sumažinta daugiau nei keturis kartus. Ieškovui tokiomis aplinkybėmis grindžiant pareikšto ieškinio reikalavimus, teigti, kad ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, nėra jokio pagrindo. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė teismui rašytinius įrodymus, kuriais įrodinėja ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir kuriuos teismas turės įvertinti nagrinėdamas bylą iš esmės, todėl nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog skolos yra sumokėtos. Be to, tarp šalių kilo ginčas dėl laidavimo prievolių pasibaigimo, todėl, priešingai nei skunde nurodo apeliantai, šis klausimas spręstinas ginčo teisenos tvarka, o ne vykdymo procese. Nagrinėjamos bylos atveju preliminariai vertinant ieškinio reikalavimų pagrįstumą bei pateiktus įrodymus, negalima daryti išvados, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo galimybė apskritai neegzistuoja.

25Teismo pritaikytas draudimas atsakovams vykdyti išieškojimą iš ieškovui priklausančio kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto laikytinas prevencinio pobūdžio priemone, užkertančia kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti. Nesustabdžius vykdomo išieškojimo, ieškovo turtas butų realizuotas priverstine tvarka. Patenkinus ieškinį, tokio turto susigrąžinimas natūra būtų apsunkintas. Tarp šalių kilus ginčui dėl laidavimo prievolių, kurių pagrindu yra vykdomas išieškojimas, pasibaigimo, tikslinga stabdyti tokio turto realizavimą, siekiant išlaikyti status quo padėtį ginčo nagrinėjimo metu.

26Nesutiktina su apeliantų teiginiu, kad laikinosios apsaugos priemonės nepagrįstai suvaržo jų teises į skolos išieškojimą. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, jog būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Taigi laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto. Nagrinėjamu atveju teismas uždraudė vykdyti atsakovams išieškojimą ne iš viso ieškovo turto, o tik iš kilnojamojo ir / ar nekilnojamojo turto. Be to, toks draudimas nereiškia, kad ieškovui priklausantys daiktai negali būti areštuojami. Atmetus ieškinį, vykdymo procesas galės būti tęsiamas toliau.

27Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytų sąlygų, būtinų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, todėl apeliantų skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

28Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas UAB „Linos namai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 7. Ieškinyje prašė taikyti CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punkte numatytas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovo UAB... 10. Teismas nurodė, kad ieškovui galimai palankaus teismo spendimo priėmimo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atsakovai AB DNB bankas ir AB DNB lizingas prašo Vilniaus apygardos teismo... 13. 1. UAB „Linos namai“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, kadangi AB DNB... 14. 2. Byloje nėra jokių objektyvių duomenų, kad nepritaikius laikinųjų... 15. Ieškovas UAB „Linos namai“ prašo atsakovų skundą atmesti, o... 16. 1. Ieškovas teismui pateikė pagrįstus argumentus dėl prievolių... 17. 2. Ieškovei priklausantis turtas yra gamybinės patalpos, kurios būtinos... 18. Teismas... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar pagrįstai ir teisėtai pirmosios... 22. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 23. Pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones,... 24. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas dėl poreikio užtikrinti ieškinyje... 25. Teismo pritaikytas draudimas atsakovams vykdyti išieškojimą iš ieškovui... 26. Nesutiktina su apeliantų teiginiu, kad laikinosios apsaugos priemonės... 27. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą....